Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
239ESCRIPTURAACADÈMICAGEMMALLUCH·MIQUELNICOLÀS
Altres títols de la col·lecció Manuals
(Comunicació)
#DIGITALK. Del màrquet...
Escriptura acadèmica.
Planificació, documentació,
redacció, citació i models
Gemma Lluch
Miquel Nicolás
Escriptura.indb 3 ...
Director de la col·lecció: Lluís Pastor
Disseny de la col·lecció: Editorial UOC
Primera edició en llengua catalana: Setemb...
Autors
Gemma Lluch
És professora de Filologia Catalana a la Universitat de València. S’ha especialitzat en
relats d’adoles...
© Editorial UOC	 Índex
7
Índex
Introducció...................................................................................
© Editorial UOC	 Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció...
8
3.	Com organitzem visualment el text ......
© Editorial UOC	 Índex
9
Capítol VII. Els apunts .......................................................................	1...
© Editorial UOC	 Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció...
10
2.	Els tipus d’exàmens....................
© Editorial UOC	 Índex
11
Capítol XIII. Els treballs acadèmics II. Els treballs
d’investigació...............................
© Editorial UOC	 Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció...
12
Capítol XV. La comunicació virtual........
© Editorial UOC	 Introducció
13
Introducció
La iniciació als estudis universitaris es fa, en general, i per molt diver-
se...
© Editorial UOC	 Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció...
14
intervencions orals i escrites o ser ca...
© Editorial UOC	 Introducció
15
textos, elaborats per estudiants de diferents carreres i cursos, de temàtica i
gèneres div...
© Editorial UOC	 Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció...
16
vessant; d’una banda és un format d’esc...
© Editorial UOC	 Introducció
17
acadèmics (XII i XIII). Pensant en els estudiants que hi busquen resposta
a les seves difi...
© Editorial UOC	 Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció...
18
ètica. En efecte, ensenyar a escriure c...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Lluch, Gemma; Nicolás, Miquel (2015): Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: UOC. ISBN: 978-84-9064-443-0, pp. 276.

2.368 Aufrufe

Veröffentlicht am

http://www.editorialuoc.cat/escripturaacadmicaplanificacidocumentaciredaccicitaciimodels-p-1906.html?cPath=1

Veröffentlicht in: Bildung
 • Login to see the comments

Lluch, Gemma; Nicolás, Miquel (2015): Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: UOC. ISBN: 978-84-9064-443-0, pp. 276.

 1. 1. 239ESCRIPTURAACADÈMICAGEMMALLUCH·MIQUELNICOLÀS Altres títols de la col·lecció Manuals (Comunicació) #DIGITALK. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0 Núria Escalona De la picaresca als videojocs. La infància com a mirall de la societat Maria Àngels Viladot Xarxes socials. Fonaments i aplicacions Agustí Canals, Albert Díaz-Guilera, José Luis Molina, Beatriz Patraca De Retòrica. La comunicació persuasiva Xavier Laborda Gil Cronologia dels primers 15 anys de l’audiovisual a Internet Cinto Niqui Com escriure clar Jordi Pérez Colomé Comunicació i estratègia Jordi Morató De Plató a Lady Gaga. Estètica de comunicació de masses Jaume Radigales i Marta Marín Màrqueting i aplicació de la comunicació en la música popular Irene Colom Comunicació persuasiva per a l’entrevista de feina Gina Aran Com ser dels primers a Google sense pagar. Posicionament natural a cercadors (sense pagar) Montserrat Peñarroya, Helena Casas Premsa i autodeterminació. Catalunya i Euskadi dins l’Espanya de la transició Cristina Perales Comunicació i opinió pública. Política, periodisme i cutadans Carles Pont Sorribes, Jordi Bèrrio Serrano Manual de comunicació per a ajuntaments petits (i no tan petits) Marc Sureda i Pons, Lourdes Torres i Plana 100 dies, una imatge. Com crear la imatge d’un govern Pau Canaleta Podeu consultar el nostre catàleg a www.editorialuoc.cat «Els continguts que no es transmeten bé, perden eficàcia. La recerca acadèmica que no es comunica adequadament, sovint queda oblidada en un calaix i és, doncs, estèril. Per això aquest llibre fa una aportació essencial: ensenyar a millorar la manera de fer arribar els coneixements de l’àmbit acadèmic al seu públic receptor.» Maria Josep Cuenca, catedràtica de Filologia Catalana de la UV. «Una obra utilíssima per al perfeccionament dels textos dels estudiants i dels estudiosos en general.» Isidor Marí, IEC. «Aquesta és una obra d’ús i de consulta per qualsevol alumne universitari per esdevenir al llarg de la carrera un estudiant d’excel·lència, perquè li permetrà expressar-se oralment i per escrit amb una comunicació eficaç en català. Amb ella podrà fer tota mena de treballs acadèmics de qualitat, des de resums de classe o ressenyes crítiques fins a textos d’investigació, sense oblidar la comunicació digital.» Josep Lluís Gómez Mompart, catedràtic de Periodisme i Comunicació, UV. «Els estudis universitaris actuals estan centrats en l’aprenentatge de l’estudiant. És un aprenentatge que requereix l’anàlisi, l’exposició, la cooperació, el debat, i molt més enllà de tot això, unes habilitats de gestió dels texts molt més grans del que era habitual. Aquest és el valor d’aquesta obra: dotar l’estudiant de les tècniques que li facilitaran aprendre de manera activa.» Nicolau Dols, Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB. Aquesta obra ofereix una panoràmica global de l’escriptura acadèmica. S’estructura en dues parts. La primera exposa pas a pas la construcció d’un text en un entorn universitari, des de la gènesi al lliurament. Revisa les fases i operacions de planificació, redacció, citació i revisió dels esborranys. La segona part endinsa el lector en les singularitats de cada gènere acadèmic. S’hi donen orientacions precises relacionades amb les tècniques del resum, l’estudi, la preparació i la realització d’exposicions, exàmens o treballs de curs, entre d’altres tipus de documents acadèmics. Hi rep una atenció preferent l’escriptura dels treballs de recerca, per a l’obtenció dels títols de grau, màster o doctorat o per a la publicació d’articles científics. El llibre està concebut com una guia pràctica per acarar i resoldre els problemes de redacció de textos formals, que són comuns al conjunt de les titulacions universitàries. Per això s’exposen en un llenguatge planer les necessitats concretes amb què l’estudiant es trobarà en la seva carrera. L’explicació de cada aspecte és senzilla i s’acompanya d’esquemes i taules, a fi de facilitar l’assimilació visual del procés d’escriptura. COMUNICACIÓ ISBN: 978-84-9064-443-0 COMUNICACIÓ Miquel Nicolàs Professor de Filologia Catalana a la Universitat de València. S’ha especialitzat en història de la llengua i en diversos aspectes de l’assessorament lingüístic. ESCRIPTURA ACADÈMICAPLANIFICACIÓ, DOCUMENTACIÓ, GEMMA LLUCH REDACCIÓ, CITACIÓ I MODELS MIQUEL NICOLÀS Gemma Lluch Professora de Filologia Catalana a la Universitat de València. S’ha especialitzat en relats d’adolescents i lectura en pantalla. ESCRIPTURA ACADÈMICAPLANIFICACIÓ, DOCUMENTACIÓ, GEMMA LLUCH REDACCIÓ, CITACIÓ I MODELS MIQUEL NICOLÀS
 2. 2. Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redacció, citació i models Gemma Lluch Miquel Nicolás Escriptura.indb 3 26/08/15 08:15
 3. 3. Director de la col·lecció: Lluís Pastor Disseny de la col·lecció: Editorial UOC Primera edició en llengua catalana: Setembre de 2015 © Gemma Lluch i Miquel Nicolás, del text © Disseny de la coberta: Natàlia Serrano © Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL), d’aquesta edició, 2015 Gran Via de les Corts Catalanes, 872, 3a planta, 08018 Barcelona http://www.editorialuoc.com Realizació editorial: Oberta UOC Publishing, SL Maquetació: Carrera Escartín, S. L. Impressió: Book Print ISBN: 978-84-9064-443-0 Dipòsit legal: B-18.068-2015 Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i de la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatze- mada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric, com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia, o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright. 01 ESCRIPTURA portada.indd 4 01/09/15 08:27
 4. 4. Autors Gemma Lluch És professora de Filologia Catalana a la Universitat de València. S’ha especialitzat en relats d’adolescents i lectura en pantalla. http://www.gemmalluch.com Miquel Nicolás És professor de Filologia Catalana a la Universitat de València. S’ha especialitzat en història de la llengua i en diversos aspectes de l’assessorament lingüístic. Escriptura.indb 5 26/08/15 08:15
 5. 5. © Editorial UOC Índex 7 Índex Introducció............................................................................................... 13 Part I. L’escriptura acadèmica Capítol I. La planificació. Construir l’esquema textual des del concepte i la pluja d’idees ............................................. 21 1. El text a escriure. La determinació del «producte».................... 22 2. Com iniciem el text. La pluja d’idees .......................................... 26 3. Com organitzem les idees. L’esquema textual ........................... 28 4. Per fer la planificació del text........................................................ 31 Capítol II. La documentació. Ampliar les idees des de la documentació.................................................................. 33 1. Els tipus de fonts documentals .................................................... 34 2. Quines cerques podem fer ............................................................ 38 2.1. Les cerques virtuals............................................................. 40 2.2. El lema de cerca................................................................... 41 3. Com gestionem les referències...................................................... 41 3.1. La lectura de documents acadèmics................................. 42 3.2. L’anotació dels documents................................................. 46 4. Per documentar el text.................................................................... 47 Capítol III. La redacció. Connectar blocs de discurs ............... 49 1. L’articulació del significat............................................................... 49 2. Com construïm un text................................................................... 51 2.1. Els tipus de text................................................................... 52 2.2. El text expositiu................................................................... 54 2.3. El text argumentatiu............................................................ 55 2.4. Les propietats textuals........................................................ 57 2.5. Els gèneres discursius.......................................................... 58 Escriptura.indb 7 26/08/15 08:15
 6. 6. © Editorial UOC Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció... 8 3. Com organitzem visualment el text ............................................. 59 3.1. La tipografia i l’ortografia ................................................. 59 3.2. El paràgraf ........................................................................... 63 3.3. Els blocs de text................................................................... 67 4. Com és l’estil de redacció acadèmica............................................ 68 4.1. La distància entre els interlocutors .................................. 70 4.2. L’objectivitat de l’escriptura acadèmica............................ 72 4.3. La idoneïtat de la redacció acadèmica.............................. 77 5. Per redactar un text......................................................................... 83 Capítol IV. La citació dels documents. Reconèixer l’aportació dels altres................................................ 85 1. La necessitat de citar les fonts documentals............................... 86 2. Com citem un document a la bibliografia................................... 90 2.1. Les diferents formes d’organitzar referències bibliogràfiques i bibliografies............................................. 93 2.2. La confecció de les referències bibliogràfiques ............. 96 3. Com citem un document en un text acadèmic........................... 101 4. Per citar documents o autors en un text acadèmic.................... 104 Capítol V. La revisió.............................................................................. 107 1. La revisió dels textos acadèmics ................................................... 107 2. Com entenem la revisió.................................................................. 109 3. Com fem la revisió.......................................................................... 112 Part II. Els documents acadèmics Capítol VI. Els resums......................................................................... 117 1. El resum de textos simples............................................................. 118 1.1. Què són les paraules clau................................................... 118 1.2. Quina és l’estratègia discursiva del text............................ 119 2. El resum de textos complexos....................................................... 121 3. Per construir un resum................................................................... 123 Escriptura.indb 8 26/08/15 08:15
 7. 7. © Editorial UOC Índex 9 Capítol VII. Els apunts ....................................................................... 125 1. La presa d’apunts............................................................................. 127 1.1. Quin és el context................................................................ 127 1.2. Com ens organitzem........................................................... 128 1.3. Com reunim la informació de l’orador............................ 129 2. Els tipus d’apunts............................................................................. 130 3. Per prendre apunts........................................................................... 131 Capítol VIII. Els esquemes................................................................ 135 1. L’esquema, el mapa o el marc........................................................ 136 2. Els tipus d’esquemes....................................................................... 137 3. Per fer un esquema.......................................................................... 140 Capítol IX. Les fitxes............................................................................ 143 1. La construcció d’una fitxa.............................................................. 143 2. Els tipus de fitxes............................................................................. 146 2.1. La fitxa de lectura o fitxa de contingut............................ 146 2.2. La fitxa temàtica................................................................... 147 3. Per redactar fitxes............................................................................ 149 3.1. Per construir una fitxa de lectura...................................... 149 3.2. Per construir una fitxa temàtica........................................ 149 Capítol X. Els guions d’exposició oral ........................................... 151 1. L’exposició oral acadèmica............................................................. 151 2. Els factors d’una exposició oral ................................................... 152 3. El guió i el suport audiovisual ...................................................... 153 3.1. Com planifiquem l’exposició............................................. 153 3.2. Com documentem l’exposició........................................... 154 3.3. Com redactem el guió......................................................... 155 3.4. Com preparem el suport audiovisual .............................. 156 4. Per construir un guió....................................................................... 158 Capítol XI. Els exàmens...................................................................... 161 1. La planificació dels exàmens i l’estudi.......................................... 162 1.1. Com planifiquem l’estudi .................................................. 162 1.2. Com preparem l’examen.................................................... 164 Escriptura.indb 9 26/08/15 08:15
 8. 8. © Editorial UOC Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció... 10 2. Els tipus d’exàmens......................................................................... 166 2.1. Els exàmens memorístics................................................... 167 2.2. Els exàmens no memorístics o de desenvolupament.... 168 3. La forma de l’examen..................................................................... 169 3.1. Com redactem un examen de desenvolupament............ 169 3.2. Les instruccions d’examen................................................. 171 4. Per fer un examen ........................................................................... 173 Capítol XII. Els treballs acadèmics I. Els treballs de curs o d’estudi ........................................................................................... 177 1. Les tasques intel·lectuals del treball acadèmic............................ 180 1.1. Què significa coneixement ................................................ 180 1.2. Quina importància tenen la voluntat, la imaginació i l’ordre lògic......................................................................... 181 1.3. I quina importància té la informació................................ 183 2. La construcció del coneixement.................................................... 184 2.1. Com trobem el tema........................................................... 185 2.2. Per què és important l’estat de la qüestió........................ 186 3. La documentació.............................................................................. 188 3.1. Quines són les tasques documentals................................ 188 3.2. Quins criteris usem per seleccionar els documents....... 191 3.3. Com llegim els documents i fem les notes de lectura............................................................................... 194 3.4. Com esquematitzem els continguts.................................. 195 4. La redacció d’un treball de curs: estructura i parts.................... 195 4.1. Com identifiquem el treball............................................... 197 4.2. Com presentem o introduïm el treball............................. 199 4.3. Com és el desenvolupament del treball........................... 200 4.4. Com redactem les conclusions del treball....................... 202 5. Les referències bibliogràfiques i la citació................................... 202 6. La revisió final del treball acadèmic.............................................. 204 7. Per construir un treball de curs..................................................... 204 Escriptura.indb 10 26/08/15 08:15
 9. 9. © Editorial UOC Índex 11 Capítol XIII. Els treballs acadèmics II. Els treballs d’investigació..................................................................................... 211 1. La ciència i la investigació ............................................................. 212 1.1. Què entenem per ciència.................................................... 213 1.2. Com es classifiquen les ciències........................................ 214 2. La investigació ................................................................................. 216 2.1. Quines són les tasques de la investigació........................ 216 2.2. Com ens relacionem amb l’equip d’investigació............. 217 3. La construcció del treball d’investigació...................................... 218 3.1. Com triem i delimitem el tema de recerca...................... 218 3.2. Quin és l’objectiu de la recerca.......................................... 221 3.3. Quina hipòtesi d’investigació............................................. 221 3.4. Quins mètodes de recerca.................................................. 222 3.5. L’eclecticisme metodològic................................................ 224 4. L’estructura dels treballs d’investigació........................................ 226 4.1. Quines dades l’identifiquen................................................ 226 4.2. Quines parts té el treball d’investigació........................... 227 5. La revisió del treball d’investigació............................................... 229 6. Els treballs d’investigació................................................................ 231 6.1. Els treballs de fi de grau i fi de màster............................ 231 6.2. La tesi doctoral..................................................................... 233 6.3. L’article científic................................................................... 234 6.4. La monografia...................................................................... 236 7. Per fer un treball d’investigació..................................................... 237 Capítol XIV. La crítica.......................................................................... 239 1. La composició d’una ressenya crítica........................................... 241 2. Les fases de redacció de la ressenya............................................. 242 2.1. Com es rep un objecte cultural......................................... 242 2.2. Com ens documentem ....................................................... 244 2.3. Com planifiquem la crítica................................................. 244 3. Les dades d’una ressenya................................................................ 245 3.1. Quines dades podem incloure........................................... 246 4. Per redactar una crítica.................................................................... 246 Escriptura.indb 11 26/08/15 08:15
 10. 10. © Editorial UOC Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció... 12 Capítol XV. La comunicació virtual................................................. 249 1. El correu electrònic......................................................................... 251 1.1. Com usem el correu electrònic......................................... 252 1.2. La tramesa d’un missatge de correu electrònic d’àmbit acadèmic................................................................. 253 2. Twitter................................................................................................ 259 3. El blog............................................................................................... 261 3.1. Què és un blog de l’àmbit acadèmic ............................... 262 3.2. Qui el gestiona..................................................................... 263 3.3. Quins tipus de blogs........................................................... 264 3.4. Quins continguts.................................................................. 266 3.5. Com redactem ..................................................................... 268 Bibliografia............................................................................................... 271 Escriptura.indb 12 26/08/15 08:15
 11. 11. © Editorial UOC Introducció 13 Introducció La iniciació als estudis universitaris es fa, en general, i per molt diver- ses raons, sense la preparació bàsica suficient. Molts dels estudiants que arriben a la universitat no han consolidat els coneixements mínims, ni les competències adequades, per afrontar la seva formació acadèmica, tant en el terreny de l’estudi com en el de la recerca. Les mancances i les defi- ciències de l’alumnat universitari són diverses, però totes poden reduir-se en una proporció elevada a problemes de llenguatge, entès aquest en un sentit ampli. Hi ha estudiants amb mancances en l’assimilació de certs documents acadèmics, que amb prou feines poden fer-ne una lectura comprensiva. N’hi ha que tenen dificultats en l’adequació al registre formal de la comu- nicació universitària, en el canal de l’oralitat i en l’escriptura de textos. I n’hi ha finalment que no coneixen o no saben utilitzar les convencions de la documentació acadèmica i científica. De vegades, els tres tipus d’obs- tacles concorren en un mateix aprenent. Val a dir, però, que també hi ha un bon nombre d’estudiants que acrediten una sòlida formació i poden reeixir en les seves obligacions diàries, tot aprofundint en les destreses d’escriptura consolidades. Molt sovint, el professorat universitari pressuposa que els estudiants han assumit de manera adequada les habilitats referides. O si més no que l’obligació d’assolir-les els concerneix sols a ells. I que en tot cas no és comesa del professor o professora dedicar-hi una atenció sistemàtica, que hauria de detraure del temps assignat a desenvolupar el programa docent propi. Així, els estudiants, si són conscients de les mancances que arrosseguen i volen esmenar-les, hauran d’assolir, de manera autodidacta i fragmentària, hàbits de treball, rudiments conceptuals i habilitats comuni- catives, imprescindibles per a la formació universitària. Hàbits, rudiments i habilitats que, insistim-hi, haurien de formar part dels requisits d’accés a una titulació superior, juntament amb un cert nombre de coneixements específics de les àrees de coneixement que aquesta integra. Saber llegir i interpretar adequadament els documents bàsics d’una assignatura, resu- mir-los de manera eficient, expressar-se amb correcció i solvència en les Escriptura.indb 13 26/08/15 08:15
 12. 12. © Editorial UOC Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció... 14 intervencions orals i escrites o ser capaç de trobar documentació adient als temes d’un programa són condicions prèvies que sustenten l’adquisició de nous coneixements i destreses. I són alhora garantia de la maduració personal i el creixement cognitiu. El llibre que us presentem no és el lloc on abordar les causes d’aquest estat de coses. Com hem insinuat, hi ha un munt de factors socioculturals, econòmics i polítics que hi convergeixen. A més a més, cal considerar el conjunt i les múltiples dimensions que integra; els condicionants estruc- turals comuns i la trajectòria individual de cada estudiant, amb un perfil singular, que en bona mesura defuig la simplificació de les taxonomies lingüístiques o pedagògiques. I tot això coincideix en un món complex, que canvia molt i molt de pressa. Per això, fóra absolutament injust d’atri- buir la responsabilitat als professors dels estadis educatius precedents. Ben mirat, l’educació és un continuum i les divisòries administratives amb prou feines separen les etapes de l’aprenentatge, que, afortunadament, s’estén al llarg de la vida. Es tracta de detectar les deficiències i de posar fil a l’agulla, mirant de produir materials útils que complementin l’esforç de tot el professorat. Tant el diagnòstic suara esbossat com l’aportació que donem a conèi- xer deriven de la nostra experiència professional durant vora trenta anys. Experiència com a professors de diferents assignatures universitàries, impartides en les titulacions de filologia, magisteri, història, humanitats, periodisme i comunicació audiovisual a la Universitat de València, a més de multitud de cursos de postgrau, màsters i seminaris de formació de profes- sors en la nostra alma mater i en altres centres d’ensenyament de l’Estat i de l’estranger. La preocupació per l’escriptura acadèmica ha estat eix central de la referida trajectòria docent i ens ha dut també a investigar sobre diferents aspectes de la didàctica de la llengua, la literatura i la competència lectora. En el camí, hem tingut ocasió d’orientar, tutoritzar i avaluar multitud d’estudiants, l’esforç i els resultats textuals dels quals ens han resultat impagables. Perquè, al seu torn, els estudiants ens han ensenyat moltes coses, però sobretot a apreciar l’escriptura com a vehicle del coneixement i la comunicació formal. I com a horitzó expressiu que, si s’actua amb honestedat i exigència, ens obliga constantment a esmolar les eines de la composició escrita. La familiarització amb els problemes concrets de l’es- criptura d’àmbit universitari ens ha proporcionat un corpus important de Escriptura.indb 14 26/08/15 08:15
 13. 13. © Editorial UOC Introducció 15 textos, elaborats per estudiants de diferents carreres i cursos, de temàtica i gèneres diversos. També ens ha permès col·leccionar una àmplia casuística de dificultats de redacció específiques, que hem englobat en categories o hem traslladat directament, sense a penes manipulació, als apartats cor- responents del manual. A més, com és obvi, ens ha dut a consultar una extensa bibliografia, amb diferents tipus de treballs: referents normatius, repertoris documentals, obres de divulgació, vademècums de redacció universitària, llibres d’estil prescrits per institucions universitàries de tot arreu, materials escolars orientats a la pràctica, estudis especialitzats de caire metalingüístic... La suma de fonts experiencials i d’auctoritates ha cristal·litzat en la pro- posta que ara llegiu. El llibre està concebut com a obra de consulta i alhora com a eina de treball diari, com a guia en els diversos processos d’escriptu- ra que es plantegen als estudiants al llarg de la vida universitària. Vist que el dèficit de formació lingüística s’arrossega en totes les titulacions, ens adrecem als estudiants universitaris i als futurs investigadors de qualsevol àrea de coneixement que facin servir el català com a llengua acadèmica i científica. Ara bé, per la nostra formació ens centrem en l’àmbit de les humanitats, i ben en particular en les titulacions filològiques, en què els estudiants haurien de fer seva la pruïja de l’excel·lència escriptora i tenir-hi una disposició extremadament vigilant. En general, les exposicions de continguts complexos, com ho és l’ensenyament de l’escriptura acadèmica, permeten diferents itineraris o possibilitats d’ordenació, sempre que hi hagi en totes les alternati- ves una lògica estructural clara i explícita. En el nostre cas, hem optat per anar d’allò més general als casos particulars. O dit ras i curt, pri- mer hem enunciat la teoria i després hem descendit a la pràctica. Per això hem dividit el manual en dues parts. En la primera, que agrupa els cinc primers capítols (I-V), abordem el procés d’escriptura en les tres fases, consecutives i interdependents alhora, que l’integren: la planificació, la textu- alització o redacció pròpiament dita i la revisió. A més, hi hem inclòs la do- cumentació i la citació, que tot i ser activitats de caràcter transversal, relativa- ment autònomes, hem vinculat a la planificació i la redacció respectivament. La segona part, que conté nou capítols, numerats del VI al XV, abra- ça el ventall de gèneres discursius d’àmbit acadèmic que considerem més rellevants. Iniciem l’itinerari amb el resum (VI) perquè té un doble Escriptura.indb 15 26/08/15 08:15
 14. 14. © Editorial UOC Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció... 16 vessant; d’una banda és un format d’escriptura acadèmica diferenciat, però també és el resultat d’una operació cognitiva i textual que hi ha a la base de les altres modalitats discursives. En efecte, pràcticament tots els gèneres acadèmics s’originen a partir de resums de textos previs del tipus que sigui. Els cinc capítols següents es dediquen a necessitats d’escriptura clara- ment identificables: els apunts (VII), els esquemes (VIII), les fitxes (IX), els guions d’exposició oral (X) i els exàmens (XI). Els treballs acadèmics s’han desglossat en dos capítols consecutius: els treballs de curs, entesos com a síntesi d’un esforç d’estudi (XII), i els treballs de recerca (XIII), que representen un salt qualitatiu respecte de l’estudi. Comptat i debatut, la recerca situa l’estudiant en la perspectiva de la culminació de la carrera universitària, amb els treballs de fi de grau, i en la continuïtat de la seva formació acadèmica, amb els treballs de fi de màster, la tesi doctoral o la publicació d’articles científics, entre altres modalitats discursives. La con- fecció de ressenyes crítiques i d’altres valoracions de base argumentativa es tracta a continuació (XIV). I el darrer capítol de la segona part es dedica als principals formats de la comunicació virtual de rang acadèmic, com ara els missatges de correu electrònic, els textos de la xarxa Twitter o els que configuren el món dels blogs (XV). El gràfic 1 mostra d’una manera més plàstica i entenedora el contingut d’aquestes dues parts del llibre i les relacions lògiques entre els capítols. La inclusió del gràfic en aquesta introducció preludia una de les característiques del manual. Hem mirat d’alleugerir icònicament el text amb abundants esquemes, gràfics i taules, que serveixen per comprimir visualment la informació. En el capítol dedicat a l’esquemàtica i als es- quemes (VIII) deixem constància de la complementarietat entre text i imatge, per tal com l’escriptura, sobretot la manuscrita, malgrat que s’usi poc, no és sinó un repertori de grafismes altament codificats. El manual es tanca amb la bibliografia consultada i integrada al text per mitjà de les citacions adients. Tot i que el llibre conforma una unitat orgànica, se’n pot fer un ús par- cial, ja que els capítols guarden una certa autonomia. El lector interessat en algun aspecte del procés d’escriptura o en un gènere discursiu particular, pot passar directament al capítol corresponent. D’acord amb la nostra experiència, els capítols més freqüentats seran els dedicats als treballs Escriptura.indb 16 26/08/15 08:15
 15. 15. © Editorial UOC Introducció 17 acadèmics (XII i XIII). Pensant en els estudiants que hi busquen resposta a les seves dificultats concretes, hi hem recordat aspectes de planificació, documentació o bibliografia que es tracten abans de manera més general. Aquí hem fet valer el principi que la repetició és un dels instruments cog- nitius més potents. Acabem de referir-nos a una expressió metalingüística, manllevada de la retòrica i gramàtica llatines. Només és una mostra d’una altra preocu- pació que ha guiat el nostre treball. Conciliar, fins on ha estat possible, la tradició bimil·lenària de reflexió sobre els supòsits i les regles d’escriptura amb les necessitats de la comunicació escrita en l’era digital. Alguns dels novells escriptors universitaris es caracteritzen per l’absència de profun- ditat històrica, pecat de joventut que es cura amb els anys. Per la nostra banda, els professors tenim la responsabilitat de cultivar en l’alumnat la consciència que tradició i modernitat no són estadis dividits per una fractura insalvable, sinó moments successius en la línia del temps, que es retroalimenten. En l’escriptura d’avui, no podria ser altrament, batega el gruix del passat, que hem de saber adaptar als reptes que ens ocupen. Per aquesta banda, la didàctica de l’escriptura universitària cobra una certa dimensió Gràfic 1. Mapa conceptual del manual Escriptura acadèmica Escriptura.indb 17 26/08/15 08:15
 16. 16. © Editorial UOC Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redaccció... 18 ètica. En efecte, ensenyar a escriure consisteix a prescriure bones pràcti- ques, cimentar la perícia redactora i mostrar recursos i models a imitar. Però també implica inculcar valors, com ara la perseverança, el sentit crític, la curiositat inconformista, el respecte solidari al treball dels altres i a la propietat intel·lectual, l’esforç cooperatiu i l’afecte per la llengua i per les llengües totes. I, per això, al llarg del manual fem consideracions que poden semblar extemporànies, però que al nostre parer són indestriables de l’ensinistrament tècnic. Finalment, és obligat tancar aquestes paraules liminars expressant el deute de gratitud que tenim amb moltes persones. Aquesta és una obra que, mèrits i defectes a part, s’ha anat sedimentant a poc a poc. I que deu molt, com hem dit, a la interacció amb moltes promocions d’estudiants. A ells, doncs, la nostra expressió de gratitud primera. També voldríem pensar que el llibre encarna els interessos de servei públic, al país i a la llengua, de la nostra universitat i de tot l’entorn catalanoparlant, per bé que de cap manera ens en volem arrogar la representació. Per això, agraïm anticipadament les remarques o esmenes que ens puguin arribar d’arreu de la nostra àrea idiomàtica, que ara com ara és material i virtual alhora. En tot cas, hem d’agrair el suport generós i conspicu dels nostres companys del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, els professors Ramon X. Rosselló, Carme Gregori, Antoni Ferrando, Jesús Jiménez, Maria Josep Marín i Carme Barceló, que ens han fet observacions i suggeriments diversos. En particular, hem de regraciar la lectura meticulosa i els comentaris crítics de la professora Maria Josep Cuenca. Finalment, hem d’agrair la lectura i les opinions del company de l’ERI-Lectura Lalo Salmeron; dels tècnics qualificats en l’àmbit de la biblioteconomia, com Nieves González, bibliotecària de la Universitat Pablo Olavide, de Sevilla, i Dídac Margaix, del Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València. No cal dir que els errors, deficiències o mancances de tota mena que encara puguin perdurar en el text són exclusivament responsabilitat nostra. Gemma Lluch i Miquel Nicolás Universitat de València Abril de 2015 Escriptura.indb 18 26/08/15 08:15

×