Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tâche 5: Évaluer

32 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tâche 5: Évaluer

  1. 1. AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DE PRODUCIÓN ORAL Trátase dunha avaliación que se realizará para a obtención dos resultados dos aprendizaxes do alumnado. Esta forma parte da avaliación continua que se leva a cabo durante o curso, na que se avaliaran as capacidades de cada neno e nena de forma individual, nunha observación directa que se apoiará nunha rúbrica, na que se terán en conta os diferentes criterios de avaliación: CRITERIO 1 Comprensión das mensaxes orais, mostrando unha actitude de atención. Non comprende as mensaxes orais e tampouco mostra una actitude de atención respectuosa Actitude cara á aprendizaxe da lingua estranxeira. 2 3 4 Comprende as mensaxes orais pero non mostra unha actitude de atención respectuosa Non comprende as mensaxes orais pero si mostra una actitude de atención respectuosa Comprende as mensaxes orais e mostra unha actitude de atención respectuosa Non amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe da lingua estranxeira e tampouco mostra interese por participar en xogos e en interaccións orais sinxelas Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe da lingua estranxeira pero non ten interese por participar en xogos e en interaccións orais sinxelas Amosa pouca participación nos xogos e nas interaccións orais sinxelas Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe da lingua estranxeira e interésase por participar en xogos e en interaccións orais sinxelas Exploración das súas posibilidades de expresión, e gozo das súas producións orais Non mostra interese por explorar as súas posibilidades de expresión, e tampouco por gozar coas súas producións orais Mostra pouco interese por explorar as súas posibilidades de expresión Non mostra moito interese por gozar coas súas producións orais Mostra interese por explorar as súas posibilidades de expresión, e por gozar coas súas producións orais Realización dos movementos do xogo de mans, seguindo o ritmo da canción Non é capaz de realizar todos os movementos do xogo de mans, seguindo o ritmo da canción Non é capaz de realizar ben algúns movementos pero segue o ritmo da canción Realiza ben algúns movementos pero non é capaz de seguir o ritmo da canción Realiza ben os movementos do xogo de mans, seguindo o ritmo da canción Pronunciación da canción Non é capaz de pronunciar ben as palabras da canción Non é capaz de pronunciar ben algunhas das palabras da canción Pronuncia ben algunhas das palabras da canción Pronuncia ben a maioría das palabras da canción
  2. 2. O tempo estimado de avaliación por cada alumno e alumna é de entre cinco e oito minutos, polo que a mestra dedicará unhas dúas horas e media para a avaliación. AVALIACIÓN DA PRODUCIÓN ESCRITA Para a avaliación da actividade de produción escrita realizarase unha lista de control que cubrirán os propios nenos e nenas, a modo de autoavaliación. Para facilitarlles a tarefa, a mestra irá lendo os criterios de avaliación e explicando os que non se entendan. Ademais, estes criterios irán acompañados de imaxes para axudarlles na comprensión dos mesmos. CRITÈRES Vous êtes capable de faire le dessin ? Vous pouvez unir les points? Vous aimez l’activité? Vous pouvez nous compter votre expérience? O tempo estimado para levar a cabo a avaliación é de 15 min.

×