Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
Debate
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

61

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Debate ppt

Herunterladen, um offline zu lesen

Aralin2 Para sa Ikalawang Markahan

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Debate ppt

 1. 1. Ang Pagtatalo o Debate- ay binubuo ng pangangatwiran ngdalawang koponan na magkasalungat ngpanig tungkol sa paksangnapagkaisahang pagtatalunan.Maaaring nakasulat ang pagtatalongunit kadalasan ay binibigkas ito.
 2. 2. Ano ang Proposisyon?Ang paksang pinagdedebatihan aytinatawag na proposisyon .Ito’y isang pangungusap na nilalayongpatunayan ng panig ng sang-ayon sapamamagitan ng mga argumento .Nagsasaad ito ng isang bagay na maaringtutulan at panigan kaya mapagtatalunan .
 3. 3. Sa pagpapahayag ng proposisyon,isaalang-alang ang mga sumusunod:•Ibigay ang suliranin sa anyong kapasiyahan.•Ibigay ito sa payak at paturol na pangungusapna may isa lamang suliraning patutunayan.•Ipahayag ito sa isang paraang walang salitangpag-aalinlanganan ang kahulugan.•Ipahayag ito sa paraang pasang-ayon.
 4. 4. Tatlong Uri ng Proposisyon 1.Pangyayari: Ito ay naninindigan sa katunayan o kabulaanan ng isang bagay na makatotohanan. Hal :”Maraming namatay sa nasunog na Superferry“.Masusukat ang katotohanan o kabulaanan nito sapamamagitan ng pag-alam sa tunay na mga pangyayari,
 5. 5. Tatlong Uri ng Proposisyon2. Kahalagahan: Ito ay isang paninindigan sakahalagahan ng isang bagay .Hal: ”Ang isang wikang pambansa ay lubhang mahalaga sapagbuwag sa makaaliping diwa”.Ang nangangatwiran dito ay bubuo ng argumento nanagtatanggol sa kabulaanan ng isang bagay, isang palakad o isangpagkilos.
 6. 6. Tatlong Uri ng Proposisyon 1.Patakaran: Ang mga proposisyong ito ay naghahanap ng isang paraan ng pagkilos o isang binalak na solusyon sa isang suliranin.Hal :”Dapat Gawing Legal ang Diborsyo sa Pilipinas“.
 7. 7. Mga Katangian ng isang mabuting proposisyon .•Walang kinikilingan .Magkasinlakas angmagkabilang panig na nanagkakasalungatan ng palagay.•Ka wili –wili sa sumusulat at makikinigang proposisyon .• Napapanahon ang paksa .
 8. 8. Mga Katangian ng isang mabuting proposisyon .•Hindi pa napagpapasiyahan ang paksa.•Malinaw at tiyak ang proposisyon .•Maaaring patunayang ng mga ebidensya•May larangang hindi lubhang malawak athindi rin naman gaanong makitid .•Karapat –dapat na pagtalunan.
 9. 9. Paghahanda sa isang PagtataloTatlong hakbang sa paghahanda ng isang pagtatalo (1)Pangangalap ng datos; (2) Paggawa ng dagli o balangkas(3) Pagpapatunay ng Katwiran. Pangangalap ng datos- Ang pagtitipon ngmga nakalap na datos ay kinakailangang gagamitinsa pagmamatuwid ay dapat gawin sa pamamagitanng pagtatala ng mga tunay na pangyayari buhat sapaniniwalaan napapanahong aklat sanggunian omagasin.
 10. 10. Paghahanda sa isang Pagtatalo Dalawang sanggunian ang karaniwang pinagkukunanng ng mga datos:Ang ating pagmamasid at ang pagmamasasid ng iba naawtoridad sa paksang pagtatalunan.- Awtoridad kapag dalubhasa ang nagpapahayag o pahayagng isang tao o pangkat ng mga taong may mataas nakatangian o malaking kakayahan tungkol sa isang sangay ngkarungingan o gawain at ginagalang at kinikilala angkanilang kuru-kuro at pahayag.
 11. 11. Paghahanda sa isang Pagtatalo Ang dagli o balangkas- ay ang paghaahnay ng mgakatuwiran. Sa makatuwid, ito’y pakikipagtalong pinaikli. Angmga bahagi ng dagli ay panimula, katawan at wakas. Sa panimula, ipahayag ang paksa ng pagtatalo, angkalahagahan sa kasalukuyan ng paksa, mga kinakailngangpagbibigay – katuturan ng mga talakay at ang pagpapahag ngisyu,
 12. 12. Paghahanda sa isang Pagtatalo Ang katawan ng dagli - ay binubuo ng mga isyung dapatsagutin. Pumili ng mga tatlo o apat na mga isyu at ilagay sawastong ayos. Bawat isyu ay binubuo naman ng mga patunay,mga katibayan o mga katuwirang siyang magpapatotoo sapatakarang pinanghahawakan o pinapanigan. Ang pangwakas - na mga pangungusap ay siyang buod ngmga isyung siyang binibigyan ng mga patunay.
 13. 13. Ang Tagapagsalita 1. Beneficiallity / Kapakinabangan– ang ibinibigay ng talumpati ng tagapagsalita ay kung anong mga benipisyong makukuha sa proposisyong pinagtatalunan.2. Practicability/ Praktikalidad – ibinibigay ng talumpati ngtagapagsalita kung bakit posible ba o praktikal namaisakatuparan ang hinihingi.3.Necessity/ Pangangailangan– ang ibinibigay ng talumpati ngtagapagsalita ay hinihingi ng sitwasyon bilang kailangan attunay na solusyon.
 14. 14. Paraan ng Pagtatalo ng Oregon-Oxford•Ang bawat koponan ay binubuo ng dalawa,tatlo o apat na kasapi. Ang tagapagsalita at angisa rito ay ang tagalata o scribe.•Ang oras ng talumpati ay pito –walongminuto.•Pagkatapos ng talumpati ng bawat isa,mayroon munang tatlong minutongpagtatanungan
 15. 15. Paraan ng Pagtatalo ng Oregon-Oxford•Pagkatapos ng lahat ng mga pangunahingtalumpati at tanungan, mayroon namang tatlongsandali ng pagtuligsa (rebuttal) ang mga kasapingunit limang minuto naman ang pagtuligsa atpagbubukod ng puno ng bawat koponan o angnagbigay ng unang talumpati.
 16. 16. Halimbawa ng may tigatlong tagapagsalita sa bawatkoponan:1.Unang-tagapagsalita(benificilaity-sang-ayon)pagtatanggol ng panig.2.Unang-tagapagsalita(benificiality-salungat)pagtatanong o interpellation3.Unang-tagapagsalita(benificilality-salungat)pagtatanggol ng panig4.Unang-tagapagsalita(benificiality-sang-ayon)pagtatanong o interpellation
 17. 17. Halimbawa ng may tigatlong tagapagsalita sa bawatkoponan:5.Ikalawang tagapagsalita (practicability-sang-ayon)pagtatanggol ng panig6.Ikalawang tagapagsalita (practicability-salungat)pagtatanong o interpellation7.Ikalawang tagapagsalita (practicability-salungat)pagtangggol ng panig8.Ikalawang tagapagsalita (practicability-sang-ayon)pagtatanong o interpellation9.Ikaltlong tagapagsalita (necessity-sang-ayon)pagtanggol ng panig10.Ikatlong tagapagsalita (necessity-salungat)pagtatanong o interpellation
 18. 18. Halimbawa ng may tigatlong tagapagsalita sa bawatkoponan:11. Ikatlong tagapagsalita (necessity-salungat)pagtanggol ng panig12. Ikatlong tagapagsalita (necessity-sang-ayon)pagtatanong13. Pagitan14. Rebuttal na talumpati ng salungat na ibibigayng unang tagapagsalita15. Rebuttal na talumpati ng sang-ayon na ibibigayng unang tagapagsalita.
 19. 19. Mga Dapat Malaman ng Isang Nagtatanong.1. Siya ay dapat magtanong lamang ng mga tanong na masasagot ng oo at hindi.2. Huwag payagang magtanong sa kanya ang kalaban kung siya ang nagtatanong.3. Huwag pumayag na aksayahin ng kalaban ang kanyang oras sa pagtatanong.4. Dapat siyang magtanong ng tungkol sa buod ng talumpati ng tinatanong niya.5. Kung lumalabag sa laituntunin ng pagtatanong ang isa sa kanila, dapat itong ipaalam sa Tagapangasiwa ng pagtatalo.
 20. 20. Mga Dapat Banggitin sa Pagtuligsa (Rebuttal)1. Ilahad ang mga mali sa katuwiran ng kalaban na nakita.2. Ipaalam ang walang katotohanang sinabi ng kalaban.3. Ipaliwanag ang kahinaan ng mga katibayan ng kalaban.
 21. 21. Pamantayan sa Pagtatalo:Ngalan: ______________________________________ Petsa: ______________Kapasiyahan: __________________________________Tagapangasiwa:_____________________________ Koponang Nagwagi___________Pinakamagaling na Nakipagtalo: ____________________________________________Ikalawang Magaling na Nakipagtalo: _________________________________________ PANIG NG SANG_AYON Mga Katibayan Pagbigkas Pagbigkas Pagtatanungan Pagtuligsa Pangkalahatang Nagtatalo (30%) (10%) sa T (10%) (30%) Bilang entablado S (10%) (10%) PANIG NG SALUNGAT
 22. 22. Mga Pinagkukunan:Sining ng Pakikipagtalastasan 1Tumangan Sr. et. al Kakayahan sa Pakikipagtalastasang Pangkolehiyo Arrogante et. al
 • anniepatrisha

  Sep. 9, 2021
 • RoseAnnMoajeMarcelo

  Aug. 31, 2021
 • ChristineApple

  Dec. 9, 2020
 • HeatherLeighMeilleur

  Jun. 28, 2020
 • hamaru01

  Mar. 3, 2020
 • DonTuico

  Mar. 2, 2020
 • kristanieldipon

  Feb. 27, 2020
 • SherineTeleb1

  Jan. 29, 2020
 • jduyogan

  Nov. 25, 2019
 • JHoNaLynAtrero

  Nov. 10, 2019
 • JessaMaeVentura

  Nov. 6, 2019
 • ChristinemaeLotino

  Oct. 15, 2019
 • glenabaya1

  Sep. 15, 2019
 • MikkyMarquez

  Aug. 20, 2019
 • nivalynpduran

  Aug. 7, 2019
 • hozuah

  May. 10, 2019
 • eleanorcallen

  Nov. 21, 2018
 • LefdaleNamoc

  Aug. 31, 2018
 • RomeoDoctorrj

  Aug. 1, 2018
 • ashleyleylai

  Jul. 31, 2018

Aralin2 Para sa Ikalawang Markahan

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

105.898

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

94

Befehle

Downloads

2.208

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

61

×