Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Design Thinking

1.294 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Design
 • Als Erste(r) kommentieren

Design Thinking

 1. 1. DESIGN THINKING
 2. 2. VAD ÄR DESIGN THINKING? metod som kombinerar: • Empati • Kreativitet • Rationalitet
 3. 3. FÖRHÅLLNINGSSÄTT • Den mänskiga faktorn: All Design är social till sin natur • Re-design:All design vilar på tidigare design och är i praktiken förfining eller förbättring av tidigare arbete. • Gripbarhet: Att göra ideer konkreta, fysiska och taktila, skissade, modellerade, ritade, 3D-printade, skapar alltid mer kommunikation kring en idé.
 4. 4. DESIGNMETODER
 5. 5. DESIGNPROCESSER
 6. 6. DESIGNPROCESSENS STEG • Definiera • Forska • Idearbeta • Prototypa & Testa • Välja • Lära
 7. 7. DEFINIERA • Bestäm vad för problem du försöker åtgärda. • Kom överens om vem som är målgrupp. • Prioritera hur akut problemet är. När måste det åtgärdas? • Bestäm vad som gör detta projekt framgångsrikt. • Besluta er kring en gemensam terminologi som förklarar problemet.
 8. 8. FORSKA • Gå igenom problemets historik, dokumenterar existerande hinder och utmaningar • Samla exempel på andra försök att lösa samma problem • Notera vilka som är projektets supportrar, investerare och kritiker • Prata med de som är påverkade av problemet, de som är utsatta för det (användare). • Ta i beaktan ett ledningsperspektiv på problemet - vad är ledningens syn på problemet?
 9. 9. IDÉARBETE • Identifiera de behov och de motiv användarna har i relation till problemet • Generera så många idéer som möjligt för att identifiera lösningar på användarnas behov och motiv • Dokumentera och strukturera alla idéer utan att värdesäta eller debattera dem • Under en idéarbetsprocess, ha ett samtal igång i taget. Säg inte nej till andras idéer. Bygg på andra personers idéer, formulera om dem, förstärk dem.
 10. 10. PROTOTYPA OCH TESTA • Slå samman, expandera, förfina idéer • Gör så tidigt som möjligt ett första utkast på en lösning. Utvärdera. Gör en ny. • Ta in feedback på idéer från en bred grupp personer. Inkludera användare. • Presentera ett par olika utkast och jämför • Försök att inte värdera ett enskilt utkast utan jämför dem så objektivt som möjligt • Skapa en funktionell prototyp • Testa prototypen. Testa den. Utvärdera. Gör en ny prototyp. Testa den. Utvärdera.
 11. 11. VÄL JA • Återse det övergripande problemet och målet med arbetet • Lägg åt sidan emotioner och ägarskap av idéer • Försök att undvika konsensustänkande • Kom ihåg att den mest praktiska lösningen inte alltid är den bästa • Välj ut kraftfulla idéer
 12. 12. IMPLEMENTERA • Utgå ifrån idén och prototypen. Bryt ner problemet till delmängder och skapa uppgifter att göra knutet till delmängderna. Beskriv uppgifterna. • Gör en översyn över vilka resurser som finns tillbuds för att hantera projektet • Tilldela uppgifter • Påbörja utförande.
 13. 13. LÄR • Ta in feedback från användare och uppdragsgivare • Utröna om lösningen uppnått sina målsättningar • diskutera vad som skulle kunna förbättras • Mät framgång. Samla data. • Dokumentera.

×