Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

RealDrives

770 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

RealDrives

  1. 1. RealDrives drijfveren logica is uitermateRealDrives geschikt om te doorgronden waarom mensen doen wat ze doen en om vat te krijgen op die dingen, die de toekomst doen veranderen. VOORKEUR wat moet je? PERCEPTIE GEDRAG wat doe je? wat zie je? wat wil je?“Ons gedrag is het gevolg van de confrontatie tussen onze drijfveren ende perceptie van onze omgeving.”Inmiddels hebben meer dan om in kaart te brengen wat iemands het opsporen van mogelijke oorzaken voorkeuren zijn, hoe iemand zijn omgeving waarom iets niet wil lukken. RealDrives100.000 mensen gebruik waarneemt en hoe het gedrag daarop logica wordt ook buiten de werksituatiegemaakt van één van onze wordt aangepast. Dit product is gericht op toegepast om bijvoorbeeld de klik tussen “standaard” werksituaties, zoals die te klant en product te vergroten of om dedrijfveer producten. vinden zijn bij de overheid en bij het gros betrokkenheid van stakeholders in een van de ondernemingen, bedoeld om de project te monitoren en te verbeteren. samenwerking tussen mensen te verbeterenRealDrives combineert de theorieën van   en mensen meer effect te laten sorteren inMaslow, Graves en Cornelis tot een hun omgeving.mensmodel, waarbij ons gedrag het gevolgis van de confrontatie tussen onze drijfveren Omdat werken in de zorg andere dingen RealDrives werkt met zes kleuren om deen onze omgeving. Mensen kunnen zich van mensen vraagt, werken we daar met drijfveren die worden onderscheiden, weererg goed aan hun omgeving aanpassen,   een product wat is toegespitst op de te geven. en doen wat zij denken dat passend en zorgsector: RealDrives Care&Cure. Diteffectief is in de situatie waarin zij verkeren.  product is bedoeld om mensen en groepen in de zorg te helpen bij het nadenken overGedrag is daarom vaak beter te verklaren zichzelf en het maken van keuzes voor devanuit de omstandigheden dan vanuit de toekomst. Het biedt inzicht bij vraagstukkenwerkelijke voorkeuren van mensen. Wie het als ziekteverzuim, retentie, communicatie enhet gedrag van mensen wil veranderen functioneren.hoeft de mens vaak niet te veranderen; hetkan effectiever zijn om de omstandigheden RealDrives Edu is speciaal gemaakt voorte veranderen, of de waarneming van die het onderwijs, voor mensen die er les gevenomstandigheden te beïnvloeden. De mens en ontvangen. RealDrives Edu is bedoeldpast zijn gedrag dan vanzelf aan de om de onderwijsinstelling ondersteunend tegewijzigde situatie aan. laten zijn aan het onderwijzend personeel, disfunctioneren herkenbaar en oplosbaar teRealDrives gelooft in mensen, maar denkt in maken en om de match van de leerling metproducten. Mensen en organisaties zijn de omgeving te verbeteren. De grote kracht van de kleurcode is dat hijheel bekwaam in het oplossen van hun een taal creëert, die niet alleen persoonlijkeeigen problemen, zeker wanneer ze RealDrives is uitermate effectief gebleken trekken, maar ook waarnemingen & gedraggebruik kunnen maken van hulpmiddelen, bij oa persoonlijke reflectie, het opereren kan kenschetsen. Iemand kan dus sterkdie inzicht en overzicht verschaffen. als team, leiding geven, het motiveren van Blauwe drijfveren hebben, zijn omgeving mensen en groepen, cultuur verandering, als enorm Oranje waarnemen, en zich watRealDrives voor organisaties maakt gebruik het opleiden van mensen, begrijpelijk Rood gedragen. Wie de kleurcodes kent,van een tweede generatie drijfveermeting communiceren, elkaar de ruimte geven en begrijpt het direct. www.realdrives.nl
  2. 2. uitslagen voor groepen De voorkeur geeft de ‘Real Drive’ weer: waar gaat het iemand om? De voorkeur vertelt ons wat iemand eigenlijk wil, en is dus ook verbonden met de emoties. uitslag van een individuhet oordeel dat iemand over zijn of Hier zie je een mensenmens, voor wiehaar omgeving heeft, is eenvoudig af ideeën en stevigheid belangrijk zijn te leiden uit de verschillen tussen voorkeur en omgeving. De voorkeur is de norm, en als de omgeving daarvan afwijkt ontstaat een negatief beeld het omgevingsbeeld toont hoe iemand zijn of haar omgeving ziet. Dat is een subjectiefbeeld, want mensen werken nu eenmaal vanuit hun eigen werkelijkheid. Vaak zie je wel dat mensen in een groep sterkovereenkomstige beelden hebben, is het effectief wat iemand doet? maar dat hoeft niet. Hier zien Helpt het gedrag om de dingen op hier zie je we een heel drukke omgeving, te lossen die negatief beoordeeld wat iemandwant de combinatie van Oranje worden? feitelijken Groen geeft veel drukte over DOET ieders positie 2010 Ⓒ hatchfund.nl bv

×