Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
EKOSISTEM
KONDUSIF
SEKTOR AWAM
(EKSA)
1
2
SETIAP HARI………
Jam seminggu berada di
pejabat
12 jam di pejabat vs 12 jam di rumah
5/7 hari di pejabat
2 jam kesesakan l...
3
ADAKAH PILIHAN ANDA INI ………
4
ATAU INI ………
5
ATAU INI ………
6
7
ATAU PILIHAN ANDA INI ………
8
DAN INI ………
9
SKOP TAKLIMAT
10
11
LATAR BELAKANG
AMALAN 5S SEKTOR
AWAM
12
SISIH
Mengasing/ membuang
barang-barang
yang tidak diperlukan.
SUSUN
Menyusun barang-barang yang
diperlukan dengan tera...
13
PELAKSANAAN AMALAN 5S OLEH MAMPU
KERAJAAN MALAYSIA
SURAT PEKELILING
KEMAJUAN
PERKHIDMATAN AWAM
BIL. TAHUN 2014
EKOSISTE...
14
PANDUAN AMALAN 5S (19 MEI 2010)
15
PELAKSANAAN
EKOSISTEM KONDUSIF
SEKTOR AWAM(EKSA)
16
PENJENAMAAN EKSA
TUJUAN
Memenuhi
keperluan
semasa
Meningkatkan
persaingan antara
agensi
Identiti sendiri
Kekal Relevan
...
Imej Korporat
17
OBJEKTIF PENJENAMAAN SEMULA
Kreativiti & Inovasi Go Green
Persekitaran kerja
kondusif
Kepelbagaian Agensi...
18
CONTOH IMEJ KORPORAT1
19
CONTOH IMEJ KORPORAT…..samb1
20
CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF
Parking OKU disediakan
2
21
CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF2
22
KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM
Pelbagai
Agensi
Badan Berkanun Persekutuan (BBP)
Badan Berkanun Negeri (BBN)
Perkhidmat...
23
CONTOH KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR
AWAM…samb
3
KESELAMATAN
Polis
Imigresen
Tentera
Kastam
Mahkamah
Pusat
Latihan
PBT
Mas...
24
CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI4
PENGKELASAN JENIS UBAT
MENGIKUT WARNA
TANDA PERGERAKAN
PEGAWAI YANG KREATIF
25
CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI
…samb
TANDA ARAS BORANG
Mencukupi
Buat pesanan
Perlu Tambah
SISTEM PERGERAKAN
PEGAWAI YAN...
26
TEMPAT LETAK KASUT
MENGGUNAKAN KOTAK
LAMA
ETIKA DI PANTRY
MENGGUNAKAN KALENDAR
LAMA
TEMPAT LETAK PAYUNG
MENGGUNAKAN KOT...
27
CONTOH GO GREEN
Daun pandan
5
28
FAEDAH EKSA
Mewujudkan persekitaran tempat kerja
berkualiti (bersih, kemas dan rapi)
Meningkatkan kecekapan & keberkesa...
29
FAEDAH EKSA….samb
Meningkatkan semangat esprit de corp
Meningkatkan disiplin warga jabatan
Meningkatkan mutu penyampaia...
30
PENGAUDITAN &
PENSIJILAN EKSA
31
PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA:
Permohonan oleh Agensi
Permohonan
Pengauditan
Pelaporan
Pensijilan
Satu @ 2 hari
bergant...
32
PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA:
Agensi Dikenalpasti
*Agensi
dikenalpasti
Pengauditan
Pelaporan
Pensijilan
Satu @ 2 hari
...
33
PROSES PENSIJILAN SEMULA EKSA:
Peringatan
Pengauditan
Pelaporan
Pensijilan
Agensi
mengemukakan
laporan audit
dalam
MAMP...
34
MODEL A
Generik
Komponen
A hingga E
MODEL B
Generik +
Khusus*
Komponen
A hingga F
* Bergantung pada jenis agensi
PELAKS...
35
PENGAUDITAN MODEL A
Bangunan dan Kawasan Sendiri= Komp A hingga E1
Contoh:
Stesen Penguatkuasaan JPJ, PDT Marang, PPD B...
SKALA
PERMARKAHAN
Kategori Layak
dipersijilkan :
80% - 89.9%: BAIK
90% dan ke atas:
CEMERLANG
SKALA SEDIA
ADA
SKALA
BAHARU...
37
PENSIJILAN EKSA
38
KRITERIA
EKSA
A. Perancangan dan
Penubuhan
Jawatankuasa
B. Ruang Tempat Kerja
dan Peralatan
C. Persekitaran Tempat
Kerja & Kemudahan
KOM...
A1. Dasar 5S
A2. Carta Agensi 5S
(JK Latihan, Promosi
Audit, Pelaksana)
A3. Peta Kawasan Kerja
A4. Rekod Aktiviti 5S
A5. M...
RUANG TEMPAT
KERJA/ PEJABAT
FIZIKAL
B1. Lantai
B2. Dinding & Siling
B3. Lampu & Soket
KEPERLUAN UMUM
B4. Susun Atur Perala...
TEMPAT UMUMKRITERIA
SEDIA ADA
KRITERIA
BAHARU
42
C1. Lobi Utama/ Ruang
Hadapan
C2. Kaunter Utama
C3. Ruang Menunggu
C4. La...
KESELAMATAN
PERSEKITARAN
D1. Pelan Tindakan
Kecemasan
D2. Pendawaian/ kabel
D3. Peralatan
Pencegahan
Kebakaran
D4. Laluan/...
44
Meningkatkan ciri keselamatan
ASPEK KESELAMATAN
Penyimpanan kunci mengikut tatacara
keselamatan yang ditetapkan.
45
Meningkatkan ciri keselamatan
SEBELUM SELEPAS
ASPEK KESELAMATAN
Tidak perlu pelabelan bilik kebal.
46
ASPEK KESELAMATAN
Memastikan alat
pemadam menepati
kriteria berikut:
i. Penyelengaraan
secara berkala
ii. Mempunyai
Tat...
KAWASAN
PERSEKITARAN
JABATAN
E1. Agensi Mempunyai
Bangunan dan Kawasan
Sendiri
E2. Agensi Mempunyai
Bangunan dan Berkongsi...
TEMPAT KHUSUS
Tempat-tempat khusus di
agensi mengikut Kluster:
F1.Keselamatan
F2.Pentadbiran
F3.Sosial
KRITERIA
SEDIA ADA
...
49
CONTOH AMALAN BAIK
AGENSI CEMERLANG
Penemuan: Pengurusan stor yang teratur dan sistematik.
Penemuan: Promosi Amalan 5S yang kreatif dan menarik.
52
Penemuan: Notis penjimatan tenaga yang kreatif.
53
Penemuan: Penggunaan bahan kitar semula yang kreatif.
54
Penemuan: Tempat simpan kunci mengikut tatacara
keselamatan yang betul
55
Penemuan: Pelabelan dan sistem fail yang sistematik.
56
Penemuan: Laci alat tulis disusun dengan kemas.
57
Penemuan: Etika penggunaan bilik/peralatan gunasama yang
seragam dan menyeluruh.
58
Penemuan: Sistem bilik fail yang sistematik.
59
Penemuan: Tatacara penggunaan mesin fotostat yang kreatif.
60
Penemuan: Carta pergerakan pegawai yang kreatif dan
mengamalkan konsep Go Green.
61
Penemuan: Sudut kitar semula yang kreatif dan diletakkan di
tempat terbuka.
62
Penemuan: Pelabelan cap yang kreatif dan menyokong usaha
Go Green (menggunakan bahan kitar semula).
63
64
SEKIAN, TERIMA KASIH
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)

43.581 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) - menggantikan sistem 5S di sektor awam

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

pengenalan kepada EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)

 1. 1. EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 1
 2. 2. 2 SETIAP HARI……… Jam seminggu berada di pejabat 12 jam di pejabat vs 12 jam di rumah 5/7 hari di pejabat 2 jam kesesakan lalu lintas (pergi & balik) Pejabat = rumah kedua 2/7 hari di rumah
 3. 3. 3 ADAKAH PILIHAN ANDA INI ………
 4. 4. 4 ATAU INI ………
 5. 5. 5 ATAU INI ………
 6. 6. 6
 7. 7. 7 ATAU PILIHAN ANDA INI ………
 8. 8. 8 DAN INI ………
 9. 9. 9
 10. 10. SKOP TAKLIMAT 10
 11. 11. 11 LATAR BELAKANG AMALAN 5S SEKTOR AWAM
 12. 12. 12 SISIH Mengasing/ membuang barang-barang yang tidak diperlukan. SUSUN Menyusun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya mudah diambil. SENTIASA AMAL Mengamalkan aktiviti sisih, susun, sapu dan seragam secara istiqamah. SAPU Menyapu/ membersih ruang pejabat/bilik dan peralatan kerja. SERAGAM Menyeragamkan susunan fail/ meja kerja/peralatan pejabat Amalan 5S: |Dilaksanakan sejak 80an | Konsep asal diadaptasi dari Jepun| IMBASAN KONSEP 5S
 13. 13. 13 PELAKSANAAN AMALAN 5S OLEH MAMPU KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM BIL. TAHUN 2014 EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) Pensijilan & Pengauditan MAMPU Pelaksanaan EKSA-2014 EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM
 14. 14. 14 PANDUAN AMALAN 5S (19 MEI 2010)
 15. 15. 15 PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM(EKSA)
 16. 16. 16 PENJENAMAAN EKSA TUJUAN Memenuhi keperluan semasa Meningkatkan persaingan antara agensi Identiti sendiri Kekal Relevan Imej Baharu
 17. 17. Imej Korporat 17 OBJEKTIF PENJENAMAAN SEMULA Kreativiti & Inovasi Go Green Persekitaran kerja kondusif Kepelbagaian Agensi 1 2 3 4 5
 18. 18. 18 CONTOH IMEJ KORPORAT1
 19. 19. 19 CONTOH IMEJ KORPORAT…..samb1
 20. 20. 20 CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF Parking OKU disediakan 2
 21. 21. 21 CONTOH PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF2
 22. 22. 22 KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM Pelbagai Agensi Badan Berkanun Persekutuan (BBP) Badan Berkanun Negeri (BBN) Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP) Perkhidmatan Awam Negeri (PAN) Keselamatan & Infrastruktur Pentadbiran Sosial Ekonomi KlusterJenis Agensi 3
 23. 23. 23 CONTOH KEPELBAGAIAN AGENSI SEKTOR AWAM…samb 3 KESELAMATAN Polis Imigresen Tentera Kastam Mahkamah Pusat Latihan PBT Masjid APMM Pejabat Kadi Hospital Klinik Sekolah IPTA PENTADBIRAN SOSIAL
 24. 24. 24 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI4 PENGKELASAN JENIS UBAT MENGIKUT WARNA TANDA PERGERAKAN PEGAWAI YANG KREATIF
 25. 25. 25 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI …samb TANDA ARAS BORANG Mencukupi Buat pesanan Perlu Tambah SISTEM PERGERAKAN PEGAWAI YANG SISTEMATIK DAN KREATIF 4
 26. 26. 26 TEMPAT LETAK KASUT MENGGUNAKAN KOTAK LAMA ETIKA DI PANTRY MENGGUNAKAN KALENDAR LAMA TEMPAT LETAK PAYUNG MENGGUNAKAN KOTAK LAMA 4 CONTOH KREATIVITI DAN INOVASI …samb
 27. 27. 27 CONTOH GO GREEN Daun pandan 5
 28. 28. 28 FAEDAH EKSA Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi) Meningkatkan kecekapan & keberkesanan pengurusan organisasi Mengenalpasti, mengurang & menghapuskan pembaziran Meningkatkan imej agensi sektor awam Menjana idea kreatif di kalangan warga agensi
 29. 29. 29 FAEDAH EKSA….samb Meningkatkan semangat esprit de corp Meningkatkan disiplin warga jabatan Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan Mewujudkan piawaian kerja yang jelas
 30. 30. 30 PENGAUDITAN & PENSIJILAN EKSA
 31. 31. 31 PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA: Permohonan oleh Agensi Permohonan Pengauditan Pelaporan Pensijilan Satu @ 2 hari bergantung kepada lokasi/bil.zon Surat rasmi kepada KP MAMPU dengan mengemukakan laporan Audit Dalam 1 hari selepas pengauditan 3 hari selepas laporan pengauditan
 32. 32. 32 PROSES PENSIJILAN BAHARU EKSA: Agensi Dikenalpasti *Agensi dikenalpasti Pengauditan Pelaporan Pensijilan Satu @ 2 hari bergantung kepada lokasi/bil.zon MAMPU mengeluarkan surat jemputan dan mendapatkan laporan audit dalam 1 hari selepas pengauditan 3 hari selepas laporan pengauditan *1.Agensi tamat tempoh pensijilan 2. Agensi berpotensi
 33. 33. 33 PROSES PENSIJILAN SEMULA EKSA: Peringatan Pengauditan Pelaporan Pensijilan Agensi mengemukakan laporan audit dalam MAMPU mengeluarkan surat peringatan 3 bulan sebelum tamat tempoh pensijilan 1 hari selepas pengauditan 3 hari selepas laporan pengauditan Persediaan Satu @ 2 hari bergantung kepada lokasi/bil.zon
 34. 34. 34 MODEL A Generik Komponen A hingga E MODEL B Generik + Khusus* Komponen A hingga F * Bergantung pada jenis agensi PELAKSANAAN PENGAUDITAN
 35. 35. 35 PENGAUDITAN MODEL A Bangunan dan Kawasan Sendiri= Komp A hingga E1 Contoh: Stesen Penguatkuasaan JPJ, PDT Marang, PPD Batang Padang Bangunan Sendiri dan Berkongsi Kawasan= Komp A hingga E2 Contoh: Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, MAMPU Agensi Berkongsi Bangunan dan Kawasan=Komp A hingga D Contoh: Wisma Persekutuan
 36. 36. SKALA PERMARKAHAN Kategori Layak dipersijilkan : 80% - 89.9%: BAIK 90% dan ke atas: CEMERLANG SKALA SEDIA ADA SKALA BAHARU 36 Melebihi 80%: Layak dipersijilkan Pemarkahan menggunakan skala likert 1 hingga 5 SKALA PEMARKAHAN
 37. 37. 37 PENSIJILAN EKSA
 38. 38. 38 KRITERIA EKSA
 39. 39. A. Perancangan dan Penubuhan Jawatankuasa B. Ruang Tempat Kerja dan Peralatan C. Persekitaran Tempat Kerja & Kemudahan KOMPONEN PENILAIAN A. Keperluan Utama Pelaksanaan B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat C. Tempat Umum D. Keselamatan Persekitaran E. Kawasan Persekitaran Pejabat F. Tempat Khusus ASPEK SEDIA ADA ASPEK BAHARU 39 KOMPONEN PENILAIAN AUDITAN EKSA Dari 3 komponen kepada 6 komponen
 40. 40. A1. Dasar 5S A2. Carta Agensi 5S (JK Latihan, Promosi Audit, Pelaksana) A3. Peta Kawasan Kerja A4. Rekod Aktiviti 5S A5. Minit Mesyuarat/ Rekod Perbincangan. A6. Garis Panduan 5S di Agensi. dan lain lain. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN A1. Dasar/ Polisi 5S A2. JK Pelaksana A3. Penglibatan Pengurusan Atasan A4. Penilaian Kendiri A5. Pengiktirafan A6. Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi A7. Tindakan Penjimatan/ Go Green ASPEK SEDIA ADA ASPEK BAHARU 40 BAHARU BAHARU BAHARU KOMPONEN A BAHARU
 41. 41. RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT FIZIKAL B1. Lantai B2. Dinding & Siling B3. Lampu & Soket KEPERLUAN UMUM B4. Susun Atur Peralatan B5. Keadaan Peralatan B6. Pelabelan & Papan Tanda/ Tanda Arah B7. Perhiasan B8. Keperluan Utama RUANG KERJA B9. Meja Kerja Warga/ Work Station/Kubikel Kerja B10. Bilik Pegawai B11. Stor Peralatan Pejabat B12. Bilik Fail B13. Sudut/Bilik Cetak/ Bilik Dokumentasi B14. Bilik Pemandu B15. Bilik Server/Terperingkat ASPEK SEDIA ADA ASPEK BAHARU 41 B1. Kumpulan Pelaksana 5S B2. Sudut 5S B3. Lantai B4. Susun Atur Peralatan B5. Keadaan Peralatan B6. Pendawaian B7. Lampu B8. Susunan Fail B9. Perhiasan. dan lain-lain. KOMPONEN B
 42. 42. TEMPAT UMUMKRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 42 C1. Lobi Utama/ Ruang Hadapan C2. Kaunter Utama C3. Ruang Menunggu C4. Laluan Utama/ Koridor C5. Bilik Mesyuarat C6. Perpustakaan/ Pusat Sumber C7. Surau/ Bilik Solat C8. Lif C9. Pantri/ Tempat Minum C10. Tandas Tidak dikategorikan secara khusus tetapi dinyatakan di bawah Komponen B iaitu Ruang Tempat Kerja dan Peralatan KOMPONEN C
 43. 43. KESELAMATAN PERSEKITARAN D1. Pelan Tindakan Kecemasan D2. Pendawaian/ kabel D3. Peralatan Pencegahan Kebakaran D4. Laluan/ Tangga Kecemasan D5. Kunci KRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 43 Tiada KOMPONEN D
 44. 44. 44 Meningkatkan ciri keselamatan ASPEK KESELAMATAN Penyimpanan kunci mengikut tatacara keselamatan yang ditetapkan.
 45. 45. 45 Meningkatkan ciri keselamatan SEBELUM SELEPAS ASPEK KESELAMATAN Tidak perlu pelabelan bilik kebal.
 46. 46. 46 ASPEK KESELAMATAN Memastikan alat pemadam menepati kriteria berikut: i. Penyelengaraan secara berkala ii. Mempunyai Tatacara Penggunaan iii.Berkeadaan bersih iv. Diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah dicapai
 47. 47. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN E1. Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri E2. Agensi Mempunyai Bangunan dan Berkongsi Kawasan KRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 47 Tidak dikategorikan secara khusus tetapi dinyatakan di bawah Komponen C iaitu Persekitaran Tempat Kerja dan Kemudahan. KOMPONEN E
 48. 48. TEMPAT KHUSUS Tempat-tempat khusus di agensi mengikut Kluster: F1.Keselamatan F2.Pentadbiran F3.Sosial KRITERIA SEDIA ADA KRITERIA BAHARU 48 Tiada KOMPONEN F
 49. 49. 49 CONTOH AMALAN BAIK AGENSI CEMERLANG
 50. 50. Penemuan: Pengurusan stor yang teratur dan sistematik.
 51. 51. Penemuan: Promosi Amalan 5S yang kreatif dan menarik.
 52. 52. 52 Penemuan: Notis penjimatan tenaga yang kreatif.
 53. 53. 53 Penemuan: Penggunaan bahan kitar semula yang kreatif.
 54. 54. 54 Penemuan: Tempat simpan kunci mengikut tatacara keselamatan yang betul
 55. 55. 55 Penemuan: Pelabelan dan sistem fail yang sistematik.
 56. 56. 56 Penemuan: Laci alat tulis disusun dengan kemas.
 57. 57. 57 Penemuan: Etika penggunaan bilik/peralatan gunasama yang seragam dan menyeluruh.
 58. 58. 58 Penemuan: Sistem bilik fail yang sistematik.
 59. 59. 59 Penemuan: Tatacara penggunaan mesin fotostat yang kreatif.
 60. 60. 60 Penemuan: Carta pergerakan pegawai yang kreatif dan mengamalkan konsep Go Green.
 61. 61. 61 Penemuan: Sudut kitar semula yang kreatif dan diletakkan di tempat terbuka.
 62. 62. 62 Penemuan: Pelabelan cap yang kreatif dan menyokong usaha Go Green (menggunakan bahan kitar semula).
 63. 63. 63
 64. 64. 64 SEKIAN, TERIMA KASIH

×