Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
‫פליטים או מסתננים‬

‫9 ע ו ב ד ו ת ו נ ת ונ י ם ל- 9 טיעונים‬
‫סוף 2102 - בישראל 812,45 מבקשי מקלט‬
‫כל‬
‫השאר‬

‫1‬

‫הם...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Facts about refugees

16.693 Aufrufe

Veröffentlicht am

תשובות ל9 טיעונים עיקריים שנשמעים מפי הממשלה ודובריה בנושא הפליטים ומבקשי המקלט.

Veröffentlicht in: News & Politik
 • @giladhlahmi7 זאת פרשנות צרה עד כדי ביטול אפשרותו של אדם לחפש מקלט.
  הפרשנות הנהוגה למונח 'ישירות' היא שמבקש המקלט לא השתקע במדינה אחרת לפני שהמשיך הלאה.
  דוגמה: פליט שבורח מאריתראה, חוצה את הגבול דרומה לאתיופיה, ולצורך השיחה נאמר שהשתקע שם ואינו נמצא בסכנה. אם יחליט אותו פליט שנה אח'כ לעלות על טיסה למצרים ולהמשיך לישראל, אזי הוא לא הגיע ישירות -- כי כבר השתקע באתיופיה.
  פליט שהגיע למצרים ויודע שלא יקבל שם מקלט (מצרים מגרשת אריתראים ללא התחשבות בנסיבותיהם) מן הסתם חייב להמשיך הלאה, ואמנת הפליטים מאפשרת זאת.
  פליטים לא מגיעים מאפריקה לאירופה 'ישירות' באופן שאתה מתכוון אליו, אך עדיין מקבלים שם מקלט.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • סעיף 31 (1) לאמנת הפליטים קובע שמבקש מקלט הנכנס לטריטוריית המדינה באופן בלתי חוקי זכאי לחסינות מפני העמדה לדין בגין עבירת ההסתננות, אם הוא מגיע ישירות מהטריטוריה בה הוא מצוי בסכנה.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • @estsegal תודה אסתי. המקור שלך מסתמך גם הוא על נציבות האו'ם לפליטים, שאת נתוניה העדכניים אפשר לראות בקישורים.

  הנתון של 674,000 פליטים בגרמניה בסעיף 3, בכל אופן, מתייחס לכלל אוכלוסיית הפליטים בסוף 2011, ולא למספר הפליטים שנכנסו באותה שנה, בניגוד למספר שניתן באותו סעיף עבור ישראל.

  (המספר עצמו צנח בצורה חדה בדוח העדכני של נציבות האו'ם לפליטים בגלל שינוי בהגדרות פליט, ראי באתר הנציבות).
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • @davidgabay58
  בבקשה, הנה כאן המקורות לחלק מהנתונים

  http://www.slideshare.net/estsegal/2012-26535146
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • מנין הנתונים על מספר הפליטים במדינות שונות?

  באתר נציבות האו'ם לפליטים יש מספרים נמוכים הרבה יותר של מספרי הפליטים במדינות אירופה
  http://www.unhcr.org/pages/49e45bb01.html

  באותו אתר אפשר לראות גם את המספרים בישראל
  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e4864b6&submit=GO

  בישראל 48 אלף פליטים ו-8000 מבקשי מקלט
  בגרמניה 168,000 פליטים ו-99,000 מבקשי מקלט

  המספרים לישראל תואמים בקירוב את המספרים במצגת זו, המספרים לגרמניה ומדינות אחרות רחוקים מאד
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Facts about refugees

 1. 1. ‫פליטים או מסתננים‬ ‫9 ע ו ב ד ו ת ו נ ת ונ י ם ל- 9 טיעונים‬ ‫סוף 2102 - בישראל 812,45 מבקשי מקלט‬ ‫כל‬ ‫השאר‬ ‫1‬ ‫הם מסתנני עבודה*, לא פליטים‬ ‫347,01‬ ‫סודנים‬ ‫743,73‬ ‫אריתראים‬ ‫*לפי סעיף 13 לאמנת הפליטים של האו"ם:‬ ‫"המדינות בעלות האמנה לא יטילו עונשים על‬ ‫פליטים, שבדרכם מהארץ שבה ריחפה סכנה על 090,84 (מתוך 812,45) נמצאים במצב של‬ ‫חייהם או על חירותם... נכנסו לשטח ארצן או "דמוי פליטו"ת" (כלומר תחת הגנה קבוצתית) וי�ש‬ ‫נמצאים בו ללא הרשאה, בתנאי שיתייצבו בלא ראל מכירה בכך שקיימת להם סכנה בארצותיהם‬ ‫דיחוי בפני הרשויות"‬ ‫ושלא ניתן לגרש אותם.‬ ‫לא נכון‬ ‫2‬ ‫הם עברו במצרים, שיבקשו שם‬ ‫מקלט (לפי החוק אנחנו לא‬ ‫חייבים להם שום דבר כי אין לנו‬ ‫גבול יבשתי איתם)‬ ‫3‬ ‫למה דווקא ישראל? שמדינות אחרות יקחו אותם!‬ ‫אין שום סעיף בחוק שקובע שמבקש מקלט‬ ‫צריך לבקש הכרה כפליט במדינה הראשונה‬ ‫אליה הוא בורח‬ ‫קליטת מבקשי מקלט בכמה ממדינות המערב 1102-0102‬ ‫000,006‬ ‫1102‬ ‫000,005‬ ‫000,004‬ ‫0102‬ ‫000,003‬ ‫847,41‬ ‫571,71‬ ‫702,012‬ ‫786,002‬ ‫086,802‬ ‫030,352‬ ‫563,476‬ ‫ישראל‬ ‫בריטניה‬ ‫274,076‬ ‫צרפת‬ ‫גרמניה‬ ‫000,002‬ ‫000,001‬ ‫0‬ ‫מספר מבקשי מקלט ביחס ל-0001 מקומיים‬ ‫4‬ ‫סכנה דמוגרפית, משתלטים לנו‬ ‫על המדינה, אין בעולם יחס כזה‬ ‫בינם לבין האוכלוסיה.‬ ‫5‬ ‫גם מדינות אחרות לא מכירות‬ ‫בהם כפליטים‬ ‫6‬ ‫אבל שר הפנים גדעון סער אמר שהוא אישית בודק אחת לאחת את‬ ‫כל הבקשות לקבלת מעמד פליט‬ ‫1.02 | 0001‬ ‫מלטה:‬ ‫קפריסין: 1.71 | 0001‬ ‫6.51 | 0001‬ ‫שבדיה:‬ ‫ליכטנשטיין: 7.41 | 0001‬ ‫נורווגיה: 7.11 | 0001‬ ‫שוויץ: 8.9 | 0001‬ ‫1.7 | 0001‬ ‫יוון:‬ ‫ישראל: 6 | 0001‬ ‫אחוז מבקשי המקלט שקיבלו מעמד (11/0102)‬ ‫%52 %52.0‬ ‫מדינות האיחוד האירופי‬ ‫ישראל‬ ‫61 אנשים בלבד‬ ‫% הישראלים והאפריקאים שנפתח נגדם תיק פלילי ב-*0102‬ ‫7‬ ‫בגללם אי אפשר‬ ‫לעבור בעיר:‬ ‫הם רוצחים, אונסים‬ ‫ושודדים‬ ‫*המשטרה מדווחת ב-2102 על עליה‬ ‫של %04 בפשיעת אפריקאים, שזו בעצם‬ ‫צמיחת מספרם מ-0102‬ ‫8‬ ‫%6‬ ‫% הישראלים‬ ‫שנפתח נגדם‬ ‫הליך פלילי‬ ‫0102‬ ‫% האפריקאים‬ ‫שנפתח נגדם‬ ‫הליך פלילי‬ ‫0102‬ ‫%4‬ ‫%3‬ ‫%2‬ ‫%1‬ ‫0‬ ‫תל אביב‬ ‫הם עולים המון כסף למדינה‬ ‫9‬ ‫%5‬ ‫אילת‬ ‫ערד‬ ‫אשדוד‬ ‫תעשו חישוב כמה כסף יכנס ממס הכנסה וביטוח‬ ‫לאומי וביטוח בריאות אם ניתן ל- 812,45 איש‬ ‫לעבוד.‬ ‫יש לכם רק ביקורת כל הזמן. תציעו פיתרון‬ ‫טוב ששאלתם. אנחנו מציעים שהמדינה תבדוק את בקשות המקלט. מי שלא פליט‬ ‫יגורש. מי שראויים למקלט יקבלו מעמד פליט, יוכלו לעבוד במקום העובדים הזרים,‬ ‫יפוזרו בארץ (וככה ירד העול משכונות הדרום) וחצי מיליארד השקל (של הכלא)‬ ‫ישמש לפיתוח ושיפוץ התשתיות ושירותי הרווחה בשכונות הדרום.‬

×