Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Propietats periòdiques

19.174 Aufrufe

Veröffentlicht am

Estudi de les propietats periòdiques dels àtoms.

 • The #1 Woodworking Resource With Over 16,000 Plans, Download 50 FREE Plans... ★★★ http://ishbv.com/tedsplans/pdf
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • BUEN APORTE 100/100 recomendado xd...
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Get access to 16,000 woodworking plans, Download 50 FREE Plans... ★★★ http://ishbv.com/tedsplans/pdf
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Propietats periòdiques

 1. 1. PROPIETATS PERIÒDIQUES Radi atòmic Energia d’ionització Electroafinitat Electronegativitat Algunes propietats dels elements depenen molt directament de la configuració electrònica. La taula periòdica està ordenada segons la configuració electrònica dels àtoms. Algunes propietats dels elements segueixen la pauta de la taula periòdica.
 2. 2. Radi atòmic <ul><li>L’àtom no té uns límits definits, per tant no podem parlar de volum d’un àtom estrictament. </li></ul><ul><li>S’assigna a cada element un radi atòmic aproximat que dóna una mesura de la seva grandària. </li></ul>
 3. 3. Radi atòmic <ul><li>El radi atòmic varia segons la posició de l’àtom en la taula periòdica: </li></ul><ul><li>En un mateix grup (columna): el radi atòmic augmenta en descendir en el grup. </li></ul><ul><li>Ex: r(Li) < r(Na) < r(K) < r(Rb) </li></ul><ul><li>Explicació? </li></ul><ul><li>En augmentar el nombre de nivells electrònics (n), l’àtom és més gran. </li></ul>
 4. 4. Radi atòmic <ul><li>El radi atòmic varia segons la posició de l’àtom en la taula periòdica: </li></ul><ul><li>En un mateix període (fila), el radi atòmic augmenta si disminueix el nombre atòmic (Z). </li></ul><ul><li>Ex: r(Cl) < r(S) < r(P) < r(Si) < r(Al) < r(Mg) < r(Na) </li></ul><ul><li>Explicació? </li></ul><ul><li>Quants més protons hi ha al nucli, més atracció exerceix el nucli sobre els electrons i aquests s’apropen més al nucli. </li></ul>
 5. 5. Radi atòmic <ul><li>Radi iònic: </li></ul><ul><li>- Cations : ions amb càrrega positiva . Han perdut electrons. </li></ul><ul><li>- Anions : ions amb càrrega negativa . Han guanyat electrons. </li></ul>Per a un mateix element: r (catió) < r (àtom neutre) < r (anió) el seu radi és més petit que el de l’àtom neutre. el seu radi és més gran que el de l’àtom neutre.
 6. 6. Energia d’ionització <ul><li>Energia que cal donar a un àtom per arrencar-li un electró. </li></ul><ul><li>X + I -> X + + e - </li></ul>Energia d’ionització I és una energia, per tant les seves unitats són Joules (J).
 7. 7. Energia d’ionització <ul><li>L’energia de ionització varia segons la posició de l’àtom en la taula periòdica: </li></ul><ul><li>En un mateix grup (columna): l’energia d’ionització augmenta en pujar en el grup. </li></ul><ul><li>Ex: I(Li) > I(Na) > I(K) > I(Rb) </li></ul><ul><li>Explicació? </li></ul><ul><li>Quants més nivells electrònics (n) hi ha a l’àtom, més extern és l’últim electró i menys energia cal per arrencar-lo. </li></ul>
 8. 8. Energia d’ionització <ul><li>L’energia de ionització varia segons la posició de l’àtom en la taula periòdica: </li></ul><ul><li>En un mateix període (fila): l’energia d’ionització augmenta en augmentar el nombre atòmic (Z). </li></ul><ul><li>Ex: I(F) > I(O) > I(N) > I(C) > I(B)>I(Be)> I(Li) </li></ul><ul><li>Explicació? </li></ul><ul><li>Quants més protons hi ha al nucli, més atracció exerceix el nucli sobre l’electró i més energia cal per arrencar-lo. </li></ul>
 9. 9. Electroafinitat <ul><li>Energia intercanviada quan un àtom rep un electró. </li></ul><ul><li>X + e - + A -> X - </li></ul>Afinitat electrònica A és una energia, per tant les seves unitats són Joules (J). És una energia negativa, perquè és energia alliberada. Afinitat electrònica = Electroafinitat
 10. 10. Electroafinitat <ul><li>L’electroafinitat varia segons la posició de l’àtom en la taula periòdica: </li></ul><ul><li>En un mateix grup (columna): l’afinitat electrònica, en valor absolut , augmenta en pujar en el grup. </li></ul><ul><li>Ex: A(Li) > A(Na) > A(K) > A(Rb) </li></ul><ul><li>Explicació? </li></ul><ul><li>Quants més nivells electrònics (n) hi ha a l’àtom, més extern és l’últim nivell i menys atracció exerceix el nucli sobre l’electró que rep. </li></ul>
 11. 11. Electroafinitat <ul><li>L’electroafinitat varia segons la posició de l’àtom en la taula periòdica: </li></ul><ul><li>En un mateix període (fila): l’afinitat electrònica, en valor absolut , augmenta en augmentar el nombre atòmic (Z). </li></ul><ul><li>Ex: A(Cl) > A(s) > A(P) </li></ul><ul><li>Explicació? </li></ul><ul><li>Quants més protons hi ha al nucli, més atracció exerceix el nucli sobre els electrons i més energia s’allibera en rebre un electró. </li></ul>
 12. 12. Electronegativitat <ul><li>Tendència d’un element per atreure electrons. </li></ul><ul><li>No té unitats. </li></ul><ul><li>Recordeu: </li></ul><ul><li>Metalls < Semimetalls (Si, B, As) < H <No metalls < Cl < O <F </li></ul>
 13. 13. Electronegativitat <ul><li>L’electronegativitat d’un àtom varia segons la seva posició a la taula periòdica: </li></ul><ul><li>En un mateix grup : l’electronegativitat augmenta en pujar en el grup. </li></ul><ul><li>Ex: EN(F) > EN(Cl) > EN(Br) > EN(I) </li></ul><ul><li>Explicació? </li></ul><ul><li>Quants més nivells electrònics (n) hi ha a l’àtom, més extern és l’últim nivell i menys atracció exerceix el nucli sobre l’electró. </li></ul>
 14. 14. Electronegativitat <ul><li>L’electronegativitat d’un àtom varia segons la seva posició a la taula periòdica: </li></ul><ul><li>En un mateix període : l’electronegativitat augmenta en augmentar el nombre atòmic (Z). </li></ul><ul><li>Ex: EN(O) > EN(O) > EN(N) > EN(C) > EN(B) </li></ul><ul><li>Explicació? </li></ul><ul><li>Quants més protons hi ha al nucli de l’àtom, més atracció exerceix sobre els electrons. </li></ul>
 15. 15. RESUM DE PROPIETATS PERIÒDIQUES <ul><li>Propietats periòdiques són aquelles que varien segons la posició de l’àtom a la taula periòdica. </li></ul><ul><li>Augmenta a la taula </li></ul><ul><li>Radi atòmic </li></ul><ul><li>Energia d’ionització </li></ul><ul><li>Electroafinitat (en valor absolut!) </li></ul><ul><li>Electronegativitat </li></ul>

×