Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Epp he aralin 9
Epp he aralin 9
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Epp he aralin 9 (20)

Anzeige

Weitere von EDITHA HONRADEZ (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Epp he aralin 9

 1. 1. EPP-HOME ECONOMICS Aralin 9 Ang Mabuting Pag-uugali Bilang Kasapi ng Mag-anak Editha T.Honradez Pasolo Elementary School PasoloValenzuela City
 2. 2. •Ano-anong mabubuting pag-uugali ang ipinakikita sa larawan unang larawan? •Ano-ano naman ang mabubuting pag- uugali ang ipinakikita sa ikalawang larawan? •Bilang kasapi ng mag-anak, ano ang maidudulot ng mga pag-uugaling ito sa pamilya?
 3. 3. Gawin ang pagsasadula na ang tagpuan ay sa bahay at ang mga tauhan ay mga kasapi ng pamilya. Kinakailangang lahat ng kasapi ng bawat pangkat ay kasali sa pagsasadula. Mayroon kayong (5) limang minuto upang pag-usapan kung paano isasadula ang salita na nakalaan sa grupo At (3) tatlong minuto ang ilalaan sa pagsasadula o presentasyon.
 4. 4. Gawain A. Pangkat I- Paggalang Pangkat 2- Pagpaparaya Pangkat 3- Pagkamaunawain Pangkat 4- Pagsunod
 5. 5. Gawain B. Gumawa ng mga mungkahing panuntunan sa alinman sa sumusunod, upang maipakita ng bawat kasapi ng mag-anak ang mabuting pag- uugali. •Oras ng pag-uwi pagkatapos ng klase •Uri ng kaibigan na sasamahan •Mga paraan ng pagpapakita ng paggalang •Pagtupad sa gawaing bahay
 6. 6. Ano ang maidudulot ng pagpapakita ng mabuting pag- uugali: •Sa pamilya at •Sa lipunan?
 7. 7. 1.Paano maipakikita ang mabuting pag-uugali bilang kasapi ng mag- anak? 2.Masasabi mo ba ang kahalagahan ng pagpapakita ng mabuting pag- uugali bilang kasapi ng mag- anak?
 8. 8. Ang pagpapakita ng mabuting pag-uugali ng bawat kasapi ng pamilya ay nagdudulot ng mabuting pagsasamahan, pagpapahalaga sa isa’t isa, at masayang mag-anak.
 9. 9. Lagyan ng (/) ang pangungusap na nagpapakita ng mabuting pag-uugali, bilang kasapi ng mag-anak at (X) kung hindi. _____ 1. Pagmamano sa magulang pag-alis at pagdating sa bahay. _____ 2. Pagkain ng mga junkfoods. _____ 3. Pagsunod sa utos ng magulang. _____ 4. Paggawa sa mga tungkulin na ibinigay sa tahanan.
 10. 10. _____ 5. Pagsunod sa mga itinakdang patakaran sa tahanan. _____ 6. Panonood ng balita sa libreng oras. _____ 7. Pagganap sa tungkulin ng kapatid na nag- aaral. _____ 8. Pakikipag-usap ng mahinahon sa mga nakatatanda. _____ 9. Hindi pakikisabat sa usapan ng mga matatanda. _____ 10. Pagpapaalam sa magulang kung may pupuntahan.
 11. 11. Takdang-aralin: Itala ang tatlong mabubuting pag- uugali ng sumusunod, bilang kasapi ng pamilya: a. tatay b. nanay c. mga kapatid

×