SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
14 de novembre 2019
CENTRE SOCIAL – 19:30 h.
Audiència Pública
Pressupost 2019
Pressupost 2019 - Ingressos
INGRESSOS - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 %
CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 9.513.235,00 9.479.971,79 0,35
CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 350.000,00 230.000,00 52,17
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.692.321,99 2.623.707,07 2,62
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.578.860,00 3.450.374,97 3,72
CAPITOL 5 – PATRIMONIALS 112.750,00 116.530,18 -3,24
OPERACIONS CORRENTS 16.247.166,99 15.900.584,01 2,18
CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 0 920.000,00 -100,00
CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.666.928,88 583.814,71 185,52
OPERACIONS CORRENTS 1.666.928,88 1.503.814,71 10,85
OPERACIONS NO FINANCERES 17.914.095,87 17.254.398,72 2,93
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 2.618.104,13 2.888.101,28 -9,35
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.624.604,13 2.894.601,28 -9,35
TOTAL € PRESSUPOST INGRESSOS 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18
Impostos,
taxes i preus
públics
61,13%
Transferències
corrents
17,42%
Ingressos
patrimonials
0,55%
Transferències
de capital
8,12%
Actius i
passius
financers
12,78%
20.538.700,00 €
Pressupost 2019 - Ingressos
Pressupost 2019 - Despeses
DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 %
CAPÍTOL 1 – PERSONAL 6.688.875,99 6.389.401,86 4,69
CAPITOL 2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.981.068,90 5.176.174,47 -3,77
CAPÍTOL 3 – FINANCERES 81.804,43 60.365,39 35,52
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.078.923,81 2.987.581,94 3,06
CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA 135.000,00 100.000,00 35,00
OPERACIONS CORRENTS 14.965.673,13 14.684.523,66 1,71
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 4.690.989,11 4.350.824,07 7,82
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 68.880,96 384.365,45 -82,08
OPERACIONS CAPITAL 4.759.870,07 4.735.189,52 0,52
OPERACIONS NO FINANCERES 19.725.543,20 19.448.713,18 1,42
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 806.656,80 843.786,82 -4,40
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 813.156,80 850.286,82 -4,40
TOTAL € PRESSUPOST DESPESES 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18
Pressupost 2019 – Àrees de despesa
4.19%
54,36%
3.70%
17,15%
7.27%
13,32%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Àrea 0 -
Deute
públic
Àrea 1 -
Serveis
públics
bàsics
Àrea 2 -
Actuacions
protecció i
promoció
social
Àrea 3 -
Producció
de béns
públics
Àrea 4 -
Actuacions
caràcter
econòmic
Àrea 9 -
Actuacions
caràcter
general
20.538.700,00 €
Pressupostos participatius (I)
Per segon any hem celebrat els pressupostos participatius
a Cubelles per decidir i votar propostes per destinar un
màxim de 150.000,00€ del pressupost de l'exercici 2019
en despeses d’inversió.
S’han presentat 119 propostes
(42 més que a 2018) i tècnicament
s’han validat 32 (3 menys que a
2018), la resta s’han denegat per ja
estar previstes (17), repetides (13) o
per resultar no vàlides (57).
Pressupostos participatius (II)
Han participat 710 ciutadans de Cubelles, un 5,6% del total
de veïns/es censat/des, 224 més que a 2018. L’edat
mínima de participació s’ha rebaixat als majors de 16 anys.
Les propostes escollides aplicant les bases del procés són:
Núm. Títol de la proposta Cost Vots Acumulat
21 Instal·lar un Parkour al costat Skatepark. 85.000,00 € 239 85.000,00 €
67 Fer un parc de cal·listènia al costat de l'Skatepark 18.000,00 € 233 103.000,00 €
69 Instal·lar una font antivandàlica al parc de les Salines / Skatepark 2.000,00 € 195 105.000,00 €
105 Ampliar les grades del camp de futbol 28.100,00 € 118 133.100,00 €
42 Instal·lar un bicibox a la pl. de l'Estació 10.000,00 € 74 143.100,00 €
70 Posar més enllumenat a l'Skatepark 6.900,00 € 63 150.000,00 €
Benestar Social (I)
Incrementem les aplicacions pressupostàries de Benestar
Social per 2019 prop dels 75.000,00€, fet que suposa un
acumulat d’un 30% durant el mandat 2015 -2019:
Exercici Crèdits Increment €
versus 2015
Increment %
versus 2015
2019 697.513,70€ 74.011,61€ 29,21%
2018 623.502,09€ 83.685,15€ 15,50%
2017 548.994,82€ 9.177,88€ 1,70%
2016 542.130,46€ 2.313,52€ 0,4%
2015 539.816,94€
Benestar Social (II)
Increment de 43.853,44 € de la partida pressupostària
“Consell Serveis Socials”:
• Ampliació Conveni Serveis Socials amb el Consell Comarcal
del Garraf: increment de dues treballadores a jornada parcial
(administrativa i coordinadora d’equips), ampliació atenció al públic
(des de les 9h), ampliació atenció SIAD (servei atenció a la dona)
• Increment SAD dependència per poder atendre totes les
necessitats generades per l’entrada en vigor del grau I de
dependència (Llei de la dependència)
• Conveni transport adaptat
• Conveni PECT sobre envelliment actiu i saludable i dependència
Joventut / Educació
Previst habilitar l’Antiga llar d’infants l’Estel per a ubicar-hi:
• Servei d’Educació: informació i assessorament en l’àmbit
d’educació
• Servei de Joventut: informació i assessorament en l’àmbit de
joventut, Espai Jove, TRACA (prevenció drogodependències),
Assessoria de salut – sexualitat, Impuls Jove- Garantia Juvenil
Per dur a terme el projecte es destinaran:
• 15.000 € per el mobiliari i material necessari per adequar l’espai
a les necessitats dels serveis (partida pressupostària 71 337 62500-
Mobiliari)
• 20.000 € per cablejat i interconnexió DSD (xarxa, wifi...)
• Al 2019 es realitzarà la contractació per a disposar del projecte-
estudi que determinarà la despesa d’inversió en les obres
necessàries d’adequació de l’espai.
Urbanisme
Biblioteca Municipal de Cubelles:
La Junta de Govern va aprovar el 10 d’octubre els plecs de
clàusules administratives per la construcció de la nova seu
de la Biblioteca per un màxim de 2.919.629,53€.
Estat de la licitació en curs:
• Presentació d’ofertes : 10/11/2018.
S’hi han presentat 6 empreses.
• Obertura d’ofertes: 14/11/2018.
• Adjudicació (inicis de desembre).
Anualitats execució
2018 275.000,00€ 2019 1.985.000,00€ 2020 659.629,53€
Moltes gràcies per la vostra assistència

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sant Cugat, en menys de 10 anys, superarà els 100.000 habitants
Sant Cugat, en menys de 10 anys, superarà els 100.000 habitantsSant Cugat, en menys de 10 anys, superarà els 100.000 habitants
Sant Cugat, en menys de 10 anys, superarà els 100.000 habitantsTVSantCugatSantCugat
 
Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015adamgenis
 
Prevenció per a Comunitats de Propietaris
Prevenció per a Comunitats de PropietarisPrevenció per a Comunitats de Propietaris
Prevenció per a Comunitats de PropietarisEgarsat SP
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Ajuntament de Cubelles
 
Pla d'Actuació Municipal 2019/2023 PSC La Bisbal Empordà
Pla d'Actuació Municipal 2019/2023 PSC La Bisbal EmpordàPla d'Actuació Municipal 2019/2023 PSC La Bisbal Empordà
Pla d'Actuació Municipal 2019/2023 PSC La Bisbal EmpordàOscar Aparicio Pedrosa
 
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Ajuntament del Vallès
 
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015Esteve Barrot
 

Was ist angesagt? (20)

Pressupostos de 2015
Pressupostos de 2015Pressupostos de 2015
Pressupostos de 2015
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 
Informecomptesmunicipalsoctubre2014
Informecomptesmunicipalsoctubre2014Informecomptesmunicipalsoctubre2014
Informecomptesmunicipalsoctubre2014
 
Sant Cugat, en menys de 10 anys, superarà els 100.000 habitants
Sant Cugat, en menys de 10 anys, superarà els 100.000 habitantsSant Cugat, en menys de 10 anys, superarà els 100.000 habitants
Sant Cugat, en menys de 10 anys, superarà els 100.000 habitants
 
Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015
 
Prevenció per a Comunitats de Propietaris
Prevenció per a Comunitats de PropietarisPrevenció per a Comunitats de Propietaris
Prevenció per a Comunitats de Propietaris
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Tancament 2013
Situació dels projectes del Consorci AOC. Tancament 2013Situació dels projectes del Consorci AOC. Tancament 2013
Situació dels projectes del Consorci AOC. Tancament 2013
 
Estadístiques de queixes i suggeriments
Estadístiques de queixes i suggerimentsEstadístiques de queixes i suggeriments
Estadístiques de queixes i suggeriments
 
Trias Seguretat
Trias SeguretatTrias Seguretat
Trias Seguretat
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017
 
Pla d'Actuació Municipal 2019/2023 PSC La Bisbal Empordà
Pla d'Actuació Municipal 2019/2023 PSC La Bisbal EmpordàPla d'Actuació Municipal 2019/2023 PSC La Bisbal Empordà
Pla d'Actuació Municipal 2019/2023 PSC La Bisbal Empordà
 
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
 
20140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 201320140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 2013
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
 
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
 
20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016
20151027 3 presentacions pressupost ordinari 201620151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016
20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016
 
20141023 presentació pressupost 2015
20141023 presentació pressupost 201520141023 presentació pressupost 2015
20141023 presentació pressupost 2015
 
Liquidacio pressupost 2015_presentacio
Liquidacio pressupost 2015_presentacioLiquidacio pressupost 2015_presentacio
Liquidacio pressupost 2015_presentacio
 

Ähnlich wie Audiència pública Pressupost municipal 2019

Sessio presentació pressupostos participatius
Sessio presentació pressupostos participatiusSessio presentació pressupostos participatius
Sessio presentació pressupostos participatiusAjuntament de Cubelles
 
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19Ajuntament de Barcelona
 
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaLa gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaAjuntament de Barcelona
 
Pressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalPressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalAjuntament de Pedreguer
 
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxPacoSantanaLopez
 
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidàriaPla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidàriaAjuntament de Barcelona
 
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...CiU Rubí
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Ajuntament de Barcelona
 

Ähnlich wie Audiència pública Pressupost municipal 2019 (20)

Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
 
Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021
 
Sessio presentació pressupostos participatius
Sessio presentació pressupostos participatiusSessio presentació pressupostos participatius
Sessio presentació pressupostos participatius
 
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
 
2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost
 
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
 
Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017
Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017
Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017
 
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaLa gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
 
Pressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalPressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipal
 
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
 
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidàriaPla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
Pla de xoc d'economia cooperativa, social i solidària
 
Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 
Programa leader 2016
Programa leader 2016Programa leader 2016
Programa leader 2016
 
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
 
2014 powerpoint audiencia pública
2014 powerpoint audiencia pública2014 powerpoint audiencia pública
2014 powerpoint audiencia pública
 
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
 
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
 
20130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 201220130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 2012
 

Mehr von Ajuntament de Cubelles

Sessió retorn Pressupostos Participatius Cubelles 2019
Sessió retorn Pressupostos Participatius Cubelles 2019Sessió retorn Pressupostos Participatius Cubelles 2019
Sessió retorn Pressupostos Participatius Cubelles 2019Ajuntament de Cubelles
 
Sessió retorn pressupostos participatius
Sessió retorn pressupostos participatiusSessió retorn pressupostos participatius
Sessió retorn pressupostos participatiusAjuntament de Cubelles
 
Pla mandat 2015-2019 Ajuntament de Cubelles
Pla mandat 2015-2019 Ajuntament de CubellesPla mandat 2015-2019 Ajuntament de Cubelles
Pla mandat 2015-2019 Ajuntament de CubellesAjuntament de Cubelles
 
Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019
Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019
Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019Ajuntament de Cubelles
 
Creació del Consell territorial de barris de Cubelles
Creació del Consell territorial de barris de CubellesCreació del Consell territorial de barris de Cubelles
Creació del Consell territorial de barris de CubellesAjuntament de Cubelles
 
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim CubellesConclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim CubellesAjuntament de Cubelles
 
Presentació projecte remodelació avinguda Països Catalans
Presentació projecte remodelació avinguda Països CatalansPresentació projecte remodelació avinguda Països Catalans
Presentació projecte remodelació avinguda Països CatalansAjuntament de Cubelles
 
Presentació programa regidoria Polítiques d'Igualtat
Presentació programa regidoria Polítiques d'IgualtatPresentació programa regidoria Polítiques d'Igualtat
Presentació programa regidoria Polítiques d'IgualtatAjuntament de Cubelles
 
Projecte rehabilitació planta noble Castell de Cubelles - SPAL
Projecte rehabilitació planta noble Castell de Cubelles - SPALProjecte rehabilitació planta noble Castell de Cubelles - SPAL
Projecte rehabilitació planta noble Castell de Cubelles - SPALAjuntament de Cubelles
 
Presentació "La Casa de les Dones" 8 març 2014
Presentació "La Casa de les Dones" 8 març 2014Presentació "La Casa de les Dones" 8 març 2014
Presentació "La Casa de les Dones" 8 març 2014Ajuntament de Cubelles
 
Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)
Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)
Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)Ajuntament de Cubelles
 
Presentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de Cubelles
Presentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de CubellesPresentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de Cubelles
Presentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de CubellesAjuntament de Cubelles
 

Mehr von Ajuntament de Cubelles (20)

Sessió retorn Pressupostos Participatius Cubelles 2019
Sessió retorn Pressupostos Participatius Cubelles 2019Sessió retorn Pressupostos Participatius Cubelles 2019
Sessió retorn Pressupostos Participatius Cubelles 2019
 
Sessió retorn pressupostos participatius
Sessió retorn pressupostos participatiusSessió retorn pressupostos participatius
Sessió retorn pressupostos participatius
 
Pla mandat 2015-2019 Ajuntament de Cubelles
Pla mandat 2015-2019 Ajuntament de CubellesPla mandat 2015-2019 Ajuntament de Cubelles
Pla mandat 2015-2019 Ajuntament de Cubelles
 
Campanya cívica Eix 1
Campanya cívica Eix 1Campanya cívica Eix 1
Campanya cívica Eix 1
 
Audiència pública pressupost 2016
Audiència pública pressupost 2016Audiència pública pressupost 2016
Audiència pública pressupost 2016
 
Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019
Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019
Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019
 
Creació del Consell territorial de barris de Cubelles
Creació del Consell territorial de barris de CubellesCreació del Consell territorial de barris de Cubelles
Creació del Consell territorial de barris de Cubelles
 
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim CubellesConclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
 
Policia Local Cubelles- Memoria 2014
Policia Local Cubelles- Memoria 2014Policia Local Cubelles- Memoria 2014
Policia Local Cubelles- Memoria 2014
 
Presentació projecte remodelació avinguda Països Catalans
Presentació projecte remodelació avinguda Països CatalansPresentació projecte remodelació avinguda Països Catalans
Presentació projecte remodelació avinguda Països Catalans
 
Presentació programa regidoria Polítiques d'Igualtat
Presentació programa regidoria Polítiques d'IgualtatPresentació programa regidoria Polítiques d'Igualtat
Presentació programa regidoria Polítiques d'Igualtat
 
Projecte rehabilitació planta noble Castell de Cubelles - SPAL
Projecte rehabilitació planta noble Castell de Cubelles - SPALProjecte rehabilitació planta noble Castell de Cubelles - SPAL
Projecte rehabilitació planta noble Castell de Cubelles - SPAL
 
Programa Setmana Cultural 2014
Programa Setmana Cultural 2014Programa Setmana Cultural 2014
Programa Setmana Cultural 2014
 
Revisió PAM (març 2014)
Revisió PAM (març 2014)Revisió PAM (març 2014)
Revisió PAM (març 2014)
 
Europa a prop teu 2013
Europa a prop teu 2013Europa a prop teu 2013
Europa a prop teu 2013
 
Presentació "La Casa de les Dones" 8 març 2014
Presentació "La Casa de les Dones" 8 març 2014Presentació "La Casa de les Dones" 8 març 2014
Presentació "La Casa de les Dones" 8 març 2014
 
Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)
Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)
Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)
 
Presentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de Cubelles
Presentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de CubellesPresentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de Cubelles
Presentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de Cubelles
 
Presentació SEU-e Cubelles 2013
Presentació SEU-e Cubelles 2013Presentació SEU-e Cubelles 2013
Presentació SEU-e Cubelles 2013
 
Test emprenedor cubelles
Test emprenedor cubellesTest emprenedor cubelles
Test emprenedor cubelles
 

Audiència pública Pressupost municipal 2019

 • 1. 14 de novembre 2019 CENTRE SOCIAL – 19:30 h. Audiència Pública Pressupost 2019
 • 2. Pressupost 2019 - Ingressos INGRESSOS - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 % CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 9.513.235,00 9.479.971,79 0,35 CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 350.000,00 230.000,00 52,17 CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.692.321,99 2.623.707,07 2,62 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.578.860,00 3.450.374,97 3,72 CAPITOL 5 – PATRIMONIALS 112.750,00 116.530,18 -3,24 OPERACIONS CORRENTS 16.247.166,99 15.900.584,01 2,18 CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 0 920.000,00 -100,00 CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.666.928,88 583.814,71 185,52 OPERACIONS CORRENTS 1.666.928,88 1.503.814,71 10,85 OPERACIONS NO FINANCERES 17.914.095,87 17.254.398,72 2,93 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 2.618.104,13 2.888.101,28 -9,35 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.624.604,13 2.894.601,28 -9,35 TOTAL € PRESSUPOST INGRESSOS 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18
 • 3. Impostos, taxes i preus públics 61,13% Transferències corrents 17,42% Ingressos patrimonials 0,55% Transferències de capital 8,12% Actius i passius financers 12,78% 20.538.700,00 € Pressupost 2019 - Ingressos
 • 4. Pressupost 2019 - Despeses DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 % CAPÍTOL 1 – PERSONAL 6.688.875,99 6.389.401,86 4,69 CAPITOL 2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.981.068,90 5.176.174,47 -3,77 CAPÍTOL 3 – FINANCERES 81.804,43 60.365,39 35,52 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.078.923,81 2.987.581,94 3,06 CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA 135.000,00 100.000,00 35,00 OPERACIONS CORRENTS 14.965.673,13 14.684.523,66 1,71 CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 4.690.989,11 4.350.824,07 7,82 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 68.880,96 384.365,45 -82,08 OPERACIONS CAPITAL 4.759.870,07 4.735.189,52 0,52 OPERACIONS NO FINANCERES 19.725.543,20 19.448.713,18 1,42 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 806.656,80 843.786,82 -4,40 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 813.156,80 850.286,82 -4,40 TOTAL € PRESSUPOST DESPESES 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18
 • 5. Pressupost 2019 – Àrees de despesa 4.19% 54,36% 3.70% 17,15% 7.27% 13,32% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Àrea 0 - Deute públic Àrea 1 - Serveis públics bàsics Àrea 2 - Actuacions protecció i promoció social Àrea 3 - Producció de béns públics Àrea 4 - Actuacions caràcter econòmic Àrea 9 - Actuacions caràcter general 20.538.700,00 €
 • 6. Pressupostos participatius (I) Per segon any hem celebrat els pressupostos participatius a Cubelles per decidir i votar propostes per destinar un màxim de 150.000,00€ del pressupost de l'exercici 2019 en despeses d’inversió. S’han presentat 119 propostes (42 més que a 2018) i tècnicament s’han validat 32 (3 menys que a 2018), la resta s’han denegat per ja estar previstes (17), repetides (13) o per resultar no vàlides (57).
 • 7. Pressupostos participatius (II) Han participat 710 ciutadans de Cubelles, un 5,6% del total de veïns/es censat/des, 224 més que a 2018. L’edat mínima de participació s’ha rebaixat als majors de 16 anys. Les propostes escollides aplicant les bases del procés són: Núm. Títol de la proposta Cost Vots Acumulat 21 Instal·lar un Parkour al costat Skatepark. 85.000,00 € 239 85.000,00 € 67 Fer un parc de cal·listènia al costat de l'Skatepark 18.000,00 € 233 103.000,00 € 69 Instal·lar una font antivandàlica al parc de les Salines / Skatepark 2.000,00 € 195 105.000,00 € 105 Ampliar les grades del camp de futbol 28.100,00 € 118 133.100,00 € 42 Instal·lar un bicibox a la pl. de l'Estació 10.000,00 € 74 143.100,00 € 70 Posar més enllumenat a l'Skatepark 6.900,00 € 63 150.000,00 €
 • 8. Benestar Social (I) Incrementem les aplicacions pressupostàries de Benestar Social per 2019 prop dels 75.000,00€, fet que suposa un acumulat d’un 30% durant el mandat 2015 -2019: Exercici Crèdits Increment € versus 2015 Increment % versus 2015 2019 697.513,70€ 74.011,61€ 29,21% 2018 623.502,09€ 83.685,15€ 15,50% 2017 548.994,82€ 9.177,88€ 1,70% 2016 542.130,46€ 2.313,52€ 0,4% 2015 539.816,94€
 • 9. Benestar Social (II) Increment de 43.853,44 € de la partida pressupostària “Consell Serveis Socials”: • Ampliació Conveni Serveis Socials amb el Consell Comarcal del Garraf: increment de dues treballadores a jornada parcial (administrativa i coordinadora d’equips), ampliació atenció al públic (des de les 9h), ampliació atenció SIAD (servei atenció a la dona) • Increment SAD dependència per poder atendre totes les necessitats generades per l’entrada en vigor del grau I de dependència (Llei de la dependència) • Conveni transport adaptat • Conveni PECT sobre envelliment actiu i saludable i dependència
 • 10. Joventut / Educació Previst habilitar l’Antiga llar d’infants l’Estel per a ubicar-hi: • Servei d’Educació: informació i assessorament en l’àmbit d’educació • Servei de Joventut: informació i assessorament en l’àmbit de joventut, Espai Jove, TRACA (prevenció drogodependències), Assessoria de salut – sexualitat, Impuls Jove- Garantia Juvenil Per dur a terme el projecte es destinaran: • 15.000 € per el mobiliari i material necessari per adequar l’espai a les necessitats dels serveis (partida pressupostària 71 337 62500- Mobiliari) • 20.000 € per cablejat i interconnexió DSD (xarxa, wifi...) • Al 2019 es realitzarà la contractació per a disposar del projecte- estudi que determinarà la despesa d’inversió en les obres necessàries d’adequació de l’espai.
 • 11. Urbanisme Biblioteca Municipal de Cubelles: La Junta de Govern va aprovar el 10 d’octubre els plecs de clàusules administratives per la construcció de la nova seu de la Biblioteca per un màxim de 2.919.629,53€. Estat de la licitació en curs: • Presentació d’ofertes : 10/11/2018. S’hi han presentat 6 empreses. • Obertura d’ofertes: 14/11/2018. • Adjudicació (inicis de desembre). Anualitats execució 2018 275.000,00€ 2019 1.985.000,00€ 2020 659.629,53€
 • 12. Moltes gràcies per la vostra assistència