Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender

Home
HomeVrije tijd um Home

feestdag, feestdagen, belgie, belgische, vakantiedag, vakantiedagen, verlofdag, verlofdagen, vrije dag, vrije dagen, agenda, google agenda, google calendar, kalender, vakanties, pasen, pinksteren, kerstmis, Nederlands,

Lees verder op​: ​http://www.feestdagen-belgie.be/
Dit zijn de exacte datums van de ​officiële Belgische feestdagen ​/ verlofdagen /
vakantiedagen / wettelijke feestdagen / ​vrije dagen​ voor elk kalenderjaar.
Dit zijn eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse
feestdagen.
Feestdagen België 2018
Lees verder op ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2018-belgie
Feestdag Belgie Datum
Nieuwjaarsdag 2018 maandag 1 januari 2018
Pasen 2018 zondag 1 april 2018
Paasmaandag 2018 maandag 2 april 2018
Feest van de Arbeid 2018 dinsdag 1 mei 2018
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2018 donderdag 10 mei 2018
Pinksteren (Pinksterdag) 2018 zondag 20 mei 2018
Pinkstermaandag 2018 maandag 21 mei 2018
Feestdag Vlaamse Gemeenschap 2018
(Vlaamse overheidsdiensten)
woensdag 11 juli 2018
Nationale Feestdag 2018 zaterdag 21 juli 2018
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2018
(Moederdag regio Antwerpen)
woensdag 15 augustus 2018
Feestdag Federatie Wallonie-Brussel 2018 donderdag 27 september 2018
(Waalse overheidsdiensten)
Allerheiligen 2018 donderdag 1 november 2018
Allerzielen 2018 (federale
overheidsdiensten)
vrijdag 2 november 2018
Wapenstilstand W.O. I 2018 zondag 11 november 2018
Koningsdag 2018 (overheidsdiensten) donderdag 15 november 2018
Feestdag Duitstalige Gemeenschap 2018
(Duitstalige overheidsdiensten)
donderdag 15 november 2018
Kerstmis 2018 dinsdag 25 december 2018
Tweede Kerstdag 2018
(federale overheidsdiensten)
woensdag 26 december 2018
Ontdek ook de ​speciale dagen​ van het ​kalender jaar 2018​ die apart worden
vermeld in dit lijstje. Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar
toch het vermelden waard.
Speciale Dagen Belgie Datum
Drie Koningen 2018 zaterdag 6 januari 2018
Valentijn 2018 woensdag 14 februari 2018
Vaderdag (Antwerpen) 2018 maandag 19 maart 2018
Zomeruur 2018 zondag 25 maart 2018
Verjaardag ZM Koning Filip 2018 zondag 15 april 2018
Secretaressedag 2018 donderdag 19 april 2018
Moederdag 2018 zondag 13 mei 2018
Ramadan begint 2018 woensdag 16 mei 2018
Vaderdag 2018 zondag 10 juni 2018
Suikerfeest begint 2018 vrijdag 15 juni 2018
Moederdag (Antwerpen) 2018 woensdag 15 augustus 2018
Winteruur 2018 zondag 28 oktober 2018
Halloween 2018 woensdag 31 oktober 2018
Feestdagen België 2017
Lees verder op​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2017-belgie
Feestdag Belgie Datum
Nieuwjaarsdag 2017 zondag 1 januari 2017
Pasen 2017 zondag 16 april 2017
Paasmaandag 2017 maandag 17 april 2017
Feest van de Arbeid 2017 maandag 1 mei 2017
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2017 donderdag 25 mei 2017
Pinksteren (Pinksterdag) 2017 zondag 4 juni 2017
Pinkstermaandag 2017 maandag 5 juni 2017
Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2017
(Vlaamse overheidsdiensten)
dinsdag 11 juli 2017
Nationale Feestdag 2017 vrijdag 21 juli 2017
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2017
(Moederdag regio Antwerpen)
dinsdag 15 augustus 2017
Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2017
(Waalse overheidsdiensten)
woensdag 27 september 2017
Allerheiligen 2017 woensdag 1 november 2017
Allerzielen 2017 (federale overheidsdiensten) donderdag 2 november 2017
Wapenstilstand W.O. I 2017 zaterdag 11 november 2017
Koningsdag 2017 (overheidsdiensten) woensdag 15 november 2017
Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2017
(Duitstalige overheidsdiensten)
woensdag 15 november 2017
Kerstmis 2017 maandag 25 december 2017
Tweede Kerstdag 2017 dinsdag 26 december 2017
(federale overheidsdiensten)
Ontdek ook de ​speciale dagen​ van het ​kalenderjaar 2017​ die apart worden
vermeld in dit lijstje. Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar
toch het vermelden waard.
Speciale Dagen Belgie Datum
Drie Koningen 2017 vrijdag 6 januari 2017
Valentijn 2017 dinsdag 14 februari 2017
Vaderdag (Antwerpen) 2017 zondag 19 maart 2017
Zomeruur 2017 zondag 26 maart 2017
Verjaardag ZM Koning Filip 2017 zaterdag 15 april 2017
Secretaressedag 2017 donderdag 20 april 2017
Moederdag 2017 zondag 14 mei 2017
Ramadan begint 2017 zaterdag 27 mei 2017
Vaderdag 2017 zondag 11 juni 2017
Suikerfeest begint 2017 zondag 25 juni 2017
Moederdag (Antwerpen) 2017 dinsdag 15 augustus 2017
Winteruur 2017 zondag 29 oktober 2017
Halloween 2017 dinsdag 31 oktober 2017
Feestdagen België 2016
Lees verder op:​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2016-belgie
Feestdag Belgie Datum
Nieuwjaar 2016 vrijdag 1 januari 2016
Pasen 2016 zondag 27 maart 2016
Paasmaandag 2016 maandag 28 maart 2016
Feest van de Arbeid 2016 zondag 1 mei 2016
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2016 donderdag 5 mei 2016
Pinksteren 2016 (Pinksterdag) zondag 15 mei 2016
Pinkstermaandag 2016 maandag 16 mei 2016
Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2016
(Vlaamse overheidsdiensten)
maandag 11 juli 2016
Nationale Feestdag 2016 donderdag 21 juli 2016
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2016
(Moederdag regio Antwerpen)
maandag 15 augustus 2016
Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2016
(Waalse overheidsdiensten)
dinsdag 27 september 2016
Allerheiligen 2016 dinsdag 1 november 2016
Allerzielen 2016 (federale overheidsdiensten) woensdag 2 november 2016
Wapenstilstand W.O. I 2016 vrijdag 11 november 2016
Koningsdag 2016 (overheidsdiensten) dinsdag 15 november 2016
Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2016
(Duitstalige overheidsdiensten)
dinsdag 15 november 2016
Kerstmis 2016 zondag 25 december 2016
Tweede Kerstdag 2016
(federale overheidsdiensten)
maandag 26 december 2016
Ontdek ook de speciale dagen van het ​kalender jaar 2016​ die apart worden vermeld
in dit lijstje. Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het
vermelden waard.
Speciale Dagen Belgie Datum
Drie Koningen 2016 woensdag 6 januari 2016
Valentijn 2016 zondag 14 februari 2016
Vaderdag (Antwerpen) 2016 zaterdag 19 maart 2016
Zomeruur 2016 zondag 27 maart 2016
Secretaressedag 2016 donderdag 21 april 2016
Moederdag 2016 zondag 8 mei 2016
Ramadan begint 2016 maandag 6 juni 2016
Vaderdag 2016 zondag 12 juni 2016
Suikerfeest begint 2016 woensdag 6 juli 2016
Moederdag (Antwerpen) 2016 maandag 15 augustus 2016
Winteruur 2016 zondag 30 oktober 2016
Halloween 2016 maandag 31 oktober 2016
Feestdagen België 2015
Lees verder op​: ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2015-belgie
Feestdag België Datum
Nieuwjaar 2015 donderdag 1 januari 2015
Pasen 2015 zondag 5 april 2015
Paasmaandag 2015 maandag 6 april 2015
Feest van de Arbeid 2015 vrijdag 1 mei 2015
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2015 donderdag 14 mei 2015
Moederdag 2015 (geen officiële feestdag) zondag 10 mei 2015
Pinksteren 2015 (Pinksterdag) zondag 24 mei 2015
Pinkstermaandag 2015 maandag 25 mei 2015
Vaderdag 2015 (geen officiële feestdag) zondag 14 juni 2015
Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2015
(Vlaamse overheidsdiensten)
zaterdag 11 juli 2015
Nationale Feestdag 2015 dinsdag 21 juli 2015
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2015
(Moederdag regio Antwerpen)
zaterdag 15 augustus 2015
Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2015
(Waalse overheidsdiensten)
zondag 27 september 2015
Allerheiligen 2015 zondag 1 november 2015
Allerzielen 2015 (federale overheidsdiensten) maandag 2 november 2015
Wapenstilstand 2015 woensdag 11 november 2015
Koningsdag 2015 (overheidsdiensten) zondag 15 november 2015
Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2015
(Duitstalige overheidsdiensten)
zondag 15 november 2015
Kerstmis 2015 vrijdag 25 december 2015
Feestdagen België 2014
Lees verder op​:​ http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2014-belgie
Feestdag België Datum
Nieuwjaar 2014 woensdag 1 Januari 2014
Pasen 2014 zondag 20 April 2014
Paasmaandag 2014 maandag 21 April 2014
Feest van de Arbeid 2014 donderdag 1 Mei 2014
Moederdag 2014 (geen officiële feestdag) zondag 11 Mei 2014
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2014 donderdag 29 Mei 2014
Vaderdag 2014 (geen officiële feestdag) zondag 8 Juni 2014
Pinksteren 2014 (Pinksterdag) zondag 8 Juni 2014
Pinkstermaandag 2014 maandag 9 Juni 2014
Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2014
(Vlaamse overheidsdiensten)
vrijdag 11 Juli 2014
Nationale Feestdag 2014 maandag 21 Juli 2014
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2014
(Moederdag regio Antwerpen)
vrijdag 15 Augustus 2014
Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2014
(enkel Waalse overheidsdiensten)
zaterdag 27 September 2014
Allerheiligen 2014 zaterdag 1 November 2014
Allerzielen 2014
(federale overheidsdiensten)
zondag 2 November 2014
Wapenstilstand 2014 dinsdag 11 November 2014
Koningsfeest 2014
(overheidsdiensten)
zaterdag 15 November 2014
Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2014
(Duitstalige overheidsdiensten)
zaterdag 15 November 2014
Kerstmis 2014 donderdag 25 December 2014
Feestdagen België 2013
Lees verder op​:​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2013-belgie
Feestdag België Datum
Nieuwjaar 2013 dinsdag 1 Januari 2013
Pasen 2013 zondag 31 Maart 2013
Paasmaandag 2013 maandag 1 April 2013
Feest van de Arbeid 2013 woensdag 1 Mei 2013
Moederdag 2013 (geen officiele feestdag) zondag 12 Mei 2013
Onze Lieve Heer Hemelvaart 2013 donderdag 9 Mei 2013
Pinksteren 2013 (Pinksterdag) zondag 19 Mei 2013
Pinkstermaandag 2013 maandag 20 Mei 2013
Vaderdag 2013 (geen officiële feestdag) zondag 9 Juni 2013
Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2013
(enkel Vlaamse overheidsdiensten)
donderdag 11 Juli 2013
Nationale Feestdag 2013 zondag 21 Juli 2013
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2013
(Moederdag regio Antwerpen)
donderdag 15 Augustus 2013
Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2013
(enkel Waalse overheidsdiensten)
vrijdag 27 September 2013
Allerheiligen 2013 vrijdag 1 November 2013
Allerzielen 2013 (enkel federale
overheidsdiensten)
zaterdag 2 November 2013
Wapenstilstand 2013 maandag 11 November 2013
Koningsfeest 2013 (enkel federale
overheidsdiensten)
vrijdag 15 November 2013
Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2013
(enkel Duitstalige overheidsdiensten)
vrijdag 15 November 2013
Kerstmis 2013 woensdag 25 December 2013
Feestdagen België 2012
Lees verder op​:​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2012-belgie
Feestdag Datum
Nieuwjaar zondag 1 Januari 2012
Pasen zondag 8 April 2012
Paasmaandag maandag 9 April 2012
Feest van de Arbeid dinsdag 1 Mei 2012
Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 17 Mei 2012
Pinksteren Pinksterdag zondag 27 Mei 2012
Pinkstermaandag maandag 28 Mei 2012
Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
(enkel Vlaamse overheidsdiensten)
woensdag 11 Juli 2012
Nationale Feestdag zaterdag 21 Juli 2012
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag
regio Antwerpen)
woensdag 15 Augustus 2012
Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel
(enkel Waalse overheidsdiensten)
donderdag 27 September 2012
Allerheiligen donderdag 1 November 2012
Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten) vrijdag 2 November 2012
Wapenstilstand zondag 11 November 2012
Koningsfeest (enkel federale
overheidsdiensten)
donderdag 15 November 2012
Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap donderdag 15 November 2012
(enkel Duitstalige overheidsdiensten)
Kerstmis dinsdag 25 December 2012
Feestdagen België 2011
Lees verder op​:​ http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-belgie-2011
Feestdag Datum
Nieuwjaar zaterdag 1 Januari 2011
Pasen zondag 24 April 2011
Paasmaandag maandag 25 April 2011
Feest van de Arbeid zondag 1 Mei 2011
Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 2 Juni 2011
Pinksteren Pinksterdag zondag 12 Juni 2011
Pinkstermaandag maandag 13 Juni 2011
Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
(enkel Vlaamse overheidsdiensten)
maandag 11 Juli 2011
Nationale Feestdag donderdag 21 Juli 2011
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag
regio Antwerpen)
maandag 15 Augustus 2011
Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel (enkel
Waalse overheidsdiensten)
dinsdag 27 September 2011
Allerheiligen dinsdag 1 November 2011
Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten) woensdag 2 November 2011
Wapenstilstand vrijdag 11 November 2011
Koningsfeest (enkel federale
overheidsdiensten)
dinsdag 15 November 2011
Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap dinsdag 15 November 2011
(enkel Duitstalige overheidsdiensten)
Kerstmis zondag 25 December 2011
Feestdagen België 2010
Lees verder op​:​ http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-belgie-2010
Feestdag Datum
Nieuwjaar vrijdag 1 Januari 2010
Pasen zondag 4 April 2010
Paasmaandag maandag 5 April 2010
Feest van de Arbeid zaterdag 1 Mei 2010
Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 13 Mei 2010
Pinksteren Pinksterdag zondag 23 Mei 2010
Pinkstermaandag maandag 24 Mei 2010
Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (enkel
Vlaamse overheidsdiensten)
zondag 11 Juli 2010
Nationale Feestdag woensdag 21 Juli 2010
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag
regio Antwerpen)
zondag 15 Augustus 2010
Feestdag van de Franse Gemeenschap (enkel
Waalse overheidsdiensten)
maandag 27 September 2010
Allerheiligen maandag 1 November 2010
Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten) dinsdag 2 November 2010
Wapenstilstand donderdag 11 November
2010
Koningsfeest (enkel federale overheidsdiensten) maandag 15 November 2010
Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap maandag 15 November 2010
(enkel Duitstalige overheidsdiensten)
Kerstmis zaterdag 25 December 2010
QR Code voor Smartphones
Scan deze code in met de camera op je smartphone en dan wordt de webstek
http://www.feestdagen-belgie.be/​ automatisch geopend.

Recomendados

feestdagen belgie exacte datums op kalender von
feestdagen belgie  exacte datums op kalenderfeestdagen belgie  exacte datums op kalender
feestdagen belgie exacte datums op kalenderHome
2.5K views22 Folien
Ak 11 nr2 von
Ak 11 nr2Ak 11 nr2
Ak 11 nr2vormingplusantwerpen
845 views19 Folien
Schoolvakanties 2018 Belgie - Exacte datums op kalender von
Schoolvakanties 2018 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2018 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
696 views2 Folien
Feestdagen België von
Feestdagen BelgiëFeestdagen België
Feestdagen BelgiëHome
2.8K views23 Folien
Feestdagen Belgie - De exacte datums op de kalender von
Feestdagen Belgie - De exacte datums op de kalenderFeestdagen Belgie - De exacte datums op de kalender
Feestdagen Belgie - De exacte datums op de kalenderHome
6.6K views15 Folien
Feestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datums von
Feestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datumsFeestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datums
Feestdagen van Belgie – Ontdek de exacte datumsHome
807 views8 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender

Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender von
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
164 views4 Folien
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender von
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderHome
825 views30 Folien
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender von
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderHome
66 views33 Folien
Verlengde Weekends België von
Verlengde Weekends BelgiëVerlengde Weekends België
Verlengde Weekends BelgiëHome
2.6K views6 Folien
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender von
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderHome
243 views10 Folien
Schoolvakanties België von
Schoolvakanties BelgiëSchoolvakanties België
Schoolvakanties BelgiëHome
2.7K views12 Folien

Similar a Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender(20)

Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Home164 views
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Home825 views
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender
Home66 views
Verlengde Weekends België von Home
Verlengde Weekends BelgiëVerlengde Weekends België
Verlengde Weekends België
Home2.6K views
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Home243 views
Schoolvakanties België von Home
Schoolvakanties BelgiëSchoolvakanties België
Schoolvakanties België
Home2.7K views
schoolvakanties belgie exacte datums op kalender von Home
schoolvakanties belgie  exacte datums op kalenderschoolvakanties belgie  exacte datums op kalender
schoolvakanties belgie exacte datums op kalender
Home2.7K views
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Home105 views
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Home47 views
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Home758 views
Feestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Feestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalenderFeestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
Feestdagen 2018 Belgie - Exacte datums op kalender
Home965 views
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends Belgie - Exacte datums op kalender
Home64 views
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Home1K views
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Home1.5K views
Feestdagen België 2020 von Home
Feestdagen België 2020Feestdagen België 2020
Feestdagen België 2020
Home3.6K views
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Home172 views
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Home6.6K views
verlengde weekends belgie exacte datums op kalender von Home
verlengde weekends belgie  exacte datums op kalenderverlengde weekends belgie  exacte datums op kalender
verlengde weekends belgie exacte datums op kalender
Home2.5K views
Schoolvakanties Belgie - – Ontdek de exacte datums von Home
Schoolvakanties Belgie - – Ontdek de exacte datumsSchoolvakanties Belgie - – Ontdek de exacte datums
Schoolvakanties Belgie - – Ontdek de exacte datums
Home4K views
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties Belgie - Exacte datums op kalender
Home3.7K views

Más de Home

Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender von
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
69 views2 Folien
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender von
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
1.3K views2 Folien
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender von
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalenderHome
2K views2 Folien
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland von
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie NederlandFestival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie NederlandHome
1.9K views93 Folien
Schoolvakanties 2020 België von
Schoolvakanties 2020 BelgiëSchoolvakanties 2020 België
Schoolvakanties 2020 BelgiëHome
4.2K views2 Folien
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland von
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie NederlandFestival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie NederlandHome
3.7K views63 Folien

Más de Home(10)

Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderVerlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Verlengde Weekends 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Home69 views
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2022 Belgie - Exacte datums op kalender
Home1.3K views
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2021 Belgie - Exacte datums op kalender
Home2K views
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland von Home
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie NederlandFestival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender 2020 Muziekfestivals Belgie Nederland
Home1.9K views
Schoolvakanties 2020 België von Home
Schoolvakanties 2020 BelgiëSchoolvakanties 2020 België
Schoolvakanties 2020 België
Home4.2K views
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland von Home
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie NederlandFestival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland
Festival Kalender Seizoen 2018 Muziekfestivals Belgie Nederland
Home3.7K views
verlengde weekends 2019 belgie exacte datums op kalender von Home
verlengde weekends 2019 belgie  exacte datums op kalenderverlengde weekends 2019 belgie  exacte datums op kalender
verlengde weekends 2019 belgie exacte datums op kalender
Home184 views
schoolvakanties 2019 belgie exacte datums op kalender von Home
schoolvakanties 2019 belgie  exacte datums op kalenderschoolvakanties 2019 belgie  exacte datums op kalender
schoolvakanties 2019 belgie exacte datums op kalender
Home3.1K views
feestdagen 2019 belgie exacte datums op kalender von Home
feestdagen 2019 belgie  exacte datums op kalenderfeestdagen 2019 belgie  exacte datums op kalender
feestdagen 2019 belgie exacte datums op kalender
Home2.8K views
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender von Home
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalenderSchoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Schoolvakanties 2017 Belgie - Exacte datums op kalender
Home129 views

Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender

 • 1. Lees verder op​: ​http://www.feestdagen-belgie.be/ Dit zijn de exacte datums van de ​officiële Belgische feestdagen ​/ verlofdagen / vakantiedagen / wettelijke feestdagen / ​vrije dagen​ voor elk kalenderjaar. Dit zijn eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse feestdagen. Feestdagen België 2018 Lees verder op ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2018-belgie Feestdag Belgie Datum Nieuwjaarsdag 2018 maandag 1 januari 2018 Pasen 2018 zondag 1 april 2018 Paasmaandag 2018 maandag 2 april 2018 Feest van de Arbeid 2018 dinsdag 1 mei 2018 Onze Lieve Heer Hemelvaart 2018 donderdag 10 mei 2018 Pinksteren (Pinksterdag) 2018 zondag 20 mei 2018 Pinkstermaandag 2018 maandag 21 mei 2018 Feestdag Vlaamse Gemeenschap 2018 (Vlaamse overheidsdiensten) woensdag 11 juli 2018 Nationale Feestdag 2018 zaterdag 21 juli 2018 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2018 (Moederdag regio Antwerpen) woensdag 15 augustus 2018 Feestdag Federatie Wallonie-Brussel 2018 donderdag 27 september 2018
 • 2. (Waalse overheidsdiensten) Allerheiligen 2018 donderdag 1 november 2018 Allerzielen 2018 (federale overheidsdiensten) vrijdag 2 november 2018 Wapenstilstand W.O. I 2018 zondag 11 november 2018 Koningsdag 2018 (overheidsdiensten) donderdag 15 november 2018 Feestdag Duitstalige Gemeenschap 2018 (Duitstalige overheidsdiensten) donderdag 15 november 2018 Kerstmis 2018 dinsdag 25 december 2018 Tweede Kerstdag 2018 (federale overheidsdiensten) woensdag 26 december 2018 Ontdek ook de ​speciale dagen​ van het ​kalender jaar 2018​ die apart worden vermeld in dit lijstje. Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het vermelden waard. Speciale Dagen Belgie Datum Drie Koningen 2018 zaterdag 6 januari 2018 Valentijn 2018 woensdag 14 februari 2018 Vaderdag (Antwerpen) 2018 maandag 19 maart 2018 Zomeruur 2018 zondag 25 maart 2018 Verjaardag ZM Koning Filip 2018 zondag 15 april 2018 Secretaressedag 2018 donderdag 19 april 2018 Moederdag 2018 zondag 13 mei 2018 Ramadan begint 2018 woensdag 16 mei 2018 Vaderdag 2018 zondag 10 juni 2018
 • 3. Suikerfeest begint 2018 vrijdag 15 juni 2018 Moederdag (Antwerpen) 2018 woensdag 15 augustus 2018 Winteruur 2018 zondag 28 oktober 2018 Halloween 2018 woensdag 31 oktober 2018
 • 4. Feestdagen België 2017 Lees verder op​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2017-belgie Feestdag Belgie Datum Nieuwjaarsdag 2017 zondag 1 januari 2017 Pasen 2017 zondag 16 april 2017 Paasmaandag 2017 maandag 17 april 2017 Feest van de Arbeid 2017 maandag 1 mei 2017 Onze Lieve Heer Hemelvaart 2017 donderdag 25 mei 2017 Pinksteren (Pinksterdag) 2017 zondag 4 juni 2017 Pinkstermaandag 2017 maandag 5 juni 2017 Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2017 (Vlaamse overheidsdiensten) dinsdag 11 juli 2017 Nationale Feestdag 2017 vrijdag 21 juli 2017 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2017 (Moederdag regio Antwerpen) dinsdag 15 augustus 2017 Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2017 (Waalse overheidsdiensten) woensdag 27 september 2017 Allerheiligen 2017 woensdag 1 november 2017 Allerzielen 2017 (federale overheidsdiensten) donderdag 2 november 2017 Wapenstilstand W.O. I 2017 zaterdag 11 november 2017 Koningsdag 2017 (overheidsdiensten) woensdag 15 november 2017 Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2017 (Duitstalige overheidsdiensten) woensdag 15 november 2017 Kerstmis 2017 maandag 25 december 2017 Tweede Kerstdag 2017 dinsdag 26 december 2017
 • 5. (federale overheidsdiensten) Ontdek ook de ​speciale dagen​ van het ​kalenderjaar 2017​ die apart worden vermeld in dit lijstje. Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het vermelden waard. Speciale Dagen Belgie Datum Drie Koningen 2017 vrijdag 6 januari 2017 Valentijn 2017 dinsdag 14 februari 2017 Vaderdag (Antwerpen) 2017 zondag 19 maart 2017 Zomeruur 2017 zondag 26 maart 2017 Verjaardag ZM Koning Filip 2017 zaterdag 15 april 2017 Secretaressedag 2017 donderdag 20 april 2017 Moederdag 2017 zondag 14 mei 2017 Ramadan begint 2017 zaterdag 27 mei 2017 Vaderdag 2017 zondag 11 juni 2017 Suikerfeest begint 2017 zondag 25 juni 2017 Moederdag (Antwerpen) 2017 dinsdag 15 augustus 2017 Winteruur 2017 zondag 29 oktober 2017 Halloween 2017 dinsdag 31 oktober 2017
 • 6. Feestdagen België 2016 Lees verder op:​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2016-belgie Feestdag Belgie Datum Nieuwjaar 2016 vrijdag 1 januari 2016 Pasen 2016 zondag 27 maart 2016 Paasmaandag 2016 maandag 28 maart 2016 Feest van de Arbeid 2016 zondag 1 mei 2016 Onze Lieve Heer Hemelvaart 2016 donderdag 5 mei 2016 Pinksteren 2016 (Pinksterdag) zondag 15 mei 2016 Pinkstermaandag 2016 maandag 16 mei 2016 Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2016 (Vlaamse overheidsdiensten) maandag 11 juli 2016 Nationale Feestdag 2016 donderdag 21 juli 2016 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2016 (Moederdag regio Antwerpen) maandag 15 augustus 2016 Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2016 (Waalse overheidsdiensten) dinsdag 27 september 2016 Allerheiligen 2016 dinsdag 1 november 2016 Allerzielen 2016 (federale overheidsdiensten) woensdag 2 november 2016 Wapenstilstand W.O. I 2016 vrijdag 11 november 2016 Koningsdag 2016 (overheidsdiensten) dinsdag 15 november 2016 Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2016 (Duitstalige overheidsdiensten) dinsdag 15 november 2016 Kerstmis 2016 zondag 25 december 2016
 • 7. Tweede Kerstdag 2016 (federale overheidsdiensten) maandag 26 december 2016 Ontdek ook de speciale dagen van het ​kalender jaar 2016​ die apart worden vermeld in dit lijstje. Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het vermelden waard. Speciale Dagen Belgie Datum Drie Koningen 2016 woensdag 6 januari 2016 Valentijn 2016 zondag 14 februari 2016 Vaderdag (Antwerpen) 2016 zaterdag 19 maart 2016 Zomeruur 2016 zondag 27 maart 2016 Secretaressedag 2016 donderdag 21 april 2016 Moederdag 2016 zondag 8 mei 2016 Ramadan begint 2016 maandag 6 juni 2016 Vaderdag 2016 zondag 12 juni 2016 Suikerfeest begint 2016 woensdag 6 juli 2016 Moederdag (Antwerpen) 2016 maandag 15 augustus 2016 Winteruur 2016 zondag 30 oktober 2016 Halloween 2016 maandag 31 oktober 2016
 • 8. Feestdagen België 2015 Lees verder op​: ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2015-belgie Feestdag België Datum Nieuwjaar 2015 donderdag 1 januari 2015 Pasen 2015 zondag 5 april 2015 Paasmaandag 2015 maandag 6 april 2015 Feest van de Arbeid 2015 vrijdag 1 mei 2015 Onze Lieve Heer Hemelvaart 2015 donderdag 14 mei 2015 Moederdag 2015 (geen officiële feestdag) zondag 10 mei 2015 Pinksteren 2015 (Pinksterdag) zondag 24 mei 2015 Pinkstermaandag 2015 maandag 25 mei 2015 Vaderdag 2015 (geen officiële feestdag) zondag 14 juni 2015 Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2015 (Vlaamse overheidsdiensten) zaterdag 11 juli 2015 Nationale Feestdag 2015 dinsdag 21 juli 2015 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2015 (Moederdag regio Antwerpen) zaterdag 15 augustus 2015 Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2015 (Waalse overheidsdiensten) zondag 27 september 2015 Allerheiligen 2015 zondag 1 november 2015 Allerzielen 2015 (federale overheidsdiensten) maandag 2 november 2015 Wapenstilstand 2015 woensdag 11 november 2015
 • 9. Koningsdag 2015 (overheidsdiensten) zondag 15 november 2015 Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2015 (Duitstalige overheidsdiensten) zondag 15 november 2015 Kerstmis 2015 vrijdag 25 december 2015
 • 10. Feestdagen België 2014 Lees verder op​:​ http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2014-belgie Feestdag België Datum Nieuwjaar 2014 woensdag 1 Januari 2014 Pasen 2014 zondag 20 April 2014 Paasmaandag 2014 maandag 21 April 2014 Feest van de Arbeid 2014 donderdag 1 Mei 2014 Moederdag 2014 (geen officiële feestdag) zondag 11 Mei 2014 Onze Lieve Heer Hemelvaart 2014 donderdag 29 Mei 2014 Vaderdag 2014 (geen officiële feestdag) zondag 8 Juni 2014 Pinksteren 2014 (Pinksterdag) zondag 8 Juni 2014 Pinkstermaandag 2014 maandag 9 Juni 2014 Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2014 (Vlaamse overheidsdiensten) vrijdag 11 Juli 2014 Nationale Feestdag 2014 maandag 21 Juli 2014 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2014 (Moederdag regio Antwerpen) vrijdag 15 Augustus 2014 Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2014 (enkel Waalse overheidsdiensten) zaterdag 27 September 2014 Allerheiligen 2014 zaterdag 1 November 2014 Allerzielen 2014 (federale overheidsdiensten) zondag 2 November 2014
 • 11. Wapenstilstand 2014 dinsdag 11 November 2014 Koningsfeest 2014 (overheidsdiensten) zaterdag 15 November 2014 Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2014 (Duitstalige overheidsdiensten) zaterdag 15 November 2014 Kerstmis 2014 donderdag 25 December 2014
 • 12. Feestdagen België 2013 Lees verder op​:​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2013-belgie Feestdag België Datum Nieuwjaar 2013 dinsdag 1 Januari 2013 Pasen 2013 zondag 31 Maart 2013 Paasmaandag 2013 maandag 1 April 2013 Feest van de Arbeid 2013 woensdag 1 Mei 2013 Moederdag 2013 (geen officiele feestdag) zondag 12 Mei 2013 Onze Lieve Heer Hemelvaart 2013 donderdag 9 Mei 2013 Pinksteren 2013 (Pinksterdag) zondag 19 Mei 2013 Pinkstermaandag 2013 maandag 20 Mei 2013 Vaderdag 2013 (geen officiële feestdag) zondag 9 Juni 2013 Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2013 (enkel Vlaamse overheidsdiensten) donderdag 11 Juli 2013 Nationale Feestdag 2013 zondag 21 Juli 2013 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2013 (Moederdag regio Antwerpen) donderdag 15 Augustus 2013 Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2013 (enkel Waalse overheidsdiensten) vrijdag 27 September 2013 Allerheiligen 2013 vrijdag 1 November 2013 Allerzielen 2013 (enkel federale overheidsdiensten) zaterdag 2 November 2013
 • 13. Wapenstilstand 2013 maandag 11 November 2013 Koningsfeest 2013 (enkel federale overheidsdiensten) vrijdag 15 November 2013 Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2013 (enkel Duitstalige overheidsdiensten) vrijdag 15 November 2013 Kerstmis 2013 woensdag 25 December 2013
 • 14. Feestdagen België 2012 Lees verder op​:​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2012-belgie Feestdag Datum Nieuwjaar zondag 1 Januari 2012 Pasen zondag 8 April 2012 Paasmaandag maandag 9 April 2012 Feest van de Arbeid dinsdag 1 Mei 2012 Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 17 Mei 2012 Pinksteren Pinksterdag zondag 27 Mei 2012 Pinkstermaandag maandag 28 Mei 2012 Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (enkel Vlaamse overheidsdiensten) woensdag 11 Juli 2012 Nationale Feestdag zaterdag 21 Juli 2012 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag regio Antwerpen) woensdag 15 Augustus 2012 Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel (enkel Waalse overheidsdiensten) donderdag 27 September 2012 Allerheiligen donderdag 1 November 2012 Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten) vrijdag 2 November 2012 Wapenstilstand zondag 11 November 2012 Koningsfeest (enkel federale overheidsdiensten) donderdag 15 November 2012 Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap donderdag 15 November 2012
 • 16. Feestdagen België 2011 Lees verder op​:​ http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-belgie-2011 Feestdag Datum Nieuwjaar zaterdag 1 Januari 2011 Pasen zondag 24 April 2011 Paasmaandag maandag 25 April 2011 Feest van de Arbeid zondag 1 Mei 2011 Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 2 Juni 2011 Pinksteren Pinksterdag zondag 12 Juni 2011 Pinkstermaandag maandag 13 Juni 2011 Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (enkel Vlaamse overheidsdiensten) maandag 11 Juli 2011 Nationale Feestdag donderdag 21 Juli 2011 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag regio Antwerpen) maandag 15 Augustus 2011 Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel (enkel Waalse overheidsdiensten) dinsdag 27 September 2011 Allerheiligen dinsdag 1 November 2011 Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten) woensdag 2 November 2011 Wapenstilstand vrijdag 11 November 2011 Koningsfeest (enkel federale overheidsdiensten) dinsdag 15 November 2011 Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap dinsdag 15 November 2011
 • 18. Feestdagen België 2010 Lees verder op​:​ http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-belgie-2010 Feestdag Datum Nieuwjaar vrijdag 1 Januari 2010 Pasen zondag 4 April 2010 Paasmaandag maandag 5 April 2010 Feest van de Arbeid zaterdag 1 Mei 2010 Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 13 Mei 2010 Pinksteren Pinksterdag zondag 23 Mei 2010 Pinkstermaandag maandag 24 Mei 2010 Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (enkel Vlaamse overheidsdiensten) zondag 11 Juli 2010 Nationale Feestdag woensdag 21 Juli 2010 Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag regio Antwerpen) zondag 15 Augustus 2010 Feestdag van de Franse Gemeenschap (enkel Waalse overheidsdiensten) maandag 27 September 2010 Allerheiligen maandag 1 November 2010 Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten) dinsdag 2 November 2010 Wapenstilstand donderdag 11 November 2010 Koningsfeest (enkel federale overheidsdiensten) maandag 15 November 2010 Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap maandag 15 November 2010
 • 20. QR Code voor Smartphones Scan deze code in met de camera op je smartphone en dan wordt de webstek http://www.feestdagen-belgie.be/​ automatisch geopend.