Introductie yellow elephant

Dick Gaasbeek
Dick Gaasbeekyellow elephant, voor een organisatie die werkt um yellowelephant
Mensen kunnen samenwerken omdat zij bepaalde
waarden delen, maar ze spreken ze zelden uit.

Wij halen die (vaak onuitgesproken) afspraken
boven water.
Alleen als je die verandert, veranderen de prestaties
van de organisatie.
Aangeleerd
                      Aangeboren

              Individu
symbolen
gedrag                       Aangeleerd
houding        Collectief door
rituelen         de groep
waarden
                             Aangeboren

         Gelijk voor alle mensen


 groep: bijv. land, beroep, organisatie, familieIedere groep heeft een eigen, unieke cultuur
- Het management is verantwoordelijk voor het
permanent optimaliseren van de prestaties van de
organisatie en aansprakelijk voor de resultaten.

- Ieder mens is uniek, heeft z’n eigen geschiedenis
en ziet dus dezelfde dingen soms heel anders.

- Weinig mensen staan er bij stil wat dit betekent
voor hoe iemand omgaat met anderen en met
bepaalde situaties (terwijl juist in die diversiteit
veel kracht zit…).
Levert daarom
+ concrete handreikingen om de
‘onderstroom’ op basis van heldere
prioriteiten te beïnvloeden en
+ het besef bij medewerkers hoe zij zelf
kunnen bijdragen aan de verbetering.

en zorgt daarmee voor beter rendement
op investeringen in mensen binnen
organisaties en voor een oplossing die
zonder gedoe wel werkt.
+  Onrust of wantrouwen
+  Geen grip
+  Fusie
+  IT-project
+  Kwaliteitssysteem niet op gang
+  Gebrekkige samenwerking
+  Gebrek aan motivatie
+  Integriteitsprobleem
+  Onduidelijkheid in leidinggeven/-nemen
+  Onzekerheid

Wij richten ons op de (vaak onuitgesproken)
waarden die mensen in een organisatie delen.
Alleen als je die verandert, veranderen de
prestaties van de organisatie.
Gecertificeerde consultants voor
Dick Gaasbeek (‘54)
communicatie & organisatie
Bianca Eve (’75)
HR & organisatie
Uitdaging I: het management- Waarneming is beleving.
- Beleving wordt mede bepaald door cultuur.
- Management is zelf deel van cultuur en
bepaalt dus ook hoe mensen in de organisatie
met elkaar en hun omgeving omgaan.

‘Vaak word ik pas alert op het moment dat iets in mijn perceptie
bijzonder is en dan kijk ik dieper en verder in het proces.’
Uitdaging II: de medewerkers
 Mensen, organisatiesystemen
 en druk
Uitdaging II: de medewerkers
                       ©Jan Dirk van der BurgMensen en organisatiesystemen zonder druk…
‘Culture eats strategy for breakfast.’
(Peter Drucker)                  visie
                  missie
yellow elephant        strategie
= onderzoek
= analyse
= diagnose       structuur
= advies       systemen       cultuur
= ondersteuning    processen
 bij implementatie
systemen
               implementeren
                        leiding
       leiding geven
                       accepteren


     arbo/milieu               training


     kwaliteit      cultuur         scholing

                         personeels
      productie
                         ontwikkeling

         kosten            opbrengsten


                vertrouwen

And not only strategy…
Onze basis: organisatiecultuur

= ‘software’ die mensen in een organisatie
laat samenwerken‘Organisatiecultuur is de manier waarop leden
en belanghebbenden van een organisatie zich
verhouden tot elkaar, hun werk en omgeving
in vergelijking met andere organisaties.’
(prof. dr. Geert Hofstede)
Ook recent wetenschappelijk onderzoek toont
weer aan dat een gedeelde missie en meer
betrokkenheid positieve invloed hebben op de
groei en winstgevendheid van een organisatie.
(Van Wijk, VU Amsterdam, 2012)
yellow elephant creëert waarde door mensen
(weer) met hun organisatie te verbinden
met als resultaat duurzame verbetering, een
plezierige, open cultuur waar inspanningen meer
resultaat en dus beter rendement opleveren.
Welke factoren beïnvloeden organisatiecultuur?
► Aard activiteiten
► Persoonlijkheid oprichter
► Persoonlijkheid topmanagers
► Gebruikte technologie
► Mate van risico
► Verwachtingen stakeholders
► Opleidingsniveau
► Gemiddelde leeftijd en gemiddelde senioriteit
► Mate van concurrentie
► Economische situatie en verwachtingen
► Traumatische ervaringen
► Nationaliteit    e.a.
Grotendeels online onderzoek op basis van Hofstede
Model geeft per ‘eenheid’ concrete gegevens over

+ vertrouwen, veiligheid en veranderbereidheid
+ identificatie met de organisatie
+ acceptatie van leiderschapsstijl
+ effectiviteit, werkdiscipline en toegankelijkheid
+ klantoriëntatie, focus en de ervaren
managementovertuiging

en tegelijk concrete aanwijzingen voor verbeteracties,
zodat de verbetering op basis van heldere prioriteiten
van start gaat.
Modules als fundament voor de toekomst


                      goede       uitgebreide
          actueel       gesprekken     verkenning
  actuele
         vergelijken
cultuurmeting
         met optimaal

         verbinding &
ideaal volgens           diepte    bureau
         functionele
 medewerkers           interviews   onderzoek
          diversiteit


         uitbreiding   verander   veranderen
 observaties
          meting    instrumenten   in gang               deep              hermeting
    moderaties
              democracy
Modules als fundament voor de toekomst

Praktisch aanpakken I

Een reeks goed geleide gesprekken kan binnen
een afdeling of een kleinere organisatie al tot
forse verbeteringen leiden.

Werkt ook als vertrouwelijkheid belangrijk is
of als de stap naar een quick scan of andere
onderzoeksmethode nog te groot is.
Modules als fundament voor de toekomst

Praktisch aanpakken II


Met als basis het Hofstede Model; een grotendeels
online meetmethode die met minimaal tijdsbeslag
maximaal inzicht geeft in wat er nu leeft in uw
organisatie
en die zicht kan bieden op de toekomst.

Met deze methode kunnen ook hele concrete,
praktische verbeter‘tools’ worden gegenereerd.
Wat levert onderzoek op basis van
organisatiecultuur op?


+ concrete cijfers (op een schaal van 1-100)
van wat tot dan ’een idee’ was
+ scherp geformuleerd wat niet gezegd wordt
+ meer productiviteit, efficiency en innovatief
vermogen
+ minder fouten, burn-out en ‘politiek’
+ effectiever klantgericht werken
en het helpt processen te versnellen en te
versoepelen.
Onderzoeken van organisatiecultuur op
basis van The Hofstede Model samengevat:+ objectief, individueel, nauwkeurig, op maat
+ database > 1.500 bedrijven
+ licht de hele organisatie door
+ minimaal tijdsbeslag
+ maximaal inzicht
+ geeft inzicht in heden en zicht op toekomst
(i.t.t. financiële cijfers die alleen iets over
verleden zeggen)
+ levert concrete, praktische verbeter‘tools’
Organisatiecultuur meten
Dimensies volgens The Hofstede model


1.  Middelen –            2.  Intern – extern gericht
   doelgericht   (effectiviteit)    (klantoriëntatie)

   Losse – strikte          4.  Lokaal – professioneel
3.  werkdiscipline             (focus binnen/buiten)
   (controle/aansturing)
5.  Open – gesloten          6.  Mens – werkgericht
   (toegankelijkheid)           (managementovertuiging)


7.  Leiderschapacceptatie 8.        Identificatie met
   (leiderschapsstijl)          organisatie (verbinding)

(= interventie op)
Van analyse tot advies

 0       2     4        6      8     10 -14
                                  weken


Actuele score
                        Presentatie


                verwerking
                Informatie
                        resultaat,  Vaststellen   Vervolg
                        bespreken   veranderacties
                        strategie

     Optimale score

Strategisch
venster
Online onderzoek
Online onderzoek
Resultaat op maat

        D2: Klantgerichtheid
Overzichtelijk inzicht

       Doel   Extern  Strikt  Professioneel Gesloten  Werk  Hoog  Hoog
    1
    00
    9
    0
    8
    0
    7
    0
    6
    0
    5
    0
    4
    0
    3
    0
    2
    0
    1
    0
    0
      Middelen  Intern  Los     Lokaal   Open   Mens  Laag  Laag
Concrete acties
Veranderacties tot in de kern

                Beliefs
                Waarden
                Rituals
                Praktijken
                Attitudes
                Houding
                Behaviour
                Gedrag
                Symbols
                Symbolen
(H) Het management is verantwoordelijk voor het
permanent optimaliseren van de prestaties van
de organisatie en aansprakelijk voor de resultaten

yellow elephant biedt:
- degelijke basis om verbetering in gang te zetten,
bij te sturen en verschillende trajecten meetbaar te
houden
- gericht op het totaal i.p.v. individu
- onze aanpak versterkt besef bij medewerkers hoe
zij zelf kunnen bijdragen
Onze aanpak is

+ niet ‘invasief’, wel diepgaand
+ geen heisessies en fusiefeesten
+ deelonderzoeken o.b.v. specifieke topics
(vertrouwen, transparantie, verantwoording)
+ concrete, praktische verbeter‘tools’
+ snel in te zetten, snel resultaat

Met een persoonlijke, betrokken insteek en
bijzondere vasthoudendheid.
Enkele referenties
Internationaal toegepast bij o.a.
Helderheid vooraf over de kosten

Basismeting 1 eenheid                             € 3.200,-
Tweede eenheid                                 € 1.400,-
Iedere volgende (tot maximaal 20)                       € 440,-
Begeleiding consultant/dagdeel                         € 500,-
Een eenheid bestaat uit minimaal 7 mensen. In beginsel geldt geen maximum aantal deelnemers per groep.
Naarmate meer eenheden gemeten worden daalt de prijs per eenheid en laten de uren begeleiding
‘schaalvoordelen’ laten zien.
bedankt u
voor uw betrokkenheid en belangstelling.
1 von 33

Recomendados

Kennismaking yellow elephant von
Kennismaking yellow elephantKennismaking yellow elephant
Kennismaking yellow elephantDick Gaasbeek
319 views32 Folien
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Diane Dros
472 views20 Folien
Het Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any device von
Het Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any deviceHet Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any device
Het Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any deviceonderwijsgroeptilburg
609 views47 Folien
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie Utrecht von
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie UtrechtCrowdsourcing door Frank Willems voor Provincie Utrecht
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie UtrechtFrank Willems
925 views55 Folien
Org Co Alg Pro von
Org Co Alg ProOrg Co Alg Pro
Org Co Alg ProArnold Vermeulen DJV
439 views18 Folien
Talent met een knipoog von
Talent met een knipoogTalent met een knipoog
Talent met een knipoogMark van den Broek
836 views103 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart von
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartPieter Rop
935 views18 Folien
Van moeten naar willen gebruiken von
Van moeten naar willen gebruikenVan moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruikenSasja Beerendonk
3.2K views67 Folien
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...3ND B.V.
1.3K views32 Folien
Vbz kam 23 april 2015 von
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015Cees Pronk
737 views43 Folien
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends von
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerendsWorkshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerendsAnneke Dekkers
608 views15 Folien
Thema 5 diagnosemodellen von
Thema 5 diagnosemodellenThema 5 diagnosemodellen
Thema 5 diagnosemodellenMiki Blom
6K views10 Folien

Was ist angesagt?(20)

Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart von Pieter Rop
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Pieter Rop935 views
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von 3ND B.V.
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
3ND B.V.1.3K views
Vbz kam 23 april 2015 von Cees Pronk
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015
Cees Pronk737 views
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends von Anneke Dekkers
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerendsWorkshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Anneke Dekkers608 views
Thema 5 diagnosemodellen von Miki Blom
Thema 5 diagnosemodellenThema 5 diagnosemodellen
Thema 5 diagnosemodellen
Miki Blom6K views
2 Thepoint Presentatie Juli 2010 von linkedinss
2 Thepoint Presentatie Juli 20102 Thepoint Presentatie Juli 2010
2 Thepoint Presentatie Juli 2010
linkedinss92 views
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam... von Frank Willems
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...
Frank Willems1.1K views
Organisatie motivatie onderzoek nolost capital a4 von Sven Rickli
Organisatie motivatie onderzoek nolost capital a4Organisatie motivatie onderzoek nolost capital a4
Organisatie motivatie onderzoek nolost capital a4
Sven Rickli395 views
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen] von jaloul
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
090409presentatiehansvermaak13plus[1] [Automatisch Opgeslagen]
jaloul1.3K views
Sheets Prof. Segers von TASK24
Sheets Prof. SegersSheets Prof. Segers
Sheets Prof. Segers
TASK24185 views
HRM Hijst De Zeilen - presentatie Organisatieverandering door co-creatie 17-0... von mvanmoerkerk
HRM Hijst De Zeilen - presentatie Organisatieverandering door co-creatie 17-0...HRM Hijst De Zeilen - presentatie Organisatieverandering door co-creatie 17-0...
HRM Hijst De Zeilen - presentatie Organisatieverandering door co-creatie 17-0...
mvanmoerkerk1.1K views
Effectiever werken, wie doet dat nou niet - Nanne Dodde 3ND - VNF Utrecht 18m... von 3ND B.V.
Effectiever werken, wie doet dat nou niet - Nanne Dodde 3ND - VNF Utrecht 18m...Effectiever werken, wie doet dat nou niet - Nanne Dodde 3ND - VNF Utrecht 18m...
Effectiever werken, wie doet dat nou niet - Nanne Dodde 3ND - VNF Utrecht 18m...
3ND B.V.444 views
Event P&O 2.0 09: Werken 2.0 von Jan Krans
Event P&O 2.0 09: Werken 2.0Event P&O 2.0 09: Werken 2.0
Event P&O 2.0 09: Werken 2.0
Jan Krans302 views
Presentation innvire bv2012 von Eelco Voogd
Presentation innvire bv2012Presentation innvire bv2012
Presentation innvire bv2012
Eelco Voogd337 views
Het nieuwe werken ontrafeld | Bright & Company von Ruurd Baane
Het nieuwe werken ontrafeld | Bright & CompanyHet nieuwe werken ontrafeld | Bright & Company
Het nieuwe werken ontrafeld | Bright & Company
Ruurd Baane1.9K views
Ruurd Baane - INK-najaarssymposium Het Nieuwe Werken von INK Utrecht
Ruurd Baane - INK-najaarssymposium Het Nieuwe WerkenRuurd Baane - INK-najaarssymposium Het Nieuwe Werken
Ruurd Baane - INK-najaarssymposium Het Nieuwe Werken
INK Utrecht884 views
Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media von Frank Willems
Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social mediaInspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media
Inspiratiesessie crowdsourcing, sociale innovatie en social media
Frank Willems2.8K views

Destacado

Cd of an album von
Cd of an albumCd of an album
Cd of an albumposnic555
101 views5 Folien
Iuavcamp presentazione von
Iuavcamp presentazioneIuavcamp presentazione
Iuavcamp presentazionebiasire
444 views14 Folien
Benedict Evans Enders Analysis Presentation von
Benedict Evans Enders Analysis PresentationBenedict Evans Enders Analysis Presentation
Benedict Evans Enders Analysis PresentationCommunicate Magazine
4.7K views23 Folien
Bmi & the rabbit agency von
Bmi & the rabbit agencyBmi & the rabbit agency
Bmi & the rabbit agencyCommunicate Magazine
526 views15 Folien
Ley 1014 von
Ley 1014Ley 1014
Ley 1014duvan sebastian
557 views13 Folien
SCA Networking Event - 29 April 2010 von
SCA Networking Event - 29 April 2010SCA Networking Event - 29 April 2010
SCA Networking Event - 29 April 2010Scotland's Colleges
280 views7 Folien

Destacado(20)

Cd of an album von posnic555
Cd of an albumCd of an album
Cd of an album
posnic555101 views
Iuavcamp presentazione von biasire
Iuavcamp presentazioneIuavcamp presentazione
Iuavcamp presentazione
biasire444 views
Envision South Asia-Civil Society Organisations von guest2ebb88
Envision South Asia-Civil Society OrganisationsEnvision South Asia-Civil Society Organisations
Envision South Asia-Civil Society Organisations
guest2ebb88470 views
Internal Data Monitoring in OGD and PSI von Bernhard Krabina
Internal Data Monitoring in OGD and PSI Internal Data Monitoring in OGD and PSI
Internal Data Monitoring in OGD and PSI
Bernhard Krabina745 views
Sistema solar von rouribe
Sistema solarSistema solar
Sistema solar
rouribe300 views
Discussion about my poster[1] von HanaEllis
Discussion about my poster[1]Discussion about my poster[1]
Discussion about my poster[1]
HanaEllis242 views
OBrill ePortfolio von obpatrick
OBrill ePortfolioOBrill ePortfolio
OBrill ePortfolio
obpatrick198 views
Clifton school district demographics von guest09562d7
Clifton school district demographicsClifton school district demographics
Clifton school district demographics
guest09562d7204 views

Similar a Introductie yellow elephant

Hogere leeropbrengsten 110330 von
Hogere leeropbrengsten 110330Hogere leeropbrengsten 110330
Hogere leeropbrengsten 110330LPC
601 views44 Folien
Bpc Missie 10 4 2012 von
Bpc Missie 10 4 2012Bpc Missie 10 4 2012
Bpc Missie 10 4 2012wesselberkman
400 views28 Folien
Company Profiel von
Company ProfielCompany Profiel
Company ProfielMichiel Vermeulen
184 views16 Folien
Het belang van de kenniswerker in Asset Management Organisaties von
Het belang van de kenniswerker in Asset Management OrganisatiesHet belang van de kenniswerker in Asset Management Organisaties
Het belang van de kenniswerker in Asset Management OrganisatiesWerner Van Acker
481 views27 Folien
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden von
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Ido Verhagen
665 views7 Folien
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor! von
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!dennislanda
358 views11 Folien

Similar a Introductie yellow elephant(20)

Hogere leeropbrengsten 110330 von LPC
Hogere leeropbrengsten 110330Hogere leeropbrengsten 110330
Hogere leeropbrengsten 110330
LPC601 views
Het belang van de kenniswerker in Asset Management Organisaties von Werner Van Acker
Het belang van de kenniswerker in Asset Management OrganisatiesHet belang van de kenniswerker in Asset Management Organisaties
Het belang van de kenniswerker in Asset Management Organisaties
Werner Van Acker481 views
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden von Ido Verhagen
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Ido Verhagen665 views
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor! von dennislanda
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
dennislanda358 views
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13 von Michiel Vermeulen
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13
The brown paper company ons onderscheidend dna 30 3-13
Michiel Vermeulen452 views
Building Effective Teams von Chris Flink
Building Effective TeamsBuilding Effective Teams
Building Effective Teams
Chris Flink2.1K views
Waarderende benadering of appreciative inquiry von HRwijs
Waarderende benadering of appreciative inquiryWaarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiry
HRwijs2K views
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat? von mjonkers
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
Verschoor & Oudshoorn: waarom, hoe en wat?
mjonkers455 views
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel von R. Zandbergen
Het Nieuwe Werken - Gemeente LittenseradielHet Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
R. Zandbergen622 views
Presentatie Duurzame Inzetbaarheid von mschellevis
Presentatie Duurzame InzetbaarheidPresentatie Duurzame Inzetbaarheid
Presentatie Duurzame Inzetbaarheid
mschellevis3K views
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken von R. Zandbergen
Netwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe WerkenNetwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe Werken
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken
R. Zandbergen601 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von lsguldenmund
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
lsguldenmund281 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 von bregvandegeer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
bregvandegeer418 views

Introductie yellow elephant

 • 1. Mensen kunnen samenwerken omdat zij bepaalde waarden delen, maar ze spreken ze zelden uit. Wij halen die (vaak onuitgesproken) afspraken boven water. Alleen als je die verandert, veranderen de prestaties van de organisatie.
 • 2. Aangeleerd Aangeboren Individu symbolen gedrag Aangeleerd houding Collectief door rituelen de groep waarden Aangeboren Gelijk voor alle mensen groep: bijv. land, beroep, organisatie, familie Iedere groep heeft een eigen, unieke cultuur
 • 3. - Het management is verantwoordelijk voor het permanent optimaliseren van de prestaties van de organisatie en aansprakelijk voor de resultaten. - Ieder mens is uniek, heeft z’n eigen geschiedenis en ziet dus dezelfde dingen soms heel anders. - Weinig mensen staan er bij stil wat dit betekent voor hoe iemand omgaat met anderen en met bepaalde situaties (terwijl juist in die diversiteit veel kracht zit…).
 • 4. Levert daarom + concrete handreikingen om de ‘onderstroom’ op basis van heldere prioriteiten te beïnvloeden en + het besef bij medewerkers hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de verbetering. en zorgt daarmee voor beter rendement op investeringen in mensen binnen organisaties en voor een oplossing die zonder gedoe wel werkt.
 • 5. + Onrust of wantrouwen + Geen grip + Fusie + IT-project + Kwaliteitssysteem niet op gang + Gebrekkige samenwerking + Gebrek aan motivatie + Integriteitsprobleem + Onduidelijkheid in leidinggeven/-nemen + Onzekerheid Wij richten ons op de (vaak onuitgesproken) waarden die mensen in een organisatie delen. Alleen als je die verandert, veranderen de prestaties van de organisatie.
 • 6. Gecertificeerde consultants voor Dick Gaasbeek (‘54) communicatie & organisatie Bianca Eve (’75) HR & organisatie
 • 7. Uitdaging I: het management - Waarneming is beleving. - Beleving wordt mede bepaald door cultuur. - Management is zelf deel van cultuur en bepaalt dus ook hoe mensen in de organisatie met elkaar en hun omgeving omgaan. ‘Vaak word ik pas alert op het moment dat iets in mijn perceptie bijzonder is en dan kijk ik dieper en verder in het proces.’
 • 8. Uitdaging II: de medewerkers Mensen, organisatiesystemen en druk
 • 9. Uitdaging II: de medewerkers ©Jan Dirk van der Burg Mensen en organisatiesystemen zonder druk…
 • 10. ‘Culture eats strategy for breakfast.’ (Peter Drucker) visie missie yellow elephant strategie = onderzoek = analyse = diagnose structuur = advies systemen cultuur = ondersteuning processen bij implementatie
 • 11. systemen implementeren leiding leiding geven accepteren arbo/milieu training kwaliteit cultuur scholing personeels productie ontwikkeling kosten opbrengsten vertrouwen And not only strategy…
 • 12. Onze basis: organisatiecultuur = ‘software’ die mensen in een organisatie laat samenwerken ‘Organisatiecultuur is de manier waarop leden en belanghebbenden van een organisatie zich verhouden tot elkaar, hun werk en omgeving in vergelijking met andere organisaties.’ (prof. dr. Geert Hofstede)
 • 13. Ook recent wetenschappelijk onderzoek toont weer aan dat een gedeelde missie en meer betrokkenheid positieve invloed hebben op de groei en winstgevendheid van een organisatie. (Van Wijk, VU Amsterdam, 2012) yellow elephant creëert waarde door mensen (weer) met hun organisatie te verbinden met als resultaat duurzame verbetering, een plezierige, open cultuur waar inspanningen meer resultaat en dus beter rendement opleveren.
 • 14. Welke factoren beïnvloeden organisatiecultuur? ► Aard activiteiten ► Persoonlijkheid oprichter ► Persoonlijkheid topmanagers ► Gebruikte technologie ► Mate van risico ► Verwachtingen stakeholders ► Opleidingsniveau ► Gemiddelde leeftijd en gemiddelde senioriteit ► Mate van concurrentie ► Economische situatie en verwachtingen ► Traumatische ervaringen ► Nationaliteit e.a.
 • 15. Grotendeels online onderzoek op basis van Hofstede Model geeft per ‘eenheid’ concrete gegevens over + vertrouwen, veiligheid en veranderbereidheid + identificatie met de organisatie + acceptatie van leiderschapsstijl + effectiviteit, werkdiscipline en toegankelijkheid + klantoriëntatie, focus en de ervaren managementovertuiging en tegelijk concrete aanwijzingen voor verbeteracties, zodat de verbetering op basis van heldere prioriteiten van start gaat.
 • 16. Modules als fundament voor de toekomst goede uitgebreide actueel gesprekken verkenning actuele vergelijken cultuurmeting met optimaal verbinding & ideaal volgens diepte bureau functionele medewerkers interviews onderzoek diversiteit uitbreiding verander veranderen observaties meting instrumenten in gang deep hermeting moderaties democracy
 • 17. Modules als fundament voor de toekomst Praktisch aanpakken I Een reeks goed geleide gesprekken kan binnen een afdeling of een kleinere organisatie al tot forse verbeteringen leiden. Werkt ook als vertrouwelijkheid belangrijk is of als de stap naar een quick scan of andere onderzoeksmethode nog te groot is.
 • 18. Modules als fundament voor de toekomst Praktisch aanpakken II Met als basis het Hofstede Model; een grotendeels online meetmethode die met minimaal tijdsbeslag maximaal inzicht geeft in wat er nu leeft in uw organisatie en die zicht kan bieden op de toekomst. Met deze methode kunnen ook hele concrete, praktische verbeter‘tools’ worden gegenereerd.
 • 19. Wat levert onderzoek op basis van organisatiecultuur op? + concrete cijfers (op een schaal van 1-100) van wat tot dan ’een idee’ was + scherp geformuleerd wat niet gezegd wordt + meer productiviteit, efficiency en innovatief vermogen + minder fouten, burn-out en ‘politiek’ + effectiever klantgericht werken en het helpt processen te versnellen en te versoepelen.
 • 20. Onderzoeken van organisatiecultuur op basis van The Hofstede Model samengevat: + objectief, individueel, nauwkeurig, op maat + database > 1.500 bedrijven + licht de hele organisatie door + minimaal tijdsbeslag + maximaal inzicht + geeft inzicht in heden en zicht op toekomst (i.t.t. financiële cijfers die alleen iets over verleden zeggen) + levert concrete, praktische verbeter‘tools’
 • 21. Organisatiecultuur meten Dimensies volgens The Hofstede model 1. Middelen – 2. Intern – extern gericht doelgericht (effectiviteit) (klantoriëntatie) Losse – strikte 4. Lokaal – professioneel 3. werkdiscipline (focus binnen/buiten) (controle/aansturing) 5. Open – gesloten 6. Mens – werkgericht (toegankelijkheid) (managementovertuiging) 7. Leiderschapacceptatie 8. Identificatie met (leiderschapsstijl) organisatie (verbinding) (= interventie op)
 • 22. Van analyse tot advies 0 2 4 6 8 10 -14 weken Actuele score Presentatie verwerking Informatie resultaat, Vaststellen Vervolg bespreken veranderacties strategie Optimale score Strategisch venster
 • 25. Resultaat op maat D2: Klantgerichtheid
 • 26. Overzichtelijk inzicht Doel Extern Strikt Professioneel Gesloten Werk Hoog Hoog 1 00 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 Middelen Intern Los Lokaal Open Mens Laag Laag
 • 28. Veranderacties tot in de kern Beliefs Waarden Rituals Praktijken Attitudes Houding Behaviour Gedrag Symbols Symbolen
 • 29. (H) Het management is verantwoordelijk voor het permanent optimaliseren van de prestaties van de organisatie en aansprakelijk voor de resultaten yellow elephant biedt: - degelijke basis om verbetering in gang te zetten, bij te sturen en verschillende trajecten meetbaar te houden - gericht op het totaal i.p.v. individu - onze aanpak versterkt besef bij medewerkers hoe zij zelf kunnen bijdragen
 • 30. Onze aanpak is + niet ‘invasief’, wel diepgaand + geen heisessies en fusiefeesten + deelonderzoeken o.b.v. specifieke topics (vertrouwen, transparantie, verantwoording) + concrete, praktische verbeter‘tools’ + snel in te zetten, snel resultaat Met een persoonlijke, betrokken insteek en bijzondere vasthoudendheid.
 • 32. Helderheid vooraf over de kosten Basismeting 1 eenheid € 3.200,- Tweede eenheid € 1.400,- Iedere volgende (tot maximaal 20) € 440,- Begeleiding consultant/dagdeel € 500,- Een eenheid bestaat uit minimaal 7 mensen. In beginsel geldt geen maximum aantal deelnemers per groep. Naarmate meer eenheden gemeten worden daalt de prijs per eenheid en laten de uren begeleiding ‘schaalvoordelen’ laten zien.
 • 33. bedankt u voor uw betrokkenheid en belangstelling.