Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 39 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023 (20)

Anzeige

Aktuellste (19)

סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023

 1. 1. ‫חברת‬ ‫על‬ HRD ‫חברת‬ HRD ‫בישראל‬ ‫הגיוס‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫מובילה‬ . ‫מעל‬ 15 ‫על‬ ‫למגייסי‬ ‫טובים‬ ‫ומגייסים‬ ‫מגייסות‬ ‫הופכים‬ ‫אנחנו‬ ‫שנים‬ ! ‫ב‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫אנו‬ - 3 ‫עיקריים‬ ‫אופנים‬ : 1 . ‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫שהפכו‬ ‫עומק‬ ‫מחקרי‬ ‫ניהול‬ ‫לבנצ‬ ' ‫מרק‬ ‫גיוס‬ ‫בתחומי‬ ‫התעשיה‬ ‫של‬ , ‫מקורות‬ ‫גיוס‬ , ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ . 2 . ‫בעזרת‬ ‫וגאה‬ ‫לומדת‬ ‫קהילה‬ ‫הובלת‬ • ‫גיוס‬ ‫כנסי‬ , ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ , ‫עובד‬ ‫וחווית‬ ‫רווחה‬ , ‫משאבי‬ ‫הגדולים‬ ‫והדרכה‬ ‫אנוש‬ ‫בארץ‬ ‫והמקצועיים‬ . • ‫מעל‬ ‫הכוללת‬ ‫להתייעצות‬ ‫סגורה‬ ‫פייסבוק‬ ‫קהילת‬ 11,000 ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫מקצועני‬ ‫מכ‬ - 5,000 ‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬ ) ‫לחצו‬ ‫להצטרפות‬ ‫כאן‬ .( • ‫מקצועיים‬ ‫מאמרים‬ ‫מאות‬ , ‫נתוני‬ ‫בנצ‬ ' ‫מרק‬ ‫בארץ‬ ‫המוביל‬ ‫בפורטל‬ ‫עבודה‬ ‫וכלי‬ ‫כאן‬ . 3 . ‫גיוס‬ ‫בתחומי‬ ‫פרקטיות‬ ‫וסדנאות‬ ‫הסמכות‬ , ‫גיוס‬ ‫מקורות‬ , ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ , ‫טכנולוגי‬ ‫גיוס‬ , ‫כתיבה‬ ‫שיווקית‬ , ‫סדנאות‬ CHATGPT ‫ועוד‬ ‫ומנהלים‬ ‫לעובדים‬ . ‫שלנו‬ ‫המדהימה‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ללא‬ ‫קורה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫וכל‬ . ‫אתכן‬ ‫להזמין‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ‫רעיונות‬ ‫עם‬ ‫אלינו‬ ‫לפנות‬ , ‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫ערך‬ ‫שתייצר‬ ‫יוזמה‬ ‫וכל‬ ‫לשתף‬ ‫שתרצו‬ ‫תכנים‬ . ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬
 2. 2. ‫הסקר‬ ‫על‬ ‫בפעם‬ ‫נערך‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫גיוס‬ ‫לאנשי‬ ‫המקיף‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ ‫השישית‬ ) ‫ב‬ ‫נערכו‬ ‫הקודמים‬ 2015 , 2017 , 2019 , 2021 , 2022 ( ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬ ‫השנה‬ 1200 ‫וניתחנו‬ ‫מהתחום‬ ‫קולגות‬ ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫לעומק‬ 25,000 ‫נתונים‬ ! ‫הסקר‬ ‫בבניית‬ ‫משקיעים‬ ‫אנחנו‬ , ‫המידע‬ ‫איסוף‬ ‫וניתוחו‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫עבודה‬ ‫שלנו‬ ‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬ ‫כשירות‬ ‫מוגש‬ ‫והוא‬ . ‫רלוונטיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫שתשתפו‬ ‫נשמח‬
 3. 3. ‫מהסקר‬ ‫העיקריות‬ ‫ות‬ð‫התוב‬ ‫תקציר‬ • ‫בשכר‬ ‫עליה‬ ‫להמשך‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ ‫גם‬ – ‫כ‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫עם‬ 8% ‫הממוצע‬ ‫בשכר‬ ‫שעברה‬ ‫לשנה‬ ‫בהשוואה‬ . ‫הגיוס‬ ‫בתחומי‬ ‫השנה‬ ‫שהיו‬ ‫הנרחבים‬ ‫הפיטורים‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ ‫וה‬ HR ‫על‬ ‫גם‬ ‫ללחצים‬ ‫יביאו‬ ‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫בשכר‬ ‫בלבד‬ ‫קטנה‬ ‫עליה‬ ‫או‬ ‫הקפאה‬ ‫שנראה‬ ‫שלנו‬ ‫והצפי‬ ‫השכר‬ . * ‫בסוף‬ ‫לרוב‬ ‫המתקיימות‬ ‫השכר‬ ‫העלאות‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫נערך‬ ‫שהסקר‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ‫ראשון‬ ‫הרבעון‬ . • ‫כ‬ ‫של‬ ‫עליה‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ - 20% ‫עליית‬ ‫שממוצע‬ ‫בעוד‬ ‫אחרת‬ ‫לחברה‬ ‫שעברו‬ ‫עובדים‬ ‫אצל‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫ארגון‬ ‫באותו‬ ‫שנשארו‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫השכר‬ 10% ‫בלבד‬ . ‫ארגון‬ ‫לעבור‬ ‫יש‬ ‫משמעותית‬ ‫העלאה‬ ‫לקבל‬ ‫שכדי‬ ‫העצובה‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬ ‫מחזק‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ . • ‫הקודם‬ ‫לנתון‬ ‫ובהמשך‬ - 69% ‫משכרם‬ ‫מרוצים‬ ‫שהם‬ ‫אמרו‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫שהחליפו‬ ‫מאלה‬ ‫לעומת‬ 46% ‫מקום‬ ‫באותו‬ ‫שנשארו‬ . • ‫ב‬ ‫לשיפור‬ ‫גם‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫בשכר‬ ‫העלייה‬ ‫לצד‬ " ‫הכוללת‬ ‫חבילה‬ " ‫קרן‬ ‫כגון‬ ‫הנלווים‬ ‫והתנאים‬ ‫השתלמות‬ , ‫בריאות‬ ‫ביטוחי‬ , ‫אופציות‬ , ‫וכו‬ ‫מניות‬ ' . • ‫ב‬ ‫גבוה‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫במחלקות‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ - 20% ‫למרות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫מזה‬ ‫מובהק‬ ‫נשי‬ ‫רוב‬ ‫עם‬ ‫שמקצועות‬ . ‫בתפקידי‬ ‫נשים‬ HR ‫בממוצע‬ ‫משתכרות‬ 19,505 ‫שקל‬ ‫גברים‬ ‫ואילו‬ ‫בחודש‬ – 23,496 ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬
 4. 4. 16/3/23 26/6/23 - 17/7/23 19/7/23 24/10/23 28/11/23 ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫והסורסינג‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ | ‫אירועים‬ ‫לאגו‬ ) ‫חניה‬ + ‫הסעות‬ ‫ראשל‬ ‫מרכבת‬ " ‫צ‬ ( ‫חדש‬ - ‫עובד‬ ‫וחווית‬ ‫רווחה‬ ‫כנס‬ | 3 ‫בישראל‬ ‫בתחום‬ ‫והפרקטי‬ ‫המקצועי‬ ‫בכנס‬ ‫אונליין‬ ‫ימים‬ ‫חצאי‬ ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫כנס‬ | ‫אירועים‬ ‫לאגו‬ ) ‫חניה‬ + ‫ראשל‬ ‫מרכבת‬ ‫הסעות‬ " ‫צ‬ ( ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫כנס‬ | ‫אירועים‬ ‫לאגו‬ ) ‫חניה‬ + ‫ראשל‬ ‫מרכבת‬ ‫הסעות‬ " ‫צ‬ ( ‫כנס‬ HRTECH – ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫כנס‬ , ‫גיוס‬ , ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬ ‫ארגוני‬ | ‫אירועים‬ ‫לאגו‬ ) ‫חניה‬ + ‫ראשל‬ ‫מרכבת‬ ‫הסעות‬ " ‫צ‬ ( ‫ולשריין‬ ‫לגזור‬ ‫בלו‬ " ‫ז‬ – ‫גאנט‬ ‫ב‬ ‫לפספס‬ ‫שאסור‬ ‫הכנסים‬ 2023 <‫בעיצומה‬ ‫ההרשמה‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ‫לחסויות‬ info@hrd.co.il
 5. 5. ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫השנה‬ ‫מילאו‬ ‫את‬ ‫הסקר‬ ‫מעל‬ ‫ל‬ 1,200 ‫אנשי‬ ‫משאבי‬ ‫אנוש‬ , ‫גיוס‬ ‫והדרכה‬ ‫שמילאו‬ ‫באופן‬ ‫מלא‬ ‫את‬ ‫הסקר‬ ‫ואחרי‬ ‫סינון‬ ‫שעשינו‬ ‫כדי‬ ‫לוודא‬ ‫את‬ ‫מהימנות‬ ‫הנתונים‬ . ‫היחס‬ ‫בין‬ ‫נשים‬ ‫לגברים‬ ‫דומה‬ ‫לסקרים‬ ‫הקודמים‬ ‫עם‬ ‫ירידה‬ ‫עליה‬ ‫במספר‬ ‫הגברים‬ ‫הממלאים‬ . 1226 ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬ 92% ‫נשים‬ 8% ‫גברים‬
 6. 6. ‫ל‬ - 97% ‫תואר‬ ‫יש‬ ‫מהמשיבים‬ ‫השכלה‬ 45% ‫ראשון‬ ‫תואר‬ 51% ‫שני‬ ‫תואר‬ 1% ‫אחר‬
 7. 7. 95% ‫שכירים‬ ‫הם‬ ‫מהמשיבים‬ ‫תעסוקתי‬ ‫סטטוס‬ ‫שכיר‬ / ‫ה‬ , 95% ‫עצמאי‬ / ‫ת‬ / ‫בעל‬ / ‫חברה‬ ‫ת‬ , 2% ‫עבודות‬ ‫בין‬ , 3%
 8. 8. ‫השרון‬ ‫מאזור‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬ ‫והמרכז‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫מיקום‬ 76% 9% 11% 4% 76% 11% ‫והשפלה‬ ‫ירושלים‬ ‫צפון‬ ‫ושרון‬ ‫מרכז‬ ‫דרום‬
 9. 9. ‫במספרים‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫השוק‬ ‫מצב‬ ! ‫רכזי‬ ‫אחוז‬ ‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫בסקר‬ / ‫ות‬ ‫מ‬ ‫עלה‬ ‫הגיוס‬ - 22% ‫ל‬ - 28% ‫ואחוז‬ ‫מנהלי‬ / ‫מ‬ ‫עלה‬ ‫הגיוס‬ ‫ות‬ - 12% ‫ל‬ - 15% . ‫של‬ ‫לירידה‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ 7% ‫מ‬ ‫הגיוס‬ ‫רכזי‬ ‫באחוז‬ 28% ‫ל‬ - 21% . ‫העוסקים‬ ‫אחוז‬ ‫שגם‬ ‫לראות‬ ‫מעניין‬ ‫ירד‬ ‫בסורסינג‬ : ‫מ‬ 7% ‫ל‬ ‫אשתקד‬ ‫בסקר‬ - 3% ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ ) ‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫בסקר‬ ‫על‬ ‫עמדנו‬ 5% ( ‫כמעט‬ 49% ‫עוסקים‬ ‫הסקר‬ ‫ממשתתפי‬ ‫הגיוס‬ ‫בתחומי‬ , ‫סורסינג‬ , ‫הגיוס‬ ‫שיווק‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ . ‫כ‬ 51% ‫במש‬ ‫עוסקים‬ ‫מהמשיבים‬ " ‫א‬ , ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ‫במספרים‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫השוק‬ ‫מצב‬ ! ‫רכזי‬ ‫אחוז‬ ‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫בסקר‬ / ‫ות‬ ‫מ‬ ‫עלה‬ ‫הגיוס‬ - 22% ‫ל‬ - 28% ‫ואחוז‬ ‫מנהלי‬ / ‫מ‬ ‫עלה‬ ‫הגיוס‬ ‫ות‬ - 12% ‫ל‬ - 15% . ‫של‬ ‫לירידה‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ 7% ‫מ‬ ‫הגיוס‬ ‫רכזי‬ ‫באחוז‬ 28% ‫ל‬ - 21% . ‫העוסקים‬ ‫אחוז‬ ‫שגם‬ ‫לראות‬ ‫מעניין‬ ‫ירד‬ ‫בסורסינג‬ : ‫מ‬ 7% ‫ל‬ ‫אשתקד‬ ‫בסקר‬ - 3% ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ ) ‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫בסקר‬ ‫על‬ ‫עמדנו‬ 5% ( ‫כמעט‬ 49% ‫עוסקים‬ ‫הסקר‬ ‫ממשתתפי‬ ‫הגיוס‬ ‫בתחומי‬ , ‫סורסינג‬ , ‫הגיוס‬ ‫שיווק‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ . ‫כ‬ 51% ‫במש‬ ‫עוסקים‬ ‫מהמשיבים‬ " ‫א‬ , ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ‫הגיוס‬ ‫רכזי‬ ‫באחוז‬ ‫ירידה‬ 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 7% 10% 10% 15% 17% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% ‫והטבות‬ ‫שכר‬ ‫מנהל‬ / ‫ארגונית‬ ‫תקשורת‬ ‫ת‬ ‫מנהל‬ / ‫וסורסינג‬ ‫גיוס‬ ‫מקורות‬ ‫ת‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ / ‫הגיוס‬ ‫שיווק‬ ‫גיוס‬ ‫ומקורות‬ ‫סורסינג‬ HRBP ‫מנהל‬ / ‫גיוס‬ ‫ת‬ ‫רכז‬ / ‫גיוס‬ ‫ת‬
 10. 10. ‫יסיון‬ð ‫ות‬ð‫וש‬ ‫ותק‬ ‫בתחום‬ ‫יסיון‬ð ‫ות‬ð‫ש‬ ‫וכחי‬ð‫ה‬ ‫בתפקיד‬ ‫יסיון‬ð ‫ות‬ð‫ש‬ 5% 22% 22% 17% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0-1 2-4 5-7 8-10 11 + 17% 36% 21% 11% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0-1 2-4 5-7 8-10 11 +
 11. 11. 61% ‫גלובאלי‬ ‫בארגון‬ ‫עובדים‬ ‫מהמשיבים‬ ? ‫גלובאליים‬ ‫ים‬ð‫ארגו‬ ‫עבור‬ : ‫בישראל‬ ‫יושבת‬ ‫הלה‬ð‫הה‬ ‫האם‬ ? ‫הארגון‬ ‫אופי‬
 12. 12. ‫הארגון‬ ‫גודל‬ 31% ‫מעל‬ ‫ים‬ð‫שמו‬ ‫ים‬ð‫מארגו‬ ‫מגיעים‬ ‫מהמשיבים‬ 1000 ‫עובדים‬ 6% 20% 17% 13% 12% 19% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1-25 26-100 101-250 251-500 501-1000 1001-5000 ‫מעל‬ 5000 ‫עובדים‬
 13. 13. ‫בארגון‬ ‫יחידה‬ ‫קציה‬ð‫פו‬ ‫סטרטאפ‬ ‫משנה‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫שעברה‬ ‫משנה‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫שעברה‬ ‫משנה‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫שעברה‬ ‫משנה‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫שעברה‬ ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ?
 14. 14. ‫שים‬ð‫א‬ ‫יהול‬ð ‫כולל‬ ‫התפקיד‬ ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬ ? ‫הל‬ð‫מ‬ ‫שים‬ð‫א‬ ‫כמה‬ / ‫ת‬ ?
 15. 15. ‫ים‬ð‫הארגו‬ ‫התפלגות‬ ‫מגזר‬ 1% 1% 3% 3% 4% 6% 6% 6% 14% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ‫תקשורת‬ ‫מפעיל‬ ) ‫סלולר‬ ‫חברות‬ , ‫טלפוניה‬ , ‫לווין‬ , ‫בכבלים‬ ‫טלויזיה‬ , call center ( ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ / ‫חברתי‬ ‫קמעונאות‬ ‫אקדמי‬ ‫ארגון‬ ‫או‬ ‫ממשלתי‬ ‫ארגון‬ ‫לארגונים‬ ‫גיוס‬ ‫שרותי‬ ‫או‬ ‫השמה‬ ‫חברת‬ ‫שרותים‬ ‫חברת‬ / ‫יעוץ‬ ‫פיננסים‬ , ‫ובנקאות‬ ‫ביטוח‬ ‫תוכנה‬ ‫בית‬ / ‫אאוטסורסינג‬ ‫חברת‬ ‫וייצור‬ ‫תעשיה‬ ) ‫מזון‬ ‫תעשיית‬ , ‫תרופות‬ , ‫רכיבים‬ , ‫מכונות‬ , ‫צבאית‬ ‫תעשיה‬ / ‫בטחונית‬ (... ‫היי‬ - ‫טק‬ / ‫ביוטק‬ / ‫טכנולגיה‬ / IT
 16. 16. ‫שכר‬ ‫י‬ð‫תו‬ð 2023 ‫חשוב‬ : • ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫של‬ ‫ממדגם‬ ‫נאספו‬ ‫הסקר‬ ‫נתוני‬ 1200 ‫קולגות‬ . ‫זאת‬ ‫עם‬ , ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ ‫הינם‬ ‫כאן‬ ‫המוצגים‬ ‫שהמספרים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ ‫חציוני‬ ‫ושכר‬ . ‫נמוכות‬ ‫משכורות‬ ‫לראות‬ ‫נוכל‬ ‫הממוצע‬ ‫של‬ ‫קצותיו‬ ‫משני‬ / ‫יותר‬ ‫גבוהות‬ . ‫חציוני‬ ‫שכר‬ – ‫שבו‬ ‫השכר‬ 50% ‫ו‬ ‫זה‬ ‫לשכר‬ ‫מעל‬ ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ 50% ‫מתחתיו‬ • ‫אחוזון‬ 25 – ‫ש‬ ‫השכר‬ 25% ‫ממנו‬ ‫פחות‬ ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ • ‫אחוזון‬ 75 – ‫ש‬ ‫השכר‬ 75% ‫ממנו‬ ‫פחות‬ ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ ‫חשוב‬ : • ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫של‬ ‫ממדגם‬ ‫נאספו‬ ‫הסקר‬ ‫נתוני‬ 1200 ‫קולגות‬ . ‫זאת‬ ‫עם‬ , ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ ‫הינם‬ ‫כאן‬ ‫המוצגים‬ ‫שהמספרים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ ‫חציוני‬ ‫ושכר‬ . ‫נמוכות‬ ‫משכורות‬ ‫לראות‬ ‫נוכל‬ ‫הממוצע‬ ‫של‬ ‫קצותיו‬ ‫משני‬ / ‫יותר‬ ‫גבוהות‬ . ‫חציוני‬ ‫שכר‬ – ‫שבו‬ ‫השכר‬ 50% ‫ו‬ ‫זה‬ ‫לשכר‬ ‫מעל‬ ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ 50% ‫מתחתיו‬ • ‫אחוזון‬ 25 – ‫ש‬ ‫השכר‬ 25% ‫ממנו‬ ‫פחות‬ ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬ • ‫אחוזון‬ 75 – ‫ש‬ ‫השכר‬ 75% ‫ממנו‬ ‫פחות‬ ‫מרוויחים‬ ‫מהאנשים‬
 17. 17. ‫כנס‬ HR TECH ‫לכם‬ ‫שאסור‬ ‫השנה‬ ‫לפספס‬ ! ‫טכנולוגיות‬ ‫כנס‬ HR ‫ויכלול‬ ‫במיוחד‬ ‫מרתק‬ ‫יהיה‬  ‫פרקטיות‬ ‫הרצאות‬ , ‫השראה‬ ‫ומעוררות‬ ‫מעניינות‬ ‫בתחום‬ ‫והמומחיות‬ ‫המומחים‬ ‫מיטב‬ ‫של‬  ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫איכותי‬ ‫נטוורקינג‬ 400 ‫וחברי‬ ‫חברות‬ ‫קהילה‬  ‫עולמות‬ ‫לפי‬ ‫פרקטיים‬ ‫סופר‬ ‫למסלולים‬ ‫חלוקה‬ ‫תוכן‬  ‫כלים‬ ‫לקבלת‬ ‫הכנס‬ ‫יום‬ ‫בסוף‬ ‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬ ‫ליישום‬ ‫מעשיים‬ ‫מיידי‬ ‫בארגון‬ ‫אצלכם‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ , ‫ב‬ ‫יתקיים‬ ‫הכנס‬ 16/3/23 ‫בלאגו‬ ‫אירועים‬ ‫למייל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לרישום‬ il co. hrd. info@ ‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫או‬ : - hr - israel il/ co. hrportal. www. https:// 2023 - tech / ‫בחסות‬ ‫הכנס‬: ‫הכנס‬ ‫ניהול‬:
 18. 18. ‫שכר‬ ‫י‬ð‫תו‬ð 2023 ‫חשוב‬ : ‫כ‬ ‫של‬ ‫ממדגם‬ ‫נאספו‬ ‫הסקר‬ ‫נתוני‬ - 1200 ‫קולגות‬ . ‫זאת‬ ‫עם‬ , ‫אחוזון‬ ‫בין‬ ‫השכר‬ ‫טווח‬ ‫הינם‬ ‫כאן‬ ‫המוצגים‬ ‫שהמספרים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ 25 ‫ל‬ - 75 ) ‫הקצוות‬ ‫משני‬ ‫קיצוניים‬ ‫נתונים‬ ‫מהשקלול‬ ‫להוציא‬ ‫כדי‬ .( ‫נמוך‬ ‫שלך‬ ‫השכר‬ ‫אם‬ / ‫כאן‬ ‫מהמוצג‬ ‫גבוה‬ , ‫נמצא‬ ‫ששכרך‬ ‫כנראה‬ ‫ל‬ ‫מתחת‬ 25% ‫מעל‬ ‫או‬ ‫מהמדגם‬ 75% ‫מהמדגם‬ . ‫לדוגמה‬ : ‫סמנכ‬ ‫יש‬ " ‫על‬ ‫עומד‬ ‫ששכרם‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לי‬ 50 K , ‫למעשה‬ ‫והם‬ ‫אחוזון‬ ‫מעל‬ ‫נמצאים‬ 75% ‫בטבלה‬ ‫אינם‬ ‫ולכן‬ . ‫חשוב‬ : ‫כ‬ ‫של‬ ‫ממדגם‬ ‫נאספו‬ ‫הסקר‬ ‫נתוני‬ - 1200 ‫קולגות‬ . ‫זאת‬ ‫עם‬ , ‫אחוזון‬ ‫בין‬ ‫השכר‬ ‫טווח‬ ‫הינם‬ ‫כאן‬ ‫המוצגים‬ ‫שהמספרים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ 25 ‫ל‬ - 75 ) ‫הקצוות‬ ‫משני‬ ‫קיצוניים‬ ‫נתונים‬ ‫מהשקלול‬ ‫להוציא‬ ‫כדי‬ .( ‫נמוך‬ ‫שלך‬ ‫השכר‬ ‫אם‬ / ‫כאן‬ ‫מהמוצג‬ ‫גבוה‬ , ‫נמצא‬ ‫ששכרך‬ ‫כנראה‬ ‫ל‬ ‫מתחת‬ 25% ‫מעל‬ ‫או‬ ‫מהמדגם‬ 75% ‫מהמדגם‬ . ‫לדוגמה‬ : ‫סמנכ‬ ‫יש‬ " ‫על‬ ‫עומד‬ ‫ששכרם‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לי‬ 50 K , ‫למעשה‬ ‫והם‬ ‫אחוזון‬ ‫מעל‬ ‫נמצאים‬ 75% ‫בטבלה‬ ‫אינם‬ ‫ולכן‬ .
 19. 19. ‫שכר‬ ‫י‬ð‫תו‬ð 2022 ‫מתוך‬ ‫צ‬ð‫ב‬ ' ‫מארק‬ ‫השכר‬ 2022
 20. 20. Save the date ‫והאיכותי‬ ‫הגדול‬ ‫השנתי‬ ‫הגיוס‬ ‫כנס‬ ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫והסורסינג‬ ‫בישראל‬ . ‫ב‬ ‫יתקיים‬ ‫הכנס‬ 26/6 ‫בלאגו‬ . ‫למייל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לרישום‬ il co. hrd. info@ ‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫או‬ : kene il/ co. hrportal. www. https:// / 2023 - gius - s
 21. 21. ‫אזור‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ ‫איזור‬ 2022 2023 ‫עליה‬ ‫ממוצעת‬ ‫ושרון‬ ‫מרכז‬ 18900 20226 7% ‫צפון‬ 16400 18185 11% ‫דרום‬ 14800 14807 0% ‫והשפלה‬ ‫ירושלים‬ 18350 20052 9% ‫הארץ‬ ‫אזורי‬ ‫ברוב‬ ‫ו‬ð‫שראי‬ ‫שכר‬ ‫לעליות‬ ‫בהשוואה‬ , ‫הדרום‬ ‫שאזור‬ ‫ראה‬ð ‫ל‬ ‫מאד‬ ‫שקרובה‬ ‫עליה‬ ‫עם‬ ‫הפעם‬ ‫מאחור‬ ‫שאר‬ð 0%
 22. 22. ‫מגדר‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ – ‫של‬ ‫פער‬ 20% ‫לגברים‬ ‫שים‬ð ‫בין‬ ‫מגדר‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ ‫שים‬ð 19,505 ‫גברים‬ 23,496 ‫ב‬ ‫גבוה‬ ‫וש‬ð‫הא‬ ‫משאבי‬ ‫במחלקות‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ - 20% ‫של‬ ‫מזה‬ ‫מובהק‬ ‫שי‬ð ‫רוב‬ ‫עם‬ ‫שמקצועות‬ ‫למרות‬ ‫שים‬ð . ‫בתפקידי‬ ‫שים‬ð HR ‫משתכרות‬ ‫בממוצע‬ 19,505 ‫גברים‬ ‫ואילו‬ ‫בחודש‬ ‫שקל‬ – 23,496 . ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ , ‫של‬ ‫פער‬ ‫לעומת‬ ‫שיפור‬ ‫זהו‬ 27% ‫שעברה‬ ‫ה‬ð‫בש‬
 23. 23. ‫ים‬ð‫ש‬ ‫לפי‬ ‫המדגם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ - ‫של‬ ‫עליה‬ ‫רואים‬ ‫ו‬ð‫א‬ 8% ‫ה‬ð‫האחרו‬ ‫ה‬ð‫בש‬ ‫ב‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ 2023 19922 ‫ב‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ 2022 18400 ‫ב‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ 2021 17680 ‫ב‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ 2019 17160 ‫ב‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ 2017 14400 ‫ב‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ 2015 14872 ₪ 0 ₪ 2,000 ₪ 4,000 ₪ 6,000 ₪ 8,000 ₪ 10,000 ₪ 12,000 ₪ 14,000 ₪ 16,000 ₪ 18,000 ₪ 20,000 2023 2022 2021 2019 2017 2015 ₪ 19,922 ₪ 18,400 ₪ 17,680 ₪ 17,160 ₪ 14,400 ₪ 14,872
 24. 24. ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫שאר‬ð ‫בהייטק‬ ‫השכר‬ ‫תעשיה‬ ‫לפי‬ ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ ₪ 22,654 ₪ 18,575 ₪ 18,179 ₪ 18,153 ₪ 17,656 ₪ 16,907 ₪ 15,917 ₪ 14,635 ₪ 14,096 ₪ 10,956 ₪ 0 ₪ 5,000 ₪ 10,000 ₪ 15,000 ₪ 20,000 ₪ 25,000 ‫היי‬ - ‫טק‬ / ‫ביוטק‬ / ‫טכנולגיה‬ / IT ‫וייצור‬ ‫תעשיה‬ ‫פיננסים‬ , ‫ובנקאות‬ ‫ביטוח‬ ‫אקדמי‬ ‫ארגון‬ ‫או‬ ‫ממשלתי‬ ‫ארגון‬ ‫קמעונאות‬ ‫תקשורת‬ ‫מפעיל‬ ‫שרותים‬ ‫חברת‬ / ‫יעוץ‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ / ‫חברתי‬ ‫תוכנה‬ ‫בית‬ / ‫אאוטסורסינג‬ ‫חברת‬ ‫לארגונים‬ ‫גיוס‬ ‫שרותי‬ ‫או‬ ‫השמה‬ ‫חברת‬
 25. 25. ‫פריסת‬ ‫משכורות‬ 5500- 7,500 2% 7,501- 10,000 8% 10001- 12,500 11% 12,501- 15,000 15% 15,001- 20,000 26% 20001- 25000 17% 25,001- 30,000 11% 30,001- 35,000 5% 35,000 + 6% ‫משכורות‬ ‫התפלגות‬ 2% 8% 11% 15% 26% 17% 11% 5% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2% ‫עד‬ ‫מרווחים‬ 7500 ₪ ‫ו‬ ‫לחודש‬ 6% ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫מרוויחים‬ 35,000 ‫לחודש‬
 26. 26. ‫יסיון‬ð ‫ות‬ð‫ש‬ ‫לפי‬ ‫בשכר‬ ‫ממוצעת‬ ‫עליה‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ 2022 2023 ‫ממוצעת‬ ‫עליה‬ 0-1 9700 10928 13% 2-4 13350 14177 6% 5-7 16070 17412 8% 8-10 18550 19874 7% 11 + 23800 25987 9% 9700 13350 16070 18550 23800 10928 14177 17412 19874 25987 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0-1 2-4 5-7 8-10 11 + 2022 2023
 27. 27. ‫וספים‬ð ‫אים‬ð‫ת‬ : ‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫מקבלים‬ ‫כולם‬ ‫כמעט‬ 10% 22% 32% 35% 39% 75% 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מניות‬ ‫חברה‬ ‫רכב‬ / ‫רכב‬ ‫אחזקת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫אופציות‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫פרטי‬ ‫רפואי‬ ‫ביטוח‬ ‫שנתי‬ ‫בונוס‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ / ‫לארוחה‬ ‫שובר‬ / ‫וכו‬ ‫סיבוס‬ ‫השתלמות‬ ‫קרן‬
 28. 28. ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬ ‫כנס‬ 24/10/23 28/11/23 ‫ב‬ ‫לפספס‬ ‫שאסור‬ ‫הכנסים‬ - 2023 ‫בחסות‬ ‫הכנס‬: *** ‫***חדש‬ ‫עובד‬ ‫וחווית‬ ‫רווחה‬ ‫כנס‬ 17-19/07/23 ‫אפשרויות‬ ‫לבירור‬ ‫וחסויות‬ ‫חשיפה‬ ‫אל‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ info@hrd.co.il
 29. 29. ‫השכר‬ ‫העלאות‬ ‫באחוז‬ ‫קלה‬ ‫ירידה‬ 47% ‫החודשי‬ ‫בשכר‬ ‫עליה‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬ ‫מהמשיבים‬ ‫לעומת‬ 52% ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ) ‫ולעומת‬ 38% ‫לפני‬ ‫שנתיים‬ ( 47% ‫החודשי‬ ‫בשכר‬ ‫עליה‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬ ‫מהמשיבים‬ ‫לעומת‬ 52% ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ) ‫ולעומת‬ 38% ‫לפני‬ ‫שנתיים‬ ( ‫החודשי‬ ‫השכר‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫החודשי‬ ‫השכר‬ ‫עלה‬
 30. 30. ‫מהשכר‬ ‫הרצון‬ ‫בשביעות‬ ‫עליה‬ ‫הרצון‬ ‫שביעות‬ ‫רמת‬ ‫מ‬ ‫עלתה‬ ‫מהשכר‬ - 48% ‫ל‬ - 54% . ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫העלאות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫השינוי‬ ‫אשתקד‬ ‫השכר‬ ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ ‫שמשתקפות‬ ‫הרצון‬ ‫שביעות‬ ‫רמת‬ ‫מ‬ ‫עלתה‬ ‫מהשכר‬ - 48% ‫ל‬ - 54% . ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ ‫העלאות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫השינוי‬ ‫אשתקד‬ ‫השכר‬ ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ ‫שמשתקפות‬ 15% 39% 17% 24% 5% ‫מרוצה‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצה‬ ‫די‬ ‫ניטרלי‬ ‫מרוצה‬ ‫לא‬ ‫מרוצה‬ ‫לא‬ ‫מאוד‬ ‫מהשכר‬ ‫שלך‬ ‫הרצון‬ ‫שביעות‬ ‫מידת‬ ‫מה‬ ?
 31. 31. " ‫הכיסאות‬ ‫משחק‬ " ‫מתמתן‬ ‫כ‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ - 30% ‫לחברה‬ ‫לעבור‬ ‫שמתכננים‬ ‫העידו‬ ‫מהמשיבים‬ ‫אחרת‬ . ‫השנה‬ , ‫ל‬ ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ 24% . ‫לכך‬ ‫אפשריים‬ ‫הסברים‬ ‫שני‬ : ‫הראשון‬ – ‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫הגבוה‬ ‫התחלופה‬ ‫שיעור‬ ‫השני‬ – ‫זהירות‬ ‫יותר‬ ‫שיוצר‬ ‫השוק‬ ‫מצב‬ ) ‫עדים‬ ‫היינו‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫לתופעת‬ " ‫הגדולה‬ ‫ההתפטרות‬ (" ‫כ‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ - 30% ‫לחברה‬ ‫לעבור‬ ‫שמתכננים‬ ‫העידו‬ ‫מהמשיבים‬ ‫אחרת‬ . ‫השנה‬ , ‫ל‬ ‫ירידה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ 24% . ‫לכך‬ ‫אפשריים‬ ‫הסברים‬ ‫שני‬ : ‫הראשון‬ – ‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫הגבוה‬ ‫התחלופה‬ ‫שיעור‬ ‫השני‬ – ‫זהירות‬ ‫יותר‬ ‫שיוצר‬ ‫השוק‬ ‫מצב‬ ) ‫עדים‬ ‫היינו‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫לתופעת‬ " ‫הגדולה‬ ‫ההתפטרות‬ (" ‫הקרובה‬ ‫ה‬ð‫לש‬ ‫שלך‬ ‫יות‬ð‫התוכ‬ ‫מה‬ ? 61% 11% 8% 13% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫תפקיד‬ ‫באותו‬ ‫להישאר‬ ‫חברה‬ ‫באותה‬ ‫אך‬ ‫תפקיד‬ ‫באותו‬ ‫להישאר‬ ‫אחרת‬ ‫לחברה‬ ‫לעבור‬ ‫אחר‬ ‫לתפקיד‬ ‫לעבור‬ ‫הנוכחית‬ ‫בחברה‬ ‫אחר‬ ‫לתפקיד‬ ‫לעבור‬ ‫אחרת‬ ‫בחברה‬ ‫לעצמאי‬ ‫להפוך‬
 32. 32. ‫כ‬ - 32% ‫ה‬ð‫בש‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫החליפו‬ ‫ה‬ð‫האחרו‬ ‫ה‬ð‫האחרו‬ ‫ה‬ð‫בש‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫החלפת‬ ‫האם‬ ? 32% ‫מקום‬ ‫החליפו‬ ‫עבודה‬ 68% ‫החליפו‬ ‫לא‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬
 33. 33. ‫ובאמצעות‬ ‫ביעילות‬ ‫טאלנטים‬ ‫לגייס‬ ‫מעוניינים‬ ‫לים‬ ‫מעבר‬ ‫חסכוניים‬ ‫פתרונות‬ ) Offshore ( ? ‫לעזור‬ ‫ונשמח‬ ‫איתי‬ ‫דברו‬ yakov@hrd.co.il
 34. 34. ‫כתוצאה‬ ‫הושגו‬ ‫השכר‬ ‫העלאות‬ ‫רוב‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫מהחלפת‬ 37% ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫על‬ ‫דיווחו‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ . ‫ממוצע‬ ‫שנשאר‬ ‫למי‬ ‫השכר‬ ‫העלאת‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫בארגון‬ 13% , ‫חציון‬ 10% ) ‫בגרף‬ ‫מוצג‬ ‫החציון‬ .( ‫ממוצעת‬ ‫עליה‬ ‫לעומת‬ ‫זאת‬ ‫של‬ 22% ‫ארגון‬ ‫שהחליף‬ ‫למי‬ ‫וחציון‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ 20% . 37% ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫על‬ ‫דיווחו‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ . ‫ממוצע‬ ‫שנשאר‬ ‫למי‬ ‫השכר‬ ‫העלאת‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫בארגון‬ 13% , ‫חציון‬ 10% ) ‫בגרף‬ ‫מוצג‬ ‫החציון‬ .( ‫ממוצעת‬ ‫עליה‬ ‫לעומת‬ ‫זאת‬ ‫של‬ 22% ‫ארגון‬ ‫שהחליף‬ ‫למי‬ ‫וחציון‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ 20% .
 35. 35. ‫מהשכר‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫שהחליפו‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ 69% ‫מאלה‬ ‫שהחליפו‬ ‫מקום‬ 46% ‫באותו‬ ‫נשארו‬ ‫מקום‬
 36. 36. ‫הכסף‬ ‫איפה‬ ? ‫וש‬ð‫א‬ ‫משאבי‬ ‫או‬ ‫גיוס‬ ? ‫גיוס‬ 17,105 ‫ש‬ " ‫ח‬ ‫מש‬ " ‫א‬ 20,018 ‫ש‬ " ‫ח‬
 37. 37. ‫ו‬ð‫של‬ ‫הפרקטיות‬ ‫אות‬ð‫הסד‬ ‫ה‬ð‫סד‬ ‫ת‬ð‫להזמ‬ : il co. hrd. info@ CHATGPT CHATGPT
 38. 38. ‫מרכזיות‬ ‫ות‬ð‫ותוב‬ ‫סיכום‬ ‫התעסוקה‬ ‫שוק‬ ‫מצב‬ ‫של‬ ‫ראי‬ ‫תמונת‬ ‫והוא‬ ‫מיוחד‬ ‫באופן‬ ‫מרתק‬ ‫היה‬ ‫השנה‬ ‫השכר‬ ‫סקר‬ ‫בארץ‬ . ‫הממוצע‬ ‫בשכר‬ ‫לעליה‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ , ‫העבודה‬ ‫שוק‬ ‫את‬ ‫שאפיינה‬ ‫הצמיחה‬ ‫של‬ ‫תולדה‬ ‫שהוא‬ ‫הסגרים‬ ‫תקופת‬ ‫בשלהי‬ . ‫זאת‬ ‫לעומת‬ , ‫של‬ ‫השני‬ ‫החציון‬ ‫מאז‬ 2022 ‫האטה‬ ‫חווים‬ ‫אנחנו‬ ‫בסקר‬ ‫שמשתקף‬ ‫כפי‬ ‫השכר‬ ‫העלאות‬ ‫בצמצום‬ ‫גם‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שבאה‬ . ‫מהשכר‬ ‫הרצון‬ ‫בשביעות‬ ‫העלייה‬ ‫הוא‬ ‫קודמים‬ ‫לסקרים‬ ‫בהשוואה‬ ‫נוסף‬ ‫מעניין‬ ‫נתון‬ . ‫זה‬ ‫אין‬ ‫שעלו‬ ‫השכר‬ ‫רמות‬ ‫לאור‬ ‫מפתיע‬ . ‫זאת‬ ‫לצד‬ , ‫מושגת‬ ‫מהשכר‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫אחר‬ ‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫ממעבר‬ ‫כתוצאה‬ . ‫בכלל‬ ‫עובדים‬ ‫שימור‬ ‫לגבי‬ ‫השיח‬ ‫את‬ ‫מחזיר‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ ‫בפרט‬ ‫השכר‬ ‫ודיוני‬ . ‫מאז‬ ‫עקבית‬ ‫עליה‬ ‫מגמת‬ ‫לראות‬ ‫מעודד‬ 2015 , ‫פורסם‬ ‫הראשון‬ ‫הסקר‬ ‫עת‬ . ‫מעודד‬ ‫הדבר‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫החשיבות‬ ‫הבנת‬ ‫על‬ ‫ומצביע‬ HR ‫להצלחת‬ ‫משמעותי‬ ‫עסקי‬ ‫כשותף‬ ‫הארגון‬ . ‫זאת‬ ‫לצד‬ , ‫הנמוך‬ ‫השכר‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫לגברים‬ ‫נשים‬ ‫בין‬ ‫השכר‬ ‫פערי‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מצער‬ ‫בפריפריה‬ ‫יותר‬ . ‫מתפתח‬ ‫שלנו‬ ‫שהתחום‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ , ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫להיות‬ ‫מאיתנו‬ ‫דורש‬ ‫שלנו‬ ‫שהתפקיד‬ ‫מקצועיים‬ , ‫מעודכנים‬ , ‫ויצירתיים‬ ‫גמישים‬ . ‫לכן‬ , ‫בנינו‬ ‫גאנט‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שיתנו‬ ‫והכשרות‬ ‫כנסים‬ ‫הכלים‬ ‫כל‬ , ‫הידע‬ , ‫הדרושים‬ ‫והנטוורקינג‬ ‫ההשראות‬ . ‫טכנולוגיות‬ ‫בכנס‬ ‫נתראה‬ HR ‫ב‬ - 16.3.23 ‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ ‫ובכנס‬ 26.6.23 ‫שלכם‬ , ‫גרונר‬ ‫וויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬

×