Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider

Gerard Dummer
Gerard DummerOpleidingsdocent ICT-educatie um Hogeschool Utrecht Lerarenopleiding Amersfoort
Onderzoek naar de lerarenopleider als
rolmodel in didactische inzet van ICT
Jeroen Bottema (Hogeschool Inholland) jeroen.bottema@inholland.nl
Jan van der Meij (Universiteit Twente/ELAN) j.vandermeij@utwente.nl
Gerard Dummer (Hogeschool Utrecht) gerard.dummer@hu.nll
Amber Walraven (Radboud Docenten Academie) a.walraven@docentenacademie.ru.nl
Simon Rozendal (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) s.rozendal@nhl.nl
Maurice Schols (Fontys Lerarenopleidingen Tilburg) m.schols@fontys.nl
Wat kunt u verwachten?
Probleemstelling
Hoofdvraag
Deelvragen
Onderzoeksopzet
Theoretisch kader
Resultaten
Conclusies
Hoe verder...
Probleemstelling (1)
• Studenten zien te weinig rolmodellen
(Ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager, & Van Goozen, 2010)
• Lerarenopleiders voelen zich over het algemeen onvoldoende bekwaam
(Uerz, Coetsier, Kral, & Ries, 2013)
• Lerarenopleiders beschikken niet over de ICT-gerelateerde competenties waarvoor zij
hun studenten zouden moeten opleiden
(Tondeur et al., 2012)
• Beginnende leraren voelen zich niet voldoende voorbereid op de inzet van ICT in het
onderwijs
(Hovius & Van Kessel, 2013)
• Beginnende leraren leren zelf nog relatief weinig met ICT
(Uerz et al., 2013)
Probleemstelling (2)
• Opleidingscoördinatoren en ict-coördinatoren schatten in dat opleiders over het
algemeen over de digitale basisvaardigheden beschikken
• Of studenten in aanraking komen met ict hangt sterk af van de opleider.
• De opleiders en de studenten zelf ervaren dat studenten van de ulo meer ict-
vaardigheden hebben dan de opleiders.
• De studenten pleiten voor scholing van opleiders
(Admiraal, Kieft, & Lockhorst, 2013)
Hoofdvraag
“In hoeverre vinden lerarenopleiders zichzelf een rolmodel in het
gebruik van ICT voor leren en lesgeven.”
Deelvragen
1. In hoeverre vertonen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het
gebied van ICT in hun eigen lespraktijk?
2. In hoeverre benoemen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het
gebied van ICT in hun eigen lespraktijk?
3. In hoeverre koppelen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het
gebied van ICT met de lespraktijk van de student?
Onderzoeksopzet
• Verkennend onderzoek
• Theorie rolmodel in de inzet van ICT in het onderwijs
• Vragenlijst en semi-gestructureerde interviews
• Analyse
• Rapportage
Theoretisch kader (1)
• Lerarenopleiders hebben een beïnvloedende factor als rolmodel op
overtuigingen student
(Lunenberg, Korthagen, & Swennen (2007)
• De hoeveelheid en kwaliteit van ervaringen zijn mede bepalend voor de wijze
waarop de beginnende leraar ICT inzet zijn eigen lespraktijk
(Drent & Meelissen, 2008)
• Lerarenopleiders die rolmodel zijn in de inzet van ICT in het onderwijs zijn te
typeren als pioniers
(Fransen, 2013)
Theoretisch kader (2)
(Lunenberg, Korthagen, & Swennen, 2007)
1. Impliciet rolmodel (‘Teach as you preach’)
2. Expliciet modelleren (‘Justify what you teach’)
3. De combinatie van expliciet modelleren en het faciliteren van de vertaling van
dit voorbeeldgedrag naar de eigen lespraktijk van de student
4. Verbinding van voorbeeld docentgedrag met de ‘academische’ theorie
Resultaten
Respondenten
Respondenten
Respondenten
Respondenten
Respondenten
Het zijn van een rolmodel
Alle lerarenopleiders zien zichzelf als een rolmodel (alles > 3)
Lerarenopleiders verschillen in de mate waarin ze
- gedrag expliciet benoemen
- gedrag koppelen aan theorie
Het zijn van een rolmodel
Het zijn van een rolmodel
ICT in bijeenkomsten
“Teach as you preach”
Voor kennisoverdracht gebruiken lerarenopleiders veel ICT
Voor kennisconstructie gebruiken lerarenopleiders minder ICT
ICT als kennisoverdracht
ICT als kennisoverdracht
ICT voor kennisconstructie
ICT voor kennisconstructie
Het zijn van een ICT rolmodel
52,2 % van de respondenten vindt zichzelf een rolmodel voor ICT in het onderwijs
68,8 % van de respondenten heeft een collega die ze als rolmodel voor ICT in het
onderwijs beschouwen
Rolmodel ICT
Bevestigende reacties
“Ik werk interactief in mijn lessen, zowel digitaal als met coöperatieve werkvormen. Ik zet digitale
tools in en maak gebruik van de software bij het Prowise bord.”
“Ik ben opdrachthouder digitaal leren. Als ik het niet zou doen dan niemand vrees ik.”
“Ik licht waar het kan de inzet van ict toe, bijvoorbeeld door te vragen: waarom heb ik middel x
ingezet? Vond je het succesvol?”
“Ik wijs studenten op de mogelijkheden zoals socrative, webquest. Ik laat studenten niet deze
mogelijkheden zelf ervaren.”
Rolmodel ICT
Niet-bevestigende reacties
“Ik besteed een college aan ICT in het onderwijs, maar buiten dat college om besteed ik weinig
aandacht aan ICT in de les.”
“Ik gebruik het, maar ik benoem het zelden.”
“Niet.”
Het zijn van een ICT rolmodel
Het zijn van een ICT rolmodel
Collega’s die rolmodel zijn
Collega’s die rolmodel zijn
“Ik leer van een aantal collega's (die ik niet allemaal ga noemen), die niet alleen met ICT
toepassingen bezig zijn, maar vooral ook met ICT didactiek”
“Drie collega's, die heel gericht ICT inzetten als onderdeel van hun didactiek, maar die het
ook als inhoud gebruiken. Die zoeken voortdurend naar nieuwe toepassingen en stimuleren
studenten actief ook gebruik te maken van ICT. Zijn ook vraagbaak en steun aan andere
opleiders voor gebruik van ICT in de lerarenopleiding.”
“Ja, sommige collega's waarmee ik samenwerk, die ik dit ook gemakkelijk zie oppakken.”
“Collega op het VO en een collega op het WO (de lerarenopleiding), beiden voorbeeld
vanwege enthousiasme om alles (zij het kritisch!) te proberen en non-stop hun onderwijs
tegen het licht te houden en te verbeteren.”
ICT in bijeenkomsten
“Justify what you teach”
Dit doen lerarenopleiders minder dan ze zouden willen
“Ik ben me ervan bewust dat ik een rolmodel ben voor studenten van de lerarenopleiding, maar vul
die niet altijd genoeg in.”
“Nog beter benoemen waarom ik zelf bepaalde keuzes maak en meer verdiepen/op zoek naar
effectieve ICT-toepassingen voor mijn eigen onderwijs om daar niet alleen een voorbeeld, maar een
vernieuwend voorbeeld te kunnen zijn.”
ICT in bijeenkomsten
“Justify what you teach”
Een aantal lerarenopleiders doen dit wel
“Ik gebruik bijvoorbeeld een tool en bespreek daarna met de studenten niet alleen de inhoud van
mijn les, maar ook hoe zij zelf in hun eigen praktijk die tool zouden kunnen gebruiken.”
“Als ik een nieuwe toepassing gebruik, vertel ik waarom ik dat doe. Nadat studenten ervaren hebben
hoe het is om met de toepassing te werken, vraag ik ze of ze een rol zien voor de toepassing in hun
eigen praktijk en waarom (niet).“
Verantwoording van ICT gebruik
Verantwoording van ICT gebruik
Conclusies
In hoeverre vertonen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het
gebied van ICT in hun eigen lespraktijk?
- Lerarenopleiders geven aan ict-bekwaam te zijn
- Zij gebruiken ict voornamelijk voor kennisoverdracht.
- Er zijn opleiders die aangeven dat ze vaker en meer zouden moeten ‘oefenen’
en meer kennis moeten verwerven over verschillende tools.
- Ze hebben behoefte aan meer gebruik van tools, meer kennis over ict, en het
expliciteren en delen van 'waarom deze tool'.
Conclusies
In hoeverre benoemen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het
gebied van ICT in hun eigen lespraktijk?
- Opleiders geven voornamelijk aan ict in te zetten in de praktijk, zonder het
gebruik er van expliciet terug te koppelen aan studenten.
- Een deel van de opleiders vindt zichzelf geen rolmodel op ict gebied (en wil dit
ook niet zijn).
Conclusies
In hoeverre koppelen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het
gebied van ICT met de lespraktijk van de student?
- Dit gebeurt niet veel, wel kiezen opleiders voor tools die studenten ook in hun
praktijk kunnen inzetten.
Hoe verder...
- Interviews houden
- Artikel schrijven
Vragen?
1 von 39

Recomendados

Slb week 10 2014 2015 von
Slb week 10 2014 2015Slb week 10 2014 2015
Slb week 10 2014 2015Gerard Dummer
683 views16 Folien
Presentatie velon feedback en ict von
Presentatie velon feedback en ictPresentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ictGerard Dummer
3.8K views20 Folien
Handelingsgerichtwerken voor het schoolteam von
Handelingsgerichtwerken voor het schoolteamHandelingsgerichtwerken voor het schoolteam
Handelingsgerichtwerken voor het schoolteamGerard Dummer
12K views58 Folien
Presentatie seminar Blended Learning von
Presentatie seminar Blended LearningPresentatie seminar Blended Learning
Presentatie seminar Blended Learningpborgman
369 views16 Folien
Activerende werkvormen von
Activerende werkvormenActiverende werkvormen
Activerende werkvormenTon Kallenberg
14.8K views31 Folien
Adaptief diagnostisch toetsen helpt het vak Engels in het Marianum College von
Adaptief diagnostisch toetsen helpt het vak Engels in het Marianum College Adaptief diagnostisch toetsen helpt het vak Engels in het Marianum College
Adaptief diagnostisch toetsen helpt het vak Engels in het Marianum College SURF Events
590 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bijeenkomst 1 thema 10 ict en onderwijs von
Bijeenkomst 1 thema 10 ict en onderwijsBijeenkomst 1 thema 10 ict en onderwijs
Bijeenkomst 1 thema 10 ict en onderwijsGerard Dummer
2.2K views39 Folien
Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe? von
Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?
Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?Steven Verjans
4.2K views37 Folien
Didactische werkvormen en ICT von
Didactische werkvormen en ICTDidactische werkvormen en ICT
Didactische werkvormen en ICTsaxionicto
1.9K views18 Folien
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding von
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding Vrije Universiteit Brussel
840 views26 Folien
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17 von
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17SURF Events
638 views14 Folien
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l... von
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...Luuk Terbeek
573 views27 Folien

Was ist angesagt?(18)

Bijeenkomst 1 thema 10 ict en onderwijs von Gerard Dummer
Bijeenkomst 1 thema 10 ict en onderwijsBijeenkomst 1 thema 10 ict en onderwijs
Bijeenkomst 1 thema 10 ict en onderwijs
Gerard Dummer2.2K views
Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe? von Steven Verjans
Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?
Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?
Steven Verjans4.2K views
Didactische werkvormen en ICT von saxionicto
Didactische werkvormen en ICTDidactische werkvormen en ICT
Didactische werkvormen en ICT
saxionicto1.9K views
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding von Vrije Universiteit Brussel
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17 von SURF Events
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
SURF Events638 views
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l... von Luuk Terbeek
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Blended learning: Dj's are you ready Jet? - Next Higher Eduaction 8.12.15 l...
Luuk Terbeek573 views
Moodle & het nieuwe leren v1.0 von Luuk Terbeek
Moodle & het nieuwe leren v1.0Moodle & het nieuwe leren v1.0
Moodle & het nieuwe leren v1.0
Luuk Terbeek556 views
Werkvormen Voor Managers von peterderoode
Werkvormen Voor ManagersWerkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor Managers
peterderoode1.7K views
Sociaal leren faciliteren cyc pres von Luuk Terbeek
Sociaal leren faciliteren cyc presSociaal leren faciliteren cyc pres
Sociaal leren faciliteren cyc pres
Luuk Terbeek607 views
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013 von Ilya Zitter
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013
Ilya Zitter608 views
Leraren Van De Toekomst Opleiden Voor De Toekomst von Gerard Dummer
Leraren Van De Toekomst Opleiden Voor De ToekomstLeraren Van De Toekomst Opleiden Voor De Toekomst
Leraren Van De Toekomst Opleiden Voor De Toekomst
Gerard Dummer341 views
Blended learning en (e)-assessment von Luc Vandeput
Blended learning en (e)-assessmentBlended learning en (e)-assessment
Blended learning en (e)-assessment
Luc Vandeput853 views
Workshop versterk je les met lesson study von Felix van Vugt
Workshop versterk je les met lesson studyWorkshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson study
Felix van Vugt190 views
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten von Kennisnet
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenPersonaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten
Kennisnet809 views
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17 von SURF Events
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17
SURF Events845 views
Innovatiecafe regie op persoonlijke devices von SURF Events
Innovatiecafe regie op persoonlijke devices Innovatiecafe regie op persoonlijke devices
Innovatiecafe regie op persoonlijke devices
SURF Events275 views
Instructievormen powerpoint-vb1 von Peter Blijleven
Instructievormen powerpoint-vb1Instructievormen powerpoint-vb1
Instructievormen powerpoint-vb1
Peter Blijleven1.2K views

Similar a Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider

VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform von
VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platformVELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform
VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platformJeroen Bottema
683 views27 Folien
Van lerarenopleiding tot praktijk: Een follow-up studie naar strategieën om... von
Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...
Van lerarenopleiding tot praktijk: Een follow-up studie naar strategieën om...Vrije Universiteit Brussel
964 views21 Folien
iTeacher Education: Wat leren we uit praktijkvoorbeelden? von
iTeacher Education: Wat leren we uit praktijkvoorbeelden? iTeacher Education: Wat leren we uit praktijkvoorbeelden?
iTeacher Education: Wat leren we uit praktijkvoorbeelden? Vrije Universiteit Brussel
664 views22 Folien
170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten von
170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten
170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzettenWilfredRubens.com
1.3K views80 Folien
Implementeren van onderwijstechnologie von
Implementeren van onderwijstechnologieImplementeren van onderwijstechnologie
Implementeren van onderwijstechnologieTim Remmers
361 views42 Folien
Implementeren van-onderwijstechnologie von
Implementeren van-onderwijstechnologieImplementeren van-onderwijstechnologie
Implementeren van-onderwijstechnologieitslearning Nederland
172 views42 Folien

Similar a Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider(20)

VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform von Jeroen Bottema
VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platformVELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform
VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform
Jeroen Bottema683 views
Van lerarenopleiding tot praktijk: Een follow-up studie naar strategieën om... von Vrije Universiteit Brussel
Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...
Van lerarenopleiding tot praktijk: Een follow-up studie naar strategieën om...
170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten von WilfredRubens.com
170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten
170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten
WilfredRubens.com1.3K views
Implementeren van onderwijstechnologie von Tim Remmers
Implementeren van onderwijstechnologieImplementeren van onderwijstechnologie
Implementeren van onderwijstechnologie
Tim Remmers361 views
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag von Jeroen Bottema
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den HaagPresentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Jeroen Bottema535 views
ELO's implementeren in het VO von Tim Remmers
ELO's implementeren in het VOELO's implementeren in het VO
ELO's implementeren in het VO
Tim Remmers422 views
412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs Mon... von SURFfoundation
412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs  Mon...412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs  Mon...
412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs Mon...
SURFfoundation523 views
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp... von SURF Events
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
SURF Events424 views
Ksu 13 09-12 resi1 von Kennisnet
Ksu 13 09-12 resi1Ksu 13 09-12 resi1
Ksu 13 09-12 resi1
Kennisnet255 views
140114 (wr) v1 implementatie e learning fontys post hbo elearning von WilfredRubens.com
140114 (wr) v1 implementatie e learning fontys post hbo elearning 140114 (wr) v1 implementatie e learning fontys post hbo elearning
140114 (wr) v1 implementatie e learning fontys post hbo elearning
WilfredRubens.com4.4K views
Presentatie driestar educatief von Gerard Dummer
Presentatie driestar educatiefPresentatie driestar educatief
Presentatie driestar educatief
Gerard Dummer3.7K views
071022 (Wr) V1 Implementatie Elearning Nhl von WilfredRubens.com
071022 (Wr) V1 Implementatie Elearning Nhl071022 (Wr) V1 Implementatie Elearning Nhl
071022 (Wr) V1 Implementatie Elearning Nhl
WilfredRubens.com460 views
Implementeren van onderwijstechnologie: werkt het bij u? von Tim Remmers
Implementeren van onderwijstechnologie: werkt het bij u?Implementeren van onderwijstechnologie: werkt het bij u?
Implementeren van onderwijstechnologie: werkt het bij u?
Tim Remmers221 views
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete... von Vrije Universiteit Brussel
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...

Más de Gerard Dummer

Presentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparaten von
Presentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparatenPresentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparaten
Presentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparatenGerard Dummer
376 views26 Folien
Presentatie I&I Conferentie 2023 von
Presentatie I&I Conferentie 2023Presentatie I&I Conferentie 2023
Presentatie I&I Conferentie 2023Gerard Dummer
500 views23 Folien
Presentatie team jaar 4 tbv interne audit von
Presentatie team jaar 4 tbv interne auditPresentatie team jaar 4 tbv interne audit
Presentatie team jaar 4 tbv interne auditGerard Dummer
318 views5 Folien
Wetenschap en Technologie met de BeeBot von
Wetenschap en Technologie met de BeeBotWetenschap en Technologie met de BeeBot
Wetenschap en Technologie met de BeeBotGerard Dummer
2.1K views21 Folien
Mediawijsheid minor wereldvakken von
Mediawijsheid minor wereldvakkenMediawijsheid minor wereldvakken
Mediawijsheid minor wereldvakkenGerard Dummer
5.4K views36 Folien
Mediawijsheid 2015 von
Mediawijsheid 2015Mediawijsheid 2015
Mediawijsheid 2015Gerard Dummer
760 views77 Folien

Más de Gerard Dummer(20)

Presentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparaten von Gerard Dummer
Presentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparatenPresentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparaten
Presentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparaten
Gerard Dummer376 views
Presentatie I&I Conferentie 2023 von Gerard Dummer
Presentatie I&I Conferentie 2023Presentatie I&I Conferentie 2023
Presentatie I&I Conferentie 2023
Gerard Dummer500 views
Presentatie team jaar 4 tbv interne audit von Gerard Dummer
Presentatie team jaar 4 tbv interne auditPresentatie team jaar 4 tbv interne audit
Presentatie team jaar 4 tbv interne audit
Gerard Dummer318 views
Wetenschap en Technologie met de BeeBot von Gerard Dummer
Wetenschap en Technologie met de BeeBotWetenschap en Technologie met de BeeBot
Wetenschap en Technologie met de BeeBot
Gerard Dummer2.1K views
Mediawijsheid minor wereldvakken von Gerard Dummer
Mediawijsheid minor wereldvakkenMediawijsheid minor wereldvakken
Mediawijsheid minor wereldvakken
Gerard Dummer5.4K views
Bijeenkomst 01 module digibord von Gerard Dummer
Bijeenkomst 01 module digibordBijeenkomst 01 module digibord
Bijeenkomst 01 module digibord
Gerard Dummer5.8K views
Ben jij een ster honourspresentatie studenten von Gerard Dummer
Ben jij een ster honourspresentatie studentenBen jij een ster honourspresentatie studenten
Ben jij een ster honourspresentatie studenten
Gerard Dummer2.4K views
Docentprofessionalisering en ICT SURF von Gerard Dummer
Docentprofessionalisering en ICT SURFDocentprofessionalisering en ICT SURF
Docentprofessionalisering en ICT SURF
Gerard Dummer4.7K views
Edusummit2013 mobile learning von Gerard Dummer
Edusummit2013 mobile learningEdusummit2013 mobile learning
Edusummit2013 mobile learning
Gerard Dummer1.1K views
Presentation paris wikikids von Gerard Dummer
Presentation paris wikikidsPresentation paris wikikids
Presentation paris wikikids
Gerard Dummer1.8K views
Rekenen en ict thema 3 web versie von Gerard Dummer
Rekenen en ict thema 3 web versieRekenen en ict thema 3 web versie
Rekenen en ict thema 3 web versie
Gerard Dummer3.8K views
Bijeenkomst ict en taal von Gerard Dummer
Bijeenkomst ict en taalBijeenkomst ict en taal
Bijeenkomst ict en taal
Gerard Dummer3.1K views
Thema 10–bijeenkomst 2 von Gerard Dummer
Thema 10–bijeenkomst 2Thema 10–bijeenkomst 2
Thema 10–bijeenkomst 2
Gerard Dummer2.3K views

Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider

 • 1. Onderzoek naar de lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICT Jeroen Bottema (Hogeschool Inholland) jeroen.bottema@inholland.nl Jan van der Meij (Universiteit Twente/ELAN) j.vandermeij@utwente.nl Gerard Dummer (Hogeschool Utrecht) gerard.dummer@hu.nll Amber Walraven (Radboud Docenten Academie) a.walraven@docentenacademie.ru.nl Simon Rozendal (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) s.rozendal@nhl.nl Maurice Schols (Fontys Lerarenopleidingen Tilburg) m.schols@fontys.nl
 • 2. Wat kunt u verwachten? Probleemstelling Hoofdvraag Deelvragen Onderzoeksopzet Theoretisch kader Resultaten Conclusies Hoe verder...
 • 3. Probleemstelling (1) • Studenten zien te weinig rolmodellen (Ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager, & Van Goozen, 2010) • Lerarenopleiders voelen zich over het algemeen onvoldoende bekwaam (Uerz, Coetsier, Kral, & Ries, 2013) • Lerarenopleiders beschikken niet over de ICT-gerelateerde competenties waarvoor zij hun studenten zouden moeten opleiden (Tondeur et al., 2012) • Beginnende leraren voelen zich niet voldoende voorbereid op de inzet van ICT in het onderwijs (Hovius & Van Kessel, 2013) • Beginnende leraren leren zelf nog relatief weinig met ICT (Uerz et al., 2013)
 • 4. Probleemstelling (2) • Opleidingscoördinatoren en ict-coördinatoren schatten in dat opleiders over het algemeen over de digitale basisvaardigheden beschikken • Of studenten in aanraking komen met ict hangt sterk af van de opleider. • De opleiders en de studenten zelf ervaren dat studenten van de ulo meer ict- vaardigheden hebben dan de opleiders. • De studenten pleiten voor scholing van opleiders (Admiraal, Kieft, & Lockhorst, 2013)
 • 5. Hoofdvraag “In hoeverre vinden lerarenopleiders zichzelf een rolmodel in het gebruik van ICT voor leren en lesgeven.”
 • 6. Deelvragen 1. In hoeverre vertonen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun eigen lespraktijk? 2. In hoeverre benoemen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun eigen lespraktijk? 3. In hoeverre koppelen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT met de lespraktijk van de student?
 • 7. Onderzoeksopzet • Verkennend onderzoek • Theorie rolmodel in de inzet van ICT in het onderwijs • Vragenlijst en semi-gestructureerde interviews • Analyse • Rapportage
 • 8. Theoretisch kader (1) • Lerarenopleiders hebben een beïnvloedende factor als rolmodel op overtuigingen student (Lunenberg, Korthagen, & Swennen (2007) • De hoeveelheid en kwaliteit van ervaringen zijn mede bepalend voor de wijze waarop de beginnende leraar ICT inzet zijn eigen lespraktijk (Drent & Meelissen, 2008) • Lerarenopleiders die rolmodel zijn in de inzet van ICT in het onderwijs zijn te typeren als pioniers (Fransen, 2013)
 • 9. Theoretisch kader (2) (Lunenberg, Korthagen, & Swennen, 2007) 1. Impliciet rolmodel (‘Teach as you preach’) 2. Expliciet modelleren (‘Justify what you teach’) 3. De combinatie van expliciet modelleren en het faciliteren van de vertaling van dit voorbeeldgedrag naar de eigen lespraktijk van de student 4. Verbinding van voorbeeld docentgedrag met de ‘academische’ theorie
 • 16. Het zijn van een rolmodel Alle lerarenopleiders zien zichzelf als een rolmodel (alles > 3) Lerarenopleiders verschillen in de mate waarin ze - gedrag expliciet benoemen - gedrag koppelen aan theorie
 • 17. Het zijn van een rolmodel
 • 18. Het zijn van een rolmodel
 • 19. ICT in bijeenkomsten “Teach as you preach” Voor kennisoverdracht gebruiken lerarenopleiders veel ICT Voor kennisconstructie gebruiken lerarenopleiders minder ICT
 • 24. Het zijn van een ICT rolmodel 52,2 % van de respondenten vindt zichzelf een rolmodel voor ICT in het onderwijs 68,8 % van de respondenten heeft een collega die ze als rolmodel voor ICT in het onderwijs beschouwen
 • 25. Rolmodel ICT Bevestigende reacties “Ik werk interactief in mijn lessen, zowel digitaal als met coöperatieve werkvormen. Ik zet digitale tools in en maak gebruik van de software bij het Prowise bord.” “Ik ben opdrachthouder digitaal leren. Als ik het niet zou doen dan niemand vrees ik.” “Ik licht waar het kan de inzet van ict toe, bijvoorbeeld door te vragen: waarom heb ik middel x ingezet? Vond je het succesvol?” “Ik wijs studenten op de mogelijkheden zoals socrative, webquest. Ik laat studenten niet deze mogelijkheden zelf ervaren.”
 • 26. Rolmodel ICT Niet-bevestigende reacties “Ik besteed een college aan ICT in het onderwijs, maar buiten dat college om besteed ik weinig aandacht aan ICT in de les.” “Ik gebruik het, maar ik benoem het zelden.” “Niet.”
 • 27. Het zijn van een ICT rolmodel
 • 28. Het zijn van een ICT rolmodel
 • 30. Collega’s die rolmodel zijn “Ik leer van een aantal collega's (die ik niet allemaal ga noemen), die niet alleen met ICT toepassingen bezig zijn, maar vooral ook met ICT didactiek” “Drie collega's, die heel gericht ICT inzetten als onderdeel van hun didactiek, maar die het ook als inhoud gebruiken. Die zoeken voortdurend naar nieuwe toepassingen en stimuleren studenten actief ook gebruik te maken van ICT. Zijn ook vraagbaak en steun aan andere opleiders voor gebruik van ICT in de lerarenopleiding.” “Ja, sommige collega's waarmee ik samenwerk, die ik dit ook gemakkelijk zie oppakken.” “Collega op het VO en een collega op het WO (de lerarenopleiding), beiden voorbeeld vanwege enthousiasme om alles (zij het kritisch!) te proberen en non-stop hun onderwijs tegen het licht te houden en te verbeteren.”
 • 31. ICT in bijeenkomsten “Justify what you teach” Dit doen lerarenopleiders minder dan ze zouden willen “Ik ben me ervan bewust dat ik een rolmodel ben voor studenten van de lerarenopleiding, maar vul die niet altijd genoeg in.” “Nog beter benoemen waarom ik zelf bepaalde keuzes maak en meer verdiepen/op zoek naar effectieve ICT-toepassingen voor mijn eigen onderwijs om daar niet alleen een voorbeeld, maar een vernieuwend voorbeeld te kunnen zijn.”
 • 32. ICT in bijeenkomsten “Justify what you teach” Een aantal lerarenopleiders doen dit wel “Ik gebruik bijvoorbeeld een tool en bespreek daarna met de studenten niet alleen de inhoud van mijn les, maar ook hoe zij zelf in hun eigen praktijk die tool zouden kunnen gebruiken.” “Als ik een nieuwe toepassing gebruik, vertel ik waarom ik dat doe. Nadat studenten ervaren hebben hoe het is om met de toepassing te werken, vraag ik ze of ze een rol zien voor de toepassing in hun eigen praktijk en waarom (niet).“
 • 35. Conclusies In hoeverre vertonen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun eigen lespraktijk? - Lerarenopleiders geven aan ict-bekwaam te zijn - Zij gebruiken ict voornamelijk voor kennisoverdracht. - Er zijn opleiders die aangeven dat ze vaker en meer zouden moeten ‘oefenen’ en meer kennis moeten verwerven over verschillende tools. - Ze hebben behoefte aan meer gebruik van tools, meer kennis over ict, en het expliciteren en delen van 'waarom deze tool'.
 • 36. Conclusies In hoeverre benoemen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun eigen lespraktijk? - Opleiders geven voornamelijk aan ict in te zetten in de praktijk, zonder het gebruik er van expliciet terug te koppelen aan studenten. - Een deel van de opleiders vindt zichzelf geen rolmodel op ict gebied (en wil dit ook niet zijn).
 • 37. Conclusies In hoeverre koppelen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT met de lespraktijk van de student? - Dit gebeurt niet veel, wel kiezen opleiders voor tools die studenten ook in hun praktijk kunnen inzetten.
 • 38. Hoe verder... - Interviews houden - Artikel schrijven