SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Buletin de informare
Anul III, Nr. 10       europeană
Octombrie 2011                       Buletin informativ electronic lunar editat de
                                   Centrul Europe Direct Maramureş
                 EVENIMENTE DE TOAMNĂ EUROPE DIRECT
                     Concursul ”Europa noastră - Tineri viitori jurnalişti în
                   dialog”

                   Centrul Europe Direct Maramureş a organizat Concursul ”Europa
                 noastră - Tineri viitori jurnaliști în dialog”, destinat studenților la jur-
                 nalism de la Universitatea de Nord Baia Mare.
                   Lucrările înscrise la concurs au fost prezentate şi premiate în cadrul
                 seminarului desfăşurat pe 31 octombrie 2011, la Biblioteca Universității de
                 Nord Baia Mare, la care au asistat 25 de participanți: studenții înscrişi la
                 concurs, colegi şi prieteni ai acestora, cadre didactice universitare şi biblio-

 Din cuprins:
                 tecari, precum şi invitații din partea AJOFM Maramureş.
                   La concurs au fost înscrise 6 lucrări realizate de 8 studenți:
                   Cele 6 materiale pot fi consultate pe pagina de internet a Centrului Euro-
                 pe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/evenimente/noutati-
                 despre-concursul-europa-noastra-tineri-viitori-jurnalisti-in-dialog şi pe cea
                 de Facebook, şi au putut fi votate până pe 30 octombrie 2011, ora 16.00.

 •	 Concurs	pentru	         De asemenea, în cadrul seminarului au susținut prezentări:
                   -  Maria Șandor – jurnalistă la Graiul Maramureșului – Experiența de
  studenți	la	jurnalism     tânăr jurnalist în presa locală
                   -  Prof. univ. dr. Georgeta Corniță - Prorector Universitatea de
 •	 Lupta	împotriva	dro-     Nord Baia Mare – Importanța pregătirii studenților în profesia de jurnalist
                   -  Laura Varga – Director Biblioteca Universității de Nord – Centrul de
  gurilor	de	sinteză      Documentare Europeană – Accesul studenților la publicații europene
                   -  Oana Oșanu - Director AJOFM Maramureș - Serviciul EURES al Uni-
                 unii Europene
 •	 Informații	pentru	        -  Margareta Căpîlnean – Coordonator Centrul Europe Direct
  tineri:	           Maramureș, din cadrul Fundației CDIMM Maramureș - Rețele europene în
                 sprijinul cetățenilor.
  ---Joc-despre-Serviciul-EU-    Au fost acordate 2 tipuri de premii:
   RES-              - în funcție de numărul de voturi obținute online, pe Facebook;
  ---Concurs-de-eseuri-pentru-   - din partea organizatorilor.
   tineri             Clasament Internet:
  --Concurs-pentru-coperta-     1. Locuri de muncă – Andreea GIURGIU şi MERVIAN Robert,
                 Anul I: 185 voturi
   Agendei-Europa-2012-      2. Educaţie în UE – Ana BRAGHIŞ, Anul I: 148 voturi
   2013              3. Voluntariat – Experienţă de neuitat – Andreea ACHIM, Anul
                 III: 87 voturi
                   4. Educaţie – Alexandru SAS, Anul I: 52 voturi
                   5. Locuri de muncă în UE – Andrei CHIRA şi Claudiu POP, Anul I:
                 41 voturi
                   6. Drepturile cetăţeanului în UE – Carina POP, Anul I: 34 voturi Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ
     Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;
   e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
Buletin informativ electronic lunar
 Centrul Europe                                                          10/2011
                                                 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin
Direct Maramureş                                        Reprezentanţa Comisiei Europene în România
                        Clasament ORGANIZATORI:
                         LOCUL I
                      •  Educație – Alexandru SAS, Anul I
                      •  Voluntariat – Experiență de neuitat – Andreea ACHIM, Anul III
                         LOCUL II
                      •  Locuri de muncă – Andreea GIURGIU şi MERVIAN Robert, Anul I
                      •  Educație în UE – Ana BRAGHIŞ, Anul I
                         LOCUL III
                      •  Drepturile cetățeanului în UE – Carina POP, Anul I
                      •  Locuri de muncă în UE – Andrei CHIRA şi Claudiu POP, Anul I

                        Puteți vedea materialele realizate de studenți, dând Click pe titlurile
                      de mai sus.

                       Toţi participanţii la concurs au primit Diplome şi premii din
                      partea Centrului Europe Direct Maramureş.

                        Seminarul a avut ca obiective creșterea gradului de interes față de su-
                      biectele europene în rândul studenților maramureșeni, conștientizarea
                      acestora cu privire la oportunitățile pentru tineri existente în UE, pre-
                      cum și promovarea activităților Centrului Europe Direct Maramureș pe
                      Internet. În plus, prin organizarea acestui tip de eveniment am avut ca
                      scop creșterea gradului de promovare a rețelelor europene reprezenta-
                      te pe plan local și întărirea colaborării între acestea.


                        Bilanț al impactului pe care l-a determinat Concursul pe In-
                      ternet:
                        Website: http://europedirect.cdimm.org/
                        - Trafic octombrie: 1247 (față de 582 - sept 2011 şi 550 - oct 2010)
                        - Record absolut vizite într-o zi: 211 / 26 octombrie 2011 (față de o
                      medie de 25-30 vizite pe zi)
                        - Vechiul record: în jur de 130 vizite, în luna mai 2011
                        - Recomandări și comentarii la articole: în jur de 600

                        Facebook: http://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures
                        - Nr. LIKE pagina Facebook: 307 (față de 90 Like, câte erau înainte
                      de concurs)
                        - Comentarii la postări
                                                                       2
 Proiect finanţat de Uniunea Europeană                      Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
          Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Buletin informativ electronic lunar
 Centrul Europe                                                           10/2011
                                                 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin
Direct Maramureş                                        Reprezentanţa Comisiei Europene în România
  • Un răspuns mai ferm din partea UE în lupta împotriva noilor dro-
   guri de sinteză periculoase

                   Conform unui sondaj Eurobarometru recent, noile droguri de sin-
                 teză, care pot fi la fel de periculoase ca și substanțele interzise, sunt
                 din ce în ce mai populare, în prezent 5% din tinerii europeni afirmând
                 că le-au utilizat.
                   Cele mai mari procente se înregistrează în Irlanda (16%), urma-
                 tă de Polonia (9%), Letonia (9%), Regatul Unit (8%) și Luxemburg
                 (7%).
                   Sondajul Eurobarometru arată că, în toate cele 27 de state mem-
                 bre ale UE, marea majoritate a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și
                 24 de ani sunt de acord cu interzicerea acestor substanțe.


   Cel puţin 75,5 mi-       Pentru a identifica o soluție la această amenințare crescândă, Comisia a
 lioane de europeni au     propus o nouă abordare prin care să se ofere un răspuns european mai ferm,
 afirmat că au utilizat     inclusiv:
 canabis cel puţin o        • o legislaţie a UE mai fermă cu privire la noile substanţe psihoacti-
 dată în viaţă, iar coca-       ve, astfel încât UE să poată oferi un răspuns mai rapid, inclusiv posibili-
 ina şi amfetaminele au        tatea de a se institui interziceri temporare, precum şi o soluție împotriva
 fost experimentate de         vânzării lor pe internet;
 14 milioane şi, respec-      • o nouă legislaţie a UE care să vizeze traficul transfrontalier de
 tiv, 12 milioane de          droguri, sub incidența dreptului penal: Comisia va îmbunătăți definiția
 persoane.               privind infracțiunilor şi sancțiunilor şi va introduce obligații de raportare
   Un studiu Euro-          mai ferme pentru statele membre;
 barometru recent cu        • o nouă legislaţie a UE menită să consolideze controlul asupra
 privire la atitudinea         substanţelor chimice utilizate în producţia de droguri;
 tinerilor faţă de stu-      • norme mai eficiente menite să îi priveze pe traficanţii de droguri
 pefiante arată faptul         de câştigurile lor financiare: în săptămânile următoare, Comisia va
 că un tânăr din trei         propune norme privind confiscarea şi recuperarea activelor implicate în
 (32%) admite că a           formele grave de criminalitate, inclusiv traficul de droguri;
 consumat canabis cel
                  • o mai mare cooperare la nivel internaţional, în special cu țările pro-
 puţin o dată în viaţă ,
                    ducătoare şi de tranzit din afara UE, precum şi cu țările considerate ca
 comparativ cu una din
                    principalele puncte de intrare a drogurilor în Europa.
 cinci tinere (20%).
   57 % dintre respon-       UE a identificat un număr record de 41 de astfel de substanțe în 2010, în
 denţi consideră că pot     creştere de la 24, cât erau anul trecut.
 obţine cu uşurinţă ca-       Aceste droguri sunt tot mai frecvent disponibile pe internet şi s-au răspân-
 nabis în 24 de ore, în     dit rapid în multe state membre, care se confruntă cu dificultăți în ceea ce
 timp ce doar 22 % au      priveşte prevenirea vânzării lor.
 afirmat acelaşi lucru
                   Pe piață continuă să apară o serie de droguri noi. În ultimii doi ani, în fie-
 cu privire la ecstasy
                 care săptămână a apărut câte o nouă substanță.
 sau cocaină.
                   Statele membre nu pot opri răspândirea drogurilor numai prin propriile
                 forțe: Acțiunile de contracarare la nivel național pot forța pur şi simplu infrac-
                 torii să transfere producția de droguri în țările vecine sau să îşi reorienteze
                 rutele de trafic.
                   Având în vedere instituirea Tratatului de la Lisabona, UE deține instru-
                 mente noi pentru a eradica flagelul drogurilor. În cursul următoarelor luni,
                 Comisia va elabora norme mai clare şi mai stricte privind combaterea noilor
                 droguri periculoase şi traficul de droguri – atât de droguri ilicite, cât şi de
                 substanțe chimice folosite pentru producerea lor.

                                                                       3
 Proiect finanţat de Uniunea Europeană                      Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
          Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
INFORMAȚII utile pentru TINERI

• Europe Wants You! - o prezentare amuzantă a servicii-
lor EURES
                        Vino alături de Eugene Res-
                      mond, responsabilul fictiv al mo-
                      bilității locurilor de muncă, într-o
                      misiune secretă care te va pregăti
                      pentru un loc de muncă într-o altă
                      țară din Europa.
                        Dacă în cursul acestei misiuni         • Creează coperta Agen-
                      înregistrezi cel mai mare punctaj          dei Europa 2012-2013
                      până la sfârşitul anului 2011, poți
                                                •

                                                  Deschis tututor cetățenilor din toa-
                      chiar să câştigi o cameră digitală
                                                te cele 27 de state membre ale UE,
                      Flip.                        acest concurs constă în crearea unei
                      Jocul este deschis tuturor celor           coperte pentru Agenda Europa 2012-
                    care îşi caută un loc de muncă din           2013.
orice țară care participă la rețeaua EURES (statele membre ale UE, Norve-              Coperta nu trebuie să conțină text
gia, Islanda şi Liechtenstein).                                 şi trebuie să fie potrivită pentru a fi
                                                distribuită tinerilor de 16-18 ani din
  Jocul este disponibil în limbile engleză şi olandeză; vor fi adăugate şi           toate țările Uniunii Europene.
versiuni în alte limbi pe parcurs.                                 Fiecare participant poate trimite
                                                mai multe propuneri.
 Joacă „Europe Wants You!” - o prezentare amuzantă a serviciilor
EURES - pe: http://www.europewantsyou.eu/                              Agenda Europa este o publicație
                                                care se adresează tinerilor, fiind distri-
                                                buită în toate cele 27 de state mem-
                                                bre ale Uniunii Europene, care acope-
• Concurs de eseuri pentru tineri 2011                             ră subiecte cum ar fi mediul, protecția
                                                consumatorilor, consumul responsabil
  Studenții şi tinerii profesionişti din lumea întreagă, cu vârste între 18 şi
                                                şi Uniunea Europeană. Primii trei câş-
30 de ani, sunt invitați să-şi împărtăşească ideile cu privire la modul în care
                                                tigători vor primi premii în bani.
tineretul poate contribui la consolidarea democrației şi a sectorului privat în
țara lor.                                             Data limită pentru trimiterea pro-
  Eseurile trebuie trimise în limba engleză, să aibă între 2000 şi 3000 de           punerilor este 12 noiembrie 2011.
cuvinte şi să se încadreze într-una din următoarele categorii: tranziții demo-
cratice, dezvoltare sustenabilă economic, corupție.                        Câştigătorul va primi un premiu de
                                                1000 Euro.
                                                  Locurile II şi III vor primi premii de
                                                câte 250 Euro.

                                                 Mai multe informaţii despre
  Data limită este: 14 noiembrie 2011                             concurs se găsesc pe:
                                                 http://www.europadiary.net
  Mai multe informaţii (descrierea categoriilor, criterii, premii):
http://www.cipe.org/essay         Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la
          Centrul Europe Direct Maramures
         Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş                           Program cu publicul
                                                            9.00 - 16.00
         Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409;
                                                            Colecţia Buletinului
         e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org
                                                            informativ electronic
  Maramureş  Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare;                o găsiţi la adresa:
         organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la        http://europedirect.cdimm.org/
         cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.                              informatii-utile/publicatii

                 Fundaţia CDIMM Maramureş                             Colectivul de redacţie
                 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380,     Margareta CĂPÎLNEAN
                 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org
                 Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri
                                                         Radu BIG
                 şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.      Mirel MIHALI

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Newsletter ed maramures decembrie 2012
Newsletter ed maramures decembrie 2012Newsletter ed maramures decembrie 2012
Newsletter ed maramures decembrie 2012Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures mai 2011
Newsletter ed maramures mai 2011Newsletter ed maramures mai 2011
Newsletter ed maramures mai 2011Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures mai 2011-1
Newsletter ed maramures mai 2011-1Newsletter ed maramures mai 2011-1
Newsletter ed maramures mai 2011-1Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Radu Big
 
Newsletter ed maramures iunie 2011-1
Newsletter ed maramures iunie 2011-1Newsletter ed maramures iunie 2011-1
Newsletter ed maramures iunie 2011-1Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures martie 2012
Newsletter ed maramures martie 2012Newsletter ed maramures martie 2012
Newsletter ed maramures martie 2012Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Radu Big
 
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019Radu Big
 
Newsletter ed maramures aprilie2011
Newsletter ed maramures aprilie2011Newsletter ed maramures aprilie2011
Newsletter ed maramures aprilie2011Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures martie 2012
Newsletter ed maramures martie 2012Newsletter ed maramures martie 2012
Newsletter ed maramures martie 2012Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1Radu Big
 
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Radu Big
 
Newsletter ed maramures octombrie 2012
Newsletter ed maramures octombrie 2012Newsletter ed maramures octombrie 2012
Newsletter ed maramures octombrie 2012Margareta Capilnean
 
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 

Was ist angesagt? (20)

Newsletter ed maramures decembrie 2012
Newsletter ed maramures decembrie 2012Newsletter ed maramures decembrie 2012
Newsletter ed maramures decembrie 2012
 
Newsletter ed maramures mai 2011
Newsletter ed maramures mai 2011Newsletter ed maramures mai 2011
Newsletter ed maramures mai 2011
 
Newsletter ed maramures mai 2011-1
Newsletter ed maramures mai 2011-1Newsletter ed maramures mai 2011-1
Newsletter ed maramures mai 2011-1
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
 
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures - ianuarie 2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2017
 
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
 
Newsletter ed maramures iunie 2011-1
Newsletter ed maramures iunie 2011-1Newsletter ed maramures iunie 2011-1
Newsletter ed maramures iunie 2011-1
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
 
Newsletter ed maramures martie 2012
Newsletter ed maramures martie 2012Newsletter ed maramures martie 2012
Newsletter ed maramures martie 2012
 
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
 
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
 
Newsletter ed maramures aprilie2011
Newsletter ed maramures aprilie2011Newsletter ed maramures aprilie2011
Newsletter ed maramures aprilie2011
 
Newsletter ed maramures martie 2012
Newsletter ed maramures martie 2012Newsletter ed maramures martie 2012
Newsletter ed maramures martie 2012
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
 
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
 
Newsletter ed maramures octombrie 2012
Newsletter ed maramures octombrie 2012Newsletter ed maramures octombrie 2012
Newsletter ed maramures octombrie 2012
 
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
 

Andere mochten auch

Newsletter ed maramures februarie 2012
Newsletter ed maramures februarie 2012Newsletter ed maramures februarie 2012
Newsletter ed maramures februarie 2012Margareta Capilnean
 
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramuresJurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Vountariat centrul europe direct maramures 2011
Vountariat  centrul europe direct maramures 2011Vountariat  centrul europe direct maramures 2011
Vountariat centrul europe direct maramures 2011Margareta Capilnean
 
Jurnal cdimm nr.1_2012-ed maramures
Jurnal cdimm nr.1_2012-ed maramuresJurnal cdimm nr.1_2012-ed maramures
Jurnal cdimm nr.1_2012-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures aprilie 2012
Newsletter ed maramures aprilie 2012Newsletter ed maramures aprilie 2012
Newsletter ed maramures aprilie 2012Margareta Capilnean
 
Jurnal cdimm nr.6_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.6_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.6_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.6_2011-ed maramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Margareta Capilnean
 
Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct MaramuresJurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Referencement naturel et knowledge graph
Referencement naturel et knowledge graphReferencement naturel et knowledge graph
Referencement naturel et knowledge graphX-PRIME GROUPE
 
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficacePowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficaceGROLLEAU Anne-Céline
 
2010.11.26 - Vente Marketing Medias et Reseaux Sociaux - Forum SaaS et Cloud...
2010.11.26 - Vente Marketing Medias et Reseaux Sociaux - Forum SaaS et Cloud...2010.11.26 - Vente Marketing Medias et Reseaux Sociaux - Forum SaaS et Cloud...
2010.11.26 - Vente Marketing Medias et Reseaux Sociaux - Forum SaaS et Cloud...Club Alliances
 
Production et réutilisation des images numériques
Production et réutilisation des images numériquesProduction et réutilisation des images numériques
Production et réutilisation des images numériquesLesticetlart Invisu
 
Alphorm.com Formation JavaFX
Alphorm.com Formation JavaFXAlphorm.com Formation JavaFX
Alphorm.com Formation JavaFXAlphorm
 
Alphorm.com Formation Les solutions de Haute Disponibilité sous Windows Serv...
Alphorm.com Formation Les solutions de Haute Disponibilité sous Windows Serv...Alphorm.com Formation Les solutions de Haute Disponibilité sous Windows Serv...
Alphorm.com Formation Les solutions de Haute Disponibilité sous Windows Serv...Alphorm
 
Jurnal Cdimm Nr.3 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.3 Europe Direct MaramuresJurnal Cdimm Nr.3 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.3 Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Identifier les risques
Identifier les risquesIdentifier les risques
Identifier les risquesCarine Pascal
 
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013Margareta Capilnean
 
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramuresJurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramuresMargareta Capilnean
 

Andere mochten auch (20)

Newsletter ed maramures februarie 2012
Newsletter ed maramures februarie 2012Newsletter ed maramures februarie 2012
Newsletter ed maramures februarie 2012
 
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramuresJurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures
 
Vountariat centrul europe direct maramures 2011
Vountariat  centrul europe direct maramures 2011Vountariat  centrul europe direct maramures 2011
Vountariat centrul europe direct maramures 2011
 
Jurnal cdimm nr.1_2012-ed maramures
Jurnal cdimm nr.1_2012-ed maramuresJurnal cdimm nr.1_2012-ed maramures
Jurnal cdimm nr.1_2012-ed maramures
 
Newsletter ed maramures aprilie 2012
Newsletter ed maramures aprilie 2012Newsletter ed maramures aprilie 2012
Newsletter ed maramures aprilie 2012
 
Jurnal cdimm nr.6_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.6_2011-ed maramuresJurnal cdimm nr.6_2011-ed maramures
Jurnal cdimm nr.6_2011-ed maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
 
Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct MaramuresJurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
 
Referencement naturel et knowledge graph
Referencement naturel et knowledge graphReferencement naturel et knowledge graph
Referencement naturel et knowledge graph
 
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficacePowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
PowerPoint et mon cours - 5 règles pour une présentation efficace
 
VIEWLEX # 04
VIEWLEX # 04VIEWLEX # 04
VIEWLEX # 04
 
2010.11.26 - Vente Marketing Medias et Reseaux Sociaux - Forum SaaS et Cloud...
2010.11.26 - Vente Marketing Medias et Reseaux Sociaux - Forum SaaS et Cloud...2010.11.26 - Vente Marketing Medias et Reseaux Sociaux - Forum SaaS et Cloud...
2010.11.26 - Vente Marketing Medias et Reseaux Sociaux - Forum SaaS et Cloud...
 
Production et réutilisation des images numériques
Production et réutilisation des images numériquesProduction et réutilisation des images numériques
Production et réutilisation des images numériques
 
Alphorm.com Formation JavaFX
Alphorm.com Formation JavaFXAlphorm.com Formation JavaFX
Alphorm.com Formation JavaFX
 
Alphorm.com Formation Les solutions de Haute Disponibilité sous Windows Serv...
Alphorm.com Formation Les solutions de Haute Disponibilité sous Windows Serv...Alphorm.com Formation Les solutions de Haute Disponibilité sous Windows Serv...
Alphorm.com Formation Les solutions de Haute Disponibilité sous Windows Serv...
 
Jurnal Cdimm Nr.3 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.3 Europe Direct MaramuresJurnal Cdimm Nr.3 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.3 Europe Direct Maramures
 
Identifier les risques
Identifier les risquesIdentifier les risques
Identifier les risques
 
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
 
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramuresJurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures
 

Ähnlich wie Newsletter ed maramures octombrie 2011

Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures februarie 2013
Newsletter ed maramures februarie 2013Newsletter ed maramures februarie 2013
Newsletter ed maramures februarie 2013Margareta Capilnean
 
Jurnal Mai 2019 ED Maramures
Jurnal Mai 2019 ED MaramuresJurnal Mai 2019 ED Maramures
Jurnal Mai 2019 ED MaramuresRadu Big
 
Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures iunie 2010
Newsletter ed maramures iunie 2010Newsletter ed maramures iunie 2010
Newsletter ed maramures iunie 2010Margareta Capilnean
 
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene Programul Operational Regional
 
Invitatie ziua europei 2020
Invitatie ziua europei 2020Invitatie ziua europei 2020
Invitatie ziua europei 2020Radu Big
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Margareta Capilnean
 
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018Radu Big
 
Europa mai aproape de cne
Europa mai aproape de cneEuropa mai aproape de cne
Europa mai aproape de cneMadalin Blidaru
 

Ähnlich wie Newsletter ed maramures octombrie 2011 (14)

Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013
 
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
 
Newsletter ed maramures februarie 2013
Newsletter ed maramures februarie 2013Newsletter ed maramures februarie 2013
Newsletter ed maramures februarie 2013
 
Jurnal Mai 2019 ED Maramures
Jurnal Mai 2019 ED MaramuresJurnal Mai 2019 ED Maramures
Jurnal Mai 2019 ED Maramures
 
Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011
 
Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011Newsletter ed maramures septembrie 2011
Newsletter ed maramures septembrie 2011
 
Newsletter ed maramures iunie 2010
Newsletter ed maramures iunie 2010Newsletter ed maramures iunie 2010
Newsletter ed maramures iunie 2010
 
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
Strategia de comunicare a Reprezentanţei Comisiei Europene
 
Invitatie ziua europei 2020
Invitatie ziua europei 2020Invitatie ziua europei 2020
Invitatie ziua europei 2020
 
Newsletter 11
Newsletter 11Newsletter 11
Newsletter 11
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
 
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
 
Europa mai aproape de cne
Europa mai aproape de cneEuropa mai aproape de cne
Europa mai aproape de cne
 

Mehr von Margareta Capilnean

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 

Mehr von Margareta Capilnean (20)

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
 
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
 
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
 
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
 

Newsletter ed maramures octombrie 2011

 • 1. Buletin de informare Anul III, Nr. 10 europeană Octombrie 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş EVENIMENTE DE TOAMNĂ EUROPE DIRECT Concursul ”Europa noastră - Tineri viitori jurnalişti în dialog” Centrul Europe Direct Maramureş a organizat Concursul ”Europa noastră - Tineri viitori jurnaliști în dialog”, destinat studenților la jur- nalism de la Universitatea de Nord Baia Mare. Lucrările înscrise la concurs au fost prezentate şi premiate în cadrul seminarului desfăşurat pe 31 octombrie 2011, la Biblioteca Universității de Nord Baia Mare, la care au asistat 25 de participanți: studenții înscrişi la concurs, colegi şi prieteni ai acestora, cadre didactice universitare şi biblio- Din cuprins: tecari, precum şi invitații din partea AJOFM Maramureş. La concurs au fost înscrise 6 lucrări realizate de 8 studenți: Cele 6 materiale pot fi consultate pe pagina de internet a Centrului Euro- pe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/evenimente/noutati- despre-concursul-europa-noastra-tineri-viitori-jurnalisti-in-dialog şi pe cea de Facebook, şi au putut fi votate până pe 30 octombrie 2011, ora 16.00. • Concurs pentru De asemenea, în cadrul seminarului au susținut prezentări: - Maria Șandor – jurnalistă la Graiul Maramureșului – Experiența de studenți la jurnalism tânăr jurnalist în presa locală - Prof. univ. dr. Georgeta Corniță - Prorector Universitatea de • Lupta împotriva dro- Nord Baia Mare – Importanța pregătirii studenților în profesia de jurnalist - Laura Varga – Director Biblioteca Universității de Nord – Centrul de gurilor de sinteză Documentare Europeană – Accesul studenților la publicații europene - Oana Oșanu - Director AJOFM Maramureș - Serviciul EURES al Uni- unii Europene • Informații pentru - Margareta Căpîlnean – Coordonator Centrul Europe Direct tineri: Maramureș, din cadrul Fundației CDIMM Maramureș - Rețele europene în sprijinul cetățenilor. ---Joc-despre-Serviciul-EU- Au fost acordate 2 tipuri de premii: RES- - în funcție de numărul de voturi obținute online, pe Facebook; ---Concurs-de-eseuri-pentru- - din partea organizatorilor. tineri Clasament Internet: --Concurs-pentru-coperta- 1. Locuri de muncă – Andreea GIURGIU şi MERVIAN Robert, Anul I: 185 voturi Agendei-Europa-2012- 2. Educaţie în UE – Ana BRAGHIŞ, Anul I: 148 voturi 2013 3. Voluntariat – Experienţă de neuitat – Andreea ACHIM, Anul III: 87 voturi 4. Educaţie – Alexandru SAS, Anul I: 52 voturi 5. Locuri de muncă în UE – Andrei CHIRA şi Claudiu POP, Anul I: 41 voturi 6. Drepturile cetăţeanului în UE – Carina POP, Anul I: 34 voturi Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
 • 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 10/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Direct Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Clasament ORGANIZATORI: LOCUL I • Educație – Alexandru SAS, Anul I • Voluntariat – Experiență de neuitat – Andreea ACHIM, Anul III LOCUL II • Locuri de muncă – Andreea GIURGIU şi MERVIAN Robert, Anul I • Educație în UE – Ana BRAGHIŞ, Anul I LOCUL III • Drepturile cetățeanului în UE – Carina POP, Anul I • Locuri de muncă în UE – Andrei CHIRA şi Claudiu POP, Anul I Puteți vedea materialele realizate de studenți, dând Click pe titlurile de mai sus. Toţi participanţii la concurs au primit Diplome şi premii din partea Centrului Europe Direct Maramureş. Seminarul a avut ca obiective creșterea gradului de interes față de su- biectele europene în rândul studenților maramureșeni, conștientizarea acestora cu privire la oportunitățile pentru tineri existente în UE, pre- cum și promovarea activităților Centrului Europe Direct Maramureș pe Internet. În plus, prin organizarea acestui tip de eveniment am avut ca scop creșterea gradului de promovare a rețelelor europene reprezenta- te pe plan local și întărirea colaborării între acestea. Bilanț al impactului pe care l-a determinat Concursul pe In- ternet: Website: http://europedirect.cdimm.org/ - Trafic octombrie: 1247 (față de 582 - sept 2011 şi 550 - oct 2010) - Record absolut vizite într-o zi: 211 / 26 octombrie 2011 (față de o medie de 25-30 vizite pe zi) - Vechiul record: în jur de 130 vizite, în luna mai 2011 - Recomandări și comentarii la articole: în jur de 600 Facebook: http://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures - Nr. LIKE pagina Facebook: 307 (față de 90 Like, câte erau înainte de concurs) - Comentarii la postări 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
 • 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 10/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Direct Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Un răspuns mai ferm din partea UE în lupta împotriva noilor dro- guri de sinteză periculoase Conform unui sondaj Eurobarometru recent, noile droguri de sin- teză, care pot fi la fel de periculoase ca și substanțele interzise, sunt din ce în ce mai populare, în prezent 5% din tinerii europeni afirmând că le-au utilizat. Cele mai mari procente se înregistrează în Irlanda (16%), urma- tă de Polonia (9%), Letonia (9%), Regatul Unit (8%) și Luxemburg (7%). Sondajul Eurobarometru arată că, în toate cele 27 de state mem- bre ale UE, marea majoritate a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani sunt de acord cu interzicerea acestor substanțe. Cel puţin 75,5 mi- Pentru a identifica o soluție la această amenințare crescândă, Comisia a lioane de europeni au propus o nouă abordare prin care să se ofere un răspuns european mai ferm, afirmat că au utilizat inclusiv: canabis cel puţin o • o legislaţie a UE mai fermă cu privire la noile substanţe psihoacti- dată în viaţă, iar coca- ve, astfel încât UE să poată oferi un răspuns mai rapid, inclusiv posibili- ina şi amfetaminele au tatea de a se institui interziceri temporare, precum şi o soluție împotriva fost experimentate de vânzării lor pe internet; 14 milioane şi, respec- • o nouă legislaţie a UE care să vizeze traficul transfrontalier de tiv, 12 milioane de droguri, sub incidența dreptului penal: Comisia va îmbunătăți definiția persoane. privind infracțiunilor şi sancțiunilor şi va introduce obligații de raportare Un studiu Euro- mai ferme pentru statele membre; barometru recent cu • o nouă legislaţie a UE menită să consolideze controlul asupra privire la atitudinea substanţelor chimice utilizate în producţia de droguri; tinerilor faţă de stu- • norme mai eficiente menite să îi priveze pe traficanţii de droguri pefiante arată faptul de câştigurile lor financiare: în săptămânile următoare, Comisia va că un tânăr din trei propune norme privind confiscarea şi recuperarea activelor implicate în (32%) admite că a formele grave de criminalitate, inclusiv traficul de droguri; consumat canabis cel • o mai mare cooperare la nivel internaţional, în special cu țările pro- puţin o dată în viaţă , ducătoare şi de tranzit din afara UE, precum şi cu țările considerate ca comparativ cu una din principalele puncte de intrare a drogurilor în Europa. cinci tinere (20%). 57 % dintre respon- UE a identificat un număr record de 41 de astfel de substanțe în 2010, în denţi consideră că pot creştere de la 24, cât erau anul trecut. obţine cu uşurinţă ca- Aceste droguri sunt tot mai frecvent disponibile pe internet şi s-au răspân- nabis în 24 de ore, în dit rapid în multe state membre, care se confruntă cu dificultăți în ceea ce timp ce doar 22 % au priveşte prevenirea vânzării lor. afirmat acelaşi lucru Pe piață continuă să apară o serie de droguri noi. În ultimii doi ani, în fie- cu privire la ecstasy care săptămână a apărut câte o nouă substanță. sau cocaină. Statele membre nu pot opri răspândirea drogurilor numai prin propriile forțe: Acțiunile de contracarare la nivel național pot forța pur şi simplu infrac- torii să transfere producția de droguri în țările vecine sau să îşi reorienteze rutele de trafic. Având în vedere instituirea Tratatului de la Lisabona, UE deține instru- mente noi pentru a eradica flagelul drogurilor. În cursul următoarelor luni, Comisia va elabora norme mai clare şi mai stricte privind combaterea noilor droguri periculoase şi traficul de droguri – atât de droguri ilicite, cât şi de substanțe chimice folosite pentru producerea lor. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
 • 4. INFORMAȚII utile pentru TINERI • Europe Wants You! - o prezentare amuzantă a servicii- lor EURES Vino alături de Eugene Res- mond, responsabilul fictiv al mo- bilității locurilor de muncă, într-o misiune secretă care te va pregăti pentru un loc de muncă într-o altă țară din Europa. Dacă în cursul acestei misiuni • Creează coperta Agen- înregistrezi cel mai mare punctaj dei Europa 2012-2013 până la sfârşitul anului 2011, poți • Deschis tututor cetățenilor din toa- chiar să câştigi o cameră digitală te cele 27 de state membre ale UE, Flip. acest concurs constă în crearea unei Jocul este deschis tuturor celor coperte pentru Agenda Europa 2012- care îşi caută un loc de muncă din 2013. orice țară care participă la rețeaua EURES (statele membre ale UE, Norve- Coperta nu trebuie să conțină text gia, Islanda şi Liechtenstein). şi trebuie să fie potrivită pentru a fi distribuită tinerilor de 16-18 ani din Jocul este disponibil în limbile engleză şi olandeză; vor fi adăugate şi toate țările Uniunii Europene. versiuni în alte limbi pe parcurs. Fiecare participant poate trimite mai multe propuneri. Joacă „Europe Wants You!” - o prezentare amuzantă a serviciilor EURES - pe: http://www.europewantsyou.eu/ Agenda Europa este o publicație care se adresează tinerilor, fiind distri- buită în toate cele 27 de state mem- bre ale Uniunii Europene, care acope- • Concurs de eseuri pentru tineri 2011 ră subiecte cum ar fi mediul, protecția consumatorilor, consumul responsabil Studenții şi tinerii profesionişti din lumea întreagă, cu vârste între 18 şi şi Uniunea Europeană. Primii trei câş- 30 de ani, sunt invitați să-şi împărtăşească ideile cu privire la modul în care tigători vor primi premii în bani. tineretul poate contribui la consolidarea democrației şi a sectorului privat în țara lor. Data limită pentru trimiterea pro- Eseurile trebuie trimise în limba engleză, să aibă între 2000 şi 3000 de punerilor este 12 noiembrie 2011. cuvinte şi să se încadreze într-una din următoarele categorii: tranziții demo- cratice, dezvoltare sustenabilă economic, corupție. Câştigătorul va primi un premiu de 1000 Euro. Locurile II şi III vor primi premii de câte 250 Euro. Mai multe informaţii despre Data limită este: 14 noiembrie 2011 concurs se găsesc pe: http://www.europadiary.net Mai multe informaţii (descrierea categoriilor, criterii, premii): http://www.cipe.org/essay Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI