Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

PARIS.pdf

  1. Deberás empregar a rede para completar as seguintes diapositivas! Autor: Fiz Pimentel
  2. Primeiro Día: Torre de Eiffel Para preparar a visita deberás buscar os datos que aquí se piden: a) Por que a torre se chama Eiffel? b) Que altura acada? c) Para que foi creada? d) En que ano se construíu? e) Canto tempo tardaron en construíla? f) É posible subir ata arriba de todo polas escaleiras? g) Se subimos por escaleiras, cantas temos que subir? Se a queremos visitar o día 15 de novembro deste ano, que horario de apertura ten? Imos a totalidade de alumnado da aula e tres mestres. Canto deberemos pagar se subimos en ascensor ata arriba? Emprega a calculadora do ordenador. Para evitar as colas, que dúas cousas nos recomendan? Podes consultar o seguinte enderezo: http://www.paris.es/
  3. Segundo Día: Arco de Triunfo Para preparar a visita deberás buscar os datos que aquí se piden: a) Cal é a altura do Arco de Triunfo? b) Cantos anos se tardou en construír? c) Quen o mandou construír? En que ano? d) Na base está a Tumba do Soldado Descoñecido. A quen representa? e) Que está escrito nos catro piares do arco? f) Se queres subir á terraza, cantas escaleiras tés que subir? g) A que hora pecha o Arco de Triunfo durante o inverno? h) Se fósemos de excursión a totalidade do alumnado da nosa aula e tres mestres/as, canto deberiamos de pagar? Usa a calculadora do ordenador. i) Se nos desprazamos no metro, en que parada teremos que baixar? Podes consultar o seguinte enderezo: http://www.paris.es/
  4. Para preparar a visita deberás buscar os datos que aquí se piden: a) En que data foi construída? b) A quen está dedicada esta Catedral? c) Cita 3 feitos importantes que tiveron lugar nesta catedral. d) Altura das dúas torres? e) Número de escaleiras para subir ás torres? f) Que día e a que hora debo ir se quero gozar dunha visita guiada en español? g) Se queremos visitar as torres e a cripta a totalidade do alumnado da clase e os tres mestres/as, canto debemos pagar? Usa a calculadora do ordenador. h) Preto da catedral está a Sainte Chapelle. A que distancia se atopa? Terceiro Día: Catedral de Notre Dame Podes consultar o seguinte enderezo: http://www.paris.es/
  5. Cuarto Día: Museo de Louvre Para preparar a visita deberás buscar os datos que aquí se piden: a) O Palacio de Louvre é un edificio construído en que século? b) Cando foi inaugurado como museo? c) Cita un cadro e unha escultura famosa que podamos ver no museo. d) Cantas obras se expoñen no museo, aproximadamente? e) Se queremos visitalo un martes, que horario ten de apertura? f) Imos visitalo o alumnado da aula e tres mestres/as. Canto debemos pagar? Usa a calculadora do ordenador. g) Preto de alí están os Xardíns das Tullerías. A que distancia? A que debe o seu nome este xardín? Podes consultar o seguinte enderezo: http://www.paris.es/
Anzeige