SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1


Αγγελάκης Κων/νος
 Φιλόλογος ΠΕ02
1ο ΓΕΛ. Χορτιάτη

     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ (WEBQUEST)
            ΣΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

                    ΤΙΤΛΟΣ

   ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ : ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
   (ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Β΄ ΛYKEIOY: Βιογραφικά Είδη, σ. 71 κ.εξ.) –
    ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Β΄
   ΛYKEIOY: σ. 157 κ.εξ.) –ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Κεφ. Τέταρτο, σ.
                     55-56
Διαδικτυακός τόπος users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tribut (π. Μεταλληνός) / www.ipem-
doe.gr/ep_bima/epistimoniko (Η εκπαίδευση κατά τον Καποδίστρια . Χατζηστεφανίδης)/
douligeris.com/videoclub/%3Fcat%3D29 . Εκπαιδευτική βιντεοθήκη ΙΣΤΟΡΙΑ από τη σειρά
του sky «Μεγάλοι Έλληνες» )/ www.egolpion.com/BD4605CC.el.aspx (π. Μεταλληνός ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ :Ο πολιτικός - μάρτυρας της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού)/ /Φωτογραφίες για
ιστορικά μαθήματα /
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ιωάννης Καποδίστριας (1776 – 1831 )ήταν Έλληνας πολιτικός και
διπλωμάτης. Διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και πρώτος
Κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, το οποίο ίδρυσε εκ θεμελίων
και με την προσωπική του περιουσία.

Τι είδους προσωπικότητα ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας;

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι.Μελετήστε καθεμία από τις παρακάτω πηγές (πηγή Α΄, / Καποδίστριας, Ιστορία
Γ΄Γυμνασίου ) προσεκτικά και χρησιμοποιήστε την ικανότητά σας στο γραπτό λόγο
και τις ιστορικές σας ικανότητες, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που
ακολουθούν:

el.wikipedia.org/.../Ιωάννης_Καποδίστριας
1. Περιγραφή του Ι. Καποδίστρια:

www.egolpion.com/BD4605CC.el.aspx
2. Ο Καποδίστριας κατά τον π. Μεταλληνό για την εκκλησιαστική του πολιτική:
2Καποδίστριας ...η άλλη όψη
3. Ο Καποδίστριας…..αρνητικά

Σύγχρονα νομίσματα, από τον φοίνικα στην δραχμή
4. Καποδίστριας και Φοίνικας

sfoulidis.landofheroes.org/kapodistrias/kapodistrias03.htm
5.Ο Καποδίστριας ως υπουργός εξωτερικών
ΙΙ.Συμπερασματικές ερωτήσεις

Οι πηγές μας δίνουν ποικιλία απόψεων σχετικά με τον Ιωάννη Καποδίστρια
Αναφέρετε 4 λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι οι απόψεις γι’ αυτόν
διαφέρουν
Α)
Β)
Γ)
Δ)
ΙΙΙ.Επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες και βελτιώστε τις γνώσεις σας για
τον Ιωάννη Καποδίστρια


Α) http://www.aegina.com.gr/new-history/j-kapodistrias

Β) http://www.argolikivivliothiki.gr

Γ) Διαδικτυακός τόπος users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tribut (π. Μεταλληνός)
3


Δ)www.ipem-doe.gr/ep_bima/epistimoniko    (Η  εκπαίδευση   κατά   τον
Καποδίστρια . Χατζηστεφανίδης)

Ε) youtube.kapodistrias. Εκπαιδευτική βιντεοθήκη ΙΣΤΟΡΙΑ από τη σειρά του
sky         «Μεγάλοι          Έλληνες»        )

ΣΤ) -Βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια [ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
Β΄ ΓΕ.Λ., ΚΕΦ. Βιογραφικά είδη, σ. 71] : Ιστοσελίδα: www.sansimera.gr
(Ευρετήριο-Πολιτική-Ανώτατοι Άρχοντες και Πρωθυπουργοί της Ελλάδος-
Ιωάννης Καποδίστριας) / Ιστοσελίδα: www.peri-grafis.com/ergo.php?id=1122
(Καποδίστριας Ιωάννης:Ο ιδρυτής της Ελλάδας)

Ζ) -Το έργο του Κυβερνήτη (30 Μαρτίου 1827/Εθνοσυνέλευση Τροιζήνας)
Ιωάννη Καποδίστρια στην Παιδεία, στην Οικονομία, στην Οργάνωση τουΣτρατού:
(Ιστοσελίδα:www.ma                     tia.gr/7/73/7305   /
www.google.gr/kapod                    istrias.info     /
www.sansimera.gr/ar                    ticles/117 )ΙV. Διαβάστε την                     κριτική βιβλίου,
που συνέταξε                       συμμαθητής σας, με
θέμα και την πολιτική προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια και απαντήστε
σύντομα αν από τις πηγές που περιηγηθήκατε στο διαδίκτυο είναι ισχυρός ο
παρακάτω χαρακτηρισμός για τον Καποδίστρια:

 ……Παράδειγµα είναι η αναφορά του στις διπλωµατικές ενέργειες του
Καποδίστρια ως υπουργού εξωτερικών της Ρωσίας κατά το 1814-1815 που
καταλήγει στο συµπέρασµα: « ... Δίκαια χαρακτηρίστηκε ο Καποδίστριας «αρχιτέκτων
της Ευρωπαϊκής Ειρήνης των 99 ετών» της περιόδου δηλαδή από το 1815 έως το
1914»………..V.Τελική γραπτή εργασία
Να συνθέσετε συνολικά δύο ολοκληρωμένες παραγράφους σε περιβάλλον
επεξεργασίας κειμένου συνδυάζοντας τα παρακάτω θέματα:

-Τι είδους άνθρωπος ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας;

-Χρησιμοποιώντας πηγές και στοιχεία από την έρευνα εξηγήστε τις απόψεις σας
για το πώς θα τον θυμάται η ιστορία.
Κάθε γραπτή εργασία θα ανακοινώνεται στην τάξη και θα κρίνεται από τους
υπολοίπους για την πληρότητα, τη σαφήνεια και την ακρίβειά της.
4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η  εξάντληση   της  έρευνας  των  ιστοσελίδων  και  η  πληρότητα  του
χρησιμοποιούμενου γραπτού λόγου :
Περιεχόμενο : 10 μονάδες
Διάρθρωση Σκέψεων : 4 μονάδες . Με ορθώς δομημένη παράγραφο (Θεματική
πρόταση –Αιτιολογήσεις, Λεπτομέρειες –Πρόταση κατακλείδα).
Έκφραση ή Μορφή : 6 μονάδες. Ακρίβεια, καθαρότητα, σαφήνεια· γνώση της
Γραμματικής και του Συντακτικού.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μια πλήρη εικόνα για το ιστορικό πρόσωπο του
Ιωάννη Καποδίστρια και να έχουν εξοικειωθεί με την ιστοεξερεύνηση σε κάθε
θέμα που αφορά στα μαθήματά τους. Να μπορούν να συνδυάζουν ιστοσελίδες για
δημιουργία συνθετότερων εργασιών. Να προσπαθούν να χρησιμοποιούν σωστά
τον γραπτό λόγο.


Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ο καθηγητής επιλέγει τις πηγές, ώστε να αναταποκρίνονται στο επίπεδο των
μαθητών, να είναι έγκυρες και να είναι ελκυστικές. Ο καθηγητής περιέρχεται
τους εργαζόμενους στον υπολογιστή μαθητές και τους κατευθύνει στην
προσπάθειά τους και, βεβαίως, είναι έτοιμος να απαντήσει στις απορίες τους.

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

εργασία
εργασίαεργασία
εργασία
angitan
 
θερσίτης περίληψη
θερσίτης περίληψηθερσίτης περίληψη
θερσίτης περίληψη
5ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΗΣΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΗΣΗΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΗΣΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΗΣΗ
mono030156
 
Φύλλο εργασίας στην Έκθεση - Έκφραση
Φύλλο εργασίας στην Έκθεση - ΈκφρασηΦύλλο εργασίας στην Έκθεση - Έκφραση
Φύλλο εργασίας στην Έκθεση - Έκφραση
seventekidou
 
επι ασπαλαθων εργασια μαθητων
επι ασπαλαθων εργασια μαθητωνεπι ασπαλαθων εργασια μαθητων
επι ασπαλαθων εργασια μαθητων
karrasxr
 
επι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνεπι ασπαλαθων
επι ασπαλαθων
marimiva
 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗΣΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗΣΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗΣΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗΣΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
mono030156
 
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, εκφραση εκθεση β΄λυκειου
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, εκφραση εκθεση β΄λυκειουΓιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, εκφραση εκθεση β΄λυκειου
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, εκφραση εκθεση β΄λυκειου
Vassiliki Yiannou
 
το φαινόμενο-του-ρατσισμού
το φαινόμενο-του-ρατσισμούτο φαινόμενο-του-ρατσισμού
το φαινόμενο-του-ρατσισμού
panosfilologos
 
Eπαναληπτικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ (μαρτησ 2014)
Eπαναληπτικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ (μαρτησ 2014)Eπαναληπτικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ (μαρτησ 2014)
Eπαναληπτικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ (μαρτησ 2014)
Xristos Koutras
 
極線音波拉皮 東京風采
極線音波拉皮 東京風采極線音波拉皮 東京風采
極線音波拉皮 東京風采
Lee Leo
 
Efectos de las obligaciones
Efectos de las obligacionesEfectos de las obligaciones
Efectos de las obligaciones
Rosario Canales
 
κατασκευάζοντας ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι
κατασκευάζοντας ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρικατασκευάζοντας ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι
κατασκευάζοντας ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι
somakris
 
V.A.S.E - Virtual Art School Exhibition
V.A.S.E - Virtual Art School ExhibitionV.A.S.E - Virtual Art School Exhibition
V.A.S.E - Virtual Art School Exhibition
Lia Terzidou
 
Οι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς
Οι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός ΠοταμούςΟι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς
Οι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς
Akis Ampelas
 
Prasines
PrasinesPrasines
Prasines
polyzois
 
Smau Napoli 2016 Corporate Meeting - Atena Scarl
Smau Napoli 2016 Corporate Meeting - Atena ScarlSmau Napoli 2016 Corporate Meeting - Atena Scarl
Smau Napoli 2016 Corporate Meeting - Atena Scarl
SMAU
 
Νέα Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: Όταν ο έφηβος θέλει να κάνε...
Νέα Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: Όταν ο έφηβος θέλει να κάνε...Νέα Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: Όταν ο έφηβος θέλει να κάνε...
Νέα Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: Όταν ο έφηβος θέλει να κάνε...
Thanos Stavropoulos
 
ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ -ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ :Κείμενα
ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ -ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ :ΚείμεναΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ -ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ :Κείμενα
ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ -ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ :Κείμενα
Eleni Kots
 
Navtej kohli Los Angeles
Navtej kohli Los AngelesNavtej kohli Los Angeles
Navtej kohli Los Angeles
navtejkohli
 

Andere mochten auch (20)

εργασία
εργασίαεργασία
εργασία
 
θερσίτης περίληψη
θερσίτης περίληψηθερσίτης περίληψη
θερσίτης περίληψη
 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΗΣΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΗΣΗΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΗΣΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΗΣΗ
 
Φύλλο εργασίας στην Έκθεση - Έκφραση
Φύλλο εργασίας στην Έκθεση - ΈκφρασηΦύλλο εργασίας στην Έκθεση - Έκφραση
Φύλλο εργασίας στην Έκθεση - Έκφραση
 
επι ασπαλαθων εργασια μαθητων
επι ασπαλαθων εργασια μαθητωνεπι ασπαλαθων εργασια μαθητων
επι ασπαλαθων εργασια μαθητων
 
επι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνεπι ασπαλαθων
επι ασπαλαθων
 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗΣΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗΣΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗΣΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗΣΗ-ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, εκφραση εκθεση β΄λυκειου
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, εκφραση εκθεση β΄λυκειουΓιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, εκφραση εκθεση β΄λυκειου
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, εκφραση εκθεση β΄λυκειου
 
το φαινόμενο-του-ρατσισμού
το φαινόμενο-του-ρατσισμούτο φαινόμενο-του-ρατσισμού
το φαινόμενο-του-ρατσισμού
 
Eπαναληπτικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ (μαρτησ 2014)
Eπαναληπτικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ (μαρτησ 2014)Eπαναληπτικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ (μαρτησ 2014)
Eπαναληπτικο διαγωνισμα στη χημεια γ λυκ (μαρτησ 2014)
 
極線音波拉皮 東京風采
極線音波拉皮 東京風采極線音波拉皮 東京風采
極線音波拉皮 東京風采
 
Efectos de las obligaciones
Efectos de las obligacionesEfectos de las obligaciones
Efectos de las obligaciones
 
κατασκευάζοντας ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι
κατασκευάζοντας ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρικατασκευάζοντας ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι
κατασκευάζοντας ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι
 
V.A.S.E - Virtual Art School Exhibition
V.A.S.E - Virtual Art School ExhibitionV.A.S.E - Virtual Art School Exhibition
V.A.S.E - Virtual Art School Exhibition
 
Οι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς
Οι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός ΠοταμούςΟι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς
Οι αντιδράσεις των αντιπάλων μετά την ήττα στους Αιγός Ποταμούς
 
Prasines
PrasinesPrasines
Prasines
 
Smau Napoli 2016 Corporate Meeting - Atena Scarl
Smau Napoli 2016 Corporate Meeting - Atena ScarlSmau Napoli 2016 Corporate Meeting - Atena Scarl
Smau Napoli 2016 Corporate Meeting - Atena Scarl
 
Νέα Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: Όταν ο έφηβος θέλει να κάνε...
Νέα Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: Όταν ο έφηβος θέλει να κάνε...Νέα Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: Όταν ο έφηβος θέλει να κάνε...
Νέα Ελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: Όταν ο έφηβος θέλει να κάνε...
 
ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ -ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ :Κείμενα
ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ -ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ :ΚείμεναΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ -ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ :Κείμενα
ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ -ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ :Κείμενα
 
Navtej kohli Los Angeles
Navtej kohli Los AngelesNavtej kohli Los Angeles
Navtej kohli Los Angeles
 

Ähnlich wie ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλιου,ι. καποδιστριασ

Νίκας Δ. , Ιστορία Γ΄Γυμνασίου.
Νίκας Δ. , Ιστορία Γ΄Γυμνασίου.Νίκας Δ. , Ιστορία Γ΄Γυμνασίου.
Νίκας Δ. , Ιστορία Γ΄Γυμνασίου.
nikasdiogen
 
Nikaσ δ. , ιστορια γ΄γυμνασιου ( εν. καποδιστριασ) , 1ο γυμνασιο κιλκισ
Nikaσ δ. , ιστορια γ΄γυμνασιου ( εν. καποδιστριασ) , 1ο γυμνασιο κιλκισNikaσ δ. , ιστορια γ΄γυμνασιου ( εν. καποδιστριασ) , 1ο γυμνασιο κιλκισ
Nikaσ δ. , ιστορια γ΄γυμνασιου ( εν. καποδιστριασ) , 1ο γυμνασιο κιλκισ
nikasdiogen
 
ΝΙΚΑΣ Δ. , ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( ΕΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) , 1ο ΚΙΛΚΙΣ
ΝΙΚΑΣ Δ. , ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( ΕΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) , 1ο ΚΙΛΚΙΣΝΙΚΑΣ Δ. , ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( ΕΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) , 1ο ΚΙΛΚΙΣ
ΝΙΚΑΣ Δ. , ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( ΕΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) , 1ο ΚΙΛΚΙΣ
nikasdiogen
 
Ιωάννης Καποδίστριας
Ιωάννης ΚαποδίστριαςΙωάννης Καποδίστριας
Ιωάννης Καποδίστριας
nikasdiogen
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
elenim
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
elenim
 
Μ . Αλέξανδρος
Μ . ΑλέξανδροςΜ . Αλέξανδρος
Μ . Αλέξανδρος
nantia
 
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
Χρήστος Χαρμπής
 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
axrysan
 
An approach to the ideological and political identity of Ioannis Kapodistrias...
An approach to the ideological and political identity of Ioannis Kapodistrias...An approach to the ideological and political identity of Ioannis Kapodistrias...
An approach to the ideological and political identity of Ioannis Kapodistrias...
Themistocles Papadimopoulos
 
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου,Περιγραφή δραστηριότητας Μ. Χάκκας "Το Ψαράκ...
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου,Περιγραφή δραστηριότητας Μ. Χάκκας "Το Ψαράκ...Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου,Περιγραφή δραστηριότητας Μ. Χάκκας "Το Ψαράκ...
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου,Περιγραφή δραστηριότητας Μ. Χάκκας "Το Ψαράκ...
Vassiliki Yiannou
 
46. Ο ελληνισμός της διασποράς
46. Ο ελληνισμός της διασποράς46. Ο ελληνισμός της διασποράς
46. Ο ελληνισμός της διασποράς
Petros Michailidis
 
ασήμου, αρριανός
ασήμου, αρριανόςασήμου, αρριανός
ασήμου, αρριανός
stratism
 
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδουσενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
Dimitra Stagia
 
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδουσενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
Dimitra Stagia
 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"
LiaMitraga
 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
LiaMitraga
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
φυλλο εργασιασ επι ασπαλαθων-1
φυλλο εργασιασ επι ασπαλαθων-1φυλλο εργασιασ επι ασπαλαθων-1
φυλλο εργασιασ επι ασπαλαθων-1
karrasxr
 
Κανάκη Χ. Λειβανά Γ.: Ο κύκλος της πληροφορίας
Κανάκη Χ. Λειβανά Γ.: Ο κύκλος της πληροφορίαςΚανάκη Χ. Λειβανά Γ.: Ο κύκλος της πληροφορίας
Κανάκη Χ. Λειβανά Γ.: Ο κύκλος της πληροφορίας
Theresa Giakoumatou
 

Ähnlich wie ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλιου,ι. καποδιστριασ (20)

Νίκας Δ. , Ιστορία Γ΄Γυμνασίου.
Νίκας Δ. , Ιστορία Γ΄Γυμνασίου.Νίκας Δ. , Ιστορία Γ΄Γυμνασίου.
Νίκας Δ. , Ιστορία Γ΄Γυμνασίου.
 
Nikaσ δ. , ιστορια γ΄γυμνασιου ( εν. καποδιστριασ) , 1ο γυμνασιο κιλκισ
Nikaσ δ. , ιστορια γ΄γυμνασιου ( εν. καποδιστριασ) , 1ο γυμνασιο κιλκισNikaσ δ. , ιστορια γ΄γυμνασιου ( εν. καποδιστριασ) , 1ο γυμνασιο κιλκισ
Nikaσ δ. , ιστορια γ΄γυμνασιου ( εν. καποδιστριασ) , 1ο γυμνασιο κιλκισ
 
ΝΙΚΑΣ Δ. , ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( ΕΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) , 1ο ΚΙΛΚΙΣ
ΝΙΚΑΣ Δ. , ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( ΕΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) , 1ο ΚΙΛΚΙΣΝΙΚΑΣ Δ. , ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( ΕΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) , 1ο ΚΙΛΚΙΣ
ΝΙΚΑΣ Δ. , ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( ΕΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) , 1ο ΚΙΛΚΙΣ
 
Ιωάννης Καποδίστριας
Ιωάννης ΚαποδίστριαςΙωάννης Καποδίστριας
Ιωάννης Καποδίστριας
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
 
Μ . Αλέξανδρος
Μ . ΑλέξανδροςΜ . Αλέξανδρος
Μ . Αλέξανδρος
 
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
Ιστορία ΣΤ΄ - επανάληψη 1ης ενότητας:΄΄Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεό...
 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
 
An approach to the ideological and political identity of Ioannis Kapodistrias...
An approach to the ideological and political identity of Ioannis Kapodistrias...An approach to the ideological and political identity of Ioannis Kapodistrias...
An approach to the ideological and political identity of Ioannis Kapodistrias...
 
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου,Περιγραφή δραστηριότητας Μ. Χάκκας "Το Ψαράκ...
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου,Περιγραφή δραστηριότητας Μ. Χάκκας "Το Ψαράκ...Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου,Περιγραφή δραστηριότητας Μ. Χάκκας "Το Ψαράκ...
Γιάννου Βασιλική, 2ο ΓΕΛ Ευόσμου,Περιγραφή δραστηριότητας Μ. Χάκκας "Το Ψαράκ...
 
46. Ο ελληνισμός της διασποράς
46. Ο ελληνισμός της διασποράς46. Ο ελληνισμός της διασποράς
46. Ο ελληνισμός της διασποράς
 
ασήμου, αρριανός
ασήμου, αρριανόςασήμου, αρριανός
ασήμου, αρριανός
 
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδουσενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
 
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδουσενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
σενάριο στις ανακαλύψεις ιστορία βιτωράκη ταρενίδου
 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"
 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1
 
φυλλο εργασιασ επι ασπαλαθων-1
φυλλο εργασιασ επι ασπαλαθων-1φυλλο εργασιασ επι ασπαλαθων-1
φυλλο εργασιασ επι ασπαλαθων-1
 
Κανάκη Χ. Λειβανά Γ.: Ο κύκλος της πληροφορίας
Κανάκη Χ. Λειβανά Γ.: Ο κύκλος της πληροφορίαςΚανάκη Χ. Λειβανά Γ.: Ο κύκλος της πληροφορίας
Κανάκη Χ. Λειβανά Γ.: Ο κύκλος της πληροφορίας
 

Mehr von ftero

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΟΜΑΔΑ Β)
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΟΜΑΔΑ Β)ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΟΜΑΔΑ Β)
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΟΜΑΔΑ Β)
ftero
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ftero
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ftero
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ftero
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σεναριο γλωσσας γ΄ λυκειου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σεναριο γλωσσας γ΄ λυκειουΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σεναριο γλωσσας γ΄ λυκειου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σεναριο γλωσσας γ΄ λυκειου
ftero
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειουΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ftero
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ κριτικη βιβλιου για καποδιστρια
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ κριτικη βιβλιου για καποδιστριαΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ κριτικη βιβλιου για καποδιστρια
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ κριτικη βιβλιου για καποδιστρια
ftero
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ftero
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ftero
 
παρουσίαση χαρτες
παρουσίαση χαρτεςπαρουσίαση χαρτες
παρουσίαση χαρτες
ftero
 
παρουσίαση κύκλοι
παρουσίαση κύκλοιπαρουσίαση κύκλοι
παρουσίαση κύκλοι
ftero
 
παρουσίαση κύκλοι
παρουσίαση κύκλοιπαρουσίαση κύκλοι
παρουσίαση κύκλοι
ftero
 

Mehr von ftero (12)

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΟΜΑΔΑ Β)
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΟΜΑΔΑ Β)ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΟΜΑΔΑ Β)
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΟΜΑΔΑ Β)
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σεναριο γλωσσας γ΄ λυκειου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σεναριο γλωσσας γ΄ λυκειουΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σεναριο γλωσσας γ΄ λυκειου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σεναριο γλωσσας γ΄ λυκειου
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειουΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ κριτικη βιβλιου για καποδιστρια
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ κριτικη βιβλιου για καποδιστριαΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ κριτικη βιβλιου για καποδιστρια
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ κριτικη βιβλιου για καποδιστρια
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ιστορια γ΄γυμνασιου
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
παρουσίαση χαρτες
παρουσίαση χαρτεςπαρουσίαση χαρτες
παρουσίαση χαρτες
 
παρουσίαση κύκλοι
παρουσίαση κύκλοιπαρουσίαση κύκλοι
παρουσίαση κύκλοι
 
παρουσίαση κύκλοι
παρουσίαση κύκλοιπαρουσίαση κύκλοι
παρουσίαση κύκλοι
 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Webquest β΄λυκειου, εκφραση εκθεση, βιογραφια, κριτικη βιβλιου,ι. καποδιστριασ

 • 1. 1 Αγγελάκης Κων/νος Φιλόλογος ΠΕ02 1ο ΓΕΛ. Χορτιάτη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ (WEBQUEST) ΣΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ : ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Β΄ ΛYKEIOY: Βιογραφικά Είδη, σ. 71 κ.εξ.) – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ Β΄ ΛYKEIOY: σ. 157 κ.εξ.) –ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Κεφ. Τέταρτο, σ. 55-56 Διαδικτυακός τόπος users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tribut (π. Μεταλληνός) / www.ipem- doe.gr/ep_bima/epistimoniko (Η εκπαίδευση κατά τον Καποδίστρια . Χατζηστεφανίδης)/ douligeris.com/videoclub/%3Fcat%3D29 . Εκπαιδευτική βιντεοθήκη ΙΣΤΟΡΙΑ από τη σειρά του sky «Μεγάλοι Έλληνες» )/ www.egolpion.com/BD4605CC.el.aspx (π. Μεταλληνός ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ :Ο πολιτικός - μάρτυρας της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού)/ /Φωτογραφίες για ιστορικά μαθήματα / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ιωάννης Καποδίστριας (1776 – 1831 )ήταν Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης. Διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και πρώτος Κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, το οποίο ίδρυσε εκ θεμελίων και με την προσωπική του περιουσία. Τι είδους προσωπικότητα ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας; ΕΡΓΑΣΙΑ Ι.Μελετήστε καθεμία από τις παρακάτω πηγές (πηγή Α΄, / Καποδίστριας, Ιστορία Γ΄Γυμνασίου ) προσεκτικά και χρησιμοποιήστε την ικανότητά σας στο γραπτό λόγο και τις ιστορικές σας ικανότητες, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: el.wikipedia.org/.../Ιωάννης_Καποδίστριας 1. Περιγραφή του Ι. Καποδίστρια: www.egolpion.com/BD4605CC.el.aspx 2. Ο Καποδίστριας κατά τον π. Μεταλληνό για την εκκλησιαστική του πολιτική:
 • 2. 2 Καποδίστριας ...η άλλη όψη 3. Ο Καποδίστριας…..αρνητικά Σύγχρονα νομίσματα, από τον φοίνικα στην δραχμή 4. Καποδίστριας και Φοίνικας sfoulidis.landofheroes.org/kapodistrias/kapodistrias03.htm 5.Ο Καποδίστριας ως υπουργός εξωτερικών ΙΙ.Συμπερασματικές ερωτήσεις Οι πηγές μας δίνουν ποικιλία απόψεων σχετικά με τον Ιωάννη Καποδίστρια Αναφέρετε 4 λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι οι απόψεις γι’ αυτόν διαφέρουν Α) Β) Γ) Δ) ΙΙΙ.Επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες και βελτιώστε τις γνώσεις σας για τον Ιωάννη Καποδίστρια Α) http://www.aegina.com.gr/new-history/j-kapodistrias Β) http://www.argolikivivliothiki.gr Γ) Διαδικτυακός τόπος users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tribut (π. Μεταλληνός)
 • 3. 3 Δ)www.ipem-doe.gr/ep_bima/epistimoniko (Η εκπαίδευση κατά τον Καποδίστρια . Χατζηστεφανίδης) Ε) youtube.kapodistrias. Εκπαιδευτική βιντεοθήκη ΙΣΤΟΡΙΑ από τη σειρά του sky «Μεγάλοι Έλληνες» ) ΣΤ) -Βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια [ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΕ.Λ., ΚΕΦ. Βιογραφικά είδη, σ. 71] : Ιστοσελίδα: www.sansimera.gr (Ευρετήριο-Πολιτική-Ανώτατοι Άρχοντες και Πρωθυπουργοί της Ελλάδος- Ιωάννης Καποδίστριας) / Ιστοσελίδα: www.peri-grafis.com/ergo.php?id=1122 (Καποδίστριας Ιωάννης:Ο ιδρυτής της Ελλάδας) Ζ) -Το έργο του Κυβερνήτη (30 Μαρτίου 1827/Εθνοσυνέλευση Τροιζήνας) Ιωάννη Καποδίστρια στην Παιδεία, στην Οικονομία, στην Οργάνωση του Στρατού: (Ιστοσελίδα:www.ma tia.gr/7/73/7305 / www.google.gr/kapod istrias.info / www.sansimera.gr/ar ticles/117 ) ΙV. Διαβάστε την κριτική βιβλίου, που συνέταξε συμμαθητής σας, με θέμα και την πολιτική προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια και απαντήστε σύντομα αν από τις πηγές που περιηγηθήκατε στο διαδίκτυο είναι ισχυρός ο παρακάτω χαρακτηρισμός για τον Καποδίστρια: ……Παράδειγµα είναι η αναφορά του στις διπλωµατικές ενέργειες του Καποδίστρια ως υπουργού εξωτερικών της Ρωσίας κατά το 1814-1815 που καταλήγει στο συµπέρασµα: « ... Δίκαια χαρακτηρίστηκε ο Καποδίστριας «αρχιτέκτων της Ευρωπαϊκής Ειρήνης των 99 ετών» της περιόδου δηλαδή από το 1815 έως το 1914»……….. V.Τελική γραπτή εργασία Να συνθέσετε συνολικά δύο ολοκληρωμένες παραγράφους σε περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου συνδυάζοντας τα παρακάτω θέματα: -Τι είδους άνθρωπος ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας; -Χρησιμοποιώντας πηγές και στοιχεία από την έρευνα εξηγήστε τις απόψεις σας για το πώς θα τον θυμάται η ιστορία. Κάθε γραπτή εργασία θα ανακοινώνεται στην τάξη και θα κρίνεται από τους υπολοίπους για την πληρότητα, τη σαφήνεια και την ακρίβειά της.
 • 4. 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η εξάντληση της έρευνας των ιστοσελίδων και η πληρότητα του χρησιμοποιούμενου γραπτού λόγου : Περιεχόμενο : 10 μονάδες Διάρθρωση Σκέψεων : 4 μονάδες . Με ορθώς δομημένη παράγραφο (Θεματική πρόταση –Αιτιολογήσεις, Λεπτομέρειες –Πρόταση κατακλείδα). Έκφραση ή Μορφή : 6 μονάδες. Ακρίβεια, καθαρότητα, σαφήνεια· γνώση της Γραμματικής και του Συντακτικού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μια πλήρη εικόνα για το ιστορικό πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια και να έχουν εξοικειωθεί με την ιστοεξερεύνηση σε κάθε θέμα που αφορά στα μαθήματά τους. Να μπορούν να συνδυάζουν ιστοσελίδες για δημιουργία συνθετότερων εργασιών. Να προσπαθούν να χρησιμοποιούν σωστά τον γραπτό λόγο. Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ο καθηγητής επιλέγει τις πηγές, ώστε να αναταποκρίνονται στο επίπεδο των μαθητών, να είναι έγκυρες και να είναι ελκυστικές. Ο καθηγητής περιέρχεται τους εργαζόμενους στον υπολογιστή μαθητές και τους κατευθύνει στην προσπάθειά τους και, βεβαίως, είναι έτοιμος να απαντήσει στις απορίες τους.