Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Wikien voittokulku - kohti avointa toimintakulttuuria

Wikien voittokulku - kohti avointa toimintakulttuuria

 1. 1. Wikien voittokulku – kohti avointa toimintakulttuuria Harto Pönkä, 12.10.2011
 2. 2. <ul><li>” Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata haluamallaan tavalla, usein ilman sivustolle kirjautumista. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun.” </li></ul>Wiki on... Lähde: http ://fi.wikipedia.org/wiki/Wiki
 3. 3. Wiki-artikkeli Wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Wiki
 4. 4. Tiedon jakamisessa ei voi ”hävitä”, sillä en koskaan pysty antamaan enemmän kuin saan muilta .
 5. 5. http://palsta.saunalahti.fi/wiki/ Vertaisasiakaspalvelua
 6. 6. <ul><li>” Tyypillisesti menetelmällä etsitään johonkin ongelmaan parasta mahdollista ratkaisua, jota periaatteessa voi esittää kuka tahansa. Aineistoa kerätään, luokitellaan, lajitellaan, tuotetaan ja jalostetaan kollektiivisesti.” </li></ul><ul><li>Yksilön motiiveja osallistumiselle: </li></ul><ul><ul><li>talkoohenki sekä yksilön ja kaikkien etu (commons) </li></ul></ul><ul><ul><li>maine ja kunnia </li></ul></ul><ul><ul><li>avoin informaatio ja sivistäminen, kuten Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>pääsy resursseihin joihin ei muutoin pääsisi </li></ul></ul>Wikiteoriaa: crowdsourcing Lähde: Hintikka & Rongas, 2010, http://www.digibusiness.fi/uploads/reports/1272450666_elma_nettiin_1.pdf
 7. 7. Pk-yrityksen laatujärjestelmä Kuva saatu käyttöön: http://medita.fi/
 8. 8. <ul><li>” Jokaiselle on jaettu omia vastuualueita laatujärjestelmästä ja näin tässä mahdollisuuden ajaa wiki kerralla meidän työtapoihin sisään. ” </li></ul><ul><li>” Luotan siihen, että keskustelu laatujärjestelmästä tulee nyt kirjattua wikiin, jonka pitäisi ratkaista juuri se ongelma, ettei näitä fyysisesti voida yhdessä vääntää. ” </li></ul><ul><li>” Uuden työkalun käyttöön on aina kynnys, mutta tämä wiki otettiin sekä ideana että perehdytyksessä hyvin vastaan.” </li></ul><ul><li>” olen jo nyt valmis yllyttämään muitakin viestintätoimistoja paitsi laatujärjestelmätyöhön, sen tekemiseen juuri wikin avulla. ” Tiinu Wuolio viestinnän suunnittelija/senior consultant (1.12.2010) </li></ul>Case: Viestintätoimisto Medita
 9. 9. Miten yritykset käyttävät wikejä (keltainen) verrattuna siihen, miten niitä oli suunniteltu käytettävän (punainen) ? Lähde: Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa (Jani Henriksson ja Teemu Mikkonen, 2008) N=20, suomalaisia TOP 50 -yrityksiä
 10. 10. Lähde: Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa (Jani Henriksson ja Teemu Mikkonen, 2008) N=20, suomalaisia TOP 50 -yrityksiä
 11. 11. Lähde: Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa (Jani Henriksson ja Teemu Mikkonen, 2008) N=20, suomalaisia TOP 50 -yrityksiä Wikien koetut hyödyt yrityksissä
 12. 12. <ul><li>Aluksi wikit levisivät kuuteen työryhmään.—  Monille oli suuri yllätys, että käyttö ”räjähti näin käsiin”.  Yllätys oli positiivinen ja siksi yrityksessä päätettiin panostaa siihen, että wikien käyttömahdollisuuksia parannettaisiin entisestään. </li></ul><ul><li>Yritys Oy:n tapauksessa wikit levisivät laajalti periaatteessa kolmesta syystä. Ensimmäinen näistä oli se, että  wikeistä koettiin olevan selvästi hyötyä . Toinen laajaan levikkiin johtanut tekijä oli se, että myös muut työyhteisössä olevat ihmiset kiinnostuivat wikeistä ja kykenivät ymmärtämään niiden hyödyt helposti. Kolmantena syynä voidaan sanoa olevan, että wikeistä jaettiin tietoja kollegoiden kesken. </li></ul><ul><li>Ehkä suurin wikien hyöty on kuitenkin ollut se, että ne ovat haastaneet vanhoja toimintatapoja.  Tätä kautta Yritys Oy:ssä on voitu löytää uusia innovatiivisia tapoja tehdä yhtäältä samoja asioita aiempaa tehokkaammin ja joustavammin tai soveltaa näitä käytänteitä uusiin asioihin.  – </li></ul>” Monikansallinen edelläkävijäyritys” (2003) Lähde: Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa (Jani Henriksson ja Teemu Mikkonen, 2008)
 13. 13. Miten wiki voi vakiintua yksittäisen käyttäjän innostumisesta vähitellen koko organisaation käyttöön? Lähde: Ahdistaako avoimuus? (Milla Laasonen, 2010)
 14. 14. http://purot.net/ <ul><li>Uuden sukupolven sosiaalinen wiki </li></ul><ul><li>Ensimmäinen suomalainen wikipalvelu, avattu 15.9.2011 </li></ul><ul><li>Käyttäjiä tätä kirjoittaessa n. 700, wikejä n. 140 </li></ul><ul><li>Ilmaisversio mainoksilla, Basic 19 e/kk, Plus 39 e/kk </li></ul><ul><li>Yrityspaketit alk. 250 e/kk (enterprise-wikit) </li></ul>
 15. 15. Projektiympäristö (SomeTime 2011) http://sometime2011.purot.net/
 16. 16. Tapahtuma (SomeTime 2011) http://sometime.purot.net/
 17. 17. <ul><li>Wiki yhdisti verkossa tapahtuvan suunnittelun, lähipalaverit ja muun toiminnan </li></ul><ul><li>SomeTimen suunnitteluwikissä: </li></ul><ul><ul><li>55 sivua, 45 käyttäjää </li></ul></ul><ul><ul><li>988 muokkausta, 18 per sivu, 21.3 per käyttäjä </li></ul></ul><ul><ul><li>483 viestiä, 8.8 per sivu, 8 per käyttäjä </li></ul></ul><ul><ul><li>Anonyymeja viestejä 102 – kuka tahansa saattoi osallistua </li></ul></ul><ul><li>Wikiin linkitettiin lukuisia muita some-palveluita </li></ul><ul><li>Wiki sopi luontevasti sosiaalisen median tapahtuman sivustoksi, Purot.net-wiki synnytti keskustelua </li></ul>Mikä tämän mahdollisti?
 18. 19. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 19. 20. <ul><li>Keskustelua </li></ul><ul><ul><li>Tavoitteet, ratkaistavat ongelmat yms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentelytavat ja eteneminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisältöön liittyvä keskustelu </li></ul></ul><ul><li>Sisällöntuotantoa </li></ul><ul><ul><li>Tiedon lisäämistä muista lähteistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Uuden tiedon rakentamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Muokkaamista, korjaamista, täydentämistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Jäsentämistä ja rakenteellista järjestelyä </li></ul></ul><ul><li>Hyville ryhmille on ominaista runsas keskustelu koko sisällöntuotannon prosessin ajan </li></ul>Yhteisöllinen prosessi wikissä
 20. 21. <ul><li>Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten , kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005) </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä : tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen. </li></ul><ul><li>Keskustelujen aikana osallistujat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille. (Lehtinen, 2003) </li></ul>Wikiteoriaa: tiedonrakentelu
 21. 22. Parhaat välineet vuorovaikutuksen ja työskentelyn tueksi saa yhdistelemällä eri verkkopohjaisia työkaluja wikiin. Purot.net:issä on panostettu sisältöjen upottamiseen.
 22. 23. <ul><li>Verkostomaisessa työssä </li></ul><ul><ul><li>MEMEgroup </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteistyöhankkeet </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalisen median konsultoinnissa, esim. some-ohjeistusten laadinnassa </li></ul><ul><li>Koulutuksissa </li></ul><ul><ul><li>Koulutusten suunnittelussa, materiaalin keruussa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmätyöskentelyjen tukena </li></ul></ul><ul><li>Jälleenmyyjien tukipalvelu </li></ul><ul><li>(Tämä siis sen lisäksi, että olemme tehneet Purot.net-wikiä edelliset 2-3 vuotta) </li></ul>Miten Innowise käyttää Purot.net:iä?
 23. 24. <ul><li>Wikit ovat yhteistyöalustoja ja kollektiivisia tietopankkeja </li></ul><ul><li>Wikit ovat parhaita yhteisöllisen tiedonrakentelun tukemiseen, koska ne ovat tehty sitä varten – etenkin Purot.net </li></ul><ul><li>Wikien tärkeimmät hyödyt: </li></ul><ul><ul><li>tiedonkulun nopeutuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>tietojen ajantasaisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>uudet yhteisölliset toimintatavat, jotka siirtyvät muuhunkin toimintaan, so. toimintakulttuurin kehittyminen </li></ul></ul>Yhteenvetoa
 24. 25. Nopeutunut tiedonkulku Toiminnan dokumentointi Avoin toimintakulttuuri... Hiljainen tieto näkyväksi Osaamisen jakaminen ja tunnistaminen Avoin yhteistyö Uuden tiedon luominen yhdessä Sosiaaliset merkitykset Auttaminen ja yhteinen etu Tietolähteiden jakaminen Kaikkea tätä voi tehdä wikissä!
 25. 26. <ul><li>http ://purot.net </li></ul><ul><li>Ota Purot-wiki seurantaan: </li></ul><ul><li>http://www.facebook.com/purotwiki </li></ul><ul><li>http://twitter.com/purotwiki </li></ul>Tervetuloa mukaan!
 26. 27. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http ://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ KIITOS!

×