Anzeige

Wie Lef Heeft, Zoekt De Ruimte Flevoland Business, Feb 2012

23. May 2012
Wie Lef Heeft, Zoekt De Ruimte   Flevoland Business, Feb 2012
Wie Lef Heeft, Zoekt De Ruimte   Flevoland Business, Feb 2012
Nächste SlideShare
Dennis Meerburg Test Renault FluenceDennis Meerburg Test Renault Fluence
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Wie Lef Heeft, Zoekt De Ruimte Flevoland Business, Feb 2012

  1. Bedrijfsprofiel Ontwikkeling Airport Garden City: Wie lef heeft, zoekt de ruimte Tekst: Niek Donker Fotografie: Paul Voorham Almere, Lelystad en Flevoland zijn de 3 partijen achter OMALA en de ontwikkeling van ‘Airport Garden City’. Een goed bereikbaar werkgebied tussen de A6 en Lelystad Airport met mogelijkheden voor menig ondernemer die de ruimte zoekt. In dit artikel aandacht voor een van de eerste klanten van Airport Garden City. Een houtcluster onder leiding van de architect Edwin Smit. Bij deze klant staat duurzaam- heid, hout als bouwmateriaal en de kracht van samenwerking centraal. Onze twee gesprekspartners zijn ontwikkelaar Dennis Meerburg van OMALA en architect Edwin Smit van MIII Architecten in Rijswijk. Edwin Smit In een vroeg stadium betrok OMALA het in en Dennis Meerburg Rijswijk gevestigde Architectenbureau MIII bij haar plannen. Architect Edwin Smit is vanuit zijn passie voor hout als bouw- en constructiemateriaal al jaren op allerlei manieren betrokken bij het ontwerpen van gebouwen in hout en heeft een groot net- werk onder bosbouwers, houthandels, tim- merfabrieken, leveranciers van gereedschappen en machines. Exposure Veel organisaties en bedrijven in de hout- sector hebben een groeiende behoefte aan exposure en het delen van kennis en inzicht. Smit zag al snel het belang van samenwer- ken en vond OMALA aan zijn zijde. “We hebben een verkennend gesprek gehad en zo zijn we op het plan gekomen om op Airport Garden City een houtbouwcluster te realiseren, met als centraal punt een Hout Informatie Centrum. Iedereen die wat wil Airport Garden City vindt zijn oorsprong in groei. Het businesspark is 660 ha groot en weten over hout, over constructies, over het agrarische gebied. In de loop van de tijd biedt volop de ruimte aan (grootschalige) materialen, of kennis nodig heeft over hout, werd dit aangevuld met het vliegveld en logistiek, luchthaven gerelateerde activitei- kan straks bij ons terecht. En niet alleen in later met bedrijventerrein Larserpoort waar ten en in/outdoor leisure. Airport Garden de vorm van folders of brochures. Er komt blikvangers als Donkervoort en Giant zijn City symboliseert de evolutie van ingepol- hier straks een echte etalage van alles wat gevestigd. Een gebied met veel ruimte, een derd landbouwgebied naar een gebied dat er mogelijk is op het gebied van hout- goede infrastructuur en de nabijheid van de ruimte biedt aan innovatief duurzaam bouw”, aldus Smit. “Op dit moment doen nieuwe woonwijk de Warande. ondernemerschap en wordt ontwikkeld con- alle partijen die bezig zijn met hout als Met Airport Garden City kiezen de aandeel- form BREEAM-normen voor duurzame bouwmateriaal, en dat zijn er niet eens zo houders voor innovatieve en duurzame gebiedsontwikkeling. veel, allemaal hun eigen ding, in hun eigen 58 BUSINESS | NUMMER 1 | MAART 2012
  2. tuintje. En nog zo zuinig mogelijk ook, want de markt is nog klein. Wij willen nu een centrale plek inrichten waar van alles te zien en te beleven valt, waar producenten en leveranciers hun krachten en middelen bundelen, zodat ze hun klanten ook iets kunnen laten zien dat een ritje waard is. Inmiddels staat Smit niet meer alleen in zijn enthousiasme. Diverse fabrikanten hebben aangegeven te willen deelnemen in het nieuwe houtbouwcluster. Voor Dennis Meerburg betekent het initia- Impressie van het Hout Informatie Centrum tief een prachtige start voor Airport Garden City. “Juist de afgelopen jaren hebben we gezien dat ontwikkelen en bouwen niet “Hij wijst op het Duitse Garmisch- in staal of beton, alleen maar omdat wij dat Partenkirchen dat door een spontaan idee na toevallig zo leuk vinden. Maar als je ziet dat verloop van jaren het houtkenniscentrum collega-ondernemers prachtige in hout Als je maar vanaf het van de Duitstalige landen is geworden. De geconstrueerde panden kunnen neerzetten Duitse stad herbergt een keer per jaar een tegen concurrerende prijzen, dan verleidt dat begin in hout denkt, meerdaags congres waar alle bedrijven en hen misschien wel tot een keuzes voor dit kun je het beste en organisaties uit de houtbranche bijzondere en duurzame bouwmateriaal.” mooiste neerzetten bijeenkomen. Waarop architect Edwin Smit vanuit zijn “Daarom hebben we een conceptplan ontwerp- en houtkennis aanvult dat “als je gemaakt; het Hout Informatie Centrum, met maar vanaf scratch in hout denkt, kun je de gelegenheid voor congressen en workshops, beste en mooiste gebouwen neerzetten. met daarnaast een gebied met studio- ate- Duurzaam, energiebewust en geschikt om bepaald vlot gaat. Als het gaat over liers, waar mensen kunnen verblijven, en heel lang mee te gaan.” gebiedsontwikkeling, zijn de verhalen het ook gedurende kortere of langere tijd kun- laatste jaar vooral somber. Dat betekent dat nen werken aan studies, projecten of Voor wie duurzame ruimte en innovatie je anders moet gaan kijken. Het traditioneel opdrachten. Het concept lijkt nu haalbaar te zoekt: de website www.omala.nl geeft een ontwikkelen van bedrijventerreinen, waar- worden, doordat we de eerste partijen seri- goed idee van het gebied, de plannen bij je kavels verkoopt aan projectontwikke- eus om de tafel hebben.” Hij roemt daarbij en de mogelijkheden.   laars, die er panden neerzetten en daar weer de steun van achterliggende partijen als gebruikers voor zoeken, is nu niet meer aan ASN Bank en Vereniging voor Duurzaam de orde. Je moet nu eerst klanten zoeken, en Beleggen, die in de ontwikkeling van dan pas gaan ontwikkelen. Het mooie aan Airport Garden City concrete kansen voor het houtbouwcluster is bovendien dat het duurzaamheid zien. “Zo is er het bedrijf werkt als een steen in een vijver: het begint Lokaal Hout, dat veel op locatie werkt en in met een of twee bedrijven, maar die trekken jouw tuin je eigen dode boom komt verza- weer nieuwe bedrijven aan, totdat uiteinde- gen tot planken die je daarna zelf voor een lijk geen enkel bedrijf dat met houtbouw schuurtje gebruikt. Ook zij waren op zoek bezig is nog wil ontbreken!” naar een centrale locatie waar ze gefaseerd kunnen groeien. In de polder heeft Hout als uitgangspunt Staatsbosbeheer veel productiebos, en Edwin Smit vult aan: “Het mooiste is Lokaal Hout verzorgt de verwerking en ver- OMALA, Ontwikkeling Maatschappij natuurlijk als over een paar jaar iedereen koop van het rondhout. Airport Garden City Airport Lelystad Almere die wat wil weten over hout, terecht komt is voor hen een ideale locatie.” Pelikaanweg 44, 8218 PG Lelystad op Airport Garden City. Daar zit dan het Tel: 0320 – 820 216 kennishart van de houtsector, van de indus- Van scratch af aan Email: info@omala.nl trie, van de handel. De productielocaties OMALA’s Dennis Meerburg denkt dat de van de meeste van die bedrijven zullen aanwezigheid van zoveel kennis over hout- MIII Architecten gewoon blijven zitten waar ze nu al zitten. bouw ook nog gaat uitstralen naar andere Gen.Berenschotlaan 211-213, De overkoepelende organisaties, de samen- klanten. “Het is niet meer van deze tijd aan 2283 JM Rijswijk werkingsverbanden, het kenniscentrum, dat ondernemers te vertellen dat ze hun nieuwe Tel: 070-3944349 krijgt hier als het goed is een centrale plek. pand in hout moeten bouwen, in plaats van Internet: www.m3architecten.com BUSINESS | NUMMER 1 | MAART 2012 59
Anzeige