Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

סטארטאפ - איך? כמה? ולמה

Ad

‫סטארטאפים‬
?‫למה‬ ?‫כמה‬ ?‫איך‬
‫גרין‬ ‫עידו‬
@greenido
+GreenIdo
‫מרץ‬
2016

Ad

?‫צריכה‬ ‫את‬ ‫מה‬
.1‫מוצר‬ ← ‫רעיון‬
.2‫ביצוע‬ ← ‫צוות‬
.3‫כסף‬

Ad

‫משהו‬ ‫בנו‬
‫יאהבו‬ ‫שמשתמשים‬

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Nächste SlideShare
Dec 27 Sermon
Dec 27 Sermon
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige
1 von 25 Anzeige

סטארטאפ - איך? כמה? ולמה

Herunterladen, um offline zu lesen

מצגת בעברית שנועדה לכוון יזמים שרוצים להתחיל לבנות משהו מרעיון בלבד. נתמקד בשלב הרעיון, בניית המוצר, הצוות ומהם הדגשים שיכולים לעזור לנו.

מצגת בעברית שנועדה לכוון יזמים שרוצים להתחיל לבנות משהו מרעיון בלבד. נתמקד בשלב הרעיון, בניית המוצר, הצוות ומהם הדגשים שיכולים לעזור לנו.

Weitere Verwandte Inhalte

סטארטאפ - איך? כמה? ולמה

 1. 1. ‫סטארטאפים‬ ?‫למה‬ ?‫כמה‬ ?‫איך‬ ‫גרין‬ ‫עידו‬ @greenido +GreenIdo ‫מרץ‬ 2016
 2. 2. ?‫צריכה‬ ‫את‬ ‫מה‬ .1‫מוצר‬ ← ‫רעיון‬ .2‫ביצוע‬ ← ‫צוות‬ .3‫כסף‬
 3. 3. ‫משהו‬ ‫בנו‬ ‫יאהבו‬ ‫שמשתמשים‬
 4. 4. ‫הסודית‬ ‫הנוסחה‬ …‫ששש‬ .‫הכרחיים‬ ‫תנאים‬ ‫הם‬ ‫מזל‬ ‫וגם‬ ‫תיזמון‬ ‫גם‬ ,‫אגב‬ ‫דרך‬
 5. 5. ?‫למה‬ ‫אם‬ .‫בעצמותכם‬ ‫בוער‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫חברה‬ ‫תתחילו‬ ‫אל‬ ‫בוער‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫החברה״‬ ‫״מכירת‬ ‫על‬ ‫חושבים‬ ‫אתם‬ .‫בעצמותכם‬ ‫קובן‬ ‫מארק‬
 6. 6. ?‫עכשיו‬ ?‫למה‬
 7. 7. ●‫מאוד‬ ‫חשוב‬ - ‫חזק‬ ‫רעיון‬ ●‫אוהבים‬ ‫שאתם‬ ‫משהו‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫לבנות‬ ‫ונלהבים‬ ●‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫תכנון‬ ●‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫אבל‬ - ‫יתרחב‬ ‫הרעיון‬ ‫ממוקד‬ ‫משהו‬ ‫על‬ ‫פוקוס‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫הרעיון‬
 8. 8. ●‫מבצע‬ ‫כמו‬ ‫להרגיש‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ .‫לירח‬ ‫להגיע‬ ●‫סטארטאפ‬ ‫להתחיל‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫סטארטאפ‬ ‫מאשר‬ ‫״קשה״‬ .‫״קל״‬ ●‫אז‬ - ‫שנים‬ ~10 ‫יקח‬ ‫זה‬ .‫חשוב‬ ‫יהיה‬ ‫שהרעיון‬ ‫חשוב‬
 9. 9. ‫נראה‬ ‫כמו‬ ‫טוב‬‫רעיון‬ ‫כמו‬‫נראה‬ ‫רע‬‫רעיון‬ ‫סטארטאפ‬
 10. 10. ●.(‫)מהר‬ ‫מונופול‬ ‫להשיג‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ○‫נישה‬ ‫על‬ ‫להתמקד‬ ‫חשוב‬ .‫בשוק‬ ●‫יש‬ ‫האם‬ - ‫בשוק‬ ‫הגידול‬ ‫את‬ ‫נתחו‬ ?‫עימו‬ ‫לגדול‬ ‫אפשרות‬ ●!‫לכולם‬ ‫ספרו‬ ○.‫הערות‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫אספו‬ ‫הרעיון‬
 11. 11. ‫הרעיון‬ ●‫מושלם‬ ‫במקום‬ ‫נמצאים‬ ‫תלמידים‬ ●‫אותם‬ ‫ותבדקו‬ ‫רעיונות‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ (‫ויעיל‬ ‫)מהר‬ ●‫להיות‬ ‫שיכולים‬ ‫באנשים‬ ‫תפגשו‬ .‫לדרך‬ ‫חברים‬ ‫או‬ ‫מנטורים‬ ●‫יותר‬ ‫לומדים‬ ‫אתם‬ ‫״כשלון״‬ ‫בכל‬ .‫״בהצלחה״‬ ‫מאשר‬
 12. 12. ‫מוצר‬ ‫פיתוח‬ ‫בין‬ ‫מחולק‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫שלכם‬ ‫הזמן‬ .‫ממשתמשים‬ ‫משוב‬ ‫וקבלת‬ ‫המוצר‬ .‫טובה‬ ‫התחלה‬ ‫זו‬ 50%-50%
 13. 13. ‫מוצר‬ ‫מחברה‬‫הפצה‬ ‫לחברה‬ ‫לשלם‬‫צריך‬ ‫הפצה‬‫על‬
 14. 14. ‫טוב‬‫מוצר‬ (‫)ופשוט‬ ‫מנצח‬
 15. 15. ‫מוצר‬ ●.(‫)בהתחלה‬ ‫ידני‬ ‫באופן‬ ‫משתמשים‬ ‫אספו‬ ●‫למשתמשים‬ ‫הקשיבו‬ ●:‫מנוע‬ ‫בנו‬
 16. 16. ‫הצוות‬ ‫שאתה‬ ‫לדרך‬ ‫בשותפה/שותף‬ ‫בחר‬ .‫טוב‬ ‫ומכיר‬ ‫מעריך‬
 17. 17. ‫הצוות‬ ●‫תושיה‬ ‫בעלת‬ ●‫במטרה‬ ‫דבקות‬ / ‫נחישות‬ ●:‫שאלות‬ ○?‫בתחום‬ ‫ידע‬ ?‫חוכמה‬ ○?‫ביחד‬ ‫להיות‬ ‫כייף‬
 18. 18. ‫הצוות‬ ●‫להרגיש‬ ‫חייבים‬ ‫נחוצים‬ ●‫פתוחה‬ ‫תקשורת‬
 19. 19. ‫מעולה‬‫צוות‬ ‫בונה‬ ‫מעולה‬‫חברה‬
 20. 20. ‫ביצוע‬ .‫בעקבותיך‬ ‫ילך‬ ‫הכל‬ .‫בעצמכם‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬
 21. 21. ‫ביצוע‬ ?‫לעשות‬ ‫מה‬ ●.‫לפעול‬ ‫להתחיל‬ ●.‫פוקוס‬ - ‫פוקוס‬ - ‫פוקוס‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ●‫דברים‬ 2-3‫ה‬ ‫מהם‬ ‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫לקבוע‬ .‫להשיג‬ ‫רוצים‬ ‫אותם‬
 22. 22. !‫תודה‬ @greenido

×