Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 58 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018 (20)

Anzeige

Weitere von Finanssiala ry - Finance Finland (20)

Aktuellste (14)

Anzeige

FA - Arkadia2019 tilaisuus-16012018

 1. 1. Propagandaa tulevaisuuden päättäjille #arkadia2019 #finanssiala 16.1.2018
 2. 2. Finanssiala - uudistuvan alan ääni WWW.FINANSSIALA.FI
 3. 3. Jussi Karhunen Verkkotoimittaja #arkadia2019 #finanssiala
 4. 4. Tuomo Yli-Huttula Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja #arkadia2019 #finanssiala
 5. 5. Lobbaus on tärkeä osa demokratiaa • Avoimuutta lakien valmisteluun, lobbaukseen ja poliittiseen päätöksentekoon. • Lobbarit rekisteriöitävä avoimuusrekisteriin, joka kattaa eduskunnan, hallituksen ja keskeiset viranomaiset.
 6. 6. Kansalainen hyötynyt lobbaamisestamme Turha kysyä turhia vakuutusasiakkailta! ASP säästäjäksi entistä nuorempana ja vanhempana
 7. 7. Finanssiala. Rakentava kumppani suomalaisessa yhteiskunnassa Tuemme kestävää kasvua ọhjaamalla säästöjä investointeihin Mahdollistamme suomalaisille kodin hankinnan Autamme vakuutuksilla yksilöitä ja yrityksiä suojautumaan riskeiltä sekä varautumaan tulevaisuuteen Tarjoamme eri sijoitusmuodoilla turvaa ja vaurastumista Huolehdimme turvallisesta maksamisesta VAURASTUMISTA KOTEJA TURVAA KASVUA LUOTTAMUSTA Hoidamme sosiaaliturvaan kuuluvia tehtäviä kuten yksityiset työeläkkeet, liikenne- ja tapaturmavakuutukset. HUOLEHTIMISTA
 8. 8. Finanssialan kautta verotuloja 1,4 mrd. 13 suurimmasta yhteisöveron maksajasta viisi on finanssialan toimijoita Lähde: Verohallinto, FA ja yhtiöiden tilinpäätökset, 2016 Muut vakuutusyhtiöiden keräämät maksut 29 748 milj. EUR 651 milj. EUR Vakuutusmaksuvero Finanssialan maksamat yhteisöverot milj. EUR 1 Kahon 3 675 2 Supercell 181 3 Nordea 178 4 OP Ryhmä 169 5 Bayer 134 6 Neste Oil 94 7 UPM-Kymmene 81 8 LähiTapiola 73 9 Elisa 60 10 Sampo 58 11 ABB 55 12 Orion 54 13 Danske Bank 50 Milj. EUR
 9. 9. Finanssiala pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä. 1,4 Mrd€:n veroilla saa esim. n. 8 uutta keskussairaalaa tai n. 50 uutta koulua tai peruskoulun kustannukset noin 20 000 oppilaalle
 10. 10. Vastuullinen kumppani • Vakuutusala riskin jakajana ja finanssiala suurena sijoittajana ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. • Tuemme tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen. • FA on mukana EU-tasolla kehittämässä eurooppalaisen kestävän sijoittamisen strategiaa. • Tarvitaan konkreettinen suunnitelma suomalaisten talousosaamisen parantamiseksi. • Tavoitteena on järkevä rahankäyttö, sijoittamisen ja vakuuttamisen merkityksen ymmärtäminen sekä ylivelkaantumisen ehkäiseminen. • Kaikilla koulutusasteilla on lisättävä taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta, myös opettajankoulutukseen. Taloustaito osaksi ylioppilaskirjoituksia. Kannamme vastuuta ilmastosta Talousosaaminen hallintaan
 11. 11. Esko Kivisaari Varatoimitusjohtaja #arkadia2019 #finanssiala
 12. 12. FA:n julkisuusmalli: Pankkien hallintarekisteri- tileiltä reaaliaikaiset omistustiedot Kansalainen tekee kyselyn PRH:n www- sivuilla Kyselyiden taso vähintään nykytasolla 24/7, mistä tahansa PRH välittää automatisoidun tietopyynnön säilyttäjäpankeille Vastausten koostaminen ja palaute kansalaisen kyselyyn Pankit käsittelevät kyselyn ja palauttavat vastauksen PRH:lle Järjestelmä automatisoitu 1 2 34 Prosessin kesto enintään muutamia sekunteja Kalle Kansalainen PRH Pankit
 13. 13. Termitaisto
 14. 14. Lauri Luukkonen Verolakimies #arkadia2019 #finanssiala
 15. 15. Kansallisista verojärjestelmistä kansainväliseen yhteistyöhön • Uutta automaattista tietojenvaihtoa finanssitileistä ja tuloista useiden valtioiden kesken • Raportointivelvoitteita ja läpinäkyvyyttä verojärjestelyistä • Keinotekoisten järjestelyjen koordinoidumpaa estämistä • Uutta kansallista verolainsäädäntöä, jolla ylikansallinen soveltuvuus raportoinnin ja huolellisuusvelvoitteiden osalta • Koko kv. verokehikon uudistaminen?
 16. 16. Piia-Noora Kauppi Toimitusjohtaja #arkadia2019 #finanssiala
 17. 17. Säästäminen on koko kansan harrastus - tällainen on suomalainen rahastosäästäjä 24%32% 28% KOKO VÄESTÖNAISETMIEHET Rahastosäästämisen suosio sukupuolen mukaan Rahastosäästäjien ammattiryhmät Ylemmät toimihlöt, yrittäjät, johtajat Alemmat toimihlöt, työväestö Eläkeläiset Muut 35 % 32% 23% 10% Rahastosäästäjien tulotaso (koko talous yhteenlaskettuna) 21% 24 % 26 % 29 % < 30 001 € 30 001 - 50000 € 50 001-80 000 € > 80 001 € SLM2017
 18. 18. Säästäminen on koko kansan harrastus - tällainen on suomalainen vakuutussäästäjä 5%10% 8% KOKO VÄESTÖNAISETMIEHET Vakuutussäästämisen suosio sukupuolen mukaan Vakuutussäästäjien ammattiryhmät Ylemmät toimihlöt, yrittäjät, johtajat Eläkeläiset Alemmat toimihlöt, työväestö Muut 44% 25% 24% 7% Vakuutussäästäjien tulotaso (koko talous yhteenlaskettuna) 10% 24 % 30 % 36 % < 30 001 € 30 001 - 50000 € 50 001-80 000 € > 80 001 € SLM2017
 19. 19. Suomen panostettava ennakoitavaan ja kilpailukykyiseen verotukseen Sijoitukset liikkuvat liukkaasti rajojen yli • Suomessa on myynnissä enemmän ulkomaisia kuin kotimaisia rahastoja. • Jatkossa kansainväliset toimijat keskittävät rahastoja ja niiden hallinnointia nykyistä harvempiin paikkoihin EU:ssa. Jo nyt suomalaisissa rahastoissa hoidetaan 17 mrd € ruotsalaisten varoja. Sijoittajan verotukseen ei vaikuta rahaston kotimaa. MUTTA Suomessa toimiva finanssiala maksaa veroja omasta toiminastaan sekä työllistää suomalaisia. Sillä on väliä, missä arvo syntyy.
 20. 20. Vanhoilla varat – nuorilla velat -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 alle 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 yli 74 TuhattaEURperkotitalous Velat Muu rahoitusvarallisuus Pörssiosakkeet ja rahastot Talletukset Kulkuvälineet Vapaa-ajan asunnot Sijoitusasunnot Oma asunto Lähde: Tilastokeskus, Varallisuustutkimus 2013
 21. 21. Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle helpommaksi Uskoo joutuvansa varautumaan ja kustantamaan enemmän itse vanhuuden hoivapalveluja. 86% KOKO VÄESTÖ 83% 75% 20% Uskoo joutuvansa varautumaan ja kustantamaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Omaehtoisen varautumisen vanhuuden varalle pitää olla nykyistä helpompaa ja houkuttelevampaa. Uskoo pystyvänsä hankkimaan kaikki tarvitsemansa palvelut lakisääteisen eläkkeen turvin mikäli elää yli 80-vuotiaaksi. Vakuutustutkimus 2016 Kertamaksuinen lisäeläke hyödyttäisi niitä, jotka eivät ole säästäneet lisäeläkettä. Eläkesijoitus tehdään yhdellä tai muutamalla suurehkolla suorituksella, esim. myydään isoksi käynyt asunto ja sijoitetaan yli jäävät varat eläkkeeseen. Maksuja ei voi vähentää verotuksessa. • Nyt on rankaiseva verotus (pääoma + tuotto) – siksi sitä ei ole tarjolla. • Tämä oikaistava – vain tuotto verolle.
 22. 22. Pienetkään rahavirrat eivät ole yhdentekeviä Pienilläkin sijoituksilla on merkitystä, kun yritykset hakevat rahoitusta, kasvua ja sitä kautta työllistävät. Säännöllisen sijoittajan pienetkin panokset tuottavat, kunhan sietää talouden heilahteluja. Kansankapitalismin vahvistamiseksi pitää olla tarjolla erilaisia kotimaisia tapoja sijoittaa. 1 2 3
 23. 23. Kahvitauko – ohjelma jatkuu klo 15.30
 24. 24. Termihaisto
 25. 25. Velkakonversio • Yksityishenkilön maksuvaikeustilanteissa hyödynnettävä keskustelumalli, jossa pyritään yhteistyössä velallisen, velkojan ja velkaneuvojan kesken löytämään ratkaisuja velkaongelmiin • Yritysvelkojen muuttaminen osakkeiksi joko osakkeenomistajien suostumuksella tai ilman sitä • Tietyssä valuutassa myönnetyn luoton konvertoiminen toisessa valuutassa myönnetyksi
 26. 26. Euribor • Euroopan keskuspankin säätämä ohjauskorko • Noin 20 pankin näkemyksistä muodostettu keskiarvokorko • Euroopan komission ja -parlamentin asettama korko asuntolainoille
 27. 27. Elina Salminen Analyytikko #arkadia2019 #finanssiala
 28. 28. LUOTTO LUO HYVINVOINTIA
 29. 29. Nykyinen hyvinvointi ei olisi mahdollista ilman modernia luottojärjestelmää
 30. 30. Kotitalouksien rahoitusvarat ja -velat Mrd. EUR
 31. 31. Varallisuus ja velat keskittyvät varakkaimmille Lähde: Tilastokeskus, varallisuustutkimus 2013
 32. 32. Ovatko suomalaiset jo liian velkaantuneita? 2016 (*2015) Lähde: Eurostat
 33. 33. Antti Laitila Lakimies #arkadia2019 #finanssiala
 34. 34. Elina Kamppi Asiantuntija #arkadia2019 #finanssiala
 35. 35. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti #arkadia2019 #finanssiala
 36. 36. Miksi pankkiunioni tarvitaan? Pankit tarvitsevat valtiolta tukea Valtiontalouden tila heikkenee Korot nousevat, valtion velansaanti vaikeutuu Pankkien taseet heikkenevät, luotonanto supistuu Kriisi syvenee
 37. 37. Miksi pankkiunioni tarvitaan? Pankit tarvitsevat valtiolta tukea Valtiontalouden tila heikkenee Korot nousevat, valtion velansaanti vaikeutuu Pankkien taseet heikkenevät, luotonanto supistuu Kriisi syvenee € ”Banks are European in life and national in death”
 38. 38. Pankkiunioni on rakennettu pala kerrallaan... Yhteinen sääntökirja
 39. 39. …alkaen pankkien valvonnasta… Yhteinen pankkivalvonta Yhteinen sääntökirja
 40. 40. …ja jatkaen kriisinratkaisuvälineillä… Yhteinen pankkivalvonta Yhteinen kriisinratkaisu- mekanismi Yhteinen sääntökirja
 41. 41. …päätyen nykyiseen unioniin… Yhteinen pankkivalvonta Yhteinen kriisinratkaisu- mekanismi Yhteinen sääntökirja Unioniin kuuluvat pankit
 42. 42. …mutta puuttuuko vielä jotain? Yhteinen pankkivalvonta Yhteinen kriisinratkaisu- mekanismi Yhteinen talletussuoja? Yhteinen sääntökirja Unioniin kuuluvat pankit
 43. 43. Mikä on talletussuoja? • Talletussuojarahasto maksaa talletukset, jos pankki ei pysty • Kaikissa EU:n jäsenmaissa on samanlainen kansallinen talletussuoja (EU:n talletussuojadirektiivi edellyttää) • Kulut katetaan pankeilta kerättävillä talletussuojamaksuilla • Suomen rahastossa on enemmän varoja kuin direktiivi vaatii • Monissa EU-maissa rahaston kerryttäminen on yhä kesken
 44. 44. FA:n kanta pankkiunioniin
 45. 45. FA:n kanta pankkiunioniin • On tärkeää, että • kaikille pankeille on samat säännöt • kaikkia pankkeja valvotaan yhtä tiukasti • kaikkia pankkeja kohdellaan samalla tavoin kriisitilanteissa  Perusedellytykset reilulle kilpailulle ja vakaalle pankkijärjestelmälle • On myös tärkeää, että yhteisvastuun käyttökynnys pidetään korkealla
 46. 46. FA:n kanta yhteiseen talletussuojaan
 47. 47. FA:n kanta yhteiseen talletussuojaan • Komission alkuperäinen esitys ei toteuttamiskelpoinen • Eri maiden pankkisektorien ja talletussuojajärjestelmien kuntoerot suuret • Yhteisvastuu liian nopeasti ja liian laajana käyttöön • HUOM. Talletussuoja on ensisijaisesti pieniä pankkeja varten • Suuremmille on kriisinratkaisu- menettely, jossa pankin toiminta jatkuu
 48. 48. Komissio lähentynyt Suomen linjaa* • Alkuvaiheessa yhteisessä talletussuojassa ei yhteisvastuuta vaan jäsenmaat voivat saada omalle rahastolleen lainamuotoista tukea, joka on maksettava takaisin • Ennen yhteisvastuun käyttöönottoa pankeille tehdään taseiden ”läpivalaisu” ja löydetyt ongelmat korjataan • Yhteisvastuu otetaan käyttöön asteittain ja jäsenmaille jää ”omavastuuosuus” * Komission pankkiunionitiedonanto, lokakuu 2017 Redi/Shutterstock.com
 49. 49. FA pitää ehdotuksia oikeansuuntaisina • Ehdotukset menevät oikeaan suuntaan mutta kaipaavat täydentämistä • Tarvitaan tiukat reunaehdot, jotka on täytettävä ennen yhteisvastuun käyttöönottoa • Pankkien taseiden läpivalaisun oltava kattava • Valtionpapereiden kohtelu pankkien vakavaraisuussääntelyssä arvioitava uudelleen • Sijoittajanvastuuta hyödynnettävä täysimittaisesti pankkikriiseissä • Kansallisilla talletussuojarahastoilla oltava riittävän suuri omavastuuosuus
 50. 50. Esko Kivisaari Varatoimitusjohtaja #arkadia2019 #finanssiala
 51. 51. Sisäinen reaalituotto työeläkemaksulle Yksityisalojen palkansaajat 0 1 2 3 4 5 6 7 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Syntymävuosi Prosenttia Lähde: Eläketurvakeskus 09/2015
 52. 52. Elinkaaren työeläkemaksut ja työeläkkeet suhteessa elinkaaren palkkoihin Yksityisalojen palkansaajat 0 10 20 30 40 50 60 70 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Syntymävuosi Prosenttia Eläkemaksut Eläke-etuudet Kaikkien sukupolvien kohdalla eläke-etuudet ylittävät selvästi eläkemaksut talouskasvun ja sijoitustuottojen vuoksi. Lähde: Eläketurvakeskus 09/2015
 53. 53. Elinkaaren eläkemaksut ja eläkkeet suhteessa elinkaaren palkkoihin, nykyarvot Yksityisalojen palkansaajat 0 5 10 15 20 25 30 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Prosenttia Syntymävuosi Eläke-etuudet Eläkemaksut Nykyarvot on laskettu käyttäen 3,5 % reaalista korkoa. Lähde: Eläketurvakeskus 09/2015
 54. 54. Kiitos!
 55. 55. LOPPUVIDEO
 56. 56. Seisova pöytä tarjolla klo 19 saakka

×