Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
1
‫חיפה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬
‫עת"מ‬
5543-05-21
‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬
‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫בפני‬
‫פיש‬...
2
‫בהקשר‬
‫הכ‬ ‫כבר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫כי‬ ,‫להזכיר‬ ‫חשוב‬ ,‫זה‬
‫בנושא‬ ‫ביקורת‬ ‫ביר‬
‫י‬
‫התכנון‬
-
‫ייעודי‬ ‫בדו"ח‬
‫ש...
3
‫שהוצגה‬ ‫הח"מ‬ ‫במצגת‬ ‫שנלוו‬ ‫השקפים‬ ‫גם‬ ‫כאן‬ ‫מוצגים‬ ,‫הטענות‬ ‫חומרת‬ ‫את‬ ‫להבהיר‬ ‫בכדי‬
‫גרפית‬ ‫ונלוו‬ "‫ה"...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021

Herunterladen, um offline zu lesen

מדוע רוצים להרחיב את המעגנות בישראל ובקישון בפרט?
איך זה מתחבר לתכנית המתחמים הלוגיסטיים? בתגובתי לעתירה של חברת נמלי ישראל שבינתיים נמחקה, השבתי על הקשר בין התכניות.
אלה נווה

מדוע רוצים להרחיב את המעגנות בישראל ובקישון בפרט?
איך זה מתחבר לתכנית המתחמים הלוגיסטיים? בתגובתי לעתירה של חברת נמלי ישראל שבינתיים נמחקה, השבתי על הקשר בין התכניות.
אלה נווה

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von www.epidella.com (20)

Anzeige

תשובה לעתירה של חברת נמלי ישראל שנמחקה _ תשובה מיום 30092021

 1. 1. 1 ‫חיפה‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫עת"מ‬ 5543-05-21 ‫מנהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫בפני‬ ‫פיש‬ ‫דניאל‬ :‫שבין‬ ‫בעניין‬ ‫בע"מ‬ ‫ונכסים‬ ‫פיתוח‬ ‫ישראל‬ ‫נמלי‬ ‫חברת‬ .‫פ‬.‫ח‬ 513569780 '‫ושות‬ ‫בירן‬ .‫ש‬ ‫ממשרד‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫באמצעות‬ - ‫נגד‬ - 1 . ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ 2 . ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ 3 . ‫חיפה‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ 4 . .‫ר‬.‫ע‬ ‫החופים‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הישראלי‬ ‫הפורום‬ 580579290 5 . ‫גלבהרט‬ ‫שמואל‬ 6 . ‫הקישון‬ ‫נחל‬ ‫רשות‬ 7 . ‫הא‬ ‫אביהו‬ ‫ן‬ 8 . ‫בליצבלאו‬ ‫מוטי‬ 9 . ‫נווה‬ ‫אלה‬ 10 . ‫צלול‬ ‫עמותת‬ ‫משיבה‬ ‫תגובת‬ 9 ‫לעת"מ‬ 21 - 05 - 55443 ‫ישראל‬ ‫נמלי‬ ‫חברת‬ ‫ואח‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ '‫נ‬ ' "‫ממילים‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫חזקה‬ ,‫"האמת‬ ‫מוס‬ ‫גיום‬ ‫ו‬ ‫מיום‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כבוד‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬ 27.5.21 ‫לעניין‬ ‫ל‬ ‫מועד‬ ‫הארכת‬ ‫עת"מ‬ 47256-07-19 "‫"העתירה‬ ‫(להלן‬ ) ‫משיבה‬ , 9 ‫לבי‬ ‫תשובתה‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫מתכבדת‬ .‫דנן‬ ‫בעתירה‬ ‫המ"ש‬ ‫בתמצית‬ ‫הוא‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫כי‬ ‫וממשלתית‬ ‫לאומית‬ ‫פלוגתא‬ ‫אין‬ ‫זיהום‬ ‫צמצום‬ ‫שמצריך‬ ‫ומיוחד‬ ‫חריג‬ ‫מקרה‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫ריכוזי‬ ‫והפחתת‬ ‫אוויר‬ . ‫אך‬ ,‫מנגד‬ ‫לדהור‬ ‫ממשיכה‬ ‫המדינה‬ ‫ויישום‬ ‫למימוש‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫שהתכנית‬ ,‫חיים‬ ‫ומסכנות‬ ‫מזהמות‬ ‫תוכניות‬ ‫דנן‬ ‫בהם‬ ‫נכללת‬ ‫פטירת‬ ‫בתוך‬ , ‫תכניות‬ ‫אלו‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫באמצעות‬ ( ‫הציבורי‬ ‫לאינטרס‬ ‫גמור‬ ‫אינטרסים‬ ‫בניגוד‬ ) ‫וסקרי‬ ‫מתסקירים‬ .‫ממש‬ ‫של‬ ‫סיכונים‬ ‫המוטו‬ ‫זו‬ ‫במדיניות‬ ‫הוא‬ " ‫ו‬ ‫יזוהם‬ ‫העולם‬ ‫יתפוצץ‬ " : ‫אסון‬ ‫יקרה‬ ‫קודם‬ ‫בריאותי‬ ‫ורק‬ ‫ביטחוני‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫בצער‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫על‬ ‫חקירה‬ ‫ועדת‬ ‫תוקם‬ ‫ה‬ ‫קרקע‬ ‫ה‬ ‫חרוכה‬ ‫והעשנה‬ , ‫וזו‬ ‫תבחן‬ ‫כ‬ ‫יצד‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫למנוע‬ ‫הכבד‬ ‫הנזק‬ ‫את‬ ‫בחיי‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ב‬ .‫רכוש‬ ‫באוגוסט‬ 2020 , ‫פיצוץ‬ ‫ש‬ ‫חומ"ס‬ ‫הרעיד‬ ‫ושיטח‬ ‫ביירות‬ ‫את‬ , ‫אצל‬ ‫אזהרה‬ ‫נורות‬ ‫העיר‬ ‫משיבה‬ 1 ‫ו‬ , ‫זה‬ ‫אסון‬ ‫שיקוליה‬ ‫בלוח‬ ‫נחרט‬ .
 2. 2. 2 ‫בהקשר‬ ‫הכ‬ ‫כבר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫כי‬ ,‫להזכיר‬ ‫חשוב‬ ,‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫ביקורת‬ ‫ביר‬ ‫י‬ ‫התכנון‬ - ‫ייעודי‬ ‫בדו"ח‬ ‫שנגע‬ ‫ל‬ ‫סוגיית‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ . ‫לעניין‬ ‫חנ"י‬ ‫מעורבות‬ ( ‫העותרת‬ ) ‫ו‬ ‫בייחוד‬ ‫לעניין‬ ‫שטחי‬ ‫תכנון‬ ‫תמ"א‬ 13 /‫ב‬/ 1 - ‫כבר‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫התכנית‬ ‫העובדתית‬ ‫התשתית‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫הועמדה‬ ‫שהממשלה‬ ‫לפני‬ ‫אושרה‬ ‫חרי‬ ‫פליטות‬ ‫לעניין‬ ‫באזור‬ ‫חריג‬ ‫תחלואה‬ ‫ועודף‬ ‫גות‬ ‫המבקר‬ . ‫מדיניות‬ ‫ליישום‬ ‫קרא‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצום‬ ‫סביבתיים‬ ‫סיכונים‬ ‫והפחתת‬ ‫האוויר‬ ‫באזור‬ ‫צוטטה‬ ‫ביקורתו‬ . ‫בהרחבה‬ ‫הח"מ‬ ‫בהתנגדות‬ ‫למשל‬ '‫בסע‬ 14-24 '‫עמ‬ '‫(ר‬ 363-365 )‫לעתירה‬ ‫ו‬ , ‫הח"מ‬ ‫בערר‬ '‫(עמ‬ ‫לערר‬ '‫ו‬ '‫בסע‬ 431-2 .)‫לעתירה‬ ‫אף‬ ‫בהליכים‬ ‫להיטמע‬ ‫חייבת‬ ‫שביקורתו‬ ‫הרי‬ ,‫משפטי‬ ‫להליך‬ ‫צד‬ ‫אינו‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫שלכאורה‬ ‫המינהלי‬ ‫הדרג‬ ‫ע"י‬ ‫הליקויים‬ ‫ותיקון‬ ‫עתידיים‬ ‫לביקורתו‬ ‫המודע‬ - ‫מחוייב‬ . ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬ ‫דווקא‬ ‫מבורכת‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ '‫וע‬ ‫של‬ ‫האחרונה‬ ‫ההחלטה‬ ‫מיום‬ 6.4.21 , ‫במעגנה‬ ‫שימושים‬ "‫ו"הגבילה‬ "‫אחסנה‬ ‫שטחי‬ ‫מימוש‬ ‫"הקפיאה‬ ‫חנ"י‬ ‫לטענת‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫ז‬ . ‫הו‬ ‫צעד‬ ‫חיובי‬ ‫ר‬ ‫אשון‬ ‫ב‬ ‫ניסיון‬ ‫לא‬ ‫זן‬ ‫את‬ ‫הציבוריים‬ ‫האינטרסים‬ ‫בקונפליקט‬ ‫הנדון‬ , ‫ע‬ ‫ה‬ ‫בור‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫האזרחית‬ ‫הסמוכה‬ ‫הן‬ ‫ב‬ ‫מחוץ‬ ‫והן‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫תוך‬ ‫ל‬ ‫ו‬ . ‫בתוך‬ - ‫ב‬ ‫בעיקר‬ ‫מערבי‬ ‫הצפון‬ ‫צד‬ ‫(הצד‬ )‫השוקקת‬ ‫למעגנה‬ ‫הסמוך‬ . ‫א‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫החלטת‬ ‫מאותתת‬ ‫ף‬ ‫ל‬ ‫חנ"י‬ , ,‫מחד‬ ‫יכולה‬ ‫שאינה‬ ‫לחלום‬ ‫פטרוכימיה‬ ‫נפט‬ ‫חלומות‬ ‫ותובל‬ ‫ב‬ ‫חומ"ס‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫זירה‬ ‫בינ‬ " ‫ל‬ , ‫ו‬ ‫מ‬ ‫הציבור‬ ‫על‬ ‫להרעיף‬ ‫נגד‬ ‫תמונות‬ ‫מטעות‬ ‫פסטורליות‬ ‫וירוקות‬ ‫של‬ ‫פ‬ ‫ארק‬ ‫ים‬ ‫מ‬ ‫וקפים‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫סועדים‬ ‫מסעדות‬ ‫דגים‬ ‫הומות‬ ‫אדם‬ . ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫השארת‬ ‫בתוך‬ ‫אנשים‬ ‫ב‬ ‫רצפטורים‬ ‫ה‬ ‫ציבוריים‬ ‫כורחם‬ ‫בעל‬ ‫כבולים‬ ‫ל‬ ‫שימושים‬ ‫ה‬ ‫מסוכנים‬ ‫ש‬ ‫בקרבתם‬ ‫למחסני‬ ,‫לרכבות‬ , ‫חומ"ס‬ ‫ולאניות‬ ‫חומ"ס‬ - ‫יציבה‬ ‫לא‬ ‫קרקע‬ ‫ועל‬ . ‫הוועדה‬ ‫הלכה‬ ‫בהחלטתה‬ ‫למעשה‬ ‫ו‬ ‫הזה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מתירה‬ ‫חנ"י‬ ‫על‬ ‫משיתה‬ " ‫מחיר‬ " ‫שצריך‬ ‫לשלם‬ ‫תאוותה‬ ‫עבור‬ . .‫נכונה‬ ‫ההחלטה‬ ‫חנ"י‬ ‫מחויבת‬ ‫לבחור‬ : ‫או‬ / ‫או‬ . ‫עוד‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫א‬ ‫לאכול‬ ‫ת‬ ‫אותה‬ ‫ולהשאיר‬ ‫העוגה‬ .‫שלמה‬ ‫מודעת‬ ‫חנ"י‬ ‫היטב‬ ‫ל‬ ‫תוכניות‬ ‫ל‬ ‫הימי‬ ‫השטח‬ ‫הרחבת‬ ‫המעגנה‬ ‫של‬ ‫"תא‬ ‫שנקרא‬ ‫שטח‬ ‫תא‬ ‫עד‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫דנן‬ ‫התכנית‬ ‫בשטח‬ 21 ." ‫זו‬ ‫הרחבה‬ ‫תאפשר‬ ‫של‬ ‫כניסתם‬ ‫"יאכטות‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫פרטיות‬ ‫למטרות‬ ," ‫להיות‬ ‫שעשויות‬ ‫מ"בילוי‬ ‫שונות‬ ,"‫ונופש‬ ‫כ‬ ‫או‬ ‫שהודתה‬ ‫פי‬ ‫בעצמה‬ – ‫לתדלוק‬ ( ‫ב‬ '‫סע‬ 274 )‫לעתירה‬ , ‫ו‬ ‫ל‬ ‫תובלה‬ ‫המשק‬ ‫"כלכלת‬ ‫עבור‬ ‫הלאומי‬ " ( ‫אך‬ ‫לשיטתה‬ ‫התשתיות‬ ‫תימסר‬ ‫נה‬ '‫ג‬ ‫לצד‬ ‫סחר‬ ‫שימושי‬ ‫בה‬ ‫לעשות‬ ‫שיכול‬ ( ‫בינ"ל‬ '‫ר‬ ‫ב‬ ‫סע‬ ' 92 , 118-121 ‫לעתירה‬ ) . ‫מכך‬ ‫בדיוק‬ ‫הח"מ‬ ‫התריעה‬ ‫ביום‬ ‫למשל‬ ,‫הדרך‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ 19.11.20 ‫משיבה‬ ‫בפני‬ 1 ‫טענה‬ ‫עת‬ , 1 ‫במצגת‬ ‫והציגה‬ ‫המוכיחים‬ ‫מקוריים‬ ‫תרשימים‬ ‫זרים‬ ‫למשקיעים‬ ‫כי‬ ‫ח‬ ‫מציגה‬ ‫נ"י‬ ‫יכולת‬ ‫להעברת‬ ‫של‬ ‫אדירה‬ ‫כמות‬ 19.1 ‫מיליון‬ TEU )‫מכולות‬ ‫(יחידות‬ – ‫יזדקקו‬ ‫ואלו‬ ‫חנייה‬ ‫למקום‬ ‫הנ‬ ‫בעורף‬ ‫מל‬ 2 . ( ‫מצ"ב‬ ‫ראו‬ ‫ב‬ '‫א‬ ‫נספח‬ ‫ט‬ ‫ענות‬ ‫מיום‬ ‫הדיון‬ ‫בתמליל‬ ‫הח"מ‬ 19.11.20 ) . 1 ‫מיום‬ ‫הדיון‬ ‫בתמליל‬ ‫ראו‬ 19.11.20 ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ , '‫עמ‬ , 43 - 42 ( ‫המועצה‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ , ‫התשפ"א‬ ‫בכסלו‬ ‫י"ז‬ ,‫חמישי‬ ‫יום‬ : ‫הישיבה‬ ‫תאריך‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ 3.12.20 ) 2 ‫ו‬ ‫עורף‬ ‫המילים‬ TEU ‫בתמלול‬ ‫שובשו‬
 3. 3. 3 ‫שהוצגה‬ ‫הח"מ‬ ‫במצגת‬ ‫שנלוו‬ ‫השקפים‬ ‫גם‬ ‫כאן‬ ‫מוצגים‬ ,‫הטענות‬ ‫חומרת‬ ‫את‬ ‫להבהיר‬ ‫בכדי‬ ‫גרפית‬ ‫ונלוו‬ "‫ה"זום‬ ‫בשידור‬ - :‫פה‬ ‫שבעל‬ ‫לטענות‬ ‫ב‬ ‫מדובר‬ ,‫בשקף‬ ‫שרואים‬ ‫כפי‬ ,‫טעות‬ ‫נפלה‬ ‫בתמליל‬ :‫הערה‬ *( 21 ‫מכולות‬ ‫מיליון‬ - .)‫בזום‬ ‫שהוצג‬ ‫כפי‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫הח"מ‬ ‫שהתריעה‬ ‫כפי‬ ‫בינ"ל‬ ‫לסחר‬ ‫בתכנית‬ ‫בשימוש‬ ‫לאפשרות‬ ‫מודעת‬ ‫חנ"י‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫ה‬ ‫כל‬ ‫את‬ .‫ועררה‬ ‫התנגדותה‬ ‫והחלומות‬ ‫תאוות‬ ‫בחול‬ ‫בנתה‬ ‫האלו‬ ‫מתנזלת‬ ‫גיאולוגית‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫מ‬ ‫ייפגע‬ ‫לא‬ ‫הציבור‬ ‫כי‬ ‫שיוכיחו‬ ‫וסקרים‬ ‫בדיקות‬ ‫בלי‬ .‫נבחנו‬ ‫שלא‬ ‫ובסיכונים‬ ‫תאוות‬ .‫אלו‬ ‫מ‬ ‫(ראו‬ ‫למשיבה‬ ‫שהוצג‬ ‫שקף‬ ‫ימין‬ 1 ‫הח"מ‬ ‫שצילמה‬ ‫חדשות‬ ‫תמונות‬ ‫ומשמאל‬ ,‫הערר‬ ‫בועדת‬ ‫ביום‬ ‫בשטח‬ 26.621 ) . ‫חול‬ ‫ו‬ ‫בו‬ ‫צדפה‬
 4. 4. 4 ,‫למעשה‬ ‫משיבה‬ 1 ‫מניחה‬ ‫מסגרת‬ ‫כ‬ ‫גבולות‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ע"י‬ ‫ממנה‬ ‫מצופה‬ : ‫היא‬ ‫בהחלטתה‬ ‫ב‬ ‫נוקבת‬ :"‫"מחיר‬ '‫בסע‬ 466 - '‫ד‬ ‫(לתפיסת‬ ‫הקפיאה‬ ‫חנ"י‬ ‫את‬ ) ‫אחסנה‬ ‫שטחי‬ 10 - 8 ‫שטח‬ ‫ותאי‬ 7 - 205 "'‫ב‬ ‫שלב‬ ‫"שטחי‬ ‫אותם‬ ‫תכנה‬ ‫שחנ"י‬ ‫כפי‬ ‫או‬ , . ‫ל‬ ‫שיכול‬ ‫הפרקטי‬ ‫ההיגיון‬ ‫בסיס‬ ‫הוות‬ ‫החלטה‬ ‫הינו‬ ,‫זו‬ ‫ב‬ ‫הציבור‬ ‫הגנת‬ ‫התכנית‬ ‫מערב‬ ‫היות‬ ‫משום‬ , ‫שטחים‬ ‫השטחים‬ ,‫אלו‬ ‫שבצמוד‬ ‫להרחבת‬ .‫המעגנה‬ '‫בסע‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫מבקרת‬ ‫שחנ"י‬ ‫בעוד‬ 50-131 '‫שבעמ‬ 7-17 ,‫לעתירתה‬ ‫להלן‬ ‫יובהר‬ ‫בהחלטה‬ ‫ההיגיון‬ ‫עם‬ ‫שהתכתבה‬ ‫העררים‬ ‫נימוקי‬ ‫בפני‬ ‫שעמדו‬ .‫ה‬ ‫העררים‬ ‫טיעוני‬ ‫ש‬ ‫הם‬ ‫חייבו‬ ‫תיקון‬ ‫חקיקתי‬ ‫שכ‬ ‫זה‬ . ‫נימוקי‬ ‫עוררים‬ ‫אף‬ ‫מוכחים‬ ‫כעת‬ ‫העותרת‬ ‫לפי‬ ‫זו‬ ‫בעתירה‬ ‫עצמה‬ ‫במידע‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫טענה‬ ‫צירפה‬ . ‫אי‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫ההנמקה‬ .‫ג‬ '‫בסע‬ ‫חנ"י‬ ‫ע"י‬ ‫כמוצע‬ 2 ‫לעתירה‬ , ,‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫אינה‬ ‫נובעת‬ ‫עובדתית‬ ‫בתשתית‬ ‫מחסר‬ ‫עניינית‬ ‫ראייתית‬ ‫שמשיבה‬ 1 ‫לנסח‬ ‫יכלה‬ ‫העררים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ , ‫שכן‬ ‫תשתית‬ ‫הונחה‬ ‫זו‬ ‫בפרוטרוט‬ ‫משיבות‬ ‫בפני‬ 1 ‫ו‬ - 2 ‫להלן‬ ‫שיודגם‬ ‫כפי‬ ‫נובעת‬ ‫ההנמקה‬ ‫ואי‬ ‫יתכן‬ . ‫של‬ ‫מהקושי‬ ‫משיבה‬ 1 ‫ל‬ ‫בקר‬ ( ‫קודמתה‬ ‫החלטת‬ ‫מ‬ ‫שיבה‬ 2 ) . '‫בסע‬ ‫בעתירה‬ ‫לאמור‬ ‫בניגוד‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ג‬ 3 '‫(בעמ‬ 14 ) ‫התקיימה‬ ‫לא‬ ‫העו‬ ‫בזכות‬ ‫פגיעה‬ ‫תרת‬ ‫משיבה‬ ‫שכן‬ ,"‫חדשים‬ ‫"נושאים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ 9 ‫הנדרשים‬ ‫ההפרדה‬ ‫ומרחקי‬ ‫הסיכונים‬ ‫לנושאי‬ ‫מפורשות‬ ‫התייחסה‬ ,‫למשל‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫לסיכון‬ ‫ואף‬ ‫החמור‬ - ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫במשבצת‬ ‫ממש‬ ‫השינוי‬ ‫נשוא‬ ‫הגאוגרפית‬ '‫בסע‬ ‫למשל‬ '‫(ר‬ ‫דנן‬ 81 ‫ו‬ - 86 ‫ו‬ - 57 ‫הח"מ‬ ‫להתנגדות‬ '‫בסע‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ 42 ‫ו‬ - 47 ‫לערר‬ ) , ‫ל‬ ‫וכן‬ ‫ו‬ ‫זיהומים‬ ‫ל‬ ‫פליטות‬ .‫הצפויים‬ ‫משיבה‬ 9 ‫אף‬ ‫ל‬ ‫ובפירוש‬ ‫במיוחד‬ ‫התייחסה‬ ‫חששות‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ניצול‬ ‫תכנית‬ ‫ליי‬ ‫לרעה‬ ‫וייצוא‬ ‫בוא‬ ‫של‬ ‫כימיקלים‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫חומ"ס‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫נפט‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫תזקיקים‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫גז‬ ‫א‬/‫ו‬ ‫לצרכי‬ ‫מענה‬ ‫של‬ ‫באיצטלה‬ ‫דלקים‬ ‫ו‬ "‫נמלית‬ ‫"שרשרת‬ ‫עירונית‬ ‫תמימה‬ ‫דיונים‬ ‫ומחייבים‬ ‫המשיבים‬ ‫את‬ "‫ש"הפתיעו‬ ‫מי‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫דווקא‬ . ‫עצמה‬ ‫חנ"י‬ ‫הם‬ ,‫בתכנית‬ ‫נוספים‬ ‫במידע‬ ‫ה‬ ‫חדש‬ ‫שכעת‬ ‫בעתירתה‬ ‫מסרה‬ ‫המשרד‬ ,‫הפתיע‬ ‫עוד‬ . ,‫להגנ"ס‬ ‫ב‬ " ‫מסמך‬ ‫של‬ ‫תמוה‬ ‫צירוף‬ ‫תכנית‬ 304-0311852 – ‫ישראל‬ ‫נמלי‬ ‫לוגיסטי‬ ‫מתחם‬ - ‫פטור‬ ‫נוספים‬ ‫וסקרים‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫מהכנת‬ - ‫דעת‬ ‫חוות‬ " 3 . ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫מנומקת‬ ‫ב‬ ‫חסר‬ ‫והינו‬ ‫מניח‬ ‫עובדתית‬ ‫תשתית‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫לנטען‬ ‫דעת‬ ‫ו‬ ‫להלן‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ , . ‫החלטה‬ ,‫הנוחות‬ ‫למען‬ ‫משיבה‬ 1 " ‫להלן‬ ‫תכונה‬ ‫זו‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫הרצפטורים‬ ‫הציבוריים‬ ‫התכנית‬ ‫בתחומי‬ ." ‫הערר‬ ‫וועדת‬ ,‫למעשה‬ ‫וגם‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ע"י‬ ‫ממנה‬ ‫כמצופה‬ ‫גבולות‬ ‫מניחה‬ ‫נוקבת‬ ‫גם‬ ‫ב‬ ‫מחיר‬ ‫נוסף‬ '‫בסע‬ ‫בהחלטתה‬ , 466 - ‫הוא‬ "‫ה"מחיר‬ ‫הפעם‬ .'‫א‬ ‫בה‬ ‫אושר‬ ‫התכנית‬ ‫מהות‬ ‫כי‬ ‫כרעה‬ ‫ה‬ ‫על‬ ‫היות‬ ‫סמך‬ ‫ה‬ ,‫עירוני‬ ‫עורף‬ ‫עירוני‬ ‫עורף‬ ‫לממש‬ ‫אכן‬ ‫עליה‬ ‫ומשכך‬ ‫ו‬ ‫לא‬ ‫להוות‬ ‫מתח‬ ‫ם‬ ‫מילוי‬ ‫נפט‬ ‫פטרוכימיה‬ ‫כימיקלים‬ .‫וחומ"ס‬ ‫הנוסח‬ ‫משיבה‬ ‫של‬ 1 ,‫הבאה‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫באלגנטיות‬ ‫הקובע‬ ‫נוסח‬ ‫הינו‬ ‫נבון‬ ‫שנוצרו‬ ‫החמורות‬ ‫בנסיבות‬ ‫משיבה‬ . 1 ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫לחנ"י‬ ‫תקצר‬ ‫שלא‬ ,‫כאן‬ ‫מאותתת‬ ‫הסלאמי‬ ‫בשיטת‬ ‫שלשום‬ ‫כתמול‬ - ‫גב‬ ‫על‬ ‫ה‬ ‫הציבור‬ ‫אינטרס‬ :‫י‬ " ‫שטחי‬ ‫ייעוד‬ ‫של‬ ‫הפירוט‬ ‫רמת‬ ‫"שינוי‬ ‫מעגנה‬ – ‫ימי‬ ‫תחום‬ " ‫מתארי‬ ‫לייעוד‬ , " ‫שטחי‬ ‫ייעוד‬ ‫ושינוי‬ ‫יבשתי‬ ‫תחום‬ ‫מעגנה‬ ‫מפורט‬ ‫לייעוד‬ " " ‫מעורב‬ ‫עירוני‬ ," ‫זה‬ ‫בשטח‬ ‫שנקבעו‬ ‫השימושים‬ ‫רוב‬ ‫מימוש‬ ‫את‬ ‫המאפשר‬ – ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ‫ותיקון‬ ."‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫הצורך‬ ‫במידת‬ ,‫שיינתנו‬ ‫הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫בהתאם‬ 3 ‫התאריך‬ ‫את‬ ‫שנושא‬ 23.6.21 ‫ביום‬ ‫למשיבים‬ ‫שנשלח‬ ‫אף‬ , 27.6.21 .
 5. 5. 5 " ‫להלן‬ ‫תכונה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ,‫הנוחות‬ ‫למען‬ ‫ה‬ ‫התעשייתי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫העירוני‬ ‫בשימוש‬ ‫הבחירה‬ ‫חלטת‬ ." ‫מתכתבים‬ ‫הללו‬ ‫הנוסחים‬ ‫שני‬ ‫הדיון‬ ‫עם‬ ‫ציבורי‬ ‫רצפטור‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫אוכלוסייה‬ - ‫מול‬ ‫אל‬ .‫זיהום‬/‫סיכון‬ ‫דיון‬ .‫והעררים‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫של‬ ‫ומהותן‬ ‫ליבן‬ ‫לב‬ ‫שהיווה‬ ‫שאלה‬ ‫עומדת‬ ‫ולא‬ ‫אין‬ ‫אמיתית‬ ‫כי‬ ‫מלמדת‬ ‫ונספחיה‬ ‫העתירה‬ ‫בחינת‬ .‫כאן‬ ‫תכנונית‬ ‫וודאות‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫חנ"י‬ ‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫שואפת‬ ‫הסלאמי‬ ‫בשיטת‬ ‫ב‬ ‫עורמה‬ ‫לשימושים‬ ‫תכנית‬ ‫ו‬ ‫חדשים‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫נרחבים‬ ‫למשיבה‬ ‫שהוצג‬ 2 ‫גם‬ ,‫היתר‬ ‫ובין‬ ,‫ולציבור‬ ‫ב‬ ‫לצרכים‬ ‫ינ"ל‬ ‫בנמל‬ ‫מענה‬ ‫מקבלים‬ ‫כבר‬ ‫אלו‬ ‫צרכים‬ . ‫אותם‬ ‫לאפשר‬ ‫ואין‬ ,‫המתחדש‬ ‫הישן‬ ‫חיפה‬ ‫ונמל‬ ‫המפרץ‬ ‫גם‬ .‫דנן‬ ‫בתכנית‬ ‫דין‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫חנ"י‬ ‫עתירת‬ '‫וג‬ '‫א‬ '‫בסע‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ,‫להידחות‬ ‫כמוזכר‬ '‫בעמ‬ 2 .‫לעתירה‬ " "‫הציבוריים‬ ‫הרצפטורים‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫החלטת‬ .‫א‬ ‫שתתרחב‬ "‫"מעגנה‬ ‫מבלי‬ ‫דנן‬ ‫התכנית‬ ‫באמצעות‬ ‫וסיכון‬ ‫פליטות‬ ‫ובחינת‬ ‫תסקיר‬ : ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫החלטת‬ ‫ל‬ ‫מנסה‬ ‫על‬ ‫ולהגן‬ ‫אינטרסים‬ ‫אזן‬ :‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ 1 . ‫ב‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ ‫תידון‬ ‫טענ‬ ,"‫הציבוריים‬ ‫הרצפטורים‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫"החלטת‬ ‫ת‬ ‫זוהי‬ ‫טענה‬ ‫למעשה‬ '‫ג‬ ‫לעתיר‬ ‫חנ"י‬ ‫ת‬ :‫בנושא‬ ‫ו‬ ‫"שינוי‬ ‫הגבלת‬ ‫מילוי‬ ‫אי‬ ‫לנוכח‬ ,‫המעגנה‬ ‫בשטחי‬ ‫המותרים‬ ‫השימושים‬ '‫בעמ‬ ‫(ראו‬ "‫לגביהם‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬ ‫חובת‬ 27-33 :)‫לעתירה‬ 2 . ‫חנ"י‬ ‫טוענת‬ : " ‫המעגנה‬ ‫שטחי‬ ‫לגבי‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ‫תיקון‬ ‫על‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬ ‫חובת‬ ‫כביכול‬ ‫קוימה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫משנמצא‬ ‫בהם‬ ‫שיותרו‬ ‫השימושים‬ ‫והגבלת‬ ‫הס‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫ביבה‬ " . 3 . ‫גם‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫טענ‬ ‫תישלל‬ ‫ת‬ ‫הרחבת‬ ‫ה‬ ‫חזית‬ ‫המובאת‬ ‫בעתירה‬ '‫בסע‬ 228-277 . ‫למצער‬ , ‫חנ"י‬ ‫ציטטה‬ ‫באופן‬ ‫מגמתי‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫י‬ ‫התנגדות‬ ‫ומהות‬ )‫ובכתב‬ ‫(בע"פ‬ ‫הח"מ‬ 4 . ‫ב‬ ‫כבר‬ ‫ההפניות‬ ‫בחינת‬ ‫המצ"ב‬ , ‫פי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫חנ"י‬ ‫בהטעיות‬ ‫ביהמ"ש‬ '‫כב‬ ‫יווכח‬ ‫ונספחיה‬ ‫עתירתה‬ ‫לרבות‬ ,‫היא‬ ‫מ‬ ‫תגובתה‬ ‫לערר‬ .‫ים‬ 4 '‫בעמ‬ ‫ראו‬ 383 - 357 ‫נספח‬ ,‫לעתירה‬ 20 '‫א‬
 6. 6. 6 .‫א‬ 1 ‫תחנות‬ ‫בה‬ ‫ולהקים‬ ‫עלום‬ ‫בגודל‬ ‫שיט‬ ‫לכלי‬ ‫המעגנה‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫מתעתדת‬ ‫חנ"י‬ ‫ל‬ ‫בניגוד‬ "‫"תדלוק‬ ‫טענותיה‬ ‫בפני‬ ‫משיבה‬ 1 : .‫א‬ 1.1 . ‫ל‬ ‫חלף‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫תדלוק‬ ‫אוכלוסייה‬ : 4 . ‫לפי‬ ‫עוררין‬ ‫אין‬ '‫סע‬ 274 ‫לעתיר‬ ‫ה‬ " ‫כי‬ ‫תדלוק‬ ‫תחנת‬ ‫בכלי‬ ‫וטיפול‬ ‫הספנה‬ ‫שירותי‬ ,‫שיט‬ ‫לכלי‬ ‫שחנ"י‬ ‫שימושים‬ ‫הן‬ "‫שיט‬ ‫תיישם‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫מעגנה‬ ‫בעתירה‬ "‫"נכה‬ ‫כינו‬ ‫אותה‬ ‫ל‬ " ‫אטרקטיבית‬ ‫כלשונם‬ " 5 . 5 . ‫שימושי‬ ‫של‬ ‫מזהמים‬ ‫ם‬ ‫שיט‬ ‫בכלי‬ ‫וטיפול‬ ,‫הספנה‬ ,"‫"תדלוק‬ - .‫דנן‬ ‫בתכנית‬ ‫נבחנו‬ ‫לא‬ 6 . ‫משיבה‬ 1 ‫ה‬ ,‫להבין‬ ‫שכילה‬ ‫ב‬ ‫להכריע‬ ‫נקראה‬ ‫כי‬ ‫שאלה‬ ‫ה‬ ‫ציבורית‬ ‫לעניין‬ ‫המסוכן‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫התכנית‬ ‫ביישום‬ ‫ו‬ ‫בסוגיית‬ ‫משתמשי‬ ‫יהיו‬ ‫מי‬ ‫ה‬ ‫תה‬ ‫למי‬ .‫מעגנה‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫כעת‬ ‫מעגנה‬ " ‫אטרקטיבית‬ "‫לתדלוק‬ ? ‫האם‬ ‫לחברות‬ ‫תובלת‬ ‫נפט‬ ‫מונזל‬ ‫גז‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫ומחוץ‬ ‫בתוך‬ ‫והתשתיות‬ ‫הצנרות‬ ‫באמצעות‬ ‫לתכנית‬ ? ‫האם‬ ‫לתובלת‬ ‫אמוניה‬ ‫כל‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫באמצעות‬ ‫לשנע‬ ‫שניתן‬ ‫אחר‬ ‫כימיקל‬ ‫בתכנית‬ ‫נמל‬/‫המעגנה‬ ? ‫המשמעות‬ ‫ומה‬ ‫ה‬ ‫כלפי‬ ‫הדבר‬ ‫של‬ ?‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫בתחומי‬ ‫שוהים‬ 7 . ‫זיקוקו‬ ‫ומוצרי‬ ‫נפט‬ ‫אחסון‬ , ‫גז‬ ‫לרבות‬ ‫פחמימני‬ ‫מעובה‬ ‫(גפ"ם‬ - LPG ,) ‫י‬ ‫גם‬ ‫להתבצע‬ ‫כול‬ ‫במיכליות‬ ‫בין‬ ,‫שונים‬ ‫מסוגי‬ ‫אם‬ ‫שיעגנו‬ ‫לצד‬ ‫יבשתי‬ ‫מזח‬ ‫שיצופו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ , .‫ימיים‬ ‫אחסון‬ ‫ככלי‬ ‫מיכל‬ ‫יכולות‬ ‫אלו‬ ‫יות‬ ‫ל‬ ‫קבוע‬/‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫או‬/‫ו‬ ,‫קצר‬ ‫לטווח‬ ,‫זמנית‬ ‫המעגנה‬ ‫את‬ ‫פקוד‬ ‫יכולות‬ ‫הן‬ . ‫גם‬ ‫מוז‬ ‫להיות‬ ‫נות‬ ‫נוזלי‬ ‫חומ"ס‬/‫כימיקלים‬/‫תזקיקים‬/‫בנפט‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫ים‬ ‫מוצק‬ ‫ואפיל‬ ,‫ים‬ ‫במוצרים‬ ‫ו‬ ,‫בכך‬ .‫דחוסים‬ ‫או‬ ,‫למשל‬ ‫מונזלים‬ ‫גזיים‬ ‫יהוו‬ ‫וסכנה‬ ‫מטרד‬ ‫משמעותית‬ ‫לרצפטורים‬ ‫ה‬ ‫ציבוריים‬ ‫ש‬ .‫בסמוך‬ .‫חומ"ס‬ ‫אירוע‬ ‫בעת‬ ‫נפשות‬ ‫בסכנת‬ ,‫הסמוכות‬ ‫המסעדות‬ ‫יושבי‬ 8 . ‫תדלוק‬ ‫הימי‬ ‫במרחב‬ ‫שינועו‬ ‫למטרת‬ , ‫או‬/‫ו‬ ‫לשם‬ ‫תדלוק‬ ‫כזה‬ ‫צף‬ ‫מיכל‬ ‫של‬ ‫מילוי‬ ‫העברת‬ ‫למטרת‬ ‫כימיקל‬/‫דלק‬ ‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫בחו"ל‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫או‬ ‫מיכלית‬ ‫של‬ ‫תשתית‬ ‫קו‬ ‫אל‬ ‫ריקון‬ ‫ואף‬ , ‫אחר‬ - ‫וסיכון‬ ‫מטרד‬ ‫להוות‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ – ‫ב‬ ‫לתחומי‬ ‫ומחוץ‬ ‫תוך‬ .‫דנן‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ 9 '‫סע‬ ‫לפי‬ ‫עוררין‬ ‫אין‬ . 255 ‫לעתירה‬ ‫היבשתי‬ ‫בתחומה‬ ‫המעגנה‬ ‫לעניין‬ - ‫ברורה‬ ‫פירצה‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫ומטרידה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שאושרו‬ ‫כפי‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫ו‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ( '‫בסע‬ 4.2.1 )‫התכנית‬ ‫להוראות‬ ‫"רציף‬ ‫התאפשר‬ ‫במקור‬ ‫שבהוראות‬ ‫כך‬ ‫שיט‬ ‫לכלי‬ ‫קטנים‬ ‫תדלוק‬ ‫מתקני‬ , ‫שיט‬ ‫לכלי‬ ." 10 . ‫כי‬ ,‫לב‬ ‫לשים‬ ‫חשוב‬ ‫לעניין‬ ‫הנוסח‬ ‫הרציף‬ ‫ב‬ ‫עוסק‬ ‫קטנים‬ ‫שיט‬ ‫"כלי‬ ‫הגדרה‬ ‫מבלי‬ ," ‫ותשתית‬ ‫לשאלה‬ ‫עובדתית‬ ‫מהו‬ " ‫קטן‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ " ‫נפח‬ ‫ומה‬ ‫ה‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫תכולתו‬ ‫יקף‬ ‫הנפחית‬ , ‫גם‬ ‫קיימות‬ ‫שכן‬ ‫של‬ ‫באורך‬ "‫"קטנות‬ ‫נפט‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫מיכליות‬ 60 - 50 ‫מטר‬ ‫נוזלים‬ ‫לשינוע‬ 6 ‫תמונות‬ ‫(ראו‬ ‫בנספח‬ ‫ג‬ ' ) . ‫דווקא‬ ‫ב‬ ‫מההוראות‬ ‫חנ"י‬ ‫שציטטה‬ ‫טקסט‬ ‫ב‬ ‫ניכר‬ ,‫לשינוי‬ ‫טרם‬ ‫ת‬ ‫לכלי‬ ‫רציף‬ ‫בין‬ ‫ההבדלה‬ ‫בפירוש‬ 5 ‫כי‬ ‫ממנה‬ ‫המשתמע‬ ‫בהקבלתה‬ ,‫חנ"י‬ ‫השתמשה‬ ‫בו‬ ‫הבוטה‬ ‫המינוח‬ ‫לאור‬ ‫הזעזוע‬ ‫את‬ ‫לחוות‬ ‫מבלי‬ ‫(וזאת‬ ‫מוגבלות‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬ ‫לתיאור‬ ‫המשמשת‬ ‫מילה‬ ,"‫"נכה‬ - .)‫אטרקטיבי‬ ‫אינו‬ 6 http://www.nmkor.com/cont/ship/?category=AA
 7. 7. 7 ‫שיט‬ ‫קטנים‬ ‫התדלוק‬ ‫שמתקני‬ ‫בעוד‬ , ‫שם‬ ‫שהוגדרו‬ "‫ל‬ ‫הם‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ." ‫של‬ ‫האבחנה‬ ‫ללא‬ "‫"קטנים‬ ‫גדולים‬ ‫או‬ . 11 . ‫ס‬ ‫לפי‬ ‫עוררין‬ ‫אין‬ '‫ע‬ 256 ‫הימי‬ ‫בתחומה‬ ‫המעגנה‬ ‫לעניין‬ ‫לעתירה‬ , ‫שקדמו‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫כי‬ '‫בסע‬ ‫פירצה‬ ‫קיימת‬ ‫הייתה‬ ‫הנכבדה‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫להחלטת‬ 4.3.1 - ‫לעניין‬ " ‫ועגינה‬ ‫שיט‬ " ( ‫לא‬ ‫הייתה‬ ‫אבחנה‬ ‫מ‬ ‫הקטנה‬ ‫ביתך‬ ‫ברחל‬ ‫י‬ ‫בדיוק‬ ‫ויעג‬ ‫ישוט‬ ‫ו‬ ‫גודל‬ ‫ובאיזה‬ ‫הימית‬ ‫במעגנה‬ ‫ן‬ ‫תכולה‬ ‫ונפח‬ ) ‫תכלית‬ ‫ולאיזה‬ , ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫פרצה‬ ‫לעניין‬ " ‫שיט‬ ‫לכלי‬ ‫תדלוק‬ ‫מתקני‬ " ‫גסה‬ ‫בהכללה‬ ‫(שוב‬ ,‫עסקינן‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫וסוגי‬ ‫גדלים‬ ‫באיזה‬ ‫ברורה‬ ‫אבחנה‬ ‫בלי‬ ‫כמו‬ ,‫המדויקת‬ ‫התדלוק‬ ‫תשתית‬ ‫ומהי‬ ‫גם‬ ‫האם‬ ‫בתדלוק‬ ‫מדובר‬ ‫יאכטות‬ ‫או‬ ‫פרטיות‬ ‫שמא‬ ‫ו‬ ‫מילוי‬ "‫"תדלוק‬ ‫של‬ ‫סולר‬ ‫מיכליות‬ ‫בדרכן‬ ‫לייצוא‬ ‫ל‬ ‫אנרגיה‬ ‫מוצרי‬ ‫חו"ל‬ ‫לעניין‬ ‫פירצה‬ ‫וכן‬ ? " ‫קרקעיות‬ ‫ותת‬ ‫על‬ ‫תשתיות‬ " . .‫א‬ 2.1 ‫פיתוח‬ ‫להסדרה‬ ‫חלף‬ 12 . '‫סע‬ ‫לפי‬ ‫כי‬ ‫עוררין‬ ‫אין‬ 253,257 , 262 ‫לעתירתה‬ ‫כוונת‬ ‫חנ"י‬ ‫היא‬ ‫המוצהרת‬ ‫לפתח‬ ‫את‬ ‫המעגנה‬ , ‫מעשה‬ ‫מתוך‬ ‫ותיקה‬ ‫מעגנה‬ "‫"להסדיר‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫חביב‬ ‫ראו‬ .‫לב‬ ‫נדיבות‬ ‫של‬ :‫כדלהלן‬ - '‫בסע‬ 250 - ‫קיימת‬ ‫"בהסדרה‬ ‫ועתידית‬ ‫כ‬ ‫מזה‬ ‫הפעילה‬ ,‫הקיימת‬ ‫המעגנה‬ ‫של‬ - 70 ."‫שנה‬ - '‫בסע‬ 253 ‫בה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫הוא‬ ‫בתכנית‬ ‫המעגנה‬ ‫לגבי‬ ‫שמבוקש‬ ‫"משכל‬ ‫ולפתחה‬ ‫כך‬ ‫לב‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ "...‫נקודתיים‬ ‫שימושים‬ ‫מספר‬ ‫בה‬ ‫צע‬ - '‫בסע‬ 257 ‫בהסדרה‬ ‫עוסקת‬ ‫"התכנית‬ ‫ופיתוח‬ "...‫בלבד‬ ‫הקיימת‬ ‫המעגנה‬ ‫של‬ - '‫בסע‬ 262 ‫"ל‬ ‫פיתוח‬ ‫המצריכות‬ ‫סביבתיות‬ ‫השלכות‬ ‫אין‬ ,‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫כמוצע‬ ‫המעגנה‬ "...‫תסקיר‬ ‫עריכת‬ - '‫בסע‬ 278 ‫בהסדרה‬ ‫""משמדובר‬ : ‫ופיתוח‬ "...‫קיימת‬ ‫מעגנה‬ ‫של‬ 13 . ‫ב‬ '‫סע‬ 252 ‫לעתירה‬ ‫תקנה‬ ‫מצוטטת‬ 8 ‫ב‬ )‫(ב‬ " ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬ " ‫ממנה‬ ( '‫בסע‬ ‫בפירוש‬ ‫עולה‬ 1 ‫מושפעת‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ‫הסביבתי‬ ‫היועץ‬ ‫שלדעת‬ ‫הסביבה‬ ‫תיאור‬ ‫נדרש‬ ‫כי‬ ) ‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬ ‫הרחוק‬ ‫או‬ ( '‫בסע‬ ,‫התכנית‬ ‫מביצוע‬ 2 ‫נדרשות‬ ) ‫חלופות‬ ,‫התכנית‬ ‫ביצוע‬ ‫לאי‬ ‫וכן‬ ‫חלופות‬ ‫למיקום‬ ‫(למשל‬ ‫שיט‬ ‫וכלי‬ ‫תידלוק‬ ‫מתקני‬ ‫למיקום‬ ‫חלופות‬ ‫מהן‬ , ‫כאן‬ ‫דווקא‬ ‫ומדוע‬ )‫להקימם‬ ‫בתכנית‬ ‫למוצע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫חלופות‬ ‫וגם‬ ‫ובאילו‬ ‫למשל‬ ‫תדלוק‬ ‫ומתקני‬ ‫שיטות‬ ‫(אילו‬ ‫דלקים‬ ‫סוגי‬ ,‫וכמויות‬ ‫מגבלות‬ ‫אילו‬ ‫במעגנה‬ ‫לצידם‬ ‫הציבוריים‬ ‫הרצפטורים‬ ‫על‬ ‫יטילו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ , '‫וכו‬ ‫חשמלית‬ ‫להטענה‬ ‫חלופות‬ ‫למשל‬ ‫קיימות‬ ‫האם‬ ) ( '‫בסע‬ . 3 ‫תיאור‬ ‫נדרש‬ ) ‫ה‬ ‫אופי‬ ‫שתנבע‬ ‫פעילות‬ ‫התכנ‬ ‫מביצוע‬ ( ‫לרבות‬ ,‫ית‬ 3 ‫תחבורה‬ ‫כגון‬ ‫תשתיות‬ )‫)(ג‬ ( ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫הם‬ " ‫תחבורה‬ ‫כלי‬ " ‫והרגולציה‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫תחת‬ ‫נמצאת‬ ‫שלהם‬ ) .'‫וכו‬ ‫ופסולת‬ ‫בשפכים‬ ‫טיפול‬ ‫מתקני‬ ,‫אנרגיה‬ ‫אספקת‬ , ( '‫בסע‬ 4 ‫של‬ ‫פירוט‬ ‫נדרש‬ ) ‫הצפויות‬ ‫ההשפעות‬ ‫מכלול‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ( '‫ובסע‬ 5 ‫למניעת‬ ‫אמצעים‬ ) ‫על‬ ‫שליליות‬ ‫השפעות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫שעניינם‬ ‫אחרים‬ ‫אמצעים‬ ‫או‬ ‫מעקב‬ ‫או‬ ‫"ניטור‬ ‫גם‬ ‫בהם‬ "‫הסביבה‬ ."‫הסביבה‬ .‫הרחבתו‬ ‫ולא‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצום‬ ‫הנזקק‬ ‫חיפה‬ ‫מפרץ‬ ‫כמו‬ ‫במקום‬ ‫שבעתיים‬ ‫הדבר‬ ‫נכון‬ 14 . ,‫האבסורד‬ ‫למרבה‬ ‫כי‬ ‫נדמה‬ ‫חנ"י‬ ‫בשאיפ‬ ‫ל‬ ‫תה‬ ‫פיתוח‬ ‫נמלים‬ ‫ומילוי‬ ‫להסביר‬ ‫מתקשה‬ ,‫דלקים‬ ‫ורבאלית‬ ‫מדוע‬ ‫ביהמ"ש‬ '‫לכב‬ ‫יאכטות‬/‫דיג‬ ‫סירות‬ ‫חניית‬ ‫כבר‬ ‫בה‬ ‫משתמשים‬ ‫שלטענתה‬ 70 ‫שנה‬ , ‫צריכה‬ ‫בחלוף‬ ‫לפתע‬ 70 ‫תדלוק‬ ‫מתקני‬ ‫שנה‬ ‫ו‬ ‫תשתיות‬ ‫קרקעיות‬ ‫ותת‬ ‫על‬ ? ‫מה‬ ‫ו‬ ‫אותו‬ ‫הצורך‬ ‫המיוחד‬ ‫ש‬ ‫בלתו‬ ‫הסתדרו‬ 70 ‫שנ‬ ‫ה‬ - ‫הוא‬ ‫כעת‬ ‫דווקא‬ ,‫כעת‬ ‫אך‬ ‫שימוש‬ ‫פיתוח‬ ‫שמחייב‬ "‫"מפנק‬
 8. 8. 8 ‫ל‬ ‫סירות‬ - ‫ב‬ ‫דיוק‬ ‫לכך‬ ‫במקביל‬ ‫שמימין‬ ‫משודרג‬ ‫ומשמאל‬ ,‫המפרץ‬ ‫בנמל‬ ‫מחד‬ ‫עצום‬ ‫נמל‬ ‫קם‬ ‫נמל‬ ‫ומועמק‬ ‫הישן‬ ‫חיפה‬ ‫בינלאומיים‬ ‫מכר‬ ‫במכרזי‬ ‫ומועמד‬ - ‫דווקא‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ‫וששה‬ ‫קפצה‬ ‫ומדוע‬ ‫המחברת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫העצומה‬ ‫הנמלים‬ ‫חברת‬ ‫לאוניות‬ ‫וכימיה‬ ‫נפט‬ ‫תשתיות‬ . ‫בסמוך‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ ‫וכימיקלים‬ ‫דלקים‬ ‫מסופי‬ ‫של‬ ‫אחרות‬ ‫לתשתיות‬ ‫צנרות‬ ‫וקווי‬ . '‫בסע‬ 250 - ‫קיימת‬ ‫"בהסדרה‬ ‫ו‬ ‫עתידית‬ ‫כ‬ ‫מזה‬ ‫הפעילה‬ ,‫הקיימת‬ ‫המעגנה‬ ‫של‬ - 70 ."‫שנה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫במסווה‬ ‫הענק‬ ‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫לשירות‬ ‫גם‬ ‫תדלוק‬ ‫תחנת‬ ‫כאן‬ ‫תיווצר‬ ‫האם‬ "‫ונופש‬ ‫"קיט‬ ? ‫בתמונה‬ ‫ב‬ :' ‫הקישון‬ ‫למעגנת‬ ‫הכניסה‬ - ‫צפון‬ ‫לכיוון‬ ‫במבט‬ ‫של‬ ‫המידה‬ ‫מקנה‬ ‫להתרשם‬ ‫ניתן‬ ‫בהגעה‬ ‫הרוחב‬ ‫הקישון‬ ‫מעגנת‬ ‫אל‬ . ‫ברקע‬ ‫נצפים‬ ‫מנופי‬ ‫של‬ ‫ענק‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ .‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫בעין‬ ‫את‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫האדיר‬ ‫לכניסת‬ ‫כעת‬ ‫שיווצר‬ ‫במעגנ‬ ‫לתדלוק‬ ‫מיכליות‬ ‫מעגנה‬ ‫אותה‬ ,‫ה‬ ‫ש‬ ‫לפי‬ ‫מיועדת‬ ‫ל‬ ‫חנ"י‬ ‫פיתוח‬ ( ‫ב‬ ‫תיאום‬ ‫מפתיע‬ ‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫הפעלת‬ ‫עם‬ ) ‫(כ‬ ‫הרוחב‬ . - 45 ‫הגישה‬ ‫תעלת‬ ‫של‬ )'‫מ‬ ‫מאפשר‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫כניסת‬ . ‫בתמונה‬ ‫ג‬ :' ‫אוויר‬ ‫בתצלום‬ ‫(כ‬ ‫הרחבה‬ ‫הכניסה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ - 45 )'‫מ‬ ,‫הקישון‬ ‫מעגנת‬ ‫אל‬ ‫כעת‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫הרחבה‬ ‫ולאחר‬ 21 ‫של‬ ‫מסיבית‬ ‫לכניסה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫יווצר‬ ‫יותר‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫בקצה‬ ‫או‬ ‫בתוך‬ ‫לתדלוק‬ ‫הגדל‬ ‫המזרחי‬ ‫הקישון‬ ‫מעגנת‬ ‫של‬ ‫(המעגנה‬ ‫לפי‬ ‫פיתוח‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ ‫תמ"א‬ 13 /‫ב‬/ 3 ) - .‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫הפעלת‬ ‫עם‬ ‫בתזמון‬ :'‫א‬ ‫בתמונה‬ ‫תעלת‬ ‫רוחב‬ ‫כעת‬ ‫הגישה‬ ‫כ‬ - 45 '‫מ‬
 9. 9. 9 .‫א‬ 2 :‫יצוא‬ ‫יבוא‬ ‫המינהלית‬ ‫הרשות‬ ‫בפני‬ ‫והוצגה‬ ‫שנכתבה‬ ‫כפי‬ ‫הח"מ‬ ‫בהתנגדות‬ ‫התייחסות‬ ‫חלה‬ ‫מפורשת‬ ‫פטרוכימי‬ ‫לשימוש‬ ‫לאפשרות‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫חומ"ס‬ ‫של‬ ‫יצוא‬ ‫יבוא‬ ‫בסחורות‬ ‫לטיפול‬ ‫תחבורה‬ ‫ובכלי‬ ‫באוניות‬ ‫חומ"ס‬ ‫לשינוע‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫דנן‬ ‫התכנית‬ ‫באמצעות‬ : 15 . '‫סע‬ ‫לפי‬ ‫כי‬ ‫עוררין‬ ‫אין‬ 232 ‫לעתירה‬ ‫משיבה‬ , 9 ‫הי‬ ‫א‬ ‫בפירוש‬ ‫ציינה‬ ‫אשר‬ ‫ועוררת‬ ‫מתנגדת‬ ‫ובפירוט‬ ‫את‬ " ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬ " ‫כבר‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫בהתנגדותה‬ ‫כפי‬ ‫בפני‬ ‫שהובאה‬ ‫המינהלית‬ ‫הרשות‬ ‫להחלטתה‬ ‫בטרם‬ . 16 ‫יווכח‬ . ‫בנספח‬ ‫בעיון‬ ‫גם‬ ‫ביהמ"ש‬ '‫כב‬ 10 '‫בסע‬ )‫לעררים‬ ‫חנ"י‬ ‫(תגובת‬ ‫לעתירה‬ 44 ‫משיבה‬ ‫לעניין‬ 9 ‫כי‬ , ‫טענה‬ ‫חצי‬ ‫ולו‬ ‫מוזכרת‬ ‫לא‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬ ‫בתסקיר‬ ‫הצורך‬ ‫לעניין‬ ‫הח"מ‬ ‫של‬ ‫חזית‬ ‫הרחבת‬ ‫על‬ '‫בסע‬ ‫לאמור‬ ‫בניגוד‬ ‫זאת‬ .‫למשל‬ ‫למעגנה‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ 233 , 240 '‫סע‬ , 277 '‫סע‬ , 235 , 238 '‫סע‬ , 277 ‫אחרים‬ ‫בנושאים‬ ‫שמוזכר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫גם‬ .‫חנ"י‬ ‫לעתירת‬ '‫וכו‬ - ‫השיבה‬ ‫כבר‬ ‫משיבה‬ 9 ‫בכתב‬ ‫הערר‬ ‫וועדת‬ ‫אל‬ ‫ביום‬ ‫שנחתם‬ ‫במכתב‬ 26.11.2020 7 ( '‫ב‬ ‫כנספח‬ ‫מצ"ב‬ ) ‫והוכיחה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ו‬ ‫חזית‬ ‫הרחבת‬ ‫חדשות‬ ‫נסיבות‬ ‫מתקיימות‬ ‫כי‬ ‫משיבה‬ ‫החלטת‬ ‫לאחר‬ ‫לעניינם‬ ‫נחשף‬ ‫שהציבור‬ 2 . 17 '‫בעמ‬ ‫בעצמה‬ ‫העותרת‬ . 198 ‫(בנספח‬ ‫לעתירתה‬ 10 ‫משיבה‬ ‫בפני‬ ‫בכתב‬ ‫מציינת‬ ) 1 .‫ג‬ '‫בסע‬ , 1 ‫שנגע‬ ‫הוראות‬ ‫בעניינו‬ ‫קוימו‬ ‫לא‬ ,‫מהעוררים‬ ‫חלק‬ ‫"לטענת‬ ‫כי‬ "‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬ ‫ל"אי‬ '‫ובסע‬ ,"‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקירי‬ 61 ‫מפור‬ ‫טענה‬ ‫אף‬ ‫שות‬ ‫בפיתוח‬ ‫לכוונתה‬ ‫להתייחס‬ ‫מבלי‬ ‫בעתירה‬ ‫כמובא‬ ‫ותדלוק‬ - :‫כי‬ ‫המסומנת‬ ‫"המעגנה‬ ‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫שהוקמה‬ ‫קיימת‬ ‫מעגנה‬ ‫הינה‬ ‫בה‬ - 50 ‫זו‬ ‫ותכנית‬ ‫מסדירה‬ ‫הקיים‬ ‫את‬ ‫בלבד‬ ‫לקביעה‬ ‫בהתאם‬ ,‫כאמור‬ . ‫המוצדקת‬ ‫המחוזית‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫רק‬ ,‫והולחו"ף‬ ‫בתכנית‬ ‫המעגנה‬ ‫הרחבת‬ ‫עתידית‬ ‫תידרש‬ )‫בהמשך‬ ‫תאושר‬ ‫שכזו‬ ‫(ככל‬ ‫שתכלול‬ ‫נפרדת‬ ‫לתכנית‬ ‫תסקיר‬ ." ‫לפיתוח‬ ‫המעגנה‬ ‫את‬ ‫כמכוונת‬ ‫דלעיל‬ ‫שמצוטטת‬ ‫בעצמה‬ ‫חנ"י‬ ‫קרי‬ - ‫בצורך‬ ‫מכירה‬ ‫להסדרה‬ ‫מעבר‬ ‫שהוא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫בתסקיר‬ – ,‫עתידית‬ ‫הרחבה‬ ,‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .'‫וכו‬ )‫למשל‬ ‫תדלוק‬ ‫של‬ ‫בשימוש‬ ‫(כמוצע‬ ‫שימושים‬ ‫הרחבת‬ '‫ובסע‬ 66 ‫נכתב‬ : ‫בתמ"א‬ ‫תסקיר‬ ‫להכנת‬ ‫""הדרישה‬ 13 ‫נוגעת‬ ‫אינה‬ ‫(שכאמור‬ ‫הנד‬ ‫למקרה‬ ‫התכנית‬ ,‫קבעה‬ ‫מחוזית‬ ‫שועדה‬ ‫כפי‬ .‫החופית‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫עניינה‬ ,)‫ון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרה‬ ‫אף‬ ‫התכנית‬ ,‫כאמור‬ .‫החופית‬ ‫בסביבה‬ ‫פגיעה‬ ‫מייצרת‬ ‫אינה‬ ‫שלא‬ ‫הולחו"ף‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫המעגנה‬ ‫לגבי‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬ ‫דרשה‬ ‫הרחבת‬ ‫ה‬ ‫קביעת‬ ‫שלפי‬ ‫המעגנה‬ ‫נפרדת‬ ‫בתכנית‬ ‫רק‬ ‫תתאפשר‬ ‫הולחו"ף‬ " . ‫קרי‬ ,‫המעגנה‬ ‫לפיתוח‬ ‫טוענת‬ ‫היא‬ ‫מחד‬ ,‫דסתרא‬ ‫תרתא‬ ‫בפנינו‬ ‫מציגה‬ ‫חנ"י‬ '‫בסע‬ 253 ‫בה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫הוא‬ ‫בתכנית‬ ‫המעגנה‬ ‫לגבי‬ ‫שמבוקש‬ ‫"משכל‬ ‫ולפתחה‬ ‫כך‬ "...‫נקודתיים‬ ‫שימושים‬ ‫מספר‬ ‫בה‬ ‫לבצע‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ ‫קיימים‬ ‫שלא‬ ‫שימושים‬ ‫כלומר‬ , ‫קיימים‬ ‫היו‬ ‫לו‬ ‫שכן‬ ,‫הנוכחית‬ ‫במעגנה‬ ‫היום‬ - ‫צו‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫ובהגדרתם‬ ‫בביצועם‬ ‫רך‬ ‫לאורך‬ ‫מסיבי‬ ‫תדלוק‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫גם‬ "‫"קטנטן‬ "‫"נקודתי‬ ‫שימוש‬ ‫כי‬ ‫ויודגש‬ ,"‫כ"פיתוח‬ 7 ‫הערר‬ ‫לוועדת‬ ‫בקשה‬ - " ‫משיבה‬ ‫כי‬ ‫בקשה‬ :‫בהול‬ 3 ‫העוררת‬ ‫לטענות‬ ‫בכתב‬ ‫תשיב‬ 80/79 ‫לדיון‬ ‫בטרם‬ ,‫נענו‬ ‫שלא‬ ‫ליום‬ ‫הקבוע‬ 2020.12.3 "
 10. 10. 10 ‫שכלל‬ ‫שימוש‬ ‫וכל‬ ,‫למשל‬ ‫העצום‬ ‫המפרץ‬ ‫בנמל‬ ‫מסייעים‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫היממה‬ ‫שעות‬ ‫כל‬ ‫בתכנית‬ ‫נבחן‬ ‫לא‬ ‫ל‬ ‫שהוגדרה‬ "‫"אחסנה‬ - ‫ודוחה‬ )!( ‫תסקיר‬ ‫לערוך‬ ‫מתנגדת‬ ‫היא‬ ‫ומאידך‬ ‫ה‬ ‫בשיטת‬ ‫אותו‬ " ‫סלאמי‬ " ‫לעתיד‬ . ‫העתיד‬ ‫לאחר‬ ‫שיגיע‬ ‫תשתית‬ ‫בניית‬ ‫חלילה‬ ‫שתיווצר‬ ‫הפיכה‬ ‫בלתי‬ ‫ה‬ ‫ובתוך‬ ‫שקע‬ ‫ו‬ ‫אדירות‬ ‫כספיות‬ ‫ת‬ – ‫בפני‬ ‫הציבור‬ ‫יעמוד‬ ‫ואז‬ "‫עשוי‬ ‫"מעשה‬ .‫להשיבו‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ 18 . ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫בעתירתה‬ ‫מודה‬ ‫חנ"י‬ ‫בכתב‬ ‫בפירוש‬ '‫(בסע‬ ‫במעגנה‬ ‫פיתוח‬ ‫בכוונות‬ 253 , 257 , 262 , 278 )‫למשל‬ ‫ואף‬ ‫את‬ ‫הטעתה‬ ‫משיבה‬ 2 ‫ב‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫כאילו‬ " ‫הסדר‬ "‫ה‬ ‫של‬ ‫מעגנה‬ ‫עוד‬ ‫ישנה‬ ‫משנות‬ ‫ה‬ - 50 ‫ו‬ , ‫גם‬ ‫כעת‬ ‫משיבה‬ ‫של‬ ‫חזית‬ ‫הרחבת‬ ‫בעניין‬ ‫ביהמ"ש‬ '‫כב‬ ‫את‬ ‫מטעה‬ 9 . 19 . ‫עניין‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ ‫גם‬ - ‫משיבה‬ 9 ‫לאפשרות‬ ‫התייחסה‬ ‫הפליטות‬ ‫הגדלת‬ ‫פעילות‬ ‫מכל‬ ‫הברורה‬ ‫בתוכ‬ ‫הכוללת‬ ,‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫בתחומי‬ ‫תעשייתית‬ .‫מעגנה‬ ‫ה‬ ‫מכל‬ ‫עולה‬ ‫זו‬ ‫התייחסות‬ ‫מהותה‬ ‫וסעיפיה‬ ‫ההתנגדות‬ ‫של‬ ‫ההתנגדות‬ ‫מפתיח‬ ‫עוד‬ , '‫בעמ‬ 357-8 ‫לעתירה‬ ‫כי‬ ‫מוזכר‬ ‫שם‬ , ‫לעני‬ ‫סביבה‬ ‫תסקירי‬ ‫אין‬ ‫לתכנית‬ ‫י‬ ‫נבחנו‬ ‫לא‬ ‫וכי‬ ,‫הסביבתי‬ ‫בתחום‬ ‫הוראות‬ ‫חסרות‬ ‫כי‬ ,‫פליטות‬ ‫ן‬ ‫מוזכר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫מיידיים‬ ‫סיכונים‬ ‫ועל‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫השלכות‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫בפירוש‬ ‫המעגנה‬ ‫כדוגמת‬ ‫בתכנית‬ ‫רגישים‬ ‫שונים‬ ‫למיקומים‬ ‫גם‬ ‫התייחסות‬ ‫וקיימת‬ - ‫להלן‬ ‫שיודגם‬ ‫כפי‬ . 20 . '‫בעמ‬ 359 ‫ב‬ '‫סע‬ 3 ‫לעתירה‬ ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫פליטות‬ ‫לבחינת‬ ‫תסקיר‬ ‫לתכנית‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫מובהר‬ ‫בשטחיה‬ ‫בחומ"ס‬ ‫טיפול‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫אחסון‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫מייצור‬ ‫וסביבה‬ – ‫לרבות‬ ‫תחבור‬ ‫מכלי‬ ‫ה‬ ‫שינועו‬ ,‫בהמשך‬ .‫בשטחה‬ ‫תייצר‬ ‫שהתכנית‬ ‫הזיהום‬ ‫בסוגיות‬ ‫בפירוש‬ ‫עסקו‬ ‫בהתנגדות‬ ‫רבים‬ ‫סעיפים‬ - ‫ו‬ .‫נבחנו‬ ‫שלא‬ ‫פליטותיה‬ ‫על‬ 21 . '‫סע‬ ‫ספציפי‬ ‫באופן‬ 41 ‫ישירות‬ ‫נוגע‬ ‫הספציפיים‬ ‫במזהמים‬ ‫ל‬ ‫שצריך‬ ‫לפליטותיהם‬ ‫התייחס‬ ‫הצפויות‬ ‫תמ"א‬ ‫לפי‬ 13 /‫ב‬/ 1 ‫ש‬ ‫מזהמים‬ ‫הם‬ ‫ואלו‬ ‫כי‬ ‫לכלל‬ ‫ומוכר‬ ‫ידוע‬ ‫גם‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫פולטים‬ ‫בין‬ , .'‫וכו‬ ‫עגינה‬/‫לתדלוק‬ ‫בהמתנה‬ ‫נוכחותם‬ ‫מעצם‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫תדלוק‬ ‫בשלבי‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫עגינה‬ ‫שבשלבי‬ ‫אם‬ 22 . ‫בהתנגדות‬ '‫ב‬ ‫פרק‬ ‫הח"מ‬ ‫בכך‬ ‫עוסק‬ '‫ג‬ ‫פרק‬ ,‫לתכנית‬ ‫סביבתיות‬ ‫הנחיות‬ ‫שאין‬ ‫בכך‬ ‫עוסק‬ ‫אין‬ ‫שלתכנית‬ ‫סביבתי‬ ‫תסקיר‬ '‫ובסע‬ 36 ‫מוזכרות‬ " ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬ " , '‫בסע‬ .‫זיהום‬ ‫תוספת‬ ‫תייצר‬ ‫ולא‬ ‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫חוק‬ ‫דרישות‬ ‫על‬ ‫תענה‬ ‫התכנית‬ ‫כיצד‬ ‫והשאלה‬ 38 ‫לפרק‬ ‫נושא‬ ‫מוזכר‬ '‫ג‬ ,‫ויצוא‬ ‫יבוא‬ ‫בסחורות‬ ‫טיפול‬ ‫וב‬ ‫ס‬ '‫ע‬ 40 ‫נושא‬ ‫עולה‬ ‫שוב‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ '‫סע‬ . 44 .‫ומים‬ ‫קרקע‬ ‫לזיהומי‬ ‫מתייחס‬ 23 . ‫בסעיף‬ 81 ‫שבעמוד‬ ,‫למשל‬ 378 ‫הציבוריים‬ ‫הרצפטורים‬ ‫על‬ ‫בהשלכות‬ ‫שעסק‬ ,‫לעתירה‬ ‫תמ‬ ‫בצבע‬ ‫מובאת‬ ,‫בתכנית‬ ‫ונה‬ ‫של‬ ‫במעגנה‬ ‫היבשתי‬ ‫החלק‬ ‫רבדיו‬ ‫וכל‬ ‫שבו‬ ‫האירועים‬ ‫אולמות‬ ‫על‬ .‫בו‬ ‫החונות‬ ‫היאכטות‬ ‫לרבות‬ " ‫בפירוש‬ ‫בו‬ ‫ומוזכרת‬ ‫לסיכונים‬ ‫מתייחס‬ ‫הסעיף‬ ‫התחום‬ ‫המעגנה‬ ‫שטח‬ ‫בתאי‬ ,‫היבשתי‬ 21-43 ‫בסעיף‬ ‫גם‬ ." 66 '‫בעמ‬ ‫להתנגדות‬ 375 ‫הרצפטורים‬ ‫מוזכרים‬ " ‫ובהם‬ ‫שבמעגנה‬ ‫הציבוריים‬ "‫המעגנה‬ ‫בתוך‬ ‫מסעדות‬ – ‫לעניינם‬ ‫להשלכות‬ ‫חשש‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ . '‫בסע‬ 86 ‫בין‬ ‫פיזית‬ ‫קרבה‬ ‫של‬ ‫חמור‬ ‫מצב‬ ‫שוב‬ ‫מוזכר‬ ‫להתנגדות‬ ‫חומ"ס‬ ‫ויצור‬ ‫אחסון‬ ‫עם‬ ‫שטח‬ ‫תאי‬ ‫אול‬ ‫שבו‬ ‫השטח‬ ‫לתא‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫שמכיל‬ ‫תשריט‬ ‫ומובא‬ ‫ציבוריים‬ ‫ורצפטורים‬ ‫אירועים‬ ‫מות‬ ‫המעגנה‬ )‫משמאל‬ ‫מפוספסים‬ ‫בקווים‬ ‫(המסומנת‬ .‫לה‬ ‫מימין‬ ‫הסמוך‬ ‫השטח‬ ‫ותא‬
 11. 11. 11 24 . ‫ה‬ :‫מילולית‬ ‫משיבה‬ 9 ‫התייחסה‬ ‫בכתב‬ ‫בהתנגדות‬ ‫גם‬ ‫במעגנה‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫לנושא‬ - ‫למשל‬ :‫שיט‬ ‫וכלי‬ ,‫שינוע‬ ,‫אוניות‬ - '‫בסע‬ 22 – ‫מקור‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ..‫"הקונדנסט‬ : ‫יצוא‬ ‫לייצוא‬ ‫מתבצע‬ ‫כזה‬ ‫ייצוא‬ :.‫נ‬.‫(א‬ "‫ישראלי‬ ‫באוניות‬ .) - '‫בסע‬ 25 – ‫קל‬ ‫אותו‬ ‫נוזלי‬ ‫לגז‬ ‫"הכוונה‬ : ‫שינוע‬ ‫לשנע‬ ‫הא‬ .‫תבל‬ ‫קצוות‬ ‫לכל‬ ‫זו‬ ‫מכמות‬ ‫נתח‬ ‫ם‬ ‫בתכנית‬ ‫יעבור‬ )‫באוניות‬ ‫לייצוא‬ ‫נעשית‬ ‫הנזלה‬ :.‫נ‬.‫(א‬ "..‫דנן‬ - '‫בסע‬ 27 - ‫גז‬ ‫לרבות‬ ,‫וקונדנסט‬ ‫נפט‬ ‫תזקיקי‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫לאחסן‬ ‫ניתן‬ ‫התכנית‬ ‫"בשטח‬ )‫גט"ן‬ ,‫גט"ד‬ ,‫(גפ"ם‬ ‫דחוס‬ ‫גז‬ ‫או‬ ‫כנוזל‬ ‫ו‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫לצרכי‬ ‫הן‬ ‫ייצוא‬ ‫לצרכי‬ ‫הן‬ - ‫כלומר‬ ‫לחו"ל‬ ‫גז‬ ‫הובלת‬ ‫לשם‬ ‫באוניות‬ . ‫זה‬ ‫שימוש‬ "...‫וזיהומיו‬ ‫סיכוניו‬ ,‫להשלכותיו‬ ‫נבחן‬ ‫לא‬ - '‫בסע‬ 28 - " ‫מקודמת‬ ,‫ספציפי‬ ‫באופן‬ ‫ממנה‬ ‫כחלק‬ ‫תעשיית‬ ‫נוזלי‬ ‫גז‬ ‫הובלת‬ ‫באוניות‬ " - '‫בסע‬ 37 - " ‫או‬/‫ו‬ ‫האחסון‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫התעשיה‬ ‫מפעילות‬ ‫כתוצאה‬ ‫ותשתית‬ ‫מתקן‬ ‫כל‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫השינוע‬ ‫רלוונטית‬ .. ". ‫ממקום‬ '‫וכו‬ ‫משאות‬/‫סחורות‬ ‫העברת‬ =‫שינוע‬ .‫ימית‬ ‫בדרך‬ ‫למשל‬ ‫גם‬ ‫מתייחס‬ ‫המונח‬ ,‫למקום‬ ‫בנמלים‬ ‫חומ"ס‬ ‫שינוע‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ – :‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫באתר‬ ‫למשל‬ ‫הנה‬ 25 . ‫ש‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫משיבה‬ ‫של‬ ‫לטיעוניה‬ ‫מודעת‬ ‫העותרת‬ 9 ‫שמשיבה‬ ‫אלא‬ , 9 ‫הזכירה‬ ‫חיקוק‬ ‫את‬ ‫מפורשות‬ " ‫תסקירי‬ ‫תקנות‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫הסביבה‬ ‫בהן‬ ‫כוללות‬ ‫אשר‬ " ‫התייחסות‬ ‫מפורשת‬ ‫ל‬ ‫מעגנה‬ ‫שחשוף‬ ‫אזור‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫חומ"ס‬ ‫של‬ ‫שינוע‬ ‫או‬ ‫אחסון‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫תחבורה‬ ‫למרכזי‬ ‫וגם‬ , ‫כמו‬ ‫רגיש‬ ‫אזור‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫סביבתיים‬ ‫למפגעים‬ ‫נחל‬ , ‫וה‬ ‫עשות‬ ‫הגדילה‬ ‫אף‬ ‫אלא‬ ‫לדרכי‬ ‫תייחסה‬ ‫שינוע‬ ‫סחורות‬ ‫של‬ ‫נוזלי‬ ‫חומ"ס‬ ‫בתכנית‬ ‫יעברו‬ ‫שאלו‬ ‫ולאפשרות‬ ‫אופן‬ ‫בכל‬ ‫ו‬ ‫גם‬ ‫שייעשה‬ ‫שימוש‬ ‫ברמה‬ ‫הימית‬ - ‫השלכות‬ ‫בדיקת‬ ‫מבלי‬ ‫של‬ ‫וסיכוניות‬ ‫סביבתיות‬ ‫אלו‬ ‫פעילויות‬ - ‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫באוניות‬ ‫כאשר‬ ‫השימוש‬ " ‫במינוח‬ ‫שינוע‬ " ‫אינ‬ ‫ו‬ ‫זהו‬ ‫שכן‬ ‫מקרי‬ ‫ה‬ ‫מושג‬ ‫המקצועי‬ ‫ש‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫ב‬ ‫עצמו‬ ‫משתמש‬ ‫ל‬ ‫בו‬ ‫ה‬ ‫הגדרת‬ ‫תו‬ ‫בלה‬ ‫ה‬ ‫ציטוט‬ ‫למשל‬ ‫ראו‬ ,‫נפט‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫ימית‬ ‫לעיל‬ 8 . 8 " ‫ענק‬ ‫אניות‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫עוברות‬ ‫בתעלה‬ ‫המשנעות‬ ‫נפט‬ ‫מכליות‬ ‫גם‬ ‫ובהן‬ ,‫נפט‬ ‫מכליות‬ ‫לצד‬ ,‫סחורות‬ ‫איראניות‬ ‫המשנעות‬ ‫מעכב‬ ,‫בתעלה‬ ‫שנוצר‬ '‫ה'פקק‬ ,‫ההערכות‬ ‫לפי‬ .‫לסוריה‬ ‫מרכולתן‬ ‫את‬ ‫ש‬ ‫ינוע‬ ‫כ‬ ‫של‬ - 13 ‫נפט‬ ‫חביות‬ ‫מיליון‬ ."
 12. 12. 12 26 ‫ב‬ . :‫תשריטים‬ ‫ויזואלית‬ ‫התייחסות‬ ‫ונקודתי‬ ‫ספציפי‬ ‫באופן‬ ‫למעגנה‬ - ‫למשל‬ '‫בסע‬ 2 ‫ו‬ , - 6 , ‫להתנגדותה‬ '‫(בעמ‬ 360-361 )‫לעתירה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫מסומנים‬ ‫אדום‬ ‫בעיגול‬ ‫מתחמים‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫תוך‬ ‫מעגנה‬ ‫היבשתית‬ ‫שבתכנית‬ - '‫בעמ‬ 360 '‫בעמ‬ ,‫מצפון‬ ‫היבשתית‬ ‫המעגנה‬ ‫של‬ ‫החלק‬ ‫מוקף‬ 361 ‫מסומן‬ ‫של‬ ‫החלק‬ ‫בעיגול‬ ‫המעגנה‬ ‫ממערב‬ '‫בעמ‬ . 363 ‫ובה‬ ‫התכנית‬ ‫מהוראות‬ ‫השטחים‬ ‫טבלת‬ ‫צוטטה‬ ‫גם‬ ‫המעגנה‬ . 27 . ‫לו‬ ‫ו‬ ,‫הערר‬ ‫עדת‬ ‫ספק‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫תשודרג‬ ‫אשר‬ ‫מעגנה‬ ‫כי‬ ‫בעבור‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫בנפחם‬ ‫ואורכם‬ , ‫יתכן‬ ‫ואשר‬ ‫למאמ‬ ‫שתוסב‬ ‫ץ‬ ‫של‬ ‫תדלוק‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫מסיבי‬ ‫ל‬ ‫ייצוא‬ ‫נפט‬ ‫תזקיקי‬ ‫גז‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫תגרור‬ ‫האוויר‬ ‫בזיהום‬ ‫עליה‬ .‫בסרטן‬ ‫חמור‬ ‫תחלואה‬ ‫עודף‬ ‫קיים‬ ‫כבר‬ ‫שבו‬ ‫באזור‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מזהמים‬ ‫הינם‬ ‫שיט‬ ‫שכלי‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שנצבר‬ ‫ידע‬ ‫להוסיף‬ ‫משמעותיים‬ ‫בסקר‬ ‫למשל‬ , ‫ב‬ ‫התקשורת‬ ‫בכלי‬ ‫והתפרסם‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫שערך‬ ‫היתכנות‬ - 28.11.19 ‫כי‬ ‫הובהר‬ : " ‫גבוהה‬ ‫שבסבירות‬ ,‫כבד‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מייצר‬ ‫ואשדוד‬ ‫חיפה‬ ‫בנמלים‬ ‫השיט‬ ‫כלי‬ ‫סקטור‬ ‫א‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬ ‫להשפעה‬ ‫גורם‬ .‫לנמל‬ ‫הסמוכים‬ ‫מאוכלסים‬ ‫באזורים‬ ‫האוויר‬ ‫יכות‬ ‫היקף‬ ‫בנושא‬ ‫ידועות‬ ‫שהיו‬ ‫קודמות‬ ‫מהערכות‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫הנמלים‬ ‫בשני‬ ‫הזיהום‬ " 9 . 28 . ‫כי‬ ‫ואף‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫חזית‬ ‫להרחבת‬ ‫טענה‬ ‫לא‬ ‫חנ"י‬ ‫כי‬ ‫מוכיחה‬ ‫הח"מ‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫הספציפיות‬ ‫במילים‬ ,"‫"מעגנה‬ ‫הספציפית‬ ‫במילה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫והתשריטי‬ ‫המילולי‬ ‫השימוש‬ ‫ותזקיקיו‬ ‫נפט‬ ‫לרבות‬ ‫חומ"ס‬ ‫של‬ ‫נוזליות‬ ‫סחורות‬ ‫תובלת‬ ‫בהקשרי‬ "‫ו"שינוע‬ ,"‫"אוניות‬ ‫שעשוי‬ ‫ופליטות‬ ‫סיכונים‬ ‫בה‬ ‫ולהגדיל‬ ‫בתכנית‬ ‫לקרות‬ , ‫ולמשיבה‬ ‫לעותרת‬ ‫ידוע‬ ‫היה‬ 2 ‫בטרם‬ ‫התקבלה‬ .‫ההחלטה‬ 29 ‫העותרת‬ ‫טענת‬ ‫כי‬ ‫לעיל‬ ‫מובהר‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ . '‫בסע‬ 233 ‫תצהיר‬ ‫תחת‬ ‫החתומה‬ ‫בעתירה‬ ‫ותחת‬ ‫משפטי‬ ‫ונחרצות‬ ‫בהחלטיות‬ ‫בחוק‬ ‫קבועים‬ ‫עונשים‬ :‫האמת‬ ‫מן‬ ‫רחוקה‬ ‫רק‬ ‫"לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫מן‬ ‫המתנגדים‬ ‫בדיונים‬ ‫או‬ ‫בהתנגדותו‬ ‫העלה‬ ‫לא‬ ‫טענה‬ ‫כלשהי‬ ‫והסדרתה‬ ‫התכנית‬ ‫בתחום‬ ‫המעגנה‬ ‫כלילת‬ ‫כנגד‬ ‫או‬ , ‫ביחס‬ ‫לחוב‬ ‫עריכת‬ ‫ת‬ ‫המעגנה‬ ‫לשטחי‬ ‫ביחס‬ ‫תסקיר‬ ‫אלא‬ , ‫בכלל‬ ‫שהמתנגדים‬ ‫המעגנה‬ ‫שטחי‬ ‫בכלילת‬ ‫תמכו‬ "...‫בתכנית‬ 30 . ‫שמשיבה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ 9 ‫בהתנגדותה‬ ‫ה‬ ‫לפי‬ ,‫המעגנה‬ ‫שטחי‬ ‫בהכללת‬ ‫תמכה‬ ‫לא‬ ‫ל‬ ‫מצוטט‬ ‫עיל‬ ‫ממסמכיה‬ ‫מ‬ ‫ספציפית‬ ‫התריעה‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ‫חומרת‬ ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫פליטות‬ ‫מ‬ ‫שימושים‬ ‫תחבורתיים‬ ‫ו‬ ‫תעשייתיים‬ ‫ציבוריים‬ ‫שימושים‬ ‫לצד‬ ‫בקו‬ ‫הצפויות‬ ‫הפעילויות‬ ‫לכל‬ ‫סביבתי‬ ‫תסקיר‬ ‫דרשה‬ , ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הכחול‬ – ‫של‬ ‫לאפשרויות‬ ‫גם‬ ‫במיוחד‬ ‫אף‬ ‫והתייחסה‬ ‫ייצוא‬ ‫יבוא‬ ‫שינוע‬ ‫פעילויות‬ ‫כימיקל‬ ‫העברת‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ‫שתידרש‬ ‫ותשתית‬ ‫אופן‬ ‫ובכל‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫אוניות‬ ‫ותנועת‬ ‫ים‬ - ‫מפני‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫שכזו‬ ‫תכולה‬ ‫שיכילו‬ ‫ותשתיות‬ ‫מיכלים‬ . ‫משיבה‬ 9 ‫הת‬ ‫י‬ ‫וכל‬ ‫מיכלים‬ ,‫הנדסיות‬ ‫לתשתיות‬ ‫יחסה‬ .'‫וכו‬ ‫נוזלים‬ ‫סחורות‬/ ‫בכימיקלים‬ ‫ויצוא‬ ‫ייבוא‬ ‫לסחר‬ ‫רלוונטי‬ ‫כימיקל‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫דלק‬ ‫אחסון‬ ‫של‬ ‫סוג‬ '‫בסע‬ 88 ‫עשות‬ ‫הגדילה‬ ‫אף‬ '‫בסע‬ .‫ישנים‬ ‫קרקע‬ ‫ביעודי‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ ‫לאפשרות‬ ‫והתייחסה‬ 9 " : ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫אשדוד‬ ‫בנמלי‬ ‫אוניות‬ :‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫במימון‬ ‫שבוצע‬ ‫היתכנות‬ ‫סקר‬ ‫וגופרית‬ ‫חנקן‬ ‫תחמוצות‬ ‫של‬ ‫כבד‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מייצרות‬ ‫וחיפה‬ "
 13. 13. 13 89 ‫סעיף‬ ‫עם‬ ‫בהתכתבות‬ ,‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ‫של‬ ‫המעורפלות‬ ‫בהגדרות‬ ‫דנה‬ 86 ‫סתירות‬ ‫על‬ ‫שהתריע‬ .‫שונים‬ ‫שימושים‬ ‫בין‬ 31 ‫עוררין‬ ‫אין‬ . ,‫שוב‬ , '‫סע‬ ‫לפי‬ ‫כי‬ 274 " ‫השימושים‬ ‫חנ"י‬ ‫לעתירת‬ ‫שירותי‬ ,‫שיט‬ ‫לכלי‬ ‫תדלוק‬ ‫תחנת‬ "‫שיט‬ ‫בכלי‬ ‫וטיפול‬ ‫הספנה‬ "‫ל"אטרקטיבית‬ ‫להופכה‬ ‫כדי‬ ‫תיישם‬ ‫שחנ"י‬ ‫שימושים‬ ‫הן‬ 10 ‫אך‬ , ‫איש‬ ‫בהיבט‬ ‫לעניינם‬ ‫העובדתית‬ ‫והתשתית‬ ‫משמעויותיהם‬ ‫את‬ ‫שקל‬ ‫לא‬ ‫וזיהומי‬ ‫ופליטות‬ ‫סיכונים‬ ‫י‬ ‫סביבה‬ ‫ה‬ ‫הרצפטורים‬ ‫על‬ ‫השלכות‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫ציבוריים‬ ‫הסמוכים‬ ‫במעגנה‬ ‫ובפארק‬ . 32 . ‫סעיף‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫ברוח‬ 232 ‫(נספח‬ ‫חנ"י‬ ‫של‬ ‫לעוררים‬ ‫לתגובה‬ 10 ‫בהשארת‬ ‫תומכת‬ ‫חנ"י‬ ‫בו‬ )‫לעתירה‬ ‫גפ"ם‬ ‫או‬ ‫סולר‬ ‫אחסנת‬ ‫וגיבוי‬ ‫לתפעול‬ – ‫לכלי‬ ‫תדלוק‬ ‫"תחנת‬ ‫להקים‬ ‫מתעתדת‬ ‫חנ"י‬ ‫בעוד‬ ‫נטען‬ ‫ב‬ ‫שכזה‬ ‫לשימוש‬ ‫עובדתית‬ ‫ותשתית‬ ‫כמות‬ ‫מהות‬ ‫לעניין‬ ‫ופירוט‬ ‫אזכור‬ ‫מבלי‬ "‫שיט‬ ‫בכתב‬ ‫תגותבה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ .‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ .‫ב‬ " ."‫התעשייתי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫העירוני‬ ‫בשימוש‬ ‫הבחירה‬ ‫החלטת‬ .‫ב‬ 1 ‫של‬ ‫כוונות‬ ‫על‬ ‫מלמדת‬ ‫חנ"י‬ ‫עתירת‬ ‫ב‬ ‫הרחבה‬ ‫מעגנה‬ ,‫בהן‬ ‫יודעו‬ ‫לא‬ ‫שהעוררים‬ ‫משיבה‬ ‫אל‬ ‫התכנית‬ ‫השבת‬ ‫המחייב‬ ‫דבר‬ 2 ‫ההשלכות‬ ‫כלל‬ ‫לבחינת‬ ‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫והשלכות‬ . ‫יתייחס‬ ‫זה‬ ‫חלק‬ ‫בעתירה‬ ‫העולה‬ '‫א‬ ‫לטענה‬ ‫על‬ ‫החליטה‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫כי‬ , " ‫של‬ ‫מימוש‬ ‫הקפאת‬ ‫שהתכנית‬ ‫לזו‬ ‫מעבר‬ ‫המעגנה‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫עתידית‬ ‫להרחבה‬ ‫אופציה‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫אחסנה‬ ‫שטחי‬ "‫תמ‬ ‫התיכון‬ ‫בים‬ ‫למעגנות‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫בתכנית‬ ,‫מציעה‬ ‫א‬ 13 /‫ב‬/ 3 ‫תמ"א‬ ‫(להלן‬ 13 /‫ב‬/ 3 )" ‫כיום‬ ‫המקודמת‬ '‫בעמ‬ ‫(ראו‬ " 33 - 27 :)‫לעתירה‬ 33 . '‫בסע‬ 81 ‫לעתירה‬ , ‫מאפשרת‬ ‫התכנית‬ ‫כי‬ ‫מודה‬ ‫חנ"י‬ ‫הימי‬ ‫השטח‬ ‫הרחבת‬ ‫בשיע‬ ‫המעגנה‬ ‫של‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫כ‬ - 33% ‫תמ"א‬ ‫עורכי‬ ‫עם‬ ‫תואמה‬ ‫שלכאורה‬ ‫(הרחבה‬ 13 /‫ב‬/ 3 .) 34 . '‫סע‬ ‫לפי‬ 88 " ‫כי‬ ‫מודה‬ ‫חנ"י‬ ‫לעתירתה‬ ‫לתא‬ ‫מעבר‬ ‫המעגנה‬ ‫להרחבת‬ ‫התכנות‬ ‫או‬ ‫כוונה‬ ‫אין‬ ‫שטח‬ 21 " ‫המעגנה‬ ‫לשיטתה‬ ,‫כלומר‬ ‫כבר‬ ‫אכן‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ ‫הרחבה‬ , ‫למשל‬ ‫שטח‬ ‫עד‬ 21 . 35 . '‫בסע‬ 97 ‫תמ"א‬ ‫תכנית‬ ‫כי‬ ‫מודה‬ ‫חנ"י‬ 13 /‫ב‬/ 3 ‫מהעררים‬ ‫אחד‬ ‫באף‬ ‫הוזכרה‬ ‫לא‬ . ,‫למעשה‬ ‫ל‬ ‫העוררים‬ ‫ש‬ ‫ידעו‬ ‫א‬ ‫מקודמת‬ ,‫דנן‬ ‫בתכנית‬ ‫לדיון‬ ‫במקביל‬ ‫הקיבולת‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬ ‫הסלאמי‬ ‫בשיטת‬ "‫"שביט‬ ‫מעגנת‬ ‫של‬ "‫ה"יאכטות‬ ‫שמעגנת‬ ‫כך‬ ‫התמימה‬ ‫לה‬ ‫תוכל‬ ‫תרחב‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫למעגנת‬ ‫בינוניים‬ .‫יותר‬ ‫וגדולים‬ 36 . '‫בסע‬ 53 ‫משיבה‬ ‫את‬ ‫מצטטת‬ ‫חנ"י‬ ‫לעתירה‬ 1 " ‫כי‬ ‫בקובעה‬ ‫תמ"א‬ ‫תכנית‬ ‫מקודמת‬ ‫אלו‬ ‫בימים‬ 13 /‫ב‬/ 3 " ‫כי‬ ‫היא‬ ,‫לעיל‬ ‫האמורים‬ ‫משמעות‬ . ‫חדשות‬ ‫נסיבות‬ ‫מתקיימות‬ ‫בפני‬ ‫כלל‬ ‫עמדו‬ ‫שלא‬ ‫משיבה‬ 2 .‫העוררים‬ ‫ובפני‬ ,‫הכל‬ ‫לפני‬ ‫מחייב‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫המשמעויות‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫הסבי‬ .‫זו‬ ‫הרחבה‬ ‫של‬ ‫והסיכוניות‬ ‫בתיות‬ 10 ‫בהקבלתה‬ ,‫חנ"י‬ ‫השתמשה‬ ‫בו‬ ‫הבוטה‬ ‫המינוח‬ ‫לאור‬ ‫הזעזוע‬ ‫את‬ ‫לחוות‬ ‫מבלי‬ ‫(וזאת‬ ‫כי‬ ‫ממנה‬ ‫המשתמע‬ ‫מוגבלות‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬ ‫לתיאור‬ ‫המשמשת‬ ‫מילה‬ ,"‫"נכה‬ - .)‫אטרקטיבי‬ ‫אינו‬
 14. 14. 14 37 . " ‫כי‬ ‫הקביעה‬ ‫שביט‬ ‫מעגנת‬ ‫ובהן‬ ‫קיימות‬ ‫מעגנות‬ ‫הרחבת‬ ‫על‬ ‫שיוחלט‬ ‫ייתכן‬ " – ‫קבעה‬ ‫אותה‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ,‫חנ"י‬ ‫בעתירת‬ ‫שצוטטה‬ ‫שונים‬ ‫בנספחים‬ ‫חנ"י‬ ‫בעתירת‬ ‫מגובה‬ – :‫ללמוד‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ - '‫בסע‬ 65 ‫מנספח‬ ‫מצוטט‬ ‫לעתירה‬ 13 ‫לעתירה‬ ‫כ‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬ ‫כי‬ - 200 ‫על‬ ‫עגינה‬ ‫מקומות‬ ‫ה‬ - 400 ‫לשטח‬ ‫חופף‬ ‫זה‬ ‫ששטח‬ ‫טוענת‬ ‫חנ"י‬ .‫הקיימים‬ 21 . - '‫בסע‬ 68 ‫מצוטט‬ ‫לעתירה‬ ‫לעניין‬ ‫התרעות‬ ‫ות‬ ‫בטיחות‬ ‫מהמעגנה‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫יציאת‬ ‫בעת‬ . 38 . ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫שוב‬ ‫יוזכר‬ .‫דנן‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫ההחלטה‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫הכרונולוגי‬ ‫הסולם‬ ‫ביום‬ 13.7.20 ‫נדונו‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫לתכנית‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬ . ‫ב‬ - 15.9.20 .‫הח"מ‬ ‫ערר‬ ‫קבלת‬ ‫אושר‬ ‫חודשיים‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ - ‫ה‬ ‫דנה‬ ‫ולנת"ע‬ ‫ביום‬ 29.9.20 ‫תמ"א‬ ‫למעגנות‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫בתכנית‬ 13 /‫ב‬/ 3 ‫ביום‬ . 3.12.20 .‫העררים‬ ‫נדונו‬ ‫אינם‬ ‫העוררים‬ ‫גבם‬ ‫מאחורי‬ ‫וגידים‬ ‫עור‬ ‫שקורמת‬ ‫עוקפת‬ ‫לתכנית‬ ‫מודעים‬ ‫הערר‬ ‫נשוא‬ ‫לתכנית‬ ‫מאפשרת‬ ‫ואשר‬ .‫מדאיג‬ ‫התרחבות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫הדיון‬ ‫בתמליל‬ ‫הופכת‬ ‫הח"מ‬ ‫מיום‬ 3.12.21 ‫"תמ"א‬ ‫המילה‬ ‫אחר‬ ‫ובחיפוש‬ , 13 ‫מתוך‬ ," 63 ‫תוצאות‬ – ‫תמ"א‬ ‫היא‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫אף‬ 13 /‫ב‬/ 3 )!!!( ‫ביום‬ ‫כבר‬ ‫העוררים‬ ‫בפני‬ ‫לציין‬ ‫הנכון‬ ‫מן‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫ההגינות‬ ‫למען‬ . 3.12.21 ‫כי‬ ‫בער‬ ‫הדבר‬ ‫נכון‬ ‫במיוחד‬ ,‫שהגישו‬ ‫לעררים‬ ‫רלוונטית‬ ‫שהינה‬ ‫מקבילה‬ ‫תכנית‬ ‫מתוכננת‬ ‫הח"מ‬ ‫ר‬ – ‫למשיבה‬ ‫שהוצגו‬ ‫התרשימים‬ ‫כי‬ ,‫יודגש‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫לעיל‬ ‫שתוארה‬ ‫כפי‬ ‫מהותו‬ ‫לאור‬ 2 , ‫מחזקים‬ ‫שהיו‬ ‫הרי‬ ,‫זאת‬ ‫הציגו‬ ‫לו‬ .‫שביט‬ ‫במעגנת‬ ‫שכזו‬ ‫אפשרית‬ "‫"הרחבה‬ ‫הציגו‬ ‫לא‬ ,‫ולציבור‬ .‫בהם‬ ‫הנטען‬ ‫על‬ ‫הח"מ‬ ‫וערר‬ ‫התנגדות‬ ‫את‬ 39 . ‫לפי‬ ‫נספח‬ 13 – :‫שביט‬ ‫מעגנת‬ ‫לענין‬ ‫כדלקמן‬ ‫מתברר‬ ‫חנ"י‬ ‫שצירפה‬ ‫המצגת‬ - '‫בעמ‬ 310 ,‫נמליים‬ ‫שימושים‬ ‫מוטה‬ ‫באזור‬ ‫"תכנית‬ ‫נטען‬ ‫תשתיות‬ ‫תיתן‬ ‫נחל‬ ‫ופארק‬ ‫מע"ר‬ , ‫המותרים‬ ‫השימושים‬ ‫ואת‬ ‫השונים‬ ‫היעודים‬ ‫בין‬ ‫החלקה‬ ‫את‬ ‫ותקבע‬ ‫אלו‬ ‫לשימושים‬ ‫עדיפות‬ ."‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫לנ‬ ‫באפשרות‬ ‫התמקד‬ ‫כולו‬ ‫הח"מ‬ ‫ערר‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫לרעה‬ ‫יצול‬ .‫חיים‬ ‫מסכנות‬ ‫לתשתיות‬ - '‫בעמ‬ 311 ‫מסומנת‬ ‫שביט‬ ‫מעגנת‬ .‫הרחבה‬/‫לייעול‬ ‫בסגול‬ - '‫בעמ‬ 312 .‫מומלצת‬ ‫אינה‬ ‫חיים‬ ‫קרית‬ ‫של‬ ‫המיכלים‬ ‫בחוות‬ ‫רעיונית‬ ‫מעגנה‬ ‫כי‬ ‫התברר‬ ‫קמה‬ ‫לו‬ ‫ב‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫עוסקת‬ ‫שהיתה‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ,‫כזו‬ ‫מעגנה‬ .‫נפט‬ ‫בתשתיות‬ ‫נפט‬ ‫פריקת‬ - '‫בעמ‬ 314 ‫משמשת‬ ,‫מתפתח‬ ‫עירוני‬ ‫לפארק‬ ‫בצמוד‬ ‫קיימת‬ ‫"מעגנה‬ :‫שביט‬ ‫מעגנת‬ ‫על‬ ‫נכתב‬ ‫כנמל‬ ‫מהארץ‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ." ‫ב‬ ‫כי‬ ‫מצוטט‬ ‫עוד‬ 1.8.2019 ‫במעגנה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫קבעה‬ ‫העורכים‬ ‫ועדת‬ .‫הרחבה‬ ‫אפשרות‬ ‫עם‬ ‫על‬ ‫מחליט‬ ‫התכנון‬ ‫צוות‬ ‫ושיפור‬ ‫המעגנה‬ ‫"הרחבת‬ ‫המעגנה‬ ‫תפקוד‬ ." - '‫בעמ‬ 327 '‫בעמ‬ ‫גם‬ ."‫והרחבה‬ ‫"ייעול‬ ‫שביט‬ ‫מעגנת‬ ‫על‬ ‫נכתב‬ 332 ‫נמל‬ ‫היא‬ ‫שהמעגנה‬ ‫שוב‬ ‫מוזכר‬ " ‫מהארץ‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ." ‫שוב‬ ‫יודגש‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ – ‫הכבדים‬ ‫החששות‬ ‫אל‬ ‫ובהתנגדותה‬ ‫שלה‬ ‫בערר‬ ‫התייחסה‬ ‫הח"מ‬ ‫כי‬ ‫חומ"ס‬ ‫של‬ ‫ייצוא‬ ‫שימושי‬ ‫ייעשו‬ ‫שבתכנית‬ .
 15. 15. 15 40 . '‫בעמ‬ ,‫מפתיע‬ ‫באופן‬ 315 ‫גלים‬ ‫בבת‬ ‫להקים‬ ‫המליצו‬ ‫כי‬ ‫מתואר‬ ‫לעתירה‬ 700 .‫עגינה‬ ‫מקומות‬ ‫סה"כ‬ ‫מתוכננים‬ ‫בשביט‬ ‫דווקא‬ ‫כי‬ ‫התברר‬ ,‫קודם‬ ‫רגע‬ .‫מהותי‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ 600 ‫עגי‬ ‫מקומות‬ ,‫נה‬ ‫ש‬ ‫במקום‬ ‫ואז‬ ,‫שביט‬ ‫במעגנת‬ "‫"בטיחות‬ ‫בעיות‬ ‫נדונות‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שביט‬ ‫מעגנת‬ "‫"לכאורה‬ '‫בעמ‬ ‫נכתב‬ ,‫זו‬ ‫במטרה‬ ‫תתחרה‬ 315 " ‫על‬ ‫בטבלה‬ ."‫קיים‬ ‫מתקן‬ ‫והרחבת‬ ‫יעול‬ 46 ‫מתברר‬ . ‫בהתנגדות‬ ‫השני‬ ‫כחוט‬ ‫ושזור‬ ‫הח"מ‬ ‫התריעה‬ ‫מפניו‬ ‫הגלום‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫כי‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫בינ‬ ‫לשימוש‬ ‫פוטנציאל‬ ,‫שהגישה‬ ‫ובערר‬ ‫במפרץ‬ ‫והזיהומים‬ ‫הסיכונים‬ ‫והגדלת‬ ‫בתכנית‬ ‫לאומי‬ .‫כאן‬ ‫קריטית‬ ‫הינה‬ ‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫החלטת‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫וגידים‬ ‫עור‬ ‫קורם‬ ,‫חיפה‬ 47 . ‫ברור‬ ,‫הנכנסות‬ ‫הספינות‬ ‫וגודל‬ ‫ובכמות‬ ‫בשימושיה‬ ‫ומתרחבת‬ ‫שהולכת‬ ‫מעגנה‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ‫וציבור‬ ‫דגים‬ ‫שמסעדות‬ - .‫ההרחבה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫הנוף‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫החומ"ס‬ ‫הגדלת‬ ‫פוטנציאל‬ ‫גם‬ ‫ברור‬ .‫והמשונע‬ ‫המאוחסן‬ ‫כאילו‬ ‫לכאורה‬ ,‫לציבור‬ ‫הדרך‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫שהוצג‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫סותר‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫עירוני‬ ‫יהיה‬ ‫השימוש‬ ..."‫"פדקס‬ ‫הם‬ ‫והמחסנים‬ , . ‫שנוצרה‬ ‫הקשה‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫משאיזנה‬ ,‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫עשתה‬ ‫טוב‬ ‫כן‬ ‫על‬ – ‫של‬ ‫לרעה‬ ‫ניצול‬ ‫בעיית‬ ‫אחת‬ ‫במטרה‬ ‫ואושרה‬ ‫שקודמה‬ ‫תכנית‬ - .‫במהותה‬ ‫לגמרי‬ ‫ושונה‬ ‫אחרת‬ ‫למטרה‬ .‫ג‬ ‫מיום‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫עמדת‬ 23.6.21 ‫לשם‬ ‫רלוונטיות‬ ‫ועובדות‬ ‫נתונים‬ ‫מכילה‬ ‫אינה‬ :‫סביבתי‬ ‫מתסקיר‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ 48 . ‫מיום‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עמדת‬ 23.6.2021 ‫שמוזכרים‬ ‫חדשים‬ ‫שימושים‬ ‫לאור‬ ‫תמוהה‬ ‫חנ"י‬ ‫בעתירת‬ ‫המעגנה‬ ‫והרחבת‬ – ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫התכנית‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫סותרים‬ ‫לציבור‬ ‫שהוצגה‬ ‫כפי‬ .‫לאישורה‬ ‫בטרם‬ ‫ההחלטות‬ ‫ולמקבלי‬ 49 . :‫כי‬ ‫עולה‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫מעמדת‬ ..." ‫הציעה‬ ‫התוכנית‬ ‫הסדרה‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬ ‫לעגינת‬ ‫שביט‬ ‫מעגנת‬ ‫של‬ ‫סטטוטורית‬ ‫קטנים‬ ‫על‬ ‫שימושיה‬ ‫כלי‬ ‫לתפעול‬ ‫הנדרשים‬ ‫ותחזוקה‬ ‫מלאכה‬ ‫מבני‬ ‫כגון‬ ‫והעתידיים‬ ‫הקיימים‬ ‫השייט‬ 11 . – ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫מה‬ ‫מתעלם‬ ‫ש‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫כעת‬ ‫מזכירה‬ ‫חנ"י‬ " ‫תדלוק‬ ‫תחנת‬ ‫שיט‬ ‫לכלי‬ " '‫ר‬ '‫בסע‬ 274 ‫לעתירה‬ ‫כלי‬ ‫יכנסו‬ ‫ההרחבה‬ ‫שעם‬ ‫ולאפשרות‬ , ‫גדולים‬ ‫שיט‬ ‫יותר‬ ‫ומסיביים‬ . ‫כיום‬ ‫ממלאים‬ ‫הקטנים‬ ‫השיט‬ ‫כלי‬ ,‫היאכטות‬ ,‫הח"מ‬ ‫שערכה‬ ‫מבירור‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫עבור‬ ,‫הלום‬ ‫עד‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫דלק‬ ‫של‬ ‫ג'ריקנים‬ ‫באמצעות‬ ‫שלהם‬ ‫הדלק‬ ‫מיכל‬ ‫את‬ ‫קטנים‬ - ‫עבור‬ ,‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫יוכנסו‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ .‫מספק‬ ‫היה‬ ‫המצב‬ .‫בעיה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫שטעון‬ ‫או‬ "‫תדלוק‬ ‫"תחנת‬ ‫חומ"ס‬ – ‫ישנה‬ ‫כבדה‬ ‫סביבתית‬ ‫משמעות‬ ‫שיט‬ ‫לכלי‬ ‫משמעות‬ ‫גם‬ ‫יש‬ .‫באיטיות‬ ‫בה‬ ‫ומתמרנים‬ ‫למעגנה‬ ‫שנכנסים‬ ‫יותר‬ ‫וכבדים‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ,‫שייעשה‬ ‫התדלוק‬ ‫למשך‬ ,‫שיצרכו‬ ‫הדלקים‬ ‫לסוגי‬ ,‫בפועל‬ ‫לכמותם‬ ,‫הגעתם‬ ‫לתדירות‬ .'‫וכו‬ 11 ‫תכנית‬ :‫"הנדון‬ :‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ .‫ו‬ ‫דרור‬ 304 - 0311852 – ‫ישראל‬ ‫נמלי‬ ‫לוגיסטי‬ ‫מתחם‬ – ‫מהכנת‬ ‫פטור‬ ‫נוספים‬ ‫וסקרים‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ – "‫דעת‬ ‫חוות‬ 23.6.21 ."
 16. 16. 16 50 . ‫איזשהי‬ ‫מציע‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫אין‬ ,‫השיט‬ ‫כלי‬ ‫לתפעול‬ ‫ומלאכה‬ ‫תחזוקה‬ ‫מבני‬ ‫לעניין‬ ‫גם‬ ‫ה‬ ‫לבירור‬ ‫רלוונטיות‬ ‫בעובדות‬ ‫עובדתית‬ ‫תשתית‬ ‫השלכות‬ ‫ה‬ ‫סביבתיות‬ ‫של‬ .‫שיט‬ ‫בכלי‬ "‫"טיפול‬ ?‫טיפול‬ ‫איזה‬ ‫האם‬ ‫ייצבעו‬ ‫יש‬ ,‫הבהרה‬ ‫לשם‬ ?‫מזהמים‬ ‫בצבעים‬ ‫וגדולים‬ ‫בינוניים‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫שם‬ ‫המיועדי‬ ‫צבעים‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫הימית‬ ‫לסביבה‬ ‫במיוחד‬ ‫רעילים‬ ‫בעבר‬ ‫נמצאו‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫לתחתיות‬ ‫ם‬ ‫נקבעו‬ ‫ואף‬ ‫ב‬ ‫הנחיות‬ ‫לעניינם‬ ‫תשע"א‬ ,)‫(מעגנות‬ ‫הנמלים‬ ‫תקנות‬ - 2010 ‫ה‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ . - TBT – ‫חומר‬ ‫בסביבת‬ ‫טיפול‬ ‫כיצד‬ ‫ברור‬ ‫ולא‬ ,‫במיוחד‬ ‫רעיל‬ ‫ונחשב‬ ‫הימית‬ ‫לסביבה‬ ‫דלף‬ ‫זו‬ ‫למטרה‬ ‫ששימש‬ ,‫זהים‬ ‫או‬ ‫חלופיים‬ ‫דומים‬ ‫בחומרים‬ ‫התכנית‬ "‫"ישמור‬ ‫מנסים‬ ‫אשר‬ ,‫הרגישה‬ ‫הנחל‬ ‫סביבת‬ ‫על‬ :‫כדלקמן‬ ‫זה‬ ‫חומר‬ ‫לעניין‬ ‫כתוב‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫באתר‬ .‫עתק‬ ‫בעלויות‬ ‫לשקם‬ ‫שנים‬ ‫מזה‬ " ‫הגבו‬ ‫הריכוזים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫הים‬ TBT ‫נמצאו‬ ‫חיפה‬ ‫בנמלי‬ " 12 . 51 . :‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫בעמדת‬ ‫נטען‬ ‫עוד‬ " ‫בתוכ‬ ‫המוצעים‬ ‫השימושים‬ ‫נ‬ ‫בה‬ ‫המותרת‬ ‫והפעילות‬ ‫הנדונה‬ ‫ית‬ ... ‫בעיקר‬ ‫מאפשרת‬ ‫אחסנה‬ ‫ושימושים‬ ‫עירוניים‬ ‫המאפיינים‬ ‫תעסוקה‬ ‫אזורי‬ .‫העירוני‬ ‫במרחב‬ " ,‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫דלק‬ ‫תחנת‬ ‫לא‬ ‫בטח‬ ,‫עירוני‬ ‫אחסנה‬ ‫כשטח‬ ‫בתכנית‬ ‫רואה‬ ‫ייצוא‬ ‫תחנת‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫של‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫של‬ .‫חומ"ס‬ ‫של‬ ‫מזכירה‬ ‫שחנ"י‬ ‫השימושים‬ ‫כעת‬ ‫סותרים‬ ‫עירוניים‬ ‫שימושים‬ ‫הרי‬ .‫סמוכים‬ ‫תדלוק‬ ‫תחנת‬ ‫ליד‬ ‫לאכול‬ ‫ברציף‬ ‫יישב‬ ‫מי‬ ‫הסרוחה‬ ‫האחורית‬ ‫החצר‬ ‫המהווה‬ ,‫באניות‬ ‫וטיפול‬ ‫צביעה‬ ‫תחנת‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫אוניות‬ ‫של‬ ?‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫של‬ ‫והסואנת‬ ‫(בשריפה‬ ‫שימושים‬ ‫לכאלו‬ ‫תהיינה‬ ‫חומ"ס‬ ‫של‬ ‫סכנות‬ ‫אילו‬ )?‫במלחמה‬ ?‫פיצוץ‬ ‫או‬ ‫אדמה‬ ‫רעידת‬ 52 . :‫המשרד‬ ‫בעמדת‬ ‫נטען‬ ‫עוד‬ " .... ‫על‬ ‫איסור‬ ‫שימושים‬ ‫כניסת‬ ‫כשתחום‬ ‫מסוכנים‬ ‫בחומרים‬ ‫המשתמשים‬ ,‫תכנון‬ ‫במצב‬ ‫המגרש‬ ‫מגבולות‬ ‫חורג‬ ‫שלהם‬ ‫הסיכון‬ ‫תותר‬ ‫לא‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫פתוחה‬ ‫אחסנה‬ ‫לגרום‬ ‫העלולים‬ ‫ומים‬ ‫קרקע‬ ‫לזיהום‬ ‫בצורה‬ ‫יתאפשר‬ ‫יבש‬ ‫בצובר‬ ‫וטיפול‬ ‫אחסון‬ , ‫סגורה‬ ,‫בלבד‬ ‫שיג‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫לסביבה‬ ‫אוויר‬ ‫מזהמי‬ ‫הפולטים‬ ‫שימושים‬ ‫כניסת‬ ‫תותר‬ ‫לא‬ ‫למטרדי‬ ‫רמו‬ ‫או‬ ‫חזק‬ ‫ריח‬ ‫סביר‬ ‫בלתי‬ "... . ‫המפותח‬ ‫מהשימוש‬ ‫ייפלטו‬ ‫כבדות‬ ‫מתכות‬ ‫כמה‬ ‫כמו‬ ‫מסוגיות‬ ‫למשל‬ ‫מתעלם‬ ‫המשרד‬ ‫כמה‬ ?‫במעגנה‬ ‫המפותח‬ ‫מהשימוש‬ ‫ייפלטו‬ ‫עדינים‬ ‫נשימים‬ ‫חלקיקים‬ ‫כמה‬ ?‫במעגנה‬ ‫ייפלטו‬ ‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬ ‫האוניות‬ ‫של‬ ‫התדלוק‬ ‫ובעת‬ ‫מהאוניות‬ ‫יעמדו‬ ‫אלו‬ ‫איך‬ ? ‫חוק‬ ‫בתקנות‬ ‫נקי‬ ‫אויר‬ ‫כך‬ ‫הישן‬ ‫חיפה‬ ‫נמל‬ ‫יורחב‬ ‫וגם‬ ‫המפרץ‬ ‫נמל‬ ‫התווסף‬ ‫שכבר‬ ‫לאחר‬ ‫מענה‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫ויש‬ ‫מוגמרת‬ ‫עובדה‬ ‫הוא‬ ‫העולה‬ ‫שהזיהום‬ ‫ייכנסו‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫יותר‬ ‫כמה‬ ? ‫סיכונים‬ ‫מחיל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ששימוש‬ ‫מוכח‬ ‫היכן‬ ?‫המעגנה‬ "‫"פיתוח‬ ‫לאחר‬ ‫להיום‬ ‫בהשוואה‬ ?‫המגרש‬ ‫לגבולות‬ ‫מחוץ‬ ‫הרלוונטי‬ ‫והדו"חות‬ ‫הנתונים‬ ‫היכן‬ ?‫ים‬ 12 ‫טריבוטילטין‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫דף‬ BUTYLTIN) (TBT (TRI – ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הראשית‬ ‫המדענית‬ ‫לשכת‬ ‫הבריאות‬ ‫במשרד‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫ושירותי‬ ‫הסביבה‬
 17. 17. 17 53 . ‫ב‬ ‫ולא‬ ,‫סביבתי‬ ‫בתכנון‬ ‫מומחיותה‬ ‫אשר‬ ,‫המשרד‬ ‫מתכננת‬ ‫טוענת‬ ‫עוד‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫אגף‬ - ‫ב‬ ‫שיט‬ ‫מכלי‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ובמניעת‬ ‫טיפול‬ - :‫כי‬ "... ‫הש‬ ‫י‬ ‫מושים‬ ‫וה‬ ‫המוצעים‬ ‫ש‬ ‫הסביבתיות‬ ‫לכותיהם‬ ‫בעלי‬ ‫אינם‬ ‫הכנת‬ ‫המחייבת‬ ‫השפעה‬ ‫ולכן‬ ‫תסקיר‬ ‫לדעתי‬ , ‫תסקיר‬ ‫מהכנת‬ ‫לפטור‬ ‫ניתן‬ , " . ‫לא‬ ‫ולדעתי‬ ?‫הביסוס‬ ‫היכן‬ ?‫אדם‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫מהי‬ .‫התקנות‬ ‫לפי‬ ‫הולכים‬ ‫אם‬ ‫לא‬ ‫גם‬ .‫ניתן‬ .‫זו‬ ‫קביעה‬ ‫בוססה‬ ‫מה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫עובדתיים‬ ‫נתונים‬ ‫חסרו‬ ‫לנ"ל‬ ‫הנתונים‬ ‫היכן‬ ‫לעניין‬ ‫השימושים‬ ‫תדירות‬ ‫לעניין‬ ?‫אלו‬ ‫שימושים‬ ‫פליטות‬ ? ‫הימית‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשלכות‬ ‫לעניין‬ ‫אלו‬ ‫שימושים‬ ‫של‬ ‫צורפ‬ ‫לא‬ ? ‫ה‬ ‫זו‬ ‫לטענה‬ ‫אף‬ ‫חוו‬ ‫"ד‬ ‫מ‬ ‫רלוונטי‬ ‫מומחה‬ ‫של‬ ‫מומחי‬ ‫המשרד‬ .‫להגנ"ס‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫אלו‬ ‫נושאים‬ ‫של‬ ‫החקר‬ .‫הוא‬ ‫נהפוך‬ ‫המשרד‬ ‫דווקא‬ ‫להגנ"ס‬ ‫כי‬ ‫חדשניים‬ ‫במחקרים‬ ‫מודה‬ ‫בעצמו‬ ‫כמות‬ ‫לעניין‬ ‫פחת‬ ‫בהערכות‬ ‫לקה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הפליטות‬ ‫שיט‬ ‫י‬ - .‫לתקנו‬ ‫שיש‬ ‫ליקוי‬ 54 . ‫להרצאה‬ ‫הח"מ‬ ‫תפנה‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫מומחים‬ ‫של‬ ‫מיום‬ 12.10.20 ‫מר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוצגה‬ , ‫רזי‬ ‫אייל‬ ‫להגנ‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוזמן‬ ‫סקר‬ ‫ממבצעי‬ ‫הוא‬ ‫ינוב‬ .‫השנתי‬ ‫האקולוגיה‬ ‫בכנס‬ ,‫ינוב‬ ‫"ס‬ ‫ובוצע‬ ‫בחברת‬ AMCG AVIV 13 ‫כי‬ ‫ינוב‬ ‫חשף‬ ,‫המשרד‬ ‫עבור‬ ‫בסקר‬ . ‫חיפה‬ ‫בנמלים‬ ‫השיט‬ ‫כלי‬ ‫סקטור‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬ ‫להשפעה‬ ‫גורם‬ ‫גבוהה‬ ‫שבסבירות‬ ,‫כבד‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מייצר‬ ‫ואשדוד‬ .‫לנמל‬ ‫הסמוכים‬ ‫מאוכלסים‬ ‫באזורים‬ ‫ה‬ ‫הנמלים‬ ‫בשני‬ ‫הזיהום‬ ‫יקף‬ ‫נמצא‬ ‫כ‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫הערכות‬ ‫ה‬ ‫בנושא‬ ‫ידועות‬ ‫שהיו‬ ‫קודמות‬ 14 . ,‫בהרצאתו‬ ‫מתאר‬ ‫ינוב‬ ‫את‬ ‫כלי‬ ‫פעולות‬ ‫ה‬ ‫שיט‬ : 1 ‫שיוט‬ . ‫(אוניה‬ ,)‫לנמל‬ ‫מגיעה‬ 2 ‫ו‬ ,‫ותמרון‬ ‫המתנה‬ . 3 - ‫וט‬ ,‫עגינה‬ ‫ו‬ ‫כי‬ ‫ען‬ ‫שדווקא‬ ‫התברר‬ ‫קרי‬ ,‫והתמרון‬ ‫ההמתנה‬ ‫אוניות‬ ‫שבו‬ ‫השלב‬ ‫ו‬ ‫עומדות‬ ‫או‬ ,‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫בזמן‬ ‫החוף‬ ‫בקרבת‬ ‫ממתינות‬ ‫כאשר‬ ‫אוניות‬ ‫מתמרנות‬ ‫ב‬ ‫תוך‬ ‫הנמל‬ ‫תחומי‬ ‫ו‬ ‫עזר‬ ‫ומנועי‬ ‫עיקריים‬ ‫מנועים‬ ‫מפעילות‬ - ‫זהו‬ ‫השפעה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫"שלב‬ "‫ופליטות‬ ‫אויר‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬ 15 . .‫פליטות‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫ישנן‬ ‫בעגינה‬ ‫דווקא‬ ,‫למעשה‬ ‫ומשתמשת‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫בנמל‬ ‫עומדת‬ ‫כשהאניה‬ ‫אך‬ ,‫ביותר‬ ‫נמוך‬ ‫המזהמים‬ ‫פליטת‬ ‫קצב‬ ,‫לכאורה‬ ‫כ‬ ,‫למעשה‬ .‫גבוה‬ ‫זיהום‬ ‫נוצר‬ ,‫העזר‬ ‫במנועי‬ - 54% ‫התייחס‬ ‫(ינוב‬ ‫חנקן‬ ‫תחמוצות‬ ‫של‬ ‫הזיהום‬ ‫מכלל‬ )‫ואחרים‬ ‫וחלקיקים‬ ‫גופרית‬ ‫לתחמוצות‬ ‫גם‬ ‫בע"פ‬ ‫בטענתו‬ – ‫בשנת‬ ‫חיפה‬ ‫בנמל‬ 2018 ‫בזמן‬ ‫נוצרו‬ ,‫עגנה‬ ‫שהאניה‬ 29% ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫החוקרים‬ .‫ביי‬ ‫בסטנד‬ ‫ועמדו‬ ‫תמרנו‬ ‫כשהן‬ ‫נוצר‬ ‫המצב‬ ‫בשל‬ ‫הנוצ‬ ‫לזיהום‬ ‫יותר‬ ‫משמעותית‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ,‫בחיפה‬ ‫הטופוגרפי‬ .‫ר‬ 13 ‫על‬ - ‫רזי‬ ‫אייל‬ ,‫ברק‬ ‫יוגב‬ ‫החוקרים‬ ‫ידי‬ - ‫מחברת‬ ‫נועם‬ ‫ואורן‬ ‫ינוב‬ AMCG AVIV ‫מחברת‬ ‫מדר‬ ‫דניאל‬ ‫וד"ר‬ SP interface. 14 ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ - " ‫המשרד‬ ‫במימון‬ ‫שבוצע‬ ‫היתכנות‬ ‫סקר‬ ‫אשדוד‬ ‫בנמלי‬ ‫אוניות‬ :‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫וגופרית‬ ‫חנקן‬ ‫תחמוצות‬ ‫של‬ ‫כבד‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מייצרות‬ ‫וחיפה‬ " 28.11.2019 15 ‫ינוב‬ - " .‫א‬ ‫רזי‬ ‫ואשדוד‬ ‫חיפה‬ ‫בנמלים‬ ‫השיט‬ ‫כלי‬ ‫מפעילות‬ ‫הנפלט‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫חדשים‬ ‫גילויים‬ ‫לטיפול‬ ‫והמלצות‬ " ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ - ‫אילן‬ ‫מ‬ ‫השנתי‬ ‫האקולוגיה‬ ‫בכנס‬ ‫הרצאה‬ , ‫יום‬ 12.10.20 ‫הוועידה‬ ‫ה‬ ‫השנתית‬ - 48 ‫ולסביבה‬ ‫למדע‬
 18. 18. 18 56 . ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫על‬ ‫בתחומי‬ ‫לתדלוק‬ ‫לתכניות‬ ‫מודע‬ ‫וכעת‬ ,‫זה‬ ‫סקר‬ ‫שמימן‬ ‫המשרד‬ ‫אותו‬ ,‫מה‬ ‫סמך‬ ‫תסקיר‬ ‫נדרש‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ,‫שימושים‬ ‫ופיתוח‬ ‫והרחבת‬ ,‫למשל‬ ‫המעגנה‬ ? ‫שונות‬ ‫אוניות‬ ‫כאשר‬ ‫הרי‬ ‫פליטות‬ ‫כפל‬ ‫תיווצרנה‬ ,‫דלקים‬ ‫יתדלקו‬ – ‫כמה‬ ‫במשך‬ ‫דלק‬ ‫מתדלקות‬ ‫שהן‬ ‫העובדה‬ ‫מעצם‬ ,‫מחד‬ ‫או‬ .‫למשל‬ ‫זה‬ ‫לתדלוק‬ ‫שעות‬ ‫במשך‬ ‫עמידתם‬ ‫מעצם‬ ‫פליטות‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,)‫מיכל‬ ‫מילוי‬ ‫(מהליך‬ ‫שעות‬ .‫שיידרש‬ ‫טיפול‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ ‫העמסתן‬ ,‫מורכבים‬ ‫תמרונים‬ ‫תידרוש‬ ‫הצרה‬ ‫המעגנה‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫בסרטן‬ ‫ביותר‬ ‫החולה‬ ‫באיזור‬ ‫משמעותית‬ ‫יעלה‬ ‫והזיהום‬ 57 . ‫של‬ ‫לנושאים‬ ‫התייחסות‬ ‫כלל‬ ‫אין‬ ,‫זאת‬ ‫מלבד‬ ‫אחרים‬ ‫מסוכנים‬ ‫מוצרים‬/‫נפט‬ ‫שפכי‬ ‫במחקר‬ . ‫ממיכליות‬ ‫נפט‬ ‫שפכי‬ ‫שבחן‬ ‫מעל‬ ‫של‬ ‫נפט‬ ‫לשפכי‬ ‫העיקרית‬ ‫הסיבה‬ ‫כי‬ ‫עלה‬ ‫נפט‬ 7 ‫בשל‬ ‫היתה‬ ,‫טון‬ ‫ועוד‬ ,‫ופיצוצים‬ ‫שריפות‬ ,‫בציוד‬ ‫כשל‬ ,‫בדפנות‬ ‫כשלים‬ ,‫ספינות‬ ‫של‬ ‫קרקוע‬/‫התנגשויות‬ 16 ‫חנ"י‬ . '‫בסע‬ ‫מציינת‬ 68 ‫אינו‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫באמת‬ ‫האמנם‬ .‫במתחם‬ ‫בטיחות‬ ‫בעיית‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫בפירוש‬ ‫יפ‬ ‫אותה‬ ,‫הזו‬ ‫הצפופה‬ ‫במעגנה‬ ‫כאן‬ ‫רואה‬ ‫גם‬ ‫היתר‬ ‫ובין‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ‫שונים‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫קדו‬ 16 2019 - statistics - spill - tanker - https://maritimecyprus.com/2020/08/17/oil /

×