Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

El sector secundari alexia-judit

 1. De: Judit i Alèxia Curs: 6èB
 2. INDEX  Què és el sector secundari?  La gent que s’hi dedica.%  Les indústries metal·lúrgiques.  Les indústries químiques.  Les indústries de bens d’equipament.  Màquines, automòbils, vaixells i material elèctric.  Les indústries de bens i consum.  La indústria alimentària, la tèxtil i la del moble.  La Construcció
 3. Que és el Sector secundari?  El sector secundari és aquell que es dedica a transformar les materies primeres en elaborades. Per exemple: les fàbriques que transformen la primera matèria en: vehicles, roba, material elèctric i alimentació, etc...
 4. Percentatge de la gent que s’hi dedica
 5. Les indústries metal·lúrgiques.  Les indústries metal·lúrgiques són les fàbriques que transformen metalls en altres objectes perquè siguin usats, com per exemple els vehicles.
 6. Les indústries químiques.  Les indústries químiques són les que produeixen productes químics. Aquestes empreses treballen en l'extracció i processament de les matèries primeres (petroli, gas natural, aire, aigua, metalls i minerals), per a transformar-les en altres substàncies de naturalesa diferent.
 7. Les indústries de bens d’equipament  Les indústries de béns d'equipament treballen amb aquests productes semielaborats, transformant-los en productes finals, que normalment encara van destinats a una altra indústria
 8. Les indústries de bens de consums  Utilitzen diferents tipus de productes semielaborats i altres recursos que normalment no són de grans dimensions, per produir béns que van directament al consum de la població o al comerç d'altres països amb el transport.
 9. La indústria alimentària  La indústria alimentària o indústria agroalimentària és la part de la indústria encarregada de l'elaboració, transformació, preparació, conservació i envasat dels aliments de consum humà i animal. Les matèries primeres d'aquesta indústria es centren en els productes d'origen vegetal (agricultura), animal (ramaderia) i fúngic, principalment.
 10. La indústria tèxtil  La indústria tèxtil és el sector de l'economia dedicat a la producció de roba, tela, fil, fibra i productes relacionats. Encara que des del punt de vista tècnic és un sector diferent, en les estadístiques econòmiques se sol incloure la indústria del calçat com a part de la indústria tèxtil.
 11. La indústria del moble  La indústria del moble és aquella que transforma la fusta en mobles de casa o oficina. També es poden fabricar de pell o ferro.
 12. . La construcció  La construcció és l'art o tècnica de construir, és a dir, de fer o realitzar i portar a bon terme les obres d'un edifici o de fer i portar a bon terme la realització d'una obra pública com pot ser una carretera, un port, etc.  Construcció prefabricada  La construcció, com a part de l'arquitectura, comprèn el conjunt de tècniques, materials, processos, arts i oficis per tal de fer les obres d'un edifici o realitzar una obra pública.
 13. Gràcies per la vostra atenció
Anzeige