Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >

 1. EMINEN MISSIO, ARVOT & STRATEGINEN KULTTUURI Kuvitus: Artbesouro ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 2. Moni kasvuyritys vaarantaa menestyksensä osaajapulan vuoksi aivan turhaan. Me Eminessä autamme kasvuyrityksiä poistamaan osaajapulan uhkaa tarinallistamalla yrityksen missio ja kulttuuri sekä yrityksen osaajayleisön kokemukset Vaikuttavaksi Työnantajabrändiksi®️ . EMINEN MISSION STATEMENT ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 3. EMINEN YDINTEEMA Kun moderni kasvuyritys antaa aktiivisesti osaajalle kasvutarinansa sankariroolin, yritys voittaa tarvitsemansa osaajan huomion, kiinnostuksen ja sydämen. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 4. EMINAATTORIEN KRIITTISET OMINAISUUDET TÄRKEYSJÄRJESTYKSESSÄ (1) Tavoite- ja tulosorientaatio Tekee työnsä arjessa ensin Eminen liiketoiminnalle ja sitten asiakkaalle kannattavia valintoja ja päätöksiä. (2) Vaikuttava viestijä Tulee ymmärretyksi, vangitsee kuulijan huomion ja inspiroi viestillään muutokseen. (3) Myötätuntoinen opastaja Kuuntelee, kykenee asettumaan toisen tilanteeseen, näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan, asenteillaan ja muutoskyvyllään. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 5. EMINEN OMA TYÖ-ELÄMÄ -LUPAUS Valmentava ja välittävä esihenkilö "Aion olla se esihenkilö, jota vuosienkin jälkeen muistellaan esimerkkinä hyvästä esihenkilöstä. Haluan myös tukea eminaattoreita paremman tulevaisuuden rakentamisessa." - Susanna Myötätuntoinen työyhteisö & rehellinen, aito ja avoin työilmapiiri Olemme iholla; henkilökohtainen ja läheinen työyhteisö, jossa sekä työntekijöiden että pomojen elämän ilot, surut ja tarpeet saavat tukea ja kannustusta. Lupaamme alan kovimman erityisosaamisen Työmarkkina-arvosi kasvaa taatusti meillä, sillä investoimme valtavasti strategisen kilpailuvalttimme, eli erikoisasiantuntemuksemme kasvattamiseen ja kehittämiseen. Työ-Elämä -lupaus™️on osa Vaikuttava Työnantajabrändi Metodia™️ . Se kiteyttää miltä osin yritys lupaa vaikuttaa työntekijöidensä koko elämään ("työ --- elämä") parantavasti. Töissä pioneeriyrityksessä Tietä raivatessa näkee muita kauemmaksi. Meillä et voi olla kasvattamatta ymmärrystäsi liike-elämän, työelämän ja vaikuttamisen viimeisimmistä trendeistä ja muutoksista. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 6. EMINAATTORI OSANA EMINEÄ JA SUSANNAN YRITTÄJÄMISSION TOTEUTTAMISEN MATKAA (EMINEN VISIO) Susannan missio ja kutsumus yrittäjänä synnyttää Eminelle vision: Juurruttaa VTAB Metodin avulla globaalisti kasvuhakuisiin yrityksiin menestystä siivittävä, ideaalien osaajien tarinan sankariksi asettamisen kulttuuri. Kun kasvuyrityksen missio kohtaa ideaalin osaajan henkilökohtaisen kutsumuksen, syntyy yhdistelmä, jossa voittavat osaajat, yritys, asiakkaat ja yhteiskunta. Susannan missiona on vakiinnuttaa Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ modernien kasvuyritysten strategiseksi menestystekijäksi, Emine on siitä poikkeava yritys, että täällä yritys ei ole keskiössä vaan ihmiset ja heidän kutsumuksensa tulla ja olla osallisia Susannan yrittäjämission toteuttamisessa. Mitä paremmin yhtiö kuitenkin taloudellisesti voi, sitä vahvempi alusta meillä on mission edistämiseen ja parempaan työ-elämään. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 7. EMINESSÄ TOIMINTAAMME OHJAAVAT KOLME ARVOA MYÖTÄ- TUNTOINEN, ASIANSA TUNTEVA OPAS KANNATTAVA ARVON SYNNYTTÄMINEN VAIKUTTAVA JA INSPIROIVA ESIMERKKI ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 8. EMINEN LIIKETOIMINNAN STRATEGISET PAINOTUKSET Kannattava kasvu ja kehittyminen Kaikki mitä teemme, teemme sen kannattavasti ja eteenpäin meitä ja asiakasta vieden. Kaikki kasvu ja kehittyminen ei ole kassavirrassa mitattavaa, mutta kannattavuudessa on. Liiketoiminnan pitää olla tervettä ja kannattavaa, sillä emme ole hyväntekeväisyys-yritys. Mitä enemmän teemme yhdessä kassavirtaa, sitä enemmän meillä on rahkeita missiomme toteuttamiseen. Yrityksenä haluamme uudistua joka vuosi esimerkkinä siitä, että mikään ei muutu, jos mitään ei aktiivisesti muuteta. Kilpailuvalttimme, eli erikoisasiantuntemuksemme jatkuva kehittäminen Vaikuttava Työnantajabrändi Metodi™️ globaalilla mittapuullakin katsottuna erityinen. Visionamme on vakiinnuttaa sen rooli modernin kasvuyrityksen strategisena menestystekijänä. Visiomme toteutuminen edellyttää, että tässä yrityksessä muillakin kuin Susannalla on VTAB Metodin™️toteuttamisen ja jalkauttamisen asiantuntemus. Itseään ei sovi kutsua asiantuntijaksi, ellei todella tunne asiaansa. Se edellyttää jokaiselta meistä henkilökohtaista panostusta ja halua menestyä. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 9. KANNATTAVAAN KASVUUN, MISSIOMME TOTEUTTAMISEEN & BRÄNDIJOHTAJUUTEEN TIIMIN JÄSENENÄ SITOUTUMINEN. MYÖTÄTUNTOISEN, ESIMERKKIÄ NÄYTTÄVÄN OPPAAN ASEMAN OMAKSUMINEN. KANNATTAVAN KASVUN & TASAPAINOISEN ELÄMÄN VAKAUTTAMINEN. KYKY & TAHTO KEHITTYÄ JA INSPIROIDA ASIAKKAITA KEHITTYMÄÄN VAKUUTTAVAN VIESTINNÄN & VAIKUTTAVAN OSAAJAMARKKINOINNIN AMMATTILAISINA. EMINEN STRATEGISEN KULTTUURIN KITEYTYS ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE Kannattava arvon synnyttäminen. Kannattava arvon synnyttäminen. Vakuuttava ja inspiroiva esimerkki Myötätuntoinen ja asiansa tunteva opas. Vakuuttava ja inspiroiva esimerkki Myötätuntoinen ja asiansa tunteva opas. Tavoite- ja tulosorientaatio. Vakuuttava viestijä. Myötätuntoinen opastaja. Tavoite- ja tulosorientaatio. EMINEN ARVOT OSANA STRATEGISTA KULTTUURIAMME EMINAATTORIN KRIITTISET OMINAISUUDET OSANA STRATEGISTA KULTTUURIAMME
 10. EMINEN STRATEGISEN KULTTUURIN TUNNUSPIIRTEET Erityisosaamisemme jatkuva kehittäminen sekä yritys- että yksilötasolla on meille kriittinen menestystekijä ja odotamme sitä kaikilta eminaattoreilta. Työyhteisömme erityispiirre ja keskinäinen sitkomme on henkilökohtainen, avoin ja vahvasti keskeiseen luottamukseen panostava työyhteisö. Tuemme toisiamme sekä elämän iloissa että alamäissä. Vaikka työilmapiirimme on vahvasti keskittynyt ja oman työn ja työajan johtamiseen suuntautunut, yhteistyö tiimin kesken on yhteisten tavoitteidemme saavuttamisen sekä osaamisen ja kokemusten jakamisen näkökulmasta vahvasti olennaista. Meillä on matala hierarkia; yhteisössä on paljon päätösvaltaa, mutta myös yhtä paljon vastuuta tavoitteiden saavuttamisessa yhteisin pelisäännöin. ERITYISOSAAMISESTAAN TUNNETTU ASIAKKAAN OPASTAJA JA MYÖTÄTUNTOINEN, ESIMERKKIÄ NÄYTTÄVÄ TYÖYHTEISÖ Olemme edelläkävijäyritys ja meidät tunnetaan Susannan pioneerityöstä tämän alan rakentajana ja suunnannäyttäjänä. Sellaisena pysyminen edellyttää meiltä kaikilta rohkeutta uudistaa ja uudistua. "Näin olen aina tehnyt" tai "en aio muuttaa toimintatapojani" -asenne ei kerta kaikkiaan istu Eminen työyhteisöön. Luovuus ei meillä tarkoita sooloilua yhteisiksi sovittujen toimintamallien ja työskentelytapojen suhteen tai Metodiimme kuulumattomien palveluiden tarjoamista asiakkaille. Näkemyksellisyys ja ideointikyky ovat tarpeellisia sekä sisällöntuotannossa että Metodimme soveltamisessa kunkin asiakkaan tarpeeseen ja tilanteeseen. On tärkeää, että jokainen eminaattori kokee Eminen mission ja arvopohjan vahvasti omakseen, ja näkee oman roolinsa asiakaslupaustemme lunastajana. Asiakkaille tarjoamme ainutlaatuisen ja ajan hengessä kehittyvän metodin, jota ei voi saada mistään muualta. Metodin takana oleva laajempi konsepti tarjoaa vielä monta mahdollisuutta palveluidemme kehittämiseen ja uusien palveluiden lanseeraamiseen. KYKY, ROHKEUS JA TAHTO KEHITTÄMISEEN JA UUDISTUMISEEN Haluamme pysyä innovatiivisena brändijohtajana, mutta emme kilpaile liikevaihdolla markkina-asemastamme. Kilpailemme vaikuttavuudessa ja yleisön emotionaalisen sitoutumisen voittamisessa. Tähtäämme pitkiin suhteisiin yleisöömme kuuluvien kanssa riippumatta siitä, missä he ovat milloinkin töissä. Kannattava kasvu mahdollistaa missiomme & visiomme toteuttamisen sekä kehittymisemme yhtiönä, yhteisönä ja osaajina. Asiakkaiden tunnetason odotusten ylittäminen on meille olennainen, työtämme ohjaava arvo. VAKUUTTAVA BRÄNDIJOHTAJA, TAVOITE- JA TULOSORIENTAATIO, MISSION TOTEUTTAMINEN Pyrimme jatkuvasti kehittämään kyvykkyyttämme vakiinnuttaa liiketoimintamme kannattavan kasvun ajurit ja toimintamallit. Tasapainoinen, hyvä elämä työssä ja sen ulkopuolella mahdollistuu satsaamalla pitkiin asiakkuuksiin ja asiakasarvon kasvattamiseen. Kannattavasti kasvava kassavirta mahdollistaa hyvän palauttamisen organisaatioon ja yhteisöön eri muodoissa. Selkeä metodi ja sen jalkauttamista tukevat vakiintuneet menetelmät, kehikot ja toimintamallit edesauttavat kannattavan työskentelytavan saavuttamisen. KANNATTAVAN KASVUN VAKAUTTAMINEN JA TASAPAINOINEN, HYVÄ ELÄMÄ ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 11. OSAAMISEN JA URAN KEHITTÄMINEN EMINESSÄ Tavoite- ja tulosorientaatiossa kehittyminen erityisesti asiakastyössä. Vakuuttavan viestinnän kyvykkyyden kasvattaminen. Esimerkkinä ja myötätuntoisena oppaana toimimisessa kehittyminen mm. itsetuntemuksen sekä oman asiantuntijabrändin kehittämisen kautta. Osaajamarkkinointitaitojen kehittäminen ja osaajamarkkinoinnin ammattilaisena kasvaminen. Myyntitaitojen kehittäminen ja vahvistaminen osana asiantuntijaroolia. Vastuualueen laajentaminen projektiluontoisesti tai pysyvästi esimerkiksi Eminen liiketoiminnan tai yritystä koskeviin kehitysprojekteihin osallistumalla. Asiakasprojekteissa vastuutasoa kasvattamalla. Asiakastyössä vaativuustasoa nostamalla. Yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin osallistumalla tai siirtymällä. Yrityksen tukitoiminnoissa roolia ottamalla. Osaamisen kehittäminen keskittyy mission & strategiamme toteuttamisen kannalta keskeisen osaamisen kehittämiseen: Uraakin voi kehittää yrityksen koosta ja matalasta hierarkiasta huolimatta. Kyse on ammatillisen kasvun edistämisestä useimmiten horisontaalisesti. ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
 12. TÖIHIN EMINEEN? Palkkaamme uudet eminaattorit Talent Poolistamme, jonne voi hakeutua avoimen hakemusmenettelyn kautta koska tahansa. Pisimpään kanssamme bisnesdeittailleet ovat aina etusijalla käynnistäessämme varsinaisen rekrytointivaiheen. Käsittelemme avoimet hakemukset välittömästi ja etenemme ensimmäiseen bisnesdeittivaiheeseen nopeasti. Mikäli ensimmäinen tapaaminen herättää molemminpuolista kiinnostusta parempaan tutustumiseen, kutsumme sinut Eminen Sisäpiiriin ja Hakijan Polulle yhdessä meidän kanssa. Hakijan Polulla jatkamme tutustumista rauhalliseen tahtiin ja täysin luottamuksellisesti, kunnes meille kummallekin tulee sopiva hetki lyödä hynttyyt yhteen. Joskus tässä menee vain tovi, toisinaan avoimet hakijamme ovat ehtineet vaihtaa välissä työpaikkaa jonnekin muualle ennen kuin meidän yhteinen matkamme alkaa. Sisäpiirissä pääset tutustumaan myös Eminen exiin, eli alumnaattoreihin. Katso lisätiedot ja avoimen hakemisen ohjeet täältä >> ©EMPLOYEE EXPERIENCE AGENCY EMINE
Anzeige