Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de tsaqafahpemuda.wordpress.com(20)

Anzeige

Perjalanan panjang manusia

 1. “Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati(1), lalu Allah (2), kemudian kamu menghidupkan kamu dimatikan(3) dan dihidupkan-Nya kembali(4), kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan(5).” (QS. Al-Baqarah: 28)
 2. Mengapa kamu kafir kepada Allah? No Potongan Ayat Keterangan 1 padahal kamu tadinya mati Mati 2 lalu Allah menghidupkan kamu Hidup 3 kemudian kamu dimatikan Mati 4 dan dihidupkan-Nya kembali kemudian kepada-Nya-lah kamu 5 dikembalikan Hidup Dikembalikan
 3. 1. ALAM RUH Allah SWT mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke dunia. “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)” [QS. Al-A’raf: 173]
 4. 2. ALAM RAHIM Setelah membuat kesaksian tentang Allah selanjutnya satu persatu ruh tersebut dihembuskan Allah kedalam rahim ibu “Kemudian dibentukNya (janin dalam rahim) dan ditiupkan ke dalamnya sebagian dari ruh-Nya.” [QS. Sajdah: 9] Kurang lebih selama 9 bulan janin manusia menetap dirahim ibu untuk kemudian setelah tiba waktunya lahir ke dunia menjadi seorang bayi.
 5. 3. ALAM DUNIA Manusia melakukan aktivitas sesuai pilihannya, yang akan menentukan ke mana ia akan kembali: Surga atau Neraka. “Katakanlah, “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Karena itu, siapa saja yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman, dan siapa ingin (kafir), biarlah ia kafir.” [QS. Al-Kahfi:18]
 6. 4. ALAM KUBUR (BARZAKH) Dalam Lu’lu’ wal Marjan hadits no. 1822 – 1826 disebutkan Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya seorang jika mati, diperlihatkan kepadanya tempatnya tiap pagi dan sore. Jika ahli surga, maka diperlihatkan surga, dan bila ia ahli neraka (maka diperlihatkan neraka). Maka diberitahu: Itulah tempatmu kelak jika Allah membangkitkanmu di hari kiamat.” (HR.Bukhari dan Muslim)
 7. Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari pelaku maksiat yang akan mendapatkan adzab kubur, diantaranya mereka yang: a. Suka mengadu domba b. Suka berbohong c. Membaca Al Qur’an tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan yang dilarang dalam Al’Qur’an d. Melakukan zina e. Memakan riba f. Belum membayar utang sebelum meninggal g. Tidak bersuci setelah buang air kecil.
 8. 5.HARI KIAMAT (KEBANGKITAN) “Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).” [QS Az-Zumar: 68]
 9. Tiupan pertama: KEHANCURAN ALAM SEMESTA “Dan ditiuplah sangkakala maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah SWT” (QS. Az Zumar :68 ).
 10. “ Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah itu sangat keras” (QS.Al Hajj:1-2).
 11. Tiupan kedua: KEBANGKITAN SELURUH MANUSIA “Dan tiupan sangkakala (kedua), maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Rabb mereka.” (QS. Yaasiin : 51)
 12. Rasulullah SAW bersabda: “Kemudian ditiuplah sangkakala, dimana tidak seorangpun tersisa kecuali semuanya akan dibinasakan. Lalu Allah SWT menurunkan hujan seperti embun atau bayang-bayang, lalu tumbuhlah jasad manusia. Kemudian sangkakala yang kedua ditiup kembali, dan manusia pun bermunculan (bangkit) dan berdiri”. (HR. Muslim)
 13. PADANG MAHSYAR “Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.” [QS. Al-Zalzalah (99): 6-8]
 14. PADANG MAHSYAR “(Yaitu) pada hari (ketika ) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit dan mereka (manusia) berkumpul (di Padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”.[QS. Ibrahim (14): 48].
 15. PADANG MAHSYAR Lamanya di Padang Mahsyar adalah satu hari yang berbanding 50.000 tahun di dunia. “Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Rabb dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. [QS. Al Maarij (70):4]
 16. PADANG MAHSYAR Karena amat lamanya hari itu, manusia merasa hidup mereka di dunia ini hanya seperti satu jam saja. Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) kecuali hanya sesaat saja di siang hari. (QS.Yunus (10): 45).
 17. 6. HARI PENGHISABAN (Perhitungan Amal) “Kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai 5 (lima) perkara: tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu.” (HR. Ahmad)
 18. “Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah seorang dirugikan walau sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya.Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan”. (QS. Al Anbiya:47)
 19. “Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan ia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka ia akan berteriak : “celakalah aku”, dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” (QS. Al Insyiqaq: 8-12)
 20. SHIRATH Shirath adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam, untuk diseberangi orang-orang mukmin menuju Jannah (Surga).
 21. SHIRATH “Telah sampai kepadaku bahwasanya shirath itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang”. (HR. Muslim) “Ada yang melewati shirath laksana kejapan mata dan ada yang seperti kilat, ada yang seperti tiupan angin, ada yang terbang seperti burung dan ada yang menyerupai orang yang mengendarai kuda, ada yang selamat seratus persen, ada yang lecet-lecet dan ada juga yang ditenggelamkan di neraka jahannam”. (HR. Bukhari Muslim)
 22. 7. HARI PEMBALASAN “Azab yang paling ringan di neraka pada Hari Kiamat adalah seseorang yang pada dua telapak kakinya ada dua bongkah bara api, lalu bara api ini akan merebus otak orang tersebut.” (HR. at-Tirmidzi)
 23. “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [QS.an-Nisa: 56]
 24. “Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.” [QS. Al-Waqiah (56): 17-24]
 25. Di mana kita sekarang? SELAMANYA 60 TAHUN RUH RAHIM 9 BULAN DUNIA BARZAKH KIAMAT 1 HARI = 50.000 TAHUN HISAB SURGA NERAKA
 26. MUHASABAH Berapa banyak porsi waktu yang kita gunakan untuk meraih KESEJAHTERAAN di DUNIA dibandingkan dengan KESELAMATAN kita di AKHIRAT nanti? Lebih sedikit, atau lebih banyak?
 27. MUHASABAH Seberapa yakinkah kita bahwa Allah SWT telah menerima amal shalih yang kita lakukan? Bagaimana jika ternyata semua amal kita tidak bernilai apapun di sisi-Nya?
 28. MUHASABAH Seberapa sering kita berucap istigfar atas segala dosa dan kekhilafan? Seberapa yakinkah kita bahwa semuanya telah Allah maafkan?
Anzeige