Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Linkbuilding tips & tricks - Indenty Search Marketing Insights

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Personification
Personification
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

Linkbuilding tips & tricks - Indenty Search Marketing Insights

Herunterladen, um offline zu lesen

Presentatie over linkbuilding en twaalf methoden besproken hoe je het aantal links naar je website kunt vergroten. Presentatie gegeven tijdens het congres "Search Marketing Insights" van Indenty.

Presentatie over linkbuilding en twaalf methoden besproken hoe je het aantal links naar je website kunt vergroten. Presentatie gegeven tijdens het congres "Search Marketing Insights" van Indenty.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Linkbuilding tips & tricks - Indenty Search Marketing Insights (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Linkbuilding tips & tricks - Indenty Search Marketing Insights

 1. 1. Search Marketing Insights<br />Linkbuilding tips & tricks<br />Dennis Sievers<br />Online marketing consultant<br />d.sievers@innovadis.com<br />@resiever<br />/dennis.sievers<br />/in/dennissievers<br />www.dennissievers.com<br />dennis.sievers<br />resiever@gmail.com<br />
 2. 2. Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 3. 3. Agenda<br /><ul><li>Waaromlinkbuilding?
 4. 4. Wat is linkbuilding?
 5. 5. 12 linkbuildingmethodenvanuit de organisatie
 6. 6. Gevaren
 7. 7. Vragen</li></ul>Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 8. 8. Waarom links?<br /><ul><li> links zijneenvorm van vertrouwen
 9. 9. hoge mate van vertrouwenzorgtvoorautoriteit
 10. 10. eenautoriteitheeftinvloed op rankings
 11. 11. bezoekerszieneenhoge ranking alskwaliteit</li></ul>Vertrouwen + autoriteit + rankings + kwaliteit = relevantie<br />Relevantie = € € €<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 12. 12. Waarom links?<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 13. 13. Linkbuilding isgéén taak die<br /><ul><li> eenmalig is,
 14. 14. ‘even snel’ gedaankanworden of
 15. 15. via éénvastemethodeuitgevoerdkanworden en
 16. 16. eenvoudiguitbesteedkanworden.</li></ul>En nee, linkbuildingdraaitooknietomPageRank. <br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 17. 17. Linkbuildingdraaitom ‘stemmen’<br />1.000 stemmen<br />Populariteit: 1<br />Autoriteit: 1<br />16.000.000 stemmen<br />Populariteit: 10<br />Autoriteit: 10<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 18. 18. En de kwaliteit van dezestemmen<br />Dennis Sievers? Jazeker, daarbenikgisteren op de koffiegeweest.<br />1.001stemmen<br />Populariteit: 4<br />Autoriteit: 1<br />16.000.000 stemmen<br />Populariteit: 10<br />Autoriteit: 10<br />1.000 stemmen<br />Populariteit: 1<br />Autoriteit: 1<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 19. 19. En de relevantie van dezestemmen<br />Ik blog namelijkook over online marketing en heb hem lerenkennentijdenseen search congres.<br />1.001stemmen<br />Populariteit: 4<br />Autoriteit: 2<br />16.000.000 stemmen<br />Populariteit: 10<br />Autoriteit: 10<br />1.001 stemmen<br />Populariteit: 4<br />Autoriteit: 1<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 20. 20. En de diversiteit van dezestemmen<br />martijnbeijk.com<br />koningshuis.nl/bea<br />chapter42.nl<br />koningshuis.nl/wim<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 21. 21. Elke stem telt… focus op<br /><ul><li> relevante, unieke & geïndexeerdepagina’s
 22. 22. linkplaatsing in de content
 23. 23. natuurlijkelinktekst
 24. 24. nofollow links
 25. 25. co-citation
 26. 26. traffic</li></ul>Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 27. 27. 12<br />Linkbuildingmethodes die je vanuit je <br />eigenorganisatiekuntondernemen.<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 28. 28. 1. Meld je website aanbijbekenderelevante business directories en startpagina’s.<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 29. 29. 2. Kijkwaar je concurrenten links vandaanhalen en benader die waarjijookzoukunnen of willenstaan.<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 30. 30. 3. Gebruikeenzoekmachineomtezoekennaarrelevantelinkbronnen<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 31. 31. 4. Zoekuitwelke websites eendode link naarjouw website bevatten en benaderze<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 32. 32. 5. Gabloggen of wordteengastblogger op een relevant blog<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 33. 33. 6. Meng je in relevantediscussies op forums<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 34. 34. 7. Gebruik je netwerk. Denkaanmedewerkers, leveranciers, partners en klanten<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 35. 35. 8. Gebruik marketing en PR om in de publiciteittekomen<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 36. 36. 9. Doneerof sponsor<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 37. 37. 10. Organiseereen event :-)<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 38. 38. 11. Gasamenwerken met scholen en universiteiten<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 39. 39. 12. *kuch* koop *kuch* anderekwalitatieve links<br />(maarzorgdat je het onopvallenddoet)<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 40. 40. Andere mogelijkheden…<br />Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 41. 41. Gevaren<br /><ul><li>Onnatuurlijkelinkgroei
 42. 42. Te veel links subpagina’si.p.v. homepage
 43. 43. Overoptimalisatie
 44. 44. Geendiversiteit in links
 45. 45. Duidelijkelinkinkoop</li></ul>Search Marketing Insights<br />Indenty<br />
 46. 46. Linkbuildenbestaatgrotendeelsuitnetwerken…<br />
 47. 47. en creatiefzijn met de mogelijkheden<br />
 48. 48. Bedanktvooruwaandacht<br />Q?<br />Dennis Sievers<br />d.sievers@innovadis.com<br />@resiever<br />/dennis.sievers<br />/in/dennissievers<br />www.dennissievers.com<br />dennis.sievers<br />resiever@gmail.com<br />

×