Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

I amb la competència de medi...què?

I amb la competència de medi...què?

Herunterladen, um offline zu lesen

A partir de la publicació de les Competències de l’àmbit de coneixement de medi, es va generar la necessitat de revisar el què, com i per a què ha d’aprendre l’alumne i, consegüentment, el rol del mestre. En aquesta càpsula intentarem donar resposta a totes aquestes necessitats a partir de l’anàlisi del currículum i de la presentació d’activitats dutes a terme a l’aula.

A partir de la publicació de les Competències de l’àmbit de coneixement de medi, es va generar la necessitat de revisar el què, com i per a què ha d’aprendre l’alumne i, consegüentment, el rol del mestre. En aquesta càpsula intentarem donar resposta a totes aquestes necessitats a partir de l’anàlisi del currículum i de la presentació d’activitats dutes a terme a l’aula.

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

I amb la competència de medi...què?

 1. 1. I amb les competències de medi, què? Grup de treball “El medi” CESIRE. UAB 21 febrer 2018 Barcelona
 2. 2. 2 Què vol dir ser competent en coneixement del medi? I amb les competències de medi, què? Una persona competent és aquella que... Què entenem per medi?
 3. 3. Què entenem per Medi El concepte de medi que dóna nom a l’àrea fa referència al conjunt de situacions, fenòmens, objectes, elements o problemes que integren l’espai natural i humanitzat - l’escenari on conviuen les persones i on interactuen amb naturalesa- com una manera d’aproximar-se a l’estudi de la realitat natural i social. 3
 4. 4. 4 Aplicar els aprenentatges a qualsevol situació per prendre decisions de manera intencionada i conscient per la realitat de manera col·laborativa. actituds emocions valors sabers processos ...real fictícia problema repte resoldre consensuar proposar actuar transformar canviar millorar Què és ser competent?
 5. 5. Competències bàsiques de l’àmbit de Coneixement del Medi 5 El Medi
 6. 6. 6 Competències d’àmbit ...
 7. 7. 7 Dues àrees . Pandèmia de grip 1918-1920
 8. 8. ✱Món actual ✱Salud i equilibri personal ✱Tecnologia i vida quotidiana ✱Ciutadania 8 Quatre dimensions
 9. 9. 9 Tretze competències C1 C2-C3-C4-C5 C6-C7-C8 C9-C10 C11-C12-C13 Món actual Salut i equilibri personal Tecnologia i vida quotidiana Ciutadania
 10. 10. 10 Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
 11. 11. Continguts clau Pregunta: Com és que la roba de l’any passat no me la puc posar? Repte: Dissenya la teva finestra ideal. P.S.R.: Tindrem sempre aigua per viure? 11
 12. 12. Metodologia 12 Situació real Formular-se preguntes Investigar Contrastar Posicionar-se Actuar Transferir a altres situacions
 13. 13. Metodologia 13
 14. 14. A l’aula… 14 DE L’ESCOLA A LA FÀBRICA Per què hem d’escoltar els nostres avis i àvies? Escola Tecnos Primer (Atrevits) Àngels Batallé QUIN TIPUS DE CONSUMIDOR SÓC? Escola Tecnos Cinquè (Saturns) Gemma Elias i Mireia Negre EL NOSTRE MERCAT MEDIEVAL Escola Palau d’Ametlla Sisè (Bacilococos) Jordi Zacarés
 15. 15. Recursos: 15 Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi És competencial aquesta unitat o seqüència didàctica? El currículum a l’escola i a l’aula Perspectiva escolar nº366/desembre 2012
 16. 16. Recursos: 16 ARC Com vull que sigui Ripollet quan sigui gran? Podem viure sense internet? Podem utilitzar el riu com vulguem? Fem un mapa de perillositat S’hauria de tancar l’Asland? Com podem crear una dieta sana i econòmicament assequible? Es podria repetir una nit tràgica com la del 25 de setembre de 1962? Estem disposats a renunciar a les nostres comoditats per conservar el paisatge?
 17. 17. Recursos: 17 Què ens fa humans?
 18. 18. Av Drassanes 10. Barcelona 93.882.31.00 @cesirecat https://www.pinterest.com/cesirecat/ cesire@xtec.cat https://www.slideshare.net/cesirecat

×