E Twinning PrezentáCia

www.etwinning.sk
eTwinning
Národná služba pre
elektronickú spoluprácu
škôl
Žilinská univerzita, Žilina
s finančnou podporou
Európskej komisie a
Ministerstva školstva SR
Centrálna podporná
služba
European Schoolnet,
Brusel
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
* Comenius Regio
Comenius * Mobilita
* Multilaterálne projekty
* Siete
* Sprievodné akcie
Program celoživotného - eTwinning
vzdelávania Erasmus
Leonardo
Grundtvig
Prierezový program
Jean Monet
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
Rozdiely
Comenius eTwinning
CIEĽ
Zvyšovať mobilitu žiakov a
pedagógov
Skvalitńovať partnerské
vzťahy medzi školami
Podporovať jazykové
vzdelávanie
Zlepšovať pedagogické
techniky, manažment školy
Inovatívne využívať IKT
CIEĽ
Podporovať spoluprácu dvoch
európskych škôl na diaľku
Zapájať využívanie IKT do
vyučovacieho procesu
Poskytovať podporu, nástroje
a techniky na projektovo
orientované vyučovanie
Využívať webpriestory na
spoluprácu
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
ČO JE TO ETWINNING ?
* SPOLUPRÁCA DVOCH ŠKÔL Z RÔZNYCH
EURÓPSKYCH KRAJÍN
* POUŽÍVANIE IKT PRI SPOLOČNEJ PRÁCI
NA
PROJEKTOCH
* PREHĹBENIE ZNALOSTÍ CUDZÍCH
JAZYKOV A
POCHOPENIE INÝCH KULTÚR
* SCHOPNOSŤ PRACOVAŤ TÍMOVO
* TVORIVÉ MYSLENIE A INOVÁCIE
* PROJEKTOVÝ SPÔSOB VYUČOVANIA –
rôzne typy projektov
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
ProjektProjekt -- viacero definíciíviacero definícií
*určite a jasne navrhnutá úloha, ktorú môžeme predložiť žiakom tak,*určite a jasne navrhnutá úloha, ktorú môžeme predložiť žiakom tak,
aby sa im zdala životne dôležitá tým, že sa blíži skutočnej činnostiaby sa im zdala životne dôležitá tým, že sa blíži skutočnej činnosti
ľudí v životeľudí v živote
KillpatrickKillpatrick
Projekt -- viac sa využívajú poznávacie funkcie , hodnotiace
procesy a úlohy, ktoré nestresujú žiakov, využíva sa tvorivé
myslenie a formulovanie vlastných názorov
Projekt - v spojení s počítačovými technológiami umožňuje žiakovi
byť úspešný tam, kde predtým neuspel a kde často prežíval
traumu z neúspechu
eTwinning
Pri realizovaní projektu, sa rozvíja tvorivé myslenie žiakov,
žiaci sa učia pracovať s informáciami, rozvíja sa ich
hodnotiace,
kritické myslenie, zvyšuje sa ich motivácia pre učenie,
vzdelávanie,
najmä tým, že žiaci vidia zmysel svojej práce, učenia sa.
Škola sa tak viac približuje životu, žiaci sa učia
spolupracovať,
pracovať v tímoch, získavajú dobrú prípravu na
riešenie problémov v živote,
získavajú sociálne a občianske zručnosti
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
Tradičné vyučovanie Projektové vyučovanie
Vonkajšie znaky:
Stála skupina žiakov, čas
vyučovacej hodiny 45 minút,
učiteľ určuje ako dlho sa možno
venovať téme, predmety sú
"oddelené", malý zreteľ na
záujmy žiaka atď.
Vonkajšie znaky:
Žiak pracuje v rámci
eTwinningového projektu na
téme, ktorá ho zaujíma,
skupina "určuje" zámer práce,
"hľadá" metódy a formy práce,
žiaci sa radia: čo, kde, ako - s
kým pracovať a pod.
Rola učiteľa:
Jediný organizátor práce
žiakov, organizátor vzdelávania
i výchovy, "hodnotiteľ" práce
žiakov, organizátor disciplíny,
spravidla jediný
sprostredkovateľ vedomostí
Rola učiteľa:
Vystupuje v "pozadí" ako
"spolupracovník", ktorý má také
práva a povinnosti ako každý
žiak. (To tiež podporuje
samostatnosť práce žiakov.)
Na žiakov pôsobí bez trestov,
ETWINNING V PRAXI
eTwinning
Rola žiaka:
"Konzument" činností učiteľa.
Hlavnou povinnosťou je:
dobre sa správať a snažiť sa
uložiť si do pamäti všetko, čo
hovorí učiteľ.
Rola žiaka:
Žiak preberá zodpovednosť za
svoju prácu. Aktívne rieši
projekt, pričom spolupracuje
so spolužiakmi.
Motivácia:
Prevláda sekundárna motivácia
- učiteľom, perspektívou
skúšania, prípadnými trestami
atď.
Motivácia:
Motivácia vychádza zo záujmu
- žiaci si môžu vo výučbe voliť
to, čo ich zaujíma, môžu si
"prispôsobovať" obsah učiva
svojmu záujmu, môžu
obohacovať obsah
o svoje námety atď
eTwinning
AKO SA ZAPOJIŤ
Nájsť nápad na projekt – zapojiť žiakov –
mindmapping,brainstorming
Prehovoriť pár kolegov a vedenie školy
Zaregistrovať sa do databázy a nájsť partnerskú
školu v zahraničí
Dohodnúť sa na postupe – správna komunikácia -
výber hlavnej témy,formovanie
skupín
Projekt so žiakmi realizovať a vyhodnotiť -
prezentácia
eTwinning
Hľadanie inšpirácie:
www.etwinning.net – Inšpirácia – Balíčky projektov
-Moduly
http://www.etwinning.net/cz/pub/inspiration/modules/htm
-Galéria
www.etwinning.sk
Učiteľ mesiaca – web stránka alebo odkazy na výstupy
realizovaného projektu
Ďalšie odkazy na software a pomôcky pre vyučovanie v texte
projektu
eTwinning
Podporné aktivity NSS
Súťaž o najlepší projekt etwinning na Slovensku
podmienky a pravidlá na www.etwinning.sk v máji
Súťaž o najlepší európsky projekt etwinning
podmienky a pravidlá na stránke www.etwinning.sk
a www.etwinning.net v novembri
Školenia v slovenských mestách počas školského roka
informácie a registrácia na www.etwinning.sk
Bezplatná účasť na medzinárodných workshopoch
a konferenciách
Ocenenie kvalitných projektov National Quality Label,
registrácia projektov priebežne na stránke
www.etwinning.sk
Ocenenie kvalitných projektov na európskej úrovni
European Quality Label
registrácia na www.etwinning.net , ocenenia budú udeľované
dvakrát ročne
Činnosť regionálnych konzultantov
Vydávanie zaujímavých študijných a propagačných
materiálov
Propagácia školy a aktivít projektu na web
stránkach etwinning
eTwinning
Team eTwinning
Ing.Ľubica Sokolíková
Ing.Katarína Hrbáňová
PhDr.Gabriela Podolanová
Ing.Miroslav Markovič
info@etwinning.sk
Telefón : 041/513 5070
http:// www.etwinning.sk
http://www.etwinning.net
1 von 14

Recomendados

Podolanova e twinning von
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinningIndicia
232 views15 Folien
E twinning prezent. von
E twinning  prezent.E twinning  prezent.
E twinning prezent.Elementary school
35 views16 Folien
Elearning kurz prez 2017 von
Elearning kurz prez 2017Elearning kurz prez 2017
Elearning kurz prez 2017Zuzana Mészárosová
620 views13 Folien
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n... von
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Indicia
70 views36 Folien
Predstavenie neziskovej organizácie Eductech von
Predstavenie neziskovej organizácie EductechPredstavenie neziskovej organizácie Eductech
Predstavenie neziskovej organizácie EductechMatus Demko
125 views20 Folien
CIA – pátranie po kultúrnom dedičstve von
CIA – pátranie po kultúrnom dedičstveCIA – pátranie po kultúrnom dedičstve
CIA – pátranie po kultúrnom dedičstveculture2018
126 views13 Folien

Más contenido relacionado

Similar a E Twinning PrezentáCia

zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxLuciaKrcmarikova
61 views23 Folien
Prezent von
PrezentPrezent
PrezentProject Etwinning
45 views23 Folien
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxLuciaKrcmarikova
54 views23 Folien
Úvod do eTwinningu von
Úvod do eTwinninguÚvod do eTwinningu
Úvod do eTwinninguJana Fugová
154 views10 Folien
ETW-Zaverecna prezentacia von
ETW-Zaverecna prezentaciaETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentaciaMiroslavLuk1
137 views25 Folien
1 etwinnning von
1 etwinnning1 etwinnning
1 etwinnningKornelia Lohynova
140 views11 Folien

Similar a E Twinning PrezentáCia(20)

zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von LuciaKrcmarikova
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
LuciaKrcmarikova61 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von LuciaKrcmarikova
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
LuciaKrcmarikova54 views
ETW-Zaverecna prezentacia von MiroslavLuk1
ETW-Zaverecna prezentaciaETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentacia
MiroslavLuk1137 views
Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať von Indicia
Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používaťNemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať
Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať
Indicia169 views
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie von Eductech
Eductech - prezentácia neziskovej organizácieEductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech - prezentácia neziskovej organizácie
Eductech186 views
Cernicka rozvojove projekty von Indicia
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projekty
Indicia446 views
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver01 von Rado Bačik
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver01Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver01
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver01
Rado Bačik411 views
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00 von Rado Bačik
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00
Mo fa predstavenie-projektu-sept2014_ver00
Rado Bačik142 views
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie von Indicia
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIvan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Indicia1.3K views
Sedliakova - ucime sa inak von Indicia
Sedliakova - ucime sa inakSedliakova - ucime sa inak
Sedliakova - ucime sa inak
Indicia558 views
Daj si challenge s Microsoftom | 24. apríl 2013 | STU BA 2. miesto Tím č. 7 von Lenka Križanová
Daj si challenge s Microsoftom | 24. apríl 2013 | STU BA 2. miesto Tím č. 7Daj si challenge s Microsoftom | 24. apríl 2013 | STU BA 2. miesto Tím č. 7
Daj si challenge s Microsoftom | 24. apríl 2013 | STU BA 2. miesto Tím č. 7
Lenka Križanová389 views
Ako sa stať Vnímavou školou_Révészová von Indicia
Ako sa stať Vnímavou školou_RévészováAko sa stať Vnímavou školou_Révészová
Ako sa stať Vnímavou školou_Révészová
Indicia48 views
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n... von Indicia
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti n...
Indicia153 views

E Twinning PrezentáCia

 • 2. eTwinning Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl Žilinská univerzita, Žilina s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva SR Centrálna podporná služba European Schoolnet, Brusel
 • 3. ETWINNING V PRAXI eTwinning * Comenius Regio Comenius * Mobilita * Multilaterálne projekty * Siete * Sprievodné akcie Program celoživotného - eTwinning vzdelávania Erasmus Leonardo Grundtvig Prierezový program Jean Monet
 • 4. ETWINNING V PRAXI eTwinning Rozdiely Comenius eTwinning CIEĽ Zvyšovať mobilitu žiakov a pedagógov Skvalitńovať partnerské vzťahy medzi školami Podporovať jazykové vzdelávanie Zlepšovať pedagogické techniky, manažment školy Inovatívne využívať IKT CIEĽ Podporovať spoluprácu dvoch európskych škôl na diaľku Zapájať využívanie IKT do vyučovacieho procesu Poskytovať podporu, nástroje a techniky na projektovo orientované vyučovanie Využívať webpriestory na spoluprácu
 • 5. ETWINNING V PRAXI eTwinning ČO JE TO ETWINNING ? * SPOLUPRÁCA DVOCH ŠKÔL Z RÔZNYCH EURÓPSKYCH KRAJÍN * POUŽÍVANIE IKT PRI SPOLOČNEJ PRÁCI NA PROJEKTOCH * PREHĹBENIE ZNALOSTÍ CUDZÍCH JAZYKOV A POCHOPENIE INÝCH KULTÚR * SCHOPNOSŤ PRACOVAŤ TÍMOVO * TVORIVÉ MYSLENIE A INOVÁCIE * PROJEKTOVÝ SPÔSOB VYUČOVANIA – rôzne typy projektov
 • 6. ETWINNING V PRAXI eTwinning ProjektProjekt -- viacero definíciíviacero definícií *určite a jasne navrhnutá úloha, ktorú môžeme predložiť žiakom tak,*určite a jasne navrhnutá úloha, ktorú môžeme predložiť žiakom tak, aby sa im zdala životne dôležitá tým, že sa blíži skutočnej činnostiaby sa im zdala životne dôležitá tým, že sa blíži skutočnej činnosti ľudí v životeľudí v živote KillpatrickKillpatrick Projekt -- viac sa využívajú poznávacie funkcie , hodnotiace procesy a úlohy, ktoré nestresujú žiakov, využíva sa tvorivé myslenie a formulovanie vlastných názorov Projekt - v spojení s počítačovými technológiami umožňuje žiakovi byť úspešný tam, kde predtým neuspel a kde často prežíval traumu z neúspechu
 • 7. eTwinning Pri realizovaní projektu, sa rozvíja tvorivé myslenie žiakov, žiaci sa učia pracovať s informáciami, rozvíja sa ich hodnotiace, kritické myslenie, zvyšuje sa ich motivácia pre učenie, vzdelávanie, najmä tým, že žiaci vidia zmysel svojej práce, učenia sa. Škola sa tak viac približuje životu, žiaci sa učia spolupracovať, pracovať v tímoch, získavajú dobrú prípravu na riešenie problémov v živote, získavajú sociálne a občianske zručnosti
 • 8. ETWINNING V PRAXI eTwinning Tradičné vyučovanie Projektové vyučovanie Vonkajšie znaky: Stála skupina žiakov, čas vyučovacej hodiny 45 minút, učiteľ určuje ako dlho sa možno venovať téme, predmety sú "oddelené", malý zreteľ na záujmy žiaka atď. Vonkajšie znaky: Žiak pracuje v rámci eTwinningového projektu na téme, ktorá ho zaujíma, skupina "určuje" zámer práce, "hľadá" metódy a formy práce, žiaci sa radia: čo, kde, ako - s kým pracovať a pod. Rola učiteľa: Jediný organizátor práce žiakov, organizátor vzdelávania i výchovy, "hodnotiteľ" práce žiakov, organizátor disciplíny, spravidla jediný sprostredkovateľ vedomostí Rola učiteľa: Vystupuje v "pozadí" ako "spolupracovník", ktorý má také práva a povinnosti ako každý žiak. (To tiež podporuje samostatnosť práce žiakov.) Na žiakov pôsobí bez trestov,
 • 9. ETWINNING V PRAXI eTwinning Rola žiaka: "Konzument" činností učiteľa. Hlavnou povinnosťou je: dobre sa správať a snažiť sa uložiť si do pamäti všetko, čo hovorí učiteľ. Rola žiaka: Žiak preberá zodpovednosť za svoju prácu. Aktívne rieši projekt, pričom spolupracuje so spolužiakmi. Motivácia: Prevláda sekundárna motivácia - učiteľom, perspektívou skúšania, prípadnými trestami atď. Motivácia: Motivácia vychádza zo záujmu - žiaci si môžu vo výučbe voliť to, čo ich zaujíma, môžu si "prispôsobovať" obsah učiva svojmu záujmu, môžu obohacovať obsah o svoje námety atď
 • 10. eTwinning AKO SA ZAPOJIŤ Nájsť nápad na projekt – zapojiť žiakov – mindmapping,brainstorming Prehovoriť pár kolegov a vedenie školy Zaregistrovať sa do databázy a nájsť partnerskú školu v zahraničí Dohodnúť sa na postupe – správna komunikácia - výber hlavnej témy,formovanie skupín Projekt so žiakmi realizovať a vyhodnotiť - prezentácia
 • 11. eTwinning Hľadanie inšpirácie: www.etwinning.net – Inšpirácia – Balíčky projektov -Moduly http://www.etwinning.net/cz/pub/inspiration/modules/htm -Galéria www.etwinning.sk Učiteľ mesiaca – web stránka alebo odkazy na výstupy realizovaného projektu Ďalšie odkazy na software a pomôcky pre vyučovanie v texte projektu
 • 12. eTwinning Podporné aktivity NSS Súťaž o najlepší projekt etwinning na Slovensku podmienky a pravidlá na www.etwinning.sk v máji Súťaž o najlepší európsky projekt etwinning podmienky a pravidlá na stránke www.etwinning.sk a www.etwinning.net v novembri Školenia v slovenských mestách počas školského roka informácie a registrácia na www.etwinning.sk Bezplatná účasť na medzinárodných workshopoch a konferenciách
 • 13. Ocenenie kvalitných projektov National Quality Label, registrácia projektov priebežne na stránke www.etwinning.sk Ocenenie kvalitných projektov na európskej úrovni European Quality Label registrácia na www.etwinning.net , ocenenia budú udeľované dvakrát ročne Činnosť regionálnych konzultantov Vydávanie zaujímavých študijných a propagačných materiálov Propagácia školy a aktivít projektu na web stránkach etwinning eTwinning
 • 14. Team eTwinning Ing.Ľubica Sokolíková Ing.Katarína Hrbáňová PhDr.Gabriela Podolanová Ing.Miroslav Markovič info@etwinning.sk Telefón : 041/513 5070 http:// www.etwinning.sk http://www.etwinning.net