Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Modalne i nemodalne naredbe. G i M naredbe

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Naredbe G0, G1, G2, G3
Naredbe G0, G1, G2, G3
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Modalne i nemodalne naredbe. G i M naredbe

 1. 1. 3a MT
 2. 2. MODALNE I NEMODALNE NAREDBE Modalne naredbe ostaju aktivne s pridruženom vrijednošću sve dok im se ne pridruži nova vrijednost. Nemodalne naredbe su aktivne samo u bloku u kojem su programirane. Primjer upotrebe modalnih naredbi je: N40 G1 F500 X10 Y-20 N50 Y80. Blok N40 sadrži modalne naredbe G1, F500, X10 i Y-20.  Blok N50 potpuno napisan glasio bi: N50 G1 F500 X10 Y80. 2
 3. 3. 3 MODALNE I NEMODALNE NAREDBE Obzirom da se mijenja vrijednost samo adrese Y, zbog preglednosti nije potrebno pisati adrese kojima se vrijednost ne mijenja. Primjer upotrebe nemodalnih naredbi je: N120 G1 X=lC(12) Y=IC(8) N130 X=lC(12) Y=lC(-10). U ovom slučaju G1 je modalna naredba, a naredba X=lC(12) je nemodalna. Povećanje X za 12 definisano u bloku N120 vrijedi samo u tom bloku. Ako želimo da se i u bloku N130 vrijednost adrese X poveća za 12 to moramo i napisati.
 4. 4. 4 SISTEMATIZACIJA NAREDBI U jednom programskom bloku može se nalaziti i više od jedne G naredbe. Npr. N70 G90 G0 X10 Y20 Z30 Pri tome treba paziti da u istom bloku ne budu naredbe koje ne mogu biti aktivne u isto vrijeme. Npr. u bloku N90 G0 G1 X2 Y3 Z6 zadano je kretanje u brzom hodu (G0) i kretanje u radnom hodu (G1). Očito je da se u isto vrijeme ne mogu ispuniti oba zahtjeva, jer su međusobno u suprotnosti. lsto tako, G1 i G2, tj. G2 i G3 ne mogu biti u istom bloku. Da bi se ovakvi slučajevi lakše izbjegli, naredbe se razvrstavaju u više grupa. Naredbe iz iste grupe ne mogu se kombinovati u istom programskom bloku.
 5. 5. 5 SISTEMATIZACIJA NAREDBI
 6. 6. Pomoćne mašinske naredbe (M naredbe) također se mogu svrstati u grupe prema svojoj namjeni. Te grupe su prikazane niže, a također vrijedi pravilo da u jednom bloku ne mogu biti dvije M naredbe iz iste grupe, jer su međusobno u suprotnosti. 6 SISTEMATIZACIJA NAREDBI
 7. 7. Neke M naredbe izvršavaju se na početku bloka bez obzira na kojem se mjestu u bloku nalazile. To su naredbe M3, M4, M6, M8, M9. Npr. u bloku N100 G0 X14 Y23 Z11 M8, uključivanje rashladnog sredstva (M8) je na kraju bloka, ali će se početi izvršavati istovremeno s početkom kretanja alata (G0). Pomoćne mašinske naredbe koje se izvršavaju na kraju bloka su: M0, M1, M2, M5, M9, M30. Ove naredbe se mogu pisati u bloku zajedno s ostalim G naredbama, ali ih češće pišemo u zasebnom bloku radi preglednosti programa. Neke M naredbe izvrše se u bloku u kojem su navedene i time prestaje njihovo djelovanje (M0, M1, M2, M6, M30). Djelovanje drugih M naredbi (M3, M4, M5, M8, M9) traje sve dok se ne zada neka druga M naredba iz iste grupe. 7 SISTEMATIZACIJA NAREDBI
 8. 8. 8 IZBOR MJERNIH JEDINICA Na osnovu dimenzija s crteža, zadaju se koordinate putanje alata. Dimenzije na crtežu mogu biti izražene u metričkim ili engleskim mjernim jedinicama, pa i upravljačka jedinica mašine omogućava unos dimenzija (koordinata) u metričkim ili engleskim mjernim jedinicama. lako je u postavkama mašine jedna od te dvije mogućnosti već definisana, programer može po želji odabrati u kojim će mjernim jedinicama raditi. Naredbe kojima se definiše vrsta mjernih jedinica su: G70 - mjerni sistem u inčima G7 1 - mjerni sistem u milimetrima.
 9. 9. Pri programiranju moguće je biranje radne površine u kojoj će se izvoditi obrada. Najčešća radna površina obrade pri glodanju je XY ravnina. Osa alata je okomita na radnu površinu. G17 - naredba za rad u XY ravni G18 - naredba za rad u XZ ravni G19 - na red ba za rad u YZ ravni Naredbe G41/G42 odnose se na ravan obrade. Nije moguće mijenjanje ravnine obrade dok su aktivne naredbe G41 ili G42. 9 IZBOR RADNE POVRŠINE
 10. 10. 10 IZBOR RADNE POVRŠINE
 11. 11. Apsolutni mjerni sistem zadaje se naredbom G90. Inkrementalni mjerni sistem zadaje se naredbom G91. Postoji mogućnost upotrebe apsolutnog i inkrementalnog mjernog sistema u istom bloku. Ako je prethodno pozvana naredba G90 (apsolutni sistem mjerenja), koordinate u inkrementalnom mjernom sistemu zadaćemo u obliku X=lC(...) Y=lC(...) Z=lC(...). Ako je aktivan inkrementalni sistem mjerenja (G91), koordinate u apsolutnom mjernom sistemu zadaćemo u obliku X=AC(...) Y=AC(...) Z=AC(...). Naredba lC i AC je nemodalna naredba i vrijedi samo u bloku u kojemu je napisana. Naredbe G91 i G90 su modalne naredbe. 11 ZADAVANJE MJERNOG SISTEMA
 12. 12. 12 ZADAVANJE MJERNOG SISTEMA Primjer kod glodalice: ... G91 ... N60 G1 Y40 ;tačka 2 N70 G1 X=AC(50) ;tačka 3 N80 G1 X=20 Y=AC(30) ;tačka 4 N90 G1 X-60 Y-20 ;tačka 1 ...
 13. 13. Naredba - Grupa- Opis G00 - 01 - Brzi hod G01* - 01 - Radni hod G02 - 01 - Kružna interpolacija CW G03 - 01 - Kružna interpolacija CCW G04 - 00 - Zastoj 1/1000 sekunda G09 - 00 - Tačno zaustavljanje G10 - 00 - Programirani pomak G12 - 00 - Ciklus glodanje kružnog džepa CW G13 - 00 - Ciklus glodanje kružnog džepa CCW G17* - 02 - Radna XY-ravan G18 -02 - Radna XZ-ravan G19 - 02 - Radna YZ-ravan G20 - 06 - Mjerni sistem u colima (inčima) G21* - 06 - Mjerni sistem u milimetrima G28 - 00 - Povratak u referentnu tačku G29 - 00 Referentna tačka 13 ZADAVANJE MJERNOG SISTEMA G - NAREDBE
 14. 14. G31# - 00 - Linearna interpolacija s probom G35# - 00 - Autom. mjerenje prečnika alata G36# - 00 - Autom. mjerenje nulte tačke obradka G37# - 00 - Autom. mjerenje dužine alata G40* - 07 - Poništenje kompezacije prečnika alata G41 - 07 - Korekcija prečnika alata u lijevo G42 - 07 - Korekcija prečnika alata u desno G43 - 08 - Korekcija dužine alata u + G44 - 08 - Korekcija dužine alata u - G47 - 00 - Graviranje teksta G49* - 08 - Poništenje kompenzacije dužine alata G50*# - 11 - Prekid skaliranja G51# - 11 - Skaliranje G52 - 00 - Lokalni koordinatni sistem YASNAC G53 - 00 - Referentna tačka mašine G54* - 12 - Nulta tačka radnog komada 1 G55 - 12 - Nulta tačka radnog komada 2 G56 - 12 - Nulta tačka radnog komada 3 G57 - 12 - Nulta tačka radnog komada 4 G58 - 12 - Nulta tačka radnog komada 5 G59 - 12 - Nulta tačka radnog komada 6 14
 15. 15. G60 - 00 - Pozicioniranje u jednom smjeru G61 - 13 - Tačno zaustavljanje (modal) G64* - 13 - Tačno zaustavljanje (G61) poništenje G65# - 00 - Makro-podprogram G68# - 16 - Rotacija koordinatnog sistema G69* - 16 - Poništavanje rotacije koordinatnog sistema G70 - 00 - Geometrijski uzorak rupe po kružnici G71 - 00 - Geometrijski uzorak rupe po luku G72 - 00 - Geometrijski uzorak rupe po liniji G73 - 09 - Ciklus bušenja s lomom strugotine G74 - 09 - Ciklus rezanja nareza lijevi G76 - 09 - Ciklus finog istokarivanja G77 - 09 - Ciklus natražnog istokarivanja G80* - 09 - Prekid ciklusa tačkaste obrade G81 - 09 - Ciklus bušenja G82 - 09 - Ciklus zabušivanja G83 - 09 - Ciklus dubokog bušenja (standard) G84 - 09 - Ciklus rezanja nareza desni G85 - 09 - Ciklus razvrtavanja G86 - 09 - Ciklus razvrtavanja (vreteno stop ) 15
 16. 16. G87 - 09 - Ciklus istokarivanja, ručno G88 - 09 - Ciklus istokarivanja, ručno G89 - 09 - Ciklus istokarivanja, ručno G90* - 03 - Apsolutno programiranje G91 - 03 - Inkrementalno programiranje G92 - 00 - Promjena koordinatnog sistema G93 - 05 - Obodna posmična brzina G94* - 05 - Posmak u mm/min G98* - 10 - Vraćanje na prvi Z iznad ciklusa G99 - 10 - Vraćanje na sigurnosnu ravan G100 - 00 - Prekid zrcaljenja G101 - 00 - Zrcaljenje G102 - 00 - Slanje vrijednosti koordinata kroz RS-232C G103 - 00 - Maximalni broj blokova za look ahead G107 - 00 - Cilindrično mapiranje(za 4. osu) G110-129 - 12 - Nulta tačka radnog komada 7 - 12 G136# - 00 - Automatsko mjerenje nulte tačke G141 - 07 - 3D+ kompezacija alata G150 - 00 - Ciklus glodanja džepa (* početne pri startanju stroja, # opcije koje se moraju dodatno nadoplatiti) 16
 17. 17. Naredba - Opis M00 - Obavezni programski stop M01 - Uslovni programski stop M02 - Kraj programa M03 - Okretanje vretena u desno M04 - Okretanje vretena u lijevo M05 - Zaustavljanje vretena M06 - Promjena alata M08 - Uključivanje hlađenja M09 - Isključivanje hlađenja M10 - Blokiranje 4. ose M11 - Deblokiranje 4. ose M12 - Blokiranje 5. ose M13 - Deblokiranje 5. ose M16 - Promjene alata, isto kao M06 M19 - Orijentacija vretena M19 P..# - Orijentacija vretena pod nekim uglom M21-M28 - Korisničke M funkcije (opciono) 17 M - NAREDBE
 18. 18. M30 - Kraj programa s vraćanjem na početak programa M31 - Konvejer strugotine naprijed M32 - Konvejer strugotine natrag M33 - Konvejer strugotine stop M34 - Pomak cijevi za hlađenje prema gore M35 - Pomak cijevi za hlađenje prema dolje M36 - Odgoda promjena palete M39 - Rotacija magazina alata bez promjene alata M41 - Brzina 1 M42 - Brzina 2 M50 - Promjena palete M51-M58 - Korisničke M funkcije (opciono) M61-M68 - Korisničke M funkcije (opciono) M76 - Monitor isključen M77 - Monitor uključen M78 - Generiše alarm M79 - Generiše alarm M82 - Otpušta alat 18
 19. 19. M86 - Steže alat M88 - Hlađenje kroz vreteno uključeno M89 - Hlađenje kroz vreteno isključeno M95 - Slip model M96 - Preskoči ako nema signala M97 - Pozivanje lokalnog podprograma M97 P.. M98 - Pozivanje podprograma M98 P.. M99 - Kraj podprograma Napomena: samo jedna M funkcija ili G funkcija iste grupe može biti u istom bloku! 19
 20. 20. 20 Pregled ostalih važnijih naredbi

×