Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Blok tematyczny: Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030
Sesja I: Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw
turystyczn...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Grupy czynników zewnętrznych:
...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Globalna konkurencja na rynku ...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Synergia konkurencyjności obsz...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Kompetencje KTN jako czynnik p...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Rekonfiguracja turystycznego ł...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Zmiana miejsca w łańcuchu wart...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Zmiana „modelu biznesowego”, c...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Zmiana modelu biznesowego może...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Zacieranie się granic przedsię...
Koszmar formularzy
75% podróżujących turystów rozpoczyna poszukiwania w
Internecie zanim zdecydują gdzie i jak podróżować:
• nie mają wybrane...
Nowy styl wyszukiwania?
15
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Atomizacja i specjalizacja a s...
Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych
na uwarunkowania ich konkurencyjności
Dyskusja panelowa:
• Wioletta ...
Kachniewska M., Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności
Kachniewska M., Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kachniewska M., Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności

248 Aufrufe

Veröffentlicht am

wystąpienie wprowadzające do bloku tematycznego "Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030" na Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy 13 października 2016 r.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Kachniewska M., Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności

 1. 1. Blok tematyczny: Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030 Sesja I: Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności
 2. 2. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Grupy czynników zewnętrznych: • uwarunkowania polityczno-prawne (krajowe i ponadnarodowe) • wpływ otoczenia globalnego na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw i regionów • zmiany technologiczne i organizacyjne warunkujące płynność form organizacyjnych i zanikanie granic przedsiębiorstw, branż i rynków • pojawianie się nowych podmiotów obsługi ruchu turystycznego (spoza „branży turystycznej”) • zmiany społeczno-demograficzne
 3. 3. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Globalna konkurencja na rynku turystycznym dotyczy: • przedsiębiorstw poszczególnych państw • korporacji transnarodowych • obszarów recepcji turystycznej (ORT) Uwzględnić należy podmioty zorganizowane administracyjnie (np. miasta) i słabo ustrukturyzowane (podmioty sieciowe)
 4. 4. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Synergia konkurencyjności obszarów i działających tam podmiotów: • odzwierciedla sposób postrzegania kompleksowej oferty turystycznej przez turystę • uwzględnia znaczenie dóbr wolnych (np. klimat, piękno krajobrazu, tradycje i obyczaje) i dóbr publicznych (np. infrastruktura drogowa, plaże, zabytki architektoniczne o nieograniczonym dostępie) • służy komercjalizacji walorów naturalnych i kulturowych • znajduje wyraz w postaci turystycznych produktów sieciowych
 5. 5. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Kompetencje KTN jako czynnik polaryzacji rynku turystycznego: • większe zdolności innowacyjne i organizacyjne • zaawansowane technologicznie, nowoczesne systemy zarządzania • najdogodniejsze miejsca w globalnym łańcuchu wartości • skuteczne wywieranie wpływu na otoczenie (zdolność tworzenia nowych rynków, potrzeb turystycznych i nowych produktów, wpływ na wielkość i kierunek strumieni ruchu turystycznego, kształtowanie standardów jakości obsługi, organizacji i zarządzania)
 6. 6. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Rekonfiguracja turystycznego łańcucha wartości: • zmiana modelu pośrednictwa turystycznego • pojawianie się nowych podmiotów na rynku turystycznym • substytucja usług turystycznych przez branże pozaturystyczne (transport, kultura, handel, rekreacja) • nowi nabywcy, nowe oczekiwania (np. sprzedaż vs pay per use, gospodarka współdzielenia, oczekiwania w zakresie dystrybucji informacji)
 7. 7. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Zmiana miejsca w łańcuchu wartości przebiega na dwa sposoby: • utrata części niezależności w zamian za miejsce w łańcuchu wartości KTN (allotment, franczyza) • rozwój oferty i nowe propozycje tworzenia wartości (w tym zmiana modelu biznesowego) np. poprzez świadome odejście od standardów dostępnych na rynku turystyki masowej
 8. 8. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Zmiana „modelu biznesowego”, czyli wiodącej, długookresowej metody powiększania i zyskownego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
 9. 9. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Zmiana modelu biznesowego może być wynikiem: • nagłych zmian otoczenia (np. kryzys gospodarczy lub polityczny, przełom technologiczny, regulacje prawne) • powolnych, trwałych przeobrażeń rynku po stronie popytu (nowe trendy społeczne i konsumenckie) • zmian po stronie podaży (zmiana struktury podaży, powstawanie nowych branż i typów przedsiębiorstw itd.)
 10. 10. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Zacieranie się granic przedsiębiorstw i branż: • tylko outsourcing, czy już zmiana modelu zarządzania? • czy obiekt hotelowy = przedsiębiorstwo hotelowe? • strategia wydzielania modułu – pozbywamy się centrum kosztów, czy centrum zysków? • przedsiębiorstwo turystyczne z perspektywy turysty…
 11. 11. Koszmar formularzy
 12. 12. 75% podróżujących turystów rozpoczyna poszukiwania w Internecie zanim zdecydują gdzie i jak podróżować: • nie mają wybranego docelowego kierunku podróży • nie mają wybranego docelowego trybu podróży Źródło: Google, The 2015 Traveller, Sierpień 2015 Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności
 13. 13. Nowy styl wyszukiwania? 15
 14. 14. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Atomizacja i specjalizacja a struktura produktu turystycznego: • produkty sieciowe jako odpowiedź na złożone potrzeby turysty • trend DIY jako przesłanka tworzenia słabo ustrukturyzowanej oferty sieciowej • sieci i zrzeszenia jako środowisko transferu wiedzy • kooperencja regionalna i branżowa
 15. 15. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Dyskusja panelowa: • Wioletta Hamerska - Hotel Przyjazny Rodzinie • Elżbieta Szumska - Kopalnia Złota w Złotym Stoku • Ireneusz Węgłowski - Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Orbis S.A. • Kamil Kurak - Polska Izba Turystyki, Travel Expert • Marcin Papiernik - Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

×