Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Audiència pública Pressupost municipal 2019

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Audiència pública Pressupost municipal 2019 (20)

Anzeige

Weitere von Ajuntament de Cubelles (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Audiència pública Pressupost municipal 2019

 1. 1. 14 de novembre 2019 CENTRE SOCIAL – 19:30 h. Audiència Pública Pressupost 2019
 2. 2. Pressupost 2019 - Ingressos INGRESSOS - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 % CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 9.513.235,00 9.479.971,79 0,35 CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 350.000,00 230.000,00 52,17 CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.692.321,99 2.623.707,07 2,62 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.578.860,00 3.450.374,97 3,72 CAPITOL 5 – PATRIMONIALS 112.750,00 116.530,18 -3,24 OPERACIONS CORRENTS 16.247.166,99 15.900.584,01 2,18 CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 0 920.000,00 -100,00 CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.666.928,88 583.814,71 185,52 OPERACIONS CORRENTS 1.666.928,88 1.503.814,71 10,85 OPERACIONS NO FINANCERES 17.914.095,87 17.254.398,72 2,93 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 2.618.104,13 2.888.101,28 -9,35 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.624.604,13 2.894.601,28 -9,35 TOTAL € PRESSUPOST INGRESSOS 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18
 3. 3. Impostos, taxes i preus públics 61,13% Transferències corrents 17,42% Ingressos patrimonials 0,55% Transferències de capital 8,12% Actius i passius financers 12,78% 20.538.700,00 € Pressupost 2019 - Ingressos
 4. 4. Pressupost 2019 - Despeses DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 % CAPÍTOL 1 – PERSONAL 6.688.875,99 6.389.401,86 4,69 CAPITOL 2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.981.068,90 5.176.174,47 -3,77 CAPÍTOL 3 – FINANCERES 81.804,43 60.365,39 35,52 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.078.923,81 2.987.581,94 3,06 CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA 135.000,00 100.000,00 35,00 OPERACIONS CORRENTS 14.965.673,13 14.684.523,66 1,71 CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 4.690.989,11 4.350.824,07 7,82 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 68.880,96 384.365,45 -82,08 OPERACIONS CAPITAL 4.759.870,07 4.735.189,52 0,52 OPERACIONS NO FINANCERES 19.725.543,20 19.448.713,18 1,42 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 806.656,80 843.786,82 -4,40 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 813.156,80 850.286,82 -4,40 TOTAL € PRESSUPOST DESPESES 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18
 5. 5. Pressupost 2019 – Àrees de despesa 4.19% 54,36% 3.70% 17,15% 7.27% 13,32% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Àrea 0 - Deute públic Àrea 1 - Serveis públics bàsics Àrea 2 - Actuacions protecció i promoció social Àrea 3 - Producció de béns públics Àrea 4 - Actuacions caràcter econòmic Àrea 9 - Actuacions caràcter general 20.538.700,00 €
 6. 6. Pressupostos participatius (I) Per segon any hem celebrat els pressupostos participatius a Cubelles per decidir i votar propostes per destinar un màxim de 150.000,00€ del pressupost de l'exercici 2019 en despeses d’inversió. S’han presentat 119 propostes (42 més que a 2018) i tècnicament s’han validat 32 (3 menys que a 2018), la resta s’han denegat per ja estar previstes (17), repetides (13) o per resultar no vàlides (57).
 7. 7. Pressupostos participatius (II) Han participat 710 ciutadans de Cubelles, un 5,6% del total de veïns/es censat/des, 224 més que a 2018. L’edat mínima de participació s’ha rebaixat als majors de 16 anys. Les propostes escollides aplicant les bases del procés són: Núm. Títol de la proposta Cost Vots Acumulat 21 Instal·lar un Parkour al costat Skatepark. 85.000,00 € 239 85.000,00 € 67 Fer un parc de cal·listènia al costat de l'Skatepark 18.000,00 € 233 103.000,00 € 69 Instal·lar una font antivandàlica al parc de les Salines / Skatepark 2.000,00 € 195 105.000,00 € 105 Ampliar les grades del camp de futbol 28.100,00 € 118 133.100,00 € 42 Instal·lar un bicibox a la pl. de l'Estació 10.000,00 € 74 143.100,00 € 70 Posar més enllumenat a l'Skatepark 6.900,00 € 63 150.000,00 €
 8. 8. Benestar Social (I) Incrementem les aplicacions pressupostàries de Benestar Social per 2019 prop dels 75.000,00€, fet que suposa un acumulat d’un 30% durant el mandat 2015 -2019: Exercici Crèdits Increment € versus 2015 Increment % versus 2015 2019 697.513,70€ 74.011,61€ 29,21% 2018 623.502,09€ 83.685,15€ 15,50% 2017 548.994,82€ 9.177,88€ 1,70% 2016 542.130,46€ 2.313,52€ 0,4% 2015 539.816,94€
 9. 9. Benestar Social (II) Increment de 43.853,44 € de la partida pressupostària “Consell Serveis Socials”: • Ampliació Conveni Serveis Socials amb el Consell Comarcal del Garraf: increment de dues treballadores a jornada parcial (administrativa i coordinadora d’equips), ampliació atenció al públic (des de les 9h), ampliació atenció SIAD (servei atenció a la dona) • Increment SAD dependència per poder atendre totes les necessitats generades per l’entrada en vigor del grau I de dependència (Llei de la dependència) • Conveni transport adaptat • Conveni PECT sobre envelliment actiu i saludable i dependència
 10. 10. Joventut / Educació Previst habilitar l’Antiga llar d’infants l’Estel per a ubicar-hi: • Servei d’Educació: informació i assessorament en l’àmbit d’educació • Servei de Joventut: informació i assessorament en l’àmbit de joventut, Espai Jove, TRACA (prevenció drogodependències), Assessoria de salut – sexualitat, Impuls Jove- Garantia Juvenil Per dur a terme el projecte es destinaran: • 15.000 € per el mobiliari i material necessari per adequar l’espai a les necessitats dels serveis (partida pressupostària 71 337 62500- Mobiliari) • 20.000 € per cablejat i interconnexió DSD (xarxa, wifi...) • Al 2019 es realitzarà la contractació per a disposar del projecte- estudi que determinarà la despesa d’inversió en les obres necessàries d’adequació de l’espai.
 11. 11. Urbanisme Biblioteca Municipal de Cubelles: La Junta de Govern va aprovar el 10 d’octubre els plecs de clàusules administratives per la construcció de la nova seu de la Biblioteca per un màxim de 2.919.629,53€. Estat de la licitació en curs: • Presentació d’ofertes : 10/11/2018. S’hi han presentat 6 empreses. • Obertura d’ofertes: 14/11/2018. • Adjudicació (inicis de desembre). Anualitats execució 2018 275.000,00€ 2019 1.985.000,00€ 2020 659.629,53€
 12. 12. Moltes gràcies per la vostra assistència

×