ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง

22. Aug 2012
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
1 von 7

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์Charuni Samat
คอนสตรัคติวิสต์คอนสตรัคติวิสต์
คอนสตรัคติวิสต์Cholthicha JaNg
บทที่ 5 การสอนตามแนวสรรคนิยมบทที่ 5 การสอนตามแนวสรรคนิยม
บทที่ 5 การสอนตามแนวสรรคนิยมSana T
Constructivism Constructivism
Constructivism Pitanya Candy
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมNaracha Nong
09 10-14 cognitive constructivismv209 10-14 cognitive constructivismv2
09 10-14 cognitive constructivismv2Sathapron Wongchiranuwat

Was ist angesagt?(20)

Similar a ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง

งาน8และ construcionvismงาน8และ construcionvism
งาน8และ construcionvismพิมพ์ทอง โยธิโน
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่Pitsiri Lumphaopun
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5moohmed
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่FuangFah Tingmaha-in
งานครูมือใหม่งานครูมือใหม่
งานครูมือใหม่Moss Worapong

Similar a ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง(20)

Más de duenka

บทความ2บทความ2
บทความ2duenka
ประวัติประวัติ
ประวัติduenka
ประวัติประวัติ
ประวัติduenka
Educational innovation analysis swotEducational innovation analysis swot
Educational innovation analysis swotduenka
คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมินคุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมินduenka
MeMe
Meduenka

ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง