Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan? (20)

Anzeige

Weitere von Henry Paananen (17)

Aktuellste (20)

Anzeige

Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?

  1. 1. Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan? Henry Paananen Kehittämispäällikkö HAMK Edu
  2. 2. HAMK Edu tutkimusyksikkö • Tuottaa koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaan hyödyllisiä ratkaisuja ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseksi. • Toimimme ammattikasvatuksen, jatkuvan oppimisen, digitaalisten oppimisratkaisujen ja korkeakoulupedagogiikan asiantuntijana globaaleissa verkostoissa, kansallisilla koulutuksen ja ohjauksen foorumeilla sekä alueilla. • Toimimme tiiviissä yhteistyössä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ja toteutamme myös HAMK Upin kanssa täydennyskoulutuspalveluita.
  3. 3. Muutosajureita • 5G (6G) ja esineiden internet • Biometriikka • AR/VR/MR (XR) • Lohkoketjut • Robotiikka • Tekoäly • NLP • Kvanttilaskenta • Alustatalous Kuva: Luca Bravo
  4. 4. Teknologia disruptoi toimialoja • Uusia mahdollisuuksia tehdä asioita fiksummin. • Ajasta ja paikasta riippumattomuus. • Uusia osaamistarpeita syntyy nopeasti yhteiskunnan muuttuessa - haastaa koulutusorganisaatiot jatkuvaan oppimiseen • Haasteita • Lainsäädäntö • Sisämarkkina(t) • Työvoima Kuva: Marvin Meyer
  5. 5. Ammatillisissa oppilaitoksissa tarvitaan siis varsin nopeaa uusiutumiskykyä ja ketteryyttä. Kuva: Matthew Smith
  6. 6. Työelämäyhteistyö ja yritykset • Tiivis yhteistyö työelämän kanssa elinehto • Korona-aika toimi laboratoriona, joka toi esille digityövälineiden ”pullonkaulat” • Digin läpileikkaavuus ja ammattialojen erilaisuus haaste. • Digisisällöissä on yhteisiä tekijöitä ja sisältöjä on silti paljon - jäsentymättömyys • Suomen teknologiainfrastruktuuri on hyvä (yhteydet, laitteet) • Ammatillisen koulutuksen opettajilla ja opiskelijoilla positiivisia kokemukset. (Rintala, H)
  7. 7. Kehitystä tapahtuu eri tasoilla • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus –> osallistuu jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen • Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI (VM) • OKM, OPH – esim. Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma • Korkeakoulujen Digivisio2030 • Kokonaisarkkitehtuurin ja oppimisanalytiikan kehittämisavustukset • Täydennyskoulutus ja kehittämistyön valtionavustukset • ESR, EAKR (Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma)
  8. 8. Mitä tämä tarkoittaa digikoulutuksen kehittäjille? • Arkkitehtuuri • Käyttäjien tunnistautuminen (MPASSid) • Käyttäjien tietosuoja-asiat • Rajapinnat ja standardit • Päätelaitteet moninaisia (tietokone, mobiililaitteet ja VR-headsetit) • Oppimisympäristöt laajenevat koko ajan – käytänteet hajanaisia • Pedagogisesti laadukkaan oppimateriaalin tuottamisen mallit uusiin ympäristöihin • Kuinka teen laadukkaan VR-oppimissisällön? • Miten hyödynnän oppimisanalytiikkaa? • Yhteistyö toimijoiden kesken!
  9. 9. Keskustelua Henry Paananen HAMK Edu henry.paananen@hamk.fi Twitter @henrypaa

×