Presentatie velon feedback en ict

Opleidingsdocent ICT-educatie um Hogeschool Utrecht Lerarenopleiding Amersfoort
14. Nov 2015
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
Presentatie velon feedback en ict
1 von 20

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

160909 v1 (wr) blended learning ontwikkelen dag van de trainer160909 v1 (wr) blended learning ontwikkelen dag van de trainer
160909 v1 (wr) blended learning ontwikkelen dag van de trainerWilfredRubens.com
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsWorkshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsPetra Fisser
Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016
Gastcollege implementatie e learning fontys najaar 2016WilfredRubens.com
Themamiddag CvI trends ict en onderwijsThemamiddag CvI trends ict en onderwijs
Themamiddag CvI trends ict en onderwijsWilfredRubens.com
Leraren Van De Toekomst Opleiden Voor De ToekomstLeraren Van De Toekomst Opleiden Voor De Toekomst
Leraren Van De Toekomst Opleiden Voor De ToekomstGerard Dummer
220125 (wr) v1 gastcollege implementatie e learning f ce januari 2022220125 (wr) v1 gastcollege implementatie e learning f ce januari 2022
220125 (wr) v1 gastcollege implementatie e learning f ce januari 2022WilfredRubens.com

Similar a Presentatie velon feedback en ict

M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van DamM&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Damimkopleidingenbv
Sheets Prof. SegersSheets Prof. Segers
Sheets Prof. SegersTASK24
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 HasseltHRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 Hasselt
HRwijs inspiratiesessie gesprekken voeren 17 09 2015 HasseltHRwijs
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergNVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergPRiMAN
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen? En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen?
En wat nou als we de student eigenaar zouden maken van het toetsen? robert bouwhuis
20120523 virtual action learning bij master pedagogiek v220120523 virtual action learning bij master pedagogiek v2
20120523 virtual action learning bij master pedagogiek v2Esther van Popta

Más de Gerard Dummer

Presentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparatenPresentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparaten
Presentatie Panamaconferentie 2023 Gerard Dummer - Programmeren van apparatenGerard Dummer
Presentatie I&I Conferentie 2023Presentatie I&I Conferentie 2023
Presentatie I&I Conferentie 2023Gerard Dummer
Presentatie team jaar 4 tbv interne auditPresentatie team jaar 4 tbv interne audit
Presentatie team jaar 4 tbv interne auditGerard Dummer
Wetenschap en Technologie met de BeeBotWetenschap en Technologie met de BeeBot
Wetenschap en Technologie met de BeeBotGerard Dummer
Mediawijsheid minor wereldvakkenMediawijsheid minor wereldvakken
Mediawijsheid minor wereldvakkenGerard Dummer
Mediawijsheid 2015Mediawijsheid 2015
Mediawijsheid 2015Gerard Dummer

Último

Onderwijsdoelen.voorbeelden.SV.pdfOnderwijsdoelen.voorbeelden.SV.pdf
Onderwijsdoelen.voorbeelden.SV.pdfstephanievanaeken
Einddoelen ICT.pdfEinddoelen ICT.pdf
Einddoelen ICT.pdfTineDeCat
Einddoelen ICt.docxEinddoelen ICt.docx
Einddoelen ICt.docxjossefienVanMeensel
ICT DOELEN.pdfICT DOELEN.pdf
ICT DOELEN.pdfMarieHenrion2
Werking tv.pdfWerking tv.pdf
Werking tv.pdfFrankLenferink1
HHS Gamelab Gamification Workshop.pdfHHS Gamelab Gamification Workshop.pdf
HHS Gamelab Gamification Workshop.pdfJeroen Derwort

Presentatie velon feedback en ict

Hinweis der Redaktion

  1. Introductie Activeren voorkennis aanwezigen: - Wat verstaan jullie eronder? - Hoe geef je feedback? - Hoe kun je dat met ICT ondersteunen? Vervolgens: Wat verstaan wij onder feedback en wanneer is deze effectief. - Hattie & Timperley, 2007 - Voerman, 2014 Voorbeelden Voorbeelden geven: een stuk of drie concrete voorbeelden, cases; - Amber: feedback via video - Jan: feedback via annotaties pdf’s - Jeroen: (peer-) feedback via Annotatiesysteem.nl<http://Annotatiesysteem.nl> Hands-on Zelfstandig aan de slag, op basis van korte handleiding/tutorial: 1. Aan de slag met feedback geven op een video/audio/bestand via Google Docs (Gerard) 2. Aan de slag met feedback geven via Annotatiesysteem (Jeroen) Handout meegeven, aanvullen met lijstje met overzicht mogelijke toepassingen ICT en feedback. Taken: - Jeroen en Gerard uitwerken handleidingen voor hands-on gedeelte - Jan verzorgt introductie plus activeren voorkennis + slides feedback. - Jan, Jeroen, Amber bereiden kort voorbeeld voor.
  2. Voorbeelden Voorbeelden geven: een stuk of drie concrete voorbeelden, cases; - Amber: feedback via video - Jan: feedback via annotaties pdf’s - Jeroen: (peer-) feedback via Annotatiesysteem.nl<http://Annotatiesysteem.nl> Hands-on Zelfstandig aan de slag, op basis van korte handleiding/tutorial: 1. Aan de slag met feedback geven op een video/audio/bestand via Google Docs (Gerard) 2. Aan de slag met feedback geven via Annotatiesysteem (Jeroen) Handout meegeven, aanvullen met lijstje met overzicht mogelijke toepassingen ICT en feedback. Taken: - Jeroen en Gerard uitwerken handleidingen voor hands-on gedeelte - Jan verzorgt introductie plus activeren voorkennis + slides feedback. - Jan, Jeroen, Amber bereiden kort voorbeeld voor.
  3. Alvorens wat dieper in te gaan op peer review en peer feedback moet eerst worden omschreven wat onder feedback wordt verstaan. Hattie & Timperley (2007) geven de bovenstaande definitie van feedback waarbij een ‘agent’ van alles kan zijn [de docent, het boek, de student zelf, of wat ervaren wordt door het uitvoeren van acties]. Goede feedback omvat zowel feed-up, feedback als feed-forward want het moet een antwoord geven op wat bereikt en gedaan moet worden [doelen/werkwijze], hoe het gaat op een gegeven moment en welke vorderingen zijn gemaakt, en hoe het verder moet om gewenste doelen te bereiken en wat daartoe moet worden ondernomen of bijgestuurd. Feed-up behoort tot de startinformatie en daarin moet worden voorzien voordat een opdracht wordt aangepakt. Feedback tijdens het proces behoort vooral feedback en feed-forward te omvatten. De functie van feedback is het dichten van de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie door de informatie en handreikingen aan te leveren die het overbruggen van die kloof waarschijnlijker maken. Peer feedback is feedback die wordt gegeven door ‘peers’ [medestudenten] in een proces dat we peer-review noemen en waarin ze op elkaars producten en procesgang reflecteren. Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar peer-review kan als term worden gebruikt om het proces van geven van feedback te omschrijven, en peer-feedback is het product van dat proces. Het is verder belangrijk om een onderscheid te maken tussen review en beoordeling, daar beoordeling doorgaans impliceert dat het om een eindproduct gaat en zich meestal minder richt op het geven van handreikingen ter verbetering van een conceptversie.
  4. Er kunnen vier niveaus van feedback worden onderscheiden. Allereerst het concrete niveau van de taak en resultaten van de taakuitvoering, daarnaast het niveau van het proces dat moet leiden tot de gewenste resultaten, vervolgens het regulatieve niveau ofwel de metacognitieve aspecten in relatie tot de [zelf]sturing van het proces, en ten slotte de feedback op persoonlijk niveau die niet gerelateerd is aan de specifieke taak of het proces [goed gedaan, heel hard gewerkt!]. De feedback moet gegeven worden op het juiste niveau, wat wil zeggen dat als iemand feedback vraagt op de werkwijze die hij heeft gevolgd, het geven van feedback op inhoudelijke details niet adequaat is en niet leidt tot effect. Feedback moet daarbij de brug slaan naar de zone van naaste ontwikkeling want als de feedback alleen leidt tot frustratie en een verlies van gevoel van eigen effectiviteit, dan heeft het een negatief effect en kan het beter achterwege worden gelaten.
  5. Er kunnen vier niveaus van feedback worden onderscheiden. Allereerst het concrete niveau van de taak en resultaten van de taakuitvoering, daarnaast het niveau van het proces dat moet leiden tot de gewenste resultaten, vervolgens het regulatieve niveau ofwel de metacognitieve aspecten in relatie tot de [zelf]sturing van het proces, en ten slotte de feedback op persoonlijk niveau die niet gerelateerd is aan de specifieke taak of het proces [goed gedaan, heel hard gewerkt!]. De feedback moet gegeven worden op het juiste niveau, wat wil zeggen dat als iemand feedback vraagt op de werkwijze die hij heeft gevolgd, het geven van feedback op inhoudelijke details niet adequaat is en niet leidt tot effect. Feedback moet daarbij de brug slaan naar de zone van naaste ontwikkeling want als de feedback alleen leidt tot frustratie en een verlies van gevoel van eigen effectiviteit, dan heeft het een negatief effect en kan het beter achterwege worden gelaten.
  6. Feedback kan verschillende functies hebben en heeft dan ook een bijpassende vorm en inhoud. Allereerst kan iemand in zijn feedback een analyse maken van hetgeen hij heeft bekeken die als doel kan hebben om samen te vatten of daarmee een gegeven tekst goed is begrepen en/of die de aanleiding kan zijn om een verhelderingsvraag te stellen. Die [eventuele] analyse kan gevolgd worden door een evaluatie waarin min of meer een beoordeling wordt gegeven van het product in kwestie en die evaluatie kan zich richten op inhoud, vorm of andere asepcten van het product. Ook kan op grond daarvan iets gezegd worden over het roces dat daar kennelijk aan ten grondslag ligt. Dat oordeel kan voorzien worden van een nadere uitleg zodat de ontvanger begrijpt hoe de reviewer tot het gegeven oordeel komt en daaruit wellicht al informatie kan afleiden hoe het anders zou kunnen. Vervolgens kan iemand concrete suggesties tot revisie van het product doen, waarbij die suggesties inhoudelijk kunnen zijn en/of ook gericht kunnen zijn op de aanpak [proces]. Regel is dat je als reviewer nooit een oordeel moet geven zonder argumenten en een nadere toelichting [uitleg] en bij voorkeur dat oordeel [indien mogelijk] aanvult met suggesties tot revisie, zowel inhoudelijk als procesmatig. Een goede aanpak daarbij is het stellen van gerichte vragen.
  7. Peer feedback heeft specifieke voordelen in vergelijking tot expert feedback, omdat de ‘peer’ vaak makkelijker de aansluiting kan maken bij kennis en inzicht die andere ‘peers’ hebben en daarmee veel beter de brug kan slaan naar de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Door feedback te krijgen van verschillende ‘peers’ krijgt iemand ook input vanuit andere perspectieven dan alleen het expertperspectief. Daarmee vormt het ook een goede aanvulling op de feedback van experts. Daarnaast is ruimschoots aangetoond dat het reflecteren op de producten en het proces van anderen indirect inzicht geeft in de kwaliteit van eigen product en proces. Met reflecteren op de ander helpt iemand dus ook zichzelf. Peer-review bevordert tegelijkertijd de ontwikkeling van een professionele attitude, wat met name bij opleidingen een belangrijk motief kan zijn om het in te zetten. Ook is uit onderzoek gebleken dat peer-review leidt tot betere leerresultaten.
  8. Peer-review kan face-to-face plaatsvinden, al of niet vooraf voorbereid, maar dat is niet altijd de meest effectieve werkwijze. Voordelen van online peer-review zijn dat het tijd- en plaatsonafhankelijk kan worden uitgevoerd, wat recht doet aan de tijd en beschikbaarheid van alle betrokkenen, dat het ‘op afstand’ gemakkelijker is om puur zakelijke feedback te geven, dat het hebben van tijd om de feedback te omschrijven en het schriftelijke formuleren van feedback leiden tot kwalitatief betere feedback, en dat er mogelijkheden zijn om anonieme peer-review te organiseren als daar ook de juiste omgevingen voor worden benut. Een bijkomend voordeel is dat online peer-review adequaat kan worden georganiseerd en ondersteund in digitale omgevingen die daarvoor zijn ontwikkeld en dat feedback in die omgevingen ook wordt vastgelegd voor feedbackvrager, feedbackgever en procesbegeleider [docent].
  9. Feedback lijkt daarmee het ‘ei van Columbus’ als het gaat om het versterken van een leerproces en verbeteren van leerresultaten, maar dat is wat ‘te kort door de bocht’. Peer-review vereist allereerst dat de initiële opdracht erg duidelijk moet zijn, want als daarover ‘ruis’ ontstaat, ontstaat er nog meer ‘ruis’ bij het formuleren van feedback. Vooraf moeten duidelijke feedbackcriteria worden ontwikkeld en vastgelegd zodat de feedbackvrager weet wat hij kan verwachten en de feedbackgever steun krijgt in het geven van feedback. Het proces dient georganiseerd en bewaakt te worden door de docent, want het werkt alleen als alle betrokkenen zich ook houden aan afspraken en deadlines en voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn afgesproken. Peer-review zal nog meer kunnen opleveren als de opbrengsten uit het review proces ook plenair worden besproken en gedeeld en erop wordt gereflecteerd. Effectief feedback geven is niet vanzelfsprekend en moet worden geleerd en getraind. Als je peer-review niet goed voorbereidt [training] en organiseert [zie de genoemde voorwaarden], dan kun je het beter achterwege laten, want de kans is dan groot dat het eerder een negatief effect heeft op het leerproces.