Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
KHOA KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG T...
- Trong chuyên đề, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những
vấn đề thực tế tại đơn vị thực tập hoặc ...
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán theo chuyên đề tại đơn vị thực tập ( Từ 30 -
40 trang)
dụ: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PH...
Thời gian Nội dung Ghi chú
Ngày
10/6/2018
- GVHD triển khai kế hoạch thực tập
- Phát quyết định cho sinh viên đi thực tập
...
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Trình tự sắp xếp
Chuyên đề thực tập được trình bày theo trình tự sau:...
(...)
Chương 2: Thực trạng kế toán ...........................................................................(...)
2.1. T...
Ví dụ: Ông A, ông B và ông C (1989) cho rằng: "Kế toán là nghệ thuật "
- Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách... không có ...
+ Số: đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn.
+ Các số trang: gạch ngang giữa 2 chữ số trang bắt đầu và kết thúc, dấu...
Phụ lục 1
DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý
1. Các đề tài về kế toán tài chính và kế toán quản trị trong các doanh nghiệp
sản xuất hàn...
2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty thương
mại ...............
3. Hoàn thiện tổ chức kế toán ...
2. Giải pháp hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại công ty xây dựng........
3. Kế toán NVL và CCDC tại công ty xây dựng........
1. Hoàn thiện công tác kế toán nhằm kiểm soát hiệu quả chi ngân sách thường
xuyên tại Kho bạc…
2. Giải pháp hoàn thiện côn...
Phụ lục 2
MẪU VÀ CÁCH TRÌNH BÀY TRANG BÌA
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ: được trình bày
bằng chữ in hoa,...
Mẫu bìa của chuyên đề
(Trang bìa của chuyên đề in trên giấy bìa màu, trang phụ bìa in giấy in khổ A4)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ...
Phụ lục 3
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
BỘ MÔN KẾ TOÁN
STT Họ và tên giảng viên Chức vụ Số ĐT Ghi chú...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp trường đại học công nghiệp Việt Trì

1.402 Aufrufe

Veröffentlicht am

Làm báo cáo thực tập kế toán chi phí bán hàng, tiền lương nguyên liệu
Sđt; 0973.887.643
Yahoo: duonghakt68
Mail: duonghakt68@gmail.com
website: http://baocaothuctapketoan.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/dvbaocaothuctapketoan?ref=hl.

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Nhận viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận TN ____ ZALO 0909 23 26 20__TƯ VẤN đề tài, đề cương, Công ty.____+ Viết báo cáo trọn gói công ty ____Xem GIÁ + ĐỀ TÀI + Đề cương chi tiết + bài mẫu tại ____ WEBSITE https://baocaothuctap.net/
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Làm thuê luận văn Cao học và Cử nhân, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp thuê, làm tiểu luận thuê, nhận viết assignment, essay thuê, dịch vụ phân tích định lượng SPSS, Eviews, Stata Điện Thoại /Zalo : 0902473850
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Nhận làm chuyên đề tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận, đề án, tiểu luận các trường khối kinh tế trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học Liên hệ nick: lvkinhte Email: lvkinhte@gmail.com Điện thoại: 098.513.0242 , giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp trường đại học công nghiệp Việt Trì

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN 1. Nội dung 1.1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập - Lịch sử hình thành, hình thức sở hữu; - Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ; - Tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý; - Quy trình công nghệ (đối với doanh nghiệp sản xuất); - Quy mô: Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tổng số vốn hoạt động bình quân (trong đó vốn chủ sở hữu ), số lượng lao động (trực tiếp, gián tiếp), các xí nghiệp, phân xưởng, trạm, trại, cửa hàng trực thuộc; - Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; - Bộ máy kế toán: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tổ chức bộ máy kế toán. Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng; - Đặc điểm về áp dụng máy tính trong công tác kế toán tại doanh nghiệp; - Các nội dung liên quan đến đề tài. 1.2 Nghiên cứu tài liệu Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau : - Nghiên cứu về lý luận đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, Internet . . . - Nghiên cứu các văn bản, quy định, qui trình về tài chính kế toán tại đơn vị thực tập. 1.3. Tiếp cận công việc thực tế Sinh viên phải tiếp cận thực tế, thu thập chứng từ, sổ sách liên quan đến vấn đề nghiên cứu của mình, qua đó sẽ giúp sinh viên nắm bắt được nội dung công việc thực tế, làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, từ đó đối chiếu với lý luận đã học, giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu thực tế tại đơn vị. 1.4. Lựa chọn đề tài và viết chuyên đề tốt nghiệp - Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết chuyên đề tốt nghiệp để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Chuyên đề tốt nghiệp là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. - Đề tài sinh viên lựa chọn và viết chuyên đề tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị có nội dung liên quan đến các vấn đề của ngành học. 1
 2. 2. - Trong chuyên đề, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại đơn vị thực tập hoặc thực tiễn hiện có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học. - Chuyên đề tốt nghiệp sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình thực tập của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài và những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, đề xuất của sinh viên. 1.5. Quy trình viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thực hiện qua 4 bước sau: - Bước 1: Lựa chọn đề tài: Sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am hiểu nhất, hoặc có thể thực hiện đề tài do doanh nghiệp yêu cầu, tất cả phải có ý kiến của giảng viên hướng dẫn. - Bước 2: Khảo sát thực tiễn, viết đề cương chi tiết gửi cho giảng viên hướng dẫn góp ý. - Bước 3: Viết bản thảo của chuyên đề. Trong quá trình viết bản thảo, sinh viên cần liên hệ với giảng viên để được góp ý, chỉnh sửa. Trước khi hết hạn thực tập, bản thảo phải hoàn tất để gửi cho giảng viên góp ý lần cuối. - Bước 4: Viết, in bản chuyên đề, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giảng viên hướng dẫn 1.6. Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp bao gồm 3 chương Chương 1: Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập ( Từ 15 - 20 trang) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Trình bày khái quát về quá trình hình thành và phát triển của đơn vị thực tập, chiến lược, phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai 1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh Trình bày chức năng và lĩnh vực hoạt động, tổ chức sản xuất kinh doanh tại đơn vị thực tập 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 1.4. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị Trình bày khái quát về tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị, chế độ kế toán và hình thức ghi sổ kế toán mà đơn vị áp dụng. 1.5. Các nội dung tùy ý (ví dụ: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây hoặc cơ cấu lao động của công ty một số năm gần đây, hoặc tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận,.... tùy theo từng đề tài và đặc điểm của đơn vị thực tập mà GVHD sẽ hướng sinh viên trình bày cho hợp lý) 2
 3. 3. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán theo chuyên đề tại đơn vị thực tập ( Từ 30 - 40 trang) dụ: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ABC) 2.1. Giới thiệu các phần hành kế toán tại đơn vị thực tập Giới thiệu cụ thể các phần hành kế toán có tại đơn vị thực tập: các phương pháp kế toán chi tiết, tổng hợp mà đơn vị áp dụng đối với từng phần hành kế toán 2.2. Thực trạng công tác kế toán theo chuyên đề tại đơn vị thực tập Mô tả, phản ánh tình hình thực tế kế toán chi tiết, tổng hợp liên quan đến đề tài tại đơn vị Phân tích, đánh giá tình hình thực tế tại đơn vị (SV phải lấy tài liệu kế toán từ năm 2015 để làm báo cáo thực trạng công tác kế toán tại đơn vị) Chương 3: Nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác chuyên môn tại đơn vị thực tập ( Từ 7 - 10 trang) dụ: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ABC) 3.1. Nhận xét, đánh giá thực trạng công tác kế toán theo chuyên đề tại đơn vị thực tập: So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn ở đơn vị để trình bày các ưu, nhược điểm. 3.2. Các ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán “.....tên phần hành SV viết chuyên đề” tại công ty ABC Đưa ra các ý kiến liên quan đến vấn đề nghiên cứu để đề xuất với đơn vị nhằm hoàn thiện công tác kế toán theo chuyên đề nghiên cứu. (Trong quá trình thực tập tại đơn vị sinh viên phải viết NHẬT KÝ THỰC TẬP có xác nhận từng ngày của đơn vị thực tập và báo cáo cho giảng viên hướng dẫn hàng tuần, đồng thời in và đóng vào cuối CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP) 2. Yêu cầu. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp là sản phẩm của quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên tại đơn vị thực tập. Chuyên đề thực tập được viết dựa trên cơ sở tổng hợp những kiến thức được trang bị và những kiến thực thực tế về công tác quản trị tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị thực tập liên quan đến nội dung thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên liên hệ, tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để hoàn thành tốt Chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 3. Kế hoạch thực tập: Lớp KTLT4,5Đ16 Thời gian thực tập: từ 11/6/2018 đến 20/7/2018 3
 4. 4. Thời gian Nội dung Ghi chú Ngày 10/6/2018 - GVHD triển khai kế hoạch thực tập - Phát quyết định cho sinh viên đi thực tập Tuần 1+2 (Từ 11/6 đến 22/6/2018) - SV tới đơn vị thực tập; lựa chọn đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp. - SV viết đề cương chi tiết nộp GVHD vào ngày 18/6/2018. - GVHD lập danh sách tên đề tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của SV gửi về BM. (SV thực tập tại cùng một đơn vị thực tập không được làm trùng đề tài) Tuần 3 (Từ 25/6 đến 29/6/2018) - SV viết chuyên đề thực tập trên cơ sở đề cương đã được hướng dẫn. - SV hoàn thiện nội dung chương 1 và phần 1 của chương 2 (Giới thiệu các phần hành kế toán tại đơn vị thực tập) và nộp quyển BÁO CÁO LẦN 1 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP về Bộ môn Kế toán. - SV báo cáo quá trình thực tập tại đơn vị vào ngày 30/6/2018 tại trường. ( SV phải liên hệ với GVHD để được hướng dẫn làm Chuyên đề) Từ tuần 4, 5, 6 (Từ 02/7 đến 20/7/2018) - SV viết và hoàn thiện chuyên đề thực tập theo đề tài đã lựa chọn theo sự hướng dẫn của GVHD. - SV nộp chuyên đề tốt nghiệp cho giảng viên hướng dẫn vào ngày 19, 20/7/2018 - GVHD chấm quyển và trả quyển cho SV sửa lần cuối trước khi báo cáo (nếu có) vào 23/7/2018. Tuần 7 (Từ 23/7 đến 27/7/2018) - SV nộp bản cuối cùng và gửi file chuyên đề tốt nghiệp hoàn chỉnh về địa chỉ email “chuyendethuctap.vui. edu.vn@gmail.com” và khkinhte@vui.edu.vn chậm nhất vào ngày 24/7/2018 (tên file ghi rõ: họ và tên SV, lớp, tên GVHD; SV nào không gửi file Chuyên đề không được chấm điểm và báo cáo) - Báo cáo chuyên đề Tốt nghiệp. (SV chuẩn bị Slide tóm tắt chuyên đề tốt nghiệp để báo cáo chuyên đề trước hội đồng, SV in slide làm 3 bản gửi các thành viên trong hội đồng) 4
 5. 5. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1. Trình tự sắp xếp Chuyên đề thực tập được trình bày theo trình tự sau: + Bìa ngoài cùng: In bằng Bìa cứng hoặc bìa giấy mầu và có giấy bóng kính ở ngoài + Bìa phụ giấy thường (nội dung như bìa cứng). + Mục lục (lấy đến mục 3 chữ số) (làm tự động) + Danh mục các bảng, đồ thị, sơ đồ (làm tự động) + Bảng những từ viết tắt sắp xếp theo thứ tự A-Z (chỉ viết tắt những cụm từ thông dụng có từ 3 từ trở lên) + Lời mở đầu + Phần nội dung (chương 1, chương 2, chương 3) như hướng dẫn bên trên + Kết luận + Danh mục tài liệu tham khảo. + Phụ lục (nếu có). - Ý kiến nhận xét của đơn vị thực tập - Ý kiến nhận xét của giáo viên hướng dẫn 2. Hình thức trình bày a. Quy định trong soạn thảo văn bản - Khổ giấy: A4 - Canh lề trái 3cm; canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm. - Font chữ : Times New Roman. - Cỡ chữ: 13 - Cách dòng (Line Spacing): 1.5 lines b. Đánh số trang và đánh số đề mục: (đánh số trang và bố cục chuyên đề thể hiện qua trang mục lục) Trang phụ bìa Mục lục.............................................................................................................i Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt............................................................. (...) Danh mục các bảng, biểu................................................................................(...) Danh mục các hình (hình vẽ, ảnh chụp, đồ thị...)........................................... (...) LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Giới thiệu quan về “đơn vị thực tập”.................................................1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. (....) 1.2. 5
 6. 6. (...) Chương 2: Thực trạng kế toán ...........................................................................(...) 2.1. Thực trạng công tác kế toán chi tiết (.....) 2.1.1. 2.1.2. (...) 2.2. Thực trạng công tác kế toán tổng hợp (…..) 2.2.1. 2.2.2. (...) Chương 3: Nhận xét và ý kiến đề xuất……………… 3.1. Nhận xét 3.1.1 3.1.2 (...) 3.2. Ý kiến đề xuất 3.2.1. 3.2.2. (...) KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC d. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ: - Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ...) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó. - Ví dụ : Bảng 1.2: Bảng tính giá thành, có nghĩa là Bảng số 2 ở chương 1 có tên gọi là "Bảng tính giá thành"; Bảng 2.4: Phân loại chi phí, có nghĩa là Bảng số 4 trong chương 2 có tên gọi là "Phân loại chi phí"; Đồ thị 1.1: Phân tích điểm hòa vốn, có nghĩa là Đồ thị số 1 trong chương 1 có tên gọi là "Phân tích điểm hòa vốn". e. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo * Trích dẫn trực tiếp - Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn. Ví dụ: Ông A (1989) cho rằng: "Kế toán là nghệ thuật " - Nếu nhiều tác giả: 6
 7. 7. Ví dụ: Ông A, ông B và ông C (1989) cho rằng: "Kế toán là nghệ thuật " - Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách... không có tác giả cụ thể: Ví dụ: "Kế toán là nghệ thuật " (Kế toán tài chính, 2002, NXB Thống kê, trang 54) * Trích dẫn gián tiếp - Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn. Ví dụ: Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V An, 2002). - Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC. Ví dụ: Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V. An, T.V.Ba, 2002) g. Hướng dẫn sắp xếp tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang "Tài liệu tham khảo" và sắp xếp theo các thông lệ sau: - Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức Nga, Trung, Nhật. . . ). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch - Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ: + Tác giả là người nước ngoài : xếp thứ tự ABC theo họ. + Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ. + Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v. . . - Tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ các thông tin sau : + Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành. + Năm xuất bản: đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn. + Tên sách, luận văn hoặc báo cáo: in nghiêng, dấu phẩy cuối tên. + Nhà xuất bản: dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo. + Nơi sản xuất: dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo. Ví dụ : Nguyễn Văn A (2005), Kế toán tài chính, NXB Thống Kê, Hà Nội. - Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách. . . ghi đầy đủ các thông tin sau : + Tên các tác giả. + Năm công bố: đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn. + Tên bài báo: đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên. + Tên tạp chí: in nghiêng, dấu phẩy ngăn cách. 7
 8. 8. + Số: đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn. + Các số trang: gạch ngang giữa 2 chữ số trang bắt đầu và kết thúc, dấu chấm kết thúc. Ví dụ: Nguyễn Văn A (2006), "Tầm quan trọng của kế toán", Tạp chí Phát triển Kinh tế, (Số 3), trang 15-18. h. Đạo văn Đạo văn dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận. Những hành vi được xem là đạo văn bao gồm: - Cố tình sao chép chuyên đề của sinh viên khác. - Sao chép trực tiếp từ sách giáo khoa hoặc các nguồn khác mà không đánh dấu trích dẫn. - Không trích dẫn các nguồn đã sử dụng trong chuyên đề. 8
 9. 9. Phụ lục 1 DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý 1. Các đề tài về kế toán tài chính và kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá, thương mại, xuất nhập khẩu, cung ứng dịch vụ và xây lắp. Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty… 2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu (vật tư, hàng tồn kho) tại Công ty… 3. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ và tình hình quản lý sử dụng NVL, công cụ, dụng cụ tại Công ty… 4. Thực trạng kế toán các khoản nợ phải trả (kế toán công nợ) tại Công ty… 5. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty… 6. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty 7. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại … 8. Kế toán TSCĐ và phân tích tình trạng sử dụng TSCĐ tại… 9. Thực trạn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại… 10. Kế toán tiền lương và bảo hiểm tại…. 11. Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại..... 12. Kế toán với công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty… 13. Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại… 14. Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ, thanh toán và xử lý chênh lệch tỷ giá tại Doanh nghiệp........... 15. Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán của doanh nghiệp…… qua ngân hàng 16. Giải pháp đối với công tác kế toán để nâng cao hiệu quả quản lý các khoản nợ vay ngân hàng tại công ty….. 17. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Doanh nghiệp …. 18. Kế toán tập chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp …. 19. Ứng dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử để lập dự toán chi phí tại Doanh nghiệp sản xuất …. 20. Kế toán với việc lựa chọn kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong những điều kiện giới hạn tại Doanh nghiệp …. 21. Kế toán quản trị với việc phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tại Xí nghiệp …. Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu 1. Hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty thương mại (siêu thị)................ 9
 10. 10. 2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty thương mại ............... 3. Hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty thương mại (siêu thị)....................... 4. Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại…. 5. Kế toán mua hàng và thanh toán cho nhà cung cấp tại ............................ 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán mua hàng tại ................................................ 7. Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại ........... 8. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định KQKD tại .............................. 9. Kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận tại ............................... 10. Hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại ........................................................ 11. Hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại ........................................................ 12. Hoàn thiện kế toán thuế và các khoản phải nộp NSNN tại ................... 13. Công tác kế toán mua bán hàng hàng hoá tại ........................................ 14. Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định KQKD ......... 15. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại ..................................................... 16. Kế toán nghiệp vụ XNK tại ................................................................... 17. Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán NK hàng hoá tại .................... 18. Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán NK hàng hoá và thanh toán tại 19. Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán XK hàng hoá và thanh toán tại 20. Kế toán vồn bằng tiền và các khoản thanh toán tại ............................... 21. Kế toán các khoản dự phòng tại ................................................................. 22. Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại .................................................. 23. Kế toán các khoản phải trả tại ............................................................... 24. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu tại ......................................................... 25. Hoàn thiện kế toán quản trị tại .............................................................. 26. Hoàn thiện kế toán quản trị bán hàng tại ............................................... 27. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại doanh nghiệp thương mại … 28. Công tác kế toán thuế GTGT tại… 29. Công tác kế toán thu mua và tiêu thụ hàng hoá tại… 30. Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại… 31. Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại… 32. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại…( phải thu, phải trả cho các đối tượng). 33. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại… Trong các doanh nghiệp xây lắp 1. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm XL tại ... 10
 11. 11. 2. Giải pháp hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại công ty xây dựng........ 3. Kế toán NVL và CCDC tại công ty xây dựng......................... 4. Tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty xây dựng........................... 5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng................ 6. Hoàn thiện kế toán bàn giao công trình xây lắp tại công ty.................. 7. Kế toán các khoản dự phòng tại công ty xây dựng.............. 8. Hoàn thiện kế toán NVL tại xí nghiệp xây lắp................... 9. Kế toán thuế và các khoản phải nộp NSNN tại công ty xây dựng.................... 10. Kế toán các khoản phải trả tại công ty xây dựng..................... 11. Kế toán các khoản thanh toán tại công ty xây dựng............................ 12. Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng................................ 13. Kế toán xác định KQKD tại công ty xây dựng......................... 14. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác địn KQKD tại công ty xây dựng....... 15. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xây dựng (công ty lắp máy)… 16. Kế toán các khoản nợ và khả năng thanh toán tại công ty xây dựng… 17. Thực trạng của kế toán lập và phân tích BCTC tại công ty xây dựng… 18. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và chủ đầu tư tại doanh nghiệp …. 2. Các đề tài về kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và đơn vị HCSN có thu 1. Tổ chức hạch toán nguồn kinh phí và chi phí nguồn kinh phí sự nghiệp tại… 2. Thực trạng kế toán hành chính sự nghiệp tại cơ quan (bệnh viện, trường đại học,…)… và giải pháp hoàn thiện 3. Hoàn thiện tổ chức hạch toán các nguồn kinh phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị Hành chính sự nghiệp….. 4. Hoàn thiện tổ chức hạch toán thanh toán giữa cấp trên và cấp dưới trong đơn vị Hành chính sự nghiệp. 5. Hoàn thiện tổ chức hạch toán tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp… 6. Hoàn thiện tổ chức hạch toán các khoản thu chi tại đơn vị Hành chính sự nghiệp. 7. Hoàn thiện tổ chức hạch toán các quỹ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các quỹ tại đơn vị Hành chính sự nghiệp 8. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp. 3. Các đề tài về kế toán trong các tổ chức tài chính 11
 12. 12. 1. Hoàn thiện công tác kế toán nhằm kiểm soát hiệu quả chi ngân sách thường xuyên tại Kho bạc… 2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cấp phát vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại kho bạc…. 3. Kế toán với vấn đề hoàn thiện công tác thanh toán vốn NSNN qua hệ thống kho bạc NN… 4. Hoàn thiện hệ thống kế toán của Kho bạc NN …. nhằm quản lý hiệu quả thu chi NSNN 5. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty tài chính…. 6. Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán đầu tư chứng khoán tự doanh tại Công ty chứng khoán… 8. Kế toán nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại Công ty chứng khoán…., thực trạng và giải pháp 9. Kế toán quản lý quỹ đầu tư tập trung tại Công ty chứng khoán….., thực trạng và giải pháp hoàn thiện. 10. Kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại TCTD… 10. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Bảo hiểm…. 11. Kế toán các hợp đồng bảo hiểm tại công ty bảo hiểm …. 12. Kế toán các hợp đồng tái bảo hiểm tại công ty bảo hiểm …. 13. Kế toán thu phí bảo hiểm tại công ty bảo hiểm …. 14. Kế toán chi trả bảo hiểm tại công ty bảo hiểm …. 4. Các đề tài về hệ thống thông tin kế toán 1. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hoá tại doanh nghiệp …. 2. Phân tích chu trình kế toán Doanh thu/ Chi phí/ Sản xuất/ … tại doanh nghiệp … trong điều kiện tin học hoá công tác kế toán. 3. Quy trình và thủ tục đánh giá kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học hoá công tác kế toán tại doanh nghiệp …. 4. Mô tả, đánh giá và đề xuất để hoàn thiện phần mềm kế toán …. tại doanh nghiệp … 5. Quy trình và thủ tục triển khai phần mềm kế toán … tại doanh nghiệp …. 6. Vận dụng phần mềm Excel trong việc tự động hoá quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp …. 7. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp …. 12
 13. 13. Phụ lục 2 MẪU VÀ CÁCH TRÌNH BÀY TRANG BÌA Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ: được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, căn thẳng giữa. Tên khoa: KHOA KINH TẾ: cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng đậm, căn thẳng giữa. Chữ: CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: cỡ chữ 20, kiểu chữ đứng, đậm, căn thẳng giữa. Chữ Đề tài: Sử dụng kiểu chữ in thường, cỡ chữ 20, kiểu chữ nghiêng, đậm. Tên đề tài: kiểu chữ in hoa, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng đậm. Giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện, lớp, mã số sinh viên : kiểu chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng. Tên Giáo viên hướng dẫn, tên sinh viên thực hiện, lớp: kiểu chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng. Địa danh và thời gian, kiểu chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Lưu ý: Sinh viên xem trang bìa mẫu và hoàn thiện chuyên đề theo đúng mẫu quy định. 13
 14. 14. Mẫu bìa của chuyên đề (Trang bìa của chuyên đề in trên giấy bìa màu, trang phụ bìa in giấy in khổ A4) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ KHOA KINH TẾ ------ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: (TÊN ĐỀ TÀI) Giảng viên hướng dẫn : (ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) Sinh viên thực hiện : (ghi rõ họ và tên) Lớp : Mã số SV : Phú Thọ, (tháng/năm) 14
 15. 15. Phụ lục 3 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BỘ MÔN KẾ TOÁN STT Họ và tên giảng viên Chức vụ Số ĐT Ghi chú 1. ThS. Đinh Thị Vân Anh Phó Trưởng Khoa 0917299181 2. ThS. Bùi Thu Huyền Phó Trưởng Khoa 0912814000 3. ThS. Vũ Thị Phương Lan Phó Trưởng Khoa 0983136991 4. ThS. Tạ Thị Minh Thu P.Trưởng Bộ môn 0966014303 5. ThS. Bùi Tiến Dũng P.Trưởng Bộ môn 0989796330 6. ThS. Nguyễn Thị Anh Phương Giảng viên 01667247624 7. ThS. Lê Thu Hà Giảng viên 0988505089 8. ThS. Nguyễn Ngân Giang Giảng viên 0915365087 15

×