Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Similar a Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC(15)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Anzeige

Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC

 1. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014
 2. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat 99,84% Les 10 trameses més utilitzades Setembre Tramesa d’informació, escrits i documents 4 . 9 8 8 DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 3 . 5 9 4 BSF - Estrangeria 2 . 0 0 0 GRI - Tramesa d'actes i acords 1 . 9 8 5 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1 . 0 5 1 SING - Tramesa documentació 9 6 4 PAR - Tramesa documentació 8 3 4 Servei de certificació digital - CATCert 6 4 6 Índexs de plusvàlues 5 9 6 TES - Comunicacions Comissions Urbanisme 5 0 0 Els 10 ens que més trameses envien Setembre Departament de Governació i Relacions Institucionals 1 . 7 7 8 Sindicatura de Comptes 1 . 3 4 4 Departament de Territori i Sostenibilitat 1 . 2 8 7 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 1 . 1 4 5 Síndic de Greuges 8 8 9 Diputació de Girona 6 8 5 Ajuntament de Barcelona 6 1 3 Col·legi de Notaris de Catalunya 5 9 6 Agència Catalana de l'Aigua 4 6 2 Departament de Salut 4 0 2 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 271.932 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evolució any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 Implantació Setembre 2014 Acumulat total Ens usuaris 13 62 2.053 Usuaris 135 1.767 21.998 Organismes prestadors de serveis 4 4 88 Oferta Setembre 2014 Acumulat total Procediments 2 63 418 Activitat Setembre 2014 Tramitacions 23.759 271.932
 3. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat 99,37% Oferta Setembre 2014 Acumulat total Serveis de VO disponibles 2 4 42 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 855 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 8 830 % població coberta per PMH 88,09 Implantació Setembre 2014 Acumulat total Ens usuaris 1 28 478 .Ens usuaris ajuntaments 1 20 391 Activitat Setembre 2014 Acumulat total Consultes PCI 1.057.089 11.020.334 45.484.830 Serveis més consultats Setembre Renda (AEAT) 380.384 Identitat (DGP) 131.764 Registre de vehicles i conductors (DGT) 125.527 Padró municipal d'habitants 120.542 Prestacions socials públiques (INSS) 117.337 Adreça electrònica viària (DEV) 64.397 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 39.735 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 26.106 Cadastre 9.125 Documents visats-e CAATB 8.948 Els cessionaris més actius Setembre Generalitat de Catalunya (PICA) 749.738 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 116.318 Ajuntament de Barcelona 82.601 Ajuntament de Lleida 32.057 Ajuntament de Terrassa 16.520 Agència de l’Habitatge de Catalunya 15.356 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 12.812 Consell Comarcal de la Selva 7.144 Ajuntament de Girona 4.562 Ajuntament de Mataró 2.091
 4. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 % d'ús de cada finalitat de consum Setembre % Ajuts, subvencions i beques 6 3 0 . 6 0 0 5 9 , 6 5 Notificació o comunicació administrativa 2 2 7 . 3 6 7 2 1 , 5 1 Acreditació sanitària d'assegurats 6 1 . 8 3 3 5 , 8 5 Denúncies, inspeccions i sancions 4 3 . 8 6 3 4 , 1 5 Autoritzacions, permisos i llicències 2 0 . 5 4 6 1 , 9 4 Prestacions socials 1 4 . 5 4 5 1 , 3 8 Gestió i recaptació tributària en via executiva 1 2 . 9 9 7 1 , 2 3 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 8 . 2 6 4 0 , 7 8 Notificació de sancions de trànsit 7 . 3 2 0 0 , 6 9 Gestió i recaptació en període voluntari 4 . 7 8 4 0 , 4 5 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 11.020.334 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15.000 515.000 1.015.000 1.515.000 2.015.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 5. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Implantació Setembre 2014 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Setembre 2014 Acumulat total % població coberta 0 0 0 Organismes a comunicar 0 0 7 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 127.644 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Activitat Setembre 2014 Comunicacions de canvi de domicili 14.605 127.644 Ajuntaments que han comunicat 12 Ens més actius Setembre Ajuntament de Terrassa 7 . 6 9 5 Ajuntament de Lleida 2 . 8 5 1 Ajuntament del Vendrell 1 . 3 6 2 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 9 3 2 Ajuntament de Roses 5 2 9 Ajuntament del Prat de Llobregat 3 9 9 Ajuntament del Masnou 3 1 3 Ajuntament de Cambrils 2 1 4 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2 1 4 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 4 8 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 46 Ajuntament de Valls 2 Total 14.605
 6. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat 99,94% * Tramitació d'activitats empresarials Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 797 Consells comarcals usuaris 37 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9 Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 46 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 64 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 27.148 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 Activitat Setembre 2014 Nombre de tràmits fets 3.154 27.148 Els organismes més actius Setembre Ajuntament de Vallirana 1 3 7 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 9 0 Consell Comarcal de la Noguera 9 0 Ajuntament de Molins de Rei 8 9 Ajuntament de Salt 8 9 Ajuntament del Bruc 8 0 Ajuntament de Castellar del Vallès 7 0 Ajuntament de Collbató 7 0 Ajuntament de la Roca del Vallès 6 9 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 6 5 Tràmits més utilitzats Setembre Instància genèrica 2 . 1 9 4 Queixes i suggeriments 5 7 9 Volant d'empadronament actual 8 7 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 6 7 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 5 3 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 5 0 Volant d'empadronament històric 2 7 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 1 6 Comunicació d'obres excloses de llicència 1 0 Volant de convivència actual 9
 7. inici Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat Usuari 99,6% Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 1 8 Consorci 1 9 Diputació 2 Ens de gestió 1 2 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Activitat Setembre 2014 entrades sortides Volum registres 13.172 12.413 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2014 entrades sortides
 9. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Implantació Acumulat total Ens usuaris 365 Disponibilitat Ciutadà 99,79% Treballador públic 99,62% Els 10 ens que més notifiquen Setembre Generalitat de Catalunya 1 6 . 6 0 4 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2 . 8 0 5 Ajuntament de Barcelona 2 . 5 6 4 Consell Comarcal de la Conca de Barberà 4 9 2 Universitat Autònoma de Barcelona 4 3 5 Consell Comarcal de la Garrotxa 3 4 1 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2 0 8 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 1 8 6 Ajuntament de Banyoles 1 6 6 Ajuntament de Berga 1 3 0 Activitat Setembre Acumulat 2014 Notificacions fetes 20.968 206.524 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 6.064 42.733 71.039 214.537 206.524 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014
 10. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat Implantació Acumulat 98,87% Ens amb el cercador integrat 288 ajuntaments 271 consells comarcals 15 altres 2 Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 424 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 58 161 237 344 393 401 406 407 288 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any Activitat Setembre Acumulat 2014 Nombres cerques 17.786 167.173 Oferta Setembre Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.716.561 Activitat Setembre 2014 Accesos visor 12.412 131.165 Accesos web GeoLocal 196 Visors amb visites 525 Ens amb més visites Setembre Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 645 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 488 Ajuntament de Salou 331 Ajuntament de la Seu d´Urgell 295 Ajuntament de Blanes 275 Ajuntament de Montgat 268 Ajuntament de Castellfollit de la Roca 240 Ajuntament de Tossa de Mar 239 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 233 Ajuntament de Canet de Mar 224
 11. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat 99,57% Els organismes més actius Setembre Institut Català de la Salut 5 . 9 7 5 Diputació de Barcelona 5 5 0 Ajuntament de Reus 5 0 8 Ajuntament de Sant Just Desvern 1 5 6 Ajuntament d'Esparreguera 7 1 Universitat Pompeu Fabra 7 0 Consell Comarcal del Berguedà 6 8 Ajuntament de Barcelona 6 2 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 5 6 BASE, Diputació de Tarragona 5 2 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 Implantació Setembre 2014 Acumulat total Ens usuaris del servei e.Fact 6 159 367 Oferta Setembre 2014 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 7 16 Activitat Setembre 2014 Factures gestionades 8.156 60.965 1.349 3.827 23.422 58.838 60.965 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014
 12. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Activitat Setembre Acumulat total Subhastes electròniques 0 15 Licitació 121 Formalització 90 Adjudicació 66 Anul·lació 3 Anunci previ 1 281 Licitacions Obert 86 Negociat sense publicitat 23 Contracte menor 6 Negociat amb publicitat 5 Diàleg competitiu 1 Implantació Setembre 2014 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 10 91 745 1023295446036547450100200300400500600700800200920102011201220132014Evolució dels usuaris per any200920102011201220132014
 13. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat Ciutadà 98,65% Usuari 99,75% Usuari Generalitat 100% Implantació Setembre 2014 Acumulat total Usuaris 4 77 147 Activitat Setembre 2014 Número de documents 1.310 12.341 282 2.285 8.252 12.341 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Usuaris més actius Setembre Generalitat de Catalunya 1 7 8 Ajuntament de Terrassa 1 7 1 Ajuntament de Reus 7 9 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 7 1 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 6 4 Ajuntament de Granollers 3 7 Ajuntament de Mollet del Vallès 3 6 Ajuntament de Sant Just Desvern 3 1 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2 9 Ajuntament de Tremp 2 9 Ens amb més edictes descarregats Setembre Generalitat de Catalunya 696 Ajuntament de Reus 656 Ajuntament de Granollers 476 Ajuntament de Salt 159 Ajuntament de Bigues i Riells 107 Ajuntament de Deltebre 102 Ajuntament de Terrassa 85 Ajuntament de Banyoles 76 Universitat de Lleida 70 Ajuntament de Sant Just Desvern 68 Ens amb més pàgines vistes Setembre Generalitat de Catalunya 6.463 Ajuntament de Granollers 4.220 Ajuntament de Reus 3.895 BASE 1.785 Ajuntament de Terrassa 1.327 Universitat de Lleida 1.260 Ajuntament de Salt 1.094 Ajuntament de Deltebre 1.086 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 766 Ajuntament de Mollet del Vallès 658
 14. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat Ciutadà 100% Treballador públic 99,25% Implantació Setembre 2014 Acumulat total Ens usuaris 3 100 198 Usuaris que reben més visites Setembre Ajuntament de Salt 1.667 Ajuntament de Sanjust Desvern 1.614 Ajuntament d'Igualda 1.060 Ajuntament de Piera 934 Dipsalut 869 Ajuntament de Cervera 700 Ajuntament de Castelló d’Empúries 580 Ajuntament de Llagostera 496 El Masnou 476 Ajuntament de Baberà del Vallès 447
 15. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Implantació Setembre Acumulat total Disponibilitat 99,77% iARXIU 0 72 22 29 45 72 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 119.16 Gb 790 Gb Activitat iArxiu Setembre 2014 Acumulat total Documents 6.232 37.613 271.438 Ingressos 464 4.154 23.888 Consultes 25 474 1.715 Descàrregues 0 526 4.481 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Setembre Departament d'Economia i Coneixement 2 6 6 Ajuntament de Manlleu 1 6 2 Generalitat de Catalunya 2 9 Consell Comarcal del Baix Penedès 4 Ajuntament de Castellbisbal 3 Total 464 36.612 55.254 68.992 37.613 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució núm. de documents arxivats per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014
 16. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Usuaris més actius. Setembre Document Expedient Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 1.994 58 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 279 Ajuntament de Badalona 187 24 Consell Comarcal d'Osona 50 9 Ajuntament d'Almacelles 1 1 TOTAL: 2.511 92 Implantació DESA'L Setembre Acumulat total 21 41 Activitat S-Perdura Setembre 2014 Acumulat total Nombre d'accions 6 294 1.442 Disponibilitat S-Perdura 100% Disponibilitat DESA'L 99,66% Activitat DESA'L Setembre Acumulat 2014 Document Expedient Document Expedient Creat 2.432 92 6.853 373 Consultat 70 3.623 509 Descarregat 10 77 Transferència iArxiu completada 2 TOTAL: 2.512 92 10.553 884
 17. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat 100% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 176 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2014 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps Activitat Setembre 2014 Nombre de validacions 2.270.744 19.506.812 Nombre total de segells de temps 1.195.319 10.822.180
 18. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Disponibilitat 99,95% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Setembre 2014 Acumulat total Nombre de signatures 99.503 633.831 890.104 28.929105.349268.940890.1040200.000400.000600.000800.0001.000.0002011201220132014Evolució de l'activitat per anyTotal any (nº signatures)Acumulat
 19. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 Implantació Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 T-CAT amb càrrec 1.676 T-CAT 679 Certificats de servidor 68 T-CAT en Programari 47 Certificats de segell electrònic 21 Operador T-CAT 21 Certificats d'entitat 20 Certificats d'aplicació 14 Certificats de seu electrònica 9 Certificats de programari 1 2.556 Activitat Setembre 2014 idCAT 2.522 26.856 T-CAT 2.556 14.361 Signatura electrònica 1.465 11.600 idCAT: els organismes més actius Setembre Ajuntament de Barcelona 449 BASE - Gestió d'Ingressos 98 Ajuntament de Rubí 89 Departament de la Presidència 76 Ajuntament de Sabadell 74 Ajuntament de Badalona 63 Departament de Cultura 63 Ajuntament de Terrassa 58 Ajuntament de Granollers 54 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 53 T-CAT: els organismes més actius Setembre Universitat Pompeu Fabra 1.513 Administració Promoció i Gestió SA 246 Universitat Politècnica de Catalunya 78 Consell Comarcal del Vallès Oriental 63 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 44 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 44 Ajuntament de Badalona 42 Consell Comarcal del Maresme 37 Consell Comarcal del Bages 36 Universitat Rovira i Virgili 34
 20. inici Informe d’activitat_SETEMBRE2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Evolució dels usuaris per any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Setembre Ajuntament de Cubelles 2 1 2 Ajuntament de Talarn 1 4 5 Generalitat de Catalunya 1 3 2 Departament de Governació i Relacions Institucionals 5 3 Ajuntament de Torroella de Fluvià 5 2 Ajuntament de Mollet del Vallès 4 4 Ajuntament de Masquefa 4 2 Consell Comarcal del Garraf 2 7 Diputació de Girona 2 7 Ajuntament de Polinyà 2 6 300 800 1300 1800 2300 2800 3300 3800 4300 4800 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 21. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Anzeige