Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PATOLOJİ PRATİK 
DR. SAİT ŞEN 
CopyRight By Ramazan KAYA
NON-PROLIFERATIF GLOMERÜLONEFRITLER 
(NEFROTIK SENDROM) 
Özellikler Patoloji 
Normal glomerül Minimal Lezyon Hastalığı 
Se...
NORMAL GLOMERÜL 
MINIMAL LEZYON HASTALIĞI
NORMAL GLOMERÜL 
MINIMAL LEZYON HASTALIĞI 
Hematoksilen Eozin boyamada normal görünümlü glomerül
NORMAL GLOMERÜL 
MINIMAL LEZYON HASTALIĞI 
PAS yöntemi (Diğer bazal membran boyası) ile boyamada normal görünümlü glomerül
NORMAL GLOMERÜL 
MINIMAL LEZYON HASTALIĞI 
Gümüşleme yöntemi (metenamine silver) ile boyamada normal görünümlü glomerül
SEGMENTAL SKLEROZ 
FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ 
(PODOSIT MUTASYONLU)
SEGMENTAL SKLEROZ 
FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ 
(PODOSIT MUTASYONLU) 
Hematoksilen Eozin boyamada mezanjial alanlarda...
SEGMENTAL SKLEROZ 
FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ 
(PODOSIT MUTASYONLU) 
Gümüşleme yöntemi (metenamine silver) ile boyam...
SEGMENTAL SKLEROZ 
FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ 
(PODOSIT MUTASYONLU) 
PAS yöntemi (Diğer bazal membran boyası) ile bo...
BAZAL MEMBRAN KALINLAŞMASI 
MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRIT
BAZAL MEMBRAN KALINLAŞMASI 
MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRIT 
Hematoksilen Eozin boyamada mezanjial alanlarda genişleme ve buna e...
BAZAL MEMBRAN KALINLAŞMASI 
MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRIT 
İmmunhistokimyasal inceleme ile ışık mikroskobunda İmmunglobülin bi...
BAZAL MEMBRAN KALINLAŞMASI 
MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRIT 
İmmuflöresan incelemede bazal membran boyunca granüler immunglobüli...
GLOMERÜLDE MADDE BIRIKIMI 
AMILOIDOZ (AA), FMF
GLOMERÜLDE MADDE BIRIKIMI 
AMILOIDOZ (AA), FMF 
Glomerüllerde mezanjiumda genişleme (eozinofilik boyanma) normal matrikste...
GLOMERÜLDE MADDE BIRIKIMI 
AMILOIDOZ (AA), FMF 
Kongo red boyama ile kırmızı renkli birikimler polarize ışık mikroskobunda...
GLOMERÜLDE MADDE BIRIKIMI 
AMILOIDOZ (AA), FMF 
Amiloid A proteinine karşı antikorla boyanma sonrasında pozitiflik Amiloid...
PROLIFERATIF GLOMERÜLONEFRITLER 
(NEFRITIK SENDROM) 
Özelikler Patoloji 
Glomerülde yangısal proliferasyon Diffüz Prolifer...
GLOMERÜLDE YANGISAL PROLIFERASYON 
DIFFÜZ PROLIFERATIF GN (POST ENFEKSIYÖZ)
GLOMERÜLDE YANGISAL PROLIFERASYON 
DIFFÜZ PROLIFERATIF GN (POST ENFEKSIYÖZ) 
Hematoksilen eozin boyamada glomerül kapiller...
GLOMERÜLDE YANGISAL PROLIFERASYON 
DIFFÜZ PROLIFERATIF GN (POST ENFEKSIYÖZ) 
Daha büyük büyütmede hematoksilen eozin boyam...
GLOMERÜLDE YANGISAL PROLIFERASYON 
DIFFÜZ PROLIFERATIF GN (POST ENFEKSIYÖZ) 
Aynı büyük büyütmede PAS boyamada glomerül ka...
GLOMERÜL BAZAL MEMBRANI KALIN, MATRIKS VE 
HÜCRE ARTIŞI 
MEMBRANO PROLIFERATIF GN
GLOMERÜL BAZAL MEMBRANI KALIN, MATRIKS VE 
HÜCRE ARTIŞI 
MEMBRANO PROLIFERATIF GN 
Hematoksilen eozin boyamada glomerülde ...
GLOMERÜL BAZAL MEMBRANI KALIN, MATRIKS VE 
HÜCRE ARTIŞI 
MEMBRANO PROLIFERATIF GN 
Daha büyük büyütmede hematoksilen eozin...
GLOMERÜL BAZAL MEMBRANI KALIN, MATRIKS VE 
HÜCRE ARTIŞI 
MEMBRANO PROLIFERATIF GN 
Aynı büyütmede PAS boyamada glomerül ba...
EKSTRAKAPILLER PROLIFERASYON 
ANTI GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI
EKSTRAKAPILLER PROLIFERASYON 
ANTI GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI 
Hematoksilen eozin boyamada glomerüllerden biri seç...
EKSTRAKAPILLER PROLIFERASYON 
ANTI GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI 
Gümüşleme yöntemiyle Bowman mesafesini doldurmuş hü...
EKSTRAKAPILLER PROLIFERASYON 
ANTI GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI 
İmmunflöresan incelemede bazal membran boyunca line...
HETEROJEN GLOMERÜLER LEZYONLAR 
SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUS
HETEROJEN GLOMERÜLER LEZYONLAR 
SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUS 
Hematoksilen eozin boyamada glomerüllerde değişik görüntüler,...
HETEROJEN GLOMERÜLER LEZYONLAR 
SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUS 
Hematoksilen eozin boyamada sağ üstteki glomerülde segmentyal...
HETEROJEN GLOMERÜLER LEZYONLAR 
SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUS 
Başka bir glomerülde hematoksilen eozin boyamada kalın bazal ...
BÖBREĞIN KISTIK LEZYONLARI - 
HASTALIKLARI 
Özellikler Patoloji 
Bilateral, erken çocuklukta Otozomal resesif (infantil) p...
BILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA 
OTOZOMAL RESESIF (INFANTIL) POLIKISTIK BÖBREK 
HASTALIĞI 1
BILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA 
OTOZOMAL RESESIF (INFANTIL) POLIKISTIK BÖBREK 
HASTALIĞI 1 
Büyümüş böbreğin kapsülünde küçük...
BILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA 
OTOZOMAL RESESIF (INFANTIL) POLIKISTIK BÖBREK 
HASTALIĞI 1 
Hemen böbrek kapsülünün altından ...
BILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA 
OTOZOMAL RESESIF (INFANTIL) POLIKISTIK BÖBREK 
HASTALIĞI 1 
Resim 3'ün büyük büyütmede görünü...
BILATERAL, ERIŞKIN 
OTOZOMAL DOMINAT (ERIŞKIN) POLIKISTIK BÖBREK 
HASTALIĞI
BILATERAL, ERIŞKIN 
OTOZOMAL DOMINAT (ERIŞKIN) POLIKISTIK BÖBREK 
HASTALIĞI 
Yaklaşık 30 cm boyutta ve kesit yüzünde 3-4 c...
BILATERAL, ERIŞKIN 
OTOZOMAL DOMINAT (ERIŞKIN) POLIKISTIK BÖBREK 
HASTALIĞI 
Büyük kistik yapılar arasında kalmış renal pa...
BILATERAL, ERIŞKIN 
OTOZOMAL DOMINAT (ERIŞKIN) POLIKISTIK BÖBREK 
HASTALIĞI 
Benzer şeklide kistler arasında normal görünü...
BILATERAL, KÜÇÜK BÖBREK 
DIALIZ ILIŞKILI KISTIK HASTALIK (+BÖBREK 
ADENOKARSINOMU)
BILATERAL, KÜÇÜK BÖBREK 
DIALIZ ILIŞKILI KISTIK HASTALIK (+BÖBREK 
ADENOKARSINOMU) 
Böbrek dış yüzünden seçilen kistik yap...
BILATERAL, KÜÇÜK BÖBREK 
DIALIZ ILIŞKILI KISTIK HASTALIK (+BÖBREK 
ADENOKARSINOMU) 
Değişik büyüklükte kistik yapılar, döş...
BILATERAL, KÜÇÜK BÖBREK 
DIALIZ ILIŞKILI KISTIK HASTALIK (+BÖBREK 
ADENOKARSINOMU) 
Kistik yapılar arasındaki parankimde g...
ÜNILATERAL, BÜYÜK, TAŞLI BÖBREK 
TAŞLI HIDRONEFROTIK BÖBREK
ÜNILATERAL, BÜYÜK, TAŞLI BÖBREK 
TAŞLI HIDRONEFROTIK BÖBREK 
İleri derecede kistik görünüm kazanmış böbrek pelvis içinde d...
ÜNILATERAL, BÜYÜK, TAŞLI BÖBREK 
TAŞLI HIDRONEFROTIK BÖBREK 
Tek taraflı ve 3 cm çapa ulaşan kistlerle karakterize böbrek
ÜNILATERAL, BÜYÜK, TAŞLI BÖBREK 
TAŞLI HIDRONEFROTIK BÖBREK 
Değişik alanlarda kistik displazideki özellikler, kıkırdak, i...
ÜNILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA 
MULTIKISTIK DISPLASTIK BÖBREK 
BÖBREK TÜMÖRLERI 
Özellikler Patoloji 
Benign Tümör Anjiomyol...
BENIGN TÜMÖR 
ANJIOMYOLIPOM (ANJIOMYOLIPOMATOZIS-TUBEROUS 
SCLEROSIS)
BENIGN TÜMÖR 
ANJIOMYOLIPOM (ANJIOMYOLIPOMATOZIS-TUBEROUS 
SCLEROSIS) 
Böbrek parankiminde küçük odaklar yanısıra büyük ve...
BENIGN TÜMÖR 
ANJIOMYOLIPOM (ANJIOMYOLIPOMATOZIS-TUBEROUS 
SCLEROSIS) 
Sağ alt köşede normal böbrek parankimi, bunun dışıd...
BENIGN TÜMÖR 
ANJIOMYOLIPOM (ANJIOMYOLIPOMATOZIS-TUBEROUS 
SCLEROSIS) 
Daha büyük büyütmede resim 3'teki alanın bir bölümü...
ÇOÇUK MALIGN TÜMÖRÜ 
WILMS TÜMÖRÜ
ÇOÇUK MALIGN TÜMÖRÜ 
WILMS TÜMÖRÜ 
Materyalin tamamına yakını beyaz renkli tümör üst bölümde küçük bir alanda böbrek 
doku...
ÇOÇUK MALIGN TÜMÖRÜ 
WILMS TÜMÖRÜ 
Sol alt köşede normal böbrek parankimi, bunun dışıdaki alanlarda tübüler yapılar solid ...
ÇOÇUK MALIGN TÜMÖRÜ 
WILMS TÜMÖRÜ 
Resim 7'de izlediğiniz alanın bir bölümünün büyük büyütmesi, tübüler yapılar sağ yarıda...
ERIŞKIN MALIGN TÜMÖRÜ 
BÖBREK ADENOKARSINOMU (BERRAK HÜCRELI, 
DERECE 1)
ERIŞKIN MALIGN TÜMÖRÜ 
BÖBREK ADENOKARSINOMU (BERRAK HÜCRELI, 
DERECE 1) 
Böbrek lateralden mediale doğru iki yarıya ayrıl...
ERIŞKIN MALIGN TÜMÖRÜ 
BÖBREK ADENOKARSINOMU (BERRAK HÜCRELI, 
DERECE 1) 
Normal böbrek parankimi olmaksızın sadece berrak...
ERIŞKIN MALIGN TÜMÖRÜ 
BÖBREK ADENOKARSINOMU (BERRAK HÜCRELI, 
DERECE 1) 
Büyüt büyütmede berrak hücrelerin detayı
ÜROTELYAL TÜMÖR 
PELVIS RENALIS TÜMÖRÜ (ÜROTELYAL KARSINOM)
ÜROTELYAL TÜMÖR 
PELVIS RENALIS TÜMÖRÜ (ÜROTELYAL KARSINOM) 
Böbrek hiler bölgede lokalize ve pelvis içinde yerleştiği izl...
ÜROTELYAL TÜMÖR 
PELVIS RENALIS TÜMÖRÜ (ÜROTELYAL KARSINOM) 
Üst sol köşede bir glomerül ve damar yapısı ile böbrek parank...
ÜROTELYAL TÜMÖR 
PELVIS RENALIS TÜMÖRÜ (ÜROTELYAL KARSINOM) 
Aynı lezyon başka bir alan, sol alt yarı yağ doku ve pelvis d...
PRATIK PREPARATLARI- MIKROSKOBI 
SALONU 
Özellikler Patoloji 
Böbrek adenokarsinomu Tümör+Amiloidoz 
Böbrek adenokarsinomu...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

böbrek

1.071 Aufrufe

Veröffentlicht am

ege tıp

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

böbrek

 1. 1. PATOLOJİ PRATİK DR. SAİT ŞEN CopyRight By Ramazan KAYA
 2. 2. NON-PROLIFERATIF GLOMERÜLONEFRITLER (NEFROTIK SENDROM) Özellikler Patoloji Normal glomerül Minimal Lezyon Hastalığı Segmental skleroz Fokal segmental Glomerüloskleroz (podosit mutasyonlu) Bazal membran kalınlaşması Membranöz Glomerülonefrit Glomerülde madde birikimi Amiloidoz (AA), FMF
 3. 3. NORMAL GLOMERÜL MINIMAL LEZYON HASTALIĞI
 4. 4. NORMAL GLOMERÜL MINIMAL LEZYON HASTALIĞI Hematoksilen Eozin boyamada normal görünümlü glomerül
 5. 5. NORMAL GLOMERÜL MINIMAL LEZYON HASTALIĞI PAS yöntemi (Diğer bazal membran boyası) ile boyamada normal görünümlü glomerül
 6. 6. NORMAL GLOMERÜL MINIMAL LEZYON HASTALIĞI Gümüşleme yöntemi (metenamine silver) ile boyamada normal görünümlü glomerül
 7. 7. SEGMENTAL SKLEROZ FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (PODOSIT MUTASYONLU)
 8. 8. SEGMENTAL SKLEROZ FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (PODOSIT MUTASYONLU) Hematoksilen Eozin boyamada mezanjial alanlarda genişleme ve Bowman kapsülüne yapışıklıklar ile karakterize sklerotik segment glomerül alt yarı
 9. 9. SEGMENTAL SKLEROZ FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (PODOSIT MUTASYONLU) Gümüşleme yöntemi (metenamine silver) ile boyamada glomerül sağ yarısındaki sklerotik segmentte boyanma fazlalığı
 10. 10. SEGMENTAL SKLEROZ FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (PODOSIT MUTASYONLU) PAS yöntemi (Diğer bazal membran boyası) ile boyamada glomerül üst sol çeyrekteki sklerotik sahadaki boyanma
 11. 11. BAZAL MEMBRAN KALINLAŞMASI MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRIT
 12. 12. BAZAL MEMBRAN KALINLAŞMASI MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRIT Hematoksilen Eozin boyamada mezanjial alanlarda genişleme ve buna eşlik eden bazal membran kalınlaşması (resim 3 ve 14 ile karşılaştırınız)
 13. 13. BAZAL MEMBRAN KALINLAŞMASI MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRIT İmmunhistokimyasal inceleme ile ışık mikroskobunda İmmunglobülin birikimlerinin (anti İgG antikor boyaması) görünümü
 14. 14. BAZAL MEMBRAN KALINLAŞMASI MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRIT İmmuflöresan incelemede bazal membran boyunca granüler immunglobülin G birikimleri (membranöz granüler İgG)
 15. 15. GLOMERÜLDE MADDE BIRIKIMI AMILOIDOZ (AA), FMF
 16. 16. GLOMERÜLDE MADDE BIRIKIMI AMILOIDOZ (AA), FMF Glomerüllerde mezanjiumda genişleme (eozinofilik boyanma) normal matriksten ayrım için uygun yöntemlerle değerlendirilmelidir
 17. 17. GLOMERÜLDE MADDE BIRIKIMI AMILOIDOZ (AA), FMF Kongo red boyama ile kırmızı renkli birikimler polarize ışık mikroskobunda elma yeşili refrenjans göstermekte (AMİLOİDOZ)
 18. 18. GLOMERÜLDE MADDE BIRIKIMI AMILOIDOZ (AA), FMF Amiloid A proteinine karşı antikorla boyanma sonrasında pozitiflik Amiloidoz A (sekonder amiloidoz AA)
 19. 19. PROLIFERATIF GLOMERÜLONEFRITLER (NEFRITIK SENDROM) Özelikler Patoloji Glomerülde yangısal proliferasyon Diffüz Proliferatif GN (post enfeksiyöz) Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışı Membrano proliferatif GN Ekstrakapiller proliferasyon Anti glomerüler Bazal Membran hastalığı Heterojen glomerüler lezyonlar Sistemik Lupus eritematozus
 20. 20. GLOMERÜLDE YANGISAL PROLIFERASYON DIFFÜZ PROLIFERATIF GN (POST ENFEKSIYÖZ)
 21. 21. GLOMERÜLDE YANGISAL PROLIFERASYON DIFFÜZ PROLIFERATIF GN (POST ENFEKSIYÖZ) Hematoksilen eozin boyamada glomerül kapillerlerinde polimorf nüveli lökositlerle karakterize sellüler görünüm
 22. 22. GLOMERÜLDE YANGISAL PROLIFERASYON DIFFÜZ PROLIFERATIF GN (POST ENFEKSIYÖZ) Daha büyük büyütmede hematoksilen eozin boyamada glomerül kapillerlerinde polimorf nüveli lökositlerle karakterize sellüler görünüm
 23. 23. GLOMERÜLDE YANGISAL PROLIFERASYON DIFFÜZ PROLIFERATIF GN (POST ENFEKSIYÖZ) Aynı büyük büyütmede PAS boyamada glomerül kapillerlerinde polimorf nüveli lökositlerle karakterize sellüler görünüm, bazal membranlar normal
 24. 24. GLOMERÜL BAZAL MEMBRANI KALIN, MATRIKS VE HÜCRE ARTIŞI MEMBRANO PROLIFERATIF GN
 25. 25. GLOMERÜL BAZAL MEMBRANI KALIN, MATRIKS VE HÜCRE ARTIŞI MEMBRANO PROLIFERATIF GN Hematoksilen eozin boyamada glomerülde sellüler görünüm, tübülointerstisyel değişikliklerde eşlik etmekte
 26. 26. GLOMERÜL BAZAL MEMBRANI KALIN, MATRIKS VE HÜCRE ARTIŞI MEMBRANO PROLIFERATIF GN Daha büyük büyütmede hematoksilen eozin boyamada glomerül kapillerlerinde polimorf nüveli lökositlere bazal membran kalınlaşması ve matriks artışıda eşlik etmekte
 27. 27. GLOMERÜL BAZAL MEMBRANI KALIN, MATRIKS VE HÜCRE ARTIŞI MEMBRANO PROLIFERATIF GN Aynı büyütmede PAS boyamada glomerül bazal membran kalınlaşması, tübül bazal membranları ile karşılaştırınız
 28. 28. EKSTRAKAPILLER PROLIFERASYON ANTI GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI
 29. 29. EKSTRAKAPILLER PROLIFERASYON ANTI GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI Hematoksilen eozin boyamada glomerüllerden biri seçilirken bir diğeri (orta bölümde) destrükte olmuş (granülom gibi?), tübülo interstisyel değişikliklerde eşlik etmekte
 30. 30. EKSTRAKAPILLER PROLIFERASYON ANTI GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI Gümüşleme yöntemiyle Bowman mesafesini doldurmuş hücresel prolifrasyon, glomerül yumağı sola itilmiş ve sağda Bowman kapsülü parçalanmış
 31. 31. EKSTRAKAPILLER PROLIFERASYON ANTI GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN HASTALIĞI İmmunflöresan incelemede bazal membran boyunca lineer İmmunglobülin G birikimi(anti glomerül bazal membran antikor)
 32. 32. HETEROJEN GLOMERÜLER LEZYONLAR SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUS
 33. 33. HETEROJEN GLOMERÜLER LEZYONLAR SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUS Hematoksilen eozin boyamada glomerüllerde değişik görüntüler, skleroz, segmental proliferasyon (üst, sağ taraftaki) ve mezanjial proliferasyon (sol alttaki)ve interstisyel değişikliklerde sellüler
 34. 34. HETEROJEN GLOMERÜLER LEZYONLAR SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUS Hematoksilen eozin boyamada sağ üstteki glomerülde segmentyal proliferasyon ve Bowman kapsülüne yapışıklık
 35. 35. HETEROJEN GLOMERÜLER LEZYONLAR SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUS Başka bir glomerülde hematoksilen eozin boyamada kalın bazal membranlar "wire loop"
 36. 36. BÖBREĞIN KISTIK LEZYONLARI - HASTALIKLARI Özellikler Patoloji Bilateral, erken çocuklukta Otozomal resesif (infantil) polikistik böbrek hastalığı l Bilateral, erişkin Otozomal dominat (erişkin) polikistik böbrek hastalığı Bilateral, küçük böbrek Dializ ilişkili kistik hastalık (+Böbrek adenokarsinomu) Ünilateral, büyük, taşlı böbrek Taşlı hidronefrotik böbrek Ünilateral, erken çocuklukta Multikistik displastik böbrek
 37. 37. BILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA OTOZOMAL RESESIF (INFANTIL) POLIKISTIK BÖBREK HASTALIĞI 1
 38. 38. BILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA OTOZOMAL RESESIF (INFANTIL) POLIKISTIK BÖBREK HASTALIĞI 1 Büyümüş böbreğin kapsülünde küçük kistik yapılar ve kesit yüzünde böbreğe sünger görünümü ve normal böbrek pelvi kalisiyel sisteminin seçilemediği görülmekte
 39. 39. BILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA OTOZOMAL RESESIF (INFANTIL) POLIKISTIK BÖBREK HASTALIĞI 1 Hemen böbrek kapsülünün altından başlayan ve kapsüle doğru uzanımlarla sakküler kistik tübüller, arada kalmış glomerüller güçlükle seçiliyor
 40. 40. BILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA OTOZOMAL RESESIF (INFANTIL) POLIKISTIK BÖBREK HASTALIĞI 1 Resim 3'ün büyük büyütmede görünümü arada kalmış normal glomerül ve kistik tübüller
 41. 41. BILATERAL, ERIŞKIN OTOZOMAL DOMINAT (ERIŞKIN) POLIKISTIK BÖBREK HASTALIĞI
 42. 42. BILATERAL, ERIŞKIN OTOZOMAL DOMINAT (ERIŞKIN) POLIKISTIK BÖBREK HASTALIĞI Yaklaşık 30 cm boyutta ve kesit yüzünde 3-4 cm çapa ulaşan değişik büyüklükte, kanamalı kistik yapılarla karakterize böbrek
 43. 43. BILATERAL, ERIŞKIN OTOZOMAL DOMINAT (ERIŞKIN) POLIKISTIK BÖBREK HASTALIĞI Büyük kistik yapılar arasında kalmış renal parankimde glomerül
 44. 44. BILATERAL, ERIŞKIN OTOZOMAL DOMINAT (ERIŞKIN) POLIKISTIK BÖBREK HASTALIĞI Benzer şeklide kistler arasında normal görünümde renal parankimde glomerüller
 45. 45. BILATERAL, KÜÇÜK BÖBREK DIALIZ ILIŞKILI KISTIK HASTALIK (+BÖBREK ADENOKARSINOMU)
 46. 46. BILATERAL, KÜÇÜK BÖBREK DIALIZ ILIŞKILI KISTIK HASTALIK (+BÖBREK ADENOKARSINOMU) Böbrek dış yüzünden seçilen kistik yapılar ve kesit yüzünde üst bölümde solid tümöral lezyon alt bölümde ise küçülmüs böbrekte değişik büyüklükte kistik yapılar
 47. 47. BILATERAL, KÜÇÜK BÖBREK DIALIZ ILIŞKILI KISTIK HASTALIK (+BÖBREK ADENOKARSINOMU) Değişik büyüklükte kistik yapılar, döşeyici epitel yer yer hiperplazik görünümde, sol yanda yağ dokusu izlenmekte
 48. 48. BILATERAL, KÜÇÜK BÖBREK DIALIZ ILIŞKILI KISTIK HASTALIK (+BÖBREK ADENOKARSINOMU) Kistik yapılar arasındaki parankimde glomerül gözlenmemekte (son dönem böbrek hastası ve dializ uygulandığını hatırlayın)
 49. 49. ÜNILATERAL, BÜYÜK, TAŞLI BÖBREK TAŞLI HIDRONEFROTIK BÖBREK
 50. 50. ÜNILATERAL, BÜYÜK, TAŞLI BÖBREK TAŞLI HIDRONEFROTIK BÖBREK İleri derecede kistik görünüm kazanmış böbrek pelvis içinde değişik büyüklükte taşlar (hidronefrotik taşlı böbrek)
 51. 51. ÜNILATERAL, BÜYÜK, TAŞLI BÖBREK TAŞLI HIDRONEFROTIK BÖBREK Tek taraflı ve 3 cm çapa ulaşan kistlerle karakterize böbrek
 52. 52. ÜNILATERAL, BÜYÜK, TAŞLI BÖBREK TAŞLI HIDRONEFROTIK BÖBREK Değişik alanlarda kistik displazideki özellikler, kıkırdak, immatüre tübüller ve tübülller çevresindeki bağ dokusu, arada kalmış glomerüller ve çevrelerinde fibrozis yangısal infiltrasyon
 53. 53. ÜNILATERAL, ERKEN ÇOCUKLUKTA MULTIKISTIK DISPLASTIK BÖBREK BÖBREK TÜMÖRLERI Özellikler Patoloji Benign Tümör Anjiomyolipom (anjiomyolipomatozis- Tuberous sclerosis) Çoçuk malign tümörü Wilms tümörü Erişkin malign tümörü Böbrek adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1) Ürotelyal tümör Pelvis renalis tümörü (Ürotelyal karsinom)
 54. 54. BENIGN TÜMÖR ANJIOMYOLIPOM (ANJIOMYOLIPOMATOZIS-TUBEROUS SCLEROSIS)
 55. 55. BENIGN TÜMÖR ANJIOMYOLIPOM (ANJIOMYOLIPOMATOZIS-TUBEROUS SCLEROSIS) Böbrek parankiminde küçük odaklar yanısıra büyük ve böbrek dışına doğruda gelişim gösteren ten rengi beyaz renkte tümör (multipl odakları tümör),
 56. 56. BENIGN TÜMÖR ANJIOMYOLIPOM (ANJIOMYOLIPOMATOZIS-TUBEROUS SCLEROSIS) Sağ alt köşede normal böbrek parankimi, bunun dışıdaki alanlarda yağ dokusu ve damar yapıları seçebildiğiniz tümör
 57. 57. BENIGN TÜMÖR ANJIOMYOLIPOM (ANJIOMYOLIPOMATOZIS-TUBEROUS SCLEROSIS) Daha büyük büyütmede resim 3'teki alanın bir bölümünde yağ dokusu ve damar yapıları
 58. 58. ÇOÇUK MALIGN TÜMÖRÜ WILMS TÜMÖRÜ
 59. 59. ÇOÇUK MALIGN TÜMÖRÜ WILMS TÜMÖRÜ Materyalin tamamına yakını beyaz renkli tümör üst bölümde küçük bir alanda böbrek dokusu seçilmekte
 60. 60. ÇOÇUK MALIGN TÜMÖRÜ WILMS TÜMÖRÜ Sol alt köşede normal böbrek parankimi, bunun dışıdaki alanlarda tübüler yapılar solid alanlar oluşturan neoplastik oluşumyağ dokusu ve damar yapıları seçebildiği
 61. 61. ÇOÇUK MALIGN TÜMÖRÜ WILMS TÜMÖRÜ Resim 7'de izlediğiniz alanın bir bölümünün büyük büyütmesi, tübüler yapılar sağ yarıda sol üst köşede blastamatöz alan küçük hücreler ve diğer alanlar stromal komponent
 62. 62. ERIŞKIN MALIGN TÜMÖRÜ BÖBREK ADENOKARSINOMU (BERRAK HÜCRELI, DERECE 1)
 63. 63. ERIŞKIN MALIGN TÜMÖRÜ BÖBREK ADENOKARSINOMU (BERRAK HÜCRELI, DERECE 1) Böbrek lateralden mediale doğru iki yarıya ayrılmış ve böbreğin bir polünde yerleşmiş sarı turuncu renkte, kanamalı tümöral lezyon (yağ dokuya benzer görünüme dikkat ediniz)
 64. 64. ERIŞKIN MALIGN TÜMÖRÜ BÖBREK ADENOKARSINOMU (BERRAK HÜCRELI, DERECE 1) Normal böbrek parankimi olmaksızın sadece berrak sitoplazmalı hücrelerin oluşturduğu tümör (normal böbrek parankimi izlenmemekte)
 65. 65. ERIŞKIN MALIGN TÜMÖRÜ BÖBREK ADENOKARSINOMU (BERRAK HÜCRELI, DERECE 1) Büyüt büyütmede berrak hücrelerin detayı
 66. 66. ÜROTELYAL TÜMÖR PELVIS RENALIS TÜMÖRÜ (ÜROTELYAL KARSINOM)
 67. 67. ÜROTELYAL TÜMÖR PELVIS RENALIS TÜMÖRÜ (ÜROTELYAL KARSINOM) Böbrek hiler bölgede lokalize ve pelvis içinde yerleştiği izlenen beyaz renkte tümöral lezyon
 68. 68. ÜROTELYAL TÜMÖR PELVIS RENALIS TÜMÖRÜ (ÜROTELYAL KARSINOM) Üst sol köşede bir glomerül ve damar yapısı ile böbrek parankimi , alt yarıda ise pelvikalisiyel sistemde yerleşmiş tümöral lezyon
 69. 69. ÜROTELYAL TÜMÖR PELVIS RENALIS TÜMÖRÜ (ÜROTELYAL KARSINOM) Aynı lezyon başka bir alan, sol alt yarı yağ doku ve pelvis duvarı bunun yanısıra daha kolay seçilen papiller yapılarla karakterize ürotelyal neoplazm
 70. 70. PRATIK PREPARATLARI- MIKROSKOBI SALONU Özellikler Patoloji Böbrek adenokarsinomu Tümör+Amiloidoz Böbrek adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1) Tümör+Diabetik nefropati Böbrek adenokarsinomu Bilateral ve böbrek transplantasyonlu olguda Anjiomyolipom (anjiomyolipomatozis- Tuberous sclerosis) Wilms tümörü Kronik piyelonefritik atrofik böbrek

×