Anzeige

Informe d’activitat. Desembre 2015

Consorci Administració Oberta de Catalunya
29. Jan 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Informe d’activitat. Desembre 2015(17)

Anzeige

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

Informe d’activitat. Desembre 2015

  1. Informe d’activitat_DESEMBRE2015
  2. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat 99,05% http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-Tramits Oferta Desembre 2015 Acumulat total Procediments 5 91 529 Activitat Desembre 2015 Tramitacions 36.962 490.177 Les 10 trameses més utilitzades Desembre DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 10.427 Tramesa d’informació, escrits i documents 5.250 SING - Tramesa documentació 3.185 BSF - Estrangeria 1.998 GRI - Tramesa d'actes i acords 1.734 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.147 Índexs de plusvàlues 728 TES - Comunicacions expedients urbanístics 669 DDGI - Tramesa documentació 639 GRI - Subv. PUOSC 596 Els 10 ens que més trameses envien Desembre Síndic de Greuges 2.955 Consorci Administració Oberta de Catalunya 1.791 Departament de Territori i Sostenibilitat 1.751 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.262 Col·legi de Notaris de Catalunya 728 Departament de Governació i Relacions Institucionals 724 Ajuntament de Barcelona 704 Diputació de Girona 647 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 508 Departament d'Empresa i Ocupació 431 3.000 13.000 23.000 33.000 43.000 53.000 63.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 Implantació Desembre 2015 Acumulat total Ens usuaris 0 84 2.214 Usuaris 152 2.896 24.825 Organismes prestadors de serveis 0 1 89 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 490.177 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  3. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat 99,10% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-ObertaOferta Desembre 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 5 837 % població coberta per PMH 88,27 Serveis més consultats Desembre Títol de família nombrosa 679.717 Deutors de l'IVTM 232.511 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 164.727 Padró municipal d'habitants 146.746 Prestacions socials públiques (INSS) 142.794 Renda (AEAT) 138.172 Adreça electrònica viària (DEV) 83.057 Identitat 73.510 Registres Civils 28.204 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 23.439 Els cessionaris més actius Desembre Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 478.165 Generalitat de Catalunya (PICA) 472.799 Ajuntament de Barcelona 342.663 Ajuntament de Terrassa 232.450 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 126.054 Ajuntament de Lleida 40.636 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 40.061 Ajuntament de Valls 14.059 Agència de l'Habitatge de Catalunya 10.830 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 9.689 Activitat Desembre 2015 Acumulat total Consultes PCI 1.802.506 19.276.370 64.986.948 Implantació Desembre 2015 Acumulat total Ens usuaris 3 18 502 .Ens usuaris ajuntaments 2 11 406
  4. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta % d'ús de cada finalitat de consum Desembre % Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 491.016 27,24 Ajuts, subvencions i beques 407.471 22,61 Notificació o comunicació administrativa 279.250 15,49 Deutors IVTM 232.511 12,90 Gestió i recaptació en període voluntari 193.251 10,72 Acreditació sanitària d'assegurats 57.564 3,19 Prestacions socials 49.574 2,75 Denúncies, inspeccions i sancions 27.850 1,55 Autoritzacions, permisos i llicències 13.815 0,77 Notificació de sancions de trànsit 13.603 0,75 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 19.276.370 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  5. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Implantació Desembre 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Desembre 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Ens més actius Desembre Ajuntament de Terrassa 6.372 Ajuntament de Lleida 3.105 Ajuntament del Vendrell 640 Ajuntament del Prat de Llobregat 369 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 365 Ajuntament de Roses 339 Ajuntament del Masnou 285 Ajuntament de Cambrils 158 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 56 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 52 11.741 Activitat Desembre 2015 Comunicacions de canvi de domicili 11.741 173.152 Ajuntaments que han comunicat 10 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 200948.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 173.152 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  6. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat 99,97% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAMOferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 *Tramitació d'activitats empresarials Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 826 Consells comarcals usuaris 40 Diputacions 1 Altres ens usuaris 13 Activitat Desembre 2015 Nombre de tràmits fets 2.905 41.213 Els organismes més actius Desembre Consell Comarcal de la Noguera 136 Ajuntament de Molins de Rei 96 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 82 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 62 Ajuntament de la Roca del Vallès 59 Ajuntament de Vallirana 58 Ajuntament de Salt 56 Ens NO Codificat 50 Ajuntament de la Llagosta 47 Ajuntament de Castellar del Vallès 46 Tràmits més utilitzats Desembre Instància genèrica 2.232 Queixes, suggeriments i propostes 330 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 84 Volant d'empadronament actual 70 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 39 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 19 Volant d'empadronament històric 19 Padró municipal d'habitants - Alta per canvi de residència 15 Volant de convivència actual 14 Volant de convivència històrica 8 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 41.213 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
  8. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat Usuari 99,52% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida 214 239 254 299 0 50 100 150 200 250 300 350 Any2012 Any2013 Any2014 Any2015 Evolució delsusuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Implantació Ajuntaments 237 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 Entitat municipal descentralitzada 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 299 Activitat Desembre 2015 entrades sortides Volum registres 28.731 23.427 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 entrades sortides
  9. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat Ciutadà 99,84% Administració 99,54% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/e-NOTUM Implantació Acumulat total Ens usuaris 546 Activitat Desembre Acumulat 2015 Notificacions fetes 30.335 313.044 Els 10 ens que més notifiquen Desembre Generalitat de Catalunya 13.999 Ajuntament de Barcelona 4.996 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.356 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 517 Síndic de Greuges 474 Ajuntament de Masquefa 406 Consell Comarcal del Baix Camp 351 Àrea Metropolitana de Barcelona 203 Ajuntament de Sant Just Desvern 175 Ajuntament de Castelló d'Empúries 166 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 313.044 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 305.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  10. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat 93,34% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 Oferta Desembre Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.333.991 Activitat Desembre Acumulat 2015 Nombres cerques 7.694 172.582 Activitat Desembre 2015 Accesos visor 6.740 113.364 Accesos web GeoLocal 155 Visors amb visites 473 Ens amb més visites Desembre Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 644 Ajuntament de Roses 382 Ajuntament Torroella de Montgrí 234 Ajuntament de l´Ametlla del Vallès 154 Ajuntament de Salou 150 Ajuntament de Blanes 135 Ajuntament de Tossa de Mar 124 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 122 Ajuntament de Canet de Mar 116 Ajuntament de Sallent 110
  11. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT- AAPP Oferta Desembre 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 3 19 Disponibilitat Portal del receptor 99,30% Bústia de factures 99,86% Activitat Desembre 2015 Factures gestionades 215.877 1.787.004 Implantació Desembre 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 6 1.008 1.530 Organismes que reben més factures Desembre Institut Català de la Salut 32.993 Generalitat de Catalunya 14.003 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 5.282 Consorci Sanitari Integral 4.681 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.152 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.137 Ajuntament de Barcelona 3.752 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3.413 Diputació de Barcelona 3.391 Universitat Autònoma de Barcelona 2.872 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.787.004 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 50.000 100.000 150.000 200.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  12. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 97,18% 2,82% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuig tècnic) 1% 22% 43% 20% 12% 2% Distribucióper import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000 Empreses que trameten més factures Desembre Endesa Energia, S.A.U. 17.722 Telefonica de España, S.A.U. 5.292 Gas Natural Comercializadora, S.A. 4.935 Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.747 Aigües de Barcelona 3.187 Sorea, S.A.U. 2.743 Caixabank, S.A. 2.128 Fresenius Kabi España, S.A. 1.842 Telefónica Móviles España, S.A. 1.726 Johnson & Johnson, S.A. 1.538 Plataformes que trameten més factures Desembre Hub AOC - Bústia emisor 54.347 Edicom 42.591 Plataforma Seres eFactura 27.905 Invinet 25.668 Endesa 18.446 Bústia entrada/Sortida FACE 12.412 Telefónica Móviles España 7.222 Ediversa 4.974 La Caixa 3.856 Banc Sabadell 3.621
  13. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-Contractacio Usuaris e-Subhasta 2015 Ajuntament de Barcelona 13 Generalitat de Catalunya 6 Universitats 2 Diputacions 1 Implantació Desembre 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 9 104 873 Licitació 202 Adjudicació 148 Formalització 114 Alerta futura 6 Anul·lació 4 Anunci previ 2 476 Licitacions Contracte menor 8 Negociat amb publicitat 6 Negociat sense publicitat 43 Obert 144 Restringit 1 202 102 329 544 603 654 769 873 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  14. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat Ciutadà 99,86% Usuari AAPP 99,34% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULERActivitat Desembre 2015 Número de documents 2.048 27.643 Usuaris més actius Desembre Generalitat de Catalunya 215 Ajuntament de Girona 83 Ajuntament de Granollers 68 Ajuntament de Terrassa 56 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 55 Ajuntament de Reus 50 Ajuntament de Badalona 49 Ajuntament de Mataró 47 Ajuntament de Castelló d'Empúries 41 Ajuntament de Matadepera 40 Ens amb més pàgines vistes Desembre Generalitat de Catalunya 46.571 Universitat Autònoma de Barcelona 13.628 Ajuntament de Girona 10.831 Ajuntament de Reus 7.516 Ajuntament de Salt 4.664 Ajuntament d'Olot 3.640 Universitat de Lleida 2.701 Ajuntament d'Igualada 2.112 Ajuntament d'Artés 2.093 Consell Comarcal del Maresme 2.057 Implantació Desembre 2015 Acumulat total Usuaris 31 211 599 282 2.285 8.252 18.599 27.643 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Ens amb més edictes descarregats Desembre Generalitat de Catalunya 6.469 Ajuntament de Girona 1.898 Universitat Autònoma de Barcelona 1.551 Ajuntament de Reus 1.127 Ajuntament de Salt 841 Universitat de Lleida 743 Universitat Oberta de Catalunya 506 Consell Comarcal del Maresme 504 Ajuntament d'Artès 453 Ajuntament d'Olot 402
  15. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat Ciutadà 99,98% AAPP 96,69% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e Usuaris que reben més visites Desembre Ajuntament de Salt 2.327 Ajuntament de Sant Just Desvern 2.109 Ajuntament de Llagostera 1.822 Ajuntament d'Igualada 1.813 Consorci AOC 1.805 Ajuntament d'Olot 1.113 Ajuntament del Piera 1.106 Ajuntament de Tortosa 1.103 Dipsalut 948 Ajuntament del Vendrell 659 Implantació Desembre 2015 Acumulat total Ens usuaris 112 230 603
  16. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat 98,27% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio -interna/iArxiu Implantació Desembre Acumulat total iARXIU 2 107 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 168,38 790 Gb Activitat iArxiu Desembre 2015 Acumulat total Documents 858 65.661 356.432 Ingressos 176 4.802 30.383 Consultes 265 1.900 4.269 Descàrregues 204 1.402 6.333 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Desembre Generalitat de Catalunya 104 Consell Comarcal del Baix Penedès 20 Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons 19 Ajuntament de Sant Feliu de Codines 16 Ajuntament de Vimbodí i Poblet 4 Ajuntament de Pira 3 Ajuntament de l'Espluga de Francolí 2 Ajuntament de Llorac 2 Ajuntament de Senan 2 Ajuntament de Vallclara 2 36.612 55.254 68.992 57.284 65.661 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 22 29 45 80 107 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015
  17. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat S-Perdura 99,95% Disponibilitat DESA'L 99,77% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es Implantació Desembre Acumulat total 3 62 Desembre Acumulat 2015 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 130.565 43.447 747.553 246.724 Consultat 24 82 712 1.886 Descarregat 1.159 8.571 Transferència iArxiu completada 17 71 TOTAL: 131.748 43.546 756.836 248.681 Usuaris més actius. Desembre Document Expedient Síndic de Greuges 9.601 3.162 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.460 2.357 Ajuntament de Barcelona 3.899 902 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 2.472 740 Diputació de Girona 2.432 689 Activitat Desembre 2015 Acumulat total Nombre d'accions 4 339 1.889
  18. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat 99,21% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 18.663.348 18.478.979 27.672.976 38.362.934 8.649.680 7.770.038 14.847.199 24.850.624 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 37.000.000 42.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps Activitat Desembre 2015 Nombre de validacions 3.560.088 38.362.934 Nombre total de segells de temps 2.338.017 24.850.624
  19. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 Disponibilitat 99,93% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Desembre 2015 Acumulat total Nombre de signatures 194.038 2.044.841 3.297.199 28.929 105.349 268.940 1.252.358 3.297.199 20.000 520.000 1.020.000 1.520.000 2.020.000 2.520.000 3.020.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 G F M A M J J A S O N D Evolucióde l'activitat Nombre de signatures 2015 2014 2013
  20. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCAT Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Desembre 2015 idCAT 2.267 33.497 T-CAT 1.223 24.012 Signatura electrònica 2.819 27.974 T-CAT amb càrrec 976 Certificats de segell electrònic 79 Certificats de servidor 55 Certificats d'entitat 47 T-CAT en Programari 38 Certificats d'aplicació 11 Certificats de seu electrònica 10 Operador T-CAT 7 1.223 idCAT: els organismes més actius Desembre Departament de Treball 309 Ajuntament de Barcelona 303 Departament de la Presidència 93 Ajuntament de Rubí 77 Ajuntament de Terrassa 57 BASE - Gestió d'Ingressos 51 Consorci Administració Oberta de Catalunya 48 Ajuntament de Sant Celoni 43 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 40 CAATEEB* 40 *Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona T-CAT: els organismes més actius Desembre Administració Promoció i Gestió SA 341 Departament de Justícia 220 Consorci Administració Oberta de Catalunya 75 Consell Comarcal del Baix Llobregat 35 Consell Comarcal del Maresme 31 Consell Comarcal de l'Alt Empordà 29 Consell Comarcal del Baix Empordà 28 Consell Comarcal del Vallès Occidental 26 Consell Comarcal del Tarragonès 25 Consell Comarcal del Montsià 23
  21. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i- seguretat/Eina-web-d-e-signatura Disponibilitat idCAT Ciutadà 99,72% Operador 99,91% Disponibilitat e-Signatura 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitatsregistresper any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Desembre Generalitat de Catalunya 283 Ajuntament de Cubelles 188 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 98 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 68 Consell Comarcal del Baix Empordà 62 Ajuntament de Porqueres 60 Departament de Territori i Sostenibilitat 52 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 48 Diputació de Girona 45 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 44 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica
  22. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es Disponibilitat 99,65% e-Valisa: els organismes més actius Desembre Departament d'Ensenyament 1.809 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 968 Departament de Governació i Relacions Institucionals 858 Departament d'Economia i Coneixement 632 Departament de Salut 575 Departament de Territori i Sostenibilitat 466 Departament d'Empresa i Ocupació 248 Departament de Justícia 108 Departament de la Presidència 107 Departament d'Interior 87 Activitat Desembre 2015 Tramitacions 5.965 53.159 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015
  23. Informe d’activitat_DESEMBRE2015 http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia Disponibilitat 97,40%Actualment, de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (un 72%). Font: Consorci AOC
  24. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Anzeige