Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Etyka

2.139 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Etyka

 1. 1. Marcin Boryczko [email_address]
 2. 2. <ul><li>Etyka – nauka o moralności. </li></ul><ul><li>2 aspekty etyki: </li></ul><ul><li>Ocenno – normatywny </li></ul><ul><li>Opisowy </li></ul><ul><li>Moralność – konkretne relacje człowiek – inne istoty </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Etyka normatywna – opisuje w jaki sposób powinniśmy postępować </li></ul><ul><li>Etyka opisowa – bada faktyczny sposób postępowania w sferze moralnej </li></ul><ul><li>Metaetyka – przedmiotem badań jest język moralności </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Składają się na nią powinności przekazywane w formie zasad czyli zakazów i nakazów moralnych: </li></ul><ul><li>Szanowanie samego siebie </li></ul><ul><li>Szanowanie innych ludzi </li></ul><ul><li>Szanowanie innych istot </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Jakie kryteria stosuje się przy ocenie moralnej czyjegoś działania? </li></ul><ul><li>Na czym polega moralna dobroć? </li></ul><ul><li>Na czym polega moralna słuszność? </li></ul><ul><li>Deontologizm – realizacja maksymy zgodnej z prawem moralnym </li></ul><ul><li>Konsekwencjalizm – pozytywne konsekwencje </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Bada faktyczny sposób postępowania w sferze moralnej. Składają się z dwóch działów: </li></ul><ul><li>Psychologia moralności – bada zależności między życiem psychicznym człowieka i jego życiem moralnym: </li></ul><ul><li>Psychologia oceniania moralnego </li></ul><ul><li>Psychologia postępowania </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Socjologia moralności – bada związki między życiem społecznym a życiem moralnym </li></ul><ul><li>Czynniki determinujące charakter życie moralnego: </li></ul><ul><li>Przyrost naturalny </li></ul><ul><li>Gęstość zaludnienia </li></ul><ul><li>Formacje społeczno – polityczne: </li></ul><ul><li>Społeczeństwo industrialne/nowoczesne </li></ul><ul><li>Społeczeństwo postindustrialne/ponowoczesne </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Szczególny typ namysłu nad etyką właściwą </li></ul><ul><li>Charakterystyczne problemy metaetyki </li></ul><ul><li>Nurty metaetyki: </li></ul><ul><li>Naturalizm metaetyczny – oceny etyczne posiadają wartość poznawczą </li></ul><ul><li>Intuicjonizm – poznanie etyczne ma charakter intuicyjny </li></ul><ul><li>Emotywizm – sądy etyczne jako narzędzia wyrażania emocji </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Geneza etyki, stanowiska: </li></ul><ul><li>Hobbes – etyka jest efektem umowy </li></ul><ul><li>Chrześcijaństwo – moralność to zgodność między wolą człowieka i Boga </li></ul><ul><li>Koncepcja egoizmu jako źródła moralności </li></ul><ul><li>Indywidualizm – naukowe wyjaśnienie zjawiska moralności </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Tradycja indyjska </li></ul><ul><li>Tradycja chińska </li></ul><ul><li>Tradycja buddyjska </li></ul><ul><li>Tradycja islamska </li></ul><ul><li>Tradycja żydowska </li></ul><ul><li>Tradycja europejska </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Wczesna etyka indyjska (1500 – 800 p.n.e.) </li></ul><ul><li>Etyka hinduizmu: </li></ul><ul><li>Aśrama – cykl życia </li></ul><ul><li>Dharma – obowiązek </li></ul><ul><li>Karma – działanie </li></ul><ul><li>Puruszarta – cel człowieka </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Etyka dżinizmu: </li></ul><ul><li>Ahimsa </li></ul><ul><li>Satja </li></ul><ul><li>Astya </li></ul><ul><li>Brahmacharya </li></ul><ul><li>apigraha </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Etyka Gandhiego: </li></ul><ul><li>Satya </li></ul><ul><li>Ahimsa </li></ul><ul><li>Satyagraha </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Początki islamu, działalność Mahometa: </li></ul><ul><li>Rola objawienia </li></ul><ul><li>Historia Adama </li></ul><ul><li>Taqwa </li></ul><ul><li>Ummah </li></ul><ul><li>Zakat </li></ul><ul><li>Dżihat </li></ul><ul><li>Rola społeczności muzułmańskiej </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Stanowiska w zakresie etyki: </li></ul><ul><li>Mutazylici – człowiek ma wolny wybór, rola rozumu, zaprzeczenie „złośliwej” istocie Boga </li></ul><ul><li>Tradycjonaliści – nie rozum a objawienie jest źródłem oceny moralnej, ludzie nabywają odpowiedzialności za swoje działania </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Czyny obowiązkowe </li></ul><ul><li>Działania zalecane </li></ul><ul><li>Działania dozwolone </li></ul><ul><li>Działania, których się odradza </li></ul><ul><li>Działania kategorycznie zakazane </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Al – Farabi </li></ul><ul><li>Ibn Sina (Awicenna) </li></ul><ul><li>Ibn Ruszd (Awerres) </li></ul><ul><li>Sufizm </li></ul>

×