Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Epp he aralin 15
Epp he aralin 15
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 72 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Epp he aralin 10 (20)

Anzeige

Weitere von EDITHA HONRADEZ (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Epp he aralin 10

 1. 1. EPP-Home Economics Aralin 10 Pag-aalaga sa mga Matatanda at Iba Pang Kasapi ng Pamilya Editha T.Honradez Pasolo Elementary School
 2. 2. Piliin ang titik ng tamang sagot: 1. Ang silid ng may sakit ay kailangang mapanatiling kaaya-aya at ___________ . a.malinis b. malamig b. maaliwalas d. mabango 2. Hayaang palaging bukas ang bintana ng silid ng maysakit upang makapasok ang __ . a. huni ng ibon b. sikat ng araw c. sariwang hangin d. mga bisita
 3. 3. 3. Kinakailangang punasan ang maysakit ng _____ na tubig upang maging maginhawa ang pakiramdam. a. malamig b. Mainit c. may yelo d. maligamgam 4. Bukod sa mga katas ng prutas maaring bigyan ang maysakit ng ______ . a. tubig b. kape c. softdrinks d. lemonade 5. Upang hindi makalimutan ng kasapi ng mag-anak ang oras at paraan ng pag-papainom ng gamot, magpaskil sa isang lantad na lugar ang _____ . a. iskedyul b. oras c. pangalang ng gamot d. mga pangalan ng kasambahay
 4. 4. Si Lola Leoncia Ang mag-asawang sina Mang Lito at Aling Lita ay biniyayaan ng tatlong anak na babae. Sina Lala, Lirio, at Lina. Ang panganay nila na si Lala ay may asawa, at may isang anak, na si Lans, walong buwan gulang pa lamang. Sama-sama silang nakatira sa isan bahay kasama ang nanay ni Aling Lita na si Aling Leoncia, 75 taong gulang. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng mag-anak.
 5. 5. Masaya ang mag-anak sa piling ng isa’t isa. Nagtutulungan,nag-uunawaan, nagbibigayan, naggagalangan, at nagpaparaya ang bawat isa kung kinakailangan. Isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari inatake sa puso si Aling Leoncia na naging dahilan ng pagkaparalisa ng kalahati ng kaniyang katawan. Naging alagain si Aling Leoncia at nangangailangan ng matinding pag- aalaga ng bawat kasapi ng pamilya.
 6. 6. Kinakailangan ding maghanap ng trabaho si Lala, upang may panustos sa gatas ng kaniyang anak. Kung kaya’t naging problema ni Aling Lita ang pag-aalaga kay Aling Leoncia at kay Lans, ang anak ni Lala.
 7. 7. Nalaman ni Lirio at Lina ang problema ng kanilang ina. Nagprisinta ang dalawang bata na sila na ang mag-aalaga kay Aling Leoncia at kay Lans dahil natutunan na nila sa paaralan ang pag-aalaga sa matatanda, pag-aalaga sa maysakit, pag-aalaga sa sanggol, at nakababatang kapatid. Kung kaya’t natuwa si Aling Lita at si Lala.
 8. 8. Sagutin ang sumusunod: 1.Batay sa kuwento, sino-sino ang nangangailangan ng pag-aalaga ng mga kasapi ng pamilya? 2.Paano kaya ang gagawing pag- aalaga nila Lirio at Lina kay Aling Leoncia at kay Lans?
 9. 9. UnangAraw Mag brainstorming tungkol sa paksa: Paano ginagawa ang pag-aalaga sa
 10. 10. Wastong Paraan ng Pag-aalaga sa Matanda
 11. 11. Panatilihing malinis at maaliwalas ang silid.
 12. 12. Panatilihin ding malinis ang kaniyang mga kagamitan tulad ng mga gamit sa pagkain (baso, pinggan, atbp.) Hugasan agad ang mga ito pagkatapos kumain.
 13. 13. Iabot sa kaniya nang may pag-iingat at paggalang ang lahat at ang mga pangunahin niyang pangangailangan.
 14. 14. Kung hindi na kayang maglinis ng katawan ang matanda; punasan siya ng maaligamgam na tubig araw-araw o paliguan kung hindi makakasama sa kaniyang kalalagayan.
 15. 15. •Pagsuutin siya ng maginhawang damit-pambahay. •Hainan siya ng pagkain sa kaniyang silid kung hindi na niya kayang pumunta sa hapag-kainan.
 16. 16. •Pakinggan siya kapag nagkukuwento. •Kausapin nang madalas ang matanda, upang maramdaman niyang mahalaga pa rin siya.
 17. 17. •Dalawin sa kaniyang silid nang madalas kung hindi na niya kayang lumabas.
 18. 18. •Maaaring ipasyal ang matanda paminsan-minsan upangmakalanghap ng sariwang hangin.
 19. 19. Lagyan ng (/) ang pangungusap na nagpapakita ng wastong paraan ng pag- aalaga sa mga matatanda at (X) kung hindi. _____1. Iaabot nang padabog ang lipinaaabot sa inyo ng inyong mga lolo at lola. _____2.Huwag pansinin ang anumang
 20. 20. _____3.Ugaliin ang pakikipag –usap ng may paggalang sa mga matatanda. _____4. Hayaang magpalaboy- labaoy ang mga matatanda sa kalye. _____5. Kausapin nang madalas ang matanda, upang maramdaman
 21. 21. 1.Panatilihing malinis at maaliwalas ang silid ng maysakit. Alisin ang mga sampay na maaaring pamahayan ng lamok. 2. Ilagay sa kaniyang silid ang mga pangunahin niyang pangangailangan at iba pang mahalagang gamit. 3. Panatilihing bukas ang bintana upang makapasok ang sariwang hangin
 22. 22. 4. Ipaskil sa isang lantad na lugar ang iskedyul ng pagpa- painom ng gamot para sa kaalaman ng kasambahay. Maglaan ng sadyang lalagyan ng mga gamot.
 23. 23. 5.Iwasang maalis ang etiketa label ng mga ito. Alisin kaagad ang mga boteng walang laman, mga balat ng gamot at mga gamot na hindi na kailangan.
 24. 24. 6.Panatilihing malinis ang kagamitan ng maysakit tulad ng baso, kutsara, at takalan ng gamot. Hugasan agad ang mga ito pagkatapos gamitin.
 25. 25. Gawing maginhawa ang pakiramdam ng maysakit. Punasan siya ng maligamgam na tubig araw-araw o paliguan kung hindi makasasama sa kaniyang kalagayan.
 26. 26. • Pagsuutin siya ng maluwag at maginhawang damit- pambahay. • Sikaping makapagsipilyo siya ng ngipin araw-araw
 27. 27.  Kung gumagamit siya ng arinola, sikaping maitapon agad ang laman nito.  Bigyan ng sapat na panahon na makapagpahinga ang maysakit. Iwasan ang pagtigil ng mga bata sa silid kung nakagagambala sa kaniya ang ingay ng mga ito.
 28. 28. Mga karagdagang impormasyon at mga mungkahing gawain sa pag-aalaga ng maysakit:  Kung may lagnat, sipon, at ubo:  Bigyan ng gamot para sa sipon at ubo at pampababa ng lagnat ayon sa reseta ng doktor.
 29. 29.  Bigyan ng sapat na inumin ang maysakit. Maaari siyang bigyan ng malinis na tubig, salabat, lemonada o anumang inuming galing sa katas ng prutas. Hayaang presko ang silid ngunit tiyaking hindi naman giginawin ang maysakit. Bigyan ng kumot ang maysakit upang hindi ginawin.
 30. 30. B. Kung may diarrhea o nagdudumi ang may sakit: Bigyan siya ng sapat na likido katulad ng: a. gatas ng ina b. malabnaw na lugaw c. sopas d. bula ng sinaing na kanin o am e. katas ng prutas f. sabaw ng buko
 31. 31. Gumamit ng ORS o Oral Rehydration Salt ayon sa mungkahi ng doktor. Dalhin sa manggagamot kung kinakailangan.
 32. 32. Lagyan ng (/) ang pangungusap na nagpapakita ng wastong paraan ng pag- aalaga sa mga matatanda at (X) kung hindi. _____1. Iaabot nang padabog ang lipinaaabot sa inyo ng inyong mga lolo at lola. _____2.Huwag pansinin ang anumang
 33. 33. _____3.Ugaliin ang pakikipag –usap ng may paggalang sa mga matatanda. _____4. Hayaang magpalaboy- labaoy ang mga matatanda sa kalye. _____5. Kausapin nang madalas ang matanda, upang maramdaman
 34. 34. Piliin at isulat ang pinakatamang sagot sa patlang bago ang bilang. __6. Ang silid ng may sakit ay kailangang mapanatiling kaaya-aya at ______. a.malinis b.maaliwalas c.mabango d.malamig __7. Hayaang palagiang bukas ang bintana ng silid ng may sakit upang makapasok ang ____. a.huni ng ibon b. sikat ng araw c. sariwang hangin d. mga bisita
 35. 35. __8. Kinakailangang punasan ang maysakit ng ____na tubig upang maging mginhawa ang pakiramdam. a.malamig b.mainit c. may yelo d. maligamgam __9. Bukod sa mga katas ng prutas maaring bigyan ang maysakit ng _______. a.tubig b.softdrinks c. Kape d.lemonade __10. Upang hindi maklimutan ng kasapi ng mag-anak ang oras at paraan ng pagpapainom ng gamot, kailangang magpaskil sa isang lugar ng _____. a. iskedyul b. mga pangalan ng gamot c. mga pangalan ng kasambahay d. oras
 36. 36. Ang sumusunod ay ilan sa mga paraan sa pag-aalaga ng sanggol at nakababatang kapatid:
 37. 37. A. Pagpapaligo: •Paliguan ang bata sa tamang oras tuwing umaga. •Ihanda ang lahat na gagamitin sa pagpapaligo tulad ng palangganang may maligamgam na tubig at tubig na pambanlaw, bimpo, tuwalyang malaki, sabon, langis o lotion, at malinis na damit na isusuot.
 38. 38. •Gumamit ng sabong pambata na hindi matapang sa balat at mata. Sabuning mabuti ang kaniyang katawan at gawin ito nang banayad.
 39. 39. •Ilapag ang sanggol sa mesang paliguan. Hubarin ang kaniyang damit.
 40. 40.  Basain ang bimpo ng maligamgam na tubig. Punasan ang mukha, mata, ilong, tainga, at ulo ng sanggol.
 41. 41.  Buhatin ang sanggol at itapat sa palangganang may tubig at banlawan siyang mabuti. Suportahang mabuti ang kaniyang likod sa pamamagitan ng iyong braso. Gawing mabilis ang pagbabanlaw para hindi ginawin ang bata.
 42. 42. •Ilapag ang sanggol sa tuwalyang malaki at dampian ang katawan nito upang matuyo agad. •Maaaring lagyan ng langis o lotion ang katawan ng sanggol.
 43. 43. B. Pagbibihis •Palitan ang damit ng bata kung ito ay basa o kung kinakailangan. •Ang damit ng bata ay kailangang maginhawa, maluwag, at madaling isuot.
 44. 44.  Kailangan ding ito ay madaling labhan at hindi inaalmirolan.  Dahan-dahan ang pagbibihis sa bata upang hindi siya masaktan.
 45. 45. C. Pagpapakain: •Ang pagpapakain ay dapat ihanda na ng ina bago umalis upang matiyak na wasto ang pagkaing ibinibigay.
 46. 46.  Sundin ang tagubilin ng nanay tungkol sa tamang oras ng pagbibigay ng pagkain.  Gamitin sa pagpapakain ng bata ang kaniyang pansariling kagamitan tulad ng pinggan, kutsara, tinidor, at baso. Linisin at iligpit ang mga ito, pagkatapos pakainin ang bata.
 47. 47. D. Paglalaro: •Ang sala o silid-tulugan ang mabuting lugar para sa paglalaro sa loob ng bahay. •Ang lugar ay dapat maaliwalas at walang kasangkapang makasasagabal sa pagtakbo. •Ito ay dapat may sapat na bintana upang makapasok ang sariwang hangin.
 48. 48. E. Pagpapatulog: •Ang sanggol ay karaniwang natutulog sa iba’t ibang oras sa isang araw, lalo na pagkatapos kumain. Naririto ang dapat isaalang-alang sa pagpapatulog ng sanggol:
 49. 49. •Tiyaking malinis, tuyo, at komportable ang lugar. •Dapat ligtas, mahangin, maliwanag at hindi daanan ng tao upang hindi magambala sa pagtulog ang sanggol. •Ipaghele ang bata sa iyong bisig bago ihiga sa higaan.
 50. 50. •Lagyan ito ng kulambo upang huwag siyang madapuan ng lamok at iba pang insekto. •Ibahin ang posisyon ng pagkakahiga ng bata matapos ang isang oras upang hindi siya mangawit.
 51. 51. Pangatlong Araw Pangkatang Gawain: Gawain C: a. Pangkat I-Pagpapaligo at Pagbibihis b. Pangkat II-Pagpapakain c. Pangkat III-Pagpapatulog d. Pangkat IV- Paglalaro
 52. 52. Wastong Paraan ng Pag-aalaga ng Sanggol Pagpapaligo Pagbibihis Pagpapakain Pagpapatulog Paglalaro
 53. 53. Ang pagsunod sa wastong pag- aalaga ng matanda, maysakit, sanggol, o nakababatang kapatid ay nagdudulot ng kaginhawahan sa tagapag-alaga, gayon din sa mga kasapi ng mag-anak
 54. 54. Punan ng angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap. 1.Ang silid ng maysakit ay kailangang mapanatiling kaaya-aya at __________. 2.Hayaang palagiang bukas ang bintana ng silid ng maysakit upang makapasok ang ______________.
 55. 55. 3.Kinakailangang punasan ang maysakit ng___________________upang maging maginhawa ang kaniyang pakiramdam. 4.Bukod sa mga katas ng prutas maaaring bigyan ang maysakit ng ________________. 5.Upang hindi makalimutan ng kasapi ng mag-anak ang oras at paraan ng pagpapainom ng gamot, kailangang magpaskil sa isang lantad na lugar ang_____________________.
 56. 56. 6.Paliguan ang bata sa _________oras araw-araw. 7.Basain ang bimpo ng _________ na tubig.
 57. 57. 8.Gamitin sa pagpapakain ng bata ang kaniyang __________ kagamitan. 9._______________ ang bata sa iyong bisig bago ihiga sa kama. 10. Lagyan ng ________________ang katawan ng bata pagkatapos maligo.
 58. 58. Itala ang tatlong wasto at aktwal na pamamaraan sa pag- aalaga ng sumusunod: a. Matanda 1. ________________ 2._________________ 3._________________
 59. 59. b. Sanggol 1.______________________ 2.______________________ 3.______________________ c. Maysakit 1.______________________ 2.______________________ 3.______________________
 60. 60. Ano-ano ang mga katangian ng tagapag-alaga? ____________________________________________________________________ ________________ ____________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________ __________________
 61. 61. Gawain D: Ipakita sa pamamagitan ng pagsasadula ang wastong pag- aalaga sa: matanda maysakit sanggol
 62. 62. Ipaliwanag: Paano ka makatutulong sa pag-aalaga ng matanda, maysakit, at iba pang kasapi ng pamilya na nangangailangan ng pag- aaruga o pag-aalaga?

×