Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Roma 14:11-13
11 Sapagka't
nasusulat, Buhay ako, sabi ng
Panginoon, sa akin ang bawa't
tuhod ay luluhod, At ang
bawa't dil...
12 Kaya nga ang bawa't isa
sa atin ay magbibigay sulit
sa Dios ng kaniyang sarili.
13 Huwag na nga tayong
mangaghatulan pa sa isa't isa:
kundi bagkus ihatol ninyo ito, na
ang sinoman ay huwag maglagay
ng k...
Mga Awit 72:5
Sila'y mangatatakot sa iyo
habang nananatili ang
araw, at habang sumisilang
ang buwan, sa lahat ng
sali't sa...
Roma 12:12
Mangagalak sa pagasa;
magmatiisin sa
kapighatian;
magmatiyagain sa
pananalangin;
Mateo 25:13-30
13 Mangagpuyat nga
kayo, sapagka't hindi
ninyo nalalaman ang
araw ni ang oras.
14 Sapagka't tulad sa isang
tao, na nang paroroon sa
ibang lupain, ay tinawag ang
kaniyang sariling mga alipin, at
ipinama...
15 At ang isa'y binigyan niya
ng limang talento, ang isa'y
dalawa, at ang isa'y isa; sa
bawa't isa'y ayon sa
kanikaniyang ...
16 Ang tumanggap ng limang
talento pagdaka'y yumaon at
ipinangalakal niya ang mga
yaon, at siya'y nakinabang ng
lima pang ...
17 Sa gayon ding
paraan ang tumanggap
ng dalawa ay
nakinabang ng ibang
dalawa pa.
18 Datapuwa't ang
tumanggap ng isa ay
yumaon at humukay sa
lupa, at itinago ang salapi
ng kaniyang panginoon.
19 Pagkatapos nga ng
mahabang panahon, ay
dumating ang panginoon
ng mga aliping yaon, at
nakipaghusay sa kanila.
20 At ang tumanggap ng
limang talento ay lumapit at
nagdala ng lima pang
talento, na
nagsasabi, Panginoon, binigya
n mo ak...
21 Sinabi sa kaniya ng kaniyang
panginoon, Mabuting
gawa, mabuti at tapat na alipin:
nagtapat ka sa kakaunting
bagay, pama...
22 At lumapit naman ang
tumanggap ng dalawang talento
at sinabi, Panginoon, binigyan mo
ako ng dalawang talento:
narito, a...
23 Sinabi sa kaniya ng kaniyang
panginoon, Mabuting gawa, mabuti at
tapat na alipin: nagtapat ka sa
kakaunting bagay, pama...
24 At lumapit naman ang tumanggap
ng isang talento at
sinabi, Panginoon, nakikilala kita na
ikaw ay taong mapagmatigas, na...
25 At ako'y natakot, at ako'y
yumaon at aking itinago sa
lupa ang talento mo:
narito, nasa iyo ang iyong
sarili.
26 Datapuwa't sumagot ang
kaniyang panginoon at sinabi sa
kaniya, Ikaw na aliping
masama at tamad, nalalaman
mong ako'y gu...
27 Gayon pala'y ibinigay mo
sana ang aking salapi sa
nagsisipangalakal ng salapi, at
nang sa aking pagdating ay
tinanggap ...
28 Alisin nga ninyo sa
kaniya ang talento, at
ibigay ninyo sa may
sangpung talento.
29 Sapagka't ang bawa't
mayroon ay bibigyan, at siya'y
magkakaroon ng sagana:
nguni't ang wala, pati pa nang
nasa kaniya a...
30 At ang aliping walang
kabuluhan ay inyong itapon sa
kadiliman sa labas: diyan na
nga ang pagtangis at ang
pagngangalit ...
Pagbibigay sulit
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Pagbibigay sulit

767 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Pagbibigay sulit

 1. 1. Roma 14:11-13 11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios.
 2. 2. 12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili.
 3. 3. 13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa.
 4. 4. Mga Awit 72:5 Sila'y mangatatakot sa iyo habang nananatili ang araw, at habang sumisilang ang buwan, sa lahat ng sali't saling lahi.
 5. 5. Roma 12:12 Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin;
 6. 6. Mateo 25:13-30 13 Mangagpuyat nga kayo, sapagka't hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras.
 7. 7. 14 Sapagka't tulad sa isang tao, na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kaniyang sariling mga alipin, at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari.
 8. 8. 15 At ang isa'y binigyan niya ng limang talento, ang isa'y dalawa, at ang isa'y isa; sa bawa't isa'y ayon sa kanikaniyang kaya; at siya'y yumaon sa kaniyang paglalakbay.
 9. 9. 16 Ang tumanggap ng limang talento pagdaka'y yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng lima pang talento.
 10. 10. 17 Sa gayon ding paraan ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang ng ibang dalawa pa.
 11. 11. 18 Datapuwa't ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa, at itinago ang salapi ng kaniyang panginoon.
 12. 12. 19 Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang panginoon ng mga aliping yaon, at nakipaghusay sa kanila.
 13. 13. 20 At ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento, na nagsasabi, Panginoon, binigya n mo ako ng limang talento: narito, ako'y nakinabang ng lima pang talento.
 14. 14. 21 Sinabi sa kaniya ng kaniyang panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.
 15. 15. 22 At lumapit naman ang tumanggap ng dalawang talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talento: narito, ako'y nakinabang ng dalawa pang talento.
 16. 16. 23 Sinabi sa kaniya ng kaniyang panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.
 17. 17. 24 At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan;
 18. 18. 25 At ako'y natakot, at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo: narito, nasa iyo ang iyong sarili.
 19. 19. 26 Datapuwa't sumagot ang kaniyang panginoon at sinabi sa kaniya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nagaani doon sa hindi ko sinabugan;
 20. 20. 27 Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi, at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang.
 21. 21. 28 Alisin nga ninyo sa kaniya ang talento, at ibigay ninyo sa may sangpung talento.
 22. 22. 29 Sapagka't ang bawa't mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana: nguni't ang wala, pati pa nang nasa kaniya ay aalisin sa kaniya.
 23. 23. 30 At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin.

×