Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pluja d'idees

433 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pluja d'idees

  1. 1. PLUJA D’IDEES Introducció Hola companys. Ací he reunit les idees per afinitat i m’han eixit aquests grups o àmbits, que més o menys eren els que ja teniem. Total = 8. Alguns àmbits estan molt relacionat de manera que les aportacions a un afecten directament a l’altre (Ex.: Àmbit Educatiu-Formatiu i Àmbit Artístic). Definició dels diferents àmbits: Àmbit Educatiu-Formatiu: no necessita explicació. Àmbit Artístic i Àmbit Cultural: He separat aquests dos àmbits per les següents raons: o Artístic: és el producte artístic que elaborem, és a dir, el resultat final derivat de la nostra pràctica i evolució musical. Englobaria a les diferents agrupacions, els repertoris treballats, la direcció artística, etc. o Cultural: és el producte artístic exposat al públic. Concerts, intercanvis, cooperació internacional i totes aquelles idees que han sortit. Àmbit Administratiu-econòmic: es centra en la recerca i administració econòmica i elaboració d’un projecte económic. La part administrativa no necessita explicació. Àmbit Arxivístic-investigador: es centraria en la recolecció i conservació de tot aquell material d’interés històric o artístic per a la societat. Té un cert grau d’afinitat amb la part administrativa. Àmbit de Noves Tecnologies: per a actualitzar-nos serà necessari conéixer i treure-li partit a les noves tecnologies. En aquest sentit farà falta un equip que explore totes les possibilitats. Àmbit de Màrketing, Difusió i Representació: vendre la societat i donar-la a conéixer. També seria el grup on estarien els intermediaris entre la societat musical i la resta de la societat i institucions. Àmbit de Relacions Socials: en aquest grup hi ha la feina més important a fer. Abarcaria les pautes del comportament col·lectiu i individual així com els procediments per a la resolució de conflictes dins la societat. Què he fet? a) Classificar les idees per afinitat. b) Dissenyar una distrubució per àmbits que determinaran la nostra distribució grupal. c) Integrar algunes idees que pareixien redundants. No he eliminat ninguna. Què hauríem de fer ara? Doncs açò necessita d’una revisió per part d’algú més o de tots: a) Veure quines idees volem descartar, si s’escau. b) Mantenir o modificar el disseny de la distribució d’àmbits. Potser es poden agrupar més i no en surtirien tants. c) Ubicar les idees que no he sabut ubicar jo. Què hem de fer després?
  2. 2. Cadascú que diga en quin grup vol estar i obririem un foro per cada àmbit per a concretar els objectius que s’han d’exposar divendres. Ahí cada grup s’apanya.
  3. 3. ÀMBIT ARTÍSTIC crear cooperacions amb altres artistes, associacions, ong’s per a crear projectes artistics i culturals conjunts crear noves maneres de fer concerts utilitzan temàtiques o noves tecnologiess Apertura cap altres estils musicals: actual, jazz, country, àrab, india, japonesa i xina, etc. ÀMBIT EDUCATIU-FORMATIU augmentar l'oferta d'estils musicals, modern, rap, ska, flamenco, jotes, rock, pla de formació del professorat obrir el centre a altres expresions artístiques, dansa, teatre, pintura, etc Realzar la creatividad, la diversidad, el APOYO AL TALENTO ARTÍSTICO. Atenció a la diversitat, i el convenciment d'una multiculturalitat enriquidora, que estiga present en els nostres plans d'acció educatius. Així com també, atenció a les persones amb NEE, amb plans específics d'actuació. Foment de l'estudi musical a la gent major del poble, obrint-los les portes, per tal d'arribar a tots els sectors poblacionals, complint el nostre objectiu social. projecte escola coral projecte orquestra escola projecte musica i familia projecte música cambra educar en i per a la participació Realizar un Proyecto Educativo donde se reflejen las nuevas metodologías, se incentive la investigación y se valore la innovación, dejando una puerta abierta a un nuevo modelo de gestión de nuestras escuelas, haciendo partícipe a todo el colectivo social: músicos, alumnos, padres de alumnos, profesores y socios. Definir model educatiu que puga conciliar la formacio de l'aficionat i del que vol anar al conservatori. definir les diferents metodologies educatives . no cal entrar en dissenys curriculars. És suficient en explicar com es donarien les classes i els tipus d'activitats, etc. Definir les relacions entre la part educativa-formativa de la societat i la part pràctica.
  4. 4. Nous grups instrumentals, vocals , cambristics, tradicionals, modern, etc. Reutiliizar espacios. Integrar la música (conciertos, espectaculos......) en proyectos urbanos (fábricas, atarazanas, lavaderos, mercados......). "Impacto Cultural" creació d'una direcció artística Realizar un Proyecto Artístico-Cultural, donde se reflejen y desarrollen todas nuestras actividades musicales y artísticas. ÀMBIT CULTURAL apropar la música a col·lecius desafarovits com: discapacitats, gent gran , asilos, centres mentals, presons, amb risc d'exclusió social, juventut, nens, nadons, Cooperació internacional amb paisos tant rics com pobres. Implementar los instrumentos apropiados para garantizar la Participación Popular Planificació de festivals, “setmanes temàtiques”, etc., on el poble puga apropar-se a la música d'altres cultures. Cursos d'estiu per als xiquets de temàtica “músiques del món”, etc. creació de projectes anuals La planificació de concursos d'obres musicals de gènere bandístic (entre altres), per tal de complir l'objectiu de renovar el repertori i donar suport als nous compositors. Educar al públic i educar als músics. ÀMBIT ADMINISTRATIU-ECONÒMIC busqueda de recursos económicos para sufragar todas las actividades que queremos realizar. Realizar un Proyecto Económico donde se refleje nuestro presupuesto anual y a su vez nuestras fuentes de financiación. Crear un carnet de músic que oferisca algunes ventages. Definir la forma de govern de la societat. Dissenyar procediments i ferramentes basiques de gestio administrativa. per exemple una base de dades que gestione les dades dels socis i l'inventari d'instrumental, gestió dels prèstecs, organitzacio de la documentació. ÀMBIT ARXIVÍSTIC-INVESTIGADOR PROTEGIR, CONSERVAR I DIFONDRE EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL, TANT MOBLE, COM IMMOBLE, DOCUMENTAL I ETNOLÒGIC. Creació d'un projecte de fons comú de patrimoni cultural musical (arxiu digital). Creació d’una mediateca (Fotos, llibres, revistes, cd’s, dvd’s, etc) ÀMBIT DE NOVES TECNOLOGIES Connexió a internet Equipament informàtic Telefonia mobil i digital Elaboracio pagina web i utilitzacio d’aplicacions de xarxes socials. Equipament audiovisual
  5. 5. ÀMBIT DE MARKETING, DIFUSIÓ I REPRESENTACIÓ Potenciar el papel extratégico de los medios de comunicación. Propiciar la circulación de información sobre servicios, bienes, productos culturales elaborar campanyes de promoció i difusió de la societat per a que la conega fins la ultima panderola del poble i per a captar adeptes. ÀMBIT DE RELACIONS SOCIALS millorar la resolució de conflictes socials dins la societat musical en tots els seus àmbits milllorar i oferir més productes al soci Promover los intereses y aspiraciones comunes de todos nuestros asociados. millora comunicació interna Realizar un Proyecto Social donde se priorice el fortalecimiento de las relaciones humanas del grupo, se interese por otras manifestaciones artísticas y culturales, y donde todos seamos importantes. Fomentar la cultura del compromís, el sentiment de pertinença al grup i l'orgull de pertànyer a la societat. Elaborar normativa basica de regimen intern. Idees que no sé exactament on encaixar-les però que són bones Renovació del elements més endarrerits de les Bandes, com poden ser els tratges, el material musical (partitures antigues, etc.), el repertori bandístic, per tal que siga una Societat Musical adaptada al S.XXI, i no ancorada en les tradicions més arcaiques. creació d'un pla estratègic a llarg termini Realizar un Proyecto Artístico-Cultural, donde se reflejen y desarrollen todas nuestras actividades musicales y artísticas. Establecer y mantener vinculos, colaboraciones, convenios de carácter cultural, financieros, técnicos o sociales con todo tipo de órganos y entidades de la Administración Pública o Privada. Idees que he eliminat per paréixer redundants o que he integrat amb altres idees millorar i modernitzar l'organització de l'escola de música. millorar i diversificar les activitats formatives Cooperar amb tot tipus d'associacions, ongs en la creació de projectes. educació de públic (no em sona molt bé) el que preten dir és que hi ha un sector o segment de la població que sols vol participar de la música de forma passiva, escoltant-la i de vegades el concerts són molt gelats en eixe aspecte i seria interessant fer pedagogia en eixos moments. pla econòmic resolució de confllictes que es proposa socials jo afegiria de la societat musical, de les relacions com a grup de l'escola, de la societat, de la banda
  6. 6. ÀMBIT DE MARKETING, DIFUSIÓ I REPRESENTACIÓ Potenciar el papel extratégico de los medios de comunicación. Propiciar la circulación de información sobre servicios, bienes, productos culturales elaborar campanyes de promoció i difusió de la societat per a que la conega fins la ultima panderola del poble i per a captar adeptes. ÀMBIT DE RELACIONS SOCIALS millorar la resolució de conflictes socials dins la societat musical en tots els seus àmbits milllorar i oferir més productes al soci Promover los intereses y aspiraciones comunes de todos nuestros asociados. millora comunicació interna Realizar un Proyecto Social donde se priorice el fortalecimiento de las relaciones humanas del grupo, se interese por otras manifestaciones artísticas y culturales, y donde todos seamos importantes. Fomentar la cultura del compromís, el sentiment de pertinença al grup i l'orgull de pertànyer a la societat. Elaborar normativa basica de regimen intern. Idees que no sé exactament on encaixar-les però que són bones Renovació del elements més endarrerits de les Bandes, com poden ser els tratges, el material musical (partitures antigues, etc.), el repertori bandístic, per tal que siga una Societat Musical adaptada al S.XXI, i no ancorada en les tradicions més arcaiques. creació d'un pla estratègic a llarg termini Realizar un Proyecto Artístico-Cultural, donde se reflejen y desarrollen todas nuestras actividades musicales y artísticas. Establecer y mantener vinculos, colaboraciones, convenios de carácter cultural, financieros, técnicos o sociales con todo tipo de órganos y entidades de la Administración Pública o Privada. Idees que he eliminat per paréixer redundants o que he integrat amb altres idees millorar i modernitzar l'organització de l'escola de música. millorar i diversificar les activitats formatives Cooperar amb tot tipus d'associacions, ongs en la creació de projectes. educació de públic (no em sona molt bé) el que preten dir és que hi ha un sector o segment de la població que sols vol participar de la música de forma passiva, escoltant-la i de vegades el concerts són molt gelats en eixe aspecte i seria interessant fer pedagogia en eixos moments. pla econòmic resolució de confllictes que es proposa socials jo afegiria de la societat musical, de les relacions com a grup de l'escola, de la societat, de la banda

×