Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ISYU NG PAGGAWA

49.650 Aufrufe

Veröffentlicht am

AP 10- Ikalawang Kwarter

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

ISYU NG PAGGAWA

 1. 1. Inihanda ni: EDMOND R. LOZANO TITLE CARD AP10 SAN ISIDRO NHS IKALAWANG MARKAHAN ISYU NG PAGGAWA Aralin 2:
 2. 2. Sa Modyul na ito inaasahang matutunan ang mga ss: ARALIN 2: ISYU SA PAGGAWA PAMANTAYAN SA PAGKATUTO: -Naipaliliwanag ang mga dahilan ng pagkakaroon ng ibat ibang suliranin sa paggawa. -Natataya ang implikasyon ng iba’t ibang suliranin sa paggawa sa pamumuhay at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. -Nakabubuo ng mga mungkahi upang malutas ang ibat ibang suliranin sa paggawa
 3. 3. LAYUNIN: 2. Naipaliliwanag ang mga dahilan ng pagkakaroon ng iba’t ibang suliranin sa paggawa 3. Makapabibigay ng inpormasyon tungkol sa mga dahilan ng pagkakaroon ng iba’t ibang suliranin sa paggawa ( Introductory Part) 1. Nasusuri ang mga uri ng trabaho/paggawa na makikita sa komunidad.
 4. 4. PANUTO: Alamin ang mga uri ng trabaho na makikita sa sariling munisipalidad ayon sa sektor na kinabibilangan. Isulat sa graphic organizer ang mga napag-alaman. Gawain 1:Halina’t Tuklasin, Trabaho Sa’tin! Sektor ng Agrikultura Sektor ng Industriya Sektor ng Serbisyo Hal. Pagsasaka Hal. Calll Center Hal. Teacher 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. Ano ang dapat mong malaman?
 5. 5. 1. Ano ang iyong nahinuha sa mga natuklasan na trabaho sa iyong komunidad? 2. Sa aling sektor ang mas maraming nagtatrabaho? Bakit? Pamprosesong mga Tanong: 3. Pumili sa kahit anong trabaho, ano ang mga maaaring dahilan ng mga suliranin sa paggawa?
 6. 6. Panuto: Pag-aralan ang EDITORIAL CARTOON tungkol sa kalagayan ng manggagawa sa iyong munisipalidad . Sagutan ang pamprosesong tanong. Ano ang dapat mong malaman? Gawain 2: Sahod Mo, Sapat Ba?
 7. 7. 1. Ano ang mensaheng dala ng editorial cartoon? 2. Ano sa iyong palagay ang dahilan ng naging reaksyong ng ama sa larawan? Pamprosesong mga Tanong: 3. Ano ang posibleng paraan upang masolusyunan ang nakikitang suliranin?
 8. 8. PAGGAWA - tumutukoy sa mga TRABAHO, empleyo, pinagkakakitaan o negosyo at Gawain. Paksa: ISYU SA PAGGAWA
 9. 9. Ang mga manggagawang Pilipino ay humaharap sa iba’t ibang anyo ng suliranin at hamon sa paggawa tulad ng mga sumusunod: Paksa: ISYU SA PAGGAWA 1. mababang pasahod 1. mababang pasahod 2. Kawalan ng seguridad sa trabaho 3. Job-mismatch 4. kontraktuwalisasyon
 10. 10. Ang mga manggagawang Pilipino ay humaharap sa iba’t ibang anyo ng suliranin at hamon sa paggawa tulad ng mga sumusunod: Paksa: ISYU SA PAGGAWA 2. kawalan ng seguridad sa pinapasukang kompanya 1. mababang pasahod 2. Kawalan ng seguridad sa trabaho 3. Job-mismatch 4. kontraktuwalisasyon
 11. 11. Ang mga manggagawang Pilipino ay humaharap sa iba’t ibang anyo ng suliranin at hamon sa paggawa tulad ng mga sumusunod: Paksa: ISYU SA PAGGAWA 3. Job-mismatch 1. mababang pasahod 2. Kawalan ng seguridad sa trabaho 3. Job-mismatch 4. kontraktuwalisasyon
 12. 12. Ang mga manggagawang Pilipino ay humaharap sa iba’t ibang anyo ng suliranin at hamon sa paggawa tulad ng mga sumusunod: Paksa: ISYU SA PAGGAWA 4. Iba’t - ibang anyo ng kontraktuwalisasyon sa paggawa at flexible labor 1. mababang pasahod 2. Kawalan ng seguridad sa trabaho 3. Job-mismatch 4. kontraktuwalisasyon
 13. 13. -Isang hamon din sa PAGGAWA ay ang mabilis na pagdating at paglabas ng mga dayuhang namumuhunan na mas nagpatingkad naman ng kompetisyon sa hanay ng mga dayuhang kompanya at korporasyon sa bansa. Paksa: ISYU SA PAGGAWA
 14. 14. 1. Demand ng bansa para sa iba’t ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa na GLOBALLY STANDARD; Ilan sa maraming naidulot ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod:
 15. 15. 2. Mabibigyan ng pagkakataon ang mga LOKAL NA PRODUKTO na makilala sa pandaigidigan pamilihan; Ilan sa maraming naidulot ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod:
 16. 16. 3. PAGPASOK NG IBA’T IBANG GADGET, computer/IT programs, complex machines at iba pang makabagong kagamitan sa paggawa Ilan sa maraming naidulot ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod:
 17. 17. 4. Dahil sa MURA AT MABABA ang labor o pasahod sa mga manggagawa kaya’t madali lang sa mga namumuhunan na magpresyo ng mura laban sa mga dayuhang produkto na mahal ang serbisyo. Ilan sa maraming naidulot ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod:
 18. 18. Ang mga PAGBABAGONG ITO ay nakaapekto sa mga manggagawa sa iba’t ibang aspekto na nagbunsod ng maraming isyu sa paggawa upang magkaroon ng disente at marangal na pamumuhay. Paksa: ISYU SA PAGGAWA
 19. 19. Kakayahan na makaangkop sa Globally Standard na Paggawa Bunsod ng tumataas na demand para sa GLOBALLY STANDARD na paggawa upang makatugon sa mga kasanayang ito, isinasakatuparan sa panibagong kurikulum ang pagdaragdag ng dalawang taon sa basic education ng mga mag-aaral na tinatawag na SENIOR HIGH SCHOOL.
 20. 20. Kakayahan na makaangkop sa Globally Standard na Paggawa Sasanayin ang mga mag-aaral sa mga kasanayang pang-ika-21 siglo upang maging GLOBALLY COMPETITIVE na nakabatay sa balangkas ng Philippine Qualifications Framework – ang Basic Education, Technological- Vocational Education at Higher Education (DepED, 2012).
 21. 21. Tal.2.1 Mga Kasanayan at Kakayahan na Kailangan na Hinahanap ng mga Kompanya SKILLS EDUCATIONAL LEVEL Basic writing, reading, arithmetic Elementary Health and hygiene Elementary Theoritical knowledge and work skills Secondary Practical knowledge and skills of work Secondary Human relations skills Secondary Work Habits Secondary Will to work Secondary Sense of responsibility Secondary Social responsibility Secondary Ethics and morals Secondary Halaw mula sa Productivity and Development Center
 22. 22.  Ayon sa ulat ng Department of Labor and Employment (DOLE, 2016) upang matiyak ang kaunlarang pang- ekonomiya ng bansa kailangang iangat ang antas ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino tungo sa isang disenteng paggawa (DECENT WORK).  Syempre!!.Matutunghayan ang apat na haligi upang makamit ang isang disente at marangal na paggawa na hinihimok sa lahat ng aspekto ng paggawa sa bansa.
 23. 23. Apat na Haligi para sa Isang Disente at Marangal na Paggawa 1. 2. 3. 4.
 24. 24. Tiyakin ang paglikha ng malaya at pantay na oportunidad sa paggawa, at maayos na “workplace”para sa mga manggawa. 1. 1. EMPLOYMENT 2. WORKER’S RIGHT 3. SOCIAL PROTECTION 4. SOCIAL DIALOGUE
 25. 25. Naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikhang mga “ batas” para sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa. 2. 1. EMPLOYMENT 2. WORKER’S RIGHT 3. SOCIAL PROTECTION 4. SOCIAL DIALOGUE
 26. 26. 3. Hikayatin ang mga kompanya, pamahalaan, at mga sangkot sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa “proteksyon” ng manggagawa, katanggap- tanggap na pasahod, at oportunidad. 1. EMPLOYMENT 2. WORKER’S RIGHT 3. SOCIAL PROTECTION 4. SOCIAL DIALOGUE
 27. 27. 4. Palakasin ang laging “bukas na pagpupulong” sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa, at kompanya. 1. EMPLOYMENT 2. WORKER’S RIGHT 3. SOCIAL PROTECTION 4. SOCIAL DIALOGUE
 28. 28. PAGTATAYA!
 29. 29. Pagtataya Piliin ang sagot sa mga salitang nasa loob ng kahon. A. Employment Pillar C. Social Protection Pillar B. Worker’s Right Pillar D. Social Dialogue Pilar 1. Palakasin ang laging bukas na pagpupulong sa pagitanng pamahalaan, mga manggagawa, a kompanya sa pamamagitan ng pa ng mga collective bargaining unit t glikha . D
 30. 30. Pagtataya Piliin ang sagot sa mga salitang nasa loob ng kahon. A. Employment Pillar C. Social Protection Pillar B. Worker’s Right Pillar D. Social Dialogue Pilar g pna 2. Hikayatin ang mga kompanya, pamahalaan, at mga sangkot sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa proteksyon n manggagawa, katanggap-tangga pasahod, at oportunidad C
 31. 31. Pagtataya Piliin ang sagot sa mga salitang nasa loob ng kahon. A. Employment Pillar C. Social Protection Pillar B. Worker’s Right Pillar D. Social Dialogue Pilar 3. Naglalayong palakasin at siguruhin a upad ang paglikha ng mga batas para s paggawa at matapat na pagpapat ng mga karapatan ng mga manggagawa. B
 32. 32. Pagtataya Piliin ang sagot sa mga salitang nasa loob ng kahon. A. Employment Pillar C. Social Protection Pillar B. Worker’s Right Pillar D. Social Dialogue Pilar 4. Tiyakin ang paglikha ng mga sustenableng trabaho, malaya at p na oportunidad sa paggawa, at m na workplace para sa mga mangg antay aayos awa. A
 33. 33. Pagtataya  5. Magmungkahi ng isang posibleng solusyon para matugunanang isyu sa paggawa. Ang sagot ay maaring mag-iba iba.
 34. 34. • www.google.com/images • www.photobucket.com • www. Slideshare.com • https://mypuntodebista.wordpress.com • https://www.google.com.ph/search?q= https://purepng.com/photo/7068/kids-child-girl • https://www.dw.com/en/typhoon-mangkhut- makes-landfall-in-philippines/a-45492945 • https://www.caritas.org/2018/09/philippines-typhoon-causes-major-damage/ • https://www.philstar.com/lifestyle/health-and-family/2018/09/14/1851493/what-do-before- during-after-typhoon • http://manningpark.com/forest-fire-extinguished-in-manning-park-through-coordinated- community-effort/ • https://depositphotos.com/5100675/stock-photo-child-thinking.html • Araling Panlipunan 10 – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2016 • Araling Panlipunan 10 – Gabay sa Pagtuturo Unang Edisyon 2017 - CG.AP10-5.03.17.Finalv2 • Learning Modyul .AP10 4.21.17 • https://www.youtube.com/watch?v=c 3AoWxdWvHY • https://www.sms-tsunami- warning.com/pages/earthq uake-effects • https://www.livemint.com/Politics/LUwkf dbj8FB00zeMRJiI7J/Bangalore-awards- contract-to-convert-city-waste-to- energy.html

×