Anzeige

Otp előadás anyaga mentorálás jan.31

Consultant um PwC
3. Feb 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Otp előadás anyaga mentorálás jan.31

 1. AZ OTP BANK MENTORI RENDSZERE BIZALMAS! ÜZLETI TITOK! Budapest, 2012. január 31.
 2. A mentori rendszer kapcsolódása a hálózati képzési folyamathoz A mentorok szerepe a képzési rendszerben Képzési formák Felkészülést támogatók  Egyéni tanulás, önálló  Távoktatási anyagok, e- felkészülés learning rendszer, tutor, konzulens  Tantermi oktatások:  Előadók, oktatók,  IT rendszerek oktatása konzulensek, SUBA trénerek,  Gyakorlati képzések TÉT trénerek  Értékesítési tréningek  Munkavégzés közbeni  Coachok (értékesítési folyamat tanulás támogatása)  Mentorok (szakmai felkészülés támogatása) 1
 3. MENTORI MISSZIÓNK A pénzügyi piac meghatározó szereplőjeként az OTP Bank számára kiemelkedően fontos az ügyfelek bizalma, amelyet minőségi és ügyfélközpontú kiszolgálással érhetünk el. A Bank ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársai közvetítik mindazon értékeket, amelyek az ügyfélorientált szervezeti kultúrát jellemzik. Munkatársaink szakmai felkészültségének megalapozását betanulásuk első időszakában a beilleszkedés támogatásával és a tudásátadás „élővé” tételével valósítjuk meg. Kiemelt célunk olyan emberközpontú szervezeti kultúra megteremtése, amelyben a komplex mentori rendszer működtetése kulcsszerepet kap, annak minden szereplője azonosul a célokkal, és személyesen is támogatja a szervezeti szocializáció és a tudástranszfer megvalósítását. 2
 4. Banki célok Várt eredmények A fióki új belépők beillesztésében és szakmai Szakmailag felkészültebb, az értékesítésben felkészítésében banki szinten egységes eredményesebb fióki munkatársak már a próbaidő folyamat, módszertan és eszközök alatt. Banki szinten egységes gyakorlati tudás alkalmazása. biztosítása. A beilleszkedés és az új belépők szervezeti A felkészítés és szervezeti beillesztés szocializációjának segítése, a szervezeti és hiányosságaiból eredő fluktuációs kockázatok csökkentése, az új dolgozó szakmai bizonytalanság az egyéni célok optimális szintű miatt meghozott kilépési döntésének megelőzése. A összehangolásával. dolgozói elkötelezettség növelése. A munkatársak felkészítésében és szakmai támogatásában résztvevők folyamatos Az új belépők felkészítésében tevékenykedő, a szervezeti ismeretek és kultúra átadásában szakmai fejlődésének biztosítása, valamint kulcsszerepet betöltő munkatársak elismerése, célzott motiválása, erkölcsi és anyagi motivációjuk növekedése. megbecsülés biztosításával. A szervezet teljesítőképességének javulása, a tanuló szervezetben rejlő lehetőségek kiaknázása. 3
 5. A mentorálási folyamat átfogja az új munkakörbe kerülő munkatársak munkaköri felkészítését; azon belül is két dimenzióban értelmezhető: A Bankba újonnan belépett Munkakört váltó, bővítő kolléga felkészítése (átképző) kollégák felkészítése 4
 6. A Bankba újonnan belépett kolléga felkészítése Az újonnan belépő kolléga banki életének második napjától 9 héten keresztül – vagyis elméleti és gyakorlat felkészülésének időtartama alatt - a mentorfiókban tartózkodik. BELÉPÉS ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS MENTORI TÁMOGATÁS MENTORFIÓKBAN ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS GYAKORLATI KÉPZÉS SAJÁT FIÓKI (önálló tanulás e-learningen; (rendszeroktatás) GYAKORLAT BELÉP- konzultációk) TETÉS VIZSGA VIZSGA 5
 7. Munkakört váltó, bővítő (átképző) kollégák felkészítése A munkakört váltó, vagy bővítő, vagyis átképző kollégák az elméleti felkészülést a honos fiókban végzik, a mentori folyamatot a számukra előírt képzési modulok sikeres elvégzése után kezdik el. Emiatt az átképző munkatársak mentori folyamata rövidebb (2-3 hét). ÁTKÉPZÉS KEZDETE ÖNÁLLÓ MUNKAVÉGZÉS MENTORI ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS GYAKORLATI KÉPZÉS TÁMOGATÁS SAJÁT FIÓKI (önálló tanulás e-learningen; (rendszeroktatás) MENTOR- GYAKORLAT konzultációk) FIÓKBAN VIZSGA VIZSGA 6
 8. A mentori rendszer szereplői és feladatkörük Képzésfejlesztési és Oktatási Osztály Minőségbiztosítás Keret biztosítása Mentorfiók vezetője Mentor Információ Fejlesztés Mentorált Honos fiók vezetője Fejlesztési javaslatok Képzésfejlesztési és Oktatási Osztály 7
 9. szabályozó környezet megteremtésével meghatározza a rendszer kereteit; Képzésfejlesztési és koordinálja, támogatja a szereplők munkáját; Oktatási Osztály átfogó minőségbiztosítási folyamat működtetésével fejleszti a mentori rendszert. saját munkatársai felkészítésén túl a területileg hozzárendelt többi fiók Mentorfiók munkatársainak felkészítését is ellátja. nyomon követi és elősegíti a mentorált fejlődését; Mentor támogatja az elmélet és gyakorlat összekapcsolását; megkönnyíti a mentorált szervezeti beillesztését. optimális munkakörülmények megteremtésével támogatja a mentort Mentorfiók vezetője munkája elvégzésében; nyomon követi a mentorálási folyamatot (részt vesz az értékelésben). végrehajtja a képzési tervében foglaltakat; pozitív és nyitott magatartást tanúsít a szervezeti értékek és elvárások Mentorált elfogadásában; a mentor és a fiókvezető számára megadja a szükséges visszajelzéseket, jelzi az esetleges problémákat. segíti a mentorált szervezeti és fióki szocializációját; Honos fiók vezetője kapcsolatot tart a mentorálttal, a mentorral és a mentorfiók vezetőjével. biztosítja a mentoráláshoz szükséges erőforrásokat; Régió ellátja a koordinációs feladatokat a mentorfiók és a Képzésfejlesztési és Oktatási Osztály között. 8
 10. A mentori folyamat támogató eszközei A mentor, a mentorált, illetve a fiókvezető között létrejött megállapodás a Beillesztési terv felkészítés menetéről. Tartalmazza a mentorálási folyamat tartalmi elemeit, így a központilag meghatározott képzési modulokat, tanfolyamokat és vizsgákat. A beillesztési tervben foglaltak megvalósítását, illetve a ténylegesen elvégzett Haladási napló feladatokat a mentorált a Haladási naplóban vezeti. Üzletáganként tartalmazza a fióki munkafolyamatok végrehajtásának lépéseit, Műveleti lista a hozzá tartozó IT rendszer képernyőt, az előforduló gyakori hibákat és a mentorált általi teljesítés szintjét. A szóbeli értékelés során, a mentorált teljesítményéről készített dokumentum, mely tartalmazza az elvégzett Záró értékelés tranzakciók számát, a mentorálra vonatkozó szöveges értékelést, valamint a vizsgaeredményeket és a gyakorlati képzéseken való részvételt is. A mentorok számára készült kézikönyv összefoglalja Mentori kézikönyv a rendszer egészét és részletesen ismerteti a szereplők teendőit. Mentori tevékenység A mentori tevékenységet külön díjazzuk, elszámolását elismerése és kontrollját SAP alapú rendszermodullal támogatjuk. 9
 11. Az összetett képzési rendszeren belül maga a mentori rendszer is rendkívül komplex. A mentorok kiválasztásától kiindulva a díjazás elszámolásáig minden elemében részletesen kidolgozott és központilag támogatott. Fontosnak tartjuk hogy a mentori folyamat résztvevői azonosuljanak szerepükkel, ezért több ponton is alkalmazunk a mentori tevékenységhez kötődő motivációs eszközöket. Kiemelt figyelmet szentelünk a mentorok kiválasztásának (régióvezetői jelölés; szakmai teszt; kompetencia mérés) Célzott (3-4 napos) felkészítéssel, majd szupervíziós után követéssel segítjük a mentori kompetenciák fejlesztését. A mentori tevékenység díjazásával nemcsak presztízst adunk a tevékenységnek, hanem anyagilag is elismerjük a plusz tudást. A mentori folyamat követésének, a mentorok és mentoráltak támogatásának vezetői feladatát beépítettük a fiókvezetők teljesítményértékelésébe. Visszajelzések alapján mentorainkat nem pusztán az anyagi elismerés motiválja, hanem a rendszerezett tudásátadás iránti vágy. A mentori rendszer nem különálló fejlesztési elem, hanem a képzési rendszer szerves része. A felelősségi körök és a mentorálási folyamat jól szabályozott, után követhető, dokumentációs rendszere átfogó. A mentori rendszer minőségbiztosítása folyamatos. Az emberközpontú vállalati kultúrához illeszkedve a nagyszámú, területileg megoszló mentorfiókok megadják a lehetőségét annak, hogy a mentorált otthonához közel végezze a betanulást, ezzel időt és energiát megtakarítva a Banknak, illetve saját magának. 10
 12. Hiszünk abban, hogy a mentoring jellegű tudásátadás hosszú távon is pozitív hatással van mind a Bank, mind pedig a mentori folyamat szereplőire, ezért további fejlesztéseket tervezünk. • Bevezetjük a fiókvezetői mentori rendszert. • A legjobb mentori gyakorlatok facilitálásának érdekében rendszeres workshopokat szervezünk. • Feltárjuk és egységesítjük a külföldi leánybankokban alkalmazott mentori gyakorlatot. • Megvizsgáljuk és tisztázzuk a központi területeken zajló „spontán” mentorálást. • A mentorok készségeit a jövőben is rendszeres továbbképzéssel fejlesztjük. • A mentori tevékenységet beillesztjük a tehetséggondozás rendszerébe. 11
 13. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 12
Anzeige