Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig (20)

Anzeige

Weitere von EDITHA HONRADEZ (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Epp he aralin 8 pagpapanatili ng maayos ang sariling tindig

 1. 1. Editha T.Honradez Pasolo Elementary School Pasolo Valenzuela City Pagpapanatili ng Maayos ang Sariling Tindig EPP Home Eco. Aralin 8
 2. 2. Alin sa dalawa ang nais mong tularan?Bakit?
 3. 3. Lagyan ng T kung Tama at M kung Mali ang pangungusap. ____1.Ang maayos na tindig ay nagiging sanhi ng pagiging kuba. ____2.Kaaya ayang tingnan ang magandang posisyon sa pag-upo.
 4. 4. ____3.Ang pagtulog ng maaga ay mabuti sa ating katawan. ____4.Kailangan kumain ng kahit na anong pagkain upang maging malusog. ____5.Ang pag-eehersisyo ay maganda sa ating kalusugan.
 5. 5. Ang maganda at kaaya- ayang tindig at galaw ay nakukuha sa pamamagitan ng sumusunod na gawain.
 6. 6. Pagkain ng masustansiyang pagkain.
 7. 7. Pagtulog nang maaga at walong oras sa isang araw.
 8. 8. Mag-ehersisyo ng regular.
 9. 9. Tamang pag-upo. Tamang pagtayo
 10. 10. Saguting ang mga ss.na tanong: 1.Ano ang grow,go,glow foods? 2.Ano ang ginawa ng mga pagkaing ito sa ating katawan? 3.Bakit kailangang matulog ng hindi bababa sa walong oras? 4.Ikaw ba ay palagiang nag-eehersisyo?Ano ang naidudulot sa iyo? 5.Ang tamang pagtindig at pagtayo ay kailangang makasanayan.Bakit?
 11. 11. Tandaan Natin Mapananatili ang maayos na tindig at magandang postura/tikas kung  tayo ay kakain ng masustansiyang pagkain, matulog ng hindi bababa sa walong oras sa loob ng isang araw, mag-ehersisyo ng regular, tumayo at umupo ng tuwid. Magandang tingnan ang isang taong mas maganda ang tindig at postura/tikas.
 12. 12. Gawain OO HINDI 1.Kumain ng masustansiyang pagkain araw-araw. 2.Natutulog ng walo oras sa isang araw. 3.Palagian na nag-eehersisyo. 4.Parating maayos maglakad. 5.Parating tuwid kung umupo. Lagyan ng tsek ang OO kung ginagawa at HINDI kung ginagawa.

×