Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014

1.170 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Noua Directivă a UE privind drepturile consumatorilor Anul VI, Nr. 6 Iunie 2014 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Noua Directivă privind drep- turile consumatorilor • Știri pe scurt: -- Siguranţa medicamentelor cum- părate pe Internet -- Consultare publică privind apa potabilă în Europa • Utile pentru tineri: -- Concurs foto „Jobs for Europe - Europe for Jobs” -- Concurs video „Europemobility” Directiva privind drepturile consumatorilor (2011/83/EC) înlocuiește, în- cepând cu 13 iunie 2014, Directiva 97/7/CE privind protecția consumato- rilor cu privire la contractele la distanță și Directiva 85/577/CEE privind protecția consumatorilor în ceea ce privește contractele negociate în afara spațiilor comerciale. PRINCIPALELE 10 MODIFICĂRI din noile norme ale UE privind PROTECȚIA CONSUMATORILOR 1) Vor fi eliminate tarifele și costurile ascunse existente pe internet Consumatorii vor fi protejați împotriva „costurilor-capcană” de pe internet. Este vorba despre tentativele autorilor de fraude de a-i face pe cetățeni să plătească pentru servicii așa-zise „gratuite”, cum ar fi ho- roscoapele sau rețetele de bucătărie. De acum înainte, consumatorii vor trebui să confirme în mod explicit că înțeleg faptul că trebuie să plătească pentru achiziția pe care o efectuează. 2) O mai mare transparență a prețurilor Comercianții trebuie să afișeze costul total al produsului sau al serviciului, precum și orice tarife suplimentare. Persoanele care efec- tuează cumpărături online nu vor trebui să plătească taxe suplimentare sau alte costuri dacă nu au fost informați în mod corespunzător cu privire la acest lucru înainte de a efectua comanda. 3) Interzicerea opțiunilor predefinite pe paginile de internet Atunci când faceți cumpărături online, de exemplu atunci când cumpărați un bilet de avion, este posibil ca în timpul procesului de cumpărare să vi se ofere opțiuni suplimentare, cum ar fi asigurarea de călătorie sau închirierea unui autoturism. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Aceste servicii suplimentare pot fi oferite prin așa-numitele „opțiuni predefinite”. În prezent, consumatorii sunt obligați adeseori să deselecteze opțiunile în cauză dacă nu doresc aceste servicii suplimentare. Odată cu noua directivă, opțiunile predefinite vor fi interzise în întreaga Uniune Europeană. 4) Dispuneți de 14 zile pentru a vă răzgândi cu privire la achiziționarea unui produs ori a unui serviciu Perioada pe care consumatorii o au la dispoziție pentru a se retrage dintr-un contract de vânzare- cumpărare se prelungește la 14 zile calendaristice (față de cele 7 zile prevăzute până astăzi de legislația UE). Acest lucru înseamnă că, în cazul în care se răzgândesc, consumatorii pot returna produsele, oricare ar fi motivul. • Protecție suplimentară în cazul lipsei de informații: atunci când un vânzător nu a informat în mod clar clientul cu privire la dreptul de a se retrage din contract, perioada de returnare se prelungește la un an. • De asemenea, consumatorii vor fi protejați și vor beneficia de dreptul de a se retrage din contract în cazul vizitelor solicitate, cum ar fi cazul în care un comerciant a telefonat în prealabil și a exercitat presiuni asupra consumatorului pentru ca acesta să fie de acord cu o vizită. În plus, nu mai trebuie să se facă diferența între vizitele solicitate și cele nesolicitate; în acest fel se va preveni eludarea normelor. • Dreptul de retragere din contractul de vânzare-cumpărare se extinde și la licitațiile online, cum ar fi cele de pe pagina de internet eBay, deși produsele achiziționate în cadrul unei licitații vor putea fi returnate doar atunci când au fost cumpărate de la un comerciant profesionist. • Perioada de retragere va începe din momentul în care consumatorul primește produsele, și nu în momentul încheierii contractului, așa cum este cazul în prezent. Normele se vor aplica în cazul vânzărilor pe internet, prin telefon sau prin poștă, precum și vânzărilor efectuate în afara magazinelor, de exemplu la domiciliul consumatorului, pe stradă, la o reuniune de vânzare organizată la domiciliul unui client sau în timpul unei excursii organizate de comerciant. 5) Drepturi de rambursare mai ferme Comercianții trebuie să ramburseze consumatorilor prețul produsului în termen de 14 zile din momentul retragerii. În prețul de rambursare este inclus și costul livrării. În general, comerciantul va suporta riscul oricărei deteriorări a produselor, survenită în timpul transportului, până în momentul în care consumatorul intră în posesia produselor. 6) Introducerea unui model la nivelul UE de formular de retragere Consumatorilor li se va pune la dispoziție un model de formular de retragere pe care aceștia îl pot utiliza (fără a fi însă obligați să o facă) în cazul în care se răzgândesc și doresc să se retragă dintr-un contract încheiat la distanță sau la domiciliu. Prin utilizarea acestui model de formular, retragerea din contract va fi mai ușoară și mai rapidă, indiferent în ce loc din UE a fost încheiat contractul. 7) Eliminarea suprataxelor pentru utilizarea cardurilor de credit și a liniilor telefonice de asistență În cazul în care consumatorii efectuează plăți cu cardurile de credit (sau cu alte mijloace de plată), comercianții nu vor putea percepe taxe suplimentare costurilor reale pe care le suportă atunci când pun la dispoziția consumatorilor aceste mijloace de plată. Comercianții care operează linii telefonice de asistență ce le permit con- sumatorilor să îi contacteze în legătură cu contractul vor putea percepe numai tariful de bază aferent apelurilor telefonice. 8) Informații mai clare cu privire la persoana responsabilă de efectuarea plății aferente returnării produselor În cazul în care comercianții vor ca orice cheltuială aferentă returnării produselor - după ce consu- matorul s-a răzgândit cu privire la o achiziție - să fie suportată de către consumator, aceștia trebuie să îl informeze în mod clar și în prealabil cu privire la acest lucru, în caz contrar comercianții fiind cei care vor trebui să plătească prețul aferent returnării. Comercianții trebuie să ofere în mod clar, înainte de cumpărare, cel puțin o esti- mare cu privire la costurile maxime aferente returnării produselor voluminoase cumpărate pe internet sau prin poștă, cum ar fi o canapea, astfel încât consumatorii să poată face o alegere avizată înainte de a decide de unde să cumpere. 9) O protecție consolidată a consumatorilor în ceea ce privește produsele digitale De asemenea, informațiile cu privire la conținutul digital vor trebui să fie mai clare și să includă detalii cu pri- vire la compatibilitatea acestuia cu hardware-ul și cu software-ul, precum și la aplicarea oricăror măsuri tehnice de protecție, de exemplu limitarea dreptului consumatorului de a copia conținutul. Consumatorii vor avea dreptul de a renunța la achizițiile de conținut digital, cum ar fi descărcarea de produse muzicale sau video, însă doar până în momentul în care începe procesul efectiv de descărcare. Continuare din pag. 1 Continuare în pagina 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Cumpărați medicamente prin internet? Comi- sia introduce un logo pentru siguranța con- sumatorilor Comisia adoptă un Regulament de punere în aplicare în temeiul Directivei privind medicamente- le falsificate (2011/62/UE), care stabilește mode- lul pentru un logo comun destinat farmaciilor care funcționează pe internet, precum și cerințele tehni- ce pentru asigurarea autenticității acestuia. Logoul va fi disponibil în a doua jumătate a anului 2015. Acesta este lo- goul care trebuie să apară pe pagi- na de întâmpina- re a unei farmacii care funcționează pe internet. Drept- unghiul din mij- locul părții stângi conține imaginea drapelului țării UE în care își are se- diul farmacia care funcționează pe internet, iar textul este tradus în limba sau în limbile oficiale ale țării respective. Cum funcționează? În primul rând, căutați logoul pe pagina de inter- net prin intermediul căreia doriți să cumpărați me- dicamente și faceți click pe logo. Ar trebui să fiți direcționați pe pagina de internet a autorității naționale de reglementare, care conține o listă cu toate farmaciile care funcționează legal pe internet și cu alți comercianți cu amănuntul, legal autorizați, de medicamente. Verificați dacă farmacia apare în listă. Apoi, continuați cumpărarea. Dacă farmacia nu este ȘTIRI EUROPENE PE SCURT în listă, nu cumpărați de pe pagina respectivă. În schimb, recurgeți la unul dintre comercianții legali cu amănuntul incluși în lista de pe pagina de inter- net a autorității naționale de reglementare din țara dumneavoastră. Când va începe să apară logoul? Regulamentul ar trebui să intre în vigoare în ur- mătoarele patru până la șase săptămâni. Statele membre au la dispoziție un an pentru a se pregă- ti pentru aplicarea sa. Comisia Europeană pune la dispoziția autorităților naționale un set de instru- mente de comunicare pentru a le sprijini în pregă- tirea campaniilor naționale de informare, care sunt necesare în temeiul Directivei privind medicamen- tele falsificate. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ health/human-use/eu-logo/index_en.htm • Consultare publică privind apa potabilă în Europa Comisia Europeană a lansat o consultare publică pe tema politicii UE privind apa potabilă, pentru a examina posibilitatea de a o îmbunătăți. Consultarea este un răspuns concret la inițiativa Right 2Water, prima inițiativă cetățenească europeană de succes. Rezultatele vor contribui la eventualele îmbunătățiri la Directiva UE privind apa potabilă. Consultarea este deschisă până la 15 septembrie 2014 și este disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/ environment/consultations/water_drink_en.htm. Pelângăconsultare,Comisiavalansaîncurândșiundialog structurat cu părțile interesate pentru a examina transparența în sectorul apei. Aceasta este o altă măsură care va fi între- prinsă ca urmare a inițiativei cetățenești europene. Mai multe informații vor fi disponibile prin in- termediul http://ec.europa.eu/citizens-initiative/pu- blic/initiatives/finalised/answered. 10)Normecomunepentruîntreprinderi,carevorfacilitaschimburilecomercialealeacestoraînîntreagaEuropă Printre acestea se numără: • un set unic de norme de bază, la nivelul Uniunii Europene, pentru contractele la distanță (vân- zări prin telefon, poștă sau internet) și pentru contractele încheiate în afara spațiilor comercia- le (vânzări care au loc în altă parte decât la sediul comercial al societății, de exemplu pe stradă sau la domiciliul clientului), în acest fel fiind create condiții echitabile de concurență și reducându-se costurile tranzacției pentru comercianții transfrontalieri, în special în cazul vânzărilor pe internet; • formulare standard care vor facilita activitatea comercianților: un formular privind respectarea cerințelor referitoare la informarea consumatorilor cu privire la dreptul de retragere din contract; • norme specifice care se vor aplica micilor întreprinderi și meseriașilor, cum ar fi instalatorii. Nu va exista dreptul de retragere din contract în cazul reparațiilor și lucrărilor de întreținere urgente. Statele membre pot decide, de asemenea, să excepteze de la anumite cerințe de informare comercianții care primesc solicitări din partea consumatorilor de a efectua reparații și lucrări de întreținere la domiciliul acestora în valoare mai mică de 200 EUR. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/19062014_drepturi_consumatori_era_digitala_ro.htm Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Concurs foto „Jobs for Europe - Europe for Jobs” Comitetul Regiunilor (CoR) a lansat cea de-a 7-a ediţie a concursului său anual de fotografie pe tema locurilor de muncă, „Locuri de muncă pentru Europa - Europa pentru locuri de muncă” (Jobs for Europe - Europe for Jobs). Toţi fotografii amatori sunt invitați să își exprime aşteptările legate de un loc de muncă în Europa și despre ce înseamnă Europa pentru locurile de muncă în prezent și să ilustreze printr-o fotografie ce aştep- tări au sau care este experienţa lor legată de ocupa- rea forţei de muncă și crearea locurilor de muncă. Eligibilitate Candidaţii trebuie să fie rezidenţi într-unul din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene și să aibă peste 18 ani. Concursul se adresează doar fotografilor amatori. Fotografii profesionişti sau cei care lucrează în domeniul fotografiei vor fi excluşi automat din competiţie. Organizatorii concursului pot cere participanţilor în orice moment să trimită o declaraţie prin care să confirme că nu lucrează ca fotografi profesionişti. Pentru a intra în concurs: - Fotografiile trebuie să fie încărcate în format JPG (1200 pixeli). - Imaginile trebuie să aibă ca titlu prenumele și numele autorului, astfel: prenume-nume.jpg (de ex. maria-ionescu.jpg). - Pastrați o fotografie cu rezoluţie bună pentru mai târziu. Câştigătorii trebuie să trimită o copie printabilă, la dimensiunile 50x70 cm. Fiecare participant poate trimite o singură fotografie! Premii Toţi câştigătorii vor fi răsplătiţi cu o excursie de trei zile pentru două persoane la Bruxelles, capitala Europei, plus: - Premiul I: echipament fotografic/electronic în valoare de 2.000 euro. - Premiul II: echipament fotografic/electronic în valoare de 1.500 euro. - Premiul III: echipament fotografic/electronic în valoare de 500 euro. - Premiul publicului: echipament fotografic/ electronic în valoare de 500 euro. Data limită de înscriere la concurs: 30 iunie 2014. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 31 octombrie 2014. Mai multe informaţii: http://pes.cor.europa. eu/Meetings/Events/Pages/jobs-for-europe.aspx#. Uz1yoa2SxcR • Concursul video Europemobility Concursul Video Europemobility 2014 este des- chis oricăror europeni care au încheiat un program de formare practică, cum ar fi un schimb de tineret, un loc de muncă, un stagiu sau un schimb de afaceri în străinătate, în interiorul sau în afara Europei. Schimbul de mobilitate în scop educațional într-o altă țară trebuie să fi fost susţinut de un program naţio- nal, din resurse proprii sau prin următoarele programe: Tineret în acţiune, Leonardo da Vinci, Plasamente Erasmus, Erasmus pentru tineri antreprenori, Co- menius şi Grundtvig. Care este experienţa dvs. de mobilitate? Concursul caută mărturii originale şi creative care împărtășesc experiențele de mobilitate. Puteți face un documentar sau o prezentare scur- tă, o fotografie sau un clip video tradițional. Vă puteți concentra pe orice aspect al sejurului în străinătate, cum ar fi îmbunătățirea dvs. personală sau profesională, descoperirea socială sau culturală, beneficii și noi oportunități. Puteți folosi umor, muzică, fotografii, desene, animații și orice altă sursă media. Mai multe informaţii: http://www.europemobility.tv/ Termen de înscriere: 15 iulie 2014

×