Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016(20)

Anzeige

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016

 1. Informe d’activitat_2016
 2. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat- tramits/ 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 490.177478.500 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.000 11.000 21.000 31.000 41.000 51.000 61.000 71.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Ens usuaris 51 2.265 Usuaris 3.410 28.235 Organismes prestadors de serveis 1 90 Oferta 2016 Acumulat total Procediments 95 624 Activitat 2016 Tramitacions 478.500 Les 10 trameses més utilitzades 2016 Tramesa d’informació, escrits i documents 99.714 ARP - Comunicació de crema Agents Rurals 77.340 SING - Tramesa documentació 27.869 GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 26.310 ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 25.610 TSF - Informes d'estrangeria 23.579 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 16.018 Trameses genèriques 15.193 CAOC - Servei de certificació digital 10.754 DDGI - Tramesa documentació 8.257 Els 10 ens que més trameses envien 2016 Departament de Territori i Sostenibilitat 29.482 Síndic de Greuges 25.433 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 24.442 Diputació de Girona 12.467 Consorci Administració Oberta de Catalunya 11.842 Agència Catalana de l'Aigua 10.666 Sindicatura de Comptes de Catalunya 7.931 Departament de Salut 7.582 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 7.370 Ajuntament de Barcelona 6.667
 3. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/ Implantació 2016 Acumulat total Ens usuaris 97 602 .Ens usuaris ajuntaments 75 480 Oferta 2016 Acumulat total Serveis de VO disponibles 2 46 Ens que ofereixen dades (cedents) 12 874 .Ajuntaments que ofereixen PMH 5 839 % població coberta per PMH 88,2 Serveis més consultats 2016 Renda (AEAT) 4.245.640 Padró municipal d'habitants 3.159.889 Títol de família nombrosa 2.161.033 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 2.143.021 Adreça electrònica viària (DEV) 1.641.154 Prestacions socials públiques (INSS) 1.470.816 Registres Civils 1.219.859 Identitat (sense dades de residència) 846.019 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 829.684 Deutors de l'IVTM 745.295 Els cessionaris més actius 2016 Generalitat de Catalunya (PICA) 11.351.337 Ajuntament de Barcelona 2.367.928 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.339.712 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 1.019.288 Ajuntament de Terrassa 909.861 Ajuntament de Lleida 595.972 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 499.852 BASE - Gestió d'Ingressos 241.259 Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 178.732 Agència de l'Habitatge de Catalunya 168.497 Activitat 2016 Acumulat total Consultes PCI 20.892.687 95.178.178
 4. Informe d’activitat_2016 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 19.276.370 20.892.687 1.000.000 6.000.000 11.000.000 16.000.000 21.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % d'ús de cada finalitat de consum 2016 % Ajuts, subvencions i beques 10.760.357 51,50 Notificació o comunicació administrativa 3.915.872 18,74 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 1.517.928 7,27 Denúncies, inspeccions i sancions 757.614 3,63 Gestió i recaptació en període voluntari 745.589 3,57 Deutors IVTM 745.295 3,57 Prestacions socials 547.588 2,62 Autoritzacions, permisos i llicències 298.752 1,43 Acreditació sanitària d'assegurats 293.350 1,40 Processos selectius i gestió interna 201.242 0,96
 5. Informe d’activitat_2016 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 19 Oferta 2016 Acumulat total % població coberta 0 36% Organismes a comunicar 0 7 Activitat 2016 Comunicacions de canvi de domicili 160.898 Ajuntaments que han comunicat 12 Ens més actius 2016 Ajuntament de Terrassa 82.979 Ajuntament de Lleida 38.403 Ajuntament del Vendrell 12.450 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 7.434 Ajuntament de Roses 6.025 Ajuntament del Prat de Llobregat 4.829 Ajuntament de Cambrils 2.415 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2.196 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 1.808 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 173.152 160.898 15.000 35.000 55.000 75.000 95.000 115.000 135.000 155.000 175.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 6. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/ *Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 Implantació Acumulat total Ajuntaments i EMD 900 + 12 Consells comarcals 41 Diputacions 1 Altres ens usuaris 22 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 41.213 62.149 2.500 12.500 22.500 32.500 42.500 52.500 62.500 72.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 900 1.900 2.900 3.900 4.900 5.900 6.900 7.900 8.900 9.900 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Activitat 2016 Nombre de tràmits fets 62.149 Tràmits més utilitzats 2016 Instància genèrica 48.581 Queixes, suggeriments i propostes 5.942 Volant d'empadronament actual 1.697 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 1.292 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 679 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 487 Volant d'empadronament històric 385 Volant de convivència actual 283 Sol·licitud d'accés a la informació pública 263 Llicència d'obra menor (Catàleg Diputacions) 226 Els organismes més actius 2016 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 1.601 Ajuntament de la Roca del Vallès 1.439 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.320 Ajuntament de Molins de Rei 1.291 Consell Comarcal de la Noguera 1.245 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 1.214 Ajuntament de Roses 1.177 Ajuntament de Vallirana 1.039 Ajuntament de Castelló d'Empúries 923 Ajuntament de Castellar del Vallès 919
 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Informe d’activitat_2016 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp Enllaç al mapa: http://bit.ly/2kEP0aP Ajuntaments amb e-TRAM
 8. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Implantació Ajuntaments 240 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 302 214 239 254 300 302 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris 2012 2013 2014 2015 2016 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2016 entrades sortides sortides Activitat 2016 entrades sortides Volum registres 364.542 280.157
 9. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/ 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Entrades 2016 RegistreEACAT Registrepropi Dip.Girona RegistreConsorciAOC Dip.Tarragona Dip.Lleida CCAltPenedès 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Sortides 2016 RegistreEACAT RegistreConsorciAOC Registrepropi Dip.Girona Dip.Tarragona Dip.Lleida CCAltPenedès Activitat 2016 entrades sortides Volum registres. Registre EACAT 231.190 137.904 Volum registres. Registre propi 27.611 29.112 Volum registres. Dip.Girona 19.056 21.318 Volum registres. Registre Consorci AOC 8.107 15.619 Volum registres. Dip.Lleida 998 347 Volum registres. Consell Comarcal de l'Alt Penedès 717 2.443 Volum registres. Dip.Tarragona 802 400 Els organismes més actius (Entrades) 2016 Registre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 102.410 Registre EACAT Consorci AOC 4.059 Registre propi Diputació de Girona 5.786 Diputació de Girona Consell Comarcal de l'Alt Penedès 438 Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal d'Osona 541 Registre Consorci AOC Consell Comarcal del Solsonès 45 Diputació de Lleida Diputació de Tarragona 119 Diputació de Tarragona Els organismes més actius (Sortides) 2016 Registre Departament de Territori i Sostenibilitat 25.519 Registre EACAT Síndic de Greuges 12.222 Registre propi Diputació de Girona 12.131 Diputació de Girona Consell Comarcal de l'Alt Penedès 1.329 Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consorci AOC 2.544 Registre Consorci AOC Consell Comarcal del Solsonès 61 Diputació de Lleida Consell Comarcal del Baix Ebre 141 Diputació de Tarragona
 10. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/ Implantació Acumulat total Ens usuaris 805 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 313.044 439.732 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 305.000 355.000 405.000 455.000 505.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Activitat 2016 Notificacions fetes 439.732 Els 10 ens que més notifiquen 2016 Generalitat de Catalunya 169.850 Ajuntament de Barcelona 66.352 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 42.767 Ajuntament de Girona 8.034 Síndic de Greuges 7.482 Consell Comarcal de la Selva 4.043 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 3.502 Ajuntament de Masquefa 3.116 Consell Comarcal del Baix Camp 3.013 Ajuntament de Castelló d'Empúries 2.542
 11. 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 219 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/ *protecció civil, informació de parcel·les https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/ Implantació Acumulat Ens amb visor 598 .Ens ajuntaments 559 Ens que publiquen metadades 109 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90 Ens que publiquen informació georeferenciada 109 Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 219 ajuntaments, EMD, mancomunitats 206 + 2 + 1 consells comarcals 10 Oferta 2016 Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 15.961.814 Activitat 2016 Nombre de cerques 98.174 Activitat: on van els usuaris de Geolocal 2016 Aplicació del visor 52.719 Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 1.205 Aplicació d'edició 1.570 Galeria de mapes de l'ens 954 Aplicacions de l'eina * 280 Galeria de mapes de Geolocal 75 Carrerer 20 Ens amb més visites 2016 Ajuntament de Roses 5.066 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 4.768 Ajuntament de Tossa de Mar 1.752 Ajuntament de Salou 1.604 Ajuntament de Valls 1.197 Ajuntament de Torroella de Montgrí 1.172 Ajuntament de Blanes 1.092 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 992 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 653 Ajuntament de Banyoles 352
 12. Informe d’activitat_2016 https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/ 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.787.004 2.393.047 1.000 501.000 1.001.000 1.501.000 2.001.000 2.501.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolucióde l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 38 1.557 Oferta 2016 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 19 Activitat 2016 Factures gestionades 2.393.047 Organismes que reben més factures 2016 Institut Català de la Salut 370.894 Generalitat de Catalunya 116.149 Hospital Clínic de Barcelona 81.806 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 54.259 Consorci Sanitari Integral 52.825 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 50.745 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 45.529 Universitat Autònoma de Barcelona 36.152 Ajuntament de Barcelona 35.836 Consorci Sanitari de Terrassa 30.719
 13. Informe d’activitat_2016 97,57 2,43 Distribució per categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuigtècnic) 1,67 28,58 42,33 17,25 9,08 1,08 Distribució per import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000 Empreses que trameten més factures 2016 Endesa Energia, S.A.U. 229.470 Telefonica de España, S.A.U. 52.920 Gas Natural Comercializadora, S.A. 51.158 Endesa Energía XXI, S.L.U. 43.059 Aigües de Barcelona 32.602 Caixabank, S.A. 26.579 Sorea, S.A.U. 25.283 Johnson & Johnson, S.A. 20.467 Medtronic Iberica, S.A 19.520 Nestlé España, S.A. 18.018 Plataformes que trameten més factures 2016 Hub AOC - Bústia emisor 501.466 Edicom 495.788 Plataforma Seres eFactura 326.511 Invinet 278.526 Endesa 202.984 Bústia entrada/Sortida FACE 199.407 Telefónica Móviles España 72.336 Ediversa 61.474 La Caixa 47.084 Pimefactura 41.200
 14. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e- contractacio-perfil-de-contractant/ 102 329 544 603 654 769 873 1.040 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Usuaris e-Subhasta (per lots) 2016 Universitats 2 Ajuntaments 21 Generalitat de Catalunya 17 Consorcis públics 4 Organismes autònoms locals 11 Societat Mercantil pública 2 Consorci públic local 2 59 Implantació 2016 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 169 1.040 Activitat 2016 Acumulat total Subhastes electròniques 59 212 Formalització 2.742 Licitació 2.156 Adjudicació 1.496 Anul·lació 83 Alerta futura 35 Anunci previ 20 6.532 Licitacions Obert 1.881 Contracte menor 143 Negociat sense publicitat 84 Negociat amb publicitat 40 Restringit 8 2.156
 15. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/ 282 2.285 8.252 18.599 27.643 32.402 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Usuaris 295 892 Activitat 2016 Número de documents 32.402 Usuaris més actius 2016 Generalitat de Catalunya 2.244 Ajuntament de Girona 951 Ajuntament de Granollers 766 Ajuntament de Terrassa 645 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 639 Ajuntament de Reus 557 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 534 Ajuntament de Mataró 470 Ajuntament de Badalona 469 Ajuntament de Mollet del Vallès 468 Ens amb més pàgines vistes 2016 Generalitat de Catalunya 386.504 Universitat Autònoma de Barcelona 339.039 Ajuntament de Girona 191.288 Ajuntament de Reus 55.891 Universitat de Lleida 54.198 Consell Comarcal del Maresme 45.510 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 35.493 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 34.287 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 33.742 Ajuntament d'Igualada 32.492 Ens amb més edictes descarregats 2016 Universitat Autònoma de Barcelona 339.039 Ajuntament de Girona 191.288 Ajuntament de Reus 55.891 Universitat de Lleida 54.198 Consell Comarcal del Maresme 45.510 Generalitat de Catalunya 44.091 Universitat Oberta de Catalunya 35.493 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 34.287 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 33.742 Ajuntament d'Igualada 32.492
 16. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Implantació 2016 Acumulat total Ens usuaris 283 856 Usuaris que reben més visites 2016 Ajuntament de Salt 30.422 Ajuntament de Sant Just Desvern 28.041 Ajuntament d'Igualada 24.349 Ajuntament de Tortosa 15.169 Dipsalut 13.964 Ajuntament del Piera 10.936 Ajuntament de Cervera 8.009 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 7.089 Consorci AOC 5.839 Ajuntament de l'Espluga de Francolí 5.675
 17. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Enllaç al mapa: https://goo.gl/UNddTu Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció 409 89 441 119 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Seu-e 2.0 i Transparència Transparència Evolució dels usuaris per any 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 441 852 Transparència 119 203 TOTAL 1.055 Usuaris més actius 2016 Ajuntament de Sant Joan Despí 1.375 Ajuntament de Falset 1.337 Ajuntament d'Argentona 1.018 Ajuntament d'Amposta 917 Ajuntament d'Arenys de Mar 719 Ajuntament d'Altafulla 712 Ajuntament de l'Escala 518 Ajuntament de Valls 469 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 400 Ajuntament de Blanes 369
 18. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/ 22 29 45 80 107 131 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 36.612 55.254 68.992 57.284 65.661 35.913 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació Acumulat total 131 Oferta 2016 Mitjana ocupació Disponible Capacitat d'emmagatzematge 177,15 790 Gb Activitat iArxiu 2016 Acumulat total Documents 35.913 392.696 Ingressos 16.364 46.760 Consultes 993 5.278 Descàrregues 982 7.434 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) 2016 Universitat de Girona 13.275 Ajuntament de Manlleu 2.057 Ajuntament de Cubelles 286 Generalitat de Catalunya 143 Ajuntament d'Aitona 123
 19. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/ Implantació Acumulat total 74 2016 Activitat DESA'L Document Expedient Creat 1.861.398 610.126 Consultat 1.136 2.351 Descarregat 2.061.689 Transferència iArxiu completada 316 TOTAL: 3.924.223 612.793 Usuaris més actius. 2016 Document Ajuntament d'Anglesola 179.793 Ajuntament de les Borges Blanques 139.996 Ajuntament de Penelles 136.058 Ajuntament de la Guingueta d'Àneu 120.537 Ajuntament d'Esterri d'Àneu 119.596 Usuaris més actius. 2016 Expedient Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 40.801 Síndic de Greuges 27.344 Consorci Administració Oberta de Catalunya 10.547 Àrea Metropolitana de Barcelona 5.349 Consell Comarcal del Vallès Oriental 5.125 Procedència de la documentació. 2016 EACAT 1.648.418 e-NOTUM 138.454 e-TAULER 24.816 Registre unificat 7.616 Via oberta 13.425 Càrrega manual 25.979 ERES 907 Plataforma de Col·laboració Interadministrativa 1.783 1.861.398
 20. Informe d’activitat_2016 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://web.aoc.cat/blog/serveis/validador/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/segell-de-temps-2/ 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2016 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 18.663.348 18.478.979 27.672.976 38.362.934 50.604.224 8.649.680 7.770.038 14.847.199 24.850.624 31.920.393 2.500.000 12.500.000 22.500.000 32.500.000 42.500.000 52.500.000 62.500.000 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps Activitat 2016 Nombre de validacions 50.604.224 Nombre total de segells de temps 31.920.393
 21. Informe d’activitat_2016 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 28.929 105.349 268.940 1.252.358 3.297.199 6.508.421 20.000 1.020.000 2.020.000 3.020.000 4.020.000 5.020.000 6.020.000 7.020.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat Activitat 2016 Acumulat total Nombre de signatures 3.211.222 6.508.421 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2013 2014 2015 2016
 22. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- t-cat-administracions/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- er-idcat/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat 2016 idCAT 51.293 T-CAT 29.859 Signatura electrònica 41.377 T-CAT amb càrrec 25.823 T-CAT en Programari 1.528 Certificats de servidor 1.137 Certificats de segell electrònic 620 Certificats d'entitat 312 Certificats d'aplicació 205 Operador T-CAT 163 Certificats de seu electrònica 62 Certificats de programari 9 29.859 idCAT: els organismes més actius 2016 Ajuntament de Barcelona 6.703 Ajuntament de Rubí 1.864 Departament de la Presidència 1.687 BASE - Gestió d'Ingressos 1.574 Ajuntament de Sabadell 1.484 Departament de Cultura 1.252 Ajuntament de Terrassa 1.160 Ajuntament de Mataró 1.038 Ajuntament de Badalona 983 Ajuntament de Castelldefels 924 T-CAT: els organismes més actius 2016 Consorci Administració Oberta de Catalunya 7.498 Universitat Pompeu Fabra 4.393 Universitat Rovira i Virgili 3.249 Departament de Justícia 1.372 Universitat de Barcelona 1.359 Consell Comarcal del Baix Llobregat 881 Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 701 Consell Comarcal del Vallès Oriental 680 Consell Comarcal del Maresme 613 Consell Comarcal del Vallès Occidental 590
 23. Informe d’activitat_2016 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució d'entitats registres per any idCAT T-CAT 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2016 idCAT T-CAT Signatura electrònica e-Signatura: els organismes més actius 2016 Generalitat de Catalunya 4.106 Ajuntament de Cubelles 2.689 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 1.004 Consell Comarcal del Baix Llobregat 845 Ajuntament d'Almacelles 704 Diputació de Girona 683 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 623 Consell Comarcal del Baix Empordà 597 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 589 Consell Comarcal del Pla d'Urgell 564
 24. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/ 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2016 Activitat 2016 Tramitacions 104.303 e-Valisa: els organismes més actius 2016 Departament d'Ensenyament 42.678 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 14.557 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 10.028 Departament de Salut 9.555 Departament de Territori i Sostenibilitat 9.030 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 5.904 Departament de la Presidència 2.455 Departament de Justícia 2.088 Departament d'Empresa i Coneixement 2.074 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.719
 25. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/ Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 77 utilitzen el servei Hèstia (un 74%). Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: http://bit.ly/2gZtLhD
 26. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Anzeige