Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
SƏRBƏST MÖVZU:AZƏRBAYCAN
TƏBİƏTİ HAQQINDA
AZƏRBAYCANIN TƏBİƏTİ ÇOX
ZƏNGİNDİR.AZƏRBAYCANIN 11%-Nİ
MEŞƏLƏR ƏHATƏ EDİR.MEŞƏLƏRİMİZDƏ
MÜXTƏLİF NÖV AĞACLAR
VAR.AŞAĞIDAKI...
MEŞƏLƏRİMİZ ƏSASƏN BÖYÜK
QAFQAZ,KİÇİK QAFQAZ VƏ TALIŞ
DAĞLARINDA DAHA ÇOX
YAYILIB.ƏSASƏN YÜKSƏKLİYİ 1000-2700
ARASI YÜKSƏK...
KÜR BOYUNCA TUĞAY MEŞƏLƏRİ
YAYILIB.BU MEŞƏLƏR ƏSASƏN
QOVAQ,CÖKƏ,AĞYARPAQ
QOVAQ,ŞABALIDYARPAQ PALID VƏ
S.SAMUR-DƏVƏÇİ OVALI...
LƏNKƏRANDA HİRKAN MİLLİ PARKINDA
ÇOXLU NÖV ENDEMİK VƏ RELİKT
AĞAC NÖVLƏRİ VAR.AŞAĞIDAKILAR
BUNLARA MİSAL OLA BİLƏR:DƏMİR
A...
MEŞƏLƏRİMİZ HƏMÇİNİN BÖYÜK
QAFQAZDA OLAN ŞAHDAĞ MİLLİ
PARKINDA DA QORUNUR.BURDA
FLORA VƏ FAUNA,HEYVANLAR VƏ
TARİXİ ABİDƏLƏ...
ŞAHDAĞDAKI OLAN MEŞƏLƏR ƏSASƏN
1000 METRDƏN YUXARIDIR.AĞACLAR
ƏSASƏN SOYUĞA DAVAMLI
OLUR.MİSAL OLARAQ:ŞAM,PALID,FISTIQ
VƏ ...
GÖYGÖL MİLLİ PARKI KİÇİK QAFQAZDA
YERLƏŞİR.BURDA MÜXTƏLİF NÖV
AĞACLAR ,
HEYVANLAR,GÖYGÖLDƏ OLAN BALIQLAR
VƏ S QORUNUR.BU P...
QOBUSTAN MİLLİ PARKI ABŞERON
YARMADASINDA YERLƏŞİR.BURDA
TARİXİ ABİDƏLƏR,YARIMSƏHRA
LANDŞAFTI,MÜXTƏLİF NÖV
HEYVANLAR VƏ S ...
QIZILAĞAC QORUĞUNDA ƏSASƏN
QUŞLAR,BATAQLIQ-ÇƏMƏN LANDŞAFTI
QORUNUR.BU QORUQ KÖÇƏRİ QUŞLAR
MƏSKƏNİDİR.BURDAKI HEYVANLAR
QIR...
ÜMUMİYYƏTLƏ AZƏRBAYCANIN TƏBİƏTİ
ÇOX ZƏNGİNDİR.BURDA ÇOXLU
LANDŞAFT TİPLƏRİ VƏ İQLİM TİPLƏRİ
VAR.HEYVANLAR ALƏMİ ÇOX
ZƏNGİ...
Rza nüsrətzadə
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Rza nüsrətzadə

540 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

Rza nüsrətzadə

 1. 1. SƏRBƏST MÖVZU:AZƏRBAYCAN TƏBİƏTİ HAQQINDA
 2. 2. AZƏRBAYCANIN TƏBİƏTİ ÇOX ZƏNGİNDİR.AZƏRBAYCANIN 11%-Nİ MEŞƏLƏR ƏHATƏ EDİR.MEŞƏLƏRİMİZDƏ MÜXTƏLİF NÖV AĞACLAR VAR.AŞAĞIDAKILARI MİSAL GÖSTƏRMƏK OLAR:VƏLƏS,PALID,CÖKƏ,ŞABALIDYARP AQ PALID,FISTIQ VƏ S.
 3. 3. MEŞƏLƏRİMİZ ƏSASƏN BÖYÜK QAFQAZ,KİÇİK QAFQAZ VƏ TALIŞ DAĞLARINDA DAHA ÇOX YAYILIB.ƏSASƏN YÜKSƏKLİYİ 1000-2700 ARASI YÜKSƏKLİKLƏRDƏ VAR.DÜZƏNLİKLƏRDƏ DƏ MEŞƏLƏRİMİZ VAR:KÜR –ARAZ OVALIĞINDA,SAMURDƏVƏÇİ OVALIĞI VƏ LƏNKƏRAN ÇÖKƏKLİYİNDƏ YAYILMIŞDIR.
 4. 4. KÜR BOYUNCA TUĞAY MEŞƏLƏRİ YAYILIB.BU MEŞƏLƏR ƏSASƏN QOVAQ,CÖKƏ,AĞYARPAQ QOVAQ,ŞABALIDYARPAQ PALID VƏ S.SAMUR-DƏVƏÇİ OVALIĞINDA DAHA ÇOX XAÇMAZDA YAYILIB. LƏNKƏRANDA İSƏ ƏSASƏN ASTARA VƏ LƏNKƏRANDA DAHA ÇOX MEŞƏ VAR.
 5. 5. LƏNKƏRANDA HİRKAN MİLLİ PARKINDA ÇOXLU NÖV ENDEMİK VƏ RELİKT AĞAC NÖVLƏRİ VAR.AŞAĞIDAKILAR BUNLARA MİSAL OLA BİLƏR:DƏMİR AĞACI,ŞABALIDYARPAQ PALID VƏ S AĞACLAR VAR.
 6. 6. MEŞƏLƏRİMİZ HƏMÇİNİN BÖYÜK QAFQAZDA OLAN ŞAHDAĞ MİLLİ PARKINDA DA QORUNUR.BURDA FLORA VƏ FAUNA,HEYVANLAR VƏ TARİXİ ABİDƏLƏR QORUNUR.HEYVANLARA MİSAL OLARAQ:HÖRÜMÇƏKLƏR,MÜXTƏLİF NÖV SÜRÜNƏNLƏR VƏ S.
 7. 7. ŞAHDAĞDAKI OLAN MEŞƏLƏR ƏSASƏN 1000 METRDƏN YUXARIDIR.AĞACLAR ƏSASƏN SOYUĞA DAVAMLI OLUR.MİSAL OLARAQ:ŞAM,PALID,FISTIQ VƏ S.
 8. 8. GÖYGÖL MİLLİ PARKI KİÇİK QAFQAZDA YERLƏŞİR.BURDA MÜXTƏLİF NÖV AĞACLAR , HEYVANLAR,GÖYGÖLDƏ OLAN BALIQLAR VƏ S QORUNUR.BU PARK GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİ ƏHATƏ EDİR.BURDA CEYRANLAR DA VAR.
 9. 9. QOBUSTAN MİLLİ PARKI ABŞERON YARMADASINDA YERLƏŞİR.BURDA TARİXİ ABİDƏLƏR,YARIMSƏHRA LANDŞAFTI,MÜXTƏLİF NÖV HEYVANLAR VƏ S QORUNUR.
 10. 10. QIZILAĞAC QORUĞUNDA ƏSASƏN QUŞLAR,BATAQLIQ-ÇƏMƏN LANDŞAFTI QORUNUR.BU QORUQ KÖÇƏRİ QUŞLAR MƏSKƏNİDİR.BURDAKI HEYVANLAR QIRMIZI KİTABA DAXİL EDİLMİŞDİR.
 11. 11. ÜMUMİYYƏTLƏ AZƏRBAYCANIN TƏBİƏTİ ÇOX ZƏNGİNDİR.BURDA ÇOXLU LANDŞAFT TİPLƏRİ VƏ İQLİM TİPLƏRİ VAR.HEYVANLAR ALƏMİ ÇOX ZƏNGİNDİR VƏ BUNLARI QORUMAQ ÜÇÜN QORUQLAR,MİLLİ PARKLAR,YASAQLIQLAR VAR.

×