Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sistemul de management integrat de mediu al firmei sc romcif sa

14.171 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Ingenieurwesen
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Sistemul de management integrat de mediu al firmei sc romcif sa

 1. 1. Sistemul de Management Integrat de Mediu al firmei SA ,,Romcif’’ SC CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de activitate, cifra de afaceri, organizarea activitatii, structura organizationala, conducerea firmei) 1.2.Principalii factori poluatori ai firmei 1.3.Motivele pentru care organizatia ia hotararea implementarii SMM (Sistem de Management de Mediu) 1.4.Cauze care determina conducerea sa aprobe introducerea unui SMM 1.5.Importanta pentru organizatie a introducerii unui SMM 1.6.Obiectivele SMM 1.7.Identificarea suportului necesar la nivelul organizatiei 1.8.Stabilirea sectoarelor de activitate unde sa seimplementeze SMM 1.9.Stabilirea nivelului de aplicare a SMM 1.10.Estimarea gradului de constientizare a personaluluifirmei cu privire la implementarea SMM CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI 2.1.POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIEI 2.1.1.Evaluarea politicii de mediu a organizatiei 2.1.1.1.Aprecierea continutului politicii de mediu 2.1.1.2.Aprecierea posibilitatilor de implementare a politicii de mediu 2.2. PLANIFICAREA 2.2.1.Analiza Initiala de Mediu (AIM) 2.2.1.1.Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, asupra mediului
 2. 2. 2.2.1.1.1.Etapa I. Alegerea unei activitati, produs sau serviciu 2.2.1.1.2.Etapa II.Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii, produsului sau serviciului 2.2.1.1.3.Etapa III.Identificarea impacturilor asupra mediului 2.2.1.1.4.Etapa IV.Evaluarea importantei impactului (conform ISO 14004) 2.2.1.2.Prevederile legale si reglementarile 2.2.1.3.Examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu existente 2.2.1.4.Analiza punctelor slabe si a punctelor forte 2.2.2.Construirea si implementarea Sistemului de Management de Mediu 2.2.2.1.Stabilirea obiectivelor generale si specifice (tinte) de mediu ale organizatiei 2.2.2.2.Programul/programe de management de mediu ale organizatiei 2.2.2.3.Implementarea si functionarea sistemului de management de mediu 2.2.2.3.1.Documentatia sistemului de management de mediu 2.2.2.3.1.1.Manualul de mediu al organizatiei (Doar de prezentat pe capitolele manualul de mediu) 2.2.2.3.1.2.Procedurile sistemului de management de mediu 2.2.2.3.1.2.1. Proceduri de sistem 2.2.2.3.1.2.2. Proceduri operationale CAPITOLUL 3. CONCLUZII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI
 3. 3. Sistemul de Management Integrat de Mediu al organizatiei S.C. ,,ROMCIF’’ S.A Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui nou sistem de management al mediului 1.1.Descrierea organizatiei SA ,,Romcif’’ Sc are ca domeniul de activitate Fabricarea cimentului. Fabrica Fieni a fost fondata in anul 1914. Aceasta dispune de o capacitate de productie autorizata de 2,6 milioane tone de ciment pe an. In octombrie 2002, am preluat fabrica, numita pana atunci "Tagrimpex Romcif Fieni". Prin aceasta achizitie, am devenit lideri pe piata cimentului din Romania. Am realizat investitii de mediu in valoarea totala de 10,4 milioane de Euro. In momentul achizitiei fabricii, una dintre principalele instalatii folosite in procesul de productie a cimentului - electrofiltrul - era in functiune din anul 1974. Instalatia a fost inlocuita cu una ultramoderna, printr-o investitie de 2 milioane de Euro. Totodata, am modernizat utilajele de desprafuire folosite in procesele de productie, transport si stocare a cimentului. Astfel, am reusit sa reducem cantitatile de praf eliberat in atmosfera si emisiile de gaze de ardere. In prezent, aceste emisii sunt situate sub limitele legale.
 4. 4. Cifra de afaceri Cifra de afaceri a Romcif Sa este in continua crestere incepand cu anul 1999. Din anul 1999 pana in anul 2003, cifra de afaceri a crescut cu 97.579.364,00 RON, adica cu 164,50%. Cea mai mare valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 2003 - valoare: 156.897.897,00 RON. Cea mai mica valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 1999 - valoare: 59.318.533,00 RON. In ultimul bilant contabil (bilantul din anul 2003) cifra de afaceri a Romcif Sa, a crescut cu 30.992.051,00 RON, adica cu 24,62 %, fata de anul precedent. Structura organizatorica Structura organizatorica a societatii are in componenta Structura functionala (de conducere) sI structura operationala (de productie ss conceptie). In scopul stabilirii raspunderilor in desfasurarea diverselor activitati, precum sj pentru realizarea unei conduceri eficiente, societatea comerciala SC ,,Fieni’ SA este organizata intr-un ansamblu de compartimente, functii de conducere, unitati functionale, avand o
 5. 5. structura organizatorica piramidala. Nivelul conducerii societatii comerciale -Adunarea Generala e Actionarilor; -Comisie de cenzori; -Consiliul Consultetiv al Consiliului de Administratie; -Consiliul de Administratie; -Director general; -Directii executive: 1. Directia tehnica - Productie; 2. Directia comerciele; 3. Directie economica; 4. Directia actionariat si resurse umane. Nivelul unitatilor functionale: In subordinea Directorului general: -Biroui protectia muncii, securitatea miniera si protectia muncii; -Birou control gestiune -Compartimentul juridic. In subordinea Directorului tehnic: -Biroui proiectari; -Serviciul tehnic; -Serviciul investitii. In subordinea Directorului de mentenanta: -Compartimentul mecano-energetic. In subordinea Directorului comercial: -Serviciul aprovizionare - Birou piese de schimb. -Birou desfacere;
 6. 6. 1.2.Principalii factori poluatori ai firmei. Principalii factori poluatori ai firmei SC ,,Romcif’’ SA sunt emisiile de praf din ciment. Factori poluatori ai firmei: • poluarea solului; • poluarea apei; • poluarea aerului; . 1.3 Motivele pentru care organizatia ia hotararea implementarii unui sistem de management de mediu Motivele pentru care a fost implementat sistemul de management de mediu sunt: - Reducerea volumului si gradului de toxicitate a deseurilor, apelor reziduale si a emisiilor depraf in aer nu numai că ajuta mediul, dar reduce si numarul amenzilor; -Impactul asupra mediului; -Sanatatea si securitatea angajatilor. - ajutorul unui SMM ce se bazeaza pe participarea angajatilor conduce la un efect stimulativ si pozitiv asupra muncitorilor, care se identifică mult mai usor cu un angajator. - un SMM conduce la obtinerea unor servicii bancare si de asigurare mai bune. In cazul unui accident de mediu, o intreprindere care poate s dovedeasc c a avut o politic de prevenirea a accidentelor de acest fel.
 7. 7. 1.4 Cauze care determina conducerea sa aprobe introducerea unui sistem de management de mediu. • calitatea; • sanatatea si securitatea angajatilor; • impactul asupra mediului; 1.5.Importanta pentru organizatie a introducerii unui SMM Potentialul de pericol deosebit al platformei S.C. ,,Romcif’’ S.A. a luat in considerare necesitatea intocmirii unui Plan pentru situatii de urgenta interna. O situatie de urgenta care poate afecta bunuri materiale, persoane sau mediul inconjurator va fi anuntata de catre Celula de urgenta civila a S.C. Romcif S.A. sau Dispecerul de productie, organismelor cu atributiuni de resort si adusa la cunostinta celor care se afla in zonele apropiate. In cadrul S.C. ,,Romcif’,S.A. functioneaza un sistem de alarmare amplasate in zona de audibilitate a personalului ce lucreaza in fabrica. In baza Planului de urgenta interna, in cazul unor accidente majore grave, se aplica ”Planul de urgenta externa “ ce a fost elaborat de catre autoritatea teritoriala competenta, respectiv Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita cu scopul de a lua in calcul specificul activitatilor si riscurile din S.C. ,,Romcif’’ S.A. In timpul interventiei, tot personalul afectat detine obligatia de a coopera si a respecta instructiunile / solicitarile .
 8. 8. 1.6. Obiectivele SMM In perioada 1998 – 2002, am achizitionat trei fabrici de ciment, devenind astfel lider pe piata din Romania. Inaintea cumpararii, fabricile figurau pe listele cu mari poluatori. Principalele amenintari, caracteristice pentru industria cimentului in general, erau: • depasirea frecventa a limitelor legale ale emisiilor de praf si gaze de ardere, • calitatea apelor uzate (menajere). Din acest motiv, am derulat un program de modernizare a fabricilor. Obiectivul a fost sa protejam mediul inconjurator si sa conservam resursele naturale. In cazul organizatiei S.C. ,,Romcif’’ S.A. se i-au in vedere urmatoarele obiective: • Reducerea cu 99 % a emisiilor de praf de la cele trei fabrici, comparativ cu momentul achizitiei. Acest lucru a fost posibil prin modernizarea utilajelor de desprafuire folosite in procesele de productie, transport si depozitare. • verificarea instalatiilor/sectiilor; • alimentarea cu apa;
 9. 9. 1.8.Stabilirea sectoarelor de activitate unde sa se implementeze SMM Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana implica conformarea cu privire la angajamentele asumate in planul de implementare ,referitoare la poluarea cauzata de emisiilor de praf . Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase ce inlocuieste HG 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante), elaborarea programelor de reducere a poluarii la nivelul unitatilor industriale si respectiv implementarea in trepte a acestora. Implementarea SMM in cadrul organizatiei S.C. Romcif S.A. Am modernizat utilajele de desprafuire folosite in procesele de productie, transport si depozitare. Astfel, am redus cantitatea de praf eliberat in atmosfera si emisiile de gaze de ardere. In prezent, acestea se situeaza sub limitele legale. 1. 9. Stabilirea nivelului de aplicare a SMM/sector de activitate Stabilirea nivelului de aplicare a SMM in cadrul organizatiei S.C. ,,Romcif’’ S.A. are loc in cadrul sectiei de productie a cimentului.
 10. 10. CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI 2.1.POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIEI POLITICA DE MEDIU Declaratia de politica in domeniul calitatii mediului, sanatatii si securitatii in munca, responsabilitatii sociale si conditiilor de munca. S.C. Romcif S.A. a adoptat un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationale-responsabilitate sociala flexibil, care in acelasi timp, respecta cerintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008, SA 8000:2008. Declaratia de politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, responsabilitatii sociale este disponibila pentru public, la cerere. In calitate de Directori Generali ai S.C Romcif S.A. ne angajam: - sa asiguram realizarea unui nivel ridicat de performanta in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii - sa asiguram conditiile pentru cunoasterea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a politicii si sistemului de management integrat la toate nivelele organizatiei si realizarea obiectivelor; - sa asiguram resursele umane si materiale necesare; - sa impunem luarea masurilor necesare pentru îmbunatatirea continua a performantelor de mediu, prevenirea poluarii, imbunatatirea starii de sanatate si reducerea factorilor de risc; - sa impunem desfasurarea activitatii profesionale intr-un mediu de lucru care sa nu
 11. 11. pericliteze securitatea sau sanatatea angajatilor, sa previna riscurile profesionale si sa asigure conditiile de munca angajatilor; - sa asiguram conformarea cu toate cerintele standardului SA 8000:2008 – Responsabilitate sociala; - sa asiguram ca aceasta politica va fi analizata periodic, pentru a fi schimbata si adaptata continuu activitatii firmei noastre si a modificarilor legislative si va fi disponibila pentru întreg personalul organizatiei cât si partilor interesate la cerere. Reprezentantii managementului pentru sistemul de management integrat au responsabilitatea si autoritatea pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea politicii în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii în munca, responsabilitatii sociale. Participarea la implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management integrat este sarcina de serviciu a fiecarui angajat, iar raspunderea este a tuturor si a fiecarui angajat în parte. Nu se admit abateri de la politica în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii în munca, responsabilitatii sociale sau irosirea de resurse în nici un compartiment sau activitate a organizatiei.
 12. 12. 2.1.1.Evaluarea politicii de mediu a organizatiei Evaluarea politicii de mediu in cadrul organizatiei S.C. ,,Romcif’’ S.A. avand amplasamentul in judetul Dambovita Lcalitatea ,,Fieni’’. 2.1.1.1.Aprecierea continutului politicii de mediu Contractele noastre de achizitii contin clauze clare privind protectia mediului sau resposabilitatea partilor in manipularea deseurilor rezultate din activitatile desfasurate de prestatorii de servicii pe teritoriul unitatilor noastre. Clauzele de protectia muncii, folosirea echipamentelor de protectie de catre salariati si masurile in situatii de urgenta reprezinta o parte importanta din contracte. Nu incheiem contracte cu societati comerciale care nu sunt atestate pentru efectuarea de lucrari speciale care implica masuri deosebite de protectia mediului si masuri deosebite pentru evitarea accidentelor in munca. Pentru a raspunde politicii HeidelbergCement privind modul etic de a derula afacerile si respectarea legilor in tranzactii, contractele au prevederi clare in acest domeniu.
 13. 13. 2.1.1.2.Aprecierea posibilitatilor de implementare a politicii de mediu Organizatia va dispune de resurse managerial ce se vor angaja in implementarea politicii de mediu prin introducerea unui sistem nou de supraveghere.Obiectivele de mediu sunt completate in fiecare an. Rapoartele se vor inregistra pentru a fi in conformitate cu obiectivele propuse; organizatia va incerca sa recupereze, recicleze materiile prime si deseurile.
 14. 14. CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI 2.2. PLANIFICAREA 2.2.1.Analiza Initiala de Mediu (AIM) Metoda adoptata in vederea aprecierii impacturilor de mediu asociate aspectului de mediu identificate are la baza asa numita metoda AMDEC. Aceasta metoda conduce la ierarhizarea aspectelor de mediu prin identificarea impacturilor semnificative ce au la baza urmatoarele criterii: • Persistenta in mediul natural; • Gravitatea impactului; • Sensibilitatea mediuli inconjurator; • Flecventa de producere; Activitatile desfasurate de catre organizatia S.C. Romcif S.A. avand amplasamentul in Judetul Dambovita Localitatea Fieni metoda impacturilor asociate aspectelor de mediu prezinta urmatoarele criterii: 1. gravitatea/importanta impactului (G); 2. frecventa impactului (F); 3. magnitudinea impactului (M); 4. reglementari care sa stabileasca nivelul maxim admis de poluant in receptorul natural (R); 5. opinia publica/ transparenta (T).
 15. 15. 2.2.1.1.Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, asupra mediului din cadrul proceselor de productie Tabel 1: Gravitatea impactului generat de activitatile procesului de productie la functionare normala: Activitate Aspect de mediu Impact De mediu F G M R O Scor de mediu Medie Scor activ. Debitare materiale Transportul cimentului Generare deseuri ciment Consum energetic Emisii aer (emisii de praf) Zgomot; Poluare sol; Poluare apa; Poluare aer 15 15 15 15 25 5 25 5 20 20 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 66 46 50 28 47,5
 16. 16. Pregatirea instalatiilor tehnologice Utilizarea cimentului Generare ape uzate Consum energetic Emisii aer (emisii de praf) Zgomot; Poluare apa; Poluare sol; Poluare aer. 3 3 3 15 5 5 5 5 4 4 4 20 20 4 4 4 2 2 2 2 34 18 18 46 29 Control Inspectie generala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambalare Generare deseuri ciment Consum energetic Zgomot; Poluare Sol. 3 3 5 5 20 20 4 4 2 2 34 34 34 Expeditie Transportul cimentului cu utilaje speciale Zgomot; Poluare aer. 3 3 5 5 4 4 4 4 2 2 18 18 18
 17. 17. Tabel 2: Gravitatea impactului generat de activitatile procesului de productie la functionare anormala; Activitate Aspect de mediu Impact de mediu F G M R O Scor de mediu Medie Scor activ. Debitare materiale Transportul substantelor chimice (soda bloc,fulgi, perle etc) Generare deseuri chimice; Consum energetic; Emisii aer (pulberi); Zgomot; Poluare sol; Poluare apa; Poluare aer. 3 15 15 3 5 25 5 5 4 20 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 18 66 30 18 33 Pregatirea Utilizarea substantelor Zgomot; 3 5 20 4 2 34
 18. 18. instalatiilor tehnologice chimice de diferite tipuri; Generare ape uzate; Consum energetic; Emisii aer (pulberi); Poluare apa; Poluare sol; Poluare aer. 3 3 15 25 5 25 20 4 20 20 4 4 2 2 2 70 18 66 47 Control Consum energetic; Inspectie generala 3 3 5 5 4 4 4 4 2 2 18 18 18 Ambalare Generare deseuri chimice toxice Consum energetic Zgomot; Poluare Sol. 3 3 5 5 4 4 4 4 2 2 18 18 18 Expeditie Transportul substantelor cu utilaje speciale Zgomot; Poluare aer. 3 3 5 5 20 20 4 4 2 2 34 34 34 Din rezultatele obtinute in tabele de mai sus rezulta urmatorul grafic pentru cele 2 situatii de functionare normala si anormala:
 19. 19. 2.2.1.1.1.Etapa I. Alegerea unei activitati, produs sau serviciu Uzinele de ciment produc: -cimenturi portland fără adaos: -cimenturi cu adaos:; -cimenturi speciale: Multibat mortar de zidarie si tencuiala. Toate produsele purtand marca Lafarge Romcim din fabrica ,,Romcif’’ sunt garantate in conformitate cu normele in vigoare, SR pentru Romania şi ISO 9002/1999. Planul de calitate asociat unui manual de calitate permite asigurarea in permanenţă a unui control riguros al produselor in fiecare etapă de fabricaţie. Sistemul de control inter-uzine, specific grupului Lafarge (aproximativ 150 de uzine in lume) garantează buna calitate a produs .
 20. 20. 2.2.1.1.2.Etapa II. Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii, produsului sau serviciului Analizarea aspectelor de mediu Au fost realizate investitii de mediu în valoare totala de 8,6 milioane de Euro. Acestea constau în: • modea utilajelor de desprafuire; • modernizarea managementului apei; • îmbunatatirea aspectului fabricii si crearea de spatii verzi. Performanta de mediu 1. Atat la preluarea fabricii, cat si in primii ani dupa aceasta, emisiile de praf in atmosfera s-au situat cu mult peste limita legala. Prin investitiile facute, emisiile au scazut sub limita legala, cu peste 90 de procente. 2. Pentru a ne incadra in limitele legale autorizate, calitatea apelor menajere este monitorizata periodic de catre: o Laboratoare proprii; o Directia Apelor BuzauIalomita SGA Dambovita
 21. 21. o Un laborator independent acreditat. 2.2.1.1.3.Etapa III.Identificarea impacturilor asupra mediului Tipuri de poluanti si impactul asupra mediului Activitate, produs sau serviciu Aspect de mediu Poluanti Impact Descrierea impactului Transportul cimentului Zgomot;
 22. 22. Debitare materiale Generare deseuri Ciment Emisii aer (pulberi); -Emisii de praf Poluare sol; Poluare aer. -impurificarea apei, solului cat si aerului Sistem Etanşare Generare deseuri ciment Consum energetic; Emisii aer (emisii de praf) -Poluarea solului Zgomot; Poluare aer; Poluare sol. - impurificare sol; - impurificare aer; - impurificare apa Eroare umana Generare deseuri ciment Consum energetic; Emisii aer (emisii de praf). - Zgomot; Poluare aer; Poluare sol - impurificare aer; - intoxicare personal. Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate demS.C. Fieni S.A. – Sucursala Fieni din orasul Fieni, str.Aurel Rainu, nr.34, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr. 9759 din 01.08.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.06.2011, că proiectul “Produrere si expeditie cimenturi speciale la fabrica Fieni”, propus a fi amplasat in incinta Fabricii de Ciment Fieni, din orasul Fieni, str.Aurel Rainu, nr.34, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Justificarea prezentei decizii: I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
 23. 23. a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, pct.5, lit.(b); b). amplasamentul proiectului este in incinta Fabricii de Ciment Fieni, din orasul Fieni, str.Aurel Rainu, nr.34, judetul Dambovita; 2.2.1.1.4.Etapa IV. Evaluarea importantei impactului (conform ISO 14004). Securitatea si sanatatea in munca Indiferent de domeniul in care activeaza, angajatii au dreptul sa lucreze in conditii de munca sigure care sa le protejeze sanatatea. Pentru industria cimentului aceasta problema e una "arzatoare". Securitatea si sanatatea lucratorilor pot fi afectate atat de procesele de fabricare a cimentului (praf, zgomot etc.), cat si de echipamentele de munca folosite - utilaje tehnologice de mare capacitate, actionate electric, care fuctioneaza in regim "continuu".
 24. 24. Ca urmare a certificarii, pe langa elaborarea procedurilor specifice privind securitatea si sanatatea in munca, la nivelul companiei s-au intocmit Planuri pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, aplicabile in situatia unor accidente de munca sau incidente de mediu. Acestea prevad masurile care se vor lua in cazul unor accidente provocate de: • neatentia lucratorilor la locul de munca, • manevrarea gresita a echipamentelor, • interventii periculoase in timpul functionarii echipamentelor, • neutilizarea echipamentelor individuale de protectie conform riscurilor existente, • deplasari in zone periculoase etc. 2.2.1.2.Prevederile legale si reglementarile organizatie Categoria de activitati desfasurate de S.C. Romcif’’SA conform Anexei 1 din OUG 78/2001 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari de Legea 96/2002 Principalele acte normative în domeniu sunt:  H.G. nr. 934 / 2008 – Hotarare privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substanţe periculoase, modificata de H.G. nr. 79/2007  Ordinul nr 78 / 2007 – Hotarare privind regimul produselor şi serviciilor care potpune in pericol viata, securitatea muncii şi protectia mediului.
 25. 25.  Ordinul nr. 24 / 2004 – Ordin pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore 2.2.1.4.Analiza punctelor slabe si a punctelor forte Puncte tari Oportunitati Puncte slabe Amenintari
 26. 26. Pentru protectia aerului unitatea este dotata cu urmatoarele: - sisteme de control al arderii la cuptoarele tehnologice; -Reducerea de emisiilor de praf -Emisii de deseuri ale cimentului -Risc de imbolnavire Pentru asigurarea calitatii apei cuprinde: -reţele de alimentare cu apă; -spalarea betonierelor si a malaxorulu -Reducerea riscului de poluare a apei -Evacuarea apei uzate industrial o data cu cea pluviala. Pentru protectia solului unitatea este dotata cu urmatoarele: Canalizari bine etansate si platforme speciale pentru transpotrul sbstantelor Aplicarea masurilor de ecologizare a terenului afectat de ciment Poluarea solului Risc pentru oameni Management Unitatea are implementata are in vedere urmatoarele: -criterii:  răspuns în situaţii de urgenţă în incinta obiectivului pentru protecţia -Asigurarea calitatii produselor. -Cresterea rapida a pietei; -Firma nu dispune de un management de sistem de mediu -Personal insuficient in tratarea problemelor de mediu -Crearea unei proaste imagini a organizatiei cu exteriorul datorita lipsei de comunicare si a personalului mic
 27. 27. factorului uman şi a factorilor de mediu;  răspuns în situaţii de urgenţă în afara obiectivului pentru protecţia factorului uman şi a factorilor de mediu 2.2.2.2.Programul/programe de management de mediu ale organizatiei Programul managerial de preintampinare a riscurilor:  introducerea unui unui de urgenta a organizatiei;  implementarea unui sistem de prevenire a organizatiei;  evaluarea periculelor accidentale din organizatie;
 28. 28. 2.2.2.3.Implementarea si functionarea sistemului de management de mediu Societatile grupului nostru functioneaza in conformitate cu normele sistemului de management integrat: • calitate,; • mediu, sanatate; • securitate ocupationala, certificate in conformitate cu standardele iternationale, astfel incat calitatea produselor/serviciilor noastre este garantata, impactul negativ asupra mediului este cat mai redus, iar sanatatea si securitatea angajatilor nostri este prioritara. 2.2.2.3.1.2.2. Proceduri operationale Productia cimentului incepe in cariera de calcar, cu excavarea pietrei de calcar si a argilei. Apoi, acestea sunt sfaramate in bucati de marimea unei monede.
 29. 29. Aceste materii prime, impreuna cu un material care are aport de fier, sunt omogenizate intr-o pudra, numita "faina bruta". Faina bruta este incalzita la o temperatura de 1.450 ˚C. Temperatura inalta transforma faina intr-un material nou, numit clincher. Clincherul este racit brusc, fiind apoi macinat impreuna cu gipsul intr-o pulbere fina. Acesta este cimentul Portland. Pentru obtinerea diferitelor tipuri de ciment se adauga zgura si / sau cenusa de termocentrala (material ce rezulta din arderea carbunelui sau a altor materiale de provenienta minerala). Prin amestecul cimentului cu nisip, pietris, apa si alti aditivi obtinem betonul. MANUALUL DE MEDiu Cuprinsul manualului de mediu Cuprins Organizatia Obiectul manualului Modificarea/difuzarea manualului Defrinitii Politica de mediu Politica grupului Angajamentul de imbunatatire continua Politica de mediu a organizatiei S.C. Romcif S.A. Angajamentul conducerii Planificarea Alegerea si supravegherea factorilor de impact Cerinte legale si alte cerinte Obiective si tinte Programe de management de mediu Implementarea si functionare Structuri si responsabilitati Formare, sensibilizare si competenta Comunicare Documentarea sistemului de mediu Controlul documentatie
 30. 30. Controlul operational Prevenirea situatiilor de urgenta si capacitatea de raspuns Control si actiuni coreective Supraveghere si masurare Neconformitati, actiuni corective si actiuni de prevenire Inregistrari Auditul sistemului Controlul efectuat de conducere Concluzii: Instruirea angajatilor trebuie facuta incat toti angajatii sa cunoasca cerintele reglementarilor Evaluarea politicii de mediu in cadrul organizatiei S.C.Romcif S.A. avand amplasamentul in jud. Dambovita, va fi reinnoita in fiecare an. Analiza punctelor slabe in cadrul organizatiei: • Emisii de deseuri de ciment datorita faptului ca exista posibilitatea defectarii unei instalatii din sectie. • Firma nu dispune de un sistem de management de mediu; • Relatiile cu publicul nu sunt ,mentinute intotdeauna.Personal insuficient in tratarea personalului de mediu

×