Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Epp 1st to 4th graidng lp

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
1
1ST Grading
CHARACTER EDUCATION IV
Date: _________________
I. Layunin:
 Naisasagawa ng palagian ang paghahanda ng pagka...
2
V. Kasunduan:
Sagutin ang mga sumusunod:
1. Ano ang dapat tandaan upang maging malusog ang ating pangngatawan?
2. Paano ...
3
CHARACTER EDUCATION IV
Date: _________________
I. Layunin:
 Naghuhugas ng kamay bago humawak ng pagkain
II. Paksang Ara...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Epp v 4th grading
Epp v 4th grading
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 171 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Epp 1st to 4th graidng lp (20)

Weitere von EDITHA HONRADEZ (20)

Anzeige

Epp 1st to 4th graidng lp

 1. 1. 1 1ST Grading CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa ng palagian ang paghahanda ng pagkain sa malinis na paraan II. Paksang Aralin Kalinisan sa paghahanda ng pagkain B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan I.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan P.E.L.C. : EKAWP P.1 Kagamitan : tubig, sabon, kutsara, sandok at apron III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Anu-ano ang mga paraan upang magkaroon ng isang malusog na pangangatawan? Magiging malusog ka kaya kung malakas kang kumain ngunit marumi naman ang iyong kinakain? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang sabon, tubig, kutsara at iba pa. Saan ginagamit ang mga ito? 2. Ilahad ang Kuwento. Masipag at malinis na may bahay si aling Maria sinisiguro niyang handa at malinis ang kanilang tahanan lalo na ang hapag kainan. Hinuhugasan niya ang anumang gamit sa pagluluto. Resulta nito, malusog at hindi sakitin ang bawat miyembro ng pa nilya.Kakaiba si Aling Lita, hindi niya alintana ang alikabok sa kanilang tahanan. Bumibili rin siya ng lutong pagkain. Kung magluluto man, kaniya itong minamadali at halos hindi ma .lugasang mabuti ang mga gamit sa pagluluto. Pavat at sakitin ang mga anak nito. 3. Pagtalakay sa Kuwento a. Paghambingin si Alina Maria at Aling Lita gayundin ang kanilang mga anak. b. Bakit sakitin ang mga anak ni Aling Lita? c. Sino sa kanila ang dapat pamarisan? Bakit? 4. Paglalahat Papaano mo dapat ihanda ang pagkain? 5. Pagsasanay a. Hatiin ang klase sa apat. b. Hayaang umisip ang bawat pangkat kung paano nila ipakikita ang malinis na paraan ng paghahanda ng pagkain. IV. Pansariling Pagsusulit: Ilahad ang mga bagay/ pagkain tulad ng bayabas, mansanan, sinigwelas, mangkok, kutsara at tubig na dala ng mga bata. Gawin ang mga bagay na ito ang wastong paghahanda ng pagkain.
 2. 2. 2 V. Kasunduan: Sagutin ang mga sumusunod: 1. Ano ang dapat tandaan upang maging malusog ang ating pangngatawan? 2. Paano ka makakaiwan sa mga sakit tulad ng diarrhea, sakit sa atay at iba pa?
 3. 3. 3 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Naghuhugas ng kamay bago humawak ng pagkain II. Paksang Aralin Paghuhugas ng Karnay Bago I lumawak ng Pagkain B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan sa paghahand ng pagkain I.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan P.E.L.C. : EKAWP p.2 Kagamitan : Individual Health Inspection Chart III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pagtitsek ng Individual Health Inspection Chart 2. Talakayin isa-isa ang mga nilagyang tsek at ekis sa IHIC. B. Panlinang na Gawain 1. Ano-anong dapat gawin bago kumain? 2. Ilahad ang kwento at talakayin. Madalas na makipag-unahan sa pagkain si Benjie. Sumugod agad siya sa hapag kainan nang hindi naghuhugas ng kamay. Kapag tinatanong isya ng kanyang Nanay na sasagot siya na gumagamit naman ng kutsara tinidor. _____ Tama ba ang ginagawa, ni Benjie? Bakit? _____ Dapat ba siyang tularan? Bakit? _____ Kung kapatid mo siya, ano ang ipapayo mo sa kanya? Bakit? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin bago humawak ng pagkain? Bakit? D. Paglalapat Ano ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay bago humawak ng pagkain? Ipakita ang wastong paraan ng paghuhugas ng kamay sa mga bata. IV. Pansariling Pagsusulit: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutanG papel. Ano ang dapat gawin bago humawak ng pagkain? 1. Ano ang dapat gawin bago humawak ng pagkain? a. maghugas ng kamay c. maglaro b. sumulat d. magbasa 2. Kailangan bang maghugas ng kamay bago kumain (gagamit ng kutsara) kahit gumamit ng kutsara't tinidor? a. oo c. minsan b. hindi d. pag may nakakakita 3. Paano mo huhugasan ang iyong mga kamay bago kumain? a. ilublob lang ang kamay sa isang tabong tubig b. banlawan lang ang kamay c. banlawan at sabunin at muling banlawan sa malinis na tubig.
 4. 4. 4 V. Kasunduan: Ano ang dapat gawin sa hilaw na prutas/gulay bago kainin?
 5. 5. 5 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Hinuhugasan ang hilaw na prutas / gulay bago kainin II. Paksang Aralin Paghuhugas ng Hilaw ng Prutas/Gulay Bago Kainin B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkain P.E.L.C. : EKAWP P.1 Kagamitan : larawan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit ang "Bahay Kubo". 2. Ano anong gulay ang binanggit sa awit? B. Panlinang na Gawain 1. Ano ang kilala mong prUtas? Bago mo ito kainin, ano ang ginagawa mo sa prutas? 2. Ipabasa at talakayin NaMitas ng sinegwelas ang magkakaibigang Andy, Jetjet at Pot-pot. Habang namimitas ng sinegwelas, kumakain na sina Any at Jet jet. Si Pot-pot ay inipon mun ang mga napitas na sinegwelas at inilagay sa isang supot. pagdating sa bahay, hinugasan niya itong mabuti at saka kinain. _____ Sino ang tama ang ginawa? Bakit? _____ Dapat bang tularan si Pot-pot ay inipon muna ang mga napitas na sinegwelas at inilagay sa isang supot. Pagdating sa bahay, hinugasan niya itong mabuti at saka kinain. _____ Sino ang tama ang ginawa? Bakit? 3. Anu-anong gulay ang kinakain .ng hilaw? 4. Ano ang dapat gawin at tandaan sa mga gulay at prutas bago ito kainin? C. Ano ang dapat gawin at tandaan sa mga gulay at prutas bago ito kainin? D. Paglalapat Ano ano ang mga pagkain na dapt hugasan bago kainin? Papaano huhugasan ang mga gulay na kinakaing hilaw tulad ng letsugas, karnatis at iba pa? IV. Pansariling Pagsusulit: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang dapat gawin sa gulay/prutas bago kainin? a. ilublob sa tubig c. hugasang mabuti b. ibabad sa sabon d. ibilad sa araw 2. Anu-anong mga gulay ang dapat hugasan bago kainin? a. sitaw, kalabasa, repolyo b. karnatis, carrots,kamote
 6. 6. 6 c. gabi. patola, talong V. Kasunduan: Igawa ng listahan ang mga gulay na dapat hugasan bago kumain.
 7. 7. 7 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Gumagamit ng sandok, kutsara sa pagkuha at pagtikim ng pagkain II. Paksang Aralin Paggamit ng Sandok, Kutsara sa Pagkuha at Pagtikim ng Pagkain B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkain P. E.L.C. : EKAWP p.1 Kagamitan : larawan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ano ang inyong gustong-gustong ginagawa kapag nasa bahay? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawan ng Nanay na nagluluto. _____ Ano ang ginagawa ng Nanay sa larawan? _____ Ano kaya ang ginagawa niya upang malamang timplado ang kanyang niluluto? Paano kaya niya ito ginagawa? Ano kaya ang pinagkukuha niya ng kanyang titikman? 2. Ipabasa at talakayan. Nagluto ng pansit ang iyong Ate. Paano niya malalaman na masarap o ayos na ang timpla ng kanyang iniluluto? _____ Anong kasangkapan ang kanyang gagamitin sa pagtikim? _____ Bakit dapat gumamit ng ibang kutsara sa pagtikim ng niluluto? C. Paglalahat Kung nais mong malaman kung timplado na ang iyong niluluto, ano ang iyong gagawin? Bakit? D. Paglalapat Ipabigkas ang tugma. Sa pagkuha ng pagkain Sandok ay gamitin Kung nais mong tumiklm Kutsara'v gamitin Huwag itong kamayin IV. Pansariling Pagsusulit: 1. Nais mong tikman ang nilutong ulam ng iyong Lola. Alin ang iyong gagamitin? a. baso b. tinidor c. sandok d. kutsara 2. Gusto mo kumuha ng fruit salad sa bowl. Alin ang iyong gagamitin? a. pala b. plastito c. sandok d. kutsilyo 3. Saan ginagarnit ang kutsara? a. sa pagkuha ng inumin c. sa paglalagay ng sabon sa washing machine b. sa pagtikim ng pagkain d. sa pagsusulat V. Kasunduan:
 8. 8. 8 Saan dapat ilagay ang mga pagkain pagkaluto?
 9. 9. 9 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Pinakukuluan ang tubig kung hindi ito siguradong ligtas para inumin II. Paksang Aralin Pagpapakulo ng Tubig para sa Inumin B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkain I.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan P. E.L.C. : EKAWP p.2 III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pahulaan. Iayos ang mga baligtad na titik. U-T-I-G-B B. Panlinang na Gawain 1. Ilahad ang tugma at talakayin Tubig ay tipirin, Maayos itong gamitin Ito'y ating ingatan Huwag aksayahin Krisis sa enerhiya Dapat nating Isipin Upang pagdating ng araw Ay mayroon pang gamitin _____ Mahalaga ba ang tubig? _____ Anu-ano ang garnit ng tubig? _____ Maaribang inumin ang lahat ng tubig? Bakit? 2. Ipabasa at talakayin Umakyat sa bundok ang mga Grade IV na Boy Scouts ng Mababang Paaralan ng Maligaya. Sa kasabikan, nalimutan ng mga bata na dalhin ang inihanda nilang gallon ng tubig. Walang poso sa bundok. Batis at balon lamang ang tanging pinagkukunan ng tubig doon. Ano ang dapat gawin ng mga bata bago uminom ng tubig? Ano ang maaring mangyari sa mga bata kung iinom kaagad ng tubig mula sa balon? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin upang laging magsigurong ligtas ang tubig na inumin? D. Paglalapat Ipabasa ang tugma. Ating kalusugan ay tunay na mahalaga Huwag iinom ng tubig kapagdaka Bago ito inumin pakuluan muna. IV. Pansariling Pagsusulit:
 10. 10. 10 Sagutin ng 2 o 3 pangungusap. Naghiking ang mga batang lalaki sa Grade IV ng Paaralang Bayan ng San Isidro. Tanging balon lamang ang mapagkukunan ng tubig sa kabundukang kanilang inakyat. Wala silang dalang maraming tubig para inumin? V. Kasunduan: Magtala ng kahalagahan ng tubig sa buhay ng tao, halaman, at hayop. 2nd Grading CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nasusuri ang mga anunsiyo at propagandang narinig/nabasa II. Paksang Aralin Katotohanan Tungkol sa Anunsiyo B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip I. B. : Nakapagpapakita ng paggalang sa mga ebidensiya sa pagbuo ng pasiya ELC, p. 9 Kagamitan: Iba’t-ibang babasahin na may anunsiyo III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain (Ipakita ang nga babasahin) Ano ang mga ito? Anu-ano ang ,mga makikita ninyo rito? Kung gusto ninyong hanapin ang tungkol sa anunsiyo sa trabaho, anong bahagi ang hahanapin mo? B. Panlinang na Gawain 1. Hindi lamang sa mga babasahin tayo makakikita ng mga anunsiyo gayundin sa mga radyo at telebisyon, tayo ay makikita at makaririnig rin ng mga anunsiyo. Pero ang malaking katanungan lahat kaya ng anunsiyo ay nagsasabi ng katotohanan? At kung hindi, paano natin masusuri ang mga ito ng sa gayon ay huwag tayong maloko. 2. Ilahad ang kuwento Si Sylvia ay may kaitiman nais sana niya na pumusyaw ang kanyang kulay. Nasubukan na niya ang paggamit ng kalamansi, gayundin ang paghihilamos at pagpapaligo ng iba't ibang klaseng gatas ngunit ang lahat ng ito ay pawang walang epekto sa kanyang kulay. Hanggang isang araw, habang siya ay nanonood ng telebisyon napukaw ang kanyang pansin ng isang anunsiyo tungkol sa lotion na nakapagpapaputi sa loob lamang ng tatlong linggo. lnilista niya ang pangalan nito at siya ay madaliang nagpunta sa palengke upang bumili. May kamahalan ang presyo nito pero hindi niya
 11. 11. 11 ito inalintana. Ng siya'y dumating sa bahay daglian siyang naligo at nagpahid ng lotion sa kanyang buong katawan. Hindi pa nagtatagal nakaramdam siya ng init at pangangati sa kanyang katawan, inakala niyang natural lamang ito. Hanggang lumitaw ang naglalakihang pantal at ang labis na pangangati na halos hindi na niya matiis. Dinala siya sa pagamutan at doo'y natanto niyang siya'y na-allergy at hinatulang huwag ng gumamit nito (lotion). 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Sylvia? b. Ano ang kanyang nais? c. Anu-ano ang kanyang ginawa upang ito ay makamit? d. Bakit siya nangangati? e. Ano ang naging payo sa kanya ng doktor? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa mga propagandang narinig o mabasa? Dapat bang suriin muna ang mga anunsiyo bago paniwalaan? D. Paglalapat Sa iyong sariling palagay, anu-ano ang mga basihan para sa iyo upang malaman na ang mga anunsiyo ay dapat paniwalaan? Kailangan bang maganda ang pagkakasulat nito o di kaya'y pagkakagawa. IV. Pagtataya Basahin at suriin ang mga sumusunod na anunsiyo, Lagyan ng tsek () ang dapat paniwalaan at (X) ang hindi. ______ 1. Sabong X, hindi na kailangang kusutin ang labada, ibadbad lang kusang nawawala kahit na ang pinakamakapit na mantsa. ______ 2. “Trabaho agad, pasahod P 10,000 pataas, hindi kailangan ang karanasan sa trbaho. Magamadali at pumunta sa 3rd floor Hidalgo Bldg., San Rafael St., Balit Metro Manila". ______ 3. “Para sa nagsasakitang buto uminom lamang ng Alaxan, mura na mapagkakatiwalaan pa". V. Takdang-Aralin Isulat ang anusiyo sa telebisyon, radyo at mga babasahin na nakapukaw sa iyong pans in at inaakala mong nagsasabi ng ka totoohanan.
 12. 12. 12 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Naiwawaksi ang wala ng kabuluhan/di-karapat-dapat na impormasyon upang makapagpasiya ng tama. II. Paksang Aralin Katotohanan Tungkol sa Anunsiyo B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip I. B. : Nakapagpapakita ng paggalang sa mga ebidensiya sa pagbuo ng pasiya ELC, p. 9 Kagamitan: Iba’t-ibang babasahin na may anunsiyo III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Dapat bang paniwalaan ang bawat anunsiyong mabasa, narinig o napanood? 2. Pagganyak Muling ipakita ang mga babasahing may mga anunsiyo tungkol sa iba’t ibang bagay. Kaya mo bang iwasto ang bawat impormasyong nakasulat? B. Panlinang na Gawain 1. Ang bawat anunsiyong ating napapanood, nababasa at naririnig ay pawang eksaherado. Ito ay upang mapaganda at maging kaakit-akit sa mga namimili ang kanilang produktong inilulunsad. Kadalasan isa lamang ang nagiging reaksiyon ng mga mamimili ang maging bigo sa kanilang nabili. Pero, ano nga ba ang dapat gawin upang hindi na muling malinlang ng mga eksaheradong anunsiyo? 2. Ilahad ang kuwento. Si Aling Lita ay isa sa mga namimiling laging naluluko ng mga eksaheradong anunsiyo. Naging aral ito sa kanya, sa ngayon isa siya sa mga taong nakapagpapasiya ng tam. Bago siya naniwala sa isang anunsiyo iwinawaksi muna niya ang mga dikarapat-dapat na impormasyon at titimbangin kung alin sa mga inaanunsiyo ang karapat-dapat para sa kanyang pamilya. Sa ganitong paraan nasisiguro niya ang kalusugan gayundin ang halagang kanyang gugulin ay sa makabuluhang bagay mapunta. 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Aling Lita noon at ngayon. b. Ano ang ginagawa niya sa mga anunsiyo upang makapagpasiya ngtama?
 13. 13. 13 c. Paano siya nakasisiguro sa kalusugan gayundin sa halagang ginugol sa bawat produktong nabili? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa anunsiyo upang makapagpasiya ng tama? D. Paglalapat Hatiin ang klase sa apat. Anyayahan ang bawat pangkat na ipakita ang kanilang paboritong anunsiyo sa radyo at telebisyon. Magtala ng mga batang magwawaksi sa mga di-karapat-dapat na impormasyon upang ito ay maging kapaki-paniwala. IV. Pagtataya Isulat ang anunsiyo/patalastas na nakapukaw sa inyong pansin at iwaksi ang mga di-karapatdapat na impormasyon. V. Takdang-Aralin Bukod sa pag-aalis ng mga di-karapat-dapat na impormasyon, ano pa ang dapat tandaan bago bilhin ang isang produkto halimbawa kape, gamot atbp.?
 14. 14. 14 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nakapagbibigay ng matalinong pasiya tungkol sa mabuti at di-mabuting propaganda/anunsiyo at nakabubuo ng hatol at konklusyon matapos matimbang ang mga pangyayari. II. Paksang Aralin Katotohanan Tungkol sa Anunsiyo B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip I. B. : Nakapagpapakita ng paggalang sa mga ebidensiya sa pagbuo ng pasiya ELC, p. 9 Kagamitan: Iba’t-ibang babasahin na may anunsiyo III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang dapat mong gawin upang makapagpasiya ng tama tungkol sa mga anunsiyo? 2. Pagganyak Kailangan mo ng trabaho, sa anong bahagi ng babasahin ang dapat mong basahin? Anu-anong anunsiyo ang ating matatagpuan sa mga babasahing ito? C. Panlinang na Gawain 1. Sadyang mahirap ang trabaho sa panahon ngayon, pero anu-ano ba ang dapat ikonsidera kung gusto mong makakita ng trabaho? 2. Ilahad ang kuwento. Si Mang Mario ay isang butihing mangagawa subalit sa kasamaang palad nagsara ang kumpanyang kanyang pinapasukan bilang company driver. Hirap na hirap ang kanyang loob dahil dalawa ang kanyang anak na nag-aaral. Nang umagang yaon nasumpungan niya ang bumili ng babasahin at natuon ang kanyang pansin sa seksiyon tungkol sa mga trabaho. Napukaw ang kanyang pansin sa dalawang ahensiya ang una ay maghahanap ng drayber sa abroad at ang pangalawa naman ay drayber lamang ng isang pamilya. Dahil sa nakasaad din ang suweldong makakamit nainggaya siya sa trabaho sa abroad hanggang sa dumilim ay hindi niya binitiwan ang hawak na babasahin. Napagtuunan niya ang ibabang bahagi ng nakalagay “MAG-INGATSA ILLEGAL RECRUITER", muli niyang binalikan ang anunsiyo at napagtanto niya na walang nakalagay kung ito ay nakarehistro sa POEA, ito ang dahilan upang mabuo ang kanyang pasiya na dito na larnang mag-apply.
 15. 15. 15 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Mang Mario b. Ano ang pinaghihirap ng kanyang loob? c. Paano niya tinimbang ang natagpuang mga anunsiyo tungkol sa trabaho? d. Tama ba ang kanyang ginawa? Ano ang nabuong pasiya sa kanya? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa mga anunsiyong nakikita, naririnig at napapanood? D. Paglalapat Ipaghalimbawa ang mga uri ng gatas na halos nag-aaway-away sa pagandahan ng mga propaganda, ano ang dapat gawin upang makapagpasiya ng tama? Anu-ano ang mga bagay na dapat ikonsidera upang makaligtas sa mga mapanlinlang na anunsiyo? IV. Pagtataya Magbigay ng matalinong pasiya tungkol sa kung ano ang dapat na tangkiliking gamit sa paaralan gaya halimbawa ng uri ng ballpen, bag, papel at krayola. Ibigay ang iyong dahilan kung bakit. V. Takdang-Aralin Ihanda ang sarili upang ipakita ang sariling propagandang napanood sa t.v.
 16. 16. 16 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Pinipili ang totoo sa mga anunsiyo/propagandang matatagpuan sa tatak ng pagkain de-lata, gamot atbp. II. Paksang Aralin Katotohanan Tungkol sa Anunsiyo B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip I. B. : Nakapagpapakita ng paggalang sa mga ebidensiya sa pagbuo ng pasiya ELC, p. 9 Kagamitan: Mga balot/balat ng mga gamot at iba’t ibang klaseng de-lata III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Natitimbang mo ba ang karapat-dapat na produkto para sa iyo? Napipili mo ba sa iyong sarili ang maganda at di-magandang propaganda? 2. Pagganyak Ibigay natin ang mga jingles at pahayag sa bawat produktong aking ipakikita. (555 sardinas) B. Panlinang na Gawain 1. Kaya mo bang piliin kung ano ang totoo sa mga pahayag sa anunsiyong inyong ipinakikita? 2. Ilahad ang kuwento. Panahon ng "La Nina" nagkagulo ang mga tao sa palangkas, ayon sa balita kailangan magtabi ng mga pagkaing de-lata. Gulunggulo ang isip ni Aling Marta dahil sa hindi niya alam kung anong pagkaing de-lata ang dapat niyang bilhin. Pinagtuunan niya ng pansin ang iba't-ibang anunsiyong nauukol dito at maging sa mga ito. Sa gayong paraan masisisguro niya ang kaligtasan ng kaniyang pamilya. 3. Pagtalakay a. Ano ang panahon ng "La Nina” b. Bakit kailangan mag-impok ng mga pagkaing de-lata gayundin ng mga pangunahing gamot? c. Sa iyong palagay, bakit gulung-gulo ang isip ni Aling Marta? d. Ano ang ginawa niyang paraan upang masiguro ang kaligtasan ng kaniyang pamilya?
 17. 17. 17 C. Paglalahat Paano mo pipiliin ang mga totoo sa mga pahayag at matatagpuan sa mga tatak ng mga pagkaing de-lata gayundin sa gamot? IV. Pagtataya Oral Evaluation Ipakita ang iba't-ibang balot ng mga gamot at iba't-ibang pagkaing de-lata. Tingnan kung ang bawat isa ay mapipili ang totoo sa mga pahatag na matatagpuan dito. V. Takdang-Aralin Itala ang ilan sa mga kilala mong tao na naglulunsad ng iba't-ibang produkto. Bakit kaya kumukuha sila ng mga sikat o kilala?
 18. 18. 18 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Hindi naniniwala kaagad sa mga patotoo ng mg kilalang tao tungkol sa ilang mga produkto. II. Paksang Aralin Katotohanan Tungkol sa Anunsiyo B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip I. B. : Nakapagpapakita ng paggalang sa mga ebidensiya sa pagbuo ng pasiya ELC, p. 9 Kagamitan: Mga balot ng mga kilalang produkto kung saan ang gumaganap sa mga anunsiyo at propaganda ay pawing mga kilalang tao. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang totoo sa mga nabibili nating pagkaing de-lata? Kaya mo bang alisin ang mga walang kabuluhang impormasyon tungkol sa kanilang mga anunsiyo? 2. Pagganyak Sino ang inyong mga paboritong artista na gumaganap sa mga propaganda ng iba't-ibang produkto? D. Panlinang na Gawain 1. Magkaroon ng isang simpleng laro. Bigkasin ang jingles o di kaya naman ay ang kilalang taong naglunsad ng ipinakikitang produkto. 2. Ilahad ang kuwento. Si Ana ay babaeng may mahabang buhok madulas at kaaya-aya ang mga ito. Kalamansi at gugo ang kanyang ginagamit upang mapanatili ang ganda nito. Siya ay may hinahangaang sikat na artista ito ay walang iba kundi si Mara. Ginagaya niya ang anumang mayroon ito. Dahil siya rin ang naglulunsad ng shampoong “Palmolive", binago ang dating gingamit at lumipat sa gamit ni Mara sa pag-aakalang totohanan lahat ang nasa anunsiyo. Hindi naglipat linggo, napansin si Ana ang paglulugas at pamumula ng kanyang dating magandang buhok. Isang aral ang kanyang natutuhan mula noon ang huwag agad-agad maniniwala sa mga patotoo ng mga kilalang tao pero dapat munang suriin kung ang kanilang inilulunsad ay totoo. 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Ana. b. Sino ang kanyang hinahangaang artista?
 19. 19. 19 c. Ano ang nangyari sa kanyang buhok matapos gamitin ang produktong inilunsad nito? d. Ano ang aral na kanyang natutunan matapos gamitin ang produktong ito? C. Paglalahat Dapat bang paniwalaan kaagad ang mga patotoo ng mga kilalang tao? D. Paglalapat Gayundin ninyo ang tao o artistang naglulunsad ng inyong ginagamit na produkto. IV. Pagtataya Lagyan ng tama o mali ang mga sumusunod na kalagayan: ______ 1. Gagayahin ang iyong paboritong artista sa paggamit ng produktong kanyang inilulunsad. ______ 2. Suriing mabuti kung ang sinasabi ng siyang kilalang tao ay pawang katotohanan. ______ 3. Humahanga ngunit pinag-aaralang mabuti ang mga sinasabi ng kilalang tao V. Takdang-Aralin Itala ang ilang kilalang tao na naglulunsad ng iba’t ibang produkto.
 20. 20. 20 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Napatotohanan sa sarili ang katumpakan ng naririnig o nabasang anunsiyo. II. Paksang Aralin Katotohanan Tungkol sa Anunsiyo B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip I. B. : Nakapagpapakita ng paggalang sa mga ebidensiya sa pagbuo ng pasiya ELC, p. 9 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Dapat bang paniwalaan ang mga anunsiyong iyong narinig at napapanood? Sumusubok ka ba ng iba't-ibang klaseng produkto upang malaman ang pinakatumpak o pinakamagaling na produkto? 2. Ilahad ang kuwento Si Myrna ay isang bagong ina, isinalang niya ang kaunaunahang bunga ng kanilang pagamamahalan ni Carlo. Gusto niyang malaman ang pinakamagandang gatas para sa kanyang anak. Una niyang binibili ang pinakamahal at ang may pinakamagandang propaganda sa telebisyon. Ngunit napansin niya ang mahinang paglaki ng kanyang anak. Mali bumili siya ng ibang klaseng gatas, mahal din at may magandang propaganda, ngunit nagtae naman ang sangol. Naguguluhan na siya sa pagkakataong ito, hanggang marinig niya ang sanggol ay libre sa pagtatae. Sinubukan niya ito at napatunayan niyang tama ang isinasaad ng anunsiyo. 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Myrna. b. Ano ang kaniyang basihan sa pagbili ng gatas? c. Napatotohanan ba niya sa sarili ang katumpakan ng narinig na anunsiyo? d. Ano ang kanyang sariling paraan upang mapatunayan sa sarili ang katumpakan ng anunsiyo? C. Paglalahat Paano mo mapapatotohanan sa iyong sarili ang katumpakan ng iyong naririnig tungkol sa anunsiyo? D. Paglalapat Pangkatin ang klase sa apat. Anyayahan ang bawat pangkat na magpakitang gawa ukol kung paano nila mapatotohanan sa kanilang sarili ang naririnig o nabasang anunsiyo.
 21. 21. 21 IV. Pagtataya Pansariling Pagsusulit (Individual Testing) Suriin ang bawat isa kung kaya nilang patotothanan ang katumpakan ng nannrug o nabasang anunsiyo. Magbigay o ibigay ang mga anunsiyong nakahanda. V. Takdang-Aralin Ano ang tawag ninyo sa mga anunsiyo inyong nakikita sa telebisyon?
 22. 22. 22 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Naisagawa nang maayos ang mga gawain na hindi gaanong nangangailangan ng tulong ng iba II. Paksang Aralin Pagtitiwala sa Sarili B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong pagkilala sa Sarili ELC. : EKAWP p. 11 Kagamitan: larawan ng batang lalaki na gumagawa ng project III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit ang “Sundan-sundan mo ako" 2. Balik-aral : Ano ang iyong "Hobby"? 3. Pagganyak : Ipakita ang larawan ng batang lalaki na gumagawa ng project ang bata sa brawan? B. Panlinang na Gawain 1. Ilahad ang sitwasyon sa ibaba at ipabasa nag tahimik. May mahirap na project si John Fitzgerald sa HELE. Itinuro naman ng guro niya ang paraan ng pagsasagawa nito. Kaya't nahihirapan man, siya'y matiyaga siyang naglagare ng plywood na kailangan sa project. Tinanong siya ng Kuya niya kung kailangan niya ng tulong. Maglang niya itong tinanggihan at pinagtiyagahan niyang tapusin ang project niya. 2. Pagtalakay: a. Tama ba ang ginawa ni John Fitzgerald? Bakit? b. Natuto kaya siya kung ang Kuya niya ang pinagawa niya? c. Kayo, kaya nyo rin bang gumawa ng isang bagay na hindi gaanong nangangailangan ng tulong ng iba? 3. Pangkatin ang mga bata at hayaang magtala ng mga gawaing magagawa ng magiisa o hindi gaanong mangangailangan ng tulong ng iba. Halimbawa: Pagdidilig ng halaman, Paghuhugas ng pinggan, etc. C. Paglalahat Anong katangian ang ipinakikita sa kwentong ating tinalakay? Anong kasabihan sa English ang akma rito? Buuin ito : “IF OTHERS CAN, WHY CAN'T I ." D. Paglalapat
 23. 23. 23 Isasalaysay ang sariling karanasan na nagpapakita ng kagaya o katulad ng ugali ni John Fitzgerald. IV. Pagtataya Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. 1. May proyekto ka sa Sining na may kahirapang gawin ngunit makakaya mo rin kung iyong pipilitin o pagsisikapan. Ano ang iyong gagawin? a. Ipagawa sa iyong Tatay b. Gagawa ng paraan upang matapos ita nang hindi humihingi ng tulong ng iba c. Ipagagawa sa inyong kapitbahay d. Bibili na lamang sa palengke 2. Ano ang dapat mong gawin kung may iniatang sa iyong gawain? a. Hingin ang tulong ng mga kapatid b. Tatangihan ang nag-uutos c. Gagawin ito ng may pagmamalaki at pagtitiyaga d. Tatanggapinang ipinagagawa at saka asasauli kapag malapit na ang ibinigay na pagulit 0 petsa 3. Dapat bang pal aging umasa sa tulong ng iba lalo't kaya mo rin lamang ang isang gawain? a. Siyempre c. Oo b. Hindi d. Palagi V. Takdang-Aralin Magbigay ng kawikaan o salawikain sa wikang Filipino na may kaugnayan sa pagsasagawa ng isang Gawain na indi gaaanong nangangailangan ng tulong ng iba.
 24. 24. 24 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Naisagawa nang malaya sa sariling kapakanan ang gawain. II. Paksang Aralin Pagtitiwala sa Sarili B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong pagkilala sa Sarili ELC. : EKAWP p. 11 Kagamitan: larawan ng batang lalaki na gumagawa ng project III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit “Kung Ikaw ay Masaya" 2. Balik-aral : Anu-anong tulong na ang inyong nagawa sa inyong kapwa? Ano ang iyong naramdaman noong ikaw ay nakatulong? Bakit mo ito ginawa? 3. Pagganyak : Ano ang kahulugan ng salitang MALAYA? May ipababasa akong isang maikling kuwento, anong kalayaan ang ginawa ng tauhan sa kuwento? B. Panlinang na Gawain 1. Ipabasa ang kuwentong kasunod at talakayan. . May kapitbahay si Jennifer na hindi nakapag-aral noong bata pa siya kaya't purnapasok ngayon sa “ADULT LITERACY CLASS" para sa mga may idad na. Nakita ito ni Jennifer na nagsasanay bumasa at surnulat kaya't tinulungan at tinuruan niya ito sa pagbasa at pagsulat. 2. Talakayan: 1. Kung kayo si Jennifer, gagawin.din ba ninyo ang ginawa niya? Bakit? 2. Anong kalayaang pansarili ang ipinakita ni Jennifer? 3. Dapat ba siyang tularan? Bakit? 3. Pangkatin ang mga bata na may magkakamukhang kakayahan at hayaang pag-usapan nila ang maari nilang magawang tulong sa iba na magpapakita ng pagtulong at pagunlad ng sarili para sa kapakanan ng iba. C. Paglalahat Ipasipi ang paglalahat na Ito: "Ang paggawa nang malaya sa sariling kapakanan at kapakanan ng iba ay nakakagaan ng KALOOBAN. D. Paglalapat Ano ang iyong pakiramdam kung nagamit, mo ang iyong talento o talino o kakayahan nang may kalayaan na bigay sa iyo ng ating Panginoon?
 25. 25. 25 IV. Pagtataya Pillin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. 1. Isang kapitbahay mong Grade IV din ang nagpapatulong na maintipdihan ang isang aralin sa Science na alam na alam mo. Ano ang iyong gagawin? a. pagtatawanan siya b. Ipaliliwanang ang aralin sa paraang mauunawaan ng iyong kapitbahay c. hihiyain siya d. hindi siya papansinin at ipamamalita siya 2. Ikaw ay pangulo ng inyong klase. May proyekto kayong pagtatanimng puno sa inyong pamayanan at paligid ng buong paaralan. Malaya mong pinapili ng maibabahagi 0 magagawa ang bawat isa sa inyong klase. May magdadala ng punla, asarol, pala, tulos at pandilig. May isang ayaw sumunod, ano ang iyong gagawin sa isang ito? a. pababayaan na lamang siya b. isusumbong sa guro at hindi na ita kakausapin c. susuntukin at aawayin d. ipaliliwanag ang kahalagahan ng kanyang maitutulong sa grupo 3. Mahalaga ban a ipaglaban natin an gating kalayaan at karapatan? a. oo b. hindi c. hindi ko tiyak d. ewan ko V. Takdang-Aralin Anu-anong mga kalayaan mo ang maari mong gamitin sa ikabubuti ng iba?
 26. 26. 26 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Napaglalabanan ang sariling kahinaan upang maipakita ang angking kakayahan II. Paksang Aralin Pagtitiwala sa Sarili B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong pagkilala sa Sarili ELC. : EKAWP p. 11 Kagamitan: Medalya, Katibayan, Tropeo, Program III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral : Anu-ano ang mga gamit sa isang programa? 2. Pagganyak : Ilahad ang medalya, tropeo, katibayan at program? Anu-ano ito? Paano ito nakakamit ng isang tao? Gusto ba ninyong makakuha nito? Papaano? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Itanong: Nakasali ka na ba sa isang programa o contest? Anu-anong paghahanda ang iyong ginawa? Bakit? 2. Ilahad ang kuwento at talakayan. Kasali si Aleli sa "Balagtasan" sa kanilang paaralan. Mahiyain siya’t mukhang walang tiwala sa sarili. Pinayuhan siya ng guro niyang isaulo ang mga sasabihin niya at magsanay magsalita sa harap ng klase. Malayo pa ang “Balagtasan" ay nagsanay nang nagsanay si Aleli sa pagsasalita sa harap ng klase. Nang dumating ang araw ng "Balagtasa" ay nagkaroon siya ng tiwala sa sariling kakayahan at nakapagsalita siya ang maayos harap ng madla. 3. Pagtalakay: a. Ano ang kahinaan ni Aleli? b. Papaano niya ito napaglabanan? c. Dapat ba siyang tularan? Bakit? d. Anu-ano ang dapat gawin upang mapaglabanan ang kahinaan ng isang tao? C. Paglalahat Ano ang dapat isagawa at ugaliin upang mapaglabanan ang sariling kahinaan at mapatunayan ang iyong angking kakayahan? D. Paglalapat
 27. 27. 27 Ipasalaysay ang sariling karanasan na napagpapakita na napaglabanan mo ang iyong kahinaan at naipakita mo sa madla ang iyong angking talino o kakayahan. IV. Pagtataya Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. 1. Tutula ka sa isang palatuntunan. Kinakabahan ka dahil nakita mong maraming nanonood. Ano ang iyong gagawin? a. Hindi na tutula b. Lalakasan ang loob at magdarasal c. Tatawag ng kaklase at ita ang patutulain d. Tatawagin ang iyong Nanay at ipasasabi ng mahina ang iyong tula 2. Mag-uulat si Didi sa harap ng klase sa isang linggo. Sinabi niya ito sa kanyang Ate at inamin niyang siya ay kinakabahan. Kung kayo ang Ate ni Didi ano ang inyong gagawin o sasabihin? a. Lakasan mo ang iyong loob at magtiwala ka sa iyong sar'ili b. Sabihin mo sa iyong guro na iba na lamang ang pag-ulatin c. Umayaw ka na lamang d. lumiban ka na lang sa klase 3. Ano ang dapat ugaliin upang mapaglabanan mo ang sariling kahinaan at maipakita ang angking kakayahan? a. maging mayabang b. maging malaks ang loob c. maging mahiyain d. maging maingay V. Takdang-Aralin Magtala ng tatlong (3) bagay na dapat ugaliin o gawin upang mapaglabanan ang sariling kahinaan.
 28. 28. 28 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nakapagbibigay ng sariling pagpapasya II. Paksang Aralin Pagtitiwala sa Sarili B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong pagkilala sa Sarili ELC. : EKAWP p. 12 Kagamitan: larawan ng batang nagsasauli ng napulot na wallet III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit ang “Magandang Umaga" 2. Balik-aral: Anu-anong magagandang kaugaliang Filipino ang alam ninyo? 3. Pagganyak: Ipakita ang larawan at talakayan.Anong magandang kaugalian ang ipinakikita sa larawan? Tama ba ang ginawa ng bata? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Brain Storming/BrainWashing Ano ang iyong gagawin kung nakapulot ka ng isang bag na may lamang pera? Bakit? 2. Ilahad sa pisara at ipasabi sa kanilang sariling pangungusap ang kahulugan nito "PAGPAPASYA" 3. Ipabasa ang kuwento. Magkaibigang matalik sina Violy, Vicky at Pinay. Naiinggit sa kanila si Siony.Isang araw ay may isinumbong si Siony sa kanilang guro laban kay Pinay. Ibig nang sugurin ni Pinay si Siony ngunit nagpigil pa rin siya sa una niyang pasya na manugod sa halip nagdasal siya at mahinahong kinausap si Siony. Nagkaunawaan sila at naging kaibigan na rin sila si Siony. 4. Talakayan: 1. Tama ba ang unang pasya ni Pinay? Bakit? 2. Sa inyong palagay, kung nagugod agad si Pinay, ana ang maaring mangyari? 3. Dapat bang tularan si Pinay? Bakit? 4. Mahalaga ba ang pagpapasya? Bakit? 5. Anu-ano ang dapat gawin kung ikaw ay magpapasiya? Bakit? C. Paglalahat  Dapat bang isa-alang-alang ang pag-iisip nang mabuti at marammg ulit sa paggawa ng isang pasya? Bakit?  Hahayaan mo na lang bang iba ang magpapasya para sa iyo? Bakit? Lagi ka bang susunod sa pasya ng iba? Bakit?
 29. 29. 29 D. Paglalapat May napagkaisahan ang inyong klase na isang “Outing" bago magbakasyon ng Pasko. Gusto ng iyong guro na sa EXPO Filipino magpunta. Ang nais ng iyong mga kamag-aral ay sa Enchanted Kingdom. Bilang Pangulo ng inyong klase ano ang iyong gagawin? Bakit? IV. Pagtataya Bakit kailangang pag-isipang mabuti ang ating gagawin sa lahat ng oras? Ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng sariling pagpapasya? Isulat sa 1/2 pirasang papel ang iyang sagot. V. Takdang-Aralin Magtala ng nga pagkakataan kung saan mo maaring gamitin ang iyong sariling pagpapasya. Sa paaralan, sa bahay at sa mga kaibigan.
 30. 30. 30 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Napaglalabanan ang takot ng pagharap sa mga tao (stage fright) II. Paksang Aralin Pagtitiwala sa Sarili B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong pagkilala sa Sarili ELC. : EKAWP p. 4 Kagamitan: Medalya, larawan ng batang tumatanggap ng tropeo/medalya III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral : Anu-ano ang tinatanggap ng isang nanalo sa isang contest? 2. Pagganyak : Sumali ka nab a sa isang paligsahan? Ano ang iyong naramdaman? Papaano mo ito pinaghandaan? B. Panlinang na Gawain 1. Ilahad ang larawan ng batang tumatanggap ng medal/tropeo. Gusto rin ba ninyong makatanggap ng medal/tropeo? Bakit? 2. Ikuwento. Kasali ka sa isang palabas (Drama) sa buwanang palatuntunan sa inyong paaralan. Kinakabahan ka dahil maraming mga magulang at mga panauhin ang nanonood. Ano ang iyong ggawin upang lumakas ang iyong loob? 3. Pangkatin sa 4 ang klase. Hayaang mag-usap at magtala ng mga pamamaraan o gawain sa pagharap sa tao ay hindi kinakabahan. (Stage fright) 4. Ipaulat ang naging bunga ng pinag-usapan ng bawat pangkat. C. Paglalahat Ano ang dapat nating paglabanan kung tayo ay humahanap sa madla (Stage) o sa isang malaking grupo ng tao? Papaano mo ito magagawa? D. Paglalapat Kasali ka sa LINGGO NG WIKA 2009. Ikaw ang napiling tutula sa inyong Baitang alam mong ikaw ay isang mahiyain at kabahan sa harap ng ibang tao. Anu-ano ang gagawin mong paghahanda? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek () ang mga dapat gawin upang mapaglabanan ang takot sa pagharap sa madla/tao _____ 1. Magdasal. _____ 2. Pag-aralang mabuti ang sasabihin. _____ 3. Bilisan ang pagsasalita upang hindi mapansing kinakabahan.
 31. 31. 31 _____ 4. Kausapin ang iyong Nanay na ikaw ay bantayan at idikta ang iyong sasabihin. _____ 5. Umayaw kapag nakita ang dami ng nanonood.
 32. 32. 32 V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang talata tungkol sa iyong karanasan na nagpapakita ng iyong lakas ng loob o paglaban sa takot sa pagharap sa tao o stage.
 33. 33. 33 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Naisasagawa ang “Honor System” Nagbabayad ng pamasahe ng kusa. II. Paksang Aralin Pagpapahalaga sa “Honor System” B.P. : Pagmamahal K.P. : Katapatan ELC. : EKAWP p. 12 Kagamitan: Poster ng nagbabayad ng pamasahe III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral : Anu-ano ang mga kaugalian ng mga Pilipino? B. Panlinang na Gawain 1. Ipabasa Papasok si Jeng-jeng sa paaralan. Sunakay siya ng jeep. Una-unahan ang mga pasahero sa pagsakay sa jeep sa unang kantong hinintukan nito kaya nakasama si Jeng-jeng sa mga tao. May nagbayad kaagad pagkaupo. May nagbayad bago bumaba. May isang taong bumaba jan na hindi nagbayad. 2. Talakayan: 1. Alin ang hindi dapat gayahin? Bakit? 2. Anong katangian ang hindi ginawa ng mama sa hindi niya pagbabayad ng pamasahe? 3. Mahalaga ba ang katapatan? Bakit? 4. Ipaliwanag “Honor System". C. Paglalahat Buuin ang mga paalala ng ng Driver. “Magbayad po tayo ng _______________,” bago bumaba. IV. Pagtataya Saan-saan pagkakataon maipakikita ang pagiging matapat o katapatan? (magtala ng 5 pagkakataon). Isulat ito sa inyong sagutang papel. V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang talata tungkol sa: (Pumili lamang ng isa). Ang Pasaherong Tapat Batang Pilipino: Matapat Kahit saang Pagkakataon
 34. 34. 34 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Naisasagawa ang “Honor System”: Binibigyan ng nararapat na marka ang sariling papel II. Paksang Aralin Pagpapahalaga sa “Honor System” B.P. : Pagmamahal K.P. : Katapatan ELC. : EKAWP p. 13 Kagamitan: Formative Notebook III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral : Ano ang “Honr System?” 2. Saan-saang pagkakataon ito maipakikita? B. Panlinang na Gawain 1. Papano tayo binibigyan ng marka o grades n gating mga guro? 2. Ipalabas ang kanilang "Formative Notebooks" na sinadyang hindi tsinek. Hayaang ang knai-kanilang sari-sariling Formative test notebook ang i-tsek. 3. Talakayan pagkatapos mag-tsek ng notebook.  Ano ang ginawa ng inyong katabi habang nag-titsek ng botebook?  May nagpalit ba ng sagot habang nag-titsek?  Anong kagandahang ugali ang ipinakita ninyo habang nagtitsek ng saI'iling notebook? Bakit dapat magirlg tapat sa lahat ng oras? Mahalaga ba ang katapatan? Bakit? 4. Pangkatin ang mga batao Hayaang pag-usapan nila kung saan-saang pagkakataon sa loob at labas ng silid-aralan maipakikita ang katapatan. Ipasulat sa pisara ang napagkasunduan ng bawat grupo at paghambing- hambingan. C. Paglalahat Anong magandang kaugalian ang natutuhan mo sa aralin natin sa araw na ito? Nagagawa mo ba ito sa lahat ng oras? D. Paglalapat 1. Si Jet-jet ay nautusang mag-tsek ng test papers ng kanilang klase. Isa sa mga kaklase niya ay ang kanyang kaibigan at pinsang si Joy. Mababa ang
 35. 35. 35 magiging marka ni Joy ngunit maari itong palitan ni Jet-jet. Hindi binago ni Jet-jet ang marka ni Joy. 2. Tama ba ang ginawa ni Jet-jet? Bakit? 3. Anong pagpapahalaga ang ipinakita ni Jet-jet sa pagkakataong ito? Kung kayo si Jet-jet, ano ang inyong gagawin? Bakit? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek ang patlang sa ilalim ng mukhang iyong mararamdaman o mapipili sa bawat sitwasyon. 1. Binubura o pinapalitan ang titik ng pagsusulit sa sariling papel. 2. Nilalagyan ng tsek kahit mali ang aking sagot 3. Nilalagyan ng x ang papel ng aking kapitbahay ng hindi ko kasundo o nakakainis. 4. Nilalagyan ng x ang kalaban mo sa honor V. Takdang-Aralin Bakit mahalaga ang katapatan?
 36. 36. 36 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nagbibigay ng tamang ulat o tunay na dahilan ng mga pangyayari II. Paksang Aralin Pagpapahalaga sa “Honor System” B.P. : Pagmamahal K.P. : Katapatan ELC. : EKAWP p. 13 Kagamitan: Tag-price ng mga Good Items, Iba’t ibang gamit sa paliligo. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral : Ano ang kaugaliaang ipinakikita sa pagsasabi ng totoo? B. Panlinang na Gawain 1. Ilahad ang mga gamit sa paliligo at hayaang mamili kunwari ang mga bata. 2. Ano ang nakatali o nakalagay o nakakabit sa inyong pinamili? 3. Ano ang kahalagahan ng Tag-Price? 4. Ipabasa. lnutusan ka ng Nanay mo na bumili ng mga gulay at prutas sa palengke. May sukli pang piso ang P500.00 na ipinadala niya sa iyo. Maari mong ibili ng chocolate ang sukli dahil hindi naman niya alam kung magkano talaga ang presyo ng mga gulay at prutas na iyong binili. Ano ang iyong gagawin? Bakit? Mahalaga ba ang pagsasabi ng tapat? Bakit? C. Paglalahat Ano ang dapat ugaliin sa lahat ng pagkakataon lalo na at walang nakakakita o nakakarinig sa iyong ginawa o sinabi? D. Paglalapat Magtala ng ibat-ibang pagkakataon kung saan-saan· maipakikita ang katapatan. Halimbawa: Nakabasag ng plorera - paamin dito. IV. Pagtataya Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. 1. Ipinatatanong ni Lola kay Didi ang halaga ng pinakamalaking “Head & Shoulder" sa tindahan sa kanto. Paano mo ito sasabihin kung ikaw si Lola? a. dadagdagan ng PI 0 para may ibili ng candy b. sasabihin ang tunay na presyo c. sasabihing buo PI 00 ang ibigay sa iyo para makakuha ka ng sobra sa sukli 2. Ano ang kahalagahan ng pagsasabi ng tamang ulat? a. mawawala ang tiwala sa iyo ng iba b. mananatiling walang tiwala at galit sa iyo ang iba c. mananatili ang tiwala sa iyo ng iba
 37. 37. 37 3. Ano ang iyong gagawin kung ikaw ay inutusang manindahan at may natirang pera? a. isasauli ito lahat b. sasabihing nawala ang sukli c. bibili ng candy d. sasabihing naubos lahat ang padalang pera V. Takdang-Aralin Ano ang kakhalagahan ng pagsasabi ng totoo sa lahat ng pagkakataon?
 38. 38. 38 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Naipakikita ang pagiging isport (hindi nagagalit) II. Paksang Aralin PAGIGING SPORTS B.P. : Pagmamahal K.P. : Disiplina ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: kagamitan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit: “The More We Get Together” B. Panlinang na Gawain 1. Ano ang mga alituntunin sa isang paglalaro? 2. Ipakita ang larawan ng mba batang naglalaro at itanong: Ano ang dapat ugaliin ng isang manlalaro o kalahok sa isang contest? Bakit? 3. Iparinig at talakayan: Bago maglaro ng patintero ay may mga tuntuning itinakda ang dalawang pangkat ng mga bata. Sa simula ng laro ay maganda ang paglalaro nila. Nang matalo ang unang pangkat na mataya ay hindi na nila sinunod ang ilang tuntuning itinakda nila. Nagkagulo ang laro nila dahil di- tama ang ginawa ng unang pangkat. 4. Talakayan: 1. Bakit nagulo ang laro ng mga bata? 2. Tama ba ang magalit kung matalo? Bakit? 3. Nagkagulo kaya sila kung sinunod nila ang itinakdang tuntunin? 4. Ano ang hindi naipakita (ugali) ng mga natalo? 5. Dapat ba silang gayahin? Bakit? C. Paglalahat Ano ang dapat maging katangian ng isang sumasali sa laro? Ano ang dapat iwasan ng isang natatalo? Bakit? D. Paglalapat  Anu-ano ang mga alituntunin ang dapat sundin kung nakikipaglaro o sumasali sa isang paligsahan? Bakit dapat maging isports sa lahat ng oras? IV. Pagtataya Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. 1. Naglalaro ka at naging taya ka ng maranming ulit. Ano ang nararamdaman mo? a. galit b. hiya c. inis d. pagiging sports
 39. 39. 39 2. Isa sa tuntunin ng laro mong sinalihan ay parusahan ang taya. Ano ang iyong gagawin kung mataya ka at parusahang maglakad ng paluhod? a. magagalit b. susunod c. aayaw d. manununtok 3. Ang pagiging __________ ay nangangahulugang tanggap mo ang kinalabasan ng laro o patimpalak. a. bugnuti b. palaaway c. isports d. iyakin V. Takdang-Aralin Saan saang pagkakataon mo maipapakita ang pagiging isports?
 40. 40. 40 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Umiiwas sa pag-away kung natatalo sa laro II. Paksang Aralin PAGIGING SPORTS B.P. : Pagmamahal K.P. : Disiplina ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipaawit: “Sundan-sundan mo ako? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawan ng mga batang masayang naglalaro. Ano kaya ang dahilan at masay ang mga bata? 2. Anu-ano ang mga tuntunin dapat sundin ng isang nakikipaglaro? 3. Ilahad ang sitwasyon at talakayan Si Andy ay kasali sa "Taguang Pung". Naging taya siya ng maraming ulit. Hindi siya umayaw sa laro. 4. Talakayan: 1. Tama ba si Andy sa hindi pag-ayaw sa laro? Bakit? 2. Dapat ba siyang tularan? Bakit? 3. Anu-al1o.al1g dapat ugaliin ng isang nakikipaglaro? 5. Pangkatin ang mga bata sa 4 at hayaang pag-usapan ang mga tuntunin na dapat sundin sa isang laro o kompetisyan. Ipaulat ito sa lider ng pangkat at paghambing-hambingin. Bumuo ng isang pangkat ng mga talaan ng mga alituntuning dapat sundin sa isang laro, o pakikipaglaro. C. Paglalahat Ano ang dapat gawin o ugaliin upang ang pag-aaway sa laro ay maiwasan?
 41. 41. 41 D. Paglalapat Mahilig kang sumali sa laro ninyong magkakaibigan. Kadalasan din ay ikaw ang nagiging taya. Alin ang dapat mong pakaiwasan upang hindi magulo o magalit ang iyong mga kaibigan? IV. Pagtataya Magtala ng 3 kadahilanan kung bakit dapat iwasan ang pag-ayaw sa laro kung ikaw ay natatalo. V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang sanaysay. Ang Pagiging Sports
 42. 42. 42 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Natatanggap ang pagkapanalo ang pagkatalo ng maluwag sa kalooban II. Paksang Aralin PAGIGING SPORTS B.P. : Pagmamahal K.P. : Disiplina ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: Tugma III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Anu-ano ang mga tuntunin sa pakikipaglaro? B. Panlinang na Gawain 1. Iparinig ang tugma at talakayan Isa, Dalawa, Tatlo Takbo, tyo takbo Apat, Lima, Anim Pagbutihin natin Pito, Walo, Pito Dali-dalian mo Anim, Lima, Apat Hawak-hawak lahat Tatlo, Dalawa, Isa Bihag natin sila 2. Talakayan 1. Ano ang masasabi ninyo sa mga batang naglalaro sa inyong binasang tugma? 2. Kung kayo ay isa sa mga bata sa tugma at ikaw ay mahinang tumakbo at siyang naging dahilan ng inyong pagkatalo o pagkabihag, ano ang iyong gagawin kung ikaw ay sinisisi ng iyong mga kagrupo? Bakit? Kung kayo naman ay nanalo, papaano mo ito tatanggapin? Bakit? C. Paglalahat Anong dalawang magandang ugali ang natutuhan mo sa araling ito? D. Paglalapat May paligsahan sa pag-awit sa inyong barangay, sumali ka at ikaw ang nahirang na “Champion", paano mo ita tatanggapin? Bakit? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek () ang tamang isasaloob kung lalaban sa isang paligsahan o kompetisyon.
 43. 43. 43 ____ 1. Umiyak kapag natalo. ____ 2. Maging "Humble" o mababang loob kung manalo ____ 3. Magsikap pa o galingan sa susunod kung matatalo ____ 4. Kamayan ang mga nakatunggli ____ 5. Patirin at sibangutan ang nanalo. V. Takdang-Aralin Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa iyong karanasang hindi malilimutan noong ikaw ay lumahok o sumali sa isang constest.
 44. 44. 44 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Iginagalang ang puno ng pangkat, referee, inampalan II. Paksang Aralin PAGIGING SPORTS B.P. : Pagmamahal K.P. : Disiplina ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ano ang ibig sabihin ng inampalan? B. Panlinang na Gawain 1. Ipabasa sa klase at talakayan. Kasali ang inyong klase na “Choir Contest" para sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko. Bago magsimula ang contest ay binasa ang mga alituntunin or rules and regulations ng contest. Isa ritoang di-dapat pagsusuot ng School Uniform sa paaralang pinapasukan. Nalungkot ang inyong grupo dahil kayo ay naka-school unform. Sa kabila nito, pinagsumikapan ninyong magtanghal sa inyong pinakamagaling na magagawa, kaya sa halip na kayo ay maging First ay naging second lamang kayo dahil sa alituntuning naunang binasa ng lupon. C. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa mga pasya ng puno ng pangkat, referee o inampalan? Bakit? D. Paglalapat Papaano mo maipakikita ang paggalang sa pasya ng puno ng pangkat referee o inampalan? IV. Pagtataya Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Sumali ka sa larong “Truth & Consequence", ikaw ay laging nagiging taya dahil sa iyo natatapat ang dulo ng boteng ginagamit sa paglalaro. Pinili mo ang “consequence". Inutusan ka ng lider ng laro na tumalon ng 50 ulit. Ano ang iyong gagawin o uugaliin? a. susunod b. maiinis c. magagalit d. aayaw 2. Kasali kayo sa "Basketball League". Laging huli ang inyong pangkat ng tatlong minuto kaya binigyan kayo ng huling pagkakataon ng namamahala sa palaro ng kapag nahuling muli ay disqualified na. Sa kabila ng last chance na ibinigay sa inyo. Nahuli pa rin kayo at nadisqualified.
 45. 45. 45 3. Ano ang iyong gagawin? a. magagalit sa pamunuan ng palaro b. magsisisihan c. guguluhin ang ibang team d. tatanggapin ang desisyon ng pamunuan V. Takdang-Aralin Bakit dapat bang igalang ang pasya ng puno ng pangkat, inampalan o referee?
 46. 46. 46 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Napangangalagaan ang kabuhayang pangpisikal, (materyal) mental, at ispiritwal. II. Paksang Aralin Ang Masaganang Biyaya ng Panginoon B.P. : Ispiritwal K.P. : Pananalig sa Panginoon ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: Bulaklak, larawan ng iba’t ibang ibon at pagkain III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipakita ang mga larawan. Anu-ano ang mga nasa larawan? Maituturing ba itong biyaya ng Panginoon? Paano mo ito mapahahalagahan? B. Panlinang na Gawain 1. Ilahad ang kuwento at talakayan. Si Mario ay isang batang walang pagpapahalaga sa kanyang paligid. Tinatapakan niya ang mga halaman at ginagawang laruan ang mga bulaklak. Wala rin siyang pagpapahalaga sa kanyang pangangatawan. Nanonood siya ng TV na malapit na malapit dito at nakikinig siya ng radyo na ubod ng lakas. Isang araw, siya ay nanaginip, buahy raw ang mga halaman at siya’y hinahabol. Ang kanyang tainga at mata at nagalit sa kanya kaya’t siya’y nabingi at nabulag. Iyak siya ng iyak, buti na lamang at nagising ang kanyang ina at siya’y ginising. Mula noon, natuto na siyang magpahalaga sa mga biyayang kaloob ng Diyos. 2. Pagtalakay: 1. Ano ang maling ugali ni Mario? 2. Ano ang nangyari sa kanya? 3. Siya ba ay nagbago? 3. Hatiin ang klase sa dalawa. Magkaroon ng paligsahan sa pagtatala ng biyayang kaloob ng Diyos. C. Paglalahat Paano mo maipakikita ang iyong pagpapahalaga sa mga biyayang kaloob ng Diyos? D. Paglalapat Sabihin ang mga paraan kung paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga biyayang kaloob ng Diyos katulad ng mga sumusunod: ibon, pagkain, halaman
 47. 47. 47 IV. Pagtataya Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Oras ng panood sa Sineskwela, nakita mo ang kaklase mong halos nakadikit na ang mukha sa T.V. Ano ang gagawin mo? a. Hayaan siya b. Ilayo siya sa T.V. at sabihin ang masasamang epekto nito. c. Gayahin siya. 2. Isinama ka ng kaibigan mo sa bukid at doon siya ay namaril ng ibon. Ano ang iyong gagawin? a. Sasawayin siya b. Tutulungan siyang mamaril c. Uuwi ka na lang 3. Maraming bulaklak sa parke at nakita mo ang mga batang pumipitas at ginagawa itong laruan. Ano ang sasabihin mo sa kanila? a. Pipitas ka rin dahil gusto mo rin ang mga ito b. Hahayaan mo na lang sila at hindi papansinin c. Sasawayin mo ang mga bata V. Takdang-Aralin Kilala mo ba ang iyong sarili? Anu-anong biyaya ang kaloob sa iyo ng Diyos. Itala. CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nagdarasal/Nagpapasalamat bato at matapos kumain. II. Paksang Aralin Ang Masaganang Biyaya ng Panginoon B.P. : Ispiritwal K.P. : Pananalig sa Panginoon ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: Larawan ng mag-anak na nagdarasal bago kumain. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga biyayang kaloob ng Diyos na ating nakikita sa paligid? 2. Pagganyak: Ano ang gagawin mo halimbawang binigyan ka ng laruan ng iyong ama? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawan. Ano ang kanilang ginagawa? 2. Ilahad ang kuwento. Si Karla ay batang lumaki sa pamilyang madasalin. Hindi. ilya nakalilimot tumawag at magpasalamat lalo na kung sila ay kakain o kumain na.
 48. 48. 48 Isang araw, dumalaw siya sa tahanan ng kaniyang kaibigan at dito siya pinakain. Una-unahan sa pagkuha ng pagkain ang mga kapatid ngunit siya ay nanatiling nakayuko at umusal ng isang maikling panalangin. Pinuri siya ng rnga matatanda at naipangakong muli nilang gigisingin sa kanilang pamilya ang magandang kaugaliang ito. 3. Talakayan: 1. Ilarawan si Karla. 2. Nakabuti ba ang kaniyang pagiging madasalin? Bakit? 3. Kayo ginagawa niyo ba ang pagdarasal bago at matapos kumain? Bakit? 4. Pangkatin ang klase sa dalawa at hayaang gumawa ang bawat pangkat ng isang maikling panalangin bago at matapos kumain. C. Paglalahat Ano ang dapat ugaliin o gawin bago at matapos kumain? D. Paglalapat Kung ikaw si Karla, gagawin mo rin ba ang pagdarasal bago kumain sa ibang tahanan?Bakit? IV. Pagtataya Lagyan ng tsek () ang tamang hanay: Kalagayan Hindi Oo Minsan 1. Nagpapasalamat sa mga biyayang tinatanggap sa araw-araw 2. Nagdarasal bago kumain 3. Nagdarasal bago kumain 4. Nagtatawa sa nagdarasal bago kumain. V. Takdang-Aralin Isulat ang dasal na sinasabi ninyo bago at matapos kumain.
 49. 49. 49 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Tinatanggap ng maluwag sa kalooban ang bigay ng Maykapal II. Paksang Aralin Ang Masaganang Biyaya ng Panginoon B.P. : Ispiritwal K.P. : Pananalig sa Panginoon T.B. : Naipapakita ang mga paraan ng pagkilala sa Diyos ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: Larawan ng batang pango, bulag, pilay at lumpo. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang dapat gawin bago at matapos kumain? 2. Pagganyak: Tingnan nyo ang inyong sarili, maari mo bang ilarawan ang iyong ilong, mata, atbp? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga larawan. Ano ang masasabi mo sa kanyang ilong? Mata? Paa? Bakit siya nakasaklay? Ano ang dahilan at siya ay nakaupo sa maliit na kariton? 2. Ilahad ang kuwento. 3. Pagtalakay sa kuwento a. Ilarawan si Criselda. b. Bakit ayaw niyang makipaglaro sa kanyang kapwa? c. Ano ang bagay na gumising sa kanya upang siya ay magbago? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa mga biyaya sa atin ng Maykapal? D. Paglalapat Tingnan muli ang sarili, anu-ano ang mga bahaging pangit sa iyong paningin? Masasabi mo bang mapalad na sa pagkakaroon ng mga ito? Bakit? IV. Pagtataya Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Maikli ang isa mong paa, kung kaya't paika-ika ka kung lumakad. Ano ang dapat mong gawin? a. Ikakahiya ang iyong paglalakad b. sisihin ang iyong ina dahil pinabayaan ka c. magtatago sa tao d. kikilos ng normal tulad ng ibang tao 2. Nagsasalita ang iyong kaklaseng may depekto sa pagsasalita. Ano ang gagawin mo?
 50. 50. 50 a. kakaibiganin siya upang mahiraman b. uunawain ang kanyang sinasabi c. hindi siya papansinin d. gagarin ang kanyang pagsasalita 3. Malungkot ang iyong kaklase dahil pinagtatawanan siya ng iba mong kaklase dahil siya ay duling at pango. Ano ang gagawin mo? a. kakaibiganin siya upang mahiraman pagkatapos b. pagtatawanan din c. sasawayin ang mga nagtatawa at pagpapaliwanagan ang mga ito d. hindi sial papansinin V. Takdang-Aralin Itala ang mga bigay sa iyo ng Maykapal na dapat mong pasalamatan.
 51. 51. 51 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nagagamit ang makabuluhang bagay ang kakayahan/kasanayang biyaya ng Maykapal II. Paksang Aralin Ang Masaganang Biyaya ng Panginoon B.P. : Ispiritwal K.P. : Pananalig sa Panginoon T.B. : Naipapakita ang mga paraan ng pagkilala sa Diyos ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: Plaskard ng mga salitang may kaugnayan sa kakayahan at kasanayan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang dapat gawin sa mga biyaya sa atin ng Maykapal? 2. Pagganyak: Naniniwala ka ba na ang bawat isa ay may espesyal na kakayahan o kasanayan na bigay sa atin ng Maykapal? Alam mo ba ang mga bigay sa iyo? B. Panlinang na Gawain 1. Basahin ang mga sumusunod Lumilok gumuhit tumula sumulat ng tula umawit sumayaw 2. Ilahad ang kuwento. 3. Pagtalakay a. Saan ginagamit ang bibig, kamay, mata atbp.? b. Ilarawan si Mario. c. Bakit hindi siya ang napili upang makapag-aral ng libre? d. Anong pagbabago ang naibigay sa kanya ng pangyayaring yaon? C. Paglalahat Ano ang dapat nating gawin sa ating mga kakayahan at kasanayan? D. Paglalapat Anu-ano ang yang mga kakayahan at kasanayan? Itala. IV. Pagtataya ___ 1. Si Melanie ay mahusay umawit bagamat ayaw niya itong iparinig sa kanyang kamag-aaral tanging ina lamang niya ang nakakaalam ng kanyang kakayahan. ___ 2. May kakayahan si Richard sa pagtakbo bagamat ang kakayahang ito ay ginagamit lamang niya sa pagtakbo sa utos ng kanyang ina at guro.
 52. 52. 52 ___ 3. Ginagamit ni Melson ang kanyang kasanayan sa pagtula sa lahat ng oras na siya ay nahihilingang tumula. V. Takdang-Aralin Ano ang dapat mong gawin sa mga taglay mong kakayahan? paano mo, ito pagyayamanin. Ipaliwanag.
 53. 53. 53 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nakikibahagi sa mga proyekto o gawaing pansimbahan II. Paksang Aralin Ang Masaganang Biyaya ng Panginoon B.P. : Ispiritwal K.P. : Pananalig sa Panginoon T.B. : Naipapakita ang mga paraan ng pagkilala sa Diyos ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: Larawan ng simbahan grupo ng mang-aawit sa simbahan, larawan ng pagdiriwang ng piyesta, prusisyon at Flores de Mayo. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-ara1 : Ano ang dapat gawin sa iyong mga kakayahan at kasanayan? 2. Pagganyak: Kailan ipinagdiwang ang piyesta Flores de Mayo o Santacrusan sa iyong lugar? Miyembro ka ba ng mga man-aawit sa inyong simbahan? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga larawan. Ano ang masasabi mo sa bawat isa? 2. Ilahad ang kuwento Ang Brgy. Sili-silihan ay kilala sa mga manong at manang. Ang lahat halos ng matatanda ay tumutulong sa mga proyekto at gawaing pansimbahan. Sinisikap nila na mamulat ang isipan ng mga kabataan sa ganitong gawain. Ipinaiintindi nila sa kanilang mga murang isipan sa mag bagay na naibibigay ng mga ganitong gawain. Dahilan ito upang maging maayos at payapa ang kanilang lugar. 3. Pagtalakay a. Ilarawan ang Brgy. Sili-Silihan. b. Ano ang sinisikap ng mga matatanda sa baranggay na ito? c. Bakit maayos at payapa ang lugar na ito? C. Paglalahat Ano ang maitutulang mo sa mga gawaing pansimbahan bilang isang kabataan? D. Paglalapat Itala ang iba't-ibang proyekta/gawaing pansimbahan na iyong namamalas sa inyong baranggay. IV. Pagtataya Lagyan ng tsek () kung ito ay nagpapakita ng pakikibahagi sa mga proyektong pansimbahan at ekis (x) kung hindi.
 54. 54. 54 ______ 1. Sumasama sa mga prusisyon. ______ 2. Sumali sa mga mang-aawit ng simbahan. ______ 3. Pinagtatawanan ang mga matatanda sa kanilang mga kasuotang pansimbahan. ______ 4. Pumupunta sa simbahan at nakikiisa sa mgaproyektong inilulunsad. V. Takdang-Aralin Alamin ang iba't-ibang gawain sa simbahan at ito ay itala.
 55. 55. 55 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Tumutulong ng kusang loob sa abot ng makakaya sa sinuamang nangangailangan II. Paksang Aralin Ang Masaganang Biyaya ng Panginoon B.P. : Ispiritwal K.P. : Pananalig sa Panginoon T.B. : Naipapakita ang mga paraan ng pagkilala sa Diyos PELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: Larawan ng mga pulubi at mga batang nagugutom III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano ka makatutulong sa mga gawaing pansimbahan? 2. Pagganyak : Nasubukan mo na bang tumulong sa mga nangangailangan ng kusang loob? Ano ang iyong naramdaman? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga larawan. Sila ang mga taong higit na nanganga-ilangan ng ating tulong. May kilala ka bang tulad nila? 2. Ilahad ang kuwento 3. Pagtalakay a. Ilarawan ang pagkakaiba ng dalawang tahanan? b. Bakit hindi pinatuloy ang marungis na bata sa unang tahanan? c. Ano ang pakiramdam ng bata pagkaraang tumulong? C. Paglalahat Paano ka makatutulong sa mga kapus-palad? Dapat ka bang pilitin upang gawin ito? D. Paglalapat Ipaliwanag ang kasabihang “It is beter to give than to receive? IV. Pagtataya Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na kalagayan:  Habang kumakain ka napansin mo sa hindi kalayuan ang isang batang naghahanap ng makakain sa basurahan  May bulag na kumakalabit sa iyo at nanghihingi ng kaunting limos  Ang iyong kaklase ay walang baon ngunit kakaunti rin ang sa iyo. V. Takdang-Aralin Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng iyong munting pagtulong sa lyong munting paraan sa mga taong kapus-palad.
 56. 56. 56
 57. 57. 57 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Napananatiling malinis at maayos ang sarili sa paghahanda at pagluluto ng pagkain II. Paksang Aralin Kalinisan sa paghahanda ng pagkain B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkain I.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan P. E.L.C. : EKAWP p.2 Kagamitan : Larawan ng dalawang ginang, isang malinis at maayos at isang marumi habang nagluluto. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang dapat gawin sa tubig halimbawang hindi ito siguradong ligtas para inumin? 2. Pagganyak Napanood ba ninyo ang patalastas sa T.V. tungkol sa "Maggi"? Ilarawan ang bidang babaeng nagluluto. B. Panlinang na Gawain 1. Ilahad ang larawan. Sino sa kanila ang mukhang masarap ang niluluto? Bakit? 2. Ilahad ang kwento. Ang Aling Nena's Carinderia ay kilalang kainan sa bayan ng Sta. Lucia. Masarap,mura at siguradong malinis ang paghahanda ng pagkain dito dahil nakikita ang mga mamimili kung paano ito ihanda. Sa tapat nito ay may nagtayong malaking restaurant. Dahil may pintura at mukhang de-klase, dinumog ito ng mga tao. Isang araw, maraming, tao ang nagbalik at nagreklamo sa may-aaring restaurant dahil nagsisakit ang kanilang tiyan matapos kumain ng "Pansit Canton". Natanto nila na maging ang raga kusinera ay marumi, ang mahabang buhok ay nakasabog at halos hindi makaugaga. 3. Pagtalakay a. Paghambingin ang Aling Nena's Carinderia sa bagong tayong restaurant. b. Bakit sumakit ang tiyan ng mga kumain sa restaurant? C. 1. Paglalahat Ano ang dapat tandaan sa paghahanda ng pagkain? 2. Pagsasanay a. Ilabas ang mga dala sa paghahanda ng pagkain. b. Hayaang ipakita ang kilos ng mga bata ang wastong paghahanda ng pagkain. 3. Paglalapat Sa inyong tahanan, paano maghanda ng pagkain si Nanay o ate? Ilarawan.
 58. 58. 58 Tumutulong ka ba sa malinis na paghahanda ng mga ito? IV. Pansariling Pagsusulit: Lagyan ng tsek () kung ito ay ang malinis at maayos na paghahanda ng pagkain at (X) ekis kung hindi. _____ 1. Paggamit ng Apron. _____ 2. Tinatalian ang mahabang buhok bago magluto. _____ 3. Hindi nilalagyan ng takip ang mga sangkap sa pagluluto. V. Kasunduan: Itala ang wastong paraan sa paghahanda ng pagkain.
 59. 59. 59 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Gumagamit ng apron II. Paksang Aralin Paggamit ng Apron B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkain P. E.L.C. : EKAWP p.2 Kagamitan : Larawan, apron III.Pamamaraan: A. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawan ng Nanay na nagluluto (Naka-apron) Ano ang napansin ninyong suot ng Nanay sa pagluluto? 2. Ano ba ang kahalagahan ng apron? Bakit kinakailangang gumamit ng apron sa pagluluto? 3. Pangkatin ang mga bata at ipatala ang kahalagahan ng paggamit ng apron. Isulat sa pisara ang mga naitala ng mga bata sa bawat pangkat at panghambingin. B. Paglalahat 1. Ano ang dapat isuot ng isang naghahanda ng pagkain? 2. Anu-ano ang kahalagahan ng paggamit ng apron? C. Paglalapat 1. Kung ikaw ay maghahanda at magluluto ng pagkain, ano ang iyong dapat isuot? IV. Pansariling Pagsusulit: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Sa paghahanda at pagluluto ng pagkain, alin ang dapat mong gamitin upang mapanatiling malinis at maayos ang iyong sarili? a. suklay c. apron b. polbo d. lipistick 2. Bakit dapat gumamit ng apron? a. upamg gumanda b. upang mapanatiling maayos at malinis ang sarili c. utos ng Nanay d. upang hangaan ka ng makikita sa iyo V. Kasunduan: Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng apron.
 60. 60. 60 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Tinatalian ang buhok o iniipitan ang buhok II. Paksang Aralin Pagtatali o Pag-iipit sa Buhok B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkain PELC : EKAWP p.2 Kagamitan : Kagamitan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Anu-anong gamit mo sa iyong buhok kung inaayos mo ito? B. Panlinang na Gawain 1. Sinu sa inyo ang sanay magluto? 2. Ilahad ang larawan ng Nanay na nagluluto ______ Ano ang ayos ng buhok ng Nanay sa larawan? ______ Bakit kaya kinakailangang talian o ipitan ang buhok kung nagluluto? 3. Ikuwento at talakayan. Ang magpinsang Edna at Pearla ay mahilig magluto. Tuwing Sabado ay nagluluto sila ng meryenda at tanghalian para sa kanilang mga pami-pamilya. Si Edna ay maayos sa pagluluto sa mga kagamitan sa pagluluto at maging sa sarili samantalang si Perla ay sanay sa kanyang nakaugaliang nakakalat ang mga gamit habang nagluluto pati raga pinagbalatan ng gulay o sangkap sa kanyang iniluluto. Sa sarili man niyang ayos ay hindi siya gaanong maayos. Sino sa dalawang babae ang dapat na tularan? Bakit? Anong magandang katangian ang dapat tularan kay Edna? Ano ang kahalagahan ng maayos sa sarili kung nagluluto? 4. Pangkatin ang mga bata at magpatala ng mga dapat gawin sa sarili upang maging maayos at malinis habang nagluluto. (Lalo na ang buhok) C. Paglalahat Paano mo mapananatiling maayos at malinis ang iyong buhok habang nagluluto? D. Paglalapat Bakit kinakailangang talian o ipitan ang buhok habang nagluluto? IV. Pansariling Pagsusulit: 1. Si Lala ay maghahanda ng pagkain. Ano ang dapat niyang gawin sa mahaba niyang buhok? a. gupitin b. ilugay c. talian/ipitan d. hawakan habang nagluluto
 61. 61. 61 2. Ano ang kahalagahan ng pagtatali o pag-iipit sa buhok habang nagluluto? a. mapananatili itong maganda b. mapapanatili itong maayos c. maiiwasan ang paglaglag ng hibla ng buhok sa iniluluto d. hindi ka mapapansin ng Nanay mo V. Kasunduan: Gumuhit ng isang sitwasyon o kalagayan habang nagluluto na nagpapakita na maayos ang buhok habang nagluluto.
 62. 62. 62 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Gumagamit ng malinis na mga lutuan at lalagyan II. Paksang Aralin Paggamit ng malinis na Lutuan at Lalagyan B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan sa paghahanda ng pagkain P. E.L.C. : EKAWP p.2 Kagamitan : Larawan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Saan dapat ilagay ang mga lutong pagkain B. Panlinang na Gawain 1. Anu-anong kasangkapan ang ginagamit na lutuan at lalagyan sa kusina? 2. Ipakita ang larawan ng mga lutuan at lalagyan sa isang kusina _____ Ano-ano ang mga nasa larawan. _____ Ano ang dapat tiyakin bago ito gamitin? Bakit? 3. Pangkatin ang mga bata. Pagusapan ninyo kung ano-ano ang dapat gawin sa mga kasankapan sa kusina bago ito gamitin. 4. Tiyakin ang mga napag-usapan ng bawat grupo. C. Paglalahat Ano ang dapat pakatandan sa mga kagamitan at maging sa lutuan bago ito gamitin? Bakit dapat panatilihin ang kalinisan ng mga ito? D. Paglalapat Bakit kinakailangang gumamit ng malinis na mga lutuan at lalagyan sa pagluluto ng pagkain. IV. Pansariling Pagsusulit: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sulatang papel. 1. Magsasaing ka at napansin mong marumi ang kaldero, ano ang iyong gagawin? a. pupunasan ito c. Papagpagan ito b. lilinisin ito d. hihipan ito 2. Nagluto ka ng sinampalukang manok, saan ma ito ilalagay? a. sa tabo c. sa plastic bag b. sa kaserolang malinis d. sa pinggan 3. Bakit kinakailangang gumamit ng malinis na mga lutuan at lalagyan ng pagkain. a. upang makatipid b. upang magandang tingnan b. upang makasigurong ligtas sa sakit, mikrobyo o alikabok V. Kasunduan: Ano ang kahalagahan ng kalinisan sa kusina at kagamitan sa kusina?
 63. 63. 63
 64. 64. 64 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Kumakain ng tama at wastong dami ng pagkain II. Paksang Aralin Pagkain Nang Tama at Wastong Dami ng Pagkain Batayang pagpapahalaga: B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal I.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan P. E.L.C. : EKAWP p.2 Kagamitan : Chart ng Go, Grow at Glow Foods III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Magpaehersisyo B. Panlinang na Gawain 1. Mahalaga ba ang ehersisyo? Bakit? 2. Bukod sa ehersisyo, ano pa ang kailangan ng ating katawan? 3. Ilahad ang larawan ng chart ng Go, Grow at Glow Foods at talakayan. 4. Ipabasa at talakayan. Ang ina ni Didi ay palaging naghahanda ng kumpletong pagkain Laging may Go, Glow at Grow foods sa tanghalian, hapunan at maging sa agahan ay palaging may pritas. Tinitiyak niyang inuubos ni Didi ang isa o higit pang tasa ng kanin. isda at isang platong gulay. _____ Kayo rin ba ay kumakain ng wastong dami at uri ng pagkain? Bakit? _____ Ano ang kahalagahan ng wastong uri ng pagkain? 5. Pangkatin ang mga bata at ipalista ang mga pagkaing dapat kainin ng isang bata at raga pagkaing hindi dapat kainin. C. Papaano mo mapangangalagaan ang sariling kalusugan? Anu-ano ang rnga dapat mong kainin? Bakit? D. Paglalapat Lagyan ng tsek ang nagpapakita ng pangangalaga sa kalusugan at X kung hindi. _____ pag-eehersisyo _____ pag-inom ng gatas _____ pagkain ng junk foods IV. Pansariling Pagsusulit: 1. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong kainin? a. maraming kanin at kaunting ulam b. isang tasang kanin, isang isada o isang hiwang karne, gulay at prutas c. tinapay at softdrinks d. candy, coke, tinapay
 65. 65. 65 2. Dapat bang kumain ng prutas araw-araw? a. oo c. hindi b. minsan d. siguro 3. Mahalaga ba ang gulay sa ating katawan? a. maraming hindi c. minsan b. oo d. siguro V. Kasunduan: Sumulat ng isang sanaysay na may pamagat na "KAHALAGAHAN NG WASTONG PAGKAIN"
 66. 66. 66 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Nagpapahinga pagkatapos ng mabigat na gawain II. Paksang Aralin Kamalayang Pangkalusugan B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal I.B : Naipamamalas ang kamalayan sa kanais-nais na Gawain sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal P. E.L.C. : EKAWP p.1 Kagamitan : Larawan ng mabibigat na gawain tulad ng pag-aararo. paglalaba at paglalaro. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano ka magkakaroon ng isang malusog at malakas na pangangatawan? 2. Pagganyak: May alam ka bang mabigat na gawain/trabaho bilang isang bata? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga larawan. Maituturing bang mabigat na gawain ang inyong nakikita? 2. Ilahad ang kwento. Si Mang Juanito ay isang magsasaka. Kadalasan ay maghapon siya sa bukid. nag-aararo, nagbubunot no- damo at kung minsan ay nagsasabog ng pataba. Pagdating sa bahay namamahinga muna bago maglinis ng katawan. si Ariel ang kanyang nag-iisang anak, tuwina sinasabi niya dito na huwag siyang magbabasa lab na kung pagod sa paglalaro. Lubhang matigas ang ulo ni Ariel. Minsan basang-basa siya ng pawis ng siya ay tuloy tuloy nagpunta sa poso upang maglinis. Biglaan ang pananakit ng kanyang ulo at nanginglnlg ang kanyang tuhod, dahil dito siya ay napaiyak. Inihatid siya ng kanyang mga -kamag-aral sa kanilang tahanan. 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Mang Juanito b. Paano niya iniingatan ang kanyang sarili? c. Sino ang kanyang kaisa-isang anak? Ilarawan ito. d. Ano ang nangyari sa kanya? C. 1. Paglalahat: Ano ang dapat gawin matapos ang isang mabigat na gawain? 2. Pagsasanay: a. Hatiin ang klase sa dalawa. b. Hayaang umisip sila ng mga mabibigat na gawain na isasadula. c. Sabihin sa kanila ang isang pangkat ay mag-iingat sa katawan at iba naman at pabaya. d. Ipakita ang mabuti at masamang dulot nito.
 67. 67. 67 3. Paglalapat Katulad ka rin ba ni Ariel na hindi marunong sumunod sa magulang? Ano ang masamang dulot nito? Itala. IV. Pansariling Pagsusulit: Punan ang patlang ng kaisipang natutunan. Mula ngayon ako ay _____ muna pagkatapos ng isang mabigat na gawain. ______ sa mga pinangangaral ng aking mga magulang at ______ ang sariling katawan. V. Kasunduan: Magtala ng sampung mabibigat na gawain sa tahanan, paaralan at bukid
 68. 68. 68 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Naisasagawa nag palagiang pagkonsulta sa duktor/dentista II. Paksang Aralin Kamalayang Pangkalusugan B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal I.B : Naipamamalas ang kamalayan sa kanais-nais na Gawain sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal P.E.L.C. : EKAWP p.3 Kagamitan : Larawan ng batang nagpapabunot ng ngipin III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ano ang dapat gawin pagkatapos ng isang mabigat na gawain? 2. Pagganyak Nagtitiis ka ba halimbawang sumasakit ang iyong ngipin, ulo o di kaya'y tivan? Saan ka dinadala ng iyong ina? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawan.Takot ba siya sa dentista? Ikaw, ilang beses kang purnunta sa duktor/dentista sa bob ng isang taon? 2. Ilahad ang kwento. "Ang Pilipino ay may nakaugaliang hindi magandang gwi kapag ang paguusapan ay tungkol sa duktor/dentista, karaniwan pumupunta lamang sila sa mga ito kung malibha na ang sakit. resulta. pagbingit sa kamatayan o pagkawala ng buha}". Ito ang maikling nabasa ni Rosana ng umagang iyon. "Tay, kailangan po pala ay kumukonsulta tayo sa duktor/dentista minsan man lamang sa isang taon kahit wala tayong nararamdamang kakaiba. Mayroon daw pong mga libreng programa ang pamahalaan ukol dito". "Anak. sige magbihis ka at may libreng konsultasyon sa center ngayon." tugon ng ama. 3. Pagtalakay a. Ano ang nabasa ni Rosana ng umagang iyon? b. Ito ba ay isang paraan upang maiwasan ang pagkawala no buhay ng mga mahal natin? c. Saan pwedeng pumunta upang kumunsulata rig libre? C. 1. Paglalahat Ano ang dapat gawin upang mapahalagahan ang buhay ng bawat isa sa pamilya? 2. Pagsasanay a. Pangkatin ang klase sa dalawa (lalake at babae) b. Magkaroon ng paligsahan sa pagtatala ng mga duktor ahensiya ng gobyerno na nagbibigay ng libreng konsultasyon.
 69. 69. 69 3. Paglalapat Kayo sa inyong pamilya palagian din ba ang inyong pagkunsulta sa duktor/dentista kahit walang nararamdaman? Paano mo sasabihin sa inyo ang kahalagahan ng kalusugan na hindi ka gugugol ng malaking halaga? IV. Pansariling Pagsusulit: Punan ang patlang ng tamang kaisipang natutunan Mula ngayon aking isasagawa ang ________sa duktor/dentista. At hindi na muling ______ sa iniksiyon at hindi na muling ______ halagang gugulin para sa kalusugan. V. Kasunduan: Itala ang masamang dulot ng pagpapabaya sa kalusugan.
 70. 70. 70 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Kaagad komukunsulta sa doktor kung may palatandaan o sintomas ng sakit II. Paksang Aralin Pagkonsulta sa Doktor B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayos sa kapaligiran P. E.L.C. : EKAWP p.4 Kagamitan : larawan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Anu-anong sakit ang alam ninyo? Anu-ano ang sintomas o palatandaan ng sakit na beke? B. Panlinang na Gawain 1. Kung ikaw ay maraming pasa sa iba't-ibang bahagi ng iyong katawan, ano ang iyong gagawin? Bakit? 2. Ipakita ang larawan ng batang nasa ospital at nakadekstros. Sa inyong palagay, ano ang sakit ng bata? Kaagad kaya siyang dinala sa ospital? Dapat bang isangguni sa doktor ang isang sakit? Bakit? 3. Pangkatin ang mga bata at hayaang pag-usapan kung ano ang dapat gawin kung may mga palatandaan o sintomas na ng sakit ang isang tao? C. Paglalahat Kung mayroon kang palatandaan o sintomas ng isang uri ng sakit, ano ang iyong dapat gawin? Bakit? IV. Pansariling Pagsusulit: Isulat ang Tama o Mali sa inyong sagutang papel. Dapat ba tayong komunsulta sa doktor kung _____ 1. hindi maalis-alis ang sipon at ubo mo _____ 2. laging sumasakit ang tiyan _____ 3. hindi makahinga _____ 4. nabusog _____ 5. tinutubuan ng ngipin V. Kasunduan: Ano ang kahalagahan ng pagkonsulta sa doktor?
 71. 71. 71 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Sumusunod sa utos at payo ng manggagamot II. Paksang Aralin Kamalayang Pangkalusugan B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal I.B : Naipamamalas ang kamalayan sa kanais-nais na Gawain sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal P.E.L.C. : EKAWP p.4 Kagamitan : Reseta ng duktor/dentista III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Dapat bang magtiis na lamang sa bahay halimbawang may mga sintomas ng sakit? Ano ang dapat gawin? 2. Pagganyak Nadala na ba kayo sa duktor? Ano ang tawag sa maliit na papel na ibinibigay ng doktor? Ano ang nakasulta dito? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga reseta. Mayron ka ba ng mga ito? Ano ang nakasulat dito? 2. Ilahad ang kwento Minsan isang buwan dumarating sa Health Center ang mga duktor/dentista sa baranggay Sampalok upang magbigay ng libreng paggagamot. Inuubo't nilalagnat si Crispin kaya dali- dali siyang dinala ng kanyang ina sa center. Sinabihan sila ng duktor na kung maari ay huwag hahayaang matuluyan ng pawis ang likod ng may sakit. Inumin din and dalawang kaklaseng gamot tatlong beses isang araw. Ito ay kanyang isinulat na Tsang maliit na papel na kung tawagin ay reseta. Umuwi sila sa bahay at pinainom na ni Aling Lita at Crispin ng mga gamot. 3. Pagtalakay a Gaano kadalas dumalaw sa Brgy. Sampaloc ang mga duktor at dentista? b. Sino ang inuubo't nilalagnat sa kanilang ginagamot? C. 1. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa payo at utos ng mga duktor o manggagamot? 2. Pagsasanay Itala ang maaring maging dulot ng pagsuway sa payo at utos ng duktor. 3. Paglalapat Ikaw, sumusunod ka ba sa utos at payo ng duktor/dentists? Bakit?
 72. 72. 72 IV. Pansariling Pagsusulit: Sagutin ng dapat at di-dapat ang bawat kalagayan. _____ 1. Sumusunod sa payo ng mga manggagamot. _____ 2. Umiinom ng labis na gamot na bigay ng doktor. _____ 3. Kinakaligtaan ang oras ng pag-inom ng gamot_ V. Kasunduan: Itala ang magandang dulot ng pagsunod sa payo at utos ng manggagamot.
 73. 73. 73 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Hindi umiinom ng gamot ng walang reseta II. Paksang Aralin Hindi Pag-inom ng Gamot ng Walang Reseta B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran P. E.L.C. : EKAWPP p.4 Kagamitan : Larawan,Botelyang may Gamot III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Magbiaay ng mga ngalan ng gamot. B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga botelya ng gamot. Ano ang mga ito? Kailan natin dapat gamitin ang mga ito? Maari ba tayong uminom ng gamot kahit anong oras? Bakit? 2. Ilahad ang kuwento sa baba at talakayan. Si Edith ay oras. Ang kapatid niyang si Jennifer ay nag-iiayak sa sobrang sakit ng tiyan. May mga gamot sa kabinet nila ngunit hindi pumayag si Edith na ipainom ito kay Jennifer. Sa inyong palagay, bakit hindi pumayag si Edith? Tama ba ang ginawa ni Edith? Bakit? Kung kayo si Edith, ano ang inyong gagawin? Bakit? 3. Pangkatin ang mga bata sa 4 at hayaang magtala ng mga bagay na dapat o mga dahilan kung bakit hindi dapat magpainom ng gamot ng walang reseta ng Doktor. C. Paglalahat Ano ang kahalagahan ng reseta ng doktor? Dapat ba itong sundin? Bakit? D. Paglalapat Sino ang may karapatang magbigay ng reseta? Dapat ba tayong uminom ng gamot ng walang reseta ng dokto? Bakit? IV. Pansariling Pagsusulit: Piliin ang titik ng tamang sagot 1. Ano ang tawag sa nanggagaling sa doktor at ipinakikita sa mga botika kapag bibili ng gamot? a. resibo b. reseta c. tiket d. piano 2. Kailan dapat uminom ng gamot? a. kung may gamot sa medicine cabinet b. kung binigyan ka ng katulong ninyo c. kung niresetahan ka na ng doktor
 74. 74. 74 d. kung iniutos ng iyong Nanay 3. Tama bang uminom ng gamot ng walang reseta ng doktor? a. hindi C. Oo b. siguro d. siyempre V. Kasunduan: Ano ang kahalagahan ng reseta ng doktor?
 75. 75. 75 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Nakikilahok sa mga gawain upang maging luntian ang kapaligiran Nagtatanim ng gulay. puno/palmuti sa bakanteng lote/paaralan/pamayanan. II. Paksang Aralin Pagtatanim ng Gulay/Puno at halamang Ornamental sa Bakanteng Lote/Paaralan / Pamayanan. B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran P. E.L.C. : EKAWP p.3 III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Ipaawit ang "Magtanim ay Di Biro" at "Bahay Kubo" Anong mga halaman ang nabanggit sa awit? Mahalaga ba ang pagtatanim? Bakit B. Panlinang na Gawain May malawak na bakuran sina Mang Piring. Tinamnan niya ang isang sulok ng raga gulay, ang isang bahagi naman ay mga halamang namumulaklak. Sa likod ng mga puno. Ano ang masasabininvyo na ginawa ni Mang Piring? Dapat ba siyang tularan? Bakit? C. Paglalahat Ano ang isang paraan ng pagkakaroon ng malinis at luntiang kapaligiran? D. Paglalapat Anu-anong uri ng halaman ang maaring itanim sa bakanteng lote/paaralan at pamayanan? Upang maging makatuturan ang mga bakanteng lote ano ang maaring gawin sa mga ito? IV. Pansariling Pagsusulit: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel 1. Nakita ni Jeng jeng na may bakanteng lote sa likod bahay nila. Paano siya makakatulong upang maging maunlad at maayos ang bakanteng lote nila? a. Bunutin ang mga halaman sa harap ng bahay at ilipat sa likod bahay. b. Tamnan ito ng mga gulay at puno c. Gawin itong basurahan. d. Pabayaan nalang na nakatiwang-wang ang lote. 2. Upang maging maganda at luntian ang bahaging likod ng paaralan ano ang maaring gawin ng mga mag-aral? a. Ppapinturahan ito ng berde b. Gawin itong basurahan ng buong paaralan c. Bungkalin ito at tamnan ng puno, gulay at halaman d. Gawin itong tambakan ng sirang desk. V. Kasunduan: Laging lumahok sa pagtatanim ng mga gulay, puno palamuti sa inyong tahanan. paaralan at pamayanan.
 76. 76. 76
 77. 77. 77 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Namamahagi ng mga buto/binhi na natipon para sa pagpaparami ng halaman II. Paksang Aralin Pamamahaging rnga buto/binhi ng natipon para sa pagpaparami ng halaman B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran P.E.L.C. : EKAWP p.3 III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Ano-anong halaman ang dumarami dahil sa mga buto? Ano-anong mga halaman ang dumarami dahil sa mga sanga nito? Dalhin ang mga bata sa "Seed Bank" ng paaralan at magpaliwanag tungkol dito. B. Panlinang na Gawain Kung kayo ang maraming buto ng halaman, paano mo ito magagawang kapakipakinabang? Dapat ba itong ipamahagi sa iba? Bakit? C. Paglalahat Ano ang maari mong gawin kung ikaw ay maraming binhi o buto ng halaman at ang mga kapitbahay at kaibigan mo ay wala? D. Paglalapat Si Aling Naty ay nakapagtanim ng mga binhi o punlang talong, okra at ampalaya sa kanilang bakuran at marami pang natira sa kanyang mga binhi o punla, ano kaya ang gagawin ni Aling Naty sa tirang binhi-punla? IV. Pansariling Pagsusulit: Piliin ang titik nag tamang sagot at isulat sa sagutang papel 1. Ano ang nagpaparami sa "Upo"? a. buto c. sanga b. ugat d. dahon 2. Marami kang binhing talong. Ano ang maari mong gawin sa sobrang binhi? a. itapon c. ipamigay sa mga kapitbahay b. paglaruan d. pabavaang mamatay V. Kasunduan: Ugaliin ang pamamahagi ng mga buto/binhi na natipon para sa pagpaparami ng halaman.
 78. 78. 78 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Nakikiisa sa pagtatanim puno sa paaralan/pamayanan II. Paksang Aralin Pakikiisa sa Pagtatanim ng Halaman at Puno sa Paaralan o Pamayanan B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran P. E.L.C. : EKAWP p.3 III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Ipaawit ang "Magtanum ay di Biro" B. Panlinang na Gawain Ipakita ang larawan ng nagtatanim. Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Saan tayo maaring magtanim ng puno? C. Paglalahat Ano ang dapat mong gawin upang makaiwas tayo sa baha? Upang tayo ay may makuhanan ng table, panggatong at pagkain? D. Paglalapat Ano ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno sa paaralan? sa pamayanan? IV. Pansariling Pagsusulit: Lagvan ng tsek () sa tapat ng iyong sagot sa bawat aytem. Gawain Lagi Minsan Hindi 1. Nakikiisa sa pagtatanim ng puno at halaman sa paara l an 2 Lumalahok sa programang "Alay Tanim" 3. Nagtatanim ng puno sa pamayanang kinabibilangan V. Kasunduan: 1. Bakit tayo dapat magtanim ng puno? 2. Ano-ano ang kahalagahan ng pagtatanim ng mga puno?
 79. 79. 79 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Hinihikayat ang mga kaibigan/kapitbahay na gamitin ang Bio-Intensive Gardening (Big) II. Paksang Aralin Paghikayat sa mga Kaibigan/Kapitbahay ng Gamitin ang Bio-Intensive Gardening (Big) B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran P. E.L.C. : EKAWP p.3 Kagamitan : Larawan at Resource Person (Garden Teacher) III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Ipaawit "Tayo na sa Bukirin" B. Panlinang na Gawain 1. Papagbigayin ang mga bata ng mga halamang matatagpuan sa kanilang baruran, paaralan at pamayanan 2. Anu-ano ang wastong paraan ng pag-aalaga ng mga halaman? 3. Anong uri ng pataba ang inyong ginagamit sa inyong mga halaman? 4. Ilahad sa pisara ang salitang ito at talakayan. "BIO-INTENSIVE GARDENING" 5. Papagsalitain ang Resource Person tungkol sa Bio-Intensive Gardening o Big 6. Talakayan: Ano ang Big? Sinu-sino ang maaring gumamit nito? Mainam ba itong gamitin? Bakit? C. Paglalahat Anong pamamaraan ang sasabihin mo sa iyong kaibigan/kapitbahay na mahilig maghalaman o mahilig sa pagtatanim? D. Paglalapat Ano ang kahalagahang dulot ng BIG? Sinu-sino ang iyong hihikayatin sa paggamit ng BIG? Bakit? IV. Pansariling Pagsusulit: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. 1. Naggagarden ang iyong kaibigan at tinutulungan mo siya. Ano ang maipapayo mo sa kanya? a. Paggamit ng BIG c. Bumili ng Commercial fertilizer b. Huwag ka na lang magtanim d. Iutos mo na lang sa iba ang pagtatanim 2. Nalaman mong mainam o ang kahalagahan ng BIG, ano ang iyong gagawin? a. Sasarilinin ang natuklasang kaalaman b. ibabahagi sa mga kaibigan at kapitbahay ang natuklasan tungkol sa BIG c. inggitin ang iyong mga kaibigan d. inisin ang iyong mya kapitbahay V. Kasunduan: Itala ang mga kahalagahan o pakinabang na makakamit sa paggamit ng Bio-Intensive Gardening sa isang Typewriting paper.
 80. 80. 80 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin:  Sinasabi sa mga kaibigan/kapitbahay ang kahalagahan ng kapaligiran II. Paksang Aralin Pagsasabisa mga kaibigan/kapitbahay ang kahalagahan ng kapaligiran B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran P. E.L.C. : EKAWP p.3 Kagamitan : Larawan III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipakita "TAPAT KO LINIS KO". Ano ang masasabimo rito? Ano ang pinahahalagahan dito? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawan ng: (isa-isa) malinis at maayos na kapaligiran, nagkalat na basura sa lansangan, maruming ilog at puro basura. 2. Alin sa mga larawan ang kahawig ng ating paaralan? 3. Ano ang masasabimo sa unang larawan at nasabi mo na ito ang kahawig ng ating paaralan? 4_ Dapat ba nating pangalagaan at linisin ang ating kapaligiran? Bakit? C. Paglalahat 1. Anu-anong masasabi ninyong kahalagahan ng ating kapaligiran? 2. Anu-anong mga pangangailangan natin ang nagmumula sa ating kapaligiran? Bakit? D. Paglalapat 1. Anu-ano ang iyong maaring gawing bakbangin upang maiparating mo o maipakita mo sa iyong mga kaibigan at kapitbahay na mahalaga ang ating kapaligiran? IV. Pansariling Pagsusulit: Isulat ang iyong gagawin o sasabihin sa bawat sitwasyon. 1. Nakita mo ang iyong kaibigan na nagkakalat ng balat na mani sa harap ng simbahan. 2. Sinisita ng mga kambing ng iyong tiyuhin ang mga halaman ng inyong kapitbahay. 3. Nakita mo ang iyong kapitbahay na magtatapon ng patay na hayop sa bakuran ng iyong Lolo. V. Kasunduan: Sumulat ng isang sanaysay na may pamagat na “KAHALAGAHAN NGKAPALIGIRAN". 3rd GradingCHARACTER EDUCATION IV
 81. 81. 81 Date: _________________ I. Layunin: Natatanggap/Naigagalang ang karapatang pagmamay-ari II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pagmamay-ari B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang I.B. : Naipapakita ang paggalang sa bawat isa bilang tao ELC. : EKAWP p. 15 Kagamitan: Bag, lapis, papel atbp. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang tamang paraan ng paghahanda ng pagkain? 2. Pagganyak: Alam ba ninyo ang inyong mga gamit? Sabihin nga ang mga ito. B. Panlinang na Gawain 1. Kanginong lapis, bag, papel ang mga ito? 2. Ilahad ang kuwento. 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Myrna. b. Ano ang kanyang ginagawa kalimitan? c. Bakit siya napahiya? d. Ano ang kanyang naipangako sa sarili? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa gamit ng iba? D. Paglalapat Magkaroon ng pakontes o paligsahan sa pagtatala ng kani-kanilang sariling gamit. IV. Pagtataya Sagutin ng tama o mali ang bawat kalagayan: _____ 1. Hiramin ang gamit na nais matapos ay itago. _____ 2. Hiramin ang gamit pagkatapos ay isauli. _____ 3. Kuhanin ng walang paalam ang gamit na nais. _____ 4. Huwag mainggit sa iba bagkus ay tanggapin ang sari ling kakayahan. V. Takdang-Aralin Magbigay ng isang paraan kung paano mo maigagalang ang karapatang pagmamay-ari ng iyong kapwa.
 82. 82. 82 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Tinatanggap ng maluwag sa kalooban ang bigay ng Maykapal II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pagmamay-ari B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang I.B. : Naipapakita ang paggalang sa bawat isa bilang tao ELC. : EKAWP p. 19 Kagamitan: Mga pansariling gamit tulad ng panyo, sando, damit panloob atbp. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano mo iginagalang ang karapatang pagmamay-ari ng iyong kapwa? 2. Pagganyak: Anu-ano ang alam mong mga pansariling gamit? B. Panlinang na Gawain 1. Ano ang dala ninyong gamit ngayon? Ipakita ang panyo, bimpo, sando at mga damit panloob. Mayroan ba kayang ganitong mga gamit? 2. Ilahad ang kuwento. 3. Pagtalakay a. Ano ang mga usong sakit pag panahon ng tag-init? b. Bakit nahawa ang katabi ni Celia sa kanya? c. Ano ang aralna iyong nakuha sa kuwento? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa gamit na pansarili lamang? D. Paglalapat Hatiin ang klase sa dalawa (babae at lalaki). Magpaligsahan sa pagtatala ng mga pansariling gamit. Bigyan ng pagpapahalaga ang grupong may pinakamaraming naitala. IV. Pagtataya Lagyan ng tsek(1) kung ang kalagayan ay nagpapakita ng pagtanggap na ang pansariling gamit ay sa sarili lamang at ekis (X) kung hindi. _____ 1. Ginagamit ang suklay ng kapatid. _____ 2. Hiraman sa damit panloob _____ 3. Ginagamit ang sariling panyo _____ 4. Ginagamit ang sariling toothbrush. V. Takdang-Aralin Ano ang dapat gawin kung gusto mo ang gamit ng iyong kapwa?
 83. 83. 83 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nagpapaalam muna sa may-ari kung may bagay na gagamitin II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pagmamay-ari B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang I.B. : Naipapakita ang paggalang sa bawat isa bilang tao ELC. : EKAWP p. 19 Kagamitan: Larawan ng batang naghihingi ng permiso sa pagkuha ng gamit ng kausap. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Nanghihiram ka ba ng mga pansariling gamit sa iyong kapatid o kaibigan? 2. Pagganyak: Marunong ka bang manghiram? Nakapanghiram ka na ba ng gamit ng iyong kaklase? Ano ang sinabi mo? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawan. Sa palagay mo ano ang ginagawa ng bata sa larawan? 2. Ilahad ang kuwento. 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Romy. b. Bakit nagalit si Mang Tano? c. Nagbago ba si Romy? d. Paano niya isinauli ang asarol? C. Paglalahat Bakit kinakailang mapgaalam muna bago gamitin ang gamit ng iba? D. Paglalapat Pangkatin ang klase sa apat. Anyayahan silang magpakita ng dula-dulaang nauukol sa paghingi ng pahintulot sa paghiram ng mga bagay na hindi sa kanila. IV. Pagtataya Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na kalagayan: - Wala ang may-ari pero kailangan mo na ang kaniyang pala. - Gusto mong manghiram ng makinilya sa iyong kaklase ngunit pagdating mo sa kanila narinig mong kinagagalitan siya ng kanyang ina. V. Takdang-Aralin Bakit mahalagang magpaalam muna bago kuhanin ang gamit ng iyong kapwa? Ano ang kahalintulad kapag kumuha ka ng walang paalam?
 84. 84. 84 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nakikilala ang pagmamalasakit ng iba para sa kanilang pansarili/pribadong pagmamay-ari II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pagmamay-ari B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang I.B. : Naipapakita ang paggalang sa bawat isa bilang tao ELC. : EKAWP p. 20 Kagamitan: lapis, papel, krayola atbp. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang dapat gawin kung gusto mong gamitin ang gamit ng iyong kapwa? 2. Pagganyak: Anu-ano ang mga pansariling gamit mo? Paano mo ito pinahahalagahan? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga bagay na nasa mesa. Ito ay mga simpleng gamit o bagay na dapat pahalagahan pero paano? 2. Ilahad ang kuwento. 3. Pagtalakay a. Ibigay ang pagkakaiba ng magkaibigan. b. Bakit laging nawawala ang mga gamit ni Mary? c. Sino ang pipiliin mo sa dalawang bata? Bakit? d. Pinahahalagahan ba ni Mary ang pagmamalasakit ni Adette para sa kanyang gamit? C. Paglalapat Isa-isahin ang mga bata tingnan kung nagmamalasakit sila sa kani-kanilang mga gamit at kung ipinakikita nila o kinikilala ang pagmamalasakit ng iba para sa kanilang mga gamit IV. Pagtataya Lagyan ng tsek() kung ito ay nagpapakita ng pagkilala sa pagmamalasakit ng iba para sa kanilang mga gamit at (x) kung hindi. ______ 1. Ginugulo ang mga gamit na nakaayos ng iyong katabi ______ 2. Nahihiya lalu na kung nagulo ang gamit na pinakaiingatan ng iyong katabi. ______ 3. Nagagalit kung hindi pinahiram ng iyong kak1ase. ______ 4. Sinisikap na maisauli ang gamit na hiniram ng maayos at hindi sira. V. Takdang-Aralin Punan ang patlang ng tamang kaisipang natutunan. Mula ngayon ako ay____________________________________ sa aking mga gamit. Aking ______________________________ang pagmamalasakit ng iba sa kanilang mga gamit. Hindi na muling _______________________________ang gamit ng iba.
 85. 85. 85 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Nakikilala ang mga pook na pag-aari ng tao/publiko II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pagmamay-ari B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang I.B. : Naipapakita ang paggalang sa bawat isa bilang tao ELC. : EKAWP p. 20 Kagamitan: Larawan ng mga pook publiko tulad ng mga parke, paaralan atbp. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano mo kinikilala ang pagmamamalasakit mo sa pagpapahalaga ng iba sa kanilang mga gamit. 2. Pagganyak: Saan kayo madaas mamasyalkasama ng buong pamilya? Ipakita ang mga larawan. Nakarating na ba kayo sa ganitong lugar. May bayad pa ang pagpasok dito? B. Panlinang na Gawain 1. Ano ang ibig sabihin ng publiko? 2. Ilahad ang kuwento. 3. Pagtalakay a. Ano ang tawag sa mga pook pasyalan na libre? b. Ilarawan ang pamilya ni Mang Rene. c. Paano niya dinulutan ng kaligayahan ang kanyang pamilaya? C. Paglalahat Anu-ano ang mga pook na pag-aari ng publiko? D. Paglalapat Hatiin ang klase sa dalawa. Magkontes o magpaligsahan ukol sa pagtatala ng mga pook pampubliko. IV. Pagtataya Lagyan ng tsek() kung ang pook ay publiko at ekis (x) kung hindi ______ 1. sinehan (Victoria) ______ 2. parke ______ 3. Paaralang Barangay ______ 4. Summer Place Resort ______ 5. ilog V. Takdang-Aralin Magtalaga ng iba pang pampublikong lugar.
 86. 86. 86 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Iniiwasan ang pagpasok sa pook na pag-aari ng pribadong mamamayan II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pagmamay-ari B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang I.B. : Naipapakita ang paggalang sa bawat isa bilang tao ELC. : EKAWP p. 20 Kagamitan: Larawan ng mga pribadong pook (sinehan, resort, atbp.) III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga lugar publiko? 2. Pagganyak: May alam ba kayong lugar kung saan ito ay hindi dapat pasukin ng walang pahintulot? O di kaya’y lugar na kailangang bayaran mo muna bago ka papasukin? B. Panlinang na Gawain 1. Ano ang ibig sabihin ng pribadong pook? Ipakita ang mga larawan ilan lamang ito sa mga pribadong lugar na matatagpuan dito sa ating lugar. 2. Ilahad ang kuwento 3. Pagtalakay a. Ilarawan ang pamilya ni Mark. b. Ano ang mayroon sa kanilang tahanan at gustong-gusto roon ng mga bata? c. Bakit sila nakagat ng aso? d. Ano ang ibig sabihin ng salitang “trespassing"? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa mga lugar na pribado? D. Paglalapat Pangkatin ang klase sa apat. Hayaang pumili ang bawat pangkat ng madamdaming kuwento/bahagi ng kuwento at ito ay isadula. IV. Pagtataya Sagutin kung tama o mali ang bawat kalagayan ______ 1. Pumapasok sa mga pribadong lugar ng walang pahintulot. ______ 2. Kinikilala muna ang mga lugar kung ito ay pribado o pampubliko bago pumasok. ______ 3. Iniiwasan ang pagpasok sa mga lugar o bakuran ng iba. ______ 4. Ang taong pumasok ang walang pahintulot ang may sala sa anumang panganib na mangyayari sa kanya. V. Takdang-Aralin Punan ang patlang ng tamang kaisipang natutunan. Mula ngayon _______________________________ ko nang pumasok sa mga lugar na pribado.
 87. 87. 87 CHARACTER EDUCATION IV Date: _________________ I. Layunin: Iniiwasan ang pagtatapon ng basura sa bakuran ng iba. II. Paksang Aralin Paggalang sa Karapatang Pagmamay-ari B.P. : Pananagutang Panlipunan K.P. : Paggalang I.B. : Naipapakita ang paggalang sa bawat isa bilang tao ELC. : EKAWP p. 20 Kagamitan: Larawan ng wastong pagtatapon ng basura. III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang alam mong pribadong lugar? Ano ang dapat mong gawin sa mga lugar na ito? 2. Pagganyak: Ano ang gingawa mo sa mga basura sa inyong tahanan? Paano mo ito itatapon? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang larawan. Tama ba ang kanyang ginawa? 2. Ilahad ang kuwento Si Criselda ay nakatira sa isang lugar kung saan dikit-dikit ang mga bahay. Tuwing umaga upang mawala ang kanyang basura, ihihahagis niya ito sa yero ng kapitbahay o di kaya naman ay sa basurahan ng iba. Dahil sa ugali niyang ito wala siyang kasundong kapitbahay. Minsan nagkaroon ng sunog sa kanilang lugar at kahit isa ay walang gustong tumulong sa kanya. Naisip niya pagkatapos ng sakunang nangyari na magbago na ng ugali. Isang aral ang idinulot sa kanya ng sunog na iyon 3. Pagtalakay a. Ilarawan si Criselda. b. Ano ang kanyang pangit na ugali? c. Bakit walang nais tumulong sa kanya? d. Tama bang maghintay muna ng isang sakuna bago ang pagbabago? C. Paglalahat Ano ang dapat gawin sa basura? D. Paglalapat Paano mo maiiwasan ang pagtatapon ng basura sa bakuran ng iba? Itala ang iba't-ibang rnaaring maging paraan. IV. Pagtataya  Ano ang iyong gagawin sa mga sumusunod na kalagayan. Galit ka sa iyong kapitbahay at nakita mong marami na palang basura sa iyong basket ng basura.  Nakita mong nagtatapon ng basura ang inyong kapitbahay sa inyong bakuran. V. Takdang-Aralin Paano mo maipakikita ang iyong pagmamalasakit at pagmamahal sa mga matatanda? Surnulat ng isang sitwasyon.
 88. 88. 88

×