Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Muuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen media

 1. Muuttuva mediaympäristö, medialukutaito ja sosiaalinen media 9.12.2015
 2. Henna-Riikka Ahvenjärvi • Opettaja, kouluttaja, ammatillinen erityisopettaja, näyttötutkintomestari, projektipäällikkö • FM, aineenopettaja: suomen kieli ja kirjallisuus, tietojenkäsittelyoppi, (MBA arv. 12/2016) @hahvenjarvi henna-riikka.ahvenjarvi@takk.fi 044 7906 396
 3. Mediaympäristö, mediamaisema
 4. Medialukutaito ”Medialukutaito on kyky lukea ja ymmärtää mediaa, nähdä sen tuottamien ilmiselvien merkitysten taakse, sekä suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota. Medialukutaito on siten tavallista lukutaitoa laajempi taito. Siihen kuuluu myös taito käyttää asianmukaisia laitteita. Kriittinen medialukutaito painottaa taitoja, joiden avulla ihminen pystyy arvioimaan mediasisältöjä kriittisesti ja median esitystapoja tulkiten.”
 5. Hyvä medialukutaito? ”Hyvä medialukutaito merkitsee esimerkiksi sitä, että vastaanottaja pystyy arvioimaan, mille kohderyhmälle joku mainos on suunnattu tai millaisilla keinoilla mainostaja pyrkii vaikuttamaan vastaanottajaan. Medialukutaito auttaa myös näkemään millaisia valintoja jotakin mediatekstiä tuotettaessa on tehty: kuka puhuu, mikä on esitystapa, mitä on otettu mukaan ja mitä jätetty pois jne. Medialukutaitoinen henkilö osaa tulkita ja toteuttaa myös kuvallisia, äänellisiä ja niiden yhdistelminä erilaisia mediatekstejä. Mediaesitykset rakentuvat eri elementeistä: tekstistä, äänestä ja kuvista. Niiden käyttöä ohjaavat media- ja alakohtaisten käytännöt ja säännöt. Medialukutaito on tämän median koodiston eli kielen hallinnan taitoa.” http://yle.fi/vintti/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/7-luokkalaiset/mediataju/median_viestiopas/medialukutaito.htm
 6. Monilukutaito ”Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemista, tuottamista sekä arvottamista, ja sen hallitseminen auttaa oppilaita ymmärtämään ja hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia. Monilukutaito on tärkeä taito nykyajan monipuolisessa mediaympäristössä, josta löytyy sekä luotettavia että epäluotettavia tiedonlähteitä. Mikäli monilukutaito uupuu, lapset ja nuoret pitävät helposti epäluotettavissa lähteissä julkaistuja uutisia tosina. Tervettä lähdekritiikkiä ja kontekstin merkitystä tulisi korostaa myös koulussa, etenkin kun uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (104/011/2014) monilukutaito on eroteltu omaksi laajaksi oppimiskokonaisuudekseen (L4).” http://koulumaailma.aamulehti.fi/2015/10/sanomalehden-avulla-monilukutaitoon/
 7. http://museoliitto.fi/doc/Museot_ja_mediakasvatus.pdf
 8. Digitaalinen jalanjälki
 9. Verkkoidentiteetti
 10. • Aparaattisaari • Verkon valtiaat • Lähiverkko: Netikäs
 11. Mediakasvatusta eri ikäisille • Menitkö klikkiin? • Mondokio • Mediataitokoulu
 12. Personal Learning Environment http://wikisites.cityu.edu.hk/sites/netcomp/articles/PublishingImages/Figure_2.jpg
 13. Personal Learning Network http://www.olecommunity.com/wp-content/uploads/2011/08/personal-learning-network.png
 14. Mediakartta
 15. Somepalveluita
 16. Luethan sopimusehdot ennen palveluun rekisteröitymistä? http://mobiili.fi/2015/12/05/videolla-nain-voi-kayda-jos-hyvaksyy-sopimusehdot-lukematta/
 17. Tilastot ja trendit Harto Pönkä • 2000-luvun ydintaidot ja oppimisen tulevaisuus • Tilastokeskuksen tuoreet some-tilastot julki • Ajankohtaista some-rintamalta • Facebook on narsisteja pullollaan ja some muutenkin nuorten hömppää vai onko? • Somepolitiikka, somen käyttö ja maineenhallinta • Somepalvelut Suomessa 2015
 18. Tilastot ja trendit • eBrand: Some ja nuoret 2015 • Johanna Janhonen / Piilotettu aarre: Somepalvelut Suomessa 2015 • M&M: Vuoden ykköstrendi somessa on video ja alusta mobiili • HurraaKerkko: Kuukauden Digilluusio • Kurio: Some-markkinoinnin trendit 2015 • DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015 • MTV: Suomalaisten sosiaalisen median käyttö 2015
 19. Tilastot ja trendit • T&T: Suomen BtoB-yritykset pahasti jälkijunassa – Somen tehokäyttö toisi potkua bisnekseen • TNS Gallup: Kaksi kolmesta suomalaisesta on somessa viikottain • Sentraali: Asiakaspalvelututkimus 2015 • Nykypäivä Verkkouutiset: Pilvipalveluiden käyttö yleistyy yrityksissä
 20. Vain muutos on jatkuvaa! • PRH chattailee asiakkaiden kanssa – vastauksia jopa 13 sekunnissa • WhatsAppin kilpailija kasvaa kohisten – lisäsi ”superryhmät” • Chat korvasi puhelinpalaverit • Jäikö lompakko kotiin? Puhelimesi toimii nyt myös Plussa-korttina • Suomi julkaisee omat emojinsa ensimmäisenä maana maailmassa • Google uusi patentti tekee lopun verikokeista neuloilla • Samsungin virtuaaliselaimessa voi klikata tuijottamalla
 21. Tarinallisuus, digital storytelling • Tarinallisuus eli storytelling • Digital Storytelling Finland • Kickstarter • Vlogit.fi • Samaistuttavat sankaritarina ja tarinalliset unelmat luovat menestystä • Välineellä ei ole väliä; tekstiä, kuvaa, ääntä, videota… Youtube, Vimeo, Storify, Sway, Snapchat, Instagram, Padlet… • Oma Padlet-koostetarinani

Hinweis der Redaktion

 1. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/OKM11.pdf?lang=fi
 2. http://www.aparaattisaari.fi/ http://sanomalehtiopetuksessa.fi/fi/verkon-valtiaat-oppimateriaali/ http://lahiverkko.fi/netikas/
 3. http://www.mediataitokoulu.fi/assets/tehtavat/menitkoklikkiin.pdf http://www.mondokio.com/ http://www.mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi
 4. Oma PLE (Personal Learning Environment) digitaalinen jalanjälki, verkkoidentiteetti, profiilit, käyttö, yksityisyysasetukset Turvallisuus, tietoturva Välineet ja niiden funktiot Verkostot Osaaminen, tavoitteet ja kiinnostuksenkohteet Ammattialat, ammatit, työtehtävät Yritykset, henkilöt Avainsanat, hashtagit, hakusanat Viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot PLE uraportfoliona, yhteys hakuasiakirjoihin
 5. http://www.slideshare.net/hponka/2000luvun-ydintaidot-ja-oppimisen-tulevaisuus https://harto.wordpress.com/2015/11/27/tilastokeskuksen-tuoreet-some-tilastot-julki-kasvua-eniten-yli-65-vuotiailla-pikaviestipalvelut-jo-48/ https://harto.wordpress.com/2015/08/01/ajankohtaista-some-rintamalta-facebook-google-twitter-ja-younited/ http://www.slideshare.net/hponka/facebook-on-narsisteja-pullollaan-ja-some-muutenkin-nuorten-hmpp-vai-onko http://www.slideshare.net/hponka/somepolit http://www.slideshare.net/jjanhone/somepalvelut-suomessa-2015 http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/index.html
 6. http://www.ebrand.fi/somejanuoret2015/ http://www.slideshare.net/jjanhone/somepalvelut-suomessa-2015 http://www.marmai.fi/blogit/vierasblogi/vuonna+2016+ykkostrendi+somessa+on+video+ja+alusta+mobiili/a2328399 http://hurraakerkko.com/2015/10/31/sosiaalinen-media-trendit-2016/ http://kurio.fi/ajankohtaista/tutkimus-some-markkinoinnin-trendit-2015/ https://www.dna.fi/documents/15219/157828/Some-tutkimus+medialle/831dcf41-a593-432c-90a5-6cc6952db05c http://im.mtv.fi/blob/4941078/6c812d65a85598db50814610bd1da47b/suomalaisten-sosiaalisen-median-kaytto-2015-mtv-white-paper-data.pdf?utm_campaign=NTF_pdf_Some2015%3Aeimarklupa&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
 7. http://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/suomen-b2b-yritykset-pahasti-jalkijunassa-somen-tehokaytto-toisi-potkua-bisnekseen-6062386 https://www.tns-gallup.fi/uutiskirje/2015/kaksi-kolmesta-suomalaisesta-somessa-viikoittain?utm_source=MailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+lokakuu+2015 http://www.slideshare.net/Sentraali/sentraali-asiakaspalvelututkimus-2015 http://www.verkkouutiset.fi/talous/pilvipalvelut_yritykset-43660
 8. http://www.marmai.fi/uutiset/prh+chattailee+asiakkaidensa+kanssa++vastauksia+jopa+13+sekunnissa/a2331246 http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/whatsappin-kilpailija-kasvaa-kohisten-lisasi-superryhmat-6091957 http://summa.talentum.fi/article/tv/11-2015/chat-korvasi-puhelinpalaverit/233566 http://mobiili.fi/2015/11/26/puhelimesi-toimii-nyt-myos-plussa-korttina/ http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=336938&contentlan=1&culture=fi-Fi http://www.digitoday.fi/tiede-ja-teknologia/2015/12/07/googlen-uusi-patentti-tekee-lopun-verikokeista-neuloilla/201516146/66 http://www.digitoday.fi/tiede-ja-teknologia/2015/12/02/samsungin-virtuaaliselaimessa-voi-klikata-tuijottamalla/201515919/66
 9. http://dstfinland.ning.com/ http://www.markinst.fi/muutoksen-ammattilaiset/samaistuttavat-sankaritarinat-ja-tarinalliset-unelmat-luovat-menestysta https://kpamk.wordpress.com/testi-1/tarinallisuus/ http://padlet.com/ahvenjarvi/hah
 10. https://www.youtube.com/watch?v=sol3YIRaOxw
Anzeige